De sinh hoc CT đề ôn thi sinh học ijso

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 10:13

BÀI THI HỌC SINH GIỎI MÔN KHOA HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018 PHẦN THI: MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài: 45 phút -Chú ý: - Đề thi có trang (từ trang tới trang 4), trang trang trắng - Thí sinh làm trực tiếp vào đề thi Điểm toàn phần thi Họ, tên, chữ ký Số phách Bằng số Bằng chữ - Giám khảo số 1: ( Do Trưởng Ban chấm thi ghi) - Giám khảo số 2: PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (10 điểm, câu điểm) Khoanh tròn vào lựa chọn A, B, C D Muốn hủy phương án chọn nào, đánh dấu x vào khoanh tròn Muốn chọn lại phương án hủy, tô đen vào khoanh tròn Câu 1: Động vật nguyên sinh sau có khả sống tự dưỡng dị dưỡng: A Trùng biến hình C Trùng roi xanh B Trùng giày D Trùng sốt rét Câu 2: Trong dấu hiệu sau, dấu hiệu dấu hiệu chung thể sống? A Lớn lên C Sinh sản B Di chuyển D Trao đổi chất với môi trường Câu 3: Loại bạch cầu tham gia vào trình thực bào A Bạch cầu trung tính bạch cầu mono C Bạch cầu ưa kiềm B Bạch cầu ưa axit D Bạch cầu limpho BD Câu 4: Kí hiệu nhiễm sắc thể lồi sinh vật sau: Aa bd EE XX Khi giảm phân bình thường, khơng có trao đổi đoạn, tạo loại giao tử khác nhau? A loại B loại C 16 loại D 32 loại Câu 5: Hành động hành động sau giúp cải tạo đất nghèo đạm? A Cày xới cho đất tơi xốp B Trồng họ đậu C Bón vơi bợt D Ngâm đất nước mợt thời gian Câu 6: : Phần não phát triển người là: A Não trung gian C Tiểu não B Đại não D Trụ não Câu 7: Sự kiện quan trọng trình thụ tinh là: A Sự kết hợp tế bào chất giao tử đực với giao tử B Sự hình thành mợt thể C Sự tổ hợp ngẫu nhiên một giao tử đực với một giao tử D Sự kết hợp bộ nhân đơn bội (n) ở giao tử tạo bộ nhân lưỡng bội (2n) ở hợp tử Câu 8: Điều không với lây truyền HIV? A Lây qua đường máu B Lây qua đường hơ hấp C Lây qua quan hệ tình dục D Lây qua thai (nếu mẹ bị nhiễm HIV) Câu 9: Hoạt động không xảy dày? A Biến đổi hóa học B Biến đổi lí học C Hấp thụ chất dinh dưỡng D Tiết dịch tiêu hóa Câu 10: Tế bào sinh dưỡng người bị bệnh Tơc nơ có chứa: A NST giới tính C cặp NST giới tính -1- B Có NST giới tính X D NST số 21 PHẦN II: TỰ LUẬN (10 điểm) Câu 1: (3 điểm) a Tại bò nhai liên tục sau nuốt thức ăn xuống dày? b Vì không nên tưới nước cho vào buổi trưa? Câu 2: (4.0 điểm) a Ở ruồi giấm có NST 2n = Em tính số nhiễm sắc thể đơn, nhiễm sắc thể kép, số cromatit tâm động tế bào ruồi giấm tế bào tiến hành nguyên phân lần b Cho biết nguyên nhân, triệu chứng, hậu biện pháp phòng chống bệnh đau mắt hột Câu 3: (3 điểm) Một gen có hiệu số Adenin với loại khác 20% tổng số nu gen Trong gen có timin 1050 nucleotit Tính chiều dài gen Lời giải: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2- ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ SINH HỌC PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (10 điểm) Mỗi câu trả lời đúng cho điểm, trả lời sai trừ 0,25 điểm, không trả lời cho điểm Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 C B A A B B D B C A PHẦN II: TỰ LUẬN (10điểm) Câu hỏi Đáp án Câu 1: a (3 điểm) Vì dày bò khác với lồi thú ăn thịt, dày trâu, bò lại có ngăn, cơ, tổ ong, sách múi khế Trong q trình tiêu hóa, trước tiên cỏ đưa vào cơ, sau lên men cỏ lại bị đẩy ngược miệng, tiến hành trình nhai lại b Vì nước làm thay đổi nhiệt độ đột ngột, giọt nước nhỏ đọng lại tạo thấu kinh hội tụ, gặp ánh nắng mặt trời làm cho chết a Câu (4 điểm) Kì trung gian Kì Đầu Kì Giữa Kì Sau Kì Cuối NST đơn 0 16 NST kép 8 0 Cromatit 16 16 16 0 điểm) 1,5 1,5 2.0 Tâm Động 8 16 b - Nguyên nhân: loại vi rút gây nên…………………………………… - Triệu chứng: Mắt ngứa, mặt mi mắt có nhiều hột cộm lên……… - Hậu quả: Mặt mi mắt có nhiều hột cộm lên, hột vỡ tạo thành sẹo, co kéo lớp mắt làm cho lông mi quặp vào trong, cọ xát làm đục màng giác dẫn tới mù lồ…………………………………………………… -Cách phòng chống: + Khơng dụi tay bẩn, phải rửa nước ấm pha muối loãng nhỏ thuốc đau mắt)…………………………………………………………… + Khi lật mi mắt lên thấy có nhiều hột cộm lên ta đến sở y tế khám điều trị………………………………………………………………… Câu Biểu điểm Theo NTBS đề ta có: A + G = 50% A – G = 20% …… ………………………………… Suy Ngen = 1050 x 100 = 3000 nu ………………………… 35 Vậy chiều dài gen: L = 3000 x 3,4 = 5100 Ao ………… (3 → 2A = 70% → A = T = 35% -3- 0,5 0,5 0,5 0.25 0,25 0,75 0.75 0,75 0,75
- Xem thêm -

Xem thêm: De sinh hoc CT đề ôn thi sinh học ijso, De sinh hoc CT đề ôn thi sinh học ijso

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay