đồ án tốt nghiệp XÂY DỰNG WEBSITE HỌC VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH

60 46 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 09:50

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHUYÊN NGÀNH: HỆ THỐNG NHÚNG ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE HỌC KIỂM TRA TIẾNG ANH Người hướng dẫn: TS BÙI THỊ THANH THANH Sinh viên thực hiện: THÁI VĂN LỢI Số thẻ sinh viên: 102130168 Lớp: 13T4 Đà Nẵng, 05/2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬN XÉT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thông tin chung: Họ tên sinh viên: Thái Văn Lợi Lớp: 13T4 Số thẻ SV: 102130168 Tên đề tài: Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Người hướng dẫn: Bùi Thị Thanh Thanh Học hàm/ học vị: Tiến sĩ II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: Về tính cấp thiết, tính mới, khả ứng dụng đề tài: (điểm tối đa 2đ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Về kết giải nội dung nhiệm vụ yêu cầu đồ án: (điểm tối đa 4đ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Về hình thức, cấu trúc, bố cục đồ án tốt nghiệp: (điểm tối đa 2đ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đề tài có giá trị khoa học/ có báo/ giải vấn đề đặt doanh nghiệp nhà trường: (điểm tối đa 1đ) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… III Tinh thần, thái độ làm việc sinh viên: (điểm tối đa 1đ) ……………………………………………………………………………………… IV Đánh giá: Điểm đánh giá: …… /10 (lấy đến số lẻ thập phân) Đề nghị: ☐ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không bảo vệ Đà Nẵng, ngày tháng năm 201 Người hướng dẫn ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHẬN XÉT PHẢN BIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP I Thông tin chung: Họ tên sinh viên: Thái Văn Lợi Lớp: 13T4 Số thẻ SV: 13T4 Tên đề tài: Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Người phản biện: Bùi Thị Thanh Thanh Học hàm/ học vị: Tiến sĩ II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: TT Các tiêu chí đánh giá 1a 1b 1c 2a 2b Sinh viên có phương pháp nghiên cứu phù hợp, giải đủ nhiệm vụ đồ án giao - Tính (nội dung ĐATN có phần so với ĐATN trước đây) - Đề tài có giá trị khoa học, cơng nghệ; ứng dụng thực tiễn - Kỹ giải vấn đề; hiểu, vận dụng kiến thức bản, sở, chuyên ngành vấn đề nghiên cứu - Chất lượng nội dung ĐATN (thuyết minh, vẽ, chương trình, mơ hình,…) - Có kỹ vận dụng thành thạo phần mềm ứng dụng vấn đề nghiên cứu; - Có kỹ đọc, hiểu tài liệu tiếng nước ngồi ứng dụng vấn đề nghiên cứu; - Có kỹ làm việc nhóm; Kỹ viết: - Bố cục hợp lý, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, lời văn súc tích - Thuyết minh đồ án khơng có lỗi tả, in ấn, định dạng Tổng điểm đánh giá theo thang 100: Quy thang 10 (lấy đến số lẻ) Điểm Điểm tối đa đánh giá 80 15 50 15 20 15 - Các tồn tại, thiếu sót cần bổ sung, chỉnh sửa: ……………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Câu hỏi đề nghị sinh viên trả lời buổi bảo vệ: ………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… - Đề nghị: ☐ Được bảo vệ đồ án ☐ Bổ sung để bảo vệ ☐ Không bảo vệ Đà Nẵng, ngày tháng năm 201… Người phản biện TÓM TẮT Tên đề tài: Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Số thẻ SV: 102130168 Lớp: 13T4 Website học kiểm tra tiếng Anh website giúp cho người dùng học kiểm tra kỹ tiếng Anh từ vựng, ngữ pháp, nghe, đọc hiểu Ngoài ra, người dùng chơi game tiếng Anh chat với Website xây dựng dựa ReactJS, Redux, NodeJS, Socket.IO, hệ quản trị sở liệu PostgreSQL Source dự án quản lý Git lưu trữ Bitbucket ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HỊA XÃ HƠI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ tên sinh viên: Thái Văn Lợi Số thẻ sinh viên: 102130168 Lớp: 13T4 Khoa: Công nghệ thông tin Ngành: Công nghệ thông tin Tên đề tài đồ án: Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Đề tài thuộc diện: ☐ Có ký kết thỏa thuận sở hữu trí tuệ kết thực Các số liệu liệu ban đầu: …………………………………… …………………………………………… …… ………………………………………………………………………………………… … ………………………………….… ……………………… ……………………… Nội dung phần thuyết minh tính tốn: … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… Các vẽ, đồ thị (ghi rõ loại kích thước vẽ): … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… … ……………………………………………………………………………………… Họ tên người hướng dẫn: TS Bùi Thị Thanh Thanh Ngày giao nhiệm vụ đồ án: …… /……./2018 Ngày hoàn thành đồ án: …… /……./2018 Đà Nẵng, ngày 19 tháng 05 năm 2018 Trưởng Bộ mơn …………………… Người hướng dẫn LỜI NĨI ĐẦU Từ bắt đầu làm Đồ án tốt nghiệp đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ động viên tận tình từ Bùi Thị Thanh Thanh Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến dành hết tâm huyết để truyền đạt kiến thức cho em suốt thời gian làm Đồ án tốt nghiệp Nếu khơng có ủng hộ góp ý Đồ án em khó hồn thiện Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng, lãnh đạo khoa Cơng nghệ thơng tin tồn thể thầy cô cung cấp kiến thức bổ ích cho em từ em vào trường Chính kiến thức q giá hổ trợ em nhiều việc hoàn thành Đồ án tốt nghiệpkiểm tra nhiều lần, Đồ án tốt nghiệp khó tránh khỏi sai sót, mong thầy cô bỏ qua em mong nhận đóng góp thầy để giúp sản phẩm em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn i CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Nội dung đồ án thực hướng dẫn trực tiếp T.S Bùi Thị Thanh Thanh Các tham khảo dùng đồ án trích dẫn rõ ràng tên tác giả, tên cơng trình, thời gian, địa điểm cơng bố Nếu có chép khơng hợp lệ, vi phạm, tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Sinh viên thực Thái Văn Lợi ii MỤC LỤC TÓM TẮT NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP LỜI NÓI ĐẦU i CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ v DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 NodeJS 1.1.1 Giới thiệu NodeJS 1.1.2 Đặc điểm NodeJS 1.1.3 Những ứng dụng thường sử dụng NodeJS 1.2 Express Framework 1.2.1 Giới thiệu Express Framework 1.2.2 Các tính Express Framework 1.2.3 Một số ưu điểm Express Framework 1.3 React JS 1.3.1 Giới thiệu 1.3.2 Các khái niệm 1.4 Redux 1.4.1 Giới thiệu 1.4.2 Các khái niệm 1.4.3 Tính ứng dụng Redux 1.5 Socket.IO 1.5.1 Giới thiệu WebSocket 1.5.2 Giới thiệu Socket.IO 1.6 Redis 1.7 PostgreSQL Chương 2: PHÂN TÍCH 2.1 Phát biểu toán 2.2 Phân tích 2.2.1 Phân tích yêu cầu người dùng quản trị viên 2.2.2 Biểu đồ ca sử dụng 2.2.3 Biểu đồ chức 22 iii 2.2.4 Tạo bảng sở liệu 28 Chương 3: TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ 34 3.1 Triển khai 34 3.1.1 Cài đặt môi trường 34 3.1.2 Triển khai 34 3.2 Đánh giá 45 3.2.1 Ưu điểm 45 3.2.2 Nhược điểm 45 KẾT LUẬN 46 Kết đạt 46 Hướng phát triển 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 iv DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ Danh sách bảng Bảng 1.1 Sự khác state props Bảng 2.1 Use-case – Xem hướng dẫn sử dụng Bảng 2.2 Use-case – Đăng ký tài khoản Bảng 2.3 Use-case – Đăng nhập 10 Bảng 2.4 Use-case – Đăng xuất 10 Bảng 2.5 Use-case – Xem bảng xếp hạng 10 Bảng 2.6 Use-case – Xem trang cá nhân 11 Bảng 2.7 Use-case – Xem thành tích 11 Bảng 2.8 Use-case – Cập nhật tài khoản 11 Bảng 2.9 Use-case – Học tiếng Anh 12 Bảng 2.10 Use-case – Kiểm tra tiếng Anh 12 Bảng 2.11 Use-case – Xem kết kiểm tra 12 Bảng 2.12 Use-case – Chơi game 13 Bảng 2.13 Use-case – Chat với bạn phòng 13 Bảng 2.14 Use-case – Đăng nhập 14 Bảng 2.15 Use-case – Đăng xuất 14 Bảng 2.16 Use-case – Cập nhật tài khoản 14 Bảng 2.17 Use-case – Quản lý học 15 Bảng 2.18 Use-case – Tạo học 15 Bảng 2.19 Use-case – Sửa học 15 Bảng 2.20 Use-case – Xóa học 16 Bảng 2.21 Use-case – Quản lý câu hỏi 16 Bảng 2.22 Use-case – Tạo câu hỏi 16 Bảng 2.23 Use-case – Sửa câu hỏi 17 Bảng 2.24 Use-case – Xóa câu hỏi 17 Bảng 2.25 Use-case – Quản lý thành viên 18 Bảng 2.26 Use-case – Tạo thành viên 18 Bảng 2.27 Use-case – Sửa thành viên 18 Bảng 2.28 Use-case – Xóa thành viên 19 Bảng 2.29 Use-case – Quản lý cấp bậc thành viên 19 Bảng 2.30 Use-case – Tạo cấp bậc thành viên 19 Bảng 2.31 Use-case – Sửa cấp bậc thành viên 20 Bảng 2.32 Use-case – Xóa cấp bậc thành viên 20 Bảng 2.33 Use-case – Quản lý quản trị viên 21 v Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Bảng Achievements: Nơi lưu thông tin cấp bậc người dùng tương ứng với tổng số điểm người dùng Khi đạt số điểm định, người dùng có cấp bậc tương ứng Bảng 45 Các trường bảng Achievements STT Tên thuộc tính Kiểu liệu id (PK) uuid name varchar score integer Mức điểm tối thiểu cần đạt createdAt timestamp Thời gian tạo updatedAt timestamp Thời gian cập nhật Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Độ rộng Mô tả Mã cấp bậc 50 Tên cấp bậc Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 33 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Chương 3: TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ 3.1 Triển khai 3.1.1 Cài đặt môi trường Cài đặt NodeJS NPM Đối với hệ điều hành Ubuntu, người dùng cài đặt qua dòng lệnh đơn giản: sudo add-apt-repository ppa:chris-lea/node.js sudo apt-get update sudo apt-get install nodejs sudo apt-get install npm Sau cài đặt xong, gõ dòng lệnh nodejs version npm version mà lên thông tin phiên thành cơng Hình 3.1 Kiểm tra cài đặt NodeJS NPM Cài đặt Redis Đối với hệ điều hành Ubuntu, người dùng cài đặt qua dòng lệnh đơn giản: sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install redis-server 3.1.2 Triển khai Những chức hệ thống chức học kiểm tra tiếng Anh thành viên, chức chơi game chat thành viên chức quản lý học, câu hỏi quản trị viên Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 34 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Dưới kết triển khai hệ thống Về phía người dùng Khi người dùng truy cập vào hệ thống mà chưa đăng nhập, hệ thống hiển thị nút Đăng ký (Sign up) Đăng nhập (Login) Hình 3.2 Màn hình website chưa đăng nhập Khi người dùng kích chuột vào nút Đăng nhập (Login), website hiển thị giao diện đăng nhập hình Nếu người dùng chưa có tài khoản đăng nhập, kích chuột vào nút Tạo tài khoản (Create your account) Trong trường hợp người dùng qn mật khẩu, người dùng kích chuột vào nút Quên mật (Forgot password) Người dùng phải đăng nhập để thực chức hệ thống Hình 3.3 Màn hình đăng nhập dành cho thành viên Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 35 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Sau thành viên đăng nhập thành cơng, kích chuột vào nút Học Kiểm tra (Learn and Test), hệ thống hiển thị học, kiểm tra Từ vựng (Vocabulary), Đọc hiểu (Reading), Nghe (Listening), Ngữ pháp (Grammar) Kiểm tra (Exam) Trong phần Exam gồm kiểm tra chứa nhiều kỹ Hình 3.4 Màn hình chọn kỹ tiếng Anh Khi thành viên kích chọn vào kỹ Từ vựng (Vocabulary), hệ thống hiển thị chủ đề để thành viên học từ vựng Hình 3.5 Danh sách chủ đề phần Từ vựng Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 36 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Khi thành viên chọn chủ đề từ vựng muốn học, hệ thống hiển thị từ vựng, mô tả từ vựng ảnh minh họa cho từ vựng Hình 3.6 Nội dung học phần Từ vựng Thành viên kích chọn Kiểm tra để kiểm tra kỹ từ vựng qua chủ đề vừa học Hình 3.7 Bài kiểm tra Từ vựng Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 37 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Khi thành viên chọn câu trả lời bấm nút nộp bài, hệ thống tính điểm người dùng, gửi kết có hồn thành kiểm tra hay không, đồng thời cho thành viên biết đáp án đúng, sai câu kiểm tra Hình 3.8 Kết kiểm tra người dùng phần Từ vựng Khi thành viên chọn phần Đọc hiểu (Reading), hệ thống hiển thị kiểm tra kỹ đọc hiểu Những kiểm tra mà thành viên vượt qua có dấu tick màu xanh góc trái kiểm tra hệ thống lưu điểm số Hình 3.9 Danh sách học phần Đọc hiểu Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 38 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Khi thành viên chọn kỹ Nghe (Listening) bấm chọn kiểm tra, hệ thống đoạn ghi âm Thành viên nghe đoạn văn chọn câu trả lời bấm nộp Hình 3.10 Bài kiểm tra phần Nghe Khi thành viên chọn kỹ Ngữ pháp (Grammar) chọn học, hệ thống hiển thị nội dung học hình Hình 3.11 Nội dung học phần Ngữ pháp Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 39 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Ngồi ra, thành viên chọn phần Exam để kiểm tra với nhiều loại kỹ khác Hình 3.12 Bài kiểm tra chung Thành viên hiển thị danh sách thành viên có tổng điểm số kiểm tra cao Hình 3.13 Màn hình xem bảng xếp hạng thành viên có tổng điểm cao Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 40 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Một tính thú vị hệ thống chơi game Thành viên chơi game tiếng Anh thành viên khác cách vào phòng game chưa bắt đầu chơi, tạo phòng game chờ đợi thành viên khác vào Hình 3.14 Màn hình xem phòng game Trò chơi bắt đầu phòng có thành viên trở lên người tạo phòng bấm nút bắt đầu (Start game) Hình 3.15 Màn hình phòng game chưa chơi game Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 41 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Trong phòng game, thành viên trò chuyện với để trao đổi kiến thức kỹ tiếng Anh Hình 3.16 Màn hình chat phòng game Khi game người tạo phòng cho khởi động, hệ thống lấy ngẫu nhiên 20 câu hỏi 20 câu trả lời Mỗi có người chơi trả lời câu hỏi, thành viên cộng điểm câu trả lời ẩn Ngược lại, thành viên trả lời sai bị trừ điểm Hình 3.17 Màn hình chơi game Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 42 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Về phía quản trị viên Khi quản trị viên đăng nhập vào hệ thống quản trị, quản trị viên xem thống kê số lượng học kỹ năng, danh sách thành viên có tổng điểm cao Hình 3.18 Màn hình thống kê học, bảng xếp hạng Quản trị viên quản lý học, câu hỏi học Hình 3.19 Màn hình quản lý chủ đề từ vựng Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 43 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Khi quản trị viên chọn kỹ Từ vựng bấm Tạo từ vựng mới, hệ thống hiển thị giao diện tạo từ vựng hình Quản trị viên đính kèm nhiều hình ảnh mơ tả cho từ vựng Hình 3.20 Màn hình tạo từ vựng Quản trị viên có quyền quản lý câu hỏi cho học Khi quản trị viên kích tạo câu hỏi mới, hệ thống hiển thị giao diện tạo câu hỏi hình Quản trị viên tạo nhiều câu hỏi lúc Mỗi câu hỏi có nhiều câu trả lời, đính kèm thêm file âm hình ảnh Hình 3.21 Màn hình tạo câu hỏi cho học Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 44 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh 3.2 Đánh giá 3.2.1 Ưu điểm - Giao diện đẹp, đại: Website em trọng mặt giao diện, có tính thẩm mỹ cao - Website dễ sử dụng: Website tập trung hướng nhìn người dùng vào chức chính, phù hợp với nhu cầu người dùng nên người dùng dễ dàng sử dụng website - Website tương thích với nhiều kích thước hình khác nhau: Giao diện người dùng em sử dụng website Bootstrap với hệ thống lưới (Grid System) nên dàng thay đổi cho phù hợp với thiết bị sử dụng - Tốc độ xử lý cao: Phần giao diện website xây dựng từ ReactJS Redux nên hệ thống cần tải giao diện lần Vì lần request tiếp theo, hệ thống tiết kiệm thời gian bỏ qua khoảng thời gian tải file giao diện cho hệ thống Hơn nữa, với server sử dụng NodeJS nên tiết kiệm xử lý - Bên cạnh việc học kiểm tra tiếng Anh, thành viên chơi game trao đổi thông tin với qua chức chat 3.2.2 Nhược điểm - Còn số lỗi xảy ra: Trong trình sử dụng website, hệ thống số lỗi chưa xử lý - Chức chat đơn giản: Chỉ chat phòng game chat với tin nhắn Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 45 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh KẾT LUẬN Kết đạt Trong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu sở lý thuyết triển khai ứng dụng, đồ án đạt kết sau: Về mặt lý thuyết - Nắm kiến thức cách sử dụng ReactJS, Redux, NodeJS SocketIO - Củng cố phát triển khả quản lý liệu thông qua hệ quản trị CSDL PostgreSQL - Đã áp dụng kiến thức học vào việc xây dựng sản phẩm - Cải thiện khả tự học, nghiên cứu tài liệu giải vấn đề Về mặt thực tiễn - Xây dựng thành công website học kiểm tra tiếng Anh, với chức như: Tìm kiếm học, học kiểm tra kỹ tiếng Anh, chơi game tiếng Anh chat thành viên phòng - Website xây dựng hoàn thành tiến độ thực đồ án - Website có đầy đủ chức yêu cầu giai đoạn phân tích tốn Hướng phát triển Một số hướng nghiên cứu phát triển đề tài sau: - Phát triển chức nhận diện giọng nói để người dùng kiểm tra khả đọc phát âm tiếng Anh - Nâng cao bảo mật cho website - Mở rộng chức chat thành viên: Hiện thành viên trò chuyện với cách nhập tin nhắn, chưa thể trò chuyện qua video được, đồng thời chưa thể gửi tài liệu, tập tin qua phần trò chuyện Trong tương lai phát triển chat video chia sẻ tài liệu với - Phát triển chức giao lưu thành viên: Các thành viên kết bạn với nhau, tạo nhóm để chia sẻ thông tin, tài liệu với dễ dàng - Bên cạnh website, em xây dựng hệ thống ứng dụng tảng di động khác Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 46 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh TÀI LIỆU THAM KHẢO Trong trình thực đồ án tốt nghiệp, em tham khảo nguồn sau đây: [1] Trang chủ React: https://reactjs.org [2] Trang chủ Redux: https://redux.js.org [3] Trang chủ NodeJS: https://nodejs.org [4] Socket.IO: https://socket.io [5] Sequelize: http://docs.sequelizejs.com [6] Stack Overflow: http://stackoverflow.com [7] Exam English: https://www.examenglish.com [8] English Club: https://www.englishclub.com [9] Oxford Online English: https://www.oxfordonlineenglish.com Sinh viên thực hiện: Thái Văn Lợi Hướng dẫn: T.S Bùi Thị Thanh Thanh 47 ... Bùi Thị Thanh Thanh Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Chương 2: PHÂN TÍCH 2.1 Phát biểu toán Đây website học kiểm tra tiếng Anh Người dùng đăng ký tài khoản để học kiểm tra tiếng Anh kỹ năng:... T.S Bùi Thị Thanh Thanh 11 Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Học tiếng Anh: Use-case thực chức thành viên học tiếng Anh Bảng 2.9 Use-case – Học tiếng Anh Tên use-case Học tiếng Anh Tác nhân... 13T4 Tên đề tài: Xây dựng website học kiểm tra tiếng Anh Người phản biện: Bùi Thị Thanh Thanh Học hàm/ học vị: Tiến sĩ II Nhận xét, đánh giá đồ án tốt nghiệp: TT Các tiêu chí đánh giá 1a 1b 1c
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp XÂY DỰNG WEBSITE HỌC VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH, đồ án tốt nghiệp XÂY DỰNG WEBSITE HỌC VÀ KIỂM TRA TIẾNG ANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay