Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)

194 8 0
  • Loading ...
1/194 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 07:12

Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐOÀN ĐỨC PHƯƠNG ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI MÔNG TIN LÀNH Ở ĐẮC LẮC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÔN GIÁO HỌC Hà Nội – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỒN ĐỨC PHƯƠNG ĐỜI SỐNG TƠN GIÁO CỦA NGƯỜI MÔNG TIN LÀNH Ở ĐẮC LẮC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Ngành: Tôn giáo học Mã số: 22 90 09 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÔN GIÁO HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồng Dương PGS TS Chu Văn Tuấn Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực Kết trình bày luận án chưa công bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018 Nghiên cứu sinh Đoàn Đức Phương LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Học viện Khoa học xã hội, Phòng Quản lý đào tạo, Khoa Tôn giáo học quý thầy cô Học viện Khoa học xã hội giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi hồn thành chương trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tơi xin cảm ơn lãnh đạo, cán Phòng 3/A73/TCAN, BCA tạo điều kiện thuận lợi để học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Hồng Dương, PGS.TS Chu Văn Tuấn hết lòng dìu dắt, tận tình bảo, hướng dẫn để tơi hồn thành luận án Xin cảm ơn thầy cô, bạn Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Trung tâm thông tin thư viện - Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; bạn Ban Tôn giáo tỉnh Đắc Lắc, Đắk Nông tạo điều kiện giúp đỡ suốt thời gian sưu tầm tài liệu nghiên cứu Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp khích lệ, động viên tơi suốt q trình học tập Xin chân thành cảm ơn./ Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018 Nghiên cứu sinh Đoàn Đức Phương MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2 Khung lý thuyết nghiên cứu số khái niệm 17 Chương 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI MÔNG TIN LÀNH Ở ĐẮC LẮC 28 2.1 Khái quát Tây Nguyên người Mông Tin Lành Tây Nguyên 28 2.2 Quá trình hình thành cộng đồng người Mông Tin Lành Đắc Lắc 38 2.3 Đặc điểm xã hội-tôn giáo người Mông Tin Lành Đắc Lắc 51 Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI MÔNG TIN LÀNH Ở ĐẮC LẮC HIỆN NAY 66 3.1 Thực trạng đời sống tôn giáo người Mông Tin Lành Đắc Lắc 66 3.2 Ảnh hưởng đời sống tôn giáo người Mông Tin Lành Đắc Lắc kinh tế, văn hóa-xã hội an ninh-quốc phòng 103 Chương 4: XU HƯỚNG CHUYỂN BIẾN ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI MÔNG TIN LÀNH Ở ĐẮC LẮC, NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ 115 4.1 Xu hướng chuyển biến 115 4.2 Những vấn đề đặt 124 4.3 Một số đề xuất khuyến nghị 137 KẾT LUẬN 147 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI (sắp theo thứ tự A,B,C ) Tên viết tắt Dịch nghĩa ANCT An ninh Chính trị ANTT An ninh trật tự C.M.A Chiristian Missionary Alliance (Hội truyền giáo phúc âm liên hiệp) CNH- HĐH Cơng nghiệp hóa, Hiện đại hóa CT-TTg Chỉ thị- Thủ tướng DCTD Di cư tự DTTS Dân tộc thiểu số ĐCĐC Định canh định cư FEBC Far East Broadcasting Company (Công ty phát viễn đông)` HĐDT Hội đồng dân tộc HTTLVN (MN) Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) HKTT Hộ thường trú L-CTN Lệnh - Chủ tịch nước NĐ-CP Nghị định- Chính phủ NQ-TW Nghị quyết- Trung ương TT-BNV Thơng tư- Bộ Nội vụ TTATXH Trật tự an tồn xã hội QĐ-TTg Quyết định- Thủ tướng QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân XCXC Xen canh xen cư DANH MỤC BẢNG TRONG ĐỀ TÀI STT TÊN BẢNG Bảng 2.1: Thống kê số lượng người Mông di cư đến Tây Nguyên từ năm 1986 đến năm 2013 Bảng 2.2: Địa bàn phân bố người Mông Tin Lành Tây Nguyên, năm Trang 33 35- 36 2013 Bảng 2.3: Phân bố người Mông Tin Lành Đắc Lắc thời điểm năm 2013 Bảng 2.4: Số lượng người Mông Tin Lành Đắc Lắc đối sánh với khu vực/tỉnh khác Tây Nguyên, năm 2013 74-76 Bảng 3.3: Hỏi - đáp Mục sư ứng viên người Mông Tin Lành lễ Báp têm 68 Bảng 3.2: Thực trạng tác động hệ phái Tin Lành địa bàn tỉnh Đắc Lắc đến cộng đồng người Mông Tin Lành, năm 2011 61 Bảng 3.1: Thống kê dòng họ người Mơng trú vùng sâu, xa, rừng đặc dụng Đắc Lắc (trước năm 2004) Đắk Nông, năm 2017 60 Bảng 2.5: Số lượng tín đồ điểm nhóm Tin Lành người Mơng tỉnh Đắc Lắc, tháng năm 2013 42-43 97 Bảng 3.4: Thời gian sinh hoạt tôn giáo người Mơng Tin Lành ngày Chúa nhật, điểm nhóm Tin Lành Trưởng Lão Sín Chải, Đắk Ngo, Tuy Đức, Đắk Nông 101 DANH MỤC SƠ ĐỒ TRONG ĐỀ TÀI STT TÊN SƠ ĐỒ Trang Sơ đồ 1.1: Khung lý thuyết đời sống tôn giáo người Mông Tin Lành Đắc Lắc từ năm 1986 đến Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức phân bố chi hội, điểm nhóm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) người Mông Tin Lành tỉnh Đắc Lắc, năm 2018 Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức phân bố chi hội, điểm nhóm Hội Thánh Phần Nông, năm 2018 Phụ lục Sơ đồ 3.3: Cơ cấu tổ chức Chi hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Phần Nam) Yang Hanh, Krông Bông, Đắc Lắc, năm 2018 Sơ đồ 3.4: Cơ cấu tổ chức phân bố điểm nhóm Hội Thánh Tin Lành Liên hữu Báp tít người Mơng Tin Lành tỉnh Đắc Lắc, năm 2018 Sơ đồ 3.5: Cơ cấu tổ chức phân bố điểm nhóm người Mơng Tin Lành Hội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam, năm 2018 Sơ đồ 3.6: Cơ cấu tổ chức điểm nhóm Tin lành Trưởng Lão Sín Chải, xã Đắk Ngo, Đắc Lắc (trước năm 2004) Đắk Nông, năm 2018 Phần Phụ lục Tin Lành Việt Nam (miền Nam) người Mông Tin Lành tỉnh Đắk 24 Sơ đồ 3.7: Phân bố điểm nhóm người Mông Tin Lành tỉnh Đắc Lắc, Phụ lục Phần Phụ lục Phần Phụ lục Phần Phụ lục 79-80 năm 2018 Sơ đồ 3.8: Phân bố điểm nhóm người Mơng Tin Lành địa bàn tỉnh Đắk Nông (trước năm 2004 thuộc tỉnh Đắc Lắc), năm 2018 80-81 MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Tin Lành (Protestatism) du nhập vào Việt Nam từ năm 1911, phải 15 năm sau (1926), giáo sĩ Tin Lành truyền bá vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Nam Trường Sơn - Tây Nguyên Qua buổi đầu phát triển khó khăn, đến năm 1938 [101], Tin Lành có chỗ đứng cộng đồng DTTS đến năm 1975, tranh đời sống tôn giáo người Tin Lành khu vực Tây Nguyên phong phú với 126 Nhà thờ, Trường Kinh Thánh, Trung tâm truyền giáo, sở y tế, 216 Chi hội, 61.500 tín đồ, 42 mục sư, 91 truyền đạo 50 truyền đạo sinh [38; tr 88], đó, Đắc Lắc (hay Đắk Lắk) lên trung tâm Tin Lành với 62 nhà thờ, 12 mục sư, 38 truyền đạo, 01 Trường Thánh Kinh Buôn Ma Thuột, 01 trụ sở địa hạt Trung thượng hạt Sau năm 1975, Tin Lành Đắc Lắc, Tây Nguyên bị lực thiếu thiện chí với Nhà nước Việt Nam lợi dụng vào hoạt động chống phá an ninh trật tự, nên quyền đình hoạt động tập trung Tin Lành Từ năm 1986 trở lại đây, thực đường lối đổi toàn diện Đảng, có đổi nhận thức tơn giáo hoạt động tôn giáo, với nhiều lý khác, Tin Lành Tây Nguyên phục hồi phát triển nhanh chóng với 15 hệ phái [102] Nhiều DTTS dân tộc Mông di cư đến Tây Nguyên chọn Đắc Lắc [103] nơi định cư chịu ảnh hưởng sâu sắc Tin Lành Đến năm 2018, Đắc Lắc có 21.293 tín đồ dân tộc Mơng thuộc 02 tơn giáo Cơng giáo Tin Lành Buổi đầu, hầu hết đồng bào Mông theo Tin Lành Vàng Trứ (còn gọi Vàng Chứ)[104] quê cũ, vào Đắc Lắc, có xu hướng hợp thức hóa việc theo đạo, nên họ chuyển theo tổ chức/hệ phái Tin Lành Trưởng Lão, Báp tít (Nam Phương), Tin Lành Việt Nam (miền Nam) hình thành phát triển đời sống tôn giáo người Mông Tin Lành Đắc Lắc tương đối hoàn chỉnh Tuy nhiên, người Mông Tin Lành di cư tự (DCTD) kéo theo tình trạng phá rừng làm rẫy, săn bắt động vật rừng, sử dụng vũ khí trái phép Trong đó, hoạt động tổ chức đồn thể quyền sở hạn chế, cơng tác quản lý hộ tịch, hộ gặp nhiều khó khăn, tình trạng phát triển đạo trái pháp luật vùng đồng bào Mông diễn phổ biến Nhất cộng đồng người Mông DCTD vùng sâu, xa dễ bị tác động luận điệu tuyên truyền đối tượng lợi dụng Tin Lành nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, khiến cho đời sống tôn giáo người Mơng Tin Lành tiềm ẩn phức tạp Điển hình vụ lôi kéo người Mông Tin Lành từ Đắc Lắc di cư ngược trở lại Tây Bắc tham gia “xưng vua” Mường Nhé vào tháng 5/2011 Diễn biến phức tạp xung quanh vấn đề người Mông Tin Lành ảnh hưởng tiêu cực đến trình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên nói riêng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước nói chung Nghiên cứu Tây Nguyên đẩy mạnh đạt thành tựu quan trọng, song nghiên cứu cách hệ thống vấn đề người Mông Tin Lành Tây Nguyên nói chung Đắc Lắc nói riêng chưa đáp ứng nhu cầu nhận thức Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn vấn đề: “Đời sống tôn giáo người Mông Tin Lành Đắc Lắc từ năm 1986 đến nay” cho đề tài luận án tiến sĩ Tơn giáo học Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu, làm rõ trình hình thành, đặc điểm, thực trạng cộng đồng người Mông theo Tin Lành Đắc Lắc (cuối năm 2017), đồng thời xu hướng chuyển biến đời sống tôn giáo người Mông theo Tin Lành đề xuất số khuyến nghị 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Một là, làm rõ trình Tin Lành truyền bá cộng đồng Mơng, q trình di, dịch cư người Mơng Tin Lành đến Đắc Lắc, hình thành niềm tin, thực hành nghi lễ, phát triển thành cộng đồng tôn giáo người Mông Tin Lành Đắc Lắc Hai là, làm rõ đặc trưng cấu tổ chức Hội thánh, điểm nhóm, hệ phái Tin Lành Đắc Lắc với phận cấu thành, thiết chế nó, vị trí vai trò chức sắc; thành phần tín đồ chi hội, điểm nhóm, Hội Thánh Ba là, phân tích thực trạng đời sống tơn giáo người Mơng Tin Lành phương diện như: niềm tin, thực hành, cộng đồng Đồng thời, ảnh hưởng cộng đồng người Mông Tin Lành lĩnh vực kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, mơi trường sinh thái Đắc Lắc Bốn là, xu hướng chuyển biến đời sống tôn giáo người Mông Tin Lành Đắc Lắc vấn đề đặt Trên sở đề xuất số khuyến nghị nhằm phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực cộng đồng người Mông Tin Lành Đắc Lắc, góp phần ổn định xã hội, phát triển bền vững Đắc Lắc nói riêng Tây Nguyên nói chung ... hội -tôn giáo người Mông Tin Lành Đắc Lắc 51 Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ ẢNH HƯỞNG ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI MÔNG TIN LÀNH Ở ĐẮC LẮC HIỆN NAY 66 3.1 Thực trạng đời sống tôn giáo người Mông. .. HỌC XÃ HỘI ĐOÀN ĐỨC PHƯƠNG ĐỜI SỐNG TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI MÔNG TIN LÀNH Ở ĐẮC LẮC TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY Ngành: Tôn giáo học Mã số: 22 90 09 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÔN GIÁO HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS... thuyết đời sống tôn giáo người Mông Tin Lành Đắc Lắc từ năm 1986 đến Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức phân bố chi hội, điểm nhóm Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) người Mông Tin Lành tỉnh Đắc Lắc, năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ), Đời sống tôn giáo của người Mông Tin Lành từ năm 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay