Báo cáo Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn

122 30 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 00:33

File này bao gồm các bài tiểu luận sau:1. Thực tiễn quản lí quy trình cốt lõi, các công cụ chất lượng và cải thiện chất lượng trong các công ty sản xuất được chứng nhận ISO 9001.2. Xây dựng kế hoạch chi tiết xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại một doanh nghiệp cụ thể3. Khía cạnh cải thiện chất lượng sản phẩm,dịch vụ trong quản lý quy trình cốt lỏi4. Quy trình và quản lý quy trình theo tiêu chuẩn5. Mức độ mà các công ty để được chứng nhận ISO 9001 thông qua việc quản lý theo quy trình và nâng cao chất lượng6. Vài nét sơ lược về hệ thống Quản lí chất lượng toàn diện TQM7. 10 LÝ DO TỔ CHỨC CẦN ÁP DỤNG ISO 9001:2015VÀ SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU GIỮA ISO 9001:2015 VỚIISO 9001: 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Bài báo cáo HỆ THỐNG QUẢN LÍ THEO TIÊU CHUẨN Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Hóa Đề Tài: Thực tiễn quản lí quy trình cốt lõi, cơng cụ chất lượng cải thiện chất lượng cơng ty sản xuất chứng nhận ISO 9001 Nhóm 10: STT Họ tên Lớp Đoàn Diên Long AD08 Đoàn Văn Phùng AD08 Trầm Khắc Sử AD07 Trần Văn Tâm AD08 Trần Lâm Quang AD07 Nhóm 10 Mơn học: Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn Tóm tắt Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định:  Mức độ mà công ty chứng nhận ISO 9001 thông qua việc quản lý theo quy trình nâng cao chất lượng,  Những yếu tố “ẩn” quản lý theo quy trình nâng cao chất lượng sản phẩm,  Mối quan hệ yếu tố ẩn Thiết kế/ Phương pháp/ Cách tiếp cận:  Thiết kế: Một dự án nghiên cứu thực công ty chứng nhận ISO 9001 Hy Lạp năm 196x Bộ câu hỏi thiết kế kiểm định nhắm đến đại diện công ty  Phương pháp: dùng thống kê mô tả để xác định mức độ tiếp nhận quản lý quy trình mức độ nâng cao chất lượng  Cách tiếp cận: yếu tố phân tích xác nhận khám phá áp dụng để tách yếu tố “ẩn” liên quan tới quản lý quy trình , nâng cao chất lượng để đánh giá tính trung thực mức độ hiệu lực chúng  Kết tìm được: hai yếu tố tiềm ẩn ảnh hưởng tới quản lý quy trình (sự ứng dụng quản lý quy trình cơng cụ hỗ trợ chất lượng) yếu tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng sản phẩm Những kết tìm cho thấy : công ty sản xuất chứng nhận ISO 9001 có mức độ thực ứng dụng quản lý quy trình cao ,ngược lại với công cụ hỗ trợ chất lượng Mặc dù vậy, họ đạt mức độ nâng cao chất lượng sản phẩm ấn tượng Dựa theo mơ hình cấu trúc, yếu tố ứng dụng quản lý quy trình có tác động dương, trực tiếp mạnh đến nâng cao chất lượng sản phẩm Các cơng cụ hỗ trợ chất lượng có tác động gián tiếp đến nâng cao chất lượng sản phẩm  Nguồn gốc/ Giá trị: nghiên cứu mô tả mơ hình tin cậy có hiệu lực mà phân tích quản lý quy trình thơng qua yếu tố (sự ứng dụng quản lý quy trình cơng cụ hỗ trợ chất lượng) Mơ hình đồng thời phân tích hiệu ứng yếu tố tiềm ẩn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm nhà sản xuất đạt chuẩn ISO 9001 Nhóm 10 Mơn học: Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn Mục lục 1) Nền tảng lý thuyết a) Định nghĩa “process” b) Định nghĩa “quản lý quy trình”: 2) Hình thành câu hỏi nghiên cứu a) Làm hệ thống quản lý quy trình đạt hiệu b) Khía cải tiến chất lượng c) Tác động trình quản lý cải tiến chất lượng 10 3) Phương pháp nghiên cứu 11 a) Bảng câu hỏi 11 b) Mẫu 11 c) Phương pháp 11 4) Kết 12 a) Các hồ sơ công ty 12 b) Quản lý quy trình nâng cao chất lượng - EFA CFA 12 c) Mơ hình cấu trúc 16 5) Thảo luận: 16 a) Các công ty sản xuất bối cảnh hệ thống chất lượng định hướng qui trình 16 b) Giải thích kết luận nghiên cứu 17 c) So sánh kết nghiên cứu với nghiên cứu tương tự 17 6) Kết luận 19 7) Ý nghĩa thực tiễn 20 8) Những hạn chế đề xuất nghiên cứu tương lai: 20 Nhóm 10 Mơn học: Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn Giới thiệu Sự thay đổi định hướng quy trình ngày biết đến rộng rãi tổ chức (Hellstrom Eriksson 2008) Nội dung phát triển quy trình ngày trở nên quan trọng cơng ty thơng qua quan điểm quy trình tổ chức (McCormack cộng 2009) Với mục đích thay đổi lâu dài yêu cầu thách thức kinh doanh giảm vòng đời sản phẩm, giảm tính cạnh tranh quốc tế tăng áp lực chi phí, cơng ty bắt buộc phải nâng cao quy trình sản xuất họ để theo kịp yêu cầu thị trường (Neubauer, 2009) an toàn, chất lượng chi phí sản phẩm Chất lượng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp phản ánh trực tiếp khả phát triển quy trình sản xuất thơng qua việc quản lý quy trình kinh doanh (BPM) (Elzinga cộng sự, 1995) BPM quan trọng cho phép cơng ty thích nghi với thay đổi liên tục yêu cầu thị trường Điều tạo điều kiện cho phát triển chiến lược công ty cho phép công ty tập trung vào tăng giá trị quy trình kinh doanh bổ trợ (Neubauer, 2009) Nó coi ngun lý quản lý tốt mặt thực nghiệm mà giúp tổ chức sống sót mơi trường cạnh tranh (Hung 2006) Do đó, nhiều tổ chức, thực hệ thống quản lý dựa vào quy trình cấp thiết, tăng trưởng đạt việc đo lường thơng qua chất lượng sản phẩm thỏa mãn khách hàng (Balzarova cộng 2004) Việc thực hệ thống quản lý chất lượng nhấn mạnh kiểm sốt nâng cao quy trình Điều khoản 4.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2000 có đề cập rõ ràng tổ chức, hoạt động lĩnh vực phải xác định quản lý quy trình mà bổ khuyết vào hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2000) Nhiều học giả nhà kinh doanh coi mơ hình quản lý dựa vào quy trình yêu cầu thiết yếu tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2000 (Balzarova cộng 2004) Thêm vào đó, cách tiếp cận theo quy trình tiếp tục vấn đề trọng tâm tiêu chuẩn ISO 9001 cải biên năm 2008 (ISO 9001:2008) Benner Veloso (2008) khẳng định rằng, giống chương trình quản lý quy trình khác, tiêu chuẩn ISO 9001 tập trung vào việc nâng cao việc vận hành quy trình tổ chức cơng cụ để cải thiện chất lượng hiệu Các tổ chức nhận chứng nhận ISO 9001 sau chứng minh họ đối chiếu quy trình vận hành họ với chất lượng sản phẩm họ, họ xác nhận quy trình họ Nhóm 10 Mơn học: Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn chứng nhận lặp lại (Benner Veloso 2008) Có thể khẳng định điểm bắt đầu cho việc xây dựng hệ thống ISO 9001 trước thơng qua quy trình thiết kế để đảm bảo thỏa mãn khách hàng, theo đó, nguồn lực cấu trúc doanh nghiệp định hướng (Carmignani 2008) Mặc dù quản lý quy trình thu hút quan tâm nhiều nhà nghiên cứu, có nhiều nghiên cứu thực tương lai vấn đề Theo Kohlbacher (2010), tổng quan tình hình nghiên cứu phát nhiều thiếu sót nghiên cứu định tính khai thác ảnh hưởng định hướng quy trình, mà kiểm định mơ hình phân tích đa biến, Neubauer (2009) khẳng định nhà tư vấn nhà nghiên cứu thường đề xuất nội dung BPM xác định hiệu nội dung thực tế điều cần thiết Hellstrom Eriksson (2008) cho cần phải phân biệt ứng dụng khác định hướng quy trình lý để nghiên cứu thêm vấn đề Skrinjar cộng (2008) đề xuất nhà quản lý cần phải làm quen với nội dung quản lý quy trình đánh giá tình trạng liên quan đến việc thực thực tế Những đề xuất đề cập liên quan tới xác định việc thực quản lý quy trình ảnh hưởng chúng, sử dụng phân tích liệu đa biến, hình thành nên lỗ hổng nghiên cứu trước mà viết thực Mục đích viết để xác định: đầu tiên, mức độ mà công ty chứng nhận ISO 9001 ứng dụng quản lý quy trình vào thực tế (bao gồm công cụ công nghệ chất lượng) đạt kết liên quan đến nâng cao chất lượng, thứ hai, yếu tố tiềm ẩn quản lý quy trình nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng, mối liên hệ yếu tố tiềm ẩn Phần lại viết cấu trúc sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu chia phần phần định nghĩa “quy trình” “quản lý quy trình”.phần 2, thiết lập câu hỏi nghiên cứu, tập trung vào, đầu tiên, ứng dụng sử dụng nhiều hệ thống quản lý quy trình tối ưu, hai kết đạt liên quan đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm Phần mô tả phương pháp nghiên cứu dự án nghiên cứu ISO 9001 Hy Lạp Tiếp theo phân tích kết tương ứng nghiên cứu Trong phần kế tiếp, kết nghiên cứu thảo luận kết luận trình bày Cuối hàm ý ứng dụng thực tế nghiên cứu, giới hạn nghiên cứu hướng phát triển tương lai Nhóm 10 Mơn học: Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn 1) Nền tảng lý thuyết a) Định nghĩa “process” Quy trình định nghĩa khác nhiều người Và tác giả định nghĩa quy trình theo cách riêng họ mà khơng có định nghĩa cụ thể sử dụng rông rãi Để xác định thuật ngữ chung mà giúp tác giả cải thiện vấn đề này, cần phải định nghĩa xác “quy trình” gì? Định nghĩa quy trình cách tiếp cận nhằm chuyển đổi yếu tố đầu vào thành yếu tố đầu cách mà tất nguồn lực tổ chức sử dụng cách hợp lý, tin cậy phù hợp để đạt mục đích Mặc khác, quy trình kinh doanh tập hợp hoạt động lặp lặp lại mà có yếu tố đầu vào cần thiết thực cho kết tạo giá trị tăng thêm cho khách hàng tương ứng Chúng đa chức thông qua hầu hết chức tổ chức, ví dụ đáp ứng đơn hàng xoay quanh tất chức tổ chức từ phòng ban tiếp nhận đơn đặt hàng phận chuyển phát sản phẩm dịch vụ thành phần thấy chủ yếu định nghĩa “process” xác định nghiên cứu bao gồm: yếu tố đầu vào đầu ra, hoạt động lặp lặp lại, mức độ đa chức năng, mục đích giá trị khách hàng, sử dụng nguồn lực lặp lại b) Định nghĩa “quản lý quy trình”: Quản lý quy trình hàm ý định hướng tất hoạt động nỗ lực để hướng tới mục tiêu thông thường mà phải tiếp cận tất hoạt động tổng hợp cách mật thiết Nó cân nhắc liên kết chuỗi khách hàng/cung ứng, chí doanh nghiệp Sự phân tích Palmberg (2009) tiết lộ thay đổi khác nhau: đầu tiên, quản lý quy trình cho cải thiện quy trình đơn lẻ, có nghĩa cách tiếp cận có hệ thống để phân tích cải thiện liên tục quy trình; hai là, quản lý quy trình quản lý hệ thống, có nghĩa cách toàn diện để quản lý tất khía cạnh hoạt động kinh doanh triển vọng đầy giá trị để thông qua việc xác định hiệu hoạt động tổ chức Định nghĩa BPM: cách tiếp cận có hệ thống cấu trúc để phẩn tích, cải thiện, kiểm sốt quản lý quy trình với mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Theo Zairi “BPM ” công cụ cấu trúc để phân tích cải thiện liên tục hoạt động cốt lõi sản xuất, tiếp thị, giao tiếp yếu tố tiên khác hoạt động công ty Carmignani (2008) khẳng định cách quản lý dựa vào quy trình nghĩa là, đầu tiên, xác định quy trình cần thiết để đạt sản phẩm dịch vụ, xác định mối quan hệ quy trình ứng dụng vào quản Nhóm 10 Mơn học: Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn lý dựa nguyên lý “lên kế hoạch – thực – kiểm tra – điều chỉnh” Cuối cùng, cần ý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, phương pháp “PDCA” thực việc quản lý quy trình kinh doanh Tóm lại “quy trình” tập hợp hoạt động theo chuỗi có liên quan (mỗi hoạt động có yếu tố đầu vào đầu riêng), thơng qua “quản lý quy trình”, thơng qua việc lên kế hoạch, thực hiện, kiểm sốt liên tiếp cải thiện quy trình cách cụ thể hơn, chất lượng sản phẩm và/hoặc dịch vụ sản xuất 2) Hình thành câu hỏi nghiên cứu a) Làm hệ thống quản lý quy trình đạt hiệu Cần quản trị nguyên tắc sau:  Thu thập tài liệu cách xác hoạt động chủ yếu;  Thiết lập tập trung vào khách hàng thông qua liên kết hoạt động chủ chốt;  Dựa vào hệ thống thủ tục có chứng từ để đảm bảo kỉ luật, phù hợp trì hiệu chất lượng;  Dựa vào hoạt động đo lường để đánh giá mức độ hoạt động quy trình riêng lẻ, thiết lập mục tiêu đáp ứng mức độ đầu tương ứng với mục tiêu tổ chức;  Dựa vào việc liên tục tối ưu hóa, giải vấn đề đem lại nhiều lợi ích;  Lấy cảm hừng từ thực tiễn để chắn đạt cạnh tranh cao cách tiếp cận thay đổi văn hóa Những cơng cụ mà khuyến khích sử dụng làm việc với quản lý trình là: đề trình, đo lường q trình, tái cấu trúc q trình, mơ hình cho cải tiền liên tục chu kì PDCA cơng cụ Benchmaking Hơn cơng cụ chất lượng kỹ áp dụng cho hoạt động mục tiêu ngày Carmignanti đề xuất phương pháp để áp dụng quản lý trình theo tiêu chuẩn ISO 9001 Những bước đề xuất là: (1) Xác định quy trình vĩ mơ, quan hệ tương hỗ,YT đầu vào, YT đầu ra,các nguồn lực hạn chế cần thiết; (2) Xác định, cải tiến, quy trình vĩ mô đơn lẻ (3) Xây dựng bảng khái quát đầy đủ cho hoạt động ưu tiên liên tiếp (4) Xác định khoảng nghỉ hoạt động, mục tiêu cố định định mức , cần thiết, điều chỉnh hoạt động Nhóm 10 Mơn học: Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn (5) Kiểm tra tính hiệu hoạt động q trình mà gói gọn lại (6) Một thảo để miêu tả hoạt động ( tái cấu trúc) hay trình thủ tục (7) Các tài liệu quản lý hệ thống chất lượng tồn cầu, từ sơ đồ quy trình sách lựa chọn hoạt động ( Hướng dẫn, dẫn, số, kế hoạch v.v…) Yếu tố định hướng quy trình bao gồm nhiều khía cạnh thiết kế quy trình tài liệu, hỗ trợ chương trình theo quy trình, người chiu trach nhiệm quy trình, đo lường hiệu trình, vấn đề văn hóa doanh nghiệp, sử dụng cơng nghệ thơng tin, thích ứng cấu tổ chức để đánh giá quy trình, kiếm thức liên quan, hệ thống nhân theo định hướng quy trình, tích hợp tất dự án quy trình tổ chức theo định hướng quy trình Vì vậy, yếu tố "định hướng quy trình" xem thước đo, bắt đầu số khơng khơng có khía cạnh nói trên, triển khai kết thúc mức tối đa tổ chức phát triển đầy đủ tất khía cạnh Một doanh nghiệp nên cố gắng trao dồi thực trình quản lí đắn sau: vạch nhận diện tất q trình cơng ty; khả cơng ty, xác định vai trò, trách nhiệm khả cho q trình; xác định cơng bố quyền quản lí chung cho q trình; thực q trình có logic Chương trình quản lí q trình kiểm sốt thống kê (SPC), thiết kế nơi làm việc, khả xử lí, tiêu chuẩn hóa nguồn lực, linh hoạt q trình, tối ưu trình, cải thiện trình hiệu qủa hoạt động Những tiêu chí phụ mơ hình q trình tiêu chuẩn châu Âu sau: trình thiết kế quản lí có hệ thống; trình cải tiến sử dụng phương pháp mới; sản phẩm dịch vụ thiết kế phát triển dựa nhu cầu mong đợi khách hàng; mối quan hệ với khách hàng quản lí tăng cường Nhân tố quản lí trình, sử dụng yếu tố sau đây: cách sử dụng SPC, thiết kế chứng minh trình sai lầm, trì phòng ngừa lịch trình Mục tiêu cuối công ty nên thiết kế kiểm sốt tốt q trình, sử dụng q trình quản lí thực tiễn cơng cụ mà tối đa hóa hiệu (phục vụ cho mục tiêu đặc biệt nhằm mang giá trị đến với khách hàng) với chi phí thấp nhất; lưu ý, mức độ rõ ràng trình quản lí phải thực tương tự với quan tâm cho nghiên cứu chuyên sâu trình định hướng Mặc khác cần có văn rõ ràng loại trình ứng dụng tham khảo thong qua mơ hình nghiên cứu Hung, BPM bao gồm nhân tố- Sắp xếp trình liên kết người đồng thời nhà quản lí nhận diện thói quen q trình quản lí, từ cấu trúc khn khổ lại trình, đánh giá trạng thái Nhóm 10 Mơn học: Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn Từ điều trên, rõ ràng tiêu chuẩn ISO 9001 đề xuất thực trình quản lí phương pháp PDCA Cho nên, trọng tâm nghiên cứu công ty thực hệ thống quản lí định hướng chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 Bằng cách này, mức độ cơng ty thực thực tiễn quản lí q trình xác định Có đề cập trước với mối liên hệ biến thiên phạm vi lí thuyết dựa đề xuất nghiên cứu tương lai, câu hỏi nghiên cứu thể sau: RQ1 Thực tiễn quản lí quy trình (bao gồm công cụ kĩ thuật chất lượng) thực mức độ công ty SX chứng nhận ISO 9001? RQ2 Nhân tố ẩn quản lí quy trình đề xuất ?? b) Khía cạnh cải tiến chất lượng Kumar cộng nghiên cứu hiệu suất công ty sản xuất thực mơ hình kinh doanh xuất sắc Họ tìm lợi ích sau quy trình vận hành: cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, cải tiến quy trình suất ,giảm lỗi Chaudhry Higbie tuyên bố từ việc thực thành công SPC, công ty sản xuất thiết lập quy trình, khả dự đốn sản phẩm quy trình sản lượng cao hơn, nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu suất sản xuất, sản phẩm phù hợp giảm chất thải Zu nghiên cứu hiệu suất chất lượng nhà máy sản xuất thực tiễn quản lý chất lượng, cụ thể chất lượng sản phẩm dịch vụ, thay đổi quy trình, chi phí việc loại bỏ làm lại, thời gian chu chuyển (từ nhận nguyên liệu đến xuất thành phẩm), hài lòng khách hàng với chất lượng sản phẩm dịch vụ thời gian chết thiết bị Đo lường hiệu chất lượng nghiên cứu Su công ty sản xuất chứng nhận ISO 9001 bao gồm năm mục sau: tỷ lệ khuyết tật lắp ráp cuối, chất lượng sản phẩm, độ bền, độ tin cậy giao hàng thời gian Trái ngược với nghiên cứu trước đây, cần lưu ý có chứng thực nghiệm ISO 9001 khơng có lợi cơng ty mà làm giảm lợi ích lợi nhuận Chúng ta phải lưu ý điều tìm thấy ba năm đầu sau chứng nhận Vì vậy, khơng có chứng thực cho thấy ISO 9001 thực hoạt động, kết điều tra mâu thuẫn cần nghiên cứu thêm vấn đề Từ đánh giá tài liệu trên, rõ ràng có nhiều mơ tả hoạt động kinh doanh nội Tuy nhiên, nghiên cứu tập trung vào việc nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh nội không liên quan đến hoạt động tài Vì vậy, dựa đề xuất nghiên cứu tương lai đề cập trên, câu hỏi nghiên cứu sau đưa ra: Nhóm 10 Mơn học: Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn RQ3 Đạt kết cải tiến chất lượng công ty sản xuất chứng nhận ISO 9001? RQ4 Những yếu tố tiềm ẩn cải tiến chất lượng trích ra? c) Tác động trình quản lý cải tiến chất lượng Khi môi trường kinh doanh cạnh tranh hơn, định hướng quy trình kinh doanh cung cấp cách để thích ứng với điều kiện hoàn cảnh mới, dẫn đến hiệu suất tổ chức tốt Quá trình định hướng quy trình nghiệp vụ sau phục vụ đồ đường cho nỗ lực cải tiến đổi công ty Việc thiết kế lại quy trình kinh doanh tạo hiệu quả, giảm lãng phí chi phí Tuy nhiên, phải có đánh giá liên tục cải tiến quy trình để đạt kết tốt Những ảnh hưởng tích cực định hướng quy trình rõ ràng báo cáo thường xuyên tác động tiêu cực Cụ thể hơn, tác động báo cáo thường xuyên cải thiện tốc độ (thường giảm thời gian chu kỳ), gia tăng hài lòng khách hàng, cải thiện chất lượng (thường chất lượng sản phẩm), giảm chi phí cải thiện hoạt động tài Phân tích mơ hình cấu trúc Zu cho thấy yếu tố tích hợp "quản lý chất lượng cốt lõi", bao gồm thông tin chất lượng, thiết kế sản phẩm/dịch vụ quản lý quy trình trực tiếp dẫn đến cải thiện chất lượng Những người ủng hộ trình quản lý quy trình đưa mong đợi chất lượng hiệu cải thiện, dẫn đến tăng doanh thu, giảm chi phí, cuối lợi nhuận cao Vì vậy, Kohlbacher cho thấy thú vị xác định cụ thể mối quan hệ mức độ định hướng quy trình hiệu suất tổ chức việc cải tiến chất lượng Hung nhận thấy lộ trình nghiên cứu tương lai để xác định tác động BPM biến số thực tổ chức chất lượng sản phẩm dịch vụ, suất lao động người lao động, chi phí bình qn đơn vị sản phẩm dịch vụ lợi nhuận tổ chức Theo Skrinjar, thiếu nghiên cứu thực nghiệm chứng minh cơng ty nâng cao hiệu suất tổng thể cách áp dụng quan điểm trình kinh doanh họ Thực tế nghiên cứu tập trung vào cải tiến chất lượng - tham số hoạt động kinh doanh nội bộ, khơng phải bên ngồi - câu hỏi nghiên cứu sau đưa ra: RQ5 Mối quan hệ trình Quản lý cải tiến chất lượng công ty sản xuất chứng nhận ISO 9001? 10 Hai là, mơi trường làm việc nhóm người lao động doanh nghiệp hạn chế Mọi người chưa quen với việc làm việc nhóm thường thích làm việc cách độc lập cơng việc Trong đó, TQM cần huy động tham gia tất người vào hoạt động cải tiến chất lượng thơng qua hoạt động nhóm kiểm sốt chất lượng Thơng qua nhóm chất lượng, vấn đề liên quan giải đề xuất cải tiến chuyển lên cấp cao Ngoài ra, áp dụng TQM, doanh nghiệp phải thành lập nhóm dự án để giải vấn đề cụ thể Nhóm bao gồm thành viên đến từ phận khác thường cấp bậc cao Để hoạt động nhóm kiểm sốt chất lượng nhóm dự án đạt hiệu cao đòi hỏi doanh nghiệp phải trang bị kỹ làm việc nhóm cho thành viên cơng ty, điều cần quan tâm lãnh đạo doanh nghiệp khoảng thời gian định Ba là, áp dụng TQM khó áp dụng ISO 9001, đặc biệt tổ chức nhỏ Về yêu cầu cải tiến nâng cao chất lượng, phương châm hoạt động ISO 9001 trì chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Dựa sở tiêu chuẩn định sẵn, ưu điểm tính ổn định cao biến động Trong đó, phương châm hoạt động TQM cải tiến chất lượng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ Như vậy, ln ln phải thay đổi để bắt kịp với nhu cầu khách hàng, thích ứng nhanh với thay đổi để thỏa mãn nhu cầu vượt qua mong đợi khách hàng Hiện nay, Việt Nam hệ thống TQM mẻ, việc quản lý chất lượng chủ yếu ưu tiên theo hệ thống ISO 9001 Tuy nhiên, việc áp dụng ISO cho thấy số bất cập hệ thống Trong tương lai, việc kết hợp áp dụng hai hệ thống ISO 9001 TQM mang lại nhiều hiệu ứng tích cực hoạt động quan, doanh nghiệp Hết Tài liệu tham khảo: Quyển sách “Hành trình xa xứ” tác giả Nguyễn Hữu Thái Hòa Một số nguồn từ internet: https://liengiao.wordpress.com http://www.academia.edu http://kienthucchung.blogspot.com http://quantri.vn http://das.com.vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - - BÀI BÁO CÁO HỆ THỐNG QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN Đề tài: 10 LÝ DO TỔ CHỨC CẦN ÁP DỤNG ISO 9001:2015 VÀ SO SÁNH SỰ KHÁC NHAU GIỮA ISO 9001:2015 VỚI ISO 9001: 2008 SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRẦN VĂN TÂM LỚP: AD008- K40 MSSV: 31141020337 MỤC LỤC I/ ISO 9001:2015 gì? .3 1.ISO gì? 2.ISO 9000 gì? .3 ISO 9001 gì? ISO 9001:2015 gì? II/ 10 lý Tại tổ chức cần chứng nhận ISO 9001:2015? 1.Đáp ứng Yêu cầu Khách hàng 2.Tăng Doanh thu việc Kinh Doanh từ Khách hàng Mới 3.Cải tiến Chất lượng Công ty Sản phẩm 4.Nâng cao hài lòng khách hàng với sản phẩm bạn .4 5.Mơ tả, tìm hiểu truyền đạt quy trình cơng ty bạn 6.Phát triển văn hoá chuyên nghiệp tinh thần làm việc tốt 7.Cải thiện quán hoạt động bạn 8.Tập trung vào Quản lý Nhân viên .6 9.Cải thiện hiệu quả, giảm lãng phí tiết kiệm tiền 10.Đạt công nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế .6 III/ Sự khác biệt ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008 .7 I/ ISO 9001:2015 gì? ISO gì? ISO tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (The International Organization for Standardization), ủy ban quốc tế bao gồm quan tiêu chuẩn quốc gia 160 quốc gia ISO 9000 gì? ISO 9000 là:  Bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng  Đưa nguyên tắc quản lý  Tập trung vào rủi ro, hội cải tiến  Chỉ đưa yêu cầu cần đáp ứng  Áp dụng cho tất loại hình tổ chức khơng phân biệt quy mơ hay loạI hình sản xuất / dịch vụ Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:  ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở từ vựng  ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu  ISO 9004: 2009 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến hiệu ISO 9001 gì? ISO 9001 tiêu chuẩn quốc tế yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng (QMS) nằm tiêu chuẩn ISO 9000 ISO9001 tiêu chuẩn phổ biến tiêu chuẩn ISO 9000 tiêu chuẩn tiêu chuẩn ISO9000 mà tổ chức chứng nhận (mặc dù điều yêu cầu) ISO 9001:2015 gì? - ISO 9001:2015 tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 xuất lần đầu vào năm 1987, phiên tiêu chuẩn ISO 9001 phát hành vào tháng năm 2015 (ISO 9001:2015) - Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả cung cấp sản phẩm dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng yêu cầu luật định II/ 10 lý Tại tổ chức cần chứng nhận ISO 9001:2015? Đáp ứng Yêu cầu Khách hàng Nhiều công ty muốn chứng nhận ISO 9001 để đáp ứng yêu cầu khách hàng Khách hàng nói họ hợp tác kinh doanh với nhà cung cấp chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 Do đó, để có (hoặc giữ) khách hàng, họ cần phải chứng nhận ISO 9001: “Nếu chúng tơi giữ hài lòng khách hàng, họ muốn quay lại với công ty chúng tôi" Tăng Doanh thu việc Kinh Doanh từ Khách hàng Mới Một bạn đạt chứng nhận ISO 9001, bạn quảng cáo chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng bạn đáp ứng yêu cầu trích dẫn (RFQ) từ công ty chứng nhận ISO 9001 "khơng thể thiếu" Chứng nhận ISO 9001 mở nhiều thị trường mà bạn kinh doanh với việc chưa có chứng nhận trước bạn Cải tiến Chất lượng Công ty Sản phẩm Một tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tất chất lượng (thực sự!) Vì thế, tất nhiên, kết việc áp dụng hệ thống QMS cần nâng cao chất lượng cho toàn tổ chức - quy trình, sản phẩm Có nhiều định nghĩa "chất lượng", Philip Crosby Joseph Juran đưa hai số định nghĩa tốt Crosby định nghĩa " phù hợp với u cầu"; Juran gọi "sự thích hợp để sử dụng" Một hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 thiết kế tốt có hiệu đưa công ty bạn tiến tới Con đường Chất lượng Nâng cao hài lòng khách hàng với sản phẩm bạn Chất lượng có nghĩa thứ bạn sản xuất khách hàng bạn mong đợi Bạn phải đáp ứng không yêu cầu nêu - mà phải đáp ứng nhiều yêu cầu ngụ ý họ Chất lượng đồng nghĩa với việc công ty bạn phàn nàn làm tốt công việc để giải việc mà bạn làm Nếu hệ thống quản lý chất lượng bạn hoạt động cách đắn, bạn nên biết khách hàng bạn mong muốn điều bạn nên cung cấp cho họ điều nó, để đạt hài lòng khách hàng Mơ tả, tìm hiểu truyền đạt quy trình công ty bạn Tiêu chuẩn ISO 9001 QMS yêu cầu bạn phải xác định mơ tả quy trình bạn cách sử dụng số kinh doanh, mục đích quản lý tốt kiểm sốt quy trình kinh doanh bạn Các mục tiêu chất lượng tạo thành trung tâm hệ thống bạn Số liệu sử dụng để hiểu truyền đạt hiệu suất hệ thống liên quan đến mục tiêu chất lượng bạn Nếu bạn thực nỗ lực tuyệt đối để phù hợp với yêu cầu việc nhận chứng nhận ISO 9001, bạn học hỏi thêm nhiều điều việc kinh doanh bạn Phát triển văn hoá chuyên nghiệp tinh thần làm việc tốt Thực Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 trao quyền cho nhân viên QMS cung cấp cho họ kỳ vọng rõ ràng (mục tiêu chất lượng mô tả công việc), công cụ để thực cơng việc họ (quy trình hướng dẫn công việc) phản hồi kịp thời, khả thi hiệu suất họ (số liệu trình).Và kết nào? Đó văn hóa cơng ty cải thiện đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hơn! Cải thiện quán hoạt động bạn Tính quán gì? Vâng, cách giúp "biến thể giảm" Giảm thay đổi quy trình bạn định nghĩa mang tính quán Khách hàng bạn có phục vụ tốt cách cung cấp cho họ sản phẩm quán - kích thước, trọng lượng, dung sai tương tự, sản phẩm đầu giống lúc- sản phẩm bạn khơng thể đốn trước "ở khắp nơi"? (Tôi hy vọng bạn không nghĩ nhiều điều này.) Tất nhiên, họ không chấp nhận thay đổi, bạn không nên! Và làm để bạn giảm thay đổi? Tăng cường kiểm sốt quy trình bạn! Kiểm sốt đến từ việc có mục tiêu rõ ràng để tiến hành (mục tiêu), thu thập liệu trình (số liệu), hiểu biết làm để điều chỉnh trình (thủ tục hướng dẫn cơng việc) để trì sản lượng đầu Nếu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 bạn hoạt động, bạn nên gia tăng hoạt động sản phẩm quán Tập trung vào Quản lý Nhân viên Chúng thảo luận mục tiêu chất lượng, số liệu quy trình sử dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 Có mục tiêu, số liệu thủ tục, quản lý nhân viên nên tập trung vào quan trọng Tuy nhiên, lúc trường hợp - thật dễ dàng để tập trung khoảng thời gian Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 có cách để đảm bảo cơng ty ln tập trung, đánh giá chất lượng Đánh giá nội bộ, đánh giá đăng ký (và giám sát), đánh giá tự tiến hành Chứng nhận ISO 9001 u cầu cơng ty kiểm tra định kì quy trình chất lượng Kiểm tra quy trình thường xuyên đánh giá cần thiết, thực cách, cung cấp phản hồi khách quan cần thiết để chỉnh sửa sai lệch từ hệ thống chất lượng giữ cho công ty tập trung vào mục tiêu Cải thiện hiệu quả, giảm lãng phí tiết kiệm tiền Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 khơng hồn hảo thực chất khơng có q trình khơng hoàn hảo (Tại tiêu chuẩn lại dành điều khoản để "cải tiến liên tục"?) Một hệ thống quản lý chất lượng tốt giúp công ty bạn tiếp cận hiệu Khi quy trình bạn cải thiện, trở nên quán hơn, bạn đạt mục tiêu bạn với tính xác cao hơn, bạn thấy kết hữu hình Đồng nghĩa với việc lãng phí quy trình bạn giảm Sự lãng phí tiền mãi Chất lượng khơng hiệu ngun nhân dẫn đến lãng phí Kết khơng hiệu xuất phát từ biến đổi q trình khơng quán Giảm thay đổi, cải tiến quán, bạn hạn chế lãng phí nhiều tiền Điều đơn giản mà! 10 Đạt công nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 tiêu chuẩn toàn cầu Tổ chức Tiêu chuẩn hố Quốc tế (ISO), có trụ sở Thụy Sỹ quản lý ISO 9001 sử dụng triệu tổ chức tồn giới! Nó thực tiêu chuẩn toàn cầu chất lượng! Đạt chứng nhận ISO 9001 tức công ty bạn nằm nhóm chọn lọc III/ Sự khác biệt ISO 9001:2015 so với ISO 9001:2008 Phiên ISO 9001:2015 thức ban hành áp dụng từ ngày 15/09/2015 (thay cho phiên ISO 9001:2008) với thay đổi đột phá, giúp doanh nghiệp vào quản lý thực chất bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày phát triển Phiên ISO 9001:2015 tổ chức ISO kỳ vọng trì đến 25 năm ISO 9001:2015 tạo thành dựa yêu cầu liên quan đến khía cạnh hệ thống quản lý chất lượng Về cấu trúc, ISO 9001:2015 có 10 điều khoản tương ứng với chu trình PDCA Điều khoản đến - Plan, Điều khoản Do, Điều khoản - Check, Điều khoản 10 - Act Cụ thể: • Khoản 0-3 - Giới thiệu phạm vi tiêu chuẩn • Khoản - Bối cảnh tổ chức • Khoản - Lãnh đạo • Khoản - Kế hoạch • Khoản - Hỗ trợ • Khoản - Hoạt động • Khoản - đánh giá hiệu suất • Khoản 10 - Cải thiện Về thuật ngữ: có 69 thuật ngữ đưa vào phiên ISO 9001:2015 với bố cục cụ thể hơn, dễ hiểu phạm vi sử dụng linh hoạt hơn, có cụm từ như: ISO 9001:2008 ISO 9001:2015 Sản Phẩm Sản Phẩm Dịch Vụ Ngoại Lệ Khơng đề cập ngoại lệ Tài Liệu, Hồ Sơ Thông tin dạng văn Môi Trường Làm Việc Mơi trường để vận hành quy trình Sản Phẩm Được Mua Sản phẩm dịch vụ cung cấp Nhà Cung Ứng Nhà cung cấp bên Ngoài thay đổi cấu trúc so với phiên cũ, ISO 9001:2015 có thay đổi tất điều khoản, điển hình nội hàm Điều khoản 4, 5, Điều khoản “4 Bối cảnh tổ chức” Điều khoản yêu cầu doanh nghiệp phải xác định “bối cảnh” bên bên để đánh giá chúng ảnh hưởng đến doanh nghiệp (4.1) Để xác định bối cảnh này, doanh nghiệp dùng cơng cụ hoạch định chiến lược như:  SWOT (Strenghs – Weaknesses – Opportunities - Threats): ma trận điểm Mạnh – Yếu – Cơ Hội – Đe doạ, BCG (Boston Consultant Group);  Ma trận MGSC (Grand Strategy Selection Matrix): ma trận lựa chọn chiến lược tổng thể;  Ma trận SPACE (Strategic Position and Action Evaluation): ma trận vị trí chiến lược đánh giá hành động;  Ma trận McKINSEY với vị cạnh tranh hấp dẫn ngành;  Ma trận QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix);  The Business Model Canvas: phác hoạ mơ hình kinh doanh… Điều quan trọng đầu trình phải lựa chọn chiến lược (có thể thơng qua đánh giá để xác định chiến lược lựa chọn), thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh chiến lược suốt trình kinh doanh Để thực thi chiến lược, doanh nghiệp phải hoạch định mục tiêu (6.2), hoạch định QMS q trình cốt doanh nghiệp Phiên yêu cầu hiểu biết mong đợi bên liên quan (4.2) như: Nhân viên, nhà đầu tư, khách hàng; Nhà cung cấp, đối tác kinh doanh, đối thủ… Phiên cũ yêu cầu: thiết lập, thực hiện, trì, cải tiến QMS, doanh nghiệp xác định trình cần thiết Phiên yêu cầu thêm …xác định rõ yêu cầu “đầu vào”, “đầu ra”, đo lường thông qua “chỉ số” “rủi ro” (nếu có thể) cho trình Điều khoản “5 Vai trò lãnh đạo” Lãnh đạo cao phải chứng tỏ lãnh đạo cam kết hệ thống quản lý chất lượng thể qua yêu cầu “tự chịu trách nhiệm”… đảm bảo tính cam kết lãnh đạo… Phiên khơng đòi hỏi đại diện lãnh đạo (QMR phiên cũ) với mong đợi rằng: lãnh đạo phải trực tiếp điều khiển hệ thống quản lý chất lượng (QMS) Điều khoản “6 Hoạch định QMS” với “quản lý rủi ro” (Risk based thinking): Thay đổi quan trọng thay cho “hành động phòng ngừa” phiên cũ Khi phòng ngừa doanh nghiệp chủ động hơn, phản ứng, ngăn ngừa làm giảm tác dụng không mong muốn Từ thúc đẩy doanh nghiệp cải tiến liên tục Hành động phòng ngừa “tự động” hệ thống quản lý dựa vào rủi ro “Quản lý rủi ro” giúp doanh nghiệp giảm mạnh nguy làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm/ dịch vụ Nó tác động trực tiếp vào yếu tố đầu vào (Man, Material, Machine, Method, Measurement, ) không yếu tố đầu trình Các nguyên tắc kiểm sốt rủi ro là: Thay đổi cơng nghệ thay đổi phương pháp, Kiểm sốt cơng nghệ (sống chung với lũ), kiểm soát biện pháp hành chính, Bảo vệ người PPE bảo vệ thành quả, ứng phó cố (khi có tình trạng khẩn cấp),… Các rủi ro có tần suất xuất nguy khác nhau, cho nên, phiên yêu cầu: Phải xác định chọn rủi ro có nguy cao để kiểm sốt Việc kiểm sốt rủi ro phải thơng qua “các mục tiêu” và/ “các thủ tục” để kiểm soát chúng Theo hướng dẫn Diễn đàn tổ chức công nhận quốc tế (IAF), tổ chức chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có năm kể từ ngày tiêu chuẩn ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Điều có nghĩa Giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cấp kể từ ngày 15/09/2015 Các tổ chức tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn cũ tất Giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018 10 11 12 13 Nhóm 15 Mơn học: Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn Phiếu đánh giá tham gia thành viên STT Họ tên Trách nhiệm nhiệm vụ Thái Kết Thời độ gian làm làm hoàn việc việc thành (30%) (40%) (30%) 10 10 9 7 9 10 Dịch phần “Nền tảng lý thuyết, hình thành câu hỏi nghiên cứu” Đoàn Diên Long Phụ trách phần “Lý doanh nghiệp cần triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001” Dịch phần” Hình thành câu hỏi nghiên cứu” Đoàn Văn Phùng Phụ trách phần “Sơ lược công ty Thịnh Phát”, “Lựa chọn nhà tư vấn”, “Lựa chọn nhà chứng nhận” Dịch phần “ Mơ hình cấu Trầm Khắc Sử trúc, thảo luận” Phụ trách phần “ 5W1H” Dịch phần” Kết quả” Phụ trách phần “Kế hoạch Trần Văn Tâm hành động sau nhận chứng nhận để trì cải tiến hệ thống chất lượng” Chỉnh sửa đinh dạng, nộp Dịch phần “ Thảo luận, kết Trần Lâm Quang luận, ý nghĩa thực tiễn, hạn chế đề xuất tương lai” Phụ trách phần “ 2C5M” 27
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn, Báo cáo Hệ thống quản lí theo tiêu chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay