ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CSCV SV UEH

16 30 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 00:26

Dựa trên bộ công cụ đánh giá cá nhân về chất lượng cuộc sống công việc được ứng dụng rộng rãitrong quản lý đánh giá nhân viên doanh nghiệp. Đây là thang đo chất lượng cuộc sống liên quanđến công việc (WRQoL) là một thang đo tâm lý 23 câu được sử dụng để đánh giá chất lượngcuộc sống của nhân viên theo sáu yếu tố gồm: Sự hài lòng của công việc và nghề nghiệp; sứckhoẻ tổng thể; căng thẳng trong công việc; kiểm soát tại nơi làm việc; Giao diện làm việc tại nhà;điều kiện làm việc. Dựa vào bộ công cụ đánh giá này, nhóm đã tiến hành đánh giá chất lượngcuộc sống học tập của của sinh viên giảng đường AD789 khóa 40 Đại học Kinh tế tp HCM. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ  Môn: Đạo đức kinh doanh Bài tiểu luận: ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN UEH” GVHD: Lê Việt Hưng Thực hiện: Nhóm Lớp HP: 17C1302011603 TPHCM, Ngày 17 tháng 10 năm 2017 Danh sách thành viên nhóm Họ tên MSSV Lớp Yong Den 31141023668 AD009 Hà Thị Thu Hà 31141023305 AD009 Lê Bá Ngọc Hân 31141021381 AD009 Đồn Cơng Hậu 31141020160 AD008 Nguyễn Xn Khang 31141020740 AD008 Đoàn Diên Long 31141023316 AD008 Đoàn Văn Phùng 31141021408 AD008 Trần Lâm Quang 31141020135 AD007 Trầm Khắc Sử 31141023212 AD007 Nguyễn Văn Sự 31141022153 AD009 Hoàng Nguyễn Thu Thủy 31141022718 AD007 Đào Hữu Thùy Trang 31141022529 AD009 Trần Lê Thuý Vy 31141022479 AD008 Đạo đức kinh doanh Nhóm Giới thiệu Hiện nay, môi trường kinh tế ngày có cạnh tranh liệt nhiều thay đổi Bản thân tổ chức muốn tồn phát triển bền vững họ cần có thích ứng với mơi trường, đồng thời phát triển yếu tố bên lẫn bên tổ chức Một yếu tố bên quan trọng phát triển bền vững tổ chức yếu tố nhân lực Việc hiểu nhân lực tổ chức đồng thời thúc đẩy họ cống hiến điều quan trọng Môi trường học tập đại học tổ chức mà lực lượng sinh viên hoạt động học tập môi trường với nhiều yếu tố tác động lẫn có nét tương đồng tổ chức doanh nghiệp thực tiễn Do đó, định thực đánh giá chất lượng sống học tập sinh viên Quản trị giảng đường 789 khóa 40 trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Việc đánh giá chất lượng sống học tập sinh viên giúp cho tổ chức hiểu rõ chất lượng sống học tập sinh viên quản trị, bao gồm khía cạnh: mức độ hài lòng mà sinh viên cảm nhận việc học tập; mức độ mà sinh viên cảm nhận thân họ (đó độc lập học tập, sức khoẻ tâm lý sức khoẻ thể chất nói chung); mức độ mà sinh viên nhận thức họ có áp lực mức cảm thấy bị căng thẳng học tập; mức độ mà sinh viên cảm thấy họ kiểm sốt cơng việc họ thơng qua việc tự diễn đạt ý kiến tham gia vào định học tập; mức độ hỗ trợ từ gia đình mơi trường xung quanh liên quan đến sống học tập; mức độ hài lòng sinh viên với nguồn lực bản, điều kiện làm việc an ninh cần thiết để thực việc học tập họ cách hiệu Chính việc đánh giá giúp lãnh đạo trường đưa điều chỉnh phù hợp, biện pháp thúc đẩy, nâng cao mức độ hài lòng sinh viên chất lượng sống học tập họ đồng thời, giúp tổ chức phát triển bền vững Mặt khác, phương diện cá nhân (sinh viên), việc đánh giá giúp sinh viên phần cảm nhận chất lượng sống học tập, từ nhận thức hạn chế có điều chỉnh phù hợp để hoàn thiện phát triển thân Cuối cùng, thấy dù góc độ tổ chức (nhà trường) hay cá nhân (sinh viên) việc đánh giá chất lượng sống học tập cần thiết Cách thức thực nghiên cứu Dựa công cụ đánh giá cá nhân chất lượng sống công việc ứng dụng rộng rãi quản lý đánh giá nhân viên doanh nghiệp Đây thang đo chất lượng sống liên quan đến công việc (WRQoL) thang đo tâm lý 23 câu sử dụng để đánh giá chất lượng sống nhân viên theo sáu yếu tố gồm: Sự hài lòng cơng việc nghề nghiệp; sức khoẻ tổng thể; căng thẳng cơng việc; kiểm sốt nơi làm việc; Giao diện làm việc nhà; điều kiện làm việc Dựa vào công cụ đánh giá này, nhóm tiến hành đánh giá chất lượng sống học tập của sinh viên giảng đường AD789 khóa 40 Đại học Kinh tế HCM Phạm vi thực Bài khảo sát thiết kế dựa thang đo QoWL thực Trường Đại Học Kinh tế TP.HCM Toàn mẫu tiến hành phạm vi giảng đường AD789 Khoa Quản trị, Khóa 40 GVHD: Lê Việt Hưng Đạo đức kinh doanh Nhóm Thơng qua thu thập ý kiến khảo sát, nhóm tiến hành lấy kết từ 25 sinh viên Việc lấy ngẫn nhiên danh sách sinh viên thực nhằm tăng mức độ xác thơng tin thu thập I Cơ sở lý thuyết BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ CÁ NHÂN Thang đo chất lượng sống liên quan đến công việc (WRQoL) thang đo tâm lý 23 câu hỏi (câu 24 khơng sử dụng để tính điểm yếu tố) sử dụng để đánh giá chất lượng sống nhân viên theo sáu yếu tố Các thang đo WRQoL sử dụng cá nhân, tổ chức tư vấn nhà nghiên cứu phương pháp trợ giúp để đánh giá hiểu rõ chất lượng sống công việc người lao động Chất lượng sống công việc (QoWL) nhằm mục đích nắm bắt chất trải nghiệm công việc cá nhân theo nghĩa rộng QoWL cá nhân bị ảnh hưởng trải nghiệm trực tiếp công việc yếu tố trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng đến trải nghiệm Từ sách tổ chức đến nhân cách, từ cảm giác hạnh phúc nói chung điều kiện làm việc thực tế, đánh giá cá nhân QoWL bị ảnh hưởng nhiều công việc họ họ mang lại cho cơng việc Đánh giá cung cấp nhìn tổng quan QoWL kết xem cung cấp số thông tin cần giải thích bối cảnh yếu tố ảnh hưởng khác Như vậy, cho tất thang đo tinh thần đánh giá, kết không nên xem xét cách độc lập, phụ thuộc đáng kết không phù hợp Trường hợp mối quan tâm kinh nghiệm làm việc người đó, liên quan đến kết đánh giá này, giải thích phân tích chuyên gia tư vấn thích hợp nên tìm kiếm BẢNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu hỏi thiết kế để đánh giá chất lượng sống làm việc cá nhân Để hồn thành, vui lòng khơng q lâu câu hỏi, sử dụng phản ứng bạn, khơng rút q trình suy nghĩ lâu dài không bỏ qua câu Đây kiểm tra, đơn giản đo lường thái độ cá nhân đến yếu tố ảnh hưởng đến kinh nghiệm bạn nơi làm việc Xin vui lòng cho biết câu trả lời cách điền vào ô theo thang đo ứng vơi câu hỏi bảng bên GVHD: Lê Việt Hưng Đạo đức kinh doanh STT Nhóm Rất không đồng ý Không Trun g lập đồng ý Đồng ý Rất đồng ý Nhận định Tơi có định hướng mục tiêu rõ ràng cho công việc sau Tơi bày tỏ ý kiến cá nhân ảnh hưởng đến thay đổi giảng đường Tơi có điều kiện để phát huy khả giảng đường Hiện cảm thấy thứ tốt Trường cung cấp đầy đủ tiện nghi thoải mái cho việc học tập Giờ giấc học tập thích hợp với hồn cảnh Tôi thường xuyên thấy áp lực việc học Giảng viên ghi nhận thành tích, kết mà tơi đạt Gần đây, cảm thấy không thoải mái áp lực 10 Tơi hài lòng với sống 11 Tơi khuyến khích phát triển kĩ 12 Tôi tham gia định vấn đề có ảnh hưởng đến cơng việc học tập tơi GVHD: Lê Việt Hưng Đạo đức kinh doanh 13 Nhà trường cung cấp đầy đủ câng thiết để học tập hiệu 14 Giảng viên khuyến khích việc học tập theo giấc linh động 15 Có thể nói sống tơi lý tưởng 16 Tôi học tập môi trường an tồn 17 Nhìn chung thứ diễn thuận lợi với 18 Tôi hài lòng với hội có mơi trường 19 Tơi thường cảm thấy áp kucwj học tập 20 Tơi hài lòng với hướng dẫn có có việc học tập 21 Gần cản thấy vui điều sau xem xét 22 Điều kiện học tập thỏa mãn nhu cầu 23 Tơi tham gia định có ảnh hưởng đến sinh viên khác giảng đường 24 Tơi cảm thấy hài lòng chất lượng tổng thể mơi trường học tập Nhóm BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM NHÂN TỐ Đối với câu trả lời câu hỏi WRQoL hồn thành, khoanh tròn số câu hỏi tương ứng cột câu trả lời câu hỏi Ví dụ: để có câu trả lời 'Khơng đồng ý' cho câu hỏi bảng câu hỏi, bạn cần phải khoanh tròn số '2' câu hỏi Tiếp theo, cho câu hỏi, chép số mà bạn khoanh tròn cột Câu trả lời vào hình vng màu trắng tương ứng cột nhân tố bên phải GVHD: Lê Việt Hưng Đạo đức kinh doanh Nhóm Sau đó, cộng giá trị cho cột nhân tố đưa tổng kết vào tương ứng với hàng điểm tổng hợp Cuối cùng, chép tổng số điểm yếu tố vào hồ sơ cá nhân cá nhân thang đo WRQoL Điểm số nhân tố trả lời câu hỏi ST T Rất k không đồng ý đồng ý trung lập đồn gý đồng ý 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 GVHD: Lê Việt Hưng GW B HW I JC S CA W WC S SA W Đạo đức kinh doanh Nhóm 21 22 23 24 TỔNG ĐIỂM SỐ NHÂN TỐ q24 không sử dụng để tính tốn điểm hệ số NHĨM YẾU TỐ ĐO LƯỜNG Các yếu tố liên quan đến chất lượng sống công việc đo lường dựa thang đo nghiên cứu qua khảo sát 15000 người lao động Thông qua thang đo phân tích tâm lý, nhân tố tâm lý độc lập lựa chọn đánh giá chất lượng sống công việc cá nhân a Sự hài lòng cơng việc nghề nghiệp (Job and Career Satisfaction - JCS) Nhân tố hài lòng cơng nghiệp phản ánh cảm nhận hay đánh giá, mức độ bạn hài lòng với trạng cơng việc, nghiệp chất lượng đào tạo mà người lao động nhận Trong việc đo lường nhân tố Chất lượng sống công việc, JCS phản ánh câu hỏi mức độ hài lòng mà người lao động cảm nhận công việc Các thang đo JCS bị ảnh hưởng rõ ràng mục tiêu vai trò mơ hồ, thẩm định, cơng nhận khen thưởng, cá nhân phát triển lợi ích nghề nghiệp nâng cao nhu cầu đào tạo b Sức khoẻ Tổng thể (General Well – Being - GWB) GWB phản ánh mức độ mà cá nhân cảm thấy thấy tốt hay cảm nhận thân họ, độc lập cơng việc, sức khoẻ tâm lý sức khoẻ thể chất nói chung GWB bao gồm ảnh hưởng bị ảnh hưởng công việc Các vấn đề sức khoẻ tâm thần, trầm cảm chủ yếu rối loạn lo âu phổ biến, có ảnh hưởng lớn đến phúc lợi chung dân số việc sử dụng nguồn dịch vụ y tế Cảm giác hạnh phúc chung tạo khác biệt đánh giá tích cực tiêu cực công việc Nhân tố GWB liên quan đến vấn đề tâm trạng, trầm cảm lo lắng, hài lòng sống, chất lượng sống chung, lạc quan hạnh phúc c Căng thẳng công việc (Stress at Work - SAW) Căng thẳng công việc xác định mức độ mà cá nhân nhận thức họ có áp lực mức cảm thấy bị căng thẳng công việc Mức căng thẳng nơi làm việc xem năm vấn đề sức khoẻ liên quan đến công việc hàng đầu Yếu tố SAW đánh giá thông qua mục liên quan đến nhu GVHD: Lê Việt Hưng Đạo đức kinh doanh Nhóm cầu nhận thức tình trạng căng thẳng tình trạng q tải thực tế Có thể bị áp lực làm việc không bị căng thẳng công việc (thực tế số tác giả cho việc thiếu áp lực cơng việc dẫn đến căng thẳng), nói chung áp lực cao liên quan đến áp lực cao d Kiểm soát nơi làm việc (Control at Work - CAW) Kiểm soát nơi làm việc phản ánh mức độ mà nhân viên cảm thấy họ kiểm sốt cơng việc họ thông qua việc tự diễn đạt ý kiến tham gia vào định công việc Nhận thức kiểm soát nơi làm việc ngày công nhận khái niệm trung tâm việc hiểu mối liên hệ trải nghiệm căng thẳng, hành vi sức khoẻ Kiểm soát việc làm mơ hình QoWL chịu ảnh hưởng vấn đề liên lạc công việc, định kiểm soát định e Giao diện làm việc nhà (Home – Work Interface - HWI) Giao diện làm việc nhà việc phản ánh mức độ sử dụng lao động xem xéti mức độ hỗ trợ từ gia đình mơi trường xung quanh Yếu tố khám phá mối quan hệ qua lại gia đình lĩnh vực sống cơng việc Nó kiểm tra xem hai mơi trường sống ảnh hưởng đến Các vấn đề ảnh hưởng đến nhân viên qua yếu tố HWI bao gồm sở thích hợp cơng việc, làm việc linh hoạt hiểu biết người quản lý f Điều kiện làm việc (Working Condition - WCS) Điều kiện lao động đánh giá mức độ mà nhân viên hài lòng với nguồn lực bản, điều kiện làm việc an ninh cần thiết để thực công việc họ cách hiệu Rõ ràng điều kiện làm việc thể chất ảnh hưởng đến nhận thức sức khoẻ an tồn nhân viên ảnh hưởng đến chất lượng sống công việc nhân viên Không rõ ràng mối liên hệ nguồn lực mà bạn nhận để hồn thành cơng việc bạn, gọi an toàn lao động II Kết thực Kết khảo sát a Bảng thống kê kết quả: SST câu hỏi Nhân tố thang đo GWB HWI JCS WCS SAW 84 77 CAW 94 73 GVHD: Lê Việt Hưng Đạo đức kinh doanh Nhóm 78 84 70 78 69 10 79 11 86 12 80 13 70 14 15 83 76 16 17 83 81 18 84 71 19 20 21 86 86 22 80 23 75 24 Tổng điểm yếu tố với 25 Khảo sát 464 245 512 232 233 141 Điểm trung bình yếu tố 18.56 9.8 20.48 9.28 9.32 5.64 Tổng điểm tổng quát 73.08 b Thang đo sở GVHD: Lê Việt Hưng 10 Đạo đức kinh doanh GWB HWI JCS CAW WCS SAW Toàn thang đo WRQoL 10 -16 3-7 - 15 3-6 -7 2-3 23-58 20 17-19 17 30 20 18-19 -8 8-9 66-71 40 21 10 20 10 72-75 22 11 21 Phần trăm QoWL thấp Nhóm QoWL trung 50 bình 60 59-65 76-78 23 22 10 70 24 23 80 25 12 24 11 90 26 13-14 25-26 99 27-30 15 27-30 11 79-82 83-85 12 86-88 12 13 89-93 13-15 14-15 -10 94-115 QoWL cao c Kết quả: Điểm trung bình Đánh giá Mức độ hài lòng tổng (GWB) 18.56 Thấp Đời sống học tập (HWI) 9.8 Thấp Hài lòng việc học (JCS) 20.48 Trung bình Mức độ gây ảnh hưởng nơi học tập 9.28 (CAW) Điều kiện học tập (WCS) 9.32 Trung bình Căng thẳng học tập (SAW) 5.64 Trung bình Tồn thang đo QoWL 73.08 Trung bình GVHD: Lê Việt Hưng Thấp 11 Đạo đức kinh doanh Nhóm Đánh giá a Tổng thể hạnh phúc (General Well – Being - GWB) Lợi ích chung (GWB) đánh giá mức độ mà cá nhân cảm thấy tốt hay có nội dung họ, theo cách độc lập với tình hình cơng việc họ GWB ảnh hưởng lẫn nhau, bị ảnh hưởng cơng việc Cảm giác hạnh phúc chung tạo khác biệt đánh giá tích cực tiêu cực công việc Nhân tố GWB liên quan đến vấn đề tâm trạng, trầm cảm lo lắng, hài lòng sống, chất lượng sống chung, lạc quan hạnh phúc Theo kết tổng hợp khảo sát sống học tập sinh viên giảng đường AD789 – UEH, điểm yếu tố GWB (tổng thể hạnh phúc) đạt 18.56 đánh giá thuộc mức thấp (QoWL thấp-20%) Và câu hỏi đánh giá yếu tố GWB gồm câu hỏi số 4,9,10,15,17,21 Từ ta đưa kết luận: Sinh viên chưa cảm thấy hài lòng thể chất lẫn tinh thần công việc học tập giảng đường, họ thực chưa cảm thấy cảm giác hạnh phúc học tập họ gặp pahri nhiều lo âu, tâm trạng chưa tốt chất lượng học tập Biện pháp hành động: - - Tạo nhiều động lực hướng thú để học tập, nhận giá trị ý nghĩa buổi lên lớp Tích cực trao đổi với giáo viên, nhà tường cảm nhận học tập, chất lượng điều kiện học tập Có tinh thần lạc quan tầm nhìn tốt để xác định mục tiêu, định hướng rõ ràng việc học tập để đạt hiệu tốt quản lý thời gian tốt để đảm bảo tinh thần sảng khối, sức khỏe bền bỉ cho cơng việc sống Nhà trường tạo điều kiện để sinh viên hồn thiện thể chất lẫn trí tuệ, ln đổi cải tiến chương trình học thiết thực hữu ích Tạo mơi trường cộng đồng sinh viên đồn kết chia sẻ, giúp đỡ học tập b Giao diện làm việc nhà (Home – Work Interface - HWI) Giao diện làm việc nhà có liên quan đến cân sống công việc việc kiểm soát nào, đâu làm việc Nó đạt bạn cảm thấy có sống hồn thành bên bên ngồi cơng việc tốn, lợi ích bạn cơng việc bạn Sự cân sống công việc sống khơng tốt có ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ bạn Theo kết tổng hợp khảo sát sống học tập sinh viên giảng đường AD789 – UEH, điểm yếu tố HWI (giao diện làm việc nhà) đạt 9.8 đánh giá thuộc mức thấp (QoWL thấp-20%) Và câu hỏi đánh giá yếu tố JCS gồm câu hỏi số 5,6,14 GVHD: Lê Việt Hưng 12 Đạo đức kinh doanh Nhóm Từ ta đưa kết luận: - Sinh viên chưa có mối quan hệ chặt chẽ việc học tập sống bên ngoài, quan tâm mối liên hệ với phụ huynh, gia đình Hơn việc cân học tập hoạt động bên chưa thực hài hòa với làm cho sinh viên chưa đạt chất lượng tốt sống gia đình, đời sống Biện pháp hành động: - Tự sinh viên cần cải thiện ý thức để cân việc học tập hoạt động xã hội làm thêm, cơng việc khác bên ngồi Đảm bảo tốt việc học tập giảng đường thường xuyên chia sẻ, thông báo với gia đình Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên có hoạt động ngoại khóa bổ ích, học tập trực tuyến qua mạng nhà Sắp xếp quản lý thời gian, học tập, sống hiệu hơn; nâng cao chất lượng hoạt động quan trọng c Sự hài lòng việc học tập (Job and Career Satisfaction – JCS) Đây nhân tố đánh giá tổng quan mức độ hài lòng học tập thơng qua cảm nhận trạng học tập, chất lượng đào tạo nhận Ngoài ra, mục tiêu học tập rõ ràng, công nhận khen thưởng hội phát triển kĩ cá nhân, đào tạo chuyên môn nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến đánh giá sinh viên Theo kết tổng hợp khảo sát sống học tập sinh viên giảng đường AD789 – UEH, điểm yếu tố JCS (mức độ hài lòng việc học) đạt 20,48 đánh giá thuộc mức trung bình Và câu hỏi đánh giá yếu tố JCS gồm câu hỏi số 1,3,8,11,18 20; từ ta rút kết luận: - Sinh viên thực chưa có định hướng mục tiêu rõ ràng cho việc học thân, họ cảm thấy công nhận, khen thưởng chưa đủ, hội học tập phát triển thân bị hạn chế Hành động: Phân tích yếu tố thay đổi từ dễ đến khó, bắt đầu thay đổi yếu tố dễ dàng trước như: - Hỗ trợ, tư vấn lộ trình học tập để sinh viên có nhìn tổng quan mục tiêu tương lai - Tạo điều kiện cho sinh viên xây dựng giảng, tham gia đóng góp ý kiến vài học - Khuyến khích xây dựng mơi trường học tập sang tạo, ln kích thích nảy sinh ý tưởng mới, suy nghĩ cách nhìn từ sinh viên d Mức độ ảnh hưởng nơi học tập (Control at Work – CAW) CAW số đánh giá mức độ sinh viên kiểm soát việc học thân thông qua việc tự phát biểu ý kiến góp phần ảnh hưởng đến định lớp học hoạt động lớp giảng đường CAW chí có mối quan hệ mật thiết với yếu tố GWB GVHD: Lê Việt Hưng 13 Đạo đức kinh doanh Nhóm (General Well-Being), SAW (Stress at Work) thông qua biểu tâm lý (căng thẳng, rụt rè, …) hay chí sức khỏe (suy nhược, …) Bảng khảo sát cho thấy yếu tố CAW sinh viên 9,28 điểm thuộc mức độ trung bình Với kết khảo sát CAW câu trả lời câu hỏi 2, 12 23 ta đến kết luận: - Sinh viên chưa cảm thấy họ có tiếng nói thân vấn đề quan trọng hay định hình thành giảng đường Điều gây nên hậu không tốt như: sinh viên thờ với hoạt động trường lớp họ nghĩ ý kiến họ không xem trọng, gây rạn nứt mối quan hệ đoàn kết thành viên giảng đường Hành động: yếu tố thuộc vấn đề quản trị người mối quan hệ, ta nên thực biện pháp cải thiện: - Xây dựng mối quan hệ sinh viên giảng đường buổi ngoại khóa hay buổi chơi dã ngoại - Ban cán lớp phải có nhiều mối quan hệ với thành viên nhóm bạn mà giảng đường có để thuận tiện cho việc lơi kéo sinh viên tham gia hoạt động đóng góp ý kiến - Tuyên dương ý tưởng hay hỗ trợ sinh viên có tiếng nói riêng hình thành định chung e Điều kiện học tập (Working Condition - WCS) Dựa vào bảng tổng hợp kết sau khảo sát 25 sinh viên, ta thấy số điểm cho mục đánh giá điều kiện học tập (WCS) bạn sinh viên mức thấp (233 điểm), điểm trung bình mức 9.32 điểm/73.08 điểm Điều chứng tỏ bạn sinh viên khơng hài lòng với điều kiện sở vật chất trường, điều kiện học tập trường chưa thật lý tưởng, chưa đáp ứng mong đợi sinh viên khơng hài lòng dẫn đến việc kết học tập khơng tốt Vì cần có biện pháp để thay đổi, cải thiện hài lòng sinh viên Hành động: - Nâng cao, cải thiện sở vật chất (Lắp thêm hệ thống quạt, nâng cao hệ thống wifi) - Tạo điều kiện cho sinh viên dễ dàng việc nghiên cứu học thuật, trao đổi học tập - Sắp xếp số lượng học sinh lớp số phòng học hợp lý Tránh trường hợp lớp đông dẫn đến việc học tập không hiệu f Căng thẳng công việc (Stress at Work - SAW) Mục đánh giá căng thẳng học tập mức điểm 141, điểm trung bình 5.64/73.08 điểm Số điểm phản ánh mức độ áp lực căng thẳng trường học mức trung bình, khơng q áp lực không dễ dàng Sự căng thẳng nằm mức chấp nhận sinh viên u cầu học tập có lẽ khơng đủ để cung cấp mức độ hài lòng cao khơng phải khơng hài lòng Hành động: GVHD: Lê Việt Hưng 14 Đạo đức kinh doanh - Nhóm Khảo sát tìm hiểu nhu cầu học tập sinh viên để có phương pháp giảng dạy phù hợp Thay đổi thời khóa biểu phù hợp hơn, tránh học nhiều mơn lúc Có thêm buổi ngoại khóa cho môn học để tránh việc nhàm chán học lý thuyết Tăng cường hoạt động đối thoại, hỏi đáp giảng viên sinh viên giảng dạy nhằm khơi dậy tư nghiên cứu, tìm tòi khả tự học sinh viên, hạn chế để sinh viên thuyết trình nhiều so với thời gian giảng viên giảng dạy Kết luận: Từ kết khảo sát cho thấy chất lượng sống học tập sinh viên giảng đường AD789-trường đại học Kinh tế TP HCM mức trung bình (73.08) Đa số sinh viên khảo sát điều kiện học tập đời sống học tập thường trả lời khơng đồng ý Có lẽ việc học sở dự bị với điều kiện sở vật chất yếu (độ sang khơng phù hợp, lớp học nóng quạt, chất lượng loa tệ…) ảnh hưởng đến câu trả lời bạn Còn yếu tố hài lòng, căng thẳng việc học đánh giá mức trung lập Ở chưa có yếu tố xác đinh câu trả lời có thực xác hay khơng việc lựa chọn đại bạn hỏi Trong học tập cơng việc, mức độ hài lòng mức trung bình khơng có tác động tích cực đến hiệu cơng việc Kết từ mức hài lòng thường kết chấp nhận Nhưng để đạt hiệu cần phải nâng cao hài lòng nơi sinh viên Kết mang lại không lớp sinh viên với chất lượng tốt mà hiệu công tác đào tạo nhà trường Để đạt hiểu việc khảo sát hài lòng chất lượng sống học tập sinh viên, cần lựa cho đối tượng phù hợp, khảo sát người thực sẵn sàng để loại bỏ yếu tố không mong muốn tác động đến kết Còn yếu tố mà sinh viên gwpj phải (khơng hài lòng), cần có tổng hợp ý kiến, nguyện vọng để nhà trường kịp thời khắc phục III Tài liệu tham khảo http://www.qowl.co.uk./index.html The Work-Related Quality of Life (WRQoL) Scale Giáo trình đạo đức kinh doanh GVHD: Lê Việt Hưng 15 Đạo đức kinh doanh GVHD: Lê Việt Hưng Nhóm 16
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CSCV SV UEH, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CSCV SV UEH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay