Chiến lược tăng trưởng ổn định

9 46 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 00:11

Chiến lược tăng trưởng là những giải pháp định hướng có khả năng giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số và lợi nhuận của các đơn vị kinh doanh cao hơn hoặc bằng tỉ lệ tăng trưởng bình quân ngànhCL đa dạng hóa được thực hiện theo 3 phương án:Phương án 1: Đa dạng hóa đồng tâm – KD thêm những SP, DV mới nhưng có liên hệ với nhau, phù hợp với công nghệ và Marketing.Phương án 2: Đa dạng hóa chiều ngang (ổn định) – KD thêm những SP, DV mới nhưng không liên hệ gì với nhau đối với những khách hàng hiện có.Phương án 3: Đa dạng hóa kiểu hỗn hợp KD bổ sung những SP, DV mới không liên hệ gì với nhau về mặt công nghệ KD.Chiến lược tăng trưởng ổn định (chiến lược tăng trưởng hội nhập hàng dọc) là tìm cách tăng trưởng bằng cách hướng vào thì trường hiện đang tiêu thụ với những sản phẩm mới mà về mặt công nghệ không liên quan đến các sản phẩm đang sản xuất Môn: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Chủ đề: CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH NHÓM & CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG Chiến lược tăng trưởng giải pháp định hướng có khả giúp doanh nghiệp gia tăng doanh số lợi nhuận đơn vị kinh doanh cao tỉ lệ tăng trưởng bình quân ngành CL đa dạng hóa thực theo phương án: Phương án 1: Đa dạng hóa đồng tâm – KD thêm SP, DV có liên hệ với nhau, phù hợp với công nghệ Marketing Phương án 2: Đa dạng hóa chiều ngang (ổn định) – KD thêm SP, DV không liên hệ với khách hàng có Phương án 3: Đa dạng hóa kiểu hỗn hợp - KD bổ sung SP, DV không liên hệ với mặt cơng nghệ KD CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH Chiến lược tăng trưởng ổn định (chiến lược tăng trưởng hội nhập hàng dọc) tìm cách tăng trưởng cách hướng vào trường tiêu thụ với sản phẩm mà mặt công nghệ không liên quan đến sản phẩm sản xuất Sản phẩm Thị trường Ngành Cấp độ ngành Công nghệ Mới Hiện Hiện Hiện Mới CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH Doanh nghiệp sử dụng  Doanh nghiệp có thay đổi đáng kể hoạt động: Doanh nghiệp tiếp tục làm cho khơng có lý để thay đổi  Doanh nghiệp theo đuổi chiến lược ổn định họ cho hoạt động công ty thỏa đáng, mơi trường hoạt động ổn định khơng thay đổi CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH Điều kiện thực chiến lược tăng trưởng ổn định có hiệu  Doanh nghiệp phải có đủ nguồn vốn đầu tư  Nguồn nhân lực có khả hồn thành tốt nhiệm vụ  Cơ cấu tổ chức phải điều chỉnh để thích nghi vơi chiến lược CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH PHÂN LOẠI Chiến lược kết hợp phía sau: Đây chiến lược tăng doanh số lợi nhuận cách tham gia vào ngành cung ứng yếu tố đầu vào (chủ yếu nghành cung ứng nguyên liệu hàng hóa) cho đơn vị kinh doanh doanh nghiệp Chiến lược kết hợp phía trước: Đây chiến lược tăng doanh số cách tham gia vào ngành tiêu thụ sản phẩm hàng hóa Doanh nghiệp CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH ỨNG DỤNG CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP VỀ PHÍA SAU CHIẾN LƯỢC KẾT HỢP VỀ PHÍA TRƯỚC Các ngành cung cấp tăng trưởng nhanh Các ngành tiêu thụ sản phẩm tăng trưởng nhanh Lợi nhuận biên tế nghành cao Lợi nhuận tiềm tàng cao Doanh nghiệp gặp khó khăn nguồn cung cấp Doanh nghiệp gặp khó khăn việc tiêu thụ sản phẩm Các doanh nghiệp có nguồn lực tiềm tàng chưa khai thác hết Các doanh nghiệp chưa sử dụng hết nguồn nhân lực sẵn có CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH NHẬN XÉT:  Khơng có thay đối đáng kể (sản phẩm, thị trường, khách hàng…)  Phù hợp với mơi trường ổn định  Rất sử dụng CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG ỔN ĐỊNH VÍ DỤ Hãng CCI theo đuổi chiến lược tăng trưởng ổn định cách mua lại: hãng sản xuất đèn điện thảm (đối với sở kinh doanh trang trí nộ thất Một hãng sản xuất đồ thủy tinh để trang trí , giả đồ cổ, đắt tiền (đối với doanh nghiệp sản xuất đồng hồ Một hãng sản xuất vớ mũ Các hãng phát hành băng đĩa dành cho thiếu niên phát hành tạp chí giành cho thiếu nên sản xuất loại sản phẩm mà điểm bán nhạc tiêu thụ (máy ghi băng…)
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược tăng trưởng ổn định, Chiến lược tăng trưởng ổn định

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay