Bai giang day hoc theo mo hinh truong hoc moi VNEN

36 38 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 22:51

TẬP HUẤNDẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI VNENGIỚI THIỆU MÔ HÌNH DẠY HỌC VNEN Mô hình EN (ESCUELA NUEVA – NEW SCHOOL) – Mô hình trường học mới được UNICEP, UNESCO... đánh giá cao, thực hiện thành công ở các nước đang phát triển.Những vấn đề cơ bản của mô hình EN đã được nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn GD Việt Nam (viết tắt là VNEN).Mô hình EN (ESCUELA NUEVA – NEW SCHOOL) – Mô hình trường học mới được UNICEP, UNESCO... đánh giá cao, thực hiện thành công ở các nước đang phát triển.Những vấn đề cơ bản của mô hình EN đã được nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn GD Việt Nam (viết tắt là VNEN).TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN I. Mục tiêu: Biết cách, quản lý và tổ chức dạy học theo mô hình VNEN II. Nội dung:1. Những điểm cơ bản cần lưu ý về mô hình dạy học VNEN.2. Tổ chức dạy học theo mô hình VNEN.3. Thực hành tổ chức dạy học.II. Nội quy: Theo tinh thần VNEN.... PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI LĂNG TRƯỜNG TiỂU HỌC HẢI BA TẬP HUẤN DẠY HỌC THEO HÌNH TRƯỜNG TIỂU HỌC MỚI VNEN NGƯỜI THỰC HiỆN: LÊ DÕNG – TRƯỜNG TiỂU HỌC HẢI BA Tháng - 2012 GIỚI THIỆU HÌNH DẠY HỌC VNEN Mơ hình EN (ESCUELA NUEVA – NEW SCHOOL) – hình trường học UNICEP, UNESCO đánh giá cao, thực thành công nước phát triển Những vấn đề hình EN nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn GD Việt Nam (viết tắt VNEN) TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN I Mục tiêu: - Biết cách, quản lý tổ chức dạy học theo hình VNEN - II Nội dung: Những điểm cần lưu ý hình dạy học VNEN Tổ chức dạy học theo hình VNEN Thực hành tổ chức dạy học II Nội quy: Theo tinh thần VNEN HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN HĐTQ TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỀU CHỈNH CỦA HÌNH VNEN? * Anh chị đọc tài liệu tập huấn L4/T1 (trang 17 - 38), trao đổi với đồng nghiệp nêu đặc điểm bật về: Chương trình, mục tiêu, nội dung tài liệu Hướng dẫn học Toán 4, cấu trúc học Phương pháp, hình thức tổ chức, cách đánh giá theo VNEN (Viết ngắn gọn vào giấy A4) MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN VỀ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN * hình trường học VNEN điều chỉnh từ chương trình 2000 với nguyên tắc sau: Giữ nguyên Chương trình mơn học; Giữ ngun Mục tiêu mơn học, học; Giữ nguyên nội dung SGK, SGV, VBT học sinh; Thay đổi cấu trúc học phù hợp hình dạy học VNEN Tăng cường khả tự học học sinh; Sử dụng kết hợp phương pháp dạy học tích cực lấy HS làm trung tâm Đa dạng hóa hoạt động, hình thức dạy học; Đổi cách đánh giá: kết hợp đánh giá GV tự đánh giá HS Khuyến khích tăng cường tự đánh giá HS TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HÌNH VNEN • Anh chị đọc tài liệu tập huấn L4/T1 (trang 17 - 38) kết hợp hiểu biết mình, trao đổi với đồng nghiệp: Nêu yêu cầu, cách làm thực “5 bước dạy học” Tiến trình 10 bước học tập (Viết vào giấy A4 để trình bày) TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO HÌNH VNEN I Quy trình dạy học thơng qua trải nghiệm bao gồm bước chủ yếu: QUI TRÌNH BƯỚC DẠY HỌC THEO HÌNH VNEN Bước Tạo hứng thú cho HS: * Yêu cầu cần đạt: - Kích thích tò mò, khơi dậy hứng thú HS chủ đề học; HS cảm thấy vấn đề nêu lên gần gũi với họ - Khơng khí lớp học vui, tò mò, chờ đợi, thích thú * Cách làm: Đặt câu hỏi; Câu đố vui; Kể chuyện; Đặt tình huống; Tổ chức trò chơi; Hoặc sử dụng hình thức khác III.TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO HÌNH DẠY HỌC VNEN + Qui trình thành lập HĐTQ - Xây dựng kế hoạch thành lập HĐTQ - Triển khai thành lập HĐTQ: (Tiến hành bầu cử) a, Bầu lãnh đạo HĐTQ ( chủ tịch, phó chủ tịch) Thảo luận nêu tiêu chí/ tự ứng cử/ bầu cử b, ứng cử viên chuẩn bị chương trình hành động để thuyết trình Tổ chức bầu cử/ Ban lãnh đạo HĐTQ mắt c, Bầu ban tự quản : HS đăng ký vào ban/ Bầu trưởng ban/ Các trưởng ban mắt III.TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO HÌNH DẠY HỌC VNEN Nhóm học tập: - Nhóm học tập có vai trò học tập, làm việc cá nhân – nhóm đơi – nhóm theo điều khiển nhóm trưởng - Việc phân nhóm: nhóm từ – HS ( tùy theo đặc điểm, tình hình lớp) - Mỗi nhóm có nhóm trưởng thư ký ( luân phiên trình học tập) 10.Sách huy động tham gia HS: •Hòm thư góp ý •Hòm cam kết •Hộp thư vui Ví dụ cách trang trí lớp học Nội quy lớp học ĐÁNH GIÁ CỦA HÌNH VNEN? KQHT QTHT Chất lượng giáo dục Mục đích: Coi trọng đánh giá QTHT Nguyên tắc: Theo chuẩn kiến thức kĩ năng, thông tư 32 Đổi mới: - Tăng cường Đánh giá Quá trình học tập, - ĐG lớp (HS tự đánh giá đánh giá lẫn nhau, GV đánh giá HS) - ĐG lớp (CMHS cộng đồng đánh giá kết giáo dục HS) - Chú trọng Đánh giá Năng lực ĐÁNH GIÁ CỦA HÌNH VNEN? Cơng cụ đánh giá a Đối với GV - Đánh giá thường xuyên : + Sổ ghi nhận xét GV qua theo dõi hoạt động học HS tiết học, ngày, tuần, tháng + Các sản phẩm hoạt động học tập HS (phiếu học tập, trình kết thảo luận nhóm, tranh vẽ, viết ngắn, báo cáo kết sưu tầm, tìm hiểu, HS báo cáo kết hoạt động học tập với GV, …) + Bảng đánh giá tiến độ học tập HS theo nhóm - Đánh giá Định kì: kiểm tra, thi b Đối với HS - Bảng tự đánh - Báo cáo kết học tập với GV sau hoạt động - Bảng đánh giá nhóm: Mỗi bài, ngày, tuần nhóm tự đánh giá, giới thiệu cá nhân có nhiều cố gắng học tập, hợp tác hoạt động nhóm c Đối với CMHS, cộng đồng - Hoạt động thực tế lớp học - Việc thực hoạt động ứng dụng với giúp đỡ gia đình, cộng đồng (hoặc hoạt động tham quan, ngoại khóa ) ĐÁNH GIÁ CỦA HÌNH VNEN? ... (viết tắt VNEN) TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN I Mục tiêu: - Biết cách, quản lý tổ chức dạy học theo mơ hình VNEN - II Nội dung: Những điểm cần lưu ý mô hình dạy học VNEN Tổ chức dạy học theo mơ hình VNEN. .. mơ hình VNEN Thực hành tổ chức dạy học II Nội quy: Theo tinh thần VNEN MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN HĐTQ TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỀU CHỈNH CỦA MƠ HÌNH VNEN? * Anh chị đọc tài liệu tập huấn L4/T1 (trang... Phương pháp, hình thức tổ chức, cách đánh giá theo VNEN (Viết ngắn gọn vào giấy A4) MỘT SỐ ĐIỂM CƠ BẢN VỀ MƠ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN * Mơ hình trường học VNEN điều chỉnh từ chương trình 2000 với
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang day hoc theo mo hinh truong hoc moi VNEN, Bai giang day hoc theo mo hinh truong hoc moi VNEN, Bước 5. Ứng dụng, I. Lập hội đồng tự quản., III.TỔ CHỨC LỚP HỌC THEO MÔ HÌNH DẠY HỌC VNEN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay