Bảng khảo sát Chất lượng cuộc sống công việc (WRQoL

3 41 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 22:51

Bảng câu hỏi này được thiết kế nhằm đánh giá chất lượng cuộc sống công việc. Vui lòng đừng suy nghĩ quá kĩ về một câu hỏi, chúng tôi câu trả lời xuất hiện đầu tiên khi bạn nghĩ về nó. Và vui lòng không bỏ qua bất kỳ câu hỏi nào. Đây không phải là một bài kiểm tra, chỉ đơn giản là thước đo về những thái độ của bạn với những yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn tại nơi làm việc.1Tôi có những mục tiêu, mục đích rõ ràng và cụ thể trong quá trình làm việc. 6Giờ làm việc và mô hình công việc hiện tại phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của tôi. Tôi được khuyến khích phát triển kỹ năng mới. Mức độ Chất lượng Cuộc sống Công việc (WRQoL) Bảng câu hỏi thiết kế nhằm đánh giá chất lượng sống cơng việc Vui lòng đừng suy nghĩ kĩ câu hỏi, câu trả lời xuất bạn nghĩ Và vui lòng khơng bỏ qua câu hỏi Đây kiểm tra, đơn giản thước đo thái độ bạn với yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm bạn nơi làm việc Rất khơng đồng tình Trung lập Rất đồng tình Bạn đồng ý mức độ với Khơng đồng tình Đồng tình điều liệt kê đây? Tơi có mục tiêu, mục đích rõ ràng cụ thể trình làm việc Tơi sẵn sàng đưa ý kiến thân gây ảnh hưởng dẫn đến thay đổi môi trường làm việc Tơi có hội thể kĩ cơng việc Tơi cảm thấy tốt thời điểm Cấp cung cấp cho đầy đủ tiện nghi cho phép linh hoạt công việc để phù hợp với đời sống gia đình tơi Giờ làm việc mơ hình cơng việc phù hợp với hồn cảnh cá nhân tơi Tơi thường cảm thấy áp lực công việc Tôi quản lý, cấp thừa nhận thành tơi hồn thành tốt cơng việc Gần đây, cảm thấy không vui chán nản 10 Tôi thỏa mãn với sống 11 Tơi khuyến khích phát triển kỹ 12 Tơi đặt hết tâm trí vào định mà có ảnh hưởng đến tơi chun ngành làm việc riêng 13 Sếp cung cấp tơi cần để làm việc cách hiệu 14 Người quản lí tơi thường khuyến khích làm việc linh hoạt/giờ làm việc bắt buộc 15 Cuộc sống gần lý tưởng 16 Tơi làm việc mơi trường an tồn 17 Nhìn chung thứ diễn sn sẻ 18 Tơi hài lòng với hội việc làm cho tơi 19 Tơi hài lòng với việc đào tạo nhận để thực công việc 20 Gần đây, cảm thấy hạnh phúc thứ cân nhắc 21 Gần đây, tơi cảm thấy hạnh phúc thứ cân nhắc 22 Điều kiện làm việc đạt yêu cầu 23 Tôi bị lôi kéo vào định, điều làm ảnh hưởng đến người khác khu vực làm việc 24 Tơi hài lòng với chất lượng chung việc làm đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng khảo sát Chất lượng cuộc sống công việc (WRQoL, Bảng khảo sát Chất lượng cuộc sống công việc (WRQoL

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay