giáo án đạo đức 2 tuần 13-17

22 18 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 20:25

Tuần 13Bài 6Tiết 2QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠNI MỤC TIÊU1.Kiến thức: HS biết quan tâm giúp đỡ bạn, luôn vui vẻ thân ái với bạn, sắn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn. Biết được sự cần thiết phải quan tâm giúp đỡ bạn. Quyền không bị phân biệt, giúp đỡ bạn trong cuộc sống hàng ngày.2. Kỹ năng: Có hành vi, giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn tròn cuộc sống hằng ngày.+GDKNS: KN giao tiếp: thể hiện sự cảm thông với bạn bè.3. Thái độ: Yêu mến, quan tâm giúp đỡ bạn bè xung quanh. Đồng tình vỡi những biểu hiện quan tâm, giúp đỡ bạn.II TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN 1 tranh khổ lớn cho HĐ1 VBT đạo đức.................... Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 13 Tiết Bài QUAN TÂM GIÚP ĐỠ BẠN I/ MỤC TIÊU 1.Kiến thức: HS biết quan tâm giúp đỡ bạn, vui vẻ thân với bạn, sắn sàng giúp đỡ bạn gặp khó khăn Biết cần thiết phải quan tâm giúp đỡ bạn -Quyền không bị phân biệt, giúp đỡ bạn sống hàng ngày Kỹ năng: Có hành vi, giúp đỡ bạn gặp khó khăn tròn sống ngày +GDKNS: KN giao tiếp: thể cảm thông với bạn bè Thái độ: Yêu mến, quan tâm giúp đỡ bạn bè xung quanh Đồng tình vỡi biểu quan tâm, giúp đỡ bạn II/ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN - tranh khổ lớn cho HĐ1 - VBT đạo đức III/ PHƯƠNG PHÁP: - Phương pháp đàm thoại, luyện tập, thực hành III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV A.Ổn định tổ chức: Bắt nhịp cho HS hát đầu HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Hát Tìm bạn thân B.Kiểm tra cũ: Thế quan tâm giúp đỡ bạn? -HSTL Vì em phải quan tâm giúp đỡ bạn? -NX C.Dạy mới: 1-Khám phá:Tiết trước ta học tiết Quan tâm giúp đỡ bạn Hôm vào tiết Luyện tập thực hành 2-Phần hoạt động: Kết nối: -GV giới thiệu: Quan tâm giúp đỡ bạn niềm vui HS, tình cụ thể ta phải giúp đỡ a/ Hoạt động 1: Đốn xem điều xảy ra? «Mục tiêu: Giúp HS biết cách ứng xử số tình cụ thể có liên quan đến việc quan tâm giúp đỡ bạn bè +GDKNS: KN giao tiếp thể cảm thông với bạn bè «Cách tiến hành: -Yêu cầu quan sát tranh, Giới thiệu nội dung cảnh kiểm tra toán: Bạn Hà không làm Đang đề nghị với bạn Nam ngồi bên cạnh " Nam ơi! cho tớ chép với" - Quan sát tranh - -Yêu cầu HS đoán xem cách ứng xử bạn Nam? -Đoán cách ứng xử bạn Nam -Chốt lại: Nam không cho Hà xem bài, Nam khuyên Hà tự làm bài, Nam cho Hà xem -Hoạt động nhóm -> đại diện nhóm nêu cách phán đốn - u cầu thảo luận nhóm cách ứng xử - Thảo luận -> câu trả lời => Kết luận: Quan tâm giúp đỡ bạn phải lúc, chỗ không vi phạm nội qui nhà trường -Đóng vai: bạn vai Hà, bạn vai Nam-Nhận xét b/.Hoạt động : Tự liên hệ: « Mục tiêu: Định hướng cho HS biết quan tâm giúp đỡ bạn sống hàng ngày «Cách tiến hành: -Nêu yêu cầu: Thể quan tâm giúp đỡ bạn bè - HSTL trường hợp quan tâm giúp đỡ bạn => Kết luận: cần quan tâm giúp đỡ bạn bè đặc biệt bạn có hồn cảnh khó khăn -HS lắng nghe c/.Hoạt động 3: Trò chơi: Hát hái hoa dân chủ «Mục tiêu: Giúp HS củng cố kiến thức, kĩ học «Cách tiến hành: -GV ghi sẵn câu hỏi vào phiếu cắt hình bơng hoa, cho - HS hái hoa – TLCH - HS nghe HS tham gia hái hoa dân chủ nhận xét + Em làm có truyện hay mà bạn hỏi mượn? + Em làm bạn đau tay xách nặng + Em làm học vẽ bạn ngồi bên cạnh em quên mang màu mà em lại có + Em có nhận xét quan tâm giúp đỡ bạn? KL: Cần phải cư xử tốt với bạn bè, không nên phân - Đọc kết luận / bảng lớp CN - ĐT biệt đối xử với bạn nghèo, khuyết tật, bạn khác giới - Đó quy ước quyền khơng bị phân biệt đối xử => Kết luận chung: Quan tâm giúp đỡ bạn việc cần thiết HS Em cần quí trọng bạn, biết quan tâm giúp đỡ bạn Khi bạn bè quan tâm, niềm vui tăng lên, nỗi buồn vơi bớt => ghi bảng D Vận dụng - Nhắc lại nội dung - Về nhà thực quan tâm giúp đỡ bạn, người thân người - Nhận xét học / «Rút kinh nghiệm tiết dạy: ……………………………………………………………………………………… … Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 14 Tiết Bài GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP I/ Mục tiêu 1-Kiến thức: HS biết: Một số biểu cụ thể việc giữ gìn trường lớp đẹp, biết lý cần giữ gìn trường lớp đẹp -GDSDNLTK&HQ: giữ gìn trường lớpsạch đẹp góp phần giữ gìn mơi trường trường, lớp, môi trường xung quanh, đảm bảo môi trường lành, giảm thiểu chi phí lượng cho hoạt động BVMT, góp phần nâng cao chất lượng sống 2-Kỹ năng: HS biết làm số công việc cụ thể để giữ trường lớp đẹp +GDKNS: Kỹ hợp tác 3-Thái độ: HS có thái độ đồng tình với việc làm để giữ gìn trường lớp đẹp II/ Tài liệu phương tiện - Bài hát: Em yêu trường em - Phiếu giao việc HĐ3 - Bộ tranh minh hoạ (5 tờ 5) - Tiểu phẩm: Bạn Hùng thật đáng khen III/ Phương pháp: đàm thoại, luyện tập, thực hành IV/ Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A.Ổn định tổ chức: Bắt nhịp cho HS hát đầu -Hát Em yêu trường em B.Kiểm tra cũ: Vì em phải quan tâm -HSTL: Vì em mang lại niềm vui giúp đỡ bạn? –Nhận xét, đánh giá cho bạn, cho mình, tình bạn thêm gắn bó thắm thiết C.Dạy mới: 1-Khám phá:Các em hát Em yêu trường -Để học hành em, cho cô biết trường nơi để -Thường xuyên làm vệ sinh giữ làm gì? Em phải làm để trường ln gìn ln đẹp đẹp? - Ghi đầu lên bảng - HS nhắc lại đầu 2-Phần hoạt động (Kết nối): -GV giới thiệu: để giúp em biết làm số việc cụ thể giữ gìn trường lớp đẹp đóng tiểu phẩm “Bạn Hùng thật đáng khen” a/ Hoạt động 1: Tiểu phẩm “Bạn Hùng thật đáng khen” *Mục tiêu: giúp HS biết số việc làm cụ thể giữ gìn trường lớp đẹp *Cách tiến hành : - GV đọc kịch bản: SGK (49-50) -HS theo dõi - Mời số HS lên đóng tiểu phẩm - HS lớp quan sát, theo dõi - Các nhân vật: Bạn Hùng, Cơ giáo Mai, Một bạn lên đóng tiểu phẩm số bạn lớp, Người dẫn chuyện Kịch bản: - Hùng: Hơm sinh nhật mình, mời tất bạn ăn kẹo - Các bạn: (vây quanh Hùng ) Một bạn cầm lấy hộp giấy lên hỏi M: " Để làm gì?" - Hùng: Để bạn bỏ giấy gói bánh kẹo vào -Cơ giáo xoa đầu Hùng:Cô chúc mừng em nhân ngày sinh nhật khen em biết giữ gìn trường lớp đẹp - Cả lớp (hoan hô đồng thanh) chúc mừng sinh nhật vui vẻ Câu hỏi TL:Hùng làm buổi sinh nhật? đốn xem bạn Hùng làm vậy? -GVKL: vứt giấy, rác vào nơi quy -HS lắng nghe định góp phần giữ gìn trường lớp đẹp b/ Hoạt động : Bày tỏ thái độ *Mục tiêu: Giúp HS bày tỏ thái độ phù hợp trước việc làm không việc giữ gìn trường lớp sách đẹp GD KNS: KN hợp tác với bạn để đóng vai tình *Cách tiến hành: - Cho HS quan sát tranh (5 tranh) -HS quan sát tranh -Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: -HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi GV +Em đồng ý việc làm bạn tranh khơng?Vì sao? +Nếu bạn tranh em làm gì? - Thảo luận lớp: -HS thảo luận lớp, trả lời câu hỏi +Các em cần làm để giã gìn trường lớp đẹp? +Trong việc em làm việc gì? Vì sao? => Kết luận: Trực nhật hàng ngày, không bôi -Lắng nghe bẩn vẽ bậy lên bàn nghế, không vứt rác bừa bãi, vệ sinh nơi quy định Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến *Mục tiêu: Giúp HS nhận thức bổn phận người học sinh biết giữ gìn trường lớp đẹp Lồng ghép GDSDNLTK&HQ *Cách tiến hành: - Phát phiếu BT HD -Nhận phiếu - Đánh dấu + vào ô trống ý kiến em cho a.Trường lớp có lợi cho sức khoẻ HS - Yêu cầu làm -> Mời số HS lên bày tỏ ý b giúp em học tốt kiến giải thích lí c .bổn phận người HS =>Kết luận: Giữ gìn trường lớp d lòng yêu trường, yêu lớp bổn phận HS, điều thể lòng e trách nhiệm bác lao cơng u trường, yêu lớp, giúp em sinh hoạt, học tập môi trường lành… D.Hoạt động tiếp nối: Vận dụng Thực điều vừa học: vẽ tranh giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng Thực hành giữ trật -HS tiếp thu, thực tự, vệ sinh nhà, trường lớp nơi cơng cộng «Rút kinh nghiệm tiết dạy: Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 15 Tiết Bài GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP SẠCH ĐẸP I/ Mục tiêu 1-Kiến thức: +HS biết: Một số biểu cụ thể việc giữ gìn trường lớp đẹp, biết lý cần giữ gìn trường lớp đẹp -GDSDNLTK&HQ: giữ gìn trường lớp đẹp góp phần giữ gìn mơi trường trường, lớp, môi trường xung quanh, đảm bảo môi trường lành, giảm thiểu chi phí lượng cho hoạt động BVMT, góp phần nâng cao chất lượng sống 2-Kỹ năng: +HS biết làm số công việc cụ thể để giữ trường lớp đẹp +GDKNS: Kỹ hợp tác KN đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp đẹp 3-Thái độ: HS có thái độ đồng tình với việc làm để giữ gìn trường lớp đẹp II/ Tài liệu phương tiện: VBT Đạo đức III/ Phương pháp: Phương pháp đàm thoại, luyện tập, thực hành IV/ Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV A.Ổn định tổ chức: Bắt nhịp cho HS hát đầu HOẠT ĐỘNG CỦA HS -Hát Bài ca học B.Kiểm tra cũ: Vì phải giữ gìn trường lớp -HS trả lời đẹp? –Nhận xét, đánh giá C.Dạy mới: 1-Khám phá: Tiết trước tham gia - HS nhắc lại đầu đóng tiểu phẩm có sẵn, tiết đóng vai xử lí tình huống, thực hành học qua Giữ gìn trường lớp đẹp –tiết 2- GV ghi đầu lên bảng 2-Phần hoạt động (Kết nối): Chúng ta vào HĐ1 a/ Hoạt động 1: Nhận xét hành vi *Mục tiêu: Giúp Hs biết ứng xử tình cụ thể GDKNS: Kỹ hợp tác *Cách tiến hành : -Phát phiếu cho HS thảo luận xử lí tình -HSTL xử lí tình huống: Tình 1: Nhóm 1:Giờ chơi ba bạn Ngọc, Lan, +Các bạn làm không đúng, Huệ rủ cổng trường ăn kem Sau ăn kem không nên vứt rác lung tung làm bẩn xong bạn vứt giấy đựng que kem sân trường, nên bỏ rác vào thùng sân trường Tình 2: Nhóm 2: Hơm ngày trực nhật - Bạn Mai làm Quét hết Mai Bạn Mai đến lớp sớm quét dọn, lau rác bẩn làm cho lớp đẹp, thoáng bàn ghế mát Tình 3: Nhóm 3: Nam vẽ đẹp ham vẽ -Bạn Nam làm sai Bởi vẽ Cậu giải thưởng quận làm bẩn tường, vẻ đẹp thi vẽ Thiếu Nhi Hôm nay, muốn bạn biết trường lớp tài mình, Nam vẽ tranh lên tường lớp học Tình 4: Nhóm 4: Hà Hưng phân -2bạn làm Bởi cơng chăm sóc vườn hoa trước lớp Hai bạn thích chăm sóc hoa làm cho hoa nở lắm, chiều hai bạn dành phút để tưới đẹp trường lớp bắt sâu cho hoa - u cầu nhóm lên trình bày - nhóm lên trình bày - GV nhận xét, kết luận chung -HS lắng nghe b/.Hoạt động 2: Thực hành làm đẹp lớp học *Mục tiêu: Giúp HS biết việc làm cụ thể sống hàng ngày để giữ gìn trường lớp đẹp GDKNS: Kỹ hợp tác với người việc giữ gìn trường lớp đẹp, KN đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp đẹp *Cách tiến hành: - GV tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức - HS chơi theo HD GV - Chia lớp thành nhóm HD cách chơi - HS nhắc lại => Kết luận: Việc làm vừa em đã: -HS lắng nghe -Làm cho trường lớp đẹp -Thể lòng yêu trường, yêu lớp -Giúp em có sức khoẻ tốt -Giúp em học tập tốt c Hoạt động 3: Trò chơi “Đốn xem tơi làm gì?" *Mục tiêu: Giúp em biết phải làm tình cụ thể *Cách tiến hành: -Nêu tên trò chơi - HD cách chơi - HS chơi theo HD Gv -GV nhận xét đánh giá -HS lắng nghe  Kết luận chung: -Đọc kết luận bảng lớp CN-ĐT “…Trường em em quý em yêu Giữ cho đẹp sớm chiều không quên” -Lồng ghép giáo dục SDNLTK&HQ: liên hệ cho HS biết giữ trật tự vệ sinh nơi cơng cộng góp phần bảo vệ , làm đẹp, an tồn mơi trường lớp, nơi cơng cộng, góp phần giảm thiểu chi phí (có liên quan đến lượng) cho việc bảo vệ, giữ gìn môi trường, bảo vệ sức khỏe người VD: giảm thiểu việc sử dụng loại phương tiện giao thông có sử dụng động vừa tốn nhiên liệu (xăng, nhớt) vừa gây nhiễm mơi trường (khói, bụi) D.Vận dụng: - Nhắc lại nội dung -HS thực -Về nhà thực quan tâm giúp đỡ bạn, người thân -HS lắng nghe, thực người - Nhận xét học / -Tiếp thu «Rút kinh nghiệm tiết dạy: Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 16 Tiết I/ Mục tiêu 1.Kiến thức: Bài GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CƠNG CỘNG -HS biết lí cần giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng, biết giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng -GDSDNLTK&HQ: Giữ trật tự nơi cơng cộng góp phần bảo vệ, làm đẹp, an tồn mơi trường lớp, trường nơi cơng cộng, góp phần giảm thiểu chi phí (có liên quan tới lượng) cho bảo vệ , giữ gìn mơi trường, bảo vệ sức khỏe người 2.Kỹ năng:+Có hành vi: Thực số việc cần làm để giữ trật tự vệ sinh nơi cơng cộng Đồng tình ủng hộ hành vi giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng +GDKNS: KN hợp tác với người việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng KN đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi cơng cộng 3.Thái độ:- Tôn trọng chấp hành quy định trật tự vệ sinh nơi công cộng - Đồng tình, ủng hộ hành vi giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng II/ Tài liệu phương tiện: Tranh ảnh cho hoạt động 1, hoạt động III/ Phương pháp: Phương pháp đàm thoại, luyện tập, thực hành III/ Các hoạt động dạy học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A.Ổn định tổ chức: - Hát B.Kiểm tra cũ: Gọi HS nêu học NX - HS thực C.Dạy mới: 1-Khám phá:Những nơi gọi nơi công cộng?Thế giữ trật tự vệ sinh nơi cộng mời em tìm hiểu giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng 2-Phần hoạt động (Kết nối): để hiểu rõ mời em vào HĐ1 a/ Hoạt động 1: Phân tích tranh *Mục tiêu: Giúp hs hiểu biểu cụ thể giữ gìn trật tự nơi công cộng *Cách tiến hành : -Yêu cầu quan sát tranh bày tỏ thái độ -QS tranh bày tỏ thái độ -Yêu cầu nhóm thảo luận theo nhóm: -Các nhóm thảo luận +Tình 1: Nam bạn xếp Các bạn làm hồn tồn Vì hàng mua vé vào xem phim không gây ảnh hưởng đến người xung quanh +Tình 2: Sau ăn quà xong, Lan -Các bạn làm hoàn tồn Vì Hoa bỏ vỏ q vào thùng rác trường lớp giữ vệ sinh +Tình 3: Đi học về, Sơn Hải khơng -Các bạn làm sai, gây tai mà rủ bạn chơi đá bóng lòng nạn giao thơng đường +Tình 4: Nhà tầng 4, Tuấn ngại -Bạn Tuấn làm hồn tồn sai đổ rác nước thải, có hơm cậu đổ chậu bạn đổ vào đầu người đường nước từ tầng xuống GV chốt lại: Cần phải giữ vệ sinh nơi công cộng -HS lắng nghe b/.Hoạt động 2: Xử lí tình *Mục tiêu: +Giúp HS hiểu biểu cụ thể giữ vệ sinh nơi công cộng +GDKNS: KN hợp tác bạn lớp xử lí tình *Cách tiến hành: -u cầu HS thảo luận nhóm với tình -Hoạt động nhóm → đại diện nhóm nêu cách phán đốn +Mẹ bảo Lan mang rác đầu ngõ đổ Lan -Nếu em Lan em đầu ngõ đổ định mang rác đầu ngõ em lại nhìn thấy rác cần phải giữ vệ sinh nơi khu phố vài túi rác trước sân, mà xunh quanh lại khơng có Nếu em bạn Lan, em làm gì? + Đang kiểm tra, giáo khơng có lớp Nam làm xong khơng biết làm có khơng, Nam muốn trao đổi với bạn xung quanh Nếu em Nam, em có làm mong muốn khơng? Vì sao? -Nếu em Nam, em ngồi trật tự chỗ, xem lại khơng trao đổi với bạn xung quanh, làm trật tự ảnh hưởng đến bạn xung quanh -GV kết luận: Chúng ta cần giữ vệ sinh nơi -HS lắng nghe công cộng lúc, nơi c Hoạt động 3: Đàm thoại *Mục tiêu: Giúp HS hiểu lợi ích việc cần làm để giử gìn trật tự , vệ sinh nơi công cộng Lồng ghép GDSDNLTK&HQ *Cách tiến hành: -Gv nêu câu hỏi - Thảo luận -> câu trả lời +Các em biết nơi công cộng nào? +Trường học, UBND xã, NVH, bến xe, bến đò, bệnh viện, cơng viên… +Mỗi nơi có lợi ích gì? +Học, xác nhận giấy tờ, hoạt động VH, chờ xe, chờ đò, khám chữa bệnh, dạo mát… +Để giữ trật tự, vệ sinh công cộng, em cần -Không chạy giỡn, không xả rác bừa bãi gì? + Lợi ích việc giữ trật tự vệ sinh nơi cơng cộng gì? +Sẽ giúp cho quang cảnh đẹp đẽ, thoáng mát - giúp sống thoải mái - GV kết luận: Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng - Nhận xét là điều cần thiết  Kết luận chung: - Đọc kết luận / bảng lớp CN - ĐT +Nơi cơng cộng đem lại nhiều lợi ích cho người +Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng làm cho mơi trường thêm sẽ, lành, góp phần giảm thiểu chi phí (có liên quan đến lượng) cho việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người => ghi bảng D.Vận dụng, củng cố - dặn dò: - HS nhắc lại - Nhắc lại nội dung - Về nhà thực giữ vệ sinh nơi cơng cộng - Nhận xét học / -Tiếp thu «Rút kinh nghiệm tiết dạy: Thứ……ngày……tháng.……năm…… Tuần 17 Tiết Bài GIỮ TRẬT TỰ, VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG I/ MỤC TIÊU 1.Kiến thức:HS biết lí cần giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.Biết giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng -GDSDNLTK&HQ: Giữ trật tự nơi công cộng góp phần bảo vệ, làm đẹp, an tồn mơi trường lớp, trường nơi cơng cộng, góp phần giảm thiểu chi phí (có liên quan tới lượng) cho bảo vệ , giữ gìn mơi trường, bảo vệ sức khỏe người 2.Kỹ năng:+Có hành vi: Thực số việc cần làm để giữ trật tự vệ sinh nơi cơng cộng Đồng tình ủng hộ hành vi giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng +GDKNS: KN hợp tác với người việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi cơng cộng KN đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng 3.Thái độ:- Tôn trọng chấp hành quy định trật tự vệ sinh nơi cơng cộng - Đồng tình, ủng hộ hành vi giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng II/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV A.ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC: HOẠT ĐỘNG CỦA HS - HÁT B.KIỂM TRA BÀI CŨ: + VÌ SAO PHẢI GIỮA - HS THỰC HIỆN YÊU CẦU TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CÔNG CỘNG? - NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ C.DẠY BÀI MỚI: 1-KHÁM PHÁ: 2-PHẦN HOẠT ĐỘNG (KẾT NỐI): A/ HOẠT ĐỘNG 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA *MỤC TIÊU: GDKNS: KN HỢP TÁC *CÁCH TIẾN HÀNH : -YÊU CẦU MỌT VÀI ĐẠI DIỆN HS LÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐIỀU TRA SAU TUẦN - ĐẠI DIỆN HS LÊN BÁO CÁO -GV TỔNG KẾT LẠI CÁC Ý KIẾN CỦA CÁC -HS THEO DÕI NHÓM BÁO CÁO -NX VỀ BÁO CÁO CỦA HS VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA CẢ LỚP KHEN NHỮNG HS BÁO CÁO TỐT, ĐÚNG HIỆN THỰC B/.HOẠT ĐỘNG 2: TRÒ CHƠI " AI ĐÚNG AI SAI" *MỤC TIÊU: GDKNS: KN HỢP TÁC *CÁCH TIẾN HÀNH: - GV PHỔ BIẾN LUẬT CHƠI: - HS THEO DÕI CÁCH CHƠI +MỖI DÃY SẼ LẬP THÀNH MỘT ĐỘI CHƠI - - HS THỰC HIỆN TRỊ CHƠI CỬ ĐỘI TRƯỞNG CỦA MÌNH THEO HD CỦA GV + CÁC ĐỘI CHƠI ĐƯA RA Y KIẾN ĐÚNG HAY SAI VÀ ĐƯA R A TÍN HIỆU ĐỂ XIN TRẢ LỜI + MỖI Y KIẾN ĐÚNG ĐƯỢC ĐIỂM + ĐỘI NÀO GHI ĐƯỢC NHIỀU ĐIỂM NHẤT SẼ THẮNG CUỘC - GV TỔ CHỨC CHO HS CHƠI MẪU - TỔ CHỨC CHO HS CHƠI - GV NHẬN XÉT - PHÁT PHẦN THƯỞNG CHO CÁC ĐỘI THẮNG C HOẠT ĐỘNG 3: TẬP LÀM NGƯỜI HD VIÊN - HS THỰC HIỆN CHƠI THEO HD *MỤC TIÊU: GDKNS: KN ĐẢM NHẬN TRÁCH NHIỆM *CÁCH TIẾN HÀNH: - GV ĐẶT RA TÌNH HUỐNG - HS THEO DÕI CÁCH LÀM - YÊU CẦU HS SUY NGHĨ - ĐẠI DIỆN LÊN -HS LÊN TRÌNH BÀY TRÌNH BÀY - YÊU CẦU HS TRAO ĐỔI NHẬN XÉT - NHẬN XÉT, BỔ SUNG -GVNX, KHEN NHỮNG HS ĐƯA RA NHỮNG LỜI NHẮC NHỞ ĐÚNG => KẾT LUẬN CHUNG: => GHI BẢNG - ĐỌC KẾT LUẬN / BẢNG LỚP CN – ĐT D.VẬN DỤNG, CỦNG CỐ - DẶN DÒ: - NHẮC LẠI NỘI DUNG BÀI - HS NHẮC LẠI - VỀ NHÀ THỰC HIỆN GIỮA TRẬT TỰ VỆ SINH NƠI CƠNG CỘNG Ở ĐỊA PHƯƠNG MÌNH - NHẬN XÉT GIỜ HỌC / -TIẾP THU «Rút kinh nghiệm tiết dạy: ... dung cảnh kiểm tra toán: Bạn Hà không làm Đang đề nghị với bạn Nam ngồi bên cạnh " Nam ơi! cho tớ chép với" - Quan sát tranh - -Yêu cầu HS đoán xem cách ứng xử bạn Nam? -Đoán cách ứng xử bạn Nam... đầu 2- Phần hoạt động (Kết nối): -GV giới thiệu: để giúp em biết làm số việc cụ thể giữ gìn trường lớp đẹp đóng tiểu phẩm “Bạn Hùng thật đáng khen” a/ Hoạt động 1: Tiểu phẩm “Bạn Hùng thật đáng... nên bỏ rác vào thùng sân trường Tình 2: Nhóm 2: Hơm ngày trực nhật - Bạn Mai làm Quét hết Mai Bạn Mai đến lớp sớm quét dọn, lau rác bẩn làm cho lớp đẹp, thoáng bàn ghế mát Tình 3: Nhóm 3: Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án đạo đức 2 tuần 13-17, giáo án đạo đức 2 tuần 13-17

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay