bài giảng đánh giá các kỹ năng học tập

23 38 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 20:12

TÌM HIỂU NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG TRONG HỌC TẬP...........Các nội dung đánh giá kỹ năngKỹ năng học tậpKỹ năng trí tuệKỹ năng xã hộiKỹ năng thể chất........................................................................................................................................................................................................................ KÍNH CHÀO CƠ GIÁO VÀ CÁC BẠN! TÌM HIỂU NỘI DUNG ĐÁNH GIÁNĂNG TRONG HỌC TẬP Kĩ trí tuệ Kĩ học tập Nội dung đánh giá kĩ Kĩ xã hội Kĩ thể chất Hiểu Sáng tạo Kĩ trí tuệ kĩ nhận thức Vận dụng Tư phê phán Với kĩ hiểu người học thể hành động trí tuệ sau :  Giải thích mối quan hệ  Tóm tắt  Cho ví dụ minh họa  So sánh  Diễn giải theo cách diễn đạt riêng … Ví dụ : giáo viên cho học sinh đọc tập đọc Tiếng Rao Đêm ( tập đọc lớp 5, tập 2, trang 30) Sau kiểm tra xem học sinh hiểu nội dung chưa ? Thì GV gọi học sinh tóm tắt tập đọc Với kĩ vận dụng người học thể hành động trí tuệ sau: Tính tốn  Vẽ sơ đồ biểu diễn  Thu thập thông tin Đưa cách làm … Ví dụ : Sau tiếp nhận kiến thức Diện tích hình chữ nhật, học sinh áp dụng cơng thức tính diện tích phòng, diện tích bảng đen Với kĩ tư phê phán, Haladyna đưa hai phương diện : + Đánh giá + Dự đoán Cho học sinh đánh giá thông tin kiện, khái niệm, ngun tắc hay tiến trình Ví dụ : sau học phép cộng hai phân số, học sinh có kiến thức Có thể đánh giá làm bạn lớp Với kĩ tư sáng tạo, Haladyna cho sáng tạo có hai phương diện : + suy nghĩ ý tưởng sáng tạo + Sản phẩm sáng tạo * Những tình huống, nội dung học sinh sáng tạo : Viết Làm TLV thể loại miêu tả, tường thuật, kể chuyện, làm thơ… Nói Làm văn nói, đọc thành tiếng Nghệ thuật Vẽ, tơ màu, nặn tượng, cắt dán hình… Khoa học Tìm hiểu khám phá, phát minh, đề án, đưa giải pháp Âm nhạc Hát, sáng tác, thể Kĩ thể chất tái tạo Kĩ thể chất phương thức sử dụng vận động thể để thực NVHT dễ dàng nhìn thấy Kĩ thể chất sáng tạo Kĩ thể chất tái tạo : Thực theo khn khổ, quy trình sẵn Luyện tập lâu dần Khơng biến đổi Áp dụng tính với thao tác chuẩn mực Kĩ phát triển Tự động hóa phản xạ Ví dụ : Đánh máy, viết chữ, … Kĩ thể chất sáng tạo : Thực tình Quy trình, khn khổ Phải có định kế hoạch mở thể biến đổi biện pháp thực Trong trình thực Diều chỉnh liên tục kếPhù hợp với môi trường hoạch biện pháp tình xảy Ví dụ : Vẽ, đàn, chơi thể thao, đan len… Khái niệm Đặc điểm Phân loại Kĩ xã hội Khái niệm :  Kĩ xã hội xem kĩ dùng tương tác với người khác cộng đồng Đặc điểm :  Kĩ xã có định hướng, tương quan thích hợp với tình thực tế.  Nhóm kĩ hợp tác Phân loại dụa Nhóm kĩ nội dung mục Nhóm kĩ tự kiểm sốt đích hđ cá tự kđ nhân Nhóm kĩ đồng cảm Nhóm kĩ hợp tác : Là hành vi giúp đỡ người khác, chia sẽ, trao đổi thông tin, tuân thủ cam kết Cùng chung sức với người khác hồn thành cơng việc, phối hợp hoạt động lĩnh vực nhằm mục đích chung Biết thương lượng giảng hòa cách hợp lí Nhóm kĩ tự khẳn định : Là hành vi chủ động đề nghị người khác cung cấp thơng tin, tự giới thiệu Tạo ý người khác cách hợp lí Kiên định bị người khác gây sức ép  Bảo vệ cách tích cự chủ kiến, quan điểm trước người Nhóm kĩ đồng cảm : Là hành vi thể quan tâm, trân trọng tình cảm Ý kiến người khác Thấu hiểu khó khăn riêng Có thái độ tích cực với người khác  Biết chào hỏi, chia sẻ tâm tư tình cảm với người khác Nhóm kĩ tự kiểm soát : Là hành vi biết kiềm chế tình xung đột Biết kiềm chế biết làm chủ tình cảm  Khơng để nhu cầu, mong muốn, hoàn cảnh người khác chi phối Kĩ thể chất Kĩ trí tuệ Kĩ xã hội Là đk phát triển kĩ học tậphọc tập : •Khái niệm : Kĩ học tập kĩ thuật mà học sinh phải sử dụng hoạt động, phải thực để học tập hiệu đạt đến thành cơng •Đặc điểm :  Một kĩ học tập thiên tinh thần hay thiên thể chất mang hai tính chất Thường đề cập giảng dạy đánh giá  Gồm nhiều hoạt động khác mà người học cần thực QTHT Ví dụ : Thảo luận, viết tóm tắt ( giải mơn tốn), lập dàn ý(tập làm văn), trình bày vở, ghi chép nghe giảng, trình bày… Cảm ơn cô giáo bạn lắng nghe ! ... phương diện : + Đánh giá + Dự đốn Cho học sinh đánh giá thơng tin kiện, khái niệm, ngun tắc hay tiến trình Ví dụ : sau học phép cộng hai phân số, học sinh có kiến thức Có thể đánh giá làm bạn lớp...TÌM HIỂU NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG TRONG HỌC TẬP Kĩ trí tuệ Kĩ học tập Nội dung đánh giá kĩ Kĩ xã hội Kĩ thể chất Hiểu Sáng tạo Kĩ trí tuệ kĩ nhận... Thường đề cập giảng dạy đánh giá  Gồm nhiều hoạt động khác mà người học cần thực QTHT Ví dụ : Thảo luận, viết tóm tắt ( giải mơn tốn), lập dàn ý(tập làm văn), trình bày vở, ghi chép nghe giảng, trình
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng đánh giá các kỹ năng học tập, bài giảng đánh giá các kỹ năng học tập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay