Tin Học 11 (soạn theo phương pháp mơi) 2018

9 24 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 18:50

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THPT ĐỊNH QUÁN THÔNG TIN LIÊN HỆ Họ tên: Trần Mạnh Hùng Số ĐT liên hệ: 0933.088.891 Điểm Đơn vị công tác: Trường THPT Định Quán Email: Macdonavn2010@gmail.com Nhận xét Hội đồng Giám khảo BÀI BÁO CÁO Kết đợt tập huấn phương pháp dạy học theo nhóm hướng dẫn học sinh tự học mơn: Tin Học 11 Tên chủ đề: Tiến trình dạy học 16: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP (tiết 1) Tên dạy: BÀI 16: VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP Chuẩn kiến thức kỹ, kỹ cần đạt 16 Về kiến thức Học sinh cần: - Vận dụng bước làm việc với tệp: gán tên cho biến tệp, mở tệp, đọc/ghi tệp, đóng tệp vào toán cụ thể - Hiểu số hàm thủ tục chuẩn làm việc với tệp Về kỹ Hình thành kỹ thao tác làm việc với tệp như: - Khai báo - Gán tên tệp cho biến - Mở tệp - Đọc/ghi liệu cho biến tệp - Đóng tệp Về tư tưởng, tình cảm - Học sinh hiểu hứng thú với học - Học sinh ngày say mê lập trình cách làm việc với tệp Phương pháp dạy học, phương tiện day học chủ yếu - Dạy học theo quan điểm hoạt động - Sử dụng máy chiếu, slide giảng, SGK, máy tính cài đặt mơi trường lập trình để minh họa, giấy khổ lớn bảng phụ A KHỞI ĐỘNG Hoạt động 1: kiểm tra cũ (1) Mục tiêu: kiểm tra kiến thức học trước thao tác với tệp (var, assign, rewrite, reset, close) (2) Phương pháp/kĩ thuật: đàm thoại, vấn đáp (3) Hình thức tổ chức hoạt động: nhân nhóm (4) Phương tiện dạy học: SGK, máy tính, máy chiếu (5) Sản phẩm: học sinh phân tích cách đọc, ghi vào liệu tệp Nội dung hoạt động Hãy vẽ sơ đồ thao tác với tệp giải thích sơ đồ đó, đọc/ghi liệu từ tệp cần sử dụng thủ tục VAR : text; ASSIGN(, ); Ghi Đọc REWRITE(); RESET(
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin Học 11 (soạn theo phương pháp mơi) 2018, Tin Học 11 (soạn theo phương pháp mơi) 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay