Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chương trình quản lý khách sạn

80 6 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 18:43

Ngày nay, công nghệ thông tin đã được ứng dụng vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó đã tạo ra một diện mạo mới cho xã hội và nhờ nó mà nền văn minh của nhân loại đã được đưa lên một tầm cao mới. Nói đến công nghệ thông tin là nói đến công nghệ phần mềm, một phần không thể tách rời của công nghệ thông tin. Hiện nay ngành công nghiệp phần mềm trên thế giới đang phát triển rất mạnh mẽ. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật phần cứng đã tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp phần mềm ngày càng phát triển không ngừng. Đứng trước sự bùng nổ thông tin, các tổ chức và các doanh nghiệp đều tìm mọi biện pháp để xây dựng hoàn thiện hệ thống thông tin của mình nhằm tin học hoá các hoạt động tác nghiệp của đơn vị mình. Mức độ hoàn thiện tuỳ thuộc vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Xuất phát từ nhu cầu nêu trên, được sự chấp thuận của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, với những kiến thức được trang bị tại trường đại học, cùng với những tìm hiểu thực tế, tôi đã xây dựng và phân tích phần mềm quản lý khách sạn. Phần mềm chỉ mang tính chất thử nghiệm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và làm quen với thực tế tình hình quản lý tại một khách sạn. Tuy đã rất cố gắng học hỏi dựa trên kiến thức đã học và thực tế hoạt động tại khách sạn, nhưng do khả năng và thời gian có hạn nên đồ án của tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong Quý Thầy Cô cùng bạn bè bổ sung và góp ý để tôi có thể hoàn thiện kiến thức và chương trình đạt hiệu quả cao hơn. Qua đồ án tốt nghiệp, cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đồng thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn, Thạc sỹ Huỳnh Thị Thanh Bình, đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực hiện đồ án này. Đồ án của tôi ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm có 5 chương: Chương I: Giới thiệu bài toán và khảo sát hệ thống. Chương II: Mô hình hóa xử lý. Chương III: Mô hình hóa dữ liệu. Chương IV: Cơ sở lý thuyết và công cụ phát triển Chương V: Kết quả và hướng phát triển. Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương I: GIỚI THIỆU BÀI TOÁN, KHẢO SÁT HỆ THỐNG .3 I Nhiệm vụ mục tiêu toán .3 Nhiệm vụ toán Mục tiêu toán .3 II Khảo sát toán Vài nét khách sạn Yến Yến Tình hình trạng khách sạn Cơ cấu tổ chức khách sạn Đặc tả toán Chương II: MƠ HÌNH HỐ XỬ LÝ 10 I Mơ hình thơng lượng 10 II Mơ hình quan niệm xử lý 12 Khái niệm .12 Biến cố 12 Công việc 12 Danh sách tác vụ toán Quản lý khách sạn 13 Mơ hình quan niệm xử lý 13 III Mơ hình tổ chức xử lý 18 Bảng công việc .18 Mơ hình tổ chức xử lý .20 IV Mơ hình vật lý xử lý 23 Chương III: MƠ HÌNH HỐ DỮ LIỆU 33 Mô hình quan niệm liệu 36 Mơ hình tổ chức liệu 35 Mơ hình vật lý liệu 35 4.Từ điển liệu 42 Chương IV: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN 44 I Cơ sở lý thuyết 44 Trần Hữu Tùng Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Các khái niệm .44 Khái niệm phụ thuộc liệu dạng chuẩn .45 Khái niệm dẫn khoá dẫn 45 Mục tiêu tính ưu việt mơ hình quan hệ 45 II Công cụ phát triển .46 Lựa chọn công cụ 46 Môi trường làm việc .47 III Giới thiệu ngôn ngữ 47 Tổng quan ngôn ngữ 47 Cấu trúc ứng dụng .48 Chúng ta làm với Visual Basic 49 Tóm tắt ngơn ngữ 50 4.1 Biến 50 4.2 Các kiểu liệu Visual Basic 51 4.3 Các toán tử Visual Basic 53 4.4 Cấu trúc tuyển lặp 54 4.5 Hằng, thủ tục, hàm 56 II Sơ đồ thiết kế .61 IV Tổng quan lý thuyết 61 Phương pháp phân tích Merise .62 Hệ quản trị sở liệu Microsoft Access 63 V Thiết kế sở liệu Access 63 Các Table tạo toán 63 Ràng buộc .64 Mối quan hệ bảng .65 Cài đặt chương trình .65 Mục đích yêu cầu người sử dụng 71 Chương V: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 72 I Thiết kế giao diện .72 KẾT LUẬN 74 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO .77 Trần Hữu Tùng Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp Trần Hữu Tùng GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, cơng nghệ thơng tin ứng dụng vào tất lĩnh vực đời sống xã hội Nó tạo diện mạo cho xã hội nhờ mà văn minh nhân loại đưa lên tầm cao Nói đến cơng nghệ thơng tin nói đến cơng nghệ phần mềm, phần khơng thể tách rời công nghệ thông tin Hiện ngành công nghiệp phần mềm giới phát triển mạnh mẽ Những tiến khoa học kỹ thuật phần cứng tạo điều kiện thuận lợi cho ngành công nghiệp phần mềm ngày phát triển không ngừng Đứng trước bùng nổ thông tin, tổ chức doanh nghiệp tìm biện pháp để xây dựng hồn thiện hệ thống thơng tin nhằm tin học hố hoạt động tác nghiệp đơn vị Mức độ hồn thiện tuỳ thuộc vào q trình phân tích thiết kế hệ thống Xuất phát từ nhu cầu nêu trên, chấp thuận Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, với kiến thức trang bị trường đại học, với tìm hiểu thực tế, tơi xây dựng phân tích phần mềm quản lý khách sạn Phần mềm mang tính chất thử nghiệm để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm làm quen với thực tế tình hình quản lý khách sạn Tuy cố gắng học hỏi dựa kiến thức học thực tế hoạt động khách sạn, khả thời gian có hạn nên đồ án tránh khỏi thiếu sót Kính mong Q Thầy Cơ bạn bè bổ sung góp ý để tơi hồn thiện kiến thức chương trình đạt hiệu cao Qua đồ án tốt nghiệp, cho phép gửi lời cảm ơn chân thành quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn, Thạc sỹ Huỳnh Thị Thanh Bình, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt thời gian thực đồ án Trần Hữu Tùng 1Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Đồ án tơi ngồi phần mở đầu kết luận, gồm có chương: Chương I: Giới thiệu toán khảo sát hệ thống Chương II: Mơ hình hóa xử lý Chương III: Mơ hình hóa liệu Chương IV: Cơ sở lý thuyết công cụ phát triển Chương V: Kết hướng phát triển Hà Nội, tháng 09/2009 Sinh viên thực Trần Hữu Tùng Trần Hữu Tùng 2Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Chương I GIỚI THIỆU BÀI TOÁN, KHẢO SÁT HỆ THỐNG I Nhiệm vụ mục tiêu toán Nhiệm vụ tốn - Tìm hiểu cấu tổ chức Khách sạn Yến Yến - Tìm hiểu nhiệm vụ qui trình thực cơng việc Khách sạn - Khảo sát tình hình thực tế Khách sạn - Áp dụng kiến thức Cơ sở liệu Phân tích - thiết kế hệ thống thơng tin quản lý để xây dựng chương trình quản lý Khách sạn tự động thực số cơng việc máy tính thay phần công việc cho người Mục tiêu toán Nghiên cứu thử nghiệm toán Phân tích - Thiết kế hệ thống thơng tin quản lý Từ phân tích thiết kế cài đặt chương trình Quản lý Khách sạn II Khảo sát toán Vài nét khách sạn Yến Yến Khách sạn Yến Yến xây dựng sử dụng vào năm 2003 bà Ngô Thu Yến làm chủ Khách sạn nằm số 521 Lạc Long Quân – Hà Nội Do kinh phí có hạn nên Khách sạn vào hoạt động với qui mô tương đối nhỏ Khách sạn gồm tầng (tổng cộng 30 phòng) Tầng gồm phòng tiếp tân, phòng giám đốc Tiền sảnh rộng rãi, có khn viên đậu xe Tầng có lợi có chỗ nghỉ mát cho khách, khách trò chuyện Khách sạn có loại phòng, tất phòng có đầy đủ tiện nghi như: Ti vi, tủ lạnh, Telephone Đội ngũ cán nhân viên nhiệt tình lịch sự, vui vẻ dẫn cho khách khách có yêu cầu (trong giới hạn cho phép) Khách sạn nằm gần mặt đường thuận tiện cho việc lại Trần Hữu Tùng 3Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Khách đến nghỉ khách sạn cảm thấy thoải mái dễ chịu Khách sạn luôn quan tâm nâng cấp chất lượng phục vụ Tình hình trạng khách sạn Do giới hạn kinh phí đầu tư cấu tổ chức khách sạn tương đối nhỏ nên tất cơng việc thao tác tay Khách sạn có máy tính dùng để soạn thảo văn in mẫu đơn, mẫu phiếu toán Nhưng máy tính sử dụng nhân viên khách sạn chưa làm quen nhiều với máy tính Các nhân viên khách sạn chủ yếu ghi chép tay, có kế tốn làm cơng việc liên quan đến máy tính hạn chế Khách sạn khơng sử dụng máy tính thường xuyên nên Giám đốc chưa có kế hoạch cho nhân viên học thêm tin học ứng dụng mua thêm máy tính Khách sạn có máy điện thoại tổng đài với 03 line nối với điện thoại tất phòng Đồng thời máy tổng đài nối với máy in có tác dụng in gọi khách sạn Phòng tiếp tân vào để cộng vào khoản tiền tốn cho khách khách trả phòng Với tốn quản lý tơi viết chương trình điều khiển việc quản lý khách sạn máy tính nhằm mục đích giảm tời gian cho nhân viên phòng tiếp tân giảm lượng nhân viên làm việc phòng Bài tốn chủ yếu xoay quanh thơng tin phòng tiếp tân, phòng khác thơng tin cơng việc khơng nhiều nên không sâu vào chi tiết Bài tốn quản lý Khách sạn máy tính phần thay phần công việc cho nhân viên phòng tiếp tân đồng thời tạo điều kiện giúp cho nhân viên Khách sạn tiếp xúc làm quen với máy tính Thực chế tự động hố khâu quản lý máy tính Do nhân viên thực công việc ghi chép mà làm công việc giải đáp thắc mắc khách nghe điện thoại Trần Hữu Tùng 4Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Chính giúp khách sạn giảm khoản tiền định chi trả lương giúp cho nhân viên tiếp tân vất vả làm tay đồng thời tập làm quen với máy tính, đưa tin học vào ứng dụng rộng rãi Cơ cấu tổ chức khách sạn SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIÁM ĐỐC PHÒNG TIẾP TÂN PHÒNG BẢO VỆ PHÒNG PHỤC VỤ  Giám đốc Khách sạn Có nhiệm vụ quản lý trực tiếp khách sạn, vấn đề khách sạn phải thông qua giám đốc giám đốc có quyền định tất thơng tin xử lý khách sạn  Phòng tiếp tân Có nhiệm vụ hồn thành cơng việc đăng ký, giao phòng cho khách nhận lại phòng, lập phiếu tốn thu tiền khách, nhận yêu cầu khách, giới thiệu giải đáp thắc mắc khách  Phòng bảo vệ Bảo vệ có nhiệm vụ giữ xe, khuân hành lý giữ gìn an ninh trật tự khách sạn Theo dõi thiết bị khách sạn chịu trách nhiệm hệ thống ánh sáng  Phòng phục vụ Kiểm tra dọn vệ sinh phòng Phục vụ ăn, uống, giặt ủi đưa đón khách xe khách sạn khách có yêu cầu Đặc tả toán Trần Hữu Tùng 5Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Một khách sạn cần tự động hố việc quản lý Sau tìm hiểu, khảo sát trạng nắm thông tin sau:  Quản lý khách hàng: Mỗi khách hàng khách sạn khách sạn quản lý thông tin sau: Họ tên, giới tính, địa chỉ, điện thoại_Fax(nếu có), E_mail(nếu có), số CMND_Passport (hoặc văn khác có hình), quốc tịch Nếu khách hàng cơng chức quản lý thêm thông tin sau: Tên quan, địa quan, E_mail quan  Quản lý phòng: Các phòng khách sạn quản lý dựa vào phòng số, loại phòng, giá Khách sạn gồm có ba loại phòng 1, 2, tương ứng với sau 200.000 đ, 250.000đ, 300.000đ (trong có 10% VAT) Ngồi phòng trang bị tiện nghi, nên tiện nghi quản lý theo mã tiện nghi, tên tiện nghi Còn trang bị tiện nghi theo phòng quản lý dựa vào phòng số số lượng tiện nghi phòng  Quản lý đăng ký _ th phòng: Tất thơng tin đăng ký thuê phòng quản lý dựa số đăng ký, họ tên khách đăng ký, ngày đến, đến, ngày đi, đi, số lượng người lớn, số lượng trẻ em số tiền đặt cọc  Quản lý thơng tin nhận phòng: Khách sạn quản lý thơng tin sau: Số nhận phòng, họ tên người nhận phòng, ngày nhận, nhận Tất thơng tin nhận phòng dựa vào thơng tin đăng ký th phòng khai báo trước Vì khách hàng có đăng ký nhận phòng theo thơng tin mà khách đăng ký  Quản lý việc trả phòng: Dựa thơng tin đăng ký th phòng thơng tin nhận phòng, việc trả phòng khách sạn quản lý thơng tin sau: Số trả phòng, ngày trả, trả, họ tên người trả (có thể trả phòng trước thời hạn đăng ký) Nếu khách hàng muốn gia Trần Hữu Tùng 6Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình hạn thêm thời gian khách sạn phải tiến hành làm thủ tục đăng ký lại Bên cạnh việc trả phòng khách khách sạn kiểm tra lại tình trạng phòng  Quản lý thơng tin huỷ đăng ký: Cũng việc quản lý cơng việc việc huỷ đăng ký quản lý thông tin sau: Số huỷ đăng ký, ngày huỷ đăng ký, huỷ đăng ký, họ tên người huỷ đăng ký  Quản lý nhân viên phục vụ khách sạn: Tất nhân viên làm việc khách sạn quản lý thông tin sau: Họ nhân viên, Tên nhân viên, Chức vụ nhân viên Ngoài khách sạn quản lý thơng tin dịch vụ: tên dịch vụ; tiện nghi Tại khách sạn có nhiều loại dịch vụ như: điện thoại, ăn uống, giặt ủi, đưa đón khách, chuyên chở đồ cho khách (khi khách yêu cầu) Quy trình quản lý: Khi khách hàng có nhu cầu khách sạn khách hàng liên hệ với khách sạn để tiến hành làm thủ tục đăng ký phòng khách hàng làm thủ tục thuê nhận phòng để ( trường hợp phòng trống ) Có hai hình thức liên hệ: đến trực tiếp, qua điện thoại Khi khách hàng làm thủ tục đăng ký khách hàng phải khai báo đầy đủ thơng tin thơng tin quan (nếu có) Bộ phận Lễ tân (BPTL) yêu cầu Hầu hết khách hàng phải đặt cọc số tiền định dựa vào loại phòng mà đăng ký Trường hợp tổ chức th phòng tổ chức cử đại diện đến khách sạn làm thủ tục đăng ký Việc quản lý thông tin tổ chức quản lý thông tin quan công ty, thông tin người đại diện quản lý thông tin công chức hay nhân viên quan Trong thời gian trước ngày nhận phòng tối thiểu tuần khách hàng đăng ký theo đồn phải gửi cho khách sạn bảng bố trí phòng thành viên để Trần Hữu Tùng 7Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Là mức chi tiết Về liệu cần có quan hệ cụ thể, có ngơn ngữ lập trình cụ thể Về xử lý cần có đầy đủ đặc tả cho thủ tục chương trình, có tham khảo ngơn ngữ chương trình Bảng tóm tắt mơ hình sử dụng để biểu diễn cho mức cảm nhận theo phương pháp Merise: Mức mô tả Quan niệm Logic Vật lý Các khái niệm sử dụng Dữ liệu Xử lý Mơ hình quan niệm liệu Mơ hình quan niệm xử lý Mơ hình logic liệu Mơ hình logic xử lý Mơ hình vật lý liệu Mơ hình vật lý xử lý Hệ quản trị sở liệu Microsoft Access Microsoft Access hệ quản trị sở liệu tương tác với người sử dụng chạy môi trường Windows, tăng thêm sức mạnh cơng tác tổ chức tìm kiếm thơng tin Các qui tắc kiểm tra liệu , giá trị mặc định, khuôn nhập liệu MS Access hoàn toàn đáp ứng yêu cầu Khả kết nối công cụ truy vấn mạnh giúp ta tìm kiếm thơng tin cách nhanh chóng V Thiết kế sở liệu Access - Chương trình sử dụng sở liệu Microsoft Access 97 kết nối với Visual Basic 6.0 điều khiển Data Environment - Tên File sở liệu: "Lien.mdb" Các Table tạo toán Table_KHACHHANG Table_HUYDK Table_PHONG Table_DANGKY Table_NPHONG Table_DICHVU Table_TRAPHONG Table_TNGHI Table_SDDV Table_CONGCHUC Table_COQUAN Table_TTBI Ràng buộc ĐỐI TƯỢNG Trần Hữu Tùng RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 63 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Ràng buộc khố KHACHHANG MAKH khố COQUAN MACQ khố PHONG MAP khố DICHVU MADV khố TNGHI MATN khố DANGKY MAKH, SoDK, MAP khố HUYDK MAKH, SoDK khố NPHONG MAKH, SoDK khố TRAPHONG SDDV NHANVIEN MaNV khố TTHBI CONGCHUC MaKH, MaCQ khố Ràng buộc khố ngoại CONGCHUC MACQ khoá ngoại tham chiếu từ bảng COQUAN Mối quan hệ bảng Dùng công cụ Relationships MS Access để thiết lập mối quan hệ bảng Trần Hữu Tùng 64 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Cài đặt chương trình Sau số thủ tục thực chương trình  Thủ tục mở kết nối liệu Sub Open_mdb() Dim db_name, str As String db_name = App.Path & "\Lien.mdb" str = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" & db_name & "" DE1.CN1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Persist Security Info=False;Data Source=" & db_name & "" DE1.CN1.Open cn.Open str End Sub  Hàm kiểm tra ngày tháng Public Function Test_Day(ngay As String) As Boolean Trần Hữu Tùng 65 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Dim KTNgay As Integer Dim so so = CInt(Val(Trim(Right(ngay, 4)))) KTNgay = CInt(Val(Left(ngay, 2))) If CInt(Val(Trim(Right(ngay, 4)))) < 1000 Then MsgBox "Nam phai co chu so.Vui long nhap lai.", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" Test_Day = False Exit Function End If If CInt(Val(Trim(Mid(ngay, 4, 2)))) < Or CInt(Val(Trim(Mid(ngay, 4, 2)))) > 12 Then MsgBox "Ngay thang khong hop le Vui long nhap lai", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" Test_Day = False Else Select Case CInt(Val(Trim(Mid(ngay, 4, 2)))) Case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 If KTNgay < Or KTNgay > 31 Then MsgBox " Thang " & Mid(ngay, 4, 2) & " co 31 ngay", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" Test_Day = False Else Test_Day = True End If Case If KTNgay < Or KTNgay > 29 Then MsgBox " khong hop le", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" Trần Hữu Tùng 66 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Test_Day = False Else If namnhuan(Right(ngay, 4)) = False Then If KTNgay > 28 Then MsgBox "Nam " & Right(ngay, 4) & " thang co 28 Vui long nhap lai", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" Test_Day = False End If Else Test_Day = True End If End If Case Else If KTNgay < Or KTNgay > 30 Then MsgBox "Ngay khong hop le! thang " & (Mid(ngay, 4, 2)) & _ " chi co 30 Vui long nhap lai.", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" Test_Day = False Else Test_Day = True End If End Select End If End Function  Thủ tục đăng ký thuê phòng Input : THƠNG TIN ĐĂNG KÝ TH PHỊNG Output : Thơng tin đăng ký thuê phòng ghi vào bảng DANGKY Xử lý: Trần Hữu Tùng 67 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Private Sub Luu_Du_Lieu() Dim rs As New ADODB.Recordset Dim rs1 As New ADODB.Recordset Dim str If Trim(txtSoDK) = "" Or Trim(txtMaKH) = "" Or Trim(txtMaP) = "" Then MsgBox "Chu y: MaKH, SoDK, MaP khong duoc trong", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" Me.MousePointer = Exit Sub End If Test_NULL str = "select*from PHONG where MaP='" & Trim(txtMaP) & "'" rs1.Open str, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText If txtMaP = rs1!MaP Then rs1.Update rs1.Close str = "select*from Dangky where SoDK='" & Trim(txtSoDK) & "' " rs.Open str, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText If rs.EOF = True Then rs.AddNew rs!MaKH = txtMaKH rs!soDK = txtSoDK rs!NgayDK = txtNgayDK rs!MaP = txtMaP rs!Ngayden = txtNgayden rs!Gioden = txtGioden rs!Ngaydi = txtNgaydi rs!Giodi = txtGiodi rs!SLNL = txtSLNL Trần Hữu Tùng 68 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình rs!SLTE= txtSLTE rs!Giathue = txtGiathue rs!Tiencoc = txtTiencoc rs.Update rs.Close Else Dim kiemtra If txtSoDK = rs! SoDK Then kiemtra = MsgBox(" Khach hang co So dang ky [" & txtSoDK & "]da ton tai Neu ban muon SUA thong tin khach hang thi bam Yes", vbYesNo + vbQuestion, "Thong bao") If kiemtra = vbNo Then Exit Sub Else rs!MaKH = txtMaKH rs!SoDK = txtSoDK rs!NgayDK = txtNgayDK rs!MaP = txtMaP rs!Ngayden = txtNgayden rs!Gioden = txtGioden rs!Ngaydi = txtNgaydi rs!Giodi = txtGiodi rs!SLNL = txtSLNL rs!SLTE = txtSLTE rs!Giathue = txtGiathue rs!Tiencoc = txtTiencoc rs.Update End If End If Trần Hữu Tùng 69 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình End If End If Lock_Text Display_Listview cmdNEW.SetFocus Me.MousePointer = End Sub  Hàm kiểm tra ngày đến Private Function KTNgayden(Ngayden As String) As Boolean Dim rs As New ADODB.Recordset Dim str str = " select * from Dangky where SoDK='" & Trim(txtSoDK.Text) & "'" rs.Open str, cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic, adCmdText If rs.EOF = True Then If txtNgayDK = "" Then MsgBox " Ban chua nhap dang ky ! ", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" KTNgayden = False txtNgayDK.SetFocus Exit Function Else If CDate(Ngaythang(Ngayden)) < txtNgayDK Then MsgBox " Ngayden phai >= [" & txtNgayDK & "] ", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" KTNgayden = False Else KTNgayden = True End If End If Else If CDate(Ngaythang(Ngayden)) < rs!NgayDK Then Trần Hữu Tùng 70 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình MsgBox " Ngayden phai >= [" & txtNgayDK & "] ", vbOKOnly + vbExclamation, "Thong bao" KTNgayden = False Else KTNgayden = True End If End If End Function Mục đích yêu cầu người sử dụng a Nhu cầu thực tế Trên thực tế nhu cầu xem xét thông tin vấn đề thời điểm người quản lý, nhà lãnh đạo cần thiết Các thông tin nhiều phần nhỏ hệ thống liệu đầy đủ Các liệu cần xem xét quan tâm theo khía cạnh mà thơi  Tại lúc thông tin mà người sử dụng cần biết khác Thơng tin nhắn gọn đầy đủ tuỳ thuộc vào yêu cầu cụ thể người sử dụng  Việc xem xét theo dõi thơng tin thời điểm có ý nghĩa lớn Chúng cho phép người quản lý theo dõi việc quản lý thường xuyên nhân viên làm việc khách sạn b Bài toán đặt  Cho phép người sử dụng chọn tra cứu thông tin khách hàng khách sạn cách thân thiện nhanh chóng  Cho phép người sử dụng bổ sung sửa đổi thơng tin khách hàng cách nhanh chóng nhận quyền tương ứng  Hệ thống tự động kiểm tra tính tổng khoản tiền dịch vụ tiền phòng mà khách phải trả người sử dụng nhập vào ngày - trả phòng đồng thời hệ thống in phiếu tốn cho khách  Khi đến th phòng hệ thống cho biết danh sách phòng trống loại phòng khách sạn Trần Hữu Tùng 71 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Chương V KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN I Thiết kế giao diện Có lẽ khâu quan trọng lập trình thiết kế Sau thiết kế giao diện, bạn cần thiết kế cấu trúc chương trình Cách thiết kế khác dẫn đến hoạt động khác bảo trì theo khác Code VB tổ chức theo dạng phân nhánh Một ứng dụng thông thường chứa nhiều mơ-đun Mỗi biểu mẫu có mơ-đun, có thêt có thêm mơ-đun chuẩn chứa đoạn chương trình dùng chung có thêm mơ-đun lớp Có hai loại giao diện SDI (giao diện đơn tài liệu - single document interface) MDI (giao diện đa tài liệu - multiple document interface) Ví dụ : Notepad ví dụ SDI, Microsoft Excel - Microsoft Word MDI Dưới số Form chương trình Màn hình đăng nhập: Trần Hữu Tùng 72 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Giao diện chương trình Trần Hữu Tùng 73 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình KẾT LUẬN Mặc dù cố gắng tìm hiểu cơng việc "Quản lý khách sạn" không tránh khỏi thiếu sót Mong q Thầy, Cơ bạn đóng góp ý kiến để rút nhiều kinh nghiệm quý báu bước vào sống Quá trình khảo sát, phân tích - thiết kế cài đặt tốn quản lý khách sạn hồn thành công việc sau: - Cập nhật, lưu trữ, thêm thơng tin: * Khách hàng đăng ký th phòng * Khách hàng nhận phòng * Khách hàng huỷ đăng ký * Khách hàng sử dụng dịch vụ * Khách hàng trả phòng * Thơng tin nhân viên khách sạn - Báo biểu: * Danh mục phòng * Danh sách khách hàng đăng ký thuê phòng * Danh sách khách hàng nhận phòng * Danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ - Tra cứu: * Thông tin khách hàng * Thông tin nhân viên khách sạn * Hoá đơn dịch vụ * Hoá đơn tổng hợp Bài tốn thiết kế cài đặt ngơn ngữ Visual Basic cho phép chạy môi trường Windows kế thừa tính mạnh Windows như: - Cho giao diện thân thiện với người sử dụng - Chạy theo chế độ đa nhiệm - In ấn nhanh chóng thuận lợi Trần Hữu Tùng 74 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình Bài tốn quản lý khách sạn chủ yếu áp dụng với khách sạn có quy mô tương đối nhỏ, đặc thù khách sạn nên công tác quản lý với khách sạn khác Ở tơi tìm hiểu công tác quản lý khách sạn Yến Yến nên chương trình chủ yếu áp dụng cho cơng tác quản lý khách sạn Do thời gian hạn chế trình độ hiểu biết thân chưa nhiều nên việc phân tích thiết kế cài đặt tốn quản lý khách sạn chưa hồn thiện phần mềm quản lý Nó mang tính chất học hỏi, trao đổi bắt đầu làm quen với thực tế Nhưng qua đợt thực tập này, học hỏi nhiều kinh nghiệm q trình phân tích thiết kế cài đặt chương trình quản lý, đồng thời bổ sung kiến thức cho thân Tôi xin chân thành cảm ơn Cơ Huỳnh Thanh Bình tận tình giúp đỡ để tơi hồn thành đồ án Tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Thầy Cô khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Bách khoa Hà Nội dạy suốt khố học Tơi cảm ơn bạn đóng góp ý kiến động viên để tơi hồn thành đồ án Trần Hữu Tùng 75 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình HƯỚNG PHÁT TRIỂN - Chương trình cho phép nhân viên khách sạn tiếp cận hệ thống Nên hướng cần phải phân quyền sử dung hệ thống cho khách tiếp cận với hệ thống - Mở rộng toán cho nhiều khách sạn riêng biệt - Thống kê danh sách khách hàng theo khoảng thời gian - Đưa doanh thu cho khách sạn khoảng thời gian định - Ngồi để chương trình tối ưu hơn, ta xây dựng thêm hệ thống cung cấp thơng tin phòng, giá cho phép đặt phòng qua mạng Trần Hữu Tùng 76 Lớp CNTT T4 Đồ án tốt nghiệp GVHD: Th.S Huỳnh Thanh Bình TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 - " Microsoft Visual Basic & Lập trình sở liệu 6.0 ", Nguyễn Thị Ngọc Mai (chủ biên), Nhà xuất lao động -Xã hội 2 - " Những thực hành sở liệu Visual Basic ", Ks Đinh Xuân Lâm, Nhà xuất thống kê 3 - " Bài giảng Microsoft Access ", Ths.Nguyễn Đình Thuân 4 - "Bài giảng sở liệu & phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý ", Ths Nguyễn Hữu Trọng 5 - " Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý ", Ths Đinh Thế Hiển, Nhà xuất thống kê - 2000 6 - " Một số luận văn tốt nghiệp " anh chị khoá trước Trần Hữu Tùng 77 Lớp CNTT T4
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chương trình quản lý khách sạn, Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế chương trình quản lý khách sạn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay