Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy”

58 2 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 18:42

Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO, đem lại nhiều thuận lợi cũng như thách thức cho các doanh nghiệp kinh doanh trong nước nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Ngân hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy là một chi nhánh của Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội.Trải qua hơn 8 năm hoạt động, ngân hàng đã đạt được những thành tựu nhất định.Tuy nhiên kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng luôn chứa đựng những rủi ro bất cập có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, đặc biệt là trong hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ(L/C).Do vậy vấn đề hạn chế rủi ro xảy ra luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng Thương mại nói chung và của ngân hàng thuơng mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy nói riêng trong điều kiện môi trường kinh doanh đầy biến động.Việc để rủi ro xảy ra sẽ làm tổn hại nghiêm trọng không những về tài chính mà còn ảnh hưởng đến uy tín của Ngân hàng. Chính vì vậy trong quá trình thực tập tôi đã lựa chọn đề tài “Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy”.Với mong muốn thông qua đề tài này sẽ giúp tôi bổ sung thêm được kiến thức về ngành ngân hàng và hy vọng sẽ góp phần hệ thống lại các giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy nói riêng và ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội nói chung. Kết cấu của đề tài gồm: Mục lục. Lời cam đoan. Danh mục các bảng biểu. Danh mục các từ viết tắt. Lời cảm ơn. Lời mở đầu. Chương 1 Một số vấn đề về rủi ro và rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ L/C. Chương 2 Thực trạng hoạt động thanh toán và rủi ro trong thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ(L/C) tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy. Chương 3 Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ (L/C) tại Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy. Lời kết. Danh mục các tài liệu tham khảo. Nhận xét của cơ quan thực tập. Chuyên đề tốt nghiệp Lời Mở Đầu Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 WTO, đem lại nhiều thuận lợi thách thức cho doanh nghiệp kinh doanh nước nói chung ngành ngân hàng nói riêng Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội.Trải qua năm hoạt động, ngân hàng đạt thành tựu định.Tuy nhiên kinh doanh lĩnh vực ngân hàng chứa đựng rủi ro bất cập xảy lúc nào, đặc biệt hoạt động toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ(L/C).Do vấn đề hạn chế rủi ro xảy mối quan tâm hàng đầu ngân hàng Thương mại nói chung ngân hàng thuơng mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy nói riêng điều kiện mơi trường kinh doanh đầy biến động.Việc để rủi ro xảy làm tổn hại nghiêm trọng tài mà ảnh hưởng đến uy tín Ngân hàng Chính q trình thực tập tơi lựa chọn đề tài “Giải pháp phòng ngừa rủi ro tốn tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy”.Với mong muốn thông qua đề tài giúp bổ sung thêm kiến thức ngành ngân hàng hy vọng góp phần hệ thống lại giải pháp hạn chế rủi ro tốn tín dụng chứng từ ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy nói riêng ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội nói chung Kết cấu đề tài gồm: Mục lục Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Chuyên đề tốt nghiệp Lời cam đoan Danh mục bảng biểu Danh mục từ viết tắt Lời cảm ơn Lời mở đầu Chương Một số vấn đề rủi ro rủi ro tốn tín dụng chứng từ L/C Chương Thực trạng hoạt động toán rủi ro tốn theo phương thức tín dụng chứng từ(L/C) Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy Chương Giải pháp phòng ngừa rủi ro tốn tín dụng chứng từ (L/C) Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy Lời kết Danh mục tài liệu tham khảo Nhận xét quan thực tập Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Chuyên đề tốt nghiệp Chương Một số vấn đề rủi ro rủi ro tốn tín dụng chứng từ L/C 1.1 Một số vấn đề rủi ro hoạt động Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro điều không lành, không tốt xảy đên bất ngờ, khả gặp nguy hiểm, thiệt hại… Theo định nghĩa từ điển Wikipedia: Rủi ro khả gặp nguy hiểm, tổn thất khơng lường trước phát sinh từ tiến trình hay từ kiện 1.1.2 Nguyên nhân gây rủi ro 1.1.2.1.Nguyên nhân khách quan Các nguyên nhân coi khách quan độc lập với hoạt động người.Có thể là: - Trường hợp bất khả kháng gắn với tự nhiên gắn với đời sống xã hội - Các trường hợp ngẫu nhiên: gắn liền với hoạt động người nguyên nhân gây không rõ ràng, không xác định được.Các trường hợp không gây thiệt hại phát sinh, cố xảy khơng có tham gia người 1.1.2.2.Nguyên nhân chủ quan Biến cố xảy tác động người, là: - Trường hợp thân nạn nhân tự gây tổn thất cho (sơ xuất…) Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Chuyên đề tốt nghiệp - Trường hợp bên thứ khác gây 1.1.3 Phân loại rủi ro 1.1.3.1 Rủi ro tính tốn khơng thể tính tốn a Rủi ro tính tốn hay rủi ro tài chính: rủi ro mà tần số xuất mức độ trầm trọng tiên đốn b Rủi ro khơng thể tính tốn hay rủi ro phi tài chính: người ta khơng thể (hoặc chưa có thể) tìm quy luật vận động nên (hoặc chưa thể) tiên đoán xác xuất xảy biến cố tương lai 1.1.3.2 Rủi ro động rủi ro tĩnh a Rủi ro động: rủi ro vừa dẫn đến khả tổn thất vừa dẫn đến khả kiếm lời b Rủi ro tĩnh rủi ro co thể dẫn đến tổn thất không tổn thất 1.1.3.3 Rủi ro rủi ro riêng biệt a Rủi ro rủi ro xuất phát từ tác động hỗ tương thuộc mặt kinh tế, trị, xã hội avf đôi lúc túy mặt vật chất b Rủi ro cá biệt rủi ro xuất phát từ cá nhân người 1.2 Hoạt động toán chứng từ rủi ro L/C 1.2.1 Phương thức tốn tín dụng chứng từ L/C 1.2.1.1.Khái niệm phương thức tốn tín dụng chứng từ L/C Phương thức tốn tín dụng chứng từ(Documentary letter of credit – L/C) thoả thuận,trong ngân hàng mở thư tín dụng(ngân hàng bên nước mua hàng)theo yêu cầu người mua hàng ,cam kết trả số tiền định cho người khác (người hưởng lợi ,người bán hàng)hoặc chấp Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Chuyên đề tốt nghiệp nhận hối phiếu người bán ký phát người bán xuất trình cho ngân hàng chứng từ toán phù hợp với quy định đề thư tín dụng 1.2.1.2.Đặc điểm phương thức tốn tín dụng chứng từ L/C Các bên tham gia phương thức tín dụng thư chứng từ(L/C):  Người mở thư tín dụng người mua hàng(sau thông báo hàng người bán hàng “đã sẵn sàng để giao”)  Ngân hàng mở thư tín dụng ngân hàng đại diện cho người mua hàng, ngân hàng cấp tín dụng cho người mua hàng  Người hưởng lợi thư tín dụng người bán hàng người hưởng lợi định  Ngân hàng thơng báo thư tín dụng ngân hàng nước người hưởng lợi Bảng 1:Trình tự L/C chứng từ Ngân hàng nước xuất (thông báo L/C) Ngân hàng nước nhập khẩu(mua h àng) mở L/C Người xuất kiểm tra L/C (khi mở) Hợp đồng Giao hàng Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Tầu Người nhập Chuyên đề tốt nghiệp Sau người bán báo cho người mua: “hàng sẵn sàng để giao” Người nhập mở thư tín dụng trả tiền cho người xuất qua ngân hàng theo thoả thuận hợp đồng thời hạn định,trong thư mở L/C liệt kê chứng từ phải có Ngân hàng mở L/C (ở nước nhập khẩu)lập thư tín dụng gửi ngân hàng đại lý,thông báo mở L/C(ở nước nhập hay nước khác) Ngân hàng (nước xuất khẩu) thông báo mở L/C cho người xuất khẩu(chỉ thông báo chưa trả tiền) Người xuất kiểm tra nội dung L/C, chấp nhận giao hàng.Nếu khơng yêu cầu ngân hàng mở L/C điều chỉnh cho phù hợp với hợp đồng Người xuất kiểm tra L/C, khơng chấp nhận giao hàng cho tàu để giao cho người nhập (nếu L/C sai yêu cầu người mua ngân hàng điều chỉnh) Sau giao hàng, người xuất lập chứng từ gửi ngân hàng chứng từ theo định L/C để xin toán (trong chứng từ có vận đơn) Ngân hàng mở L/C kiểm tra: phù hợp tốn, khơng phù hợp khơng toán, trả lại chứng từ cho người xuất để sửa chữa.Sau chuyển cho ngân hàng nước nhập để chuyển cho người mua hàng Ngân hàng mở L/C đòi tiền người nhập khẩu, nhận tiền nhận văn chấp nhận toán (nguời mua ký hối phiếu trả sau) chuyển chứng từ cho người nhập Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Chuyên đề tốt nghiệp Người nhập kiểm tra chứng từ,nếu hợp lệ trả tiền ,nếu khơng hợp lệ có quyền khơng tốn với ngân hàng người bán Qua sơ đồ trình tự mở thư tín dụng chứng từ nêu trên, ta thấy rõ bước(sau nhận thông báo “hàng sẵn sàng để giao”) - Mở L/C thông báo cho người xuất (1,2,3) biết nội dung - Người bán giao hàng,lập chứng từ (4) - Người bán chuyển chứng từ qua ngân hàng người mua kiểm tra (5,6,7) - Người nhập kiểm tra chứng từ,nếu phù hợp trả tiền ,nếu khơng từ chối trả tiền (8) 1.2.1.3.Phân loại phương thức tốn tín dụng chứng từ L/C 1.2.1.3.1.Thư tín dụng * Thư tín dụng trách nhiệm ngân hàng tiến hành trả tiền theo lệnh người mua lấy từ tài khoản người mua (nhập khẩu) để trả cho người xuất khấu số tiền hàng giao người xuất trình đủ chứng từ * Thư tín dụng xuất phát sở hợp đồng mua bán nên phải thống với hợp đồng, lại độc lập với hợp đồng * Nội dung chủ yếu thư tín dụng chứng từ gồm có điều khoản sau:thời hạn hiệu lực,thời hạn trả tiền,thời hạn xuất trình ,thời hạn giao hàng ,những nội dung hàng hoá, vận tải giao nhận hàng, chứng từ mà người hưởng lợi phải xuất trình cam kết trả tiền ngân hàng mở thư tín dụng 1.2.1.3.2.Các loại thư tín dụng Xét theo điều kiện,chia loại thư tín dụng thường thấy toán quốc tế sau: Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Chuyên đề tốt nghiệp  Thư tín dụng huỷ bỏ (irrevocable letter of credit)( áp dụng rộng rãi toán quốc tế): L/C bị huỷ bị ngân hàng người nhập sửa đổi thời hạn hiệu lực khơng có đồng ý người xuất khẩu.Thư tín dụng khơng huỷ bỏ trách nhiệm ngân hàng mở thư tín dụng phải bảo đảm toán số tiền hàng trả cho người xuất  Thư tín dụng khơng thể huỷ bỏ, có xác nhận (confirmed irrevocable L/C): thư tín dụng huỷ bỏ, ngân hàng khác xác nhận bảo đảm trả tiền theo yêu cầu ngân hàng mở L/C, khơng phụ thuộc vào việc có nhận hay khơng số tiền hồn trả ngân hàng mở L/C.Dù người mua hàng bị phá sản L/C có giá trị tốn.Do có hai ngân hàng đứng cam kết trả tiền cho người xuất khẩu.loại L/C đảm bảo cho người xuất  Thư tín dụng khơng thể huỷ bỏ, miễn truy đòi (irrevocable without recourse L/C): người xuất trả tiền, ngân hàng mở L/C khơng có quyền đòi tiền lại trường hợp  Thư tín dụng chuyển nhượng (transferable L/C): - Là thư tín dụng khơng thể huỷ bỏ - L/C cho quyền người hưởng lợi thứ yêu cầu ngân hàng mở L/C chuyể nhượng toàn hay phần tiền L/C cho hay nhiều người khác - Chỉ chuyển nhượng lần - Chi phí chuyển nhượng người hưởng lợi chịu Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Chuyên đề tốt nghiệp  Thư tín dụng tuần hồn(revolving L/C): thư tín dụng khơng thể huỷ bỏ.Sau sử dụng hết thời hạn hiệu lực L/C lại tự động có giá trị cũ, tổng trị giá hợp đồng thực đủ Có loại L/C tuần hoàn: - Tuần hoàn tự động - Tuần hoàn hạn chế - Tuần hoàn bán tự động  Thư tín dụng giáp lưng (back to back L/C): Người xuất nhận L/C mở cho mình, dùng L/C chấp mở L/C khác cho người khác hưởng, với nội dung tương tự L/C nhận được,L/C mở sau gọi L/C giáp lưng  Thư tín dụng đối ứng (reciprocal L/C): Được sử dụng phương thức đổi hàng,có thể gia cơng, đề phòng bên đối phương không giao hàng, không trả tiền.Khi nhận L/C loại này, người xuất muốn L/C có hiệu lực phải mở L/C trị giá tương đương cho người mở L/C trả tiền cho  Thư tín dụng dự phòng (stand_by L/C): để đề phòng trường hợp người xuất nhận L/C mà không giao hàng  Thư tín dụng tốn (deferred payment L/C): Là L/C huỷ bỏ, ngân hàng mở L/C cam kết với người toán cho đủ toàn số tiền L/C thời hạn quy định L/C 1.2.1.4.Ưu nhược điểm phương thức tín dụng chứng từ L/C 1.2.1.4.1.Ưu điểm:  Đối với người nhập khẩu: Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Chuyên đề tốt nghiệp - Nhà nhập nhận chứng từ quy định L/C chứng từ ngân hàng phát hành kiểm tra hộ với mức trách nhiệm cao - Nhà nhập phải toán yêu cầu họ thực - Đảm bảo nhận hàng hoá số lượng, chất lượng L/C, đồng thời tận dụng tín dụng ngân hàng trường hợp ngân hàng cho phép  Đối với người xuất khẩu: - Được toán chấp nhận toán trước hàng hoá đến tay người nhập - Được ngân hàng phát hành đứng cam kết tốn - Có ưu việc ký kết hợp đồng, mà người xuất cho người nhập trả chậm(sử dụng hối phiếu có kỳ hạn), nhà xuất cần xuất trình hối phiếu ngân hàng toán.Và trường hợp L/C khơng huỷ ngang đặt trách nhiệm toán lên ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận: lúc người xuất người an toàn lớn  Đối với ngân hàng phát hành, ngân hàng thông báo, ngân hàng xác nhận,ngân hàng định: Phương thức mang lại thu nhập nhiều cho ngân hàng phí dịch vụ cao so với phương thức khác, đồng thời giúp tằn cường mối quan hệ ngân hàng đại lý nước ngồi Song phương thức khơng phải khơng có nhược điểm 1.2.1.4.2.Nhược điểm: Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 10 Chuyên đề tốt nghiệp - Khi nhận đơn nhờ thu theo mẫu ngân hàng kèm theo chứng từ khách hàng xuất trình, tốn viên phải tiến hành kiểm tra chứng từ.Nếu chứng từ hồn tồn phù hợp với L/C tốn viên gửi đến ngân hàng phát hành kèm chứng từ hồn chỉnh.Nếu chứng từ có sai sót khơng phù hợp với quy định thư TD khách hàng khơng thể khắc phục được,thì trước gửi chứng từ cho ngân hàng mở phải lập điện thơng báo rõ điểm không phù hợp thị toán chấp nhận - Nếu 12 ngày kể từ ngày gửi chứng từ mà không nhận tốn tốn viên phải làm điện hỏi ngân hàng phát hành Đối với chứng từ có sai sót điện hỏi xem có đồng ý trả tiền hay không - Chiết khấu chứng từ xuất trình theo L/C thực có yêu cầu người hưởng lợi Để chiết khấu người hưởng lợi cần phải đáp ứng u cầu sau: Bộ chứng từ xuất trình phải hồn hảo phù hợp với quy định L/C;Khách hàng cam kết hoàn trả lại số tiền chiết khấu tiền lãi chứng từ bị người mua từ chối toán; Khách hàng kinh doanh tốt, hạn mức tín dụng 2.4.Rủi ro tốn theo phương thức tín dụng chứng từ L/C Ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu giấy 2.4.1.Thực trạng rủi ro toán theo phương thức tín dụng chứng từ(L/C) Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy Theo thống kê từ ngày thành lập chi nhánh đến Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy gặp phải vài rủi ro nhỏ: rủi ro đáng nói trường hợp Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy với vai trò ngân hàng người nhập khẩu, gặp phải rủi ro khoản không đủ Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 44 Chuyên đề tốt nghiệp cung cấp nhu cầu toán chứng từ khách hàng Ngày 10/3/2005 công ty VAP đến hạn phải toán chứng từ L/C trả chậm trị giá 856.000 USD làm đơn xin mua ngoại tệ ngân hàng.Trong thời điểm Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)chi nhánh Cầu Giấy lại không đủ nguồn cung để mua ngoại tệ cho khách.Khách hàng buộc phải mua ngoại tệ từ ngân hàng AGRIBANK chuyển sang, Techcombank lại chuyển khoản tiền cho VAP đến Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy qua ngân hàng toán Agribank.Nhưng tiền đến vớiVAP trận ngày qua ngày thứ chủ nhật.Vì mà ngân hàng bị ngân hàng phía nước ngồi phạt tiền lỗi chậm tốn 2.4.2.Ngun nhân dẫn tới rủi ro toán theo phương thức tín dụng chứng từ(L/C) Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy Nguyên nhân dẫn tới rủi ro thiếu phối hợp đồng khâu nghiệp vụ phòng ban ngân hàng: Nếu Phòng tốn quốc tế thơng báo trước cho Phòng kinh doanh ngoại tệ hạn tốn chứng từ rủi ro không xảy Chương Giải pháp phòng ngừa rủi ro tốn tín dụng chứng từ (L/C) Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy 3.1.Phương hướng phát triển Ngân hàng thời gian tới Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 45 Chuyên đề tốt nghiệp Mục tiêu năm 2010 nằm mục tiêu chung cho giai đoạn năm 20062010, tập trung nâng cao lực cạnh tranh trọng tăng vốn điều lệ, hồn thiện mơ hình tổ chức, phát triển mạng lưới cách cân đối, hợp lý vùng miền trọng điểm.Cụ thể phấn đấu đạt tổng dư nợ 600 tỷ đồng huy động vốn đạt 80 triệu USD, tiếp tục mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Ngoài củng cố phát triển hoạt động ngân hàng, Habubank phát triển sang nhiều lĩnh vực tài khác đồng thời có kế hoạch mở rộng hoạt động quản lý quỹ, bảo hiểm Trong năm 2008, Habubank đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ khách hàng (Call Center) để hỗ trợ trực tiếp khách hàng bán hàng qua điện thoại, niêm yết thị trường chứng khoán tập trung đầu tư công nghệ Đến năm 2010 nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỉ đồng Việc lựa chọn Deutsche Bank đối tác chiến lược giúp Habubank nhiều việc phát triển thị trường giới Mục tiêu lâu dài Habubank phát triển đồng mảng: cá nhân, DN đầu tư.Habubank kiên định theo phương châm phát triển ổn định-an toàn hiệu quả, nâng cao lực quản trị rủi ro 3.2.Giải pháp phòng ngừa rủi ro tốn tín dụng chứng từ(L/C) Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy 3.2.1.Bổ sung hoàn thiện qui trình,hướng dẫn nghiệp vụ TDCT Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy Bổ sung hướng dẫn kiểm tra chứng từ theo tiêu chuẩn ISBP, đồng thời bổ sung hướng dẫn quy trình nghiệp vụ loại L/C đặc biêt như:L/C xác nhận, L/C tuần hoàn, L/Cgiáp lưng… Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 46 Chuyên đề tốt nghiệp Việc tập hợp mẫu điện có tính hệ thống giúp cho cán toán quốc tế dễ dàng tham khảo Trong q trình tốn tín dụng ngân hàng có hồn trả ngân hàng.Vì việc ban hành hướng dẫn điều khoản hoàn trả ngân hàng L/C điều cần thiết Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy.Việc ban hành văn hướng dẫn đảm bảo thống cách hiểu việc vận dụng tập quán quốc tế ICC, nhằm giúp nâng cao hiệu việc vận dụng tập qn 3.2.2.Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm soát Đây yêu cầu tất yếu tất hoạt động Ngân hàng.có phát hạn chế yếu để có kế hoạch sửa đổi bổ sung kịp thời, góp phần hạn chế rủi ro xảy ra.Hoạt động TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ(L/C) lại đòi hỏi phải kiểm sốt chặt chẽ để đảm bảo thực quy trình, pháp luật thơng lệ quốc tế để từ giúp nhanh chóng phát sai sót có biện pháp điều chỉnh kịp thời.Cơng tác kiểm tra phải thực quy định , ngun tắc kiểm sốt độc lập Vì ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy cần phải tăng cường công tác kiểm tra kiểm sốt,phòng chống rủi ro, có phát kịp thời điểm yếu để có biện pháp, kế hoạch sửa chữa bổ sung kịp thời hạn chế tổn thất xảy 3.2.3.Tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho cán Với tốc độ phát triển ngành ngân hàng cạnh tranh ngày cao thị trường lao động Việt Nam gia nhập WTO, công tác phát triển nguồn nhân lực giữ vai trò quan trọng định hướng chiến lược ngân hàng Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 47 Chuyên đề tốt nghiệp Nghiệp vụ TDCT phức tạp,liên quan đến nhiều loại chứng từ ,nhiều phương tiện toán nhiều quy tắc kèm với tình khác nhau: quy định khác trách nhiệm quyền lợi bên tham gia.Với tính chất phức tạp vậy, đòi hỏi cán bộ,nhân viên ngân hàng phải am hiểu nắm vững quy trình nghiệp vụ hiểu rõ vai trò giao dịch, khơng dẫn tới việc gặp phải sai sót gây tổn thất cho Ngân hàng.Bên cạnh nghiệp vụ TDCT liên quan đến nghiệp vụ vận tải bảo hiểm,giao nhận…Một cán ngân hàng đòi hỏi khơng nắm vững nghiệp vụ TDCT mà phải am hiểu thêm nghiệp vụ liên quan như: vận tải, bảo hiểm, giao nhận… Cán bộ,nhân viên ngân hàng phải nắm vững hiểu rõ quy định pháp luật nước luật pháp quốc tế, để đến di vào hoạt động thực tế tránh rủi ro tổn thất cho ngân hàng Ban lãnh đạo HABUBANK ln qn sách nhân “Không ngừng nâng cao động lực làm việc lực cán bộ”.Xác định nhân tố người yếu tố định thành bại doanh nghiệp ,do sách nhân HABUBANK ln tập trung vào xây dựng thực chế đãi ngộ theo phương châm không đáp ứng nhu cầu tái sản xuất sức lao động nhân viên mà ln đảm bảo tính cạnh tranh tính linh hoạt sách đãi ngộ lớp nhân viên HABUBANK Bên cạnh hàng năm HABUBANK ln có kế hoạch đào tạo cụ thể cho nhân viên cấp đáp ứng yêu cầu nhân lực đào tạo lớp nhân viên kế cận Để đáp ứng nhu cấu đào tạo ngày tăng,từ cán quản lý HABUBANK xây dựng đội ngũ giảng viên nội chuyên trách thực đào tạo mảng nghiệp vụ ngân hàng phối hợp với đối tác đào tạo để thực hiệu khoá học Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 48 Chuyên đề tốt nghiệp Cụ thể Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy cần xây dựng cho chiến lược đào tạo đội ngũ cán làm TTQT.Nội dung đào tạo cần phải trọng kiến thức nghiệp vụ chuyên môn kết hợp với kiến thức kinh tế, luật pháp nước tập quán kinh doanh quốc tế:  Tổ chức định kỳ thường xuyên để kiểm tra trình độ chun mơn nghiệp vụ cán bộ, nhân viên làm TTQT  Đa dạng hoá hình thức đào tạo gồm quy khơng quy, kết hợp đào tạo chỗ với đào tạo từ xa; đào tạo ngắn hạn kết hợp với đào tạo dài hạn  Có chế sách khuyến khích vật chất tinh thần cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc công việc  Thường xuyên cử cán làm TTQT tham gia vào khoá học hội thảo liên quan đến nghiệp vụ TDCT nhằm nâng cao lực, trình độ 3.2.4.Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 3.2.4.1.Phát triển hệ thống ngân hàng đại lý Việc phát triển mạnh hệ thống ngân hàng đại lý giúp cho hoạt động toán quốc tees Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy thuận lợi.Hiện ngân hàng có quan hệ đại lý với 400 ngân hàng 70 Quốc Gia.Trong bối cảnh hội nhập kinh tế đất nước vào xu phát triển chung kinh tế giới,thì sức ép cạnh tranh mạnh, điều đòi hỏi Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy phải mở rộng phát triển mạng lưới hệ thống ngân hàng đại lý đáp ứng nhu Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 49 Chuyên đề tốt nghiệp cầu cạnh tranh tốt phát triển ổn định,bền vững nhằm phục vụ tốt cho hoạt động tốn quốc tế 3.2.4.2.Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng Ngân hàng muốn thực tốt nghiệp vụ khơng thể thiếu hỗ trợ công nghệ máy móc đại, đặc biệt nghiệp vụ TTQT: muốn làm tốt công việc không để xảy sai sót đòi hỏi độ xác cao công nghệ đại như:hệ thống mạng máy tính, máy fax, hệ thống truyền, tải lưu trữ liệu…Do công nghệ ngân hàng đại cộng với độ xác cao nâng cao khả an tồn, giảm thiểu sai sót xảy q trình truyền,nhận liệu.Nhờ tranh chấp phát sinh sai sót việc thơng báo, xác nhận, tốn L/C giảm dáng kể 3.2.4.3.Tăng cường công tác tư vấn khách hàng  Trong nghiệp vụ toán L/C hàng xuất khẩu:Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy với tư cách ngân hàng thông báo phải có trách nhiệm tư vấn cách rõ ràng dễ hiểu cho khách hàng biết điều khoản bất hợp lý hợp đồng để yêu cầu kịp thời phía ngân hàng phát hành chỉnh sửa tước giao hàng,cũng tư vấn thêm cho khách hàng nguồn luật điều chỉnh hợp đồng: bao gồm có luật Quốc Gia luật Quốc tế Đồng thời Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy nên tư vấn cho khách hàng biết bất đồng chứng từ, từ giúp cho việc đòi tiền thuận lợi  Trong nghiệp vụ mở L/C hàng nhập khẩu,Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy cần phải tư vấn giúp cho khách hàng điều khoản gây bất lợi cho họ hợp đồng Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 50 Chuyên đề tốt nghiệp đơn xin mở L/C, tiến hành giúp đỡ khách hàng việc lập chứng từ cho đảm bảo tiêu chuẩn đặt ISBP UCP.Ngân hàng nên tư vấn thêm cho khách hàng biết loại L/C cần mở, điều khoản quy định L/C nhằm đảm bảo an tồn có dẫn chiếu theo UCP.Ngân hàng nên cố vấn cho khách hàng xuất cách giải chứng từ có sai sót xảy ra,giúp đỡ khách hàng việc tìm hiểu rõ lý ngân hàng mở đưa lời từ chối toán,như tập quán quốc tế có phù hợp hay khơng…Còn doanh nghiệp nhập khẩu,khi bên bán gây thiệt hại cho bên nhập ngân hàng giúp nhà nhập tìm sai sót chứng từ để tiến hành từ chối việc toán hay phạt tiền bên xuất khẩu.Trong trường hợp khơng tìm thấy có sai sót đáng chứng từ ngân hàng tư vấn giúp cho khách hàng để đưa tranh chấp án trọng tài kinh tế để giải 3.3.Một số kiến nghị 3.3.1.Kiến nghị với Nhà nước Xây dựng văn pháp lý áp dụng tập quán quốc tế ICC hoạt động TTQT Trong xu hội nhập phát triển kinh tế với hành lang pháp lý cho hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động TTQT nói riêng thiếu chưa đồng bộ, gây nhiều khó khăn cản trở cho doanh nghiệp việc áp dụng tập quán thông lệ quốc tế vào hoạt động, với luật quốc tế thơng dụng là: URC 522;UCP 500; URR 525.Nhiều nước giới ban hành luật văn luật để quy định hoạt động TTQT sở kết hợp tập qn quốc tế thơng lệ quốc tế có tính đến đặc thù phát triển kinh tế,tập quán Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 51 Chuyên đề tốt nghiệp nước.Ví dụ Trung Quốc,pháp luật quy định cho phép tồ án địa phương lệnh tạm ngưng toán L/C người cung cấp thư tín dụng có khiếu nại, nhằm chống việc gian lận việc giao dịch tín dụng chứng từ Do Nhà nước cần phải nghiên cứu để sớm ban hành hệ thống luật làm hành lang pháp lý hỗ trợ cho doanh nghiệp ngân hàng hoạt động lĩnh vực kinh tế nói chung lĩnh vực TTQT nói riêng.Ví dụ ban hành rõ ràng mối quan hệ bên tham gia hợp đồng quyền lợi hưởng trách nhiệm phải chịu bắt buộc phải ghi rõ dùng nguồn luật để điều chỉnh, đề phòng có tranh chấp phát sinh sau theo nguồn luật dẫn mà giải Đồng thời bên cạnh Nhà nước cần ban hành thêm văn luật để hướng dẫn việc áp dụng tập quán quốc tế vào hoạt động TTQTcủa ngân hàng thương mại.Các văn luật cần thiết không ngân hàng,nhà xuất nhập ,mà hữu ích: làm sở để Toà án,trọng tài áp dụng xét xử tranh chấp phát sinh TTQT, đòi hỏi phải sử dụng nhiều nguồn luật dẫn chiếu, liên quan Bên cạnh URC, URR, UCP có hạn chế định,khơng thể thay hồn tồn luật quốc gia quốc gia khác có đặc điểm phát triể kinh tế khác nhau,cộng thêm vào tập quán kinh doanh khác nhau.Vì mà Nhà nước cần phải quy định rõ ràng tuân theo điều chỉnh tập quán quốc tế, tuân theo luật Việt Nam Nhà nước ta ban hành quy chế chiết khấu, tái chiết khấu tín phiếu,thương phiếu…nhưng chưa có quy định việc chiết khấu hối phiếu kèm chứng từ theo L/C.Vì Nhà nước ta cần phải có quy chế, văn pháp luật hoạt động TTQT phù hợp với hệ thống Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 52 Chuyên đề tốt nghiệp pháp luật nước đặc thù kinh tế xã hội, tập quán kinh doanh…Để xây dựng cần có phối hợp đồng bộ,chặt chẽ Bộ, Ban, Nghành quan hữu quan liên quan, có trách nhiệm như: Bộ Thương Mại, Tổng cục Hải quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam… 3.2.2.Kiến nghị với Bộ, Ban, Nghành liên quan Ngành hải quan cần cải cách hệ thống thông quan ,ban hành thủ tục giấy tờ liên quan đến giao nhận hàng hoá ngoại thương cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế Đồng thời kết hợp với việc nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán nhân viên ngành hải quan mà phổ biến đến cán ngoại thương cán ngân hàng để phối hợp hồn thành cơng việc đạt hiệu cao Bộ thương mại cần hồn thiệ sách theo hướng khuyến khích đẩy mạnh xuất khẩu, quản lý nhập để cải thiện cán cân toán.Bên cạnh Bộ thương mại cần ổn định sách thuế xuất nhập khẩu, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ngân hàng Lời Kết Hoạt động TTQT theo phương thức tín dụng chứng từ(L/C) chiếm tỷ trọng không nhỏ tất nghiệp vụ ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy.Tuy nhiên bên cạnh rủi ro tiềm ẩn ln đồng hành với xảy lúc nào.Qua thời gian thực tập ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy, em nhận thấy ban lãnh đạo ngân hàng có quan tâm đầu tư thoả đáng cho việc ngăn ngừa rủi ro sở chuyên đề em sâu nghiên cứu vấn đề sau: Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 53 Chuyên đề tốt nghiệp + Tìm hiểu rủi ro tốn tín dụng chứng từ q trình hình thành, phát triển ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy + Đi vào tìm hiểu phân tích thực trạng hoạt động TTQT rủi ro ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy + Trên sở phân tích đánh giá thực trạng ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy, chuyên đề đề xuất số kiến nghị số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro xảy Em xin chân thành cảm ơn giáo Nguyễn Thị Hồi Phương, anh chị ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy giúp đỡ để em hồn thành chun đề Em xin chân thành cảm ơn! Danh mục tài liệu tham khảo 1.Báo cáo thường niên kết kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy năm 2006 2007, 2008 2.Giáo trình tín dụng ngân hàng – Tiến sĩ Hồ Diệu – NXB thống kê năm 2001 3.Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng – PGS.TS Nguyễn Văn Tiến – NXB thống kê năm 2001 Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 54 Chuyên đề tốt nghiệp 4.Báo cáo TTQT năm 2005,2006,2007 - phòng TTQT 5.Giáo trình Quản lý rủi ro - Tiến sĩ.Nguyễn Văn tiến – NXB thống kê năm 2001 6.Quản trị ngân hàng thương mại – Peter Rose Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 55 Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ RỦI RO VÀ RỦI RO TRONG THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ L/C .3 1.1 Một số vấn đề rủi ro hoạt động Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm rủi ro 1.1.2 Nguyên nhân gây rủi ro 1.1.2.1.Nguyên nhân khách quan 1.1.2.2.Nguyên nhân chủ quan 1.1.3 Phân loại rủi ro .4 1.1.3.1 Rủi ro tính tốn khơng thể tính tốn .4 1.1.3.2 Rủi ro động rủi ro tĩnh .4 1.1.3.3 Rủi ro rủi ro riêng biệt 1.2 Hoạt động toán chứng từ rủi ro L/C 1.2.1 Phương thức tốn tín dụng chứng từ L/C 1.2.1.1.Khái niệm phương thức tốn tín dụng chứng từ L/C 1.2.1.2.Đặc điểm phương thức toán tín dụng chứng từ L/C .5 1.2.1.3.Phân loại phương thức tốn tín dụng chứng từ L/C 1.2.1.4.Ưu nhược điểm phương thức tín dụng chứng từ L/C .9 1.2.2.Rủi ro tốn theo phương thức tín dụng chứng từ L/C 12 1.2.2.1.Rủi ro tốn tín dụng chứng từ L/C .12 1.2.2.2.Rủi ro bên tốn tín dụng chứng từ L/C 12 1.2.2.3.Nguyên nhân gay rủi ro tốn tín dụng chứng từ L/C 18 Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN VÀ RỦI RO TRONG THANH TỐN THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ(L/C) TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI(HBB)-CHI NHÁNH CẦU GIẤY 21 2.1.Khái quát Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu giấy 21 2.1.1.Quá trình hình thành phát triển .21 2.1.2.Cơ cấu máy tổ chức 22 2.1.3.Tình hình hoạt động Ngân hàng thời gian gần .26 2.1.1 Về huy động vốn 32 2.1.2.Về Sử dụng vốn 33 2.2.Thực trạng hoạt động toán quốc tế Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy 38 2.3.Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ L/C Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy 42 2.3.1.Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ(L/C) 42 2.3.2.Quy trình tốn L/C Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy 42 2.3.2.1.Nghiệp vụ L/C hàng nhập 42 2.3.2.2.Nghiệp vụ L/C hàng xuất .44 2.4.1.Thực trạng rủi ro tốn theo phương thức tín dụng chứng từ(L/C) Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)chi nhánh Cầu Giấy 45 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TRONG THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20 Chuyên đề tốt nghiệp MẠI CỔ PHẦN NHÀ HÀ NỘI(HBB)-CHI NHÁNH CẦU GIẤY 46 3.1.Phương hướng phát triển Ngân hàng thời gian tới .46 3.2.Giải pháp phòng ngừa rủi ro tốn tín dụng chứng từ(L/C) Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy 47 3.2.1.Bổ sung hoàn thiện qui trình,hướng dẫn nghiệp vụ TDCT Ngân hàng thương mại cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy .47 3.2.2.Tăng cường cơng tác kiểm tra kiểm sốt .47 3.2.3.Tăng cường đào tạo nghiệp vụ cho cán 48 3.2.4.Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 49 3.2.4.1.Phát triển hệ thống ngân hàng đại lý .49 3.2.4.2.Hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng .50 3.2.4.3.Tăng cường công tác tư vấn khách hàng .50 3.3.Một số kiến nghị 51 3.3.1.Kiến nghị với Nhà nước 51 3.2.2.Kiến nghị với Bộ, Ban, Nghành liên quan 53 LỜI KẾT .54 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Nguyễn Đức Thành.Lớp NH.K20
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy”, Giải pháp phòng ngừa rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại và cổ phần nhà Hà Nội(HBB)-chi nhánh Cầu Giấy”

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay