Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây lắp Hải Vân

71 3 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 18:40

Nền kinh tế nước ta đang trong giai đoạn đổi mới và phát triển toàn diện. Đặc biệt trong những năm gần đây chúng ta đã tham gia tổ chức thương mại quốc tế WTO. Trong môi trường WTO, các doanh nghiệp nước ta có nhiều cơ hội tiếp cận với các nguồn tín dụng, công nghệ hiện đại, loại hình dịch vụ, nguồn cung cấp vật tư mang đẳng cấp quốc tế, để tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao; hấp dẫn các nhà đầu tư, sau đó là xuất khẩu các sản phẩm… Điều này thúc đẩy các doanh nghiệp cần huy động các nguồn lực, thay đổi công nghệ sản xuất và tăng sức cạnh tranh.Vì vậy, các doanh nghiệp sẽ tìm mọi cách để sản xuất ra sản phẩm với số lượng nhiều nhất, chất lượng cao nhất, chi phí thấp nhất và lãi thu được nhiều nhất. Để đạt được những mục tiêu trên, các doanh nghiệp cần quan tâm, thu hút và phát huy hết khả năng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt này. Vì bất kỳ một nền sản suất nào, kể cả nền sản xuất hiện đại đều có đặc điểm chung là sự tác động của con người vào các yếu tố tự nhiên để tạo ra vật phẩm làm thoả mãn một phần nào đó nhu cầu của con người. Một xã hội phát triển thì nhân tố con người càng có tầm quan trọng hơn. Vì một doanh nghiệp, một xã hội được coi là phát triển khi sở hữu một nguồn lao động có trí tuệ, có kiến thức, có tay nghề kỹ thuật cao. Do vậy, lao động không chỉ là tiền đề cho quá trình tồn tại và phát triển của con người, mà còn là yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Trong quá trình sản xuất, người lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định. Để quá trình sản xuất diễn ra liên tục và đạt hiệu quả cao thì người lao động cần phải có vật dụng để tái sản xuất sức lao động. Như vậy, tiền lương chính là biểu hiện bằng tiền, mà doanh nghiệp trả cho người lao động để bù đắp phần hao phí sức lao động đã bỏ ra. Do đó việc lựa chọn hình thức trả lương phải hợp lý, chính xác, có nhiều chế độ linh hoạt đảm bảo công bằng giữa sức lao động bỏ ra và tiền lương nhận được cuả người lao động. Bên cạnh đó cũng thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến từng người lao động thông qua các quỹ như quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. Như vậy, tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề mà doanh nghiệp và người lao động cùng quan tâm. Nếu doanh nghiệp tổ chức lao động hợp lý, hạch toán và phân bổ chính xác tiền lương và các khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh nhờ vào giá cả hợp lý, lợi nhuận của doanh nghiệp tăng, đời sống của người lao động được cải thiện. Qua đó, cũng góp phần cho người lao động thấy được quyền và nghiã vụ của mình trong việc tăng năng suất lao động. Mặt khác việc tính đúng, tính đủ và thanh toán kịp thời cho người lao động thúc đẩy người lao động hăng say sản xuất, yên tâm tin tưởng gắn bó với công ty. Vì vậy tiền lương có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với các hoạt động đời sống của người lao động trong doanh nghiệp mà còn rất cần thiết và quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Qua thời gian tìm hiểu công tác kế toán tại Công ty Cổ phần xây lắp Hải Vân, cùng với sự hướng dẫn tận tình cuả cô giáo: HÀ THỊ HỒNG, đã giúp em thấy rõ tầm quan trọng về nội dung và phương pháp hạch toán lao động tiền lương. Nên em đã chọn đề tài “Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây lắp Hải Vân” Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung báo cáo gồm 3 chương Chương 1 :Tổng quan về công ty cổ phần xây lắp Hải Vân Chương 2 :Thực trạng tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây lắp Hải Vân Chương 3 :Nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty Vì khả năng và kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình viết báo cáo không tránh khỏi những sai sót, tính thuyết phục chưa cao. Em rất mong nhận được sự góp ý cuả cô để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kinh Tế - tài Khoa trang nhận xét giáo viên hớng dÉn ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nguyễn Thị Kim Liên Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp Kinh Tế - tài Khoa Lời mở đầu Nền kinh tế nước ta giai đoạn đổi phát triển toàn diện Đặc biệt năm gần tham gia tổ chức thương mại quốc tế WTO Trong môi trường WTO, doanh nghiệp nước ta có nhiều hội tiếp cận với nguồn tín dụng, cơng nghệ đại, loại hình dịch vụ, nguồn cung cấp vật tư mang đẳng cấp quốc tế, để tạo sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày tăng cao; hấp dẫn nhà đầu tư, sau xuất sản phẩm… Điều thúc đẩy doanh nghiệp cần huy động nguồn lực, thay đổi công nghệ sản xuất tăng sức cạnh tranh.Vì vậy, doanh nghiệp tìm cách để sản xuất sản phẩm với số lượng nhiều nhất, chất lượng cao nhất, chi phí thấp lãi thu nhiều Để đạt mục tiêu trên, doanh nghiệp cần quan tâm, thu hút phát huy hết khả nguồn nhân lực doanh nghiệp Nâng cao suất lao động đường nâng cao hiệu kinh doanh, tạo uy tín khẳng định vị trí doanh nghiệp thị trường ngày cạnh tranh khốc liệt Vì sản suất nào, kể sản xuất đại có đặc điểm chung tác động người vào yếu tố tự nhiên để tạo vật phẩm làm thoả mãn phần nhu cầu người Một xã hội phát triển nhân tố người có tầm quan trọng Vì doanh nghiệp, xã hội coi phát triển sở hữu nguồn lao động có trí tuệ, có kiến thức, có tay nghề kỹ thuật cao Do vậy, lao động không tiền đề cho trình tồn phát triển người, mà yếu tố quan trọng q trình sản xuất kinh doanh Trong trình sản xuất, người lao động hao tốn lượng sức lao động định Để trình sản xuất diễn liên tục đạt hiệu cao người lao động cần phải có vật dụng để tái sản Ngun ThÞ Kim Liên Lớp K1A - KTHN Báo cáo thực tập tèt nghiƯp Kinh TÕ - tµi chÝnh  Khoa xuất sức lao động Như vậy, tiền lương biểu tiền, mà doanh nghiệp trả cho người lao động để bù đắp phần hao phí sức lao động bỏ Do việc lựa chọn hình thức trả lương phải hợp lý, xác, có nhiều chế độ linh hoạt đảm bảo công sức lao động bỏ tiền lương nhận cuả người lao động Bên cạnh thể quan tâm doanh nghiệp đến người lao động thông qua quỹ quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn Như vậy, tiền lương khoản trích theo lương vấn đề mà doanh nghiệp người lao động quan tâm Nếu doanh nghiệp tổ chức lao động hợp lý, hạch tốn phân bổ xác tiền lương khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp có lợi cạnh tranh nhờ vào giá hợp lý, lợi nhuận doanh nghiệp tăng, đời sống người lao động cải thiện Qua đó, góp phần cho người lao động thấy quyền nghiã vụ việc tăng suất lao động Mặt khác việc tính đúng, tính đủ tốn kịp thời cho người lao động thúc đẩy người lao động hăng say sản xuất, n tâm tin tưởng gắn bó với cơng ty Vì tiền lương có vai trò đặc biệt quan trọng không với hoạt động đời sống người lao động doanh nghiệp mà cần thiết quan trọng phát triển kinh tế xã hội Qua thời gian tìm hiểu cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần xây lắp Hải Vân, với hướng dẫn tận tình cuả giáo: HÀ THỊ HỒNG, giúp em thấy rõ tầm quan trọng nội dung phương pháp hạch toán lao động tiền lương Nên em chọn đề tài “Hồn thiện kế tốn tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần xây lắp Hải Võn Nguyễn Thị Kim Liên Lớp K1A - KTHN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kinh Tế - tài chÝnh  Khoa Ngoài phần mở đầu kết luận nội dung báo cáo gồm chương Chương :Tổng quan công ty cổ phần xây lắp Hải Vân Chương :Thực trạng tiền lương khoản trích theo lương công ty cổ phần xây lắp Hải Vân Chương :Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn cơng ty Vì khả kiến thức hạn chế nên trình viết báo cáo khơng tránh khỏi sai sót, tính thuyết phục chưa cao Em mong nhận góp ý cuả để báo cáo em hoàn thiện Em xin chân thành cảm n! Nguyễn Thị Kim Liên Lớp K1A - KTHN Báo cáo thực tập tốt nghiệp Kinh Tế - tài Khoa Chơng Tổng quan công ty cổ phần xây lắp hảI vân QUá TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRIểN CủA CÔNG TY Cụng ty TNHH Hải Vân thành lập ngày 18 tháng 06 năm 1998 Công ty hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 0103008423 Trụ sở công ty :04 đường VÕ LIÊM SƠN_thành phố HÀ TĨNH Ngày 20 tháng 05 năm 2005 Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần xây lắp Hải vân, với tổng số vốn lúc 14.030575.766đ Trong đó: Vốn cố định: 9.250.375.493đ Vốn lưu động: 5.780.200.273đ Tổng số cán bộ, công nhân viên 158 người Trong đó: - Đại học: 55 - Trung cấp : 40 - Lao động phổ thông: 63 Trong q trình hoạt động, cơng ty nhiều lần bổ sung thêm chức năng, không ngừng mở rộng quy mô sản xuất Sau 10 năm hoạt động công ty tích luỹ, đầu tư thiết bị chuyên dùng Đến giá trị TSCĐ lên đến tỉ đồng Cơng ty có đội lái xe thợ máy, cơng nhân có tay nghề cao Có đội ngũ xe vận tải vận chuyển vật liệu đến chân công trình, đảm bảo tiến độ thi cơng Cơng ty có: xe ôtô vận tải, máy xúc, trạm trộn bê tông ASPHALT Và số thiết bị kiểm nghiệm Từ thành lập đến công ty tiến hành thi công bàn giao nhiều cơng trình xây dựng cơng nghệ với chất lượng cao ỳng tin giỏ Nguyễn Thị Kim Liên Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp Kinh TÕ - tµi chÝnh  Khoa hợp lý, ngày tạo uy tín với khách hàng Mặc dù năm qua tình hình kinh tế xã hội nước ta có nhiều biến động Sự biến động tình hình giá nước giới Sự cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Nhưng với tâm cao ban lãnh đạo thống đoàn kết tồn thể cán cơng nhân viên, Cơng ty tiếp tục khẳng định vị lĩnh vực thi cơng cơng trình Để nhìn nhận rõ thành tích mà cơng ty đạt ,có thể xem xét số tiêu kinh tế sau : Bảng 1.1: Chỉ tiêu KT công ty từ năm 2006-2008 STT Chỉ tiêu Tổng tài sản Vốn cố định Vốn lưu động Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Năm2007 Năm2008 Đơn vị tính: VNĐ Chênh lệch +/336.543.150 % 0,03 13.694.032.61 14.030575.766 8.019.375.273 5.674.657.342 9.250.375.493 5.780.200.273 1.231.000.22 105.542.931 0,15 0,018 131.668.892.340 134.222.165.23 2.553.272.900 0,019 1.448.357.815 1.610.665.982 162.308.167 0,112 1.042.817.627 1.204.679.507 161.861.880 0,155 Tổng số 262 268 0,023 CBCNV Thu nhập 2.800.000 3.200.000 400.000 0,143 bình quân người/tháng Dựa vào bảng số liệu minh họa tiêu kinh tế mà công ty đạt năm qua Mặc dù gặp nhiều khó khăn hoạt động kinh doanh Ngun ThÞ Kim Liên Lớp K1A - KTHN Báo cáo thực tËp tèt nghiƯp Kinh TÕ - tµi chÝnh  Khoa Nhất cạnh tranh thị trường ngày khốc liệt Tuy nhiên, công ty giữ tốc độ phát triển ổn định Các tiêu kinh tế - xã hội năm sau cao năm trước Chỉ tính riêng từ năm 2006 đến năm 2008 sản lượng doanh thu tăng Doanh thu năm 2006 đạt 129.988.202.382đ, đến năm 2008 doanh thu đạt 134.222.165.239 đ; lợi nhuận trước thuế tăng 1.299.882.023 đ năm 2006 đến 1.610.665.982 đ năm 2008 Công ty thực đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ thời gian quy định Bên cạnh đó, cơng ty lo đủ cơng ăn việc làm, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Thu nhập bình quân tăng năm 2006 đạt 2,5 triệu đồng/người/ tháng, đến năm 2008 số nâng lên 3,2 triệu đồng/ người /tháng Có kết cơng ty luôn đặt chất lượng tiến độ thi công lên hàng đầu Trước hết công ty quản lý tốt nguồn lực công ty như: nguồn vốn, vật tư, nguyên vật liệu, thiết bị thi công, nhân lực…Điều giúp công ty đạt suất cao sản xuất kinh doanh tận dụng tốt tiềm sẵn có Ngồi ra, Cơng ty tăng cường áp dụng quy trình tiên tiến xây dựng bản, thi cơng theo quy trình an toàn xây dựng, … Từ chỗ làm ăn hiệu công ty đổi nâng cấp, đầu tư mua sắm loại phương tiện máy móc thi cơng đại nhằm nâng cao suất, đảm bảo vệ sinh mơi trường Bên cạnh đó, cơng ty có đội ngũ kỹ sư lâu năm có tay nghề cao, dày dạn kinh nghiệm với đội ngũ lao động trẻ, chưa tích luỹ nhiều kinh nghiệm bù lại họ có nhiệt tình, xơng xáo cơng việc, đào tạo với trình độ chun mơn cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ cơng trình xa Để bàn giao cơng trình cơng nghệ đạt tiêu chuẩn, công ty tiến hành kiểm tra thường xuyên kiểm tra định kỳ kiểm tra theo yêu cầu như: kiểm tra chất lượng kỹ, mỹ thuật cơng trình; kiểm tra tiến hành đo Ngun Thị Kim Liên Lớp K1A - KTHN Báo cáo thùc tËp tèt nghiƯp Kinh TÕ - tµi chÝnh  Khoa đạc, thí nghiệm để xác định nguyên vật liệu đạt chất lượng cao dùng thi công công trình; Để đảm bảo cho đội ngũ cơng nhân an tâm sản xuất công ty kiểm tra công tác thực an tồn lao động có thực quy định đề không.Và trước thực cơng trình cơng ty ln tiến hành lập dự toán xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật cho cơng trình, lập phương án tổ chức thi cơng, giải pháp kinh tế kỹ thuật; Có kế hoạch khảo sát thị trường, chuẩn bị thiết bị nguyên vật liệu; Chuẩn bị điều kiện thi cơng vốn, nhân lực; Sau đó, thi cơng tiến độ đảm bảo chất lượng kỹ thuật mỹ thuật cuả cơng trình Nguồn nhân lực đóng vai trò định đến q trình sản xuất kinh doanh cơng ty Do cơng ty thực đào tạo bồi dưỡng nâng cao lực trình độ lực lực lượng lao động, tuyển dụng lao động có trình độ, lực, tay ngh cao 1.2 ĐặC ĐIểM Tổ CHứC QUảN Lý Và QUY TRìNH CÔNG NGHệ SảN XUấT KINH DOANH CủA CÔNG TY Cổ PHầN X ÂY LắP HảI VÂN 1.2.1 c điểm tổ chức máy quản lý Công ty tổ chức hoạt động tuân thủ theo luật doanh nghiệp quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X kỳ họp thứ V thơng qua ngày 29/11/2005, tn thủ luật khác có liên quan điều lệ cuả công ty Cũng công ty xây dựng khác, đặc điểm cuả ngành xây dựng sản phẩm xây lắp mang tính đơn chiếc, thời gian xây dựng dài thi công nhiều địa điểm khác nhau, nên việc tổ chức sản xuất, tổ chức máy quản lý mang tính đặc thù riêng ngày hồn thiện đổi đáp ứng nhu cầu quản lý phù hợp với sách chế độ quy định Ngun ThÞ Kim Liên Lớp K1A - KTHN Báo cáo thực tập tèt nghiƯp Kinh TÕ - tµi chÝnh Khoa  Sơ đồ 1.3: Sơ đồ máy quản lý cuả công ty: Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban giám đốc điều hành PGĐ tài PGĐ sản xuất Đầu tư Đầu tư Tài kế toán Kế hoạch kỹ thuật Năng lượng Bất động sản Kế hoạch Kế tốn Kỹ thuật Tài Tổ chức hành Thẩm định Thiết bị vật tư Thẩm định dự án xây lắp Thiết bị Thẩm định kế hoạch SX KD Vật tư Việc tổ chức máy quản lý có ảnh hưởng lớn tới cơng tác kế tốn Cơng ty tổ chức máy theo mơ hình quản lý trực tuyến -chức tức tồn công ty đặt lãnh đạo trực tiếp cu giỏm c trng phũng v Nguyễn Thị Kim Liên Líp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp Kinh TÕ - tµi chÝnh  Khoa tổ trưởng dự án chiụ trách nhiệm trước giám đốc Vì tất biến động cơng ty giám đốc nắm từ có biện pháp xử lý thích đáng nhờ phòng ban, phận có liên kết chặt chẽ hỗ trợ giúp công việc hạch toán thuận lợi Cơ cấu tổ chức cuả cơng ty chia làm hai nhóm chính: Nhóm điều hành, quản lý nhóm tác nghiệp  Nhóm điều hành, quản lý: + Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan quyền lực cao cuả công ty, định vấn đề luật pháp điều lệ cuả công ty quy định cổ đông thơng qua báo cáo tài hàng năm cuả cơng ty ngân sách tài cho năm + Hội đồng quản trị: Là quan quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng ty để điịnh vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi cơng ty, trừ vấn đề thuộc thẩm quyền Đại cổ đông Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát giám đốc người quản lý khác + Ban kiểm soát: Là quan trực thuộc Hội đồng cổ đông, Hội đồng cổ đơng bầu Ban kiểm sốt có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài cơng ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị Ban giám đốc + Ban giám đốc: Ban tổng giám đốc gồm có giám đốc 02 phó giám đốc Giám đốc: nguời trực tiếp điều hành toàn hoạt động sản xuất, kỹ thuật toàn dây chuyền, tham gia kỹ thuật sản xuất, iu hnh hot ng Nguyễn Thị Kim Liên Lớp K1A - KTHN 10 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh TÕ - tµi chÝn Sè 3/BHYT 28/02/20 09 Sè 4/BHXH Sè 5/KPC§ 28/02/200 28/02/20 09 Céng Ngêi ghi sổ (ký,họ tên) 6.630.390 44.725.596 4.629.459 288.004.397 Kế toán trởng Giám đốc (kí đóng dấu) (ký,họ tên ) Ghi sổ nghiệp vụ kế toán tiền lơng Hàng tháng kế toán công ty tập hợp chứng từ hạch toán thời gian lao động, kết lao động phận nhân viên để tính lơng xong trớc ngày cuối tháng làm để trả lơng cho cán công nhân viên vào đầu tháng,các nghiệp vụ hạch toán lơng đợc ghi vào sổ kế toán theo định khoản Công ty áp dụng thống hình thức chứng từ ghi sổ,vì chứng từ hạch toán tiền lơng trớc tiên đợc lap thành chứng từ ghi sổ (ghi chi tiết cho đối tợng chứng từ ghi sổ), vào sổ đăng ký chứng từ Từ chứng từ ghi sổ vào sổ cho tài khoản tơng ứng nh sổ tài khoản 334 phải trả công nhân viên, sổ tài khoản 338(2)-KPCĐ, sổ Nguyễn Thị Kim Liên 57 Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh Tế - tài chín tài khoản 338(3)-BHXH, sổ tài khoản 338(4)-BHYYT Kế toán vào sổ tài khoản 334(1), 334(4), 334(3) Căn để lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài Công ty cổ phần Xây lắp Hải Vân Mẫu số S02A- DN Ban hành QĐ số 15/2006/ QĐBảng 2.17 Nguyễn Thị Kim Liên BTC Ngày 58 Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh Tế - tài chín 20/03/2006 BTC Sổ tài khoản 334 (Phải trả cán công nhân viên) STT Chøng tõ đồng DiƠn gi¶i Đơn vị TK Sè tiỊn đối Số Ngày ứng Nợ Số d đầu tháng Trừ 5% trích BHXH 13 28/02 công nhân Cã 3383 10.004653 3384 200931 viªn Trõ 1% trÝch BHYT 13 28/02 công nhân viên Phân bổ tiền l- 15 28/02 ơng cho công nhân trực 622 156.468.1 32 tiếp sx Phân bổ tiền lơng cho 15 28/02 công nhân viên 627 không 32.934.66 trực tiếp sx Phân bổ tiền l6 15 28/02 ơng cho phận quản lý 642 doanh nghiệp Cộng phát sinh Nguyễn Thị Kim Liên 42.170.16 241.778.5 59 Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh Tế - tài chín tháng 36 241.778.5 Số dư ci th¸ng Người ghi sổ 36 kế tốn trưởng giám đốc (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) C«ng ty cổ phần Mẫu số S02A- DN Xây lắp Hải Vân Ban hành QĐ số 15/2006/ QĐBảng 2.18 BTC Ngày 20/03/2006 BTC Sổ tài khoản 3382 (Kinh phí công ®oµn) Đơn vị : đồng Chøng tõ Sè tiỊn DiƠn giải TK Ng đối STT SH ày ứng Nợ Có Số d đầu tháng Trích 2% KPCĐ cho 28/0 công 30 nhân trực tiếp sx 30 28/0 TrÝch 2% KPC§ cho 3.129.36 622 627 656.693 công Nguyễn Thị Kim Liên 60 Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh Tế - tài chín nhân viên không trực tiếp sx Trích 2% KPCĐ cho 28/0 quản 30 lý doanh nghiƯp Tỉng ph¸t sinh 642 843.403 4.629.45 4.629.45 Sè d cuèi th¸ng Người ghi sổ kế toán trưởng giám đốc (ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,h tờn) Công ty cổ phần Mẫu số S02A- DN Xây lắp Hải Vân Ban hành QĐ số 15/2006/ QĐBảng 2.19 BTC Ngày 20/03/2006 BTC Sổ tài khoản 3384 (B¶o hiĨm y tÕ) ST Chøng T tõ DiƠn giải TK n v :ng Số tiền đối ứng Nguyễn Thị Kim Liên 61 Lớp K1A - KTHN Báo cáo thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh TÕ - tµi chín Ng SH ày Nợ Số d đầu tháng TrÝch 1% BHYT qua l¬ng 28/0 cđa 16 Có 2.000.93 công nhân viên 334 3.129.36 28/0 Trích 2% BHYT cho công 17 nhân trực tiÕp sx TrÝch 2% BHYT cho c«ng 622 28/0 nhân viên không trực 17 tiếp sx Trích 2% BHYT cho qu¶n 627 656.693 642 … 843.403 …… 10.079.0 28/0 lý … 17 … … doanh nghiƯp …… Céng ph¸t sinh th¸ng Sè d cuèi th¸ng Người ghi sổ (ký,họ tên) 85 10.079.0 85 kế tốn trưởng giám đốc (ký,họ tên) (ký,họ tên) Ngun Thị Kim Liên 62 Lớp K1A - KTHN Báo cáo thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh TÕ - tµi chín Chơng Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán công ty 3.1 NHN XÉT CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TIỀN LƯƠNG 3.1.1 u ®iĨm Trong cơng tác tổ chức kế tốn Cơng ty Cổ phần xây lắp Hải Vân không ngừng bước kiện tồn máy kế tốn Bộ máy kế toán tổ chức chuyên sâu, kế toán chịu trách nhiệm vài phần hành, cụ thể nên phát huy tính chủ động, thành thạo cơng việc Cơng tác tốn hàng q, hàng năm thực tốt, rõ ràng thời hạn Nhờ có đội ngũ kế tốn có lực không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ nên thời gian qua cung cấp thơng tin kịp thời xác, phục vụ đắc lực cho lãnh đạo Công ty việc đưa định đạo sản xuất cách kịp thời, góp phần tích cực vào q trình hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng tác hạch tốn tiền lương khoản trích theo lương cán cơng nhân viên Công ty chấp hành chế độ tiền lương, thưởng, phụ cấp, trợ cấp BHXH kế tốn tiền lương thực đầy đủ, xác kịp thời Kế tốn tiền lương ln hướng dẫn phận, xưởng thực tốt công tác thông tin để tính lương BHXH xác, kịp thời Các hình thức chứng từ sổ sách sử dụng mẫu quy định Bộ tài phản ánh tương đối rõ ràng khoản mục nghiệp vụ phát sinh, tổ chức tốt công tác ghi chép ban đầu, tổ chức xử lý ghi sổ kế toán nghiệp vụ liên quan đến tiền lương khoản trích theo lương người lao động Báo cáo phõn tớch Nguyễn Thị Kim Liên 63 Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh TÕ - tµi chÝn ghi chép tiền lương, BHXH thu nhập khác người lao động góp phần quản lý, tiết kiệm chi phí lao động thúc đẩy phát triển Cơng ty Ngồi việc thực chế độ tai nạn lao động chế độ ốm đau, thai sản, Chế độ hưu trí cơng ty thực chế độ bảo hộ lao động an tồn lao động Do cơng việc xây dựng thường cao có nguy xảy tai nạn so vơí ngành ngề khác nên công ty trang bị nhiều thiết bị bảo hộ lao động mũ cứng, gang tay cách điện, quần áo vải dày, trang… để đảm bảo an toàn cho người lao động Để cơng nhân hiểu “an tồn bạn” cơng ty đưa quy định sử phạt cố tình vi phạm quy định cuả an tồn lao động cuả công ty Và thực chế độ khen thưởng cho tập thể hay cá nhân có sáng kiến tích cực tham gia bảo hộ lao ng 3.1.2 nhợc điểm Do tr lng theo hỡnh thức trả lương theo thời gian số phòng phòng kế hoạch vật tư, phòng kỹ thuật cơng nghệ nên mang tính bình qn khơng khuyến khích người lao động tích cực cơng việc Trình độ cán quản lý hạn chế chủ yếu làm việc qua thực tế đào tạo ảnh hưởng đến chất lượng cơng việc Việc khoán đơn giá tiền lương cho phận sản xuất chưa có chế khen thưởng, phạt định mức tiêu hao nguyên liệu mà chia lương khối lượng sản phẩm hồn thành Tóm lại tính toán chi trả tiền lương, hạch toán tiền lương khoản trích theo lương Cơng ty Cổ phần xây lắp HẢI VÂN xây dựng có hình thức tương đối thích hợp với đặc điểm Cơng ty Tuy nhiên q trình vận dụng tồn nhiều hạn chế cần có giải pháp để khắc phục hoàn thiện để đạt hiệu cao na thi gian ti Nguyễn Thị Kim Liên 64 Líp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp Khoa Kinh Tế - tài chín đề xuất Về công tác lao động Để công tác lao động có hiệu Cơng ty cần đào tạo thêm cán quản lý rà soát lại lực lượng lao động xếp họ lại vị trí phù hợp với lượng người để từ họ phát huy sở trường cuả góp phần thúc đẩy hiệu sản xuất kinh doanh, ngày nâng cao tinh thần, vật chất cho người lao động Đối với việc quản lý thời gian lao động thông qua bảng chấm công Công ty cần theo dõi thêm số làm việc người lao động, người lao động khơng làm đủ tiến hành trừ cơng theo • Về quản lý máy kế tốn Là cơng ty xây dựng nên thời gian thi công thường kéo dài, trải rộng nhiều địa bàn khó khăn việc kiếm tra, giám sát thời gian lao động người lao động cần bố trí kế tốn tiền lương cơng trình xây dựng lớn Cơng ty cần tuyển thêm kế toán tránh kiêm nhiệm nhiều việc gây không đồng phận kế tốn • Về cơng tác xây dựng định mức lao động Cần sâu xem xét điều kiện cụ thể cuả loại công việc đặc điểm điều kiện thi cơng cuả cơng trình Để xây dựng định mức phù hợp, sát vưà đảm bảo lợi ích cuả công ty vưà khuyến khích người lao động Thực tế xây dựng định mức chung áp dụng vào cơng trình khơng phù hợp • Về kế tốn tiền lương Cơng ty vào phương thức sản xuất tổ chức lao động để sách tiền lương phù hợp cần tổ chức lao động chặt chẽ khoa học, sách tiền lương hiệu ngược lại Ngun ThÞ Kim Liên 65 Lớp K1A - KTHN Báo cáo thực tập tèt nghiƯp  Khoa Kinh TÕ - tµi chÝn Ngồi để khuyến khích người lao động làm việc khơng quan tâm đến số lượng sản phẩm mà phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm nên áp dụng nhiều hình thức tiền thưởng : thưởng sáng kiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức sản xuất cho cán kỹ thuật cán quản lý Tăng cường quản lý bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ • Về sách đãi ngộ Đặc điểm xây dựng cuả công ty thường vùng xa xôi hẻo lánh, điều kiện sinh hoạt vật chất, tinh thần nhiều thiếu thốn dó cơng ty cần quan tâm đến điều kiện ăn, nơi làm việc người lao động cơng trình nhằm động viên thúc đẩy họ gắn bó với cơng ty, hăng say lm vic Nguyễn Thị Kim Liên 66 Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh TÕ - tµi chÝn KÕt luËn Tổ chức tốt kế tốn lao động, tiền lương khoản trích theo lương điều kiện để quản lý tốt quỹ lương quỹ bảo hiểm xã hội, bảo đảm cho việc trả lương bảo hiểm xã hội nguyên tắc, chế độ Trả lương hợp lý đòn bẩy kinh tế để kích thích người lao động làm việc tích cực với suất, chất lượng trách nhiệm cao đồng thời tạo điều kiện tính, phân bổ chi phí tiền lương khoản trích theo lương vào giá thành sản phẩm doanh nghiệp xác Việc hạch tốn tốt tiền lương góp phần tăng cường chế độ hạch tốn nội doanh nghiệp Chính sách kế tốn tiền lương vận dụng linh hoạt doanh nghiệp tùy thuộc vào đặc điểm tổ chức quản lý , tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh cơng tác kế tốn Công ty; đặc biệt chuẩn mực kế tốn chung Bộ Tài Vì u cầu kế toán phải nắm vững nguyên tắc chung có vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tế đơn vị Cùng với kiến thức học tập trường thời gian thực tập Công ty Cổ phần xây lắp HẢI VÂN, em nhận thức rõ ràng cơng tác kế tốn, bổ sung thêm vốn kiến thức thực tế tạo thuận lợi cho em công việc sau Một lần em xin chân thành cảm ơn giáo HÀ THỊ HỒNG tồn thể cơ, chú, anh, chị phòng Tài chính-Kế tốn công ty CỔ PHẦN XÂY LẮP HẢI VÂN tận tình hướng dẫn em hồn thành báo cáo ny Nguyễn Thị Kim Liên 67 Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh TÕ - tµi chÝn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Kế toán doanh nghiệp xây lắp NXB thống kê Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp Trờng đại học phơng đông Giáo trình kế toán tàichính - Trờng đại học kế toán tài Kế toán Tài Trờng Đại học tài kế toán NXB tài Giáo trình kinh tế xây dựng Trờng đai học tài kế toán Nguyễn Thị Kim Liên 68 Lớp K1A - KTHN Báo cáo thực tập tèt nghiƯp  Khoa Kinh TÕ - tµi chÝn DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Ký hiệu LĐ TSCĐ BHXH NXB XL NVQL BHYT QĐ GTGT CNV TK KH VND TSNH TL DT DN TS VCSH NH PC TK CBCNV Nội dung Lao động Tài sản cố định Bảo hiểm xã hội Nhà xuất Xây lắp Nhân viên quản lý Bảo hiểm y tế Quyết định Giá trị gia tăng Công nhân viên Tài khoản Khấu hao Việt Nam Đồng Tài sản ngắn hạn Tiền lương Doanh thu Doanh nghiệp Tài sản Vốn chủ sở hữu Ngân hàng Phiếu chi Tài khoản Cán công nhõn viờn Nguyễn Thị Kim Liên 69 Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh TÕ - tµi chÝn MỤC LỤC trang nhËn xÐt cđa giáo viên hớng dẫn Lời mở đầu Ch¬ng Tỉng quan vỊ c«ng ty cổ phần xây lắp hảI vân QUá TRìNH HìNH THàNH Và PHáT TRIểN CủA CÔNG TY 1.2 ĐặC ĐIểM Tổ CHứC QUảN Lý Và QUY TRìNH CÔNG NGHệ SảN XUấT KINH DOANH CủA CÔNG TY Cổ PHầN XÂY LắP HảI VÂN 1.2.1 Đặc điểm tổ chức máy quản lý .8 1.2.3 Quy trình sản xuất : 13 1.3 Công tác tổ chức kế toán Công ty 15 15 1.3.1 cấu tổ chức máy kê toán công ty 15 1.3.2 Hình thức sổ kế toán đợc áp dụng công ty 18 1.3.2.1.Tỉ chøc vËn dơng chÕ độ kế toán 18 1.3.2.3.trình tự phơng pháp ghi sỉ .20 1.3.2.4 Tỉ chøc vËn dơng chøng từ kế toán .21 Thực trạng công tác kế toán tiỊn l¬ng .22 Tại công ty cổ phần xây lắp hảI v©n 22 2.1 tình hình tổ chức quản lý tiền lơng khoản trích theo lơng công ty cổ phần xây lắp hải vân 22 2.1.1 T×nh hình quản lý tiền lơng công ty 22 2.1.2 phơng pháp tính phân bổ tiền lơng khoản phải trả công ty 23 2.1.2.1 phơng pháp tính chia lơng c«ng ty .23 2.1.2.2 khoản phải trả doanh nghiệp : 25 2.2 Tổ chức kế toán tiền lơng khoản trích theo lơng doanh nghiệp 27 2.2.1 chứng từ sổ sách liên quan đến lao động tiền lơng đợc sử dụng công ty .27 Nguyễn Thị Kim Liên 70 Lớp K1A - KTHN B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiƯp  Khoa Kinh TÕ - tài chín Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Công ty, Công ty dùng hình thức Chứng từ ghi sổ, theo sơ đồ sau: 27 Chøng tõ gèc: Lµ chứng từ nh giấy xin toán, giấy tạm ứng, bảng toán lơng, tất chứng từ phải có đầy đủ chữ ký kế toán trởng, giám đốc, moí đợc thực hạch toán 28 2.2.2 H¹ch toán tiền lơng toán tiền lơng ngời lao động 30 Chơng 63 NhËn xÐt vµ kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán công ty 63 3.1.1 u điểm 63 ®Ị xt .65 KÕt luËn .67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 68 Nguyễn Thị Kim Liên 71 Líp K1A - KTHN
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây lắp Hải Vân, Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xây lắp Hải Vân

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay