Ứng dụng của tự động hóa điện trong kỹ thuật điện

10 35 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2018, 18:29

Với sự phát triển kinh tế liên tục và tiến bộ, mức độ tự động hóa cũng đang dần được cải thiện, ngày càng mở rộng hơn phạm vi của các ứng dụng, tự động hóa kỹ thuật điện đã được sâu vào mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, trong khi từng bước nâng cao mức độ tự động hóa điện cũng thúc đẩy đáng kể Sự phát triển và tiến bộ của toàn ngành công nghiệp kỹ thuật điện. Ứng dụng Tự động hóa điện kỹ thuật điện Với phát triển kinh tế tiến kỹ thuật điện chiếm vị trí quan trọng phát triển kinh tế xã hội, ảnh hưởng trực tiếp phát triển kinh tế hoạt động thị trường Với cải tiến liên tục mức độ tự động hóa điện, kỹ thuật điện sử dụng rộng rãi lĩnh vực khác sống hàng ngày, tự động hóa điện dẫn đến tiếp tục phát triển loạt ứng dụng kỹ thuật điện tiếp tục tăng lên, không sử dụng số lĩnh vực công nghệ cao, chẳng hạn Trong trình thiết kế hàng khơng vũ trụ thiết kế điều hướng, thâm nhập vào tất khía cạnh sống hàng ngày người dân Bài viết chủ yếu xây dựng khái niệm thiết kế nguyên tắc thiết kế tự động hóa điện, giới thiệu ứng dụng thực tế tự động hóa điện tồn kỹ thuật điện Giới thiệu tự động hóa điện trực tiếp thay mặt trình độ quốc gia phát triển cơng nghiệp, cơng nghệ tự động hóa sử dụng rộng rãi kỹ thuật điện, dẫn đầu phát triển ngành công nghiệp điện, công nghiệp điện cho phát triển mở Chương Với cải tiến liên tục mức máy tính, mức độ tự động hóa ngày sử dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực khác Sự phát triển điện truyền thống sử dụng máy tính để điều khiển phụ, mà khơng thể đáp ứng độ xác hiệu trình ứng dụng thực tế Cái gọi cơng nghệ tự động hóa điện dùng để tham gia vào cơng nghệ tự động hóa thiết kế điện truyền thống, để cải thiện hoàn thiện cơng nghệ tự động hóa có, cải thiện thiếu sót khuyết điểm cơng nghệ tự động hóa có, đáp ứng tốt phát triển Sự cần thiết phải cải thiện chất lượng mức độ sống người dân 1, khái niệm thiết kế tự động hóa điện nguyên tắc thiết kế kỹ thuật điện 1.1 Kỹ thuật điện khái niệm thiết kế tự động hóa điện q trình thiết kế tồn hệ thống tự động hóa điện chủ yếu áp dụng cho khái niệm tiên tiến sau, ý tưởng giám sát tập trung, công nghệ từ xa Khái niệm thiết kế giám sát, khái niệm giám sát fieldbus 1.1.1 Khái niệm giám sát tập trung thông tin kỹ thuật điện hoạt động thực tế trình xử lý tập trung, mà trực tiếp làm tăng khối lượng công việc hệ thống xử lý trung tâm, giảm tốc độ xử lý toàn hệ thống, ảnh hưởng đến hiệu tồn dự án Trong đó, q trình hoạt động kỹ thuật điện, nhu cầu cho toàn trình hoạt động thời gian thực theo dõi, giám sát thời gian q trình sau cần phải chuyển lượng lớn liệu thông tin, chất lượng số lượng loại cáp đưa yêu cầu mới, nhu cầu để biết thêm Một số lượng lớn loại cáp chất lượng cao Đồng thời, để tránh tồn q trình giám sát ảnh hưởng đến độ tin cậy hoạt động hệ thống trình theo dõi thời gian thực, cần thiết kế hệ thống giám sát tập trung 1.1.2 Khái niệm thiết kế giám sát từ xa Kiểm sốt kỹ thuật điện thiết kế cách để điều khiển từ xa, đặc biệt số dự án điện nhỏ Sử dụng phương pháp kiểm soát điều khiển từ xa kỹ thuật điện làm giảm đáng kể số lượng loại cáp, chi phí lắp đặt chi phí vật liệu bị giảm, chi phí toàn kỹ thuật điện giảm, làm tăng độ tin cậy kỹ thuật điện, điều khiển linh hoạt Thuận tiện Tuy nhiên, phương pháp điều khiển có thiếu sót riêng nó.Vì tốc độ truyền thông tương đối chậm, nên phương pháp điều khiển thường khơng khuyến khích sử dụng kỹ thuật điện quy mô lớn 1.1.3 Khái niệm giám sát Fieldbus thiết kế kỹ thuật điện giai đoạn dự án cơng nghệ nói chung fieldbus công nghệ Ethernet, điều khiển xe buýt lĩnh vực trình thiết kế nên kết hợp với tình hình thực tế tồn thiết kế kỹ thuật điện, việc sử dụng phương pháp điều khiển Cải thiện pertinence tồn kỹ thuật điện xếp hợp lý chế độ giám sát toàn kỹ thuật điện 1.2 tự động hóa điện nguyên tắc thiết kế kỹ thuật điện trình thiết kế việc thực chương trình điện lớn nên làm theo ba nguyên tắc, trước hết phải làm cho tồn thiết kế điện nhiều tốt để đáp ứng nhu cầu thực tế sản xuất đời sống, đáp ứng yêu cầu sản phẩm Thứ hai, trình lựa chọn thiết bị điện tử, số thiết bị điện tử có hiệu suất tốt chất lượng tốt nên lựa chọn để đảm bảo tính khả thi toàn kỹ thuật điện Cuối cùng, mối quan hệ toàn thiết bị điện khí phải xử lý cách để đảm bảo tự động hóa tồn kỹ thuật điện 2, ứng dụng cụ thể tự động hóa điện kỹ thuật điện phân tích thiết kế 2.1 ứng dụng thực tế lịch lưới hoạt động phát triển lưới điện có liên quan trực tiếp đến chất lượng sống chất lượng sống người dân liên kết chặt chẽ với sống hàng ngày người dân Trong trình lưới lịch làm để đảm bảo chất lượng cao toàn mạng, an ninh kịp thời trở thành vấn đề giai đoạn này, chất lượng lưới điện lịch tác động trực tiếp vào mức sống chất lượng người dân Trong lưới lịch trình lập kế hoạch theo cách truyền thống đòi hỏi nhiều nguồn nhân lực vật chất thu thập thông tin xử lý phân tích, tổng hợp thơng số khác nhau, người đàn ơng vĩ đại tồn q trình lưới lịch theo tỷ lệ, trực tiếp ảnh hưởng đến lịch trình lưới điện Độ xác xác Sự đời cơng nghệ tự động hóa q trình lập kế hoạch lưới điện, cải thiện đáng kể hiệu độ xác tồn thiết bị lập lịch trình lưới điện, máy chủ mạng khác thiết bị trung tâm giám sát mạng kết hợp toàn mạng lịch thời gian thực, lập kế hoạch q trình thực việc đánh giá toàn mạng lưới y tế giám sát, cải thiện đáng kể hiệu độ xác lịch mạng, cán quản lý có liên quan hiểu rõ tình hình hoạt động toàn mạng lưới, quản lý dễ dàng, gián tiếp Nâng cao hiệu quản lý người quản lý 2.2 Ứng dụng thực tiễn tự động hóa điện quản lý kỹ thuật điện Với mức độ tiến khoa học, không ngừng nâng cao trình độ tự động hóa, cơng nghệ cao bước áp dụng cơng nghệ tự động hóa điện đến đời công nghệ xử lý tự động hóa quản lý kỹ thuật điện cải thiện trình độ cơng nghệ tự động hóa giúp Hệ thống hóa tồn quản lý kỹ thuật điện Ví dụ, đời kỹ thuật điện bảng điều khiển khác để quản lý cơng nghệ tự động hóa cải thiện mơ hình quản lý truyền thống có, nhạc cụ thực việc giám sát quản lý thời gian thực, nâng cao hiệu quản lý, tồn quản lý Q trình đơn giản nhiều Chừng ứng dụng công nghệ kỹ thuật thiết bị đo đạc để xây dựng hệ thống điều khiển PLC tự động hóa quản lý, DCS quản lý phân phối, điều làm tăng đáng kể mức độ quản lý kỹ thuật thiết bị đo đạc tự động hóa, nhiều liệu hoạt động thông tin, thông báo giám sát kiểm sốt việc thực thời gian thực, Cải thiện ổn định tồn hệ thống giảm chi phí bảo trì tồn hệ thống điện Do đó, đời cơng nghệ tự động hóa q trình quản lý tồn kỹ thuật điện theo dõi thời gian thực tất khía cạnh kỹ thuật điện, tiếp tục cải thiện tính xác độ xác toàn quản lý dự án điện 2.3 tự động hóa hệ thống điều khiển điện ứng dụng thực tế nhà máy điện phân cấp hệ thống giám sát điều khiển phân tán chiếm vị trí quan trọng q trình hoạt động toàn nhà máy điện, trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh ổn định vận hành nhà máy đo lường điện hệ thống điều khiển sử dụng chủ yếu cấu trúc điều khiển phân cấp, có cấu hình cụ thể mạng lưới thông tin liên lạc liệu tốc độ cao, số đơn vị phần quan trọng, Ethernet, kiểm sốt q trình máy trạm Trong trường hợp máy trạm cấu tạo chủ yếu hai phần, cụ thể kỹ thuật trạm làm việc cơng việc chạy máy trạm nhân viên, máy trạm kỹ thuật thu thập liệu, phân tích bảo trì, cơng việc máy trạm nhân viên chuyển chịu trách nhiệm toàn hệ thống điện thông tin công việc Nhận Kiểm sốt tồn hệ thống phân phối điều khiển từ xa, thực đơn vị kiểm soát liệu điều hành cụ thể hệ thống quan sát, thông số hoạt động hệ thống phân tích, sau đưa lệnh cho thiết bị liên quan Trong suốt q trình kiểm sốt q trình, điều khiển q trình giao tiếp với máy trạm thông qua việc truyền nhận thông tin để đạt điều khiển quản lý tự động 3, kết luận Với phát triển kinh tế liên tục tiến bộ, mức độ tự động hóa dần cải thiện, ngày mở rộng phạm vi ứng dụng, tự động hóa kỹ thuật điện sâu vào khía cạnh sống hàng ngày, bước nâng cao mức độ tự động hóa điện thúc đẩy đáng kể Sự phát triển tiến tồn ngành cơng nghiệp kỹ thuật điện Mặc dù năm gần đây, mức độ tự động hóa điện khơng có tiến nhỏ, có khơng phải khoảng cách nhỏ phát triển so sánh, nên học hỏi từ cơng nghệ tiên tiến nước ngồi khơng ngừng hấp thụ kinh nghiệm thành cơng nước ngồi, tiếp tục thực cải cách đổi mới, thu hẹp khoảng cách nước phát triển, công nghệ tự động hóa đóng vai trò lớn kỹ thuật điện ... cách để đảm bảo tự động hóa tồn kỹ thuật điện 2, ứng dụng cụ thể tự động hóa điện kỹ thuật điện phân tích thiết kế 2.1 ứng dụng thực tế lịch lưới hoạt động phát triển lưới điện có liên quan trực... trình độ tự động hóa, cơng nghệ cao bước áp dụng cơng nghệ tự động hóa điện đến đời công nghệ xử lý tự động hóa quản lý kỹ thuật điện cải thiện trình độ cơng nghệ tự động hóa giúp Hệ thống hóa tồn... kế kỹ thuật điện, việc sử dụng phương pháp điều khiển Cải thiện pertinence tồn kỹ thuật điện xếp hợp lý chế độ giám sát toàn kỹ thuật điện 1.2 tự động hóa điện nguyên tắc thiết kế kỹ thuật điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng của tự động hóa điện trong kỹ thuật điện, Ứng dụng của tự động hóa điện trong kỹ thuật điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay