Hàng hóa công cộng

12 7 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 22:43

LỜI MỞ ĐẦU Thời gian gần đây, thuật ngữ “xã hội hóa” cải cách dịch vụ cơng khơng đề cập văn mang tính chất định hướng Đảng, Nhà nước, mà nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm Cần thiết phải xác định rõ mục tiêu mà công cải cách hàng hóa, dịch vụ cơng cộng hướng tới chất lượng dịch vụ mức độ xã hội hóa Xã hội hóa loại hình dịch vụ phương thức để đạt chất lượng dịch vụ công cộng mong muốn Ở nhiều nước phát triển, xu chuyển giao hàng hóa, dịch vụ cơng cộng cho tư nhân ngày áp dụng nhiều hình thức khác Nhà nước chịu trách nhiệm cung cấp lĩnh vực mà khu vực tư khơng chưa tham gia Có nhiều tài liệu nghiên cứu rằng, hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng khu vực nhà nước thường hiệu so với khu vực tư nhân Đối với Việt Nam, cung ứng dịch vụ công cộng phụ thuộc phần lớn vào Nhà nước khu vực tư chưa đủ lực để cung cấp tốt dịch vụ Hơn nữa, Nhà nước phải người có trách nhiệm điều tiết hàng hóa, dịch vụ công cộng Trách nhiệm nhằm đảm bảo công vùng miền, cách hỗ trợ cho khu vực có điều kiện kinh tế, mơi trường sống khó khăn khu vực miền núi, hải đảo, khu vực có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống Trong kinh tế thị trường Việt Nam Nhà nước cụ thể Chính phủ giữ vai trò quan trọng việc cung ứng điều tiết hàng hóa dịch vụ cơng cộng Bằng kiến thức học mơn Quản lý công hỗ trợ Giảng viên hướng dẫn bạn bè đồng môn để làm sáng tỏ hàng hóa dịch vụ cơng vai trò Chính phủ loại hình dịch vụ em xin tìm hiểu phân tích đề tài: “Hàng hóa cơng cộng? Vai trò Chính phủ khu vực cơng cộng hàng hóa công cộng kinh tế thị trường? Liên hệ với tình hình thực tiễn địa bàn quận Kiến An, Hải Phòng” NỘI DUNG I Lý thuyết hàng hóa cơng cộng Khái niệm thuộc tính hàng hóa cơng cộng Theo Paul Samuelson( người Mỹ nhận giải Nobel năm 1970) thì, hàng hóa cơng cộng (HHCC) loại hàng hóa mà chi phí để nhận dịch vụ từ người 0, cấm người sử dụng Theo Joseph Stighlitz (giáo sư đại học Columbia, nhận giải Nobel năm 2001), hàng hóa cơng cộng loại hàng hóa mà việc cá nhân hưởng thụ lợi ích hàng hóa tạo khơng ngăn cản người khác đồng thời hưởng thụ lợi ích Khái niệm chung là: Hàng hóa cơng cộng hàng hóa có thuộc tính khơng có tính cạnh tranh khơng có tính loại trừ: - Khơng có tính cạnh tranh nghĩa có thêm người sử dụng hàng hóa cơng cộng khơng làm giảm lợi ích tiêu dùng người tiêu dùng có Có thể hiểu hàng hóa cơng cộng đáp ứng lợi ích nhiều người không hạn chế số người sử dụng Thực tế, vấn đề lợi ích hàng hóa cơng khơng phải lúc nhiều người mà phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh người sử dụng hàng hóa này, họ khai thác nhiều lợi ích từ nó, khác nhu cầu họ - Khơng có tính loại trừ hiểu ngầm mặt kỹ thuật là chi phí tốn để ngăn ngừa người khác sử dụng loại hàng hóa Có thể hiểu người tiêu dùng khơng bị cản trở có nhu cầu Có hàng hóa cơng cộng mà chi phí để trì hệ thống quản lý nhằm loại trừ giá (gọi chi phí giao dịch) tốn kém, ví dụ chi phí để trì hệ thống trạm thu phí đường cao tốc,…thì hiệu cung cấp miễn phí tài trợ thuế Phân loại hàng hóa cơng cộng HHCC mang đầy đủ hai đặc tính gọi HHCC túy Trong thực tế, có HHCC thoả mãn cách chặt chẽ hai thuộc tính nói Đại đa số HHCC cung cấp có hai thuộc tính nói có mức độ khác Những HHCC gọi - HHCC không tuý Chúng coi trường hợp trung gian, nằm hai thái cực HHCC tuý hàng hóa cá nhân (HHCN) tuý Tuỳ theo mức độ tạo ngoại ứng sản xuất tiêu dùng hàng hoá tuỳ theo khả thiết lập chế để mua bán quyền sử dụng hàng hoá mà HHCC khơng túy chia làm hai loại: - HHCC tắc nghẽn hàng hố mà có thêm nhiều người sử dụng chúng gây ùn tắc hay tắc nghẽn khiến lợi ích người tiêu dùng trước bị giảm sút Chi phí biên để phục vụ cho ngườitiêu dùng tăng thêm sau giới hạn định khơng mà bắt đầu tăng dần Nhưng rõ ràng chúng có tính cạnh tranh có thêm nhiều người vào tuyến đường làm tốc độ lưu thơng giảm, tăng nguy tai nạn, tăng mức tiêu hao nhiên liệu nhiễm… Tất điều làm giảm lợi ích người tham gia giao thơng HHCC loại trừ giá hay gọi tắt HHCC loại trừ, thứ hàng hố mà lợi ích chúng tạo định giá.Việc lại qua cầu loại trừ giá, cách đặt trạm thu phí hai đầu cầu Các câu lạc tư nhân thường cung cấp dịch vụ cho nhóm nhỏ hội viên Thẻ hội viên câu lạc trao đổi thị trường Bằng cách tham gia câu lạc trả hội phí, hội viên chia gánh chịu chi phí trì dịch vụ trang thiết bị câu lạc mà họ sử dụng Mức phí số hội viên tăng thêm định hội viên để tránh khả tắc nghẽn II Vai trò Chính phủ khu vực cơng cộng hàng hóa cơng cộng kinh tế thị trường Chính phủ khu vực cơng cộng kinh tế thị trường Khái niệm phủ thường liền với khái niệm khác khu vực công cộng (KVCC) Trong nhiều tài liệu, KVCC sử dụng thuật ngữ tương đương với khái niệm khu vực phủ Để xem xét KVCC, dựa vào nguyên tắc hoạt động khu vực so với khu vực tư nhâ (KVTN) Nhưng thấy cách đơn giản kinh tế hỗn hợp ngày nay, ln có đan xen kế hợp hai hình thức phân bổ nguồn lực: Phần bổ nguồn lực theo chế thị trường phân bổ nguồn lực theo chế phi thị trường Phân bổ nguồn lực theo chế thị trường phải tuân theo qui luật thị trường qui luật khan hiếm, qui luật cung – cầu, qui luật giá trị… để phân bổ cách có hiệu nguồn lực xã hội Phương thức lấy động tối đa hoá lợi ích làm mục tiêu phân bổ Nguồn lực phân bổ vào ngành, lĩnh vực hay địa bàn mang lại lợi ích tối đa cho người chủ sở hữu nguồn lực Đây bàn tay vơ hình theo cách gọi Adam Smith sỏ hình thành KVTN Mặc dù vậy, chế trị trường khơng thể bao qt hết tồn kinh tế quốc dân, mục tiêu khác mà xã hội muốn theo đuổi không tối đa hố lợi ích cá nhân, ví dụ mục tiêu công hay ổn định kinh tế vĩ mô Về mặt này, chế thị trường phân bổ phân bổ nguồn lực không đạt mức xã hội mong muốn Do đó, cần phải có phương thức thứ hai, phân bổ phi thị trường Phương thức thường sử dụng công cụ can thiệp phổ biến phủ để điều tiết cách phân bổ thị trường, thuế, trợ cấp, mệnh lệnh hành chính, DNNN… Chỉ có phủ có khả sử dụng phương thức phân bổ phi thị trường, phủ có quyền cưỡng chế mà KVTN khơng có, nhờ quyền mà phủ khắc phục nhiều thất bại thị trường Bộ phận kinh tế cần phải phân bổ nguồn lực chế phi thị trường gọi KVCC Theo cách hiểu vậy, nêu số lĩnh vực sau xếp vào KVCC: • Hệ thống quan quyền lực nhà nước Quốc hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp, quan hành pháp (bộ máy phủ, bộ, viện, uỷ ban nhân dân cấp), quan tư pháp (toà án, viện kiểm sát)… • Hệ thống quốc phòng, an ninh, trật tự an tồn xã hội… • Hệ thống KCHT kỹ thuật xã, hội (đường sá, bến cảng, cầu cống, mạng lưới thông tin đại chúng, hệ thống cung cấp dịch vụ cơng, trường học, bệnh viên cơng, cơng trình bảo vệ mơi trường…) Vai trò Chính phủ khu vực công cộng nước ta qua thời kỳ 2.1 Giai đoạn trước năm 1986 Giai đoạn năm trước 1986, kinh tế nước ta dạng bao cấp với vai trò độc quyền Nhà nước hình thức sở hữu Có thể nói giai đoạn này, khu vực cơng cộng khu vực chủ đạo, chi phối mặt đời sống xã hội Chính phủ phát triển kinh tế quốc doanh tất lĩnh vực, bao cấp cho kinh tế tập thể, hạn chế kinh tế tư nhân gia đình, lập kế hoạch sản xuất, thu mua phân phối sản phẩm chi tiết đến người dân Với thực trạng vậy, thấy đến hàng hố cá nhân phủ trực tiếp cung cấp Và tất nhiên hàng hoá cơng cộng có dịch vụ cơng lại định bàn tay phủ Chính phủ người trực tiếp sản xuất cung cấp dịch vụ công cho người dân Từ dịch vụ thiết yếu điện, nước, y tế, giáo dục, quốc phòng đến dịch vụ bổ trợ giải trí khác truyền hình, nghệ thuật Nhà nước độc quyền cung cấp Điều đảm bảo cho vai trò lãnh đạo tuyệt đối Nhà nước, tạo thống nhất, ổn định nước Tuy nhiên lại trực tiếp cản trở lợi ích người dân, mà nhu cầu nhân dân vượt khả cung cấp Chính phủ Điều dấn đến đổi lớn lao, toàn diện năm 1986 2.2 Giai đoạn sau năm 1986 Bước sang giai đoạn đổi mới, với việc chuyển kinh tế sang vận hành theo chế thị trường, có phân định ngày rõ nét vai trò khu vực cơng cộng khu vực tư nhân Chính phủ khơng cần thiết phải xuất lực lượng kinh doanh nữa, mà chuyển sang người định hướng mục tiêu, tổ chức, điều tiết, hỗ trợ, hướng dẫn tạo môi trường kinh tế pháp luật thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên, số lĩnh vực trọng yếu, Chính phủ người đứng trực tiếp sản xuất cung cấp Trong có hàng hố dịch vụ cơng Có thể thấy, đứng trước vai trò mới, khu vực cơng cộng Việt Nam có chuyển biến sâu sắc Chính phủ thúc đẩy hàng loạt cải cách thể chế kinh tế để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân, khoán sản phẩm, phát triển thành phần kinh tế, mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước, đổi cơng tác kế hoạch hóa, xuất nhập Điều làm cho vai trò phủ việc cung cấp dịch vụ cơng có biến chuyển định Thứ nhất, Chính phủ nắm quyền cung cấp độc quyền số loại dịch vụ cơng cộng thiết yếu Đó hàng hố cơng cộng tuý Đặc biệt quốc phòng, an ninh Sở dĩ khơng cách làm khác hiệu hơn, có quốc gia làng xã hay cá nhân có đủ nguồn lực để sản xuẩt máy bay chiến đấu, phản lực Hoặc việc cung ứng dịch vụ khơng mạng lại lợi nhuận, ngun nhân đặc trưng hàng hóa cơng cộng túy loại trừ làm nảy sinh vấn đề “kẻ ăn không” Thứ hai, Đối với loại dịch vụ cơng cộng khơng t khác, phủ nắm quyền cung cấp, khơng hồn tồn độc quyền mà cho phép khu vực tư nhân tham gia cung cấp Đó xu hướng tất yếu hướng phù hợp phủ Một số loại hình dịch vụ cơng cộng cung cấp tốt mục tiêu kinh doanh tư nhân Đó dịch vụ loại trừ y tế, giáo dục, truyền hình… Chính phủ có xu hướng xã hội hố đầu tư, xây dựng Tức phủ khuyến khích cá nhân, tổ chức tư nhân đứng góp vốn, hay thực vai trò sản xuất cung cấp hàng hố cơng cộng Hoặc Nhà nước tiến hành khốn cho doanh nghiệp tư nhân công việc cung cấp loại hàng hố Ví dụ cung cấp nước sạch, viễn thơng Ngồi số thủ tục hành xã hội hóa để giảm tải cho quan công quyền tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng kiểm xe giới lưu hành, chứng nhận giấy tờ… Như thấy sau năm 1986, vai trò phủ việc cung cấp hàng hố cơng cộng có nhiều biến chuyển tích cực phù hợp với phát triển kinh tế đất nước III Liên hệ thực tiễn địa bàn quận Kiến An, Hải Phòng Giáo dục Kiến An trung tâm giáo dục đào tạo thành phố Hải Phòng Tồn quận có 14 trường mầm non, 12 trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường cao đẳng trường đại học Năm 2015, tổng số tiền ngân sách quận chi cho giáo dục 34 tỷ đồng, năm 2016, số tiền 52 tỷ đồng năm 2017 61 tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 20% tổng chi ngân sách địa phương Cơ sở vật chất trường lớp đáp ứng đủ số phòng học cho cấp học, ngành học, khơng có phòng học ca Trang thiết bị phục vụ dạy học đầu tư thường xuyên theo hướng trường chuẩn quốc gia Ngành giáo dục quận đạt chuẩn phổ cập giáo dục bậc tiểu học cấp độ 2, phần đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ tuổi Tuy nhiên, nguồn ngân sách đầu tư hạn hẹp, không đáp ứng nhu cầu, nên cần phải có đóng góp xã hội cho nghiệp giáo dục - đào tạo, nhiên bên cạnh mặt tích cực việc xã hội hóa giáo dục giảm gánh nặng cho ngân sách chất lượng giáo dục lại cần phải xem xét Ví dụ, địa bàn quận có 56 nhóm lớp tư thục độc lập, có 35 nhóm chưa cấp phép, chiếm tỷ lệ 60% Tại nhóm lớp trơng giữ trẻ tự phát, diện tích phòng học chật chội, cơng trình vệ sinh khơng phù hợp cho trẻ, khu chế biến thức ăn khơng đảm bảo an tồn thực phẩm Phần lớn người trơng trẻ khơng có chun mơn nghiệp vụ sư phạm mầm non Y tế Trong lĩnh vực y tế, hệ thống y tế nhà nước xây dựng phát triển tương đối rộng khắp Tồn quận có bệnh viện, trung tâm y tế quận 10 trạm y tế phường Chi ngân sách cho y tế năm 2015 chiếm 7% tổng chi ngân sách quận, năm 2016 số 8% Tính đến tháng 3/2015, tồn quận 80.000 người tham gia BHYT, đạt gần 70% dân số có thẻ BHYT, 100% đối tượng sách, người có cơng, người tham gia kháng chiến, người nghèo…, 99% học sinh sinh viên tham gia BHYT So với thời điểm năm 2009, độ bao phủ BHYT tăng từ 56,7% năm 2009 lên 69% vào tháng 3/2015; tổng số lượt người KCB BHYT tăng từ 100.000 lượt người năm 2009 lên 120.000 lượt người vào năm 2015 Quyền lợi người tham gia BHYT đảm bảo, chất lượng KCB BHYT ngày nâng cao, tham gia vào cấp ủy đảng, quyền việc tổ chức thực sách BHYT địa bàn ngày nhiều Giao thông vận tải Vốn đầu tư cho ngành giao thơng năm (2014-2016) khoảng 1210 tỷ đồng, bình qn 400 tỷ đồng/năm, vốn TW chiếm 61% vốn địa phương chiếm 39% Hiện địa bàn quận thi công số dự án giao thông trọng điểm, làm thay đổi mặt quận, ví dụ như: dự án cầu Đồng Khê, dự án cầu Niệm (hai cơng trình phận nằm dự án phát triển giao thông đô thị TP Hải Phòng UBND TP Hải Phòng giao Sở GTVT làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới, triển khai từ ngày 28/7/2011 Dự án có tổng mức đầu tư 276,611 triệu USD, đó, vốn tài trợ WB 175 triệu USD vốn đối ứng Hải Phòng 101,611 triệu USD Như thấy ngành giao thơng vận tải chủ yếu nhà nước đảm nhận, khu vực tư nhân gần chưa tham gia vào lĩnh vực Nhìn chung, nhu cầu lại kinh doanh người dân đáp ứng tốt hơn; song chất lượng dịch vụ chưa cao Tình trạng tắc nghẽn giao thơng chưa khắc phục Tai nạn giao thông tiếp diễn nghiêm trọng Một số dịch vụ khác - Cấp nước thị: địa bàn quận có hệ thống cấp nước tập trung, tỷ lệ dân cư cấp nước đạt 85% - Thoát nước xử lý nước thải: hầu hết địa bàn đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước Hiện nay, dự án đầu tư khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề Tràng Minh triển khai giai đoạn cuối, với tổng mức đầu tư dự án 120 tỷ đồng, đó, ngân sách Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường 93,4 tỷ đồng (78% tổng mức đầu tư), nguồn kinh phí nghiệp bảo vệ môi trường thành phố ngân sách quận Kiến An 26,7 tỷ đồng (22% tổng mức đầu tư) Khi vào hoạt động, dự án cải thiện khu vực bị ô nhiễm làng nghề Tràng Minh – làng nghề tái chế phế liệu từ nhiều thập kỷ qua - Dịch vụ cung cấp điện chiếu sáng đô thị: có 90% tuyến đường cấp thị chiếu sáng IV Một số hạn chế đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu vai trò Chính phủ khu vực cơng cộng kinh tế thị trường Một số hạn chế cung cấp hàng hóa cơng cộng Thứ nhất, chuẩn mực khả toán đối tượng Các bệnh viện miễn phí hiểu điều trị miễn phí cho bệnh nhân nghèo, đây, định nghĩa bệnh nhân nghèo thường khơng rõ ràng Năng lực tốn bệnh nhân không tùy thuộc vào gia cảnh họ mà lại tùy thuộc vào bệnh họ Có bệnh hiểm nghèo mà chi phí chữa bệnh lên đến hàng trăm triệu đồng, vượt khả tốn gia đình trung lưu cấp thấp, đừng nói gia đình nghèo theo tiêu chuẩn xác định Liệu rằng, bệnh viện miễn phí, nhà thương thí, có sẵn lòng sẵn ngân khoản để điều trị cho trường hợp khơng? Thứ hai, vấn đề chất lượng phục vụ định chế công, lâm vào tình trạng tải Khi số lượng bệnh nhân tăng q đơng, chất lượng phục vụ bệnh nhân, chưa nói đến việc chữa trị, thuốc men… chắn giảm thấp Đã có nhiều trường hợp giường bệnh phải nằm hai người, nhiều bệnh nhân người nuôi bệnh phải nằm la liệt sàn nhà Không trường học phải dạy ba ca, trường không đủ bàn ghế ngồi cho học sinh Còn công chức làm việc định chế cơng đó? Lương thấp, tình trạng phục vụ q tải khiến cho họ trở nên khó tính thiếu hẳn nụ cười Thứ ba, điều mà tưởng tượng định chế cơng phục vụ cách công bằng, không phân biệt đối xử với chất lượng phục vụ tốt xảy thực tế Rốt cuộc, bệnh viện gọi miễn phí muốn tồn phải thu phí, loại phí thuộc kế hoạch B bệnh nhân có tiền tốn thuốc men viện phí phục vụ tốt Các trường hợp bệnh viện cơng khơng đòi hỏi bệnh nhân phải nộp đủ tiền thuốc, tiền mổ cho ca khẩn cấp ngày trở nên hoi Còn trường công lập? Không phụ huynh học sinh phải đóng học phí, mà chí phải “chạy trường” để trường tốt, có phải góp nhiều thứ lệ phí khác, kể học phí cho lớp phụ đạo Thứ tư, chế tập trung quan liêu bao cấp, hoạt động cung cấp hàng hoá dịch vụ Nhà nước bao cấp qua giá nên việc qui định khuôn khổ pháp luật cho hoạt động chưa thực quan tâm Hoạt động đơn vị cung ứng dịch vụ thường hiệu quả, chất lượng không cao, song Nhà nước khơng có chế để kiểm tra, giám sát thiếu biện pháp xử lý nghiêm minh Điều dẫn đến thất tài sản Nhà nước, nạn tham ô, tham nhũng xảy phổ biến để lại hiệu cho đời sống xã hội Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu vai trò Chính phủ khu vực công cộng kinh tế thị trường Thứ nhất, Nhà nước cần xây dựng chiến lược sách phát triển ngành cung ứng dịch vụ công cộng Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường, bên cạnh lực lượng Nhà nước có tham gia đơng đảo lực lượng tư nhân vào cung ứng dịch vụ cơng cộng Chiến lược sách cung ứng dịch vụ công cộng Nhà nước phải bao quát nội dung sau: - Đề mục tiêu đảm bảo cung ứng dịch vụ công cộng cho nhân dân, tiêu số lượng chất lượng loại dịch vụ công cộng 10 - Xác định rõ quan điểm Đảng Nhà nước ta việc cung ứng loại dịch vụ công cộng định Trong phải xác định rõ yêu cầu đặt đối việc cung ứng dịch vụ công cộng tuỳ theo tầm quan trọng loại dịch vụ với xã hội - Đề giải pháp để bước cải tiến việc cung ứng dịch vụ cơng cộng, tất giải pháp xã hội hố dịch vụ cơng cộng đặc biệt giải pháp quản lý nhà nước quan, đơn vị cung ứng dịch vụ cơng cộng Thứ hai, hồn thiện hệ thống văn quản lý việc cung cấp dịch vụ công cộng Xây dựng khuôn khổ hành lang pháp lý để quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng đòi hỏi tất yếu để nâng cao hiệu quản lý Nhà Nước Hiện nay, hệ thống văn pháp luật Nhà nước loại hình dịch vụ cơng cộng việc quản lý dịch vụ hạn chế Hệ thống văn pháp luật dịch vụ cơng cộng nói chung dịch vụ cơng cộng nói riêng phải lưu ý đến nội dung sau: - Làm rõ đặc thù loại hình cơng cộng, tầm quan trọng với đời sống xã hội - Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm sở cung ứng dịch vụ công cộng - Xác định rõ vai trò Nhà nước với việc đảm bảo cung ứng loại dịch vụ công cộng này, biện pháp hỗ trợ Nhà nước việc cung ứng chúng - Xác định chế tài đơn vị cung ứng dịch vụ công cộng quản lý Nhà nước chế độ tài với đơn vị để tránh hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng thành hoạt động kinh doanh chạy theo lợi nhuận thị trường - Quy định xử lý nghiêm minh với sở vi phạm quy định Nhà nước cung ứng dịch vụ công cộng Thứ ba, tách biệt hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng khỏi hoạt động quản lý Nhà nước Hoạt động cung ứng dịch vụ công khác biệt với hoạt động quản lý Nhà nước Đặc biệt, hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng quan nghiệp, 11 doanh nghiệp cơng ích thực hoạt động cần phải phân định rõ ràng với hoạt động quan hành Nhà nước Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, với tham gia thành phần kinh tế, sở cung ứng dịch vụ Nhà nước phải đối mặt với cạnh tranh phải chứng minh vị trí chủ đạo Thứ tư, tạo chế hoạt động linh hoạt cho sở cung ứng dịch vụ công cộng Cần tạo quyền chủ động lớn cho sở cung ứng dịch vụ công cộng sở cải cách bước chế đọ tiền lương, xây dựng chế tổ chức hoạt động sở cung ứng dịch vụ công cộng Trong điều kiện chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước, cần đổi toàn diện cơ chế quản lý đơn vị cung cấp dịch vụ công cộng, tiến tới giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho sở để phát huy chủ động chịu trách nhiệm sở KẾT LUẬN Cho đến Nhà nước người trực tiếp cung ứng phần lớn hàng hóa, dịch vụ cơng cộng nước ta từ giáo dục, y tế … dịch vụ công cộng khác vận tải cộng cộng, vệ sinh môi trường Đặc biệt loại dịch vụ ảnh hưởng tới nhu cầu thiết yếu người dân có ý nghĩa định phát triển đất nước Đóng vai trò cung ứng điều tiết hàng hóa dịch vụ cơng cộng vai trò Chính phủ trở lên quan trọng hết nhằm đảo bảo ổn định đời sống người dân Trong đề tài phân tích đánh giá tác giả sử dụng kiến thức môn Quản lý công giúp đỡ nhiệt tình Thầy hướng dẫn bạn bè đồng môn lớp QLKT Đại Học Hàng Hải Bài tiểu luận nhiều thiếu xót mong góp ý thêm từ thầy cô giáo bạn bè đồng mơn TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Kinh tế công cộng, PGS.TS Phạm Văn Vận – TH.S Vũ Cương, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2005 12 ... hàng hóa cơng cộng loại hàng hóa mà việc cá nhân hưởng thụ lợi ích hàng hóa tạo khơng ngăn cản người khác đồng thời hưởng thụ lợi ích Khái niệm chung là: Hàng hóa cơng cộng hàng hóa có thuộc tính... hàng hóa cơng cộng khơng làm giảm lợi ích tiêu dùng người tiêu dùng có Có thể hiểu hàng hóa cơng cộng đáp ứng lợi ích nhiều người không hạn chế số người sử dụng Thực tế, vấn đề lợi ích hàng hóa. .. thì, hàng hóa cơng cộng (HHCC) loại hàng hóa mà chi phí để nhận dịch vụ từ người 0, khơng thể cấm người sử dụng Theo Joseph Stighlitz (giáo sư đại học Columbia, nhận giải Nobel năm 2001), hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: Hàng hóa công cộng, Hàng hóa công cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay