Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ)

160 10 0
  • Loading ...
1/160 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 21:54

Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ) LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc đến Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngơ Chí Trung, người thầy tâm huyết tận tình hướng dẫn, động viên khích lệ, dành nhiều thời gian trao đổi định hướng cho suốt q trình thực luận án Tơi xin cảm ơn chân thành tới Thầy giáo, Cô giáo thuộc Viện Dệt may - Da giầy Thời trang, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội giúp đỡ góp ý cho tơi nhiều q trình học tập nghiên cứu Tôi xin cảm ơn Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ chủ tịch hội đồng, phản biện, thư ký ủy viên hội đồng dành thời gian quý báu để đọc, tham gia hội đồng chấm luận án với góp ý cụ thể, bổ ích, giúp tơi hồn thiện tốt nội dung nghiên cứu luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên tạo điều kiện cho học tập hoàn thành luận án Xin cảm ơn tập thể thầy, cô giáo thuộc Khoa Công nghệ May & Thời trang, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên động viên, khích lệ suốt q trình tơi thực luận án Cuối xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân yêu, gần gũi động viên tạo điều kiện tốt để tơi n tâm hồn thành luận án Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan tất nội dung luận án “Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô chiều” cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu, kết luận án trung thực chưa người khác công bố cơng trình khoa học Việc tham khảo nguồn tài liệu thực trích dẫn ghi nguồn tài liệu tham khảo quy định Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2018 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TÁC GIẢ LUẬN ÁN PGS.TS Ngơ Chí Trung Lưu Hoàng ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii MỞ ĐẦU CHƯƠNG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN 1.1 Các phương pháp thiết kế quần áo 1.1.1 Phương pháp thiết kế chiều 1.1.2 Phương pháp Thiết kế chiều 1.2 Phương pháp xác định liệu thể người quần áo thiết kế quần áo chiều 20 1.2.1 Phương pháp đo truyền thống 20 1.2.2 Phương pháp đo thể người, quần áo chiều 21 1.2.3 Xử lý liệu đo thể người 24 1.3 Phương pháp mô thiết kế chiều 25 1.3.1 Lý thuyết mô 25 1.3.2 Cơ sở tốn học ứng dụng mơ chiều 28 1.4 Một số phần mềm ứng dụng thiết kế quần áo chiều 33 1.4.1 Một số phần mềm sử dụng lĩnh vực mơ chiều nói chung 33 1.4.2 Một số phần mềm mô 3D ứng dụng thiết kế quần áo 42 1.5 Kết luận chương hướng nghiên cứu luận án 45 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 2.1 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 47 2.1.1 Phạm vi nghiên cứu 47 iii 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu 47 2.2 Nội dung nghiên cứu 48 2.3 Phương pháp nghiên cứu 49 2.3.1 Xây dựng liệu phục vụ thiết kế quần áo chiều 50 2.3.2 Xây dựng lưới bề mặt thể người lưới quần áo 53 2.3.3 Xây dựng phương pháp thiết kế quần áo chiều 57 2.3.4 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế để thiết kế sản phẩm áo liền váy 77 2.4 Kết luận chương 78 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 79 3.1 Dữ liệu phục vụ thiết kế quần áo chiều 79 3.1.1 Dữ liệu bề mặt thể người 79 3.1.2 Kết xử lý mẫu quét 80 3.2 Lưới bề mặt thể người lưới quần áo không gian chiều 83 3.2.1 Hệ điểm bề mặt thể 83 3.2.2 Hệ điểm lưới áo tương ứng 86 3.2.3 Khoảng cách điểm nút lưới thể người quần áo 87 3.3 Phương pháp thiết kế quần áo ứng dụng mô chiều 93 3.3.1 Sơ đồ khối phương pháp thiết kế quần áo chiều 93 3.3.2 Trình tự thiết kế 94 3.3.3 Kết kiểm nghiệm đánh giá 126 3.3.4 Hướng dẫn quy trình thiết kế chiều 131 3.4 Ứng dụng phương pháp thiết kế để thiết kế mẫu sản phẩm áo liền váy 132 3.4.1 Nhập liệu 132 3.4.2 Tạo lưới bề mặt thể 133 3.4.3 Xây dựng lưới bề mặt sản phẩm áo liền váy 133 3.4.4 Tách nhóm 137 iv 3.4.5 Trải phẳng 137 3.4.6 Hoàn thiện mẫu kỹ thuật Mô may 3D với Optitex 137 3.4.7 Kết đánh giá chuyên gia sản phẩm 139 3.5 Kết luận chương 139 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO 141 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 147 PHỤ LỤC 148 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 3D: Ba chiều 2D: Hai chiều B-Spline: mơ hình toán học sử dụng kĩ thuật đồ họa máy tính để biểu diễn đường cong bề mặt Quad: Dạng cấu trúc bề mặt hay lưới có cạnh bao D Text (Distance Text Design Text): Dữ liệu khoảng cách C-TEXT (Curve Text): Dữ liệu kết nối điểm tạo thành đường cong Q-TEXT: Quy tắc kết nối điểm để tạo thành QUAD CM (Cutting, Making): Công đoạn cắt may sản phẩm FOB (Free On Board): Giao lên tàu - thuật ngữ thương mại quốc tế 10 ODM (Original Designed Manufacturer): Nhà sản xuất thiết kế gốc vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tập hợp giá trị khoảng cách số điểm nhân trắc thể người áo 89 Bảng 3.2 Số đo mẫu thiết kế phương pháp 2D mẫu thiết kế phương pháp 3D vii 128 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1 Mẫu thiết kế theo phương pháp tính tốn Hình 1.2 Các bước thiết kế mẫu cơng nghiệp Hình 1.3 Hình thể đường thiết kế mẫu Hình 1.4 Mẫu giấy lại từ mẫu băng dính Hình 1.5 Sản phẩm mơ ảo từ mẫu 2D Hình 1.6 Quá trình chỉnh sửa, tạo mẫu sản phẩm 3D Hình 1.7 Mẫu thiết kế chi tiết sản phẩm điểm, đường cong, cạnh 10 Hình 1.8 Điểm nội suy hệ lưới 11 Hình 1.9 Thiết kế trang phục nữ dựa mơ hình thể 11 Hình 1.10 Quá trình tạo lưới bề mặt sản phẩm 12 Hình 1.11 Quá trình tạo mẫu 3D thơng qua mẫu 2D 13 Hình 1.12 Mẫu thiết kế 3D thiết kế điều chỉnh từ mẫu 2D 15 Hình 1.13 Lưới quần áo tạo từ đường sở ban đầu 15 Hình 1.14 Lưới 3D lưới phẳng 2D để điều chỉnh thiết kế 16 Hình 1.15 Trải phẳng mảnh 3D sang 2D 17 Hình 1.16 Quá trình xây dựng hình trải từ 3D sang 2D chi tiết váy 17 Hình 1.17 Trải phẳng lưới chi tiết trạng thái có chiết khơng có ly chiết 18 Hình 1.18 Sơ đồ đo thơng số kích thước thể tự động khơng gian D 25 Hình 1.19 Quá trình nghiên cứu phương pháp mơ 27 Hình 1.20 Mơ tả Vector khơng gian 29 Hình 1.21 Biểu diễn mảnh tứ giác 31 Hình 1.22 Mảnh tam giác 32 Hình 1.23 Giao diện Grasshopper 3D 37 Hình 1.24 Sơ đồ cấu trúc mơ đun ngơn gữ lập trình tực quan Grasshopper 38 Hình 1.25 Ứng dụng Grasshoper để mơ sản phẩm váy 41 Hình 1.26 Ứng dụng Grasshoper để mô sản phẩm trải phẳng 41 Hình 1.27 Ứng dụng Grasshoper để mơ mơ hình mẫu áo 42 Hình 1.28 Giao diện phần mềm mơ ảo 3D Vstitcher 43 Hình 1.29 Phần mềm mơ ảo 3D Runway OptiTex 44 Hình 1.30 Mơ ảo phần mềm 3D Fit Lectra 45 Hình 2.1 Sản phẩm mẫu sử dụng để quét mẫu thực nghiệm 48 Hình 2.2 Sản phẩm mẫu để thử nghiệm phương pháp thiết kế 48 Hình 2.3 Buồng quét gồm 16 cảm biến 51 Hình 2.4 Hình minh họa tư đứng buồng máy trạng thái 51 viii Hình 2.5 Chia thể người thành hai phần, tạo đối xứng thể 52 Hình 2.6 Mơ tả vị trí mặt cắt ngang thể 54 Hình 2.7 Mơ tả vị trí điểm nhân trắc mặt cắt 55 Hình 2.8 Chương trình hiển thị thống số điểm Grasshopper 56 Hình 2.9 Mô tả vector pháp tuyến bề mặt điểm nút lưới 56 Hình 2.10 Mơ tả giá trị thơng khoảng cách D Text điểm 57 Hình 2.11 Khơng gian mặt phẳng tham số 58 Hình 2.12 Sơ đồ không gian tọa độ tham số khơng gian tọa độ Đề 59 Hình 2.13 Hình thể điểm nội suy 63 Hình 2.14 Giá trị thẳng góc khơng đổi sử dụng phương pháp tìm kiếm Newton - Raphson 63 Hình 2.15 Chương trình xác định giá trị tuyến tính điểm phụ 68 Hình 2.16 Biểu đồ màu sắc phân bố lượng 75 Hình 3.1 Bộ liệu số hóa 3D mơ thể người dạng đám mây điểm 79 Hình 3.2 Sơ đồ lấy số đo kích thước mẫu nam (a) mẫu nữ (b) 80 Hình 3.3 Hình ảnh lưu đồ trình xử lý mẫu quét 80 Hình 3.4 Mẫu quét thể người 81 Hình 3.5 Mẫu quét trước xử lý 81 Hình 3.6 Mẫu quét sau xử lý 81 Hình 3.7 Tạo đối xứng thể người nam 82 Hình 3.8 Tạo đối xứng thể người nữ 82 Hình 3.9 Hình biểu diễn vị trí điểm nhân trắc thơng qua độ cao điểm góc xoay 83 Hình 3.10 Sơ đồ khối xây dựng hệ điểm thể người 84 Hình 3.11 Thuật tốn xây dựng hệ điểm thể 85 Hình 3.12 Sơ đồ hệ điểm thể mẫu nam mẫu nữ 85 Hình 3.13 Dữ liệu quét người mẫu nam nữ có mặc áo 86 Hình 3.14 Mơ tả mối liên quan hệ điểm thể & hệ điểm lưới áo 88 Hình 3.15 Thuật tốn xác định giá trị D Text 88 Hình 3.16 Mơ thuật toán xác định giá trị D Text điểm cụ thể (điểm 20) 91 Hình 3.17 Sơ đồ phương pháp thiết kế quần áo 3chiều 93 Hình 3.18 Lưu đồ giải thuật xây dựng lưới bề mặt thể 95 Hình 3.19 Lưới thể bậc dạng thơ 95 Hình 3.20 Lưới thể bậc cao thơ 96 Hình 3.21 Lưới thể bậc cao tinh 96 Hình 3.22 Thuật tốn xây dựng lưới bề mặt thể 97 Hình 3.23 Lưới bậc cao tinh thể mẫu quét chương trình thiết kế 3D-Grasshopper 97 ix Hình 3.24 Lưới thể mẫu nam mẫu nữ chương trình thiết kế 3D-Grasshoppere 98 Hình 3.25 Lưu đồ thuật toán xây dựng hệ điểm quần áo 99 Hình 3.26 Thuật tốn xác định hệ điểm quần áo 99 Hình 3.27 Hệ điểm áo giá trị độ lớn vector dịch chuyển tương ứng điểm 100 Hình 3.28 Nội suy hệ điểm áo không gian gán số màu sắc trực quan 100 Hình 3.29 Thuật tốn chỉnh sửa D Text cho phù hợp yêu cầu thiết kế 101 Hình 3.30 Lưu đồ giải thuật thiết kế lưới áo 102 Hình 3.31 Chương trình tìm số đường tạo QUAD 102 Hình 3.32 Chương trình tạo hệ đường cong 103 Hình 3.33 Chương trình lấy điểm góc 104 Hình 3.34 Chương trình xây dựng đoạn cong QUAD 105 Hình 3.35 Chương trình chia lọc đoạn cong 106 Hình 3.36 Hình mơ tả tập hợp bề mặt B-Spline 107 Hình 3.37 Chương trình xây dựng véc tơ định hướng 107 Hình 3.38 Chương trình xây dựng véc tơ chiều đoạn cong 108 Hình 3.39 Chương trình chuẩn hóa chiều đoạn cong 108 Hình 3.40 Hệ đường cong áo hệ đoạn cong Quad 109 Hình 3.41 Thành phần hệ đoạn cong Quad 109 Hình 3.42 Mơ tả hệ điểm hệ đường cong áo mẫu nữ 110 Hình 3.43 Lưới quần áo thiết kế xây dựng (a) Mẫu nam; (b) Mẫu nữ 110 Hình 3.44 Lưới quần áo mịn thiết kế 110 Hình 3.45 Thuật tốn xây dựng lưới quần áo thiết kế (Lưới tinh) 111 Hình 3.46 Lưới áo thiết kế đường bao hồn chỉnh 111 Hình 3.47 Lưu đồ giải thuật tách chi tiết 3D tạo ly chiết 112 Hình 3.48 Chương trình tạo đối xứng dịch chuyển mảnh quần áo 112 Hình 3.49 Chi tiết thân trước, thân sau tách từ mô hình áo 3D 113 Hình 3.50 Thuật tốn tách mảnh chi tiết quần áo 113 Hình 3.51 Hệ điểm tách mảnh chi tiết quần áo 114 Hình 3.52 Chi tiết quần áo tách để trải phẳng 114 Hình 3.53 Chi tiết quần áo chuyển đổi sang lưới tam giác 115 Hình 3.54 Lưu đồ giải thuật trải phẳng chi tiết quần áo từ 3D 2D 116 Hình 3.55 Trải phẳng thân trước theo thời gian (vòng lặp) 117 Hình 3.56 Trải phẳng thân sau theo thời gian (vòng lặp) 118 Hình 3.57 Hệ lực tác dụng điểm 104 121 Hình 3.58 Hệ lực tác dụng điểm 122 121 x * Điều chỉnh cục bộ: Sau điều chỉnh tổng thể cho vị trí điểm tương đối phù hợp với thiết kế, điểm cần điều chỉnh độc lập Thuật toán điều chỉnh cục cho phép người thiết kế điều chỉnh điểm lên, xuống, cách xa, gần, xoay so với tâm điểm Thêm điểm vào hệ điểm ban đầu Danh sách điểm cần có cấu trúc giống danh sách điểm ban đầu Để không làm thay đổi số điểm danh sách điểm ban đầu, điểm bổ sung vào cuối danh sách 3.4.2.2 Chỉnh sửa giá trị C-Text Q-Text * Bổ sung giá trị C-Text Đối với mơ hình áo liền váy có điểm thay đổi so với mơ hình ban đầu: Các đường cong kéo dài thêm, bổ sung thêm đường cong vào hệ đường cong cũ Giá trị C-Text mô tả hệ đường xây dựng mơ hình Do đó, cần chỉnh sửa bổ sung thêm giá trị vào liệu C-Text để tạo hệ đường cong Hình 3.74 CText hệ đường cong ban đầu Hình 3.75 CText hệ đường cong 135 * Bổ sung giá trị Q-Text So với mơ hình ban đầu, Hệ QUAD mơ hình bao gồm hệ QUAD mơ hình ban đầu, ngồi ra, có thêm QUAD bổ sung theo hệ điểm Bổ sung giá trị Q-Text vào liệu Q-Text ban đầu để Q-Text mơ hình Chiều điểm để xác định QUAD cần giống ban đầu, để đảm bảo QUAD tạo có chiều giống QUAD ban đầu Hình 3.76 Q-Text QUAD bề mặt ban đầu Hình 3.77 Q-Text QUAD bề mặt Lưu ý: Đối với mơ hình thiết kế ban đầu có liệu Q-Text giống liệu Q-Text xây dựng lưới thể, mơ hình liệu Q-Text khác với liệu Q-Text xây dựng lưới thể * Từ lưới áo váy mịn, tiến hành thiết kế đường bao sản phẩm, tùy thuộc kiểu dáng, sở thích để định vị biên dạng áo váy Hình 3.78 Lưới áo váy mịn 136 3.4.4 Tách nhóm Bổ sung điểm bổ sung Q-Text tương tự Hình 3.79 Tách mảnh mẫu áo liền váy 3.4.5 Trải phẳng Giống ban đầu, lưới sau tách thành thành phần nhỏ đưa vào chương trình trải phẳng Thiết lập lại vị trí lưới chiều lưới phù hợp trải phẳng: Di chuyển lưới gần mặt phẳng trải phẳng XY xoay lưới cho phần diện tích đối diện mặt XY lớn Điểu chỉnh chiều lưới cho pháp tuyến tam giác lưới chiều với Z Tiến hành trải phẳng với lực bản, đánh giá biến dạng lưới bổ sung thêm hệ lực định hình, lực chiết phù hợp, sau tiến hành trải phẳng Hình 3.80 Trải phẳng mẫu áo liền váy có lực kéo thẳng chiết 3.4.6 Hồn thiện mẫu kỹ thuật Mơ may 3D với Optitex Dữ liệu khai triển xuất từ GH-Rhino dạng file trung gian có phần mở rộng igs nhập vào phần mềm Optitex 137 Hình 3.81 Dữ liệu biên dạng khai triển GH-Rhino Căn chỉnh lại biên dạng tạo đối xứng mẫu Tạo đường may, gắn vật liệu, thiết lập thông số mô may mơ Hình 3.82 Căn chỉnh biên dạng tạo đối xứng Hình 3.83 Tạo đường may, gắn vật liệu thiết lập mơ 138 Hình 3.84 May mơ kết Đánh giá: Dữ liệu khai triển chương trình GH-Rhino cho kết may mơ phần mềm Optitex hoàn toàn đáp ứng yêu cầu 3.4.7 Kết đánh giá chuyên gia sản phẩm Tổng hợp ý kiến 10 chuyên gia ngành may sản phẩm áo liền váy, kết sau: * Tiêu chí 1: 3/10 phiếu tốt; 6/10 phiếu tốt; 1/10 phiếu bình thường * Tiêu chí 2: 3/10 phiếu tốt; 7/10 phiếu tốt * Tiêu chí 3: 4/10 phiếu tốt; 5/10 phiếu tốt; 1/10 phiếu bình thường Nhận xét chung: Sản phẩm có hình dáng phù hợp, mặc vừa vặn đạt yêu cầu thiết kế 3.5 Kết luận chương Trong chương 3, luận án trình bày kết nghiên cứu đạt từ sở phân tích, nghiên cứu chương Cụ thể phân tích kết mẫu quét thu được, nhận xét trình xử lý nâng cao chất lượng mẫu quét Từ rõ mối liên hệ thể người quần áo thông qua bảng chênh lệch giá trị lưới thể lưới áo quét thông qua điểm nút (điểm nhân trắc chung) đưa giá trị khoảng cách D-Text làm sở cho việc thiết kế quần áo Sơ đồ mơ hình phương pháp thiết kế quần áo ứng dụng mô chiều xác lập, trình tự bước thiết kế trình bày đầy đủ, rõ ràng, kết thu có tính thực tiễn cao Vấn đề thử nghiệm phương pháp thiết kế trình bày đầy đủ chi tiết với sản phẩm thử nghiệm áo liền váy thời trang Đây kết mới, mang tính hệ thống có tính ứng dụng thực tiễn lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ thiết kế quần áo chiều công nghiệp may 139 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ A Kết luận Với mục tiêu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô chiều, nội dung luận án tập trung giải vấn đề bám sát mục tiêu đặt Kết cụ thể luận án sau: Đã đưa phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục chiều cách có hệ thống, xây dựng quy trình xác định liệu phục vụ thiết kế, xây dựng lưới bề mặt thể người, xây dựng lưới bề mặt quần áo, tách chi tiết tạo nhóm, trải phẳng mẫu chi tiết từ 3D 2D hoàn thiện mẫu kỹ thuật phục vụ sản xuất công nghiệp Xây dựng phương pháp xác định liệu phục vụ thiết kế chiều, bao gồm liệu bề mặt thể người quét máy quét chiều, thông số D Text, yêu cầu sản phẩm vật liệu Xác định thông số D Text thể mối quan hệ lưới điểm bề mặt thể lưới điểm bề mặt quần áo Khoảng cách điểm tương ứng lưới sở quan trọng để thiết kế quần áo chiều Đã nghiên cứu xây dựng thuật toán phần mềm tạo lưới bề mặt quần áo từ bề mặt thể, từ xây dựng lưới mơ chi tiết quần áo Xây dựng thuật toán phần mềm tạo ly, chiết, trải phẳng chi tiết hoàn thiện mẫu thiết kế kỹ thuật chiều để phục vụ sản xuất Thử nghiệm thành công phương pháp thiết kế với sản phẩm may mặc khác Đã ứng dụng thành cơng ngơn ngữ lập trình trực quan Grasshopper để mơ q trình thiết kế sản phẩm may chiều B Kiến nghị Luận án đạt mục tiêu đề ra, kết nghiên cứu luận án vấn đề Luận án xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật quần áo ứng dụng mô chiều ứng dụng ngơn ngữ lập trình trực quan Grasshopper để mơ q trình thiết kế Tuy nhiên phạm vi nghiên cứu, luận án tập trung vào phương pháp thiết kế kỹ thuật quần áo Đây vấn đề mới, cần tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu C Hướng nghiên cứu - Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện phương pháp thiết kế trang phục ứng dụng mô chiều may công nghiệp - Nghiên cứu xây dựng ngân hàng liệu chi tiết quần áo chiều theo nhóm sản phẩm - Nghiên cứu mối quan hệ không gian chiều thể người quần áo 140 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Bùi Quý Lực (2006), “Phương pháp xây dựng bề mặt cho CAD/CAM”, Nhà xuất khoa học kỹ thuật [2] Bùi Thu Nga (2011), Nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo thể 3D xây dựng mẫu kỹ thuật chuẩn cho sản phẩm quần âu sơ mi nam Báo cáo thuyết minh đề tài cấp Bộ, Viện Dệt may [3] Nguyễn Cơng Hiền, Nguyễn Phạm Thục Anh (2006), “Mơ hình hóa hệ thống mơ [4] [5] [6] [7] phỏng”, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Hà Nội Nguyễn Phương Hoa (2009), Nghiên cứu xây dựng mẫu kỹ thuật chuẩn cho sản phẩm áo Vest nữ Việt Nam, Báo cáo thuyết minh đề tài cấp Bộ, Viện Dệt may Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh (2009), “Toán học cao cấp-Tập 3”, Nhà xuất giáo dục Nguyễn Văn Du (2010), “Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế ma nơ canh để thiết kế váy hội” Báo cáo thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở, Đại học SPKT Hưng Yên Nguyễn Đắc Trung, Lê Thái Hùng, Nguyễn Như Huynh, Nguyễn Trung Kiên (2011), “Mơ số q trình biến dạng”, Nhà xuất Bách Khoa - Hà Nội [8] Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thúy Ngọc (2013), “Mô hiệu chỉnh sai hỏng thiết kế quần áo phần mềm V-sticher ứng dụng đào tạo thiết kế mẫu” Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 10, trang 20-26 [9] Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Thị Nhung (2015), “Nghiên cứu phương pháp đo 3D ánh sáng cấu trúc mã Gray đo kích thước thể người để ứng dụng công nghệ Dệt may” Hội nghị khoa học kỹ thuật đo lường toàn quốc lần thứ VI, 6/2015, trang 388-393 [10] Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Văn Vinh, Phan Thanh Thảo (2016), “Một số kết chế tạo thiết bị đo thơng số kích thước thể người ánh sáng cấu trúc” Hội nghị khoa học cơng nghệ tồn quốc khí - động lực, 10/2016, trang 33-37 [11] Nguyễn Thị Ngọc Quyên (2016), “ Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo gián tiếp 2D xây dựng hệ thống kích thước thể nam sinh viên phục vụ ngành May”, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội [12] Nguyễn Thị Mộng Hiền (2016), “Phân tích vóc dáng nữ Việt Nam mơ phần mềm thiết kế 3D-V.sticher” Tạp chí khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 10 [13] Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thị Minh Kiều (2016), “Xây dựng công thức đường cong ngang lưới sở chân váy nữ sinh Việt Nam sử dụng công nghệ 3D”, Tạp chí khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 10 141 [14] Phan Thanh Thảo, Đinh Mai Hương (2014) “Thiết kế 3D 2D sản phẩm áo váy thời trang đối tượng học sinh nữ tiểu học từ liệu quét 3D thể người sử dụng sản xuất may cơng nghiệp Việt Nam” Tạp chí Khoa học & Công nghệ Trường Đại học Kỹ thuật, số 98, trang 122-129 [15] Trần Thủy Bình (2005), “Giáo trình Thiết kế quần áo”, Nhà xuất giáo dục [16] TCVN 5782:2009, Hệ thống tiêu chuẩn cỡ số quần áo Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Việt Nam [17] TCVN 5781:2009, Phương pháp đo thể người, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường Việt Nam [18] Trần Thị Minh Kiều (2012) “Somatotype Analysis and Torso pattern Development for Vietnamese Women in 30s Using 3D Body Scan Data” Luận án Tiến sĩ, trường Đại học Yeungnam, Korea [19] Viện dệt may, Tập đoàn dệt may Việt Nam (2010), Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy quét [TC]2 NX-16 TIẾNG ANH [20] Arnulph Fuhrmann, Clemens Gro, Volker Luckas, Andreas Weber, (2003) “Interaction-free dressingof virtual humans”, Computers & Graphics 27, pp 71-82 [21] Andrew Payne (2010), “The Grasshopper Primer Third Edition” [22] Abolfazl Davodi Roknabadi, Masoud Latifi, Siamak Saharkhiz and Hamed Aboltakhty, (2012) “Human Body Measurement System in Clothing Using Image Processing”, World Applied Sciences Journal 19 : 112-119 [23] Abu Sadat Muhammad Sayem, Richard Kennon, Nick Clarke, Steven George Hayes, (2016) "The effect of link-length and vertex angle on mesh generation and pattern flattening for virtual clothing", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol 28 Issue: 4, pp.503-515 [24] B K H I N D S and J M C C A R T N E Y (2008), “Computer-aided garment design using threedimensional body models” , Queen’s University Belfast, UK Advances in apparel production -Chapter [25] Chan D.S.K, (2003) "Simulation Modeling in Virtual Manufacturing Analysis for Integrated product and process design", Assembly Automation, vol 23, pp 69-74 [26] Choi KJ, Ko HS, ( 2005) “Research problems in clothing simulation” Computer Aid Design 37:585–92 [27] Catherine Fairhurst (2008), “Advances in apparel production” , Woodhead Publishing in Textiles: No 56, Cambridge, England [28] Dimitris Protopsaltou, Christiane Luible, Marlene Arevalo, Nadia MagnenatThalmann, (2002) “A body and garment creation method for an Internet based virtual 142 fitting room” Advances in Modelling, Animation and Rendering, pp 105-122, [29] David Salomon (2006), “Curves and Surfaces for Computer Graphics”, Department of Computer Science, California State University, Northridge, U.S.A [30] Frederic Cordier, Hyewon Seo and Nadia Magnenat-Thalmann, (2003) “Made-toMeasure Technologies for Online Clothing Store”, Computer Graphics and Applications ( Volume: 23, Issue: 1) [31] Funda Durupinar, (2004) “3D Garment Design and Simulation System”, Thesis for the Master of Science, Bilkent University [32] Helen Joseph Armstrong (1995), “Pattern making for fashion design”, Coppyright by Prentice-Hall, Printed in the USA [33] Hyunsook Han, Yunja Nam, (2011) “Automatic body landmark identification for various body figures”, International Journal of Industrial Ergonomics 41, pp 592-606 [34] In Hwan Sul and Tae Jin Kang, (2006) “Interactive garment pattern design using virtual scissoring method”, International Journal of Clothing Science and Technology Vol 18 No 1, pp 31-42 [35] Iat-Fai Leong, Jing-Jing Fang, Ming-June Tsai, (2007) “Automatic body feature extraction from a marker-less scanned human body”, Computer-Aided Design 39, pp.568-582 [36] In Hwan Sul, (2010) “Fast cloth collision detection using collision matrix” International Journal of Clothing Science and Technology Vol 22, pp 145-160 [37] J Mc Cartney, B.K Hinds, B.L Seow, (1999) “The flattenning of trianglated surfaces in corporating darts and gussets”, Coputer-Aided Design 31: 249-260 [38] Jin Wang, Guo-dong Lu, Ji-tuo Li, Long Chen and Dong-liang Zhang (2007), Pattern design on 3D triangular garment surfaces, Journal of Zhejiang University - Science A Volume 8, Number 10, 1642-1649, DOI: 10.1631/jzus.A1642 [39] Jin Wang, Guo-Dong Lu, Wei-Long Li, Long Chen, Yoshiyuki Sakaguti (2009), “Interactive 3D garment design with constrained contour curves and style curves” Computer-Aided Design 41(9): 614-625 [40] Jituo Li, Juntao Ye, Yangsheng Wang, Li Bai, Guodong Lu, (2010) “Fitting 3D garment models onto individual human models”, Computers & Graphics 34, pp 742755 [41] Jun-Ming Lu, Mao-Jiun J Wang, Chien-Wen Chen, Jyi-Hua Wu, (2010) “The development of an intelligent system for customized clothing making” Expert Systems with Applications 37, pp 799-803 [42] Jinlian Hu, (2011) “Computer technology for textiles and apparel”, Woodhead Publishing Series in Textiles: Number 121 143 [43] Jing-Jing Fang, Yu Ding, (2014) "Energy-based optimal darted pattern for garment design", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol 26 Issue: 2, pp.164-183 [44] Jun Zhang, Noriaki Innami, KyoungOk Kim, Masayuki Takatera, (2015) "Upper garment 3D modeling for pattern making", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol 27 Issue: 6, pp.852-869 [45] Kaixuan Liu, Jianping Wang, Chun Zhu,Yan Hong, (2016) "Development of upper cycling clothes using 3D-to-2D flattening technology and evaluation of dynamic wear comfort from the aspect of clothing pressure", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol 28 Issue: 6, pp.736-749 [46] Krzywinski S, Siegmund J, (2017) “3D Product Development for Loose-Fitting Garments Based on Parametric Huma Models”, Journal of Fashion Technology & Textile Engineering S3:005 [47] Li J, Wang Y, (2007) “Automatically constructing skeletons and parametric structures for polygonal human bodies” CGI 2007:151–6 [48] Lutz Walter, George-Alexander Kartsounis, Stefano Carosio (2009), “ Transformer Clothing Production into a Demand-driven, Knowledge-based, High-tech Industry”, Springer Science Business Media [49] Lucie Gaget, (2018) “Top of the best CAD fashion design software” [50] Matthew M F Yuen and C C Chan, (1998) “A Spring–Mass Model-based Approach for Warping Cloth Patterns on 3D Objects”, The journal of Visualization and Computer Animation No 9, 215 - 227 [51] Marzia Fontana, Caterina Rizzi, Umberto Cugini (2005), “3D virtual apparel design for industrial applications” Computer-Aided Design 37: pp 609-622 [52] Marzia Fontana, Caterina Rizzi, Umberto Cugini, (2006) “A CAD-oriented cloth simulation system with stable and efficient ODE solution”, Computers & Graphics 30, pp 391-406 [53] Olga Troynikov and Elnaz Ashayeri, (2011) “3D body scanning method for closefitting garments in sport and medical applications”, HFESA 47th Annual Conference 2011 Ergonomics Australia-Speciaal Edition [54] Olaru Sabinaa , Filipescu Emilia , Avădanei Manuela , Mocenco Alexandra , Popescu Georgeta , Săliștean Adrian, (2015) “Applied 3D Virtual Try-on for Bodies with Atypical Characteristics”, Procedia Engineering, Volume 100, Pages 672-681 [55] P Voline, N.Magnenat-Thalmann, (2013) “Sketch-Based Garment Design with Quad Meshes”, Computer-Aided Design, pages 562-567, ISSN 0010-4485 [56] Slavenka Petrak, Dubravko Rogale, (2006) "Systematic representation and application of a 3D computer‐aided garment construction method: Part I: 3D 144 garment basic cut construction on a virtual body model", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol 18 Issue: 3, pp.179-187 [57] Shin-Wen Hsiao, Rong-Qi Chen, (2013) “A study of surface reconstruction for 3D mannequins based on feature curves”, Computer-Aided Design 45, 1426-1441 [58] Sungmin Kim, (2015) "Analysis of human body surface shape using parametric design method", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol 27 Issue: 3, pp.434-446 [59] Shuixian Hu, Ruomei Wang, Fan Zhou, (2017) "An efficient multi-layer garment virtual fitting algorithm based on the geometric method", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol 29 Issue: 1, pp.25-38 [60] Turquin E, Wither J, Boissieux L, Cani MP, Hughes JF (2007), “A sketch-based interface for clothing virtual characters”, IEEE Comput Graph Appl 2007;27(1):72– 81 [61] [TC]2 2010, 3D Body Scanning & Technology Development, viewed 10 October 2010 [62] Victor Kuzmichev, Aleksei Moskvin,Evgenii Surzhenko, Mariia Moskvina, (2017) "Computer reconstruction of 19th century trousers", International Journal [63] [64] [65] [66] of Clothing Science and Technology, Vol 29 Issue: 4, pp.594-606 Wang C.C.L., Wang Yu, Matthew M.F Yuen, (2002)“Feature based 3D garment design through 2D sketches”, Computer-Aided Design 35, pp 659-672 Wang C.C.L., Shana S -F.Smith, Matthew M.F.Yuen, (2002) “Surface flattening based on energy model”, Computer - Aided Design 34, pp 823-833 Wang C.C.L., Wang Y, Yuen MMF (2005), “Design automation for customized apparel products” Comput Aided Design 37 : pp 675-91 Wang C.C.L., (2005)“Parameterization and parametric design of mannequins” Computer-Aided Design 37: pp 83-98 [67] Wang, Zhaohui (2008) “A study of ease distribution in relation to jacket pattern alteration” Diss The Hong Kong Polytechnic University [68] Wioletta Sybilska, Lidia Napieralska & Elizbieta Mielicka, (2010) “Analysis of measurements using a 3D contactless scanning method”, AUTEX Research Journal, Vol.10, No3 [69] Xiao-Jing Zhou and Zheng-Xu Zhao, (2009) “The skin deformation of a 3D virtual human”, international journal of Automation and Computing, Nov, 344-350 [70] Xuyuan Tao, Pascal Bruniaux, (2013) “Toward advanced three ‐dimensional modeling of garment prototype from draping technique”, International Journal of Clothing Science and Technology, Volume: 25 Issue: 145 [71] Xiaona Chen, Jianping Wang, (2015) "Breast volume measurement by mesh projection method based on 3D point cloud data", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol 27 Issue: 2, pp.221-236 [72] Xianyi Zeng, Kaixuan Liu, Yan Chen, Min Dong, Yan Hong (2017) "Virtual reality-based collaborative design method for designing customized garment for disabled people with scoliosis", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol 29 Issue: 2, pp.226-237 [73] Yu-Lei Geng, Guo-Dong Lu, Jin Wang, Wei-Long Li, (2009) “Sketch-Based 3D Sleeve Modeling and Reusing Method for Garment CAD”, CSIE (1) : 711-715 [74] Yong-Jin Liu, Dong-Liang Zhang, Matthew Ming-Fai Yuen, (2010), “A survey on CAD methods in 3D garment design”, Computer in Industry 61, 576-593 [75] Yuwei Meng, P.Y Mok, Xiaogang Jin, (2010) “Interactive virtual try-on clothing design systems”, Computer-Aided Design 42, pp 310-321 [76] Yu-Lei Geng, Jin Wang, Guo-Dong Lu, Zheng Liu, Gang Chen, (2011) “Sketch based garment modeling on an arbitrary view of a 3D virtual human model”, Journal of Zhejiang University - Science C 12(3): 195-203 [77] Yuwei Meng, P.Y.Mok, Xiaogang Jin, (2012) “Computer aided clothing patter design [78] [79] [80] [81] [82] with 3D editing and pattern alteration”, Computer - Aided Design 44, 721-734 Yunchu Yang, Fengyuan Zou, Zhong Li, Xiaofen Ji (2011) “Development of a Prototype Pattern Based on the 3D Surface Flattening Method for MTM Garment Production”, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, Vol 19, No Yuko Mesuda, Shigeru Inui, Yosuke Horiba, (2018) “Virtual draping by mapping”, Computers in Industry, Volume 95, Pages 93-101 https://www.youtube.com/watch?v=S9HoSywsFAw http://jorgeandesther.com/digital-tailoring/ https://www.youtube.com/watch?v=_8URwifetEw 146 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA LUẬN ÁN [1] Lưu Hồng, Ngơ Chí Trung (2016), Xây dựng lưới bề mặt thể người phục vụ thiết kế quần áo chiều, Tạp chí khoa học & Cơng nghệ, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (ISSN 2354-0575), số 11, trang 98-104 [2] Lưu Hồng, Ngơ Chí Trung (2016), Nghiên cứu xây dựng lưới quần áo chiều dựa lưới bề mặt thể người, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 10, trang 74-82 [3] Lưu Hồng, Ngơ Chí Trung (2017), Trải phẳng mẫu chi tiết quần áo từ chiều sang chiều phương pháp sử dụng ngơn ngữ lập trình trực quan thiết kế quần áo ứng dụng mơ chiều, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 9, trang 115-125 [4] Lưu Hồng, Ngơ Chí Trung (2017), Xử lý liệu qt mẫu thể người phục vụ thiết kế quần áo chiều, Tạp chí khoa học & Cơng nghệ, Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên (ISSN 2354-0575), số 16, trang 43-49 [5] Luu Hoang, Ngo Chi Trung (2018), Research on the flattening of the 3D clothing pattern into 2D clothing parts, The first International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMS2018), Vol 1, Da Nang, Viet Nam, pp 452459 147 PHỤ LỤC - PHỤ LỤC XỬ LÝ MẪU QUÉT - PHỤ LỤC KẾT QUẢ QUÉT MẪU - PHỤ LỤC MẪU PHIẾU CHUYÊN GIA - PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH THIẾT KẾ MẪU 148 PHỤ LỤC MẪU PHIẾU CHUYÊN GIA 149 ... sử dụng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục là: - Thiết kế chiều (2D) gồm có: + Phương pháp thiết kế theo cơng thức tính tốn + Phương pháp thiết kế theo ngân hàng mẫu - Thiết kế chiều (3D)... có: + Thiết kế trực tiếp ma nơ canh + Phương pháp Thiết kế ứng dụng mô chiều 1.1.1 Phương pháp thiết kế chiều 1.1.1.1 Phương pháp thiết kế theo cơng thức tính tốn Đây phương pháp thiết kế sử dụng. .. 93 3 .3. 1 Sơ đồ khối phương pháp thiết kế quần áo chiều 93 3 .3. 2 Trình tự thiết kế 94 3. 3 .3 Kết kiểm nghiệm đánh giá 126 3. 3.4 Hướng dẫn quy trình thiết kế chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu xây dựng phương pháp thiết kế kỹ thuật trang phục ứng dụng mô phỏng 3 chiều (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay