Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

308 9 0
  • Loading ...
1/308 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 21:37

Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HỒNG ANH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN HỒNG ANH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Vũ Trọng Hách PGS, TS Phan Quang Thịnh HÀ NỘI, 2018 LỜI CẢM ƠN Qua q trình nghiên cứu hồn thành luận án, tác giả nhận nhiều hỗ trợ, giúp đỡ, đóng góp ý kiến quý báu Qua đây, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: - Q thầy Học viện Hành quốc gia tạo quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ tác giả trình nghiên cứu, học tập thời gian qua Ban Giám hiệu trường Đại học ANND, Bộ môn Quản lý nhà nước An ninh quốc gia bạn bè, đồng nghiệp hỗ trợ, động viên Đặc biệt, tác giả xin chân thành tri ân giúp đỡ, hướng dẫn tận tình mặt khoa học PGS, TS Vũ Trọng Hách PGS, TS Phan Quang Thịnh - Khoa sau đại học Học viện hành quốc gia tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả q trình học tập, nghiên cứu, hồn thiện luận án, đặc biệt cô giáo chủ nhiệm: TS Lê Anh Xuân - Lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an (Cụm 3), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Cơng an tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ tác giả nghiên cứu, thu thập tài liệu đóng góp nhiều ý kiến quý báu - Trên hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bậc sinh thành gia đình ln bên cạnh, giúp đỡ, hỗ trợ tác giả Xin chân thành cảm ơn! Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Anh MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các nghiên cứu ngồi nước có liên quan đến đề tài luận án 1.2 Những kết tổng quan từ cơng trình nghiên cứu liên quan vấn đề đặt cần tiếp tục nghiên cứu Kết luận chương Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI 2.1 Khái niệm, đặc điểm, nội dung, tiêu chí đánh giá hiệu số yếu tố tác động đến quản lý nhà nước người lao động nước vùng kinh tế trọng điểm 2.2 Vai trò quản lý nhà nước người lao động nước vùng kinh tế trọng điểm 2.3 Quản lý nhà nước người lao động nước số quốc gia học kinh nghiệm cho Việt Nam Kết luận chương Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VIỆT NAM 3.1 Đặc điểm kinh tế xã hội thực trạng người lao động nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam 3.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước người lao động nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam 3.4 Một số nhận xét, đánh giá Kết luận chương Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VIỆT NAM 4.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước người lao động nước 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước người lao động nước 4.3 Một số kiến nghị Kết luận chương KẾT LUẬN DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 01 08 08 24 27 29 29 66 70 79 80 80 93 120 128 129 129 138 161 164 165 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HĐND : Hội đồng nhân dân ICRMW : International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Famikies (Công ước quốc tế bảo vệ quyền tất người lao động di trú thành viên gia đình họ) ILO : International Labour Organization (Tổ chức Lao động quốc tế) KCN : Khu công nghiệp UBND : Ủy ban nhân dân WTO : World Trade Organization (Tổ chức Thương mại Thế giới) XHCN : Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN Kí hiệu Bảng 3.1 Nội dung Thống kê số lượng người lao động nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam qua năm (2008 - 2017) Trang 85 Thống kê lao động nước vùng kinh tế trọng Bảng 3.2 điểm phía Nam Việt Nam phân theo giới tính (số liệu 86 năm 2017) Thống kê lao động nước vùng kinh tế trọng Bảng 3.3 điểm phía Nam Việt Nam phân theo thành phần quốc 87 tịch năm 2017 Thống kê lao động nước ngồi vùng kinh tế trọng Bảng 3.4 điểm phía Nam phân theo vị trí cơng việc (số liệu năm 88 2017) Bảng 3.5 Thống kê thực trạng cấp giấy phép lao động cho người nước Việt Nam từ năm 2011 - 2015 89 Thống kê thực trạng cấp giấy phép lao động cho người Bảng 3.6 nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (số 90 liệu năm 2017) Thống kê số buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp Bảng 3.7 luật lao động, luật xuất nhập cảnh cho người lao động nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt 107 nam năm 2017 Thống kê kết kiểm tra cư trú người lao Bảng 3.8 động nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt nam năm 2017 115 DANH MỤC SƠ ĐỒ SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN Kí hiệu Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.2 Nội dung Tổ chức máy quản lý nhà nước người lao động nước ngồi Quy trình tiếp nhận giải cấp thị thực cho người lao động nước vào làm việc Việt Nam Trang 96 103 DANH MỤC PHỤ LỤC Kí hiệu Nội dung Phụ lục Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Phụ lục Mẫu phiếu điều tra xã hội học Phụ lục 3a Phụ lục 3b Phụ lục 3c Phụ lục 4a Phụ lục 4b Phụ lục 4c Kết điều tra xã hội học – đáp án đơn (dành cho cán bộ, quản lý Công an nhân dân) Kết điều tra xã hội học – nhiều đáp án (dành cho cán bộ, quản lý Công an nhân dân) Tổng hợp kết xử lý số liệu điều tra xã hội học dành cho cán quản lý ngành Công an Kết điều tra xã hội học – đáp án đơn (dành cho cán bộ, quản lý ngồi ngành Cơng an) Kết điều tra xã hội học – nhiều đáp án (dành cho cán bộ, quản lý ngồi ngành Cơng an) Tổng hợp kết xử lý số liệu điều tra xã hội học dành cho cán quản lý ngồi ngành Cơng an Trang - 13 14 - 25 26 - 30 31 - 49 50 - 57 58 - 62 63 – 82 Biểu đồ thống kê số lượng người lao động nước Phụ lục 5a vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (2008 - 84 2017) Thống kê lao động nước vùng kinh tế trọng Phụ lục 5b điểm phía Nam Việt Nam phân theo giới tính (Số liệu 85 năm 2017) Thống kê lao động nước vùng kinh tế trọng Phụ lục 5c điểm phía Nam Việt Nam phân theo thành phần quốc 86 tịch năm 2017 Thống kê lao động nước vùng kinh tế trọng Phụ lục 5d điểm phía Nam Việt Nam phân theo vị trí cơng việc 87 năm 2017 Phụ lục 5e Biểu đồ thống kê thực trạng cấp giấy phép lao động cho 88 người nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam năm 2017 Biểu đồ thể tỉ lệ người lao động nước nhập Phụ lục 5g cảnh, cư trú vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt 89 Nam năm 2017 Bảng thống kê kết khảo sát cộng đồng người Phụ lục 5h nước cư trú vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 90 - 91 Việt Nam năm 2017 Phụ lục 6a Phụ lục 6b Thống kê văn pháp luật quốc tế liên quan đến người lao động nước Thống kê văn pháp luật nước liên quan đến người lao động nước 92 - 93 94 - 96 Thống kê văn quản lý tỉnh, thành phố thuộc Phụ lục 6c vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Việt Nam liên quan 97 - 99 đến quản lý người lao động nước Biểu đồ thống kê cách thức người lao động nước Phụ lục 6d nhập cảnh vào Việt Nam đến cư trú vùng kinh tế 100 trọng điểm phía Nam Việt Nam năm 2017 Biểu đồ thống kê mục đích người nước ngồi đến cư trú Phụ lục 6e vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam 101 Biểu đồ thống kê dạng vi phạm pháp luật người Phụ lục 6g lao động nước Phòng – Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an phát hiện, xử lý (2006 - 2017) 102 Phụ lục 6h Biểu đồ thống kê hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, pháp luật xuất nhập cảnh cho người lao động nước vùng kinh tế 103 trọng điểm phía Nam Việt Nam năm 2017 Phụ lục 6i Bảng thống kê kết khảo sát việc phân công lực lượng ngành Công an tổ chức hoạt động quản lý nhà nước người lao động nước 104 - 105 tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam Phụ lục 6k Biểu đồ thống kê kết hoạt động kiểm tra tạm trú người lao động nước ngồi Thành Phố Hồ Chí 106 Minh từ năm 2008 đến năm 2017 Phụ lục 6l Biểu đồ thống kê kết hoạt động phát hiện, xử lý người lao động nước vi phạm cư trú vùng 107 kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam năm 2017 Phụ lục 6m Biểu đồ thống kê kết hoạt động phát hiện, xử lý người lao động nước vi phạm pháp luật Thành 108 phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến năm 2017 Phụ lục 6n Biểu đồ thống kê hình thức xử lý người lao động nước vi phạm pháp luật cư trú lao động vùng 109 kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam năm 2017 Phụ lục 6o Bảng thống kê kết khảo sát tình hình xử lý người nước ngồi vi phạm pháp luật cư trú tỉnh, 110 - 111 thành phố phía Nam Phụ lục 6p Thống kê kết hợp tác quốc tế Cục Quản lý Xuất nhập cảnh lĩnh vực quản lý lao động nước 112 - 114 vùng kinh tế trọng điểm phía Nam năm 2011-2016 Phụ lục 6d BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÁCH THỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM ĐẾN CƯ TRÚ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VIỆT NAM NĂM 2017 Đường 3,5% Đường biển 0,0% Đường hàng không 96,5% Nguồn: Tổng hợp từ [33] 102 Phụ lục 6e BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ MỤC ĐÍCH NGƯỜI NƯỚC NGỒI ĐẾN CƯ TRÚ TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VIỆT NAM Mục đích khác 12,0% Du lịch 60,0% Thương mại, đầu tư, việc làm 28,0% Nguồn: Tổng hợp từ [33] 101 Phụ lục 6g BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÁC DẠNG VI PHẠM PHÁP LUẬT CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGỒI DO PHỊNG – CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH – BỘ CÔNG AN PHÁT HIỆN, XỬ LÝ TỪ NĂM 2006 - 2017 Hoạt động trái mục đích nhập cảnh vi phạm khác 13% Quá hạn tạm trú, không khai báo tạm trú 87% Nguồn: Tổng hợp từ [33] 102 Phụ lục 6h BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, PHÁP LUẬT XUẤT NHẬP CẢNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VIỆT NAM NĂM 2017 Tuyên truyền thông qua phương tiện thông tin đại chúng 22,0% Hình thức khác 3,0% Phát tờ rơi tuyên truyền 5,0% Tuyên truyền miệng 70,0% Nguồn: Tổng hợp từ [33] 103 Phụ luc 6i Bảng thống kê kết khảo sát việc phân công lực lượng ngành Công an tổ chức hoạt động quản lý nhà nước người lao động nước tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam Tên địa phương Thực Quyết định số 877/2005/QĐ-BCA(A11) quy định phân công trách nhiệm phối hợp lực lượng công an nhân dân cơng tác quản lý người nước ngồi nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động Việt Nam Văn quy định Phân công lực lượng Long An Công văn 275/CAT(PA35) (Đội QL XNC 30/8/2007 thuộc PA61) số - PA61 chủ trì ngày - CA phường, xã đội An ninh CA quận, huyện phối hợp Công văn 172/CAT(PC13) (Đội QL XNC 14/4/2007 thuộc PA61) số - PA61 chủ trì ngày - CA phường, xã Đội Cảnh sát quản lý hành CA quận, huyện phối hợp Tiền Giang Tp HCM (PA72) Hướng dẫn số 01/HD- - PA72 chủ trì ATP(PV1) ngày 28/01/2008 - Đội Cảnh sát quản lý hành CA quận, huyện phối hợp Quyết định số 69/QĐ-CAT- - PA72 chủ trì PV11(PA39) ngày (Đội QL XNC - Đội Cảnh sát quản lý hành 28/7/2009 thuộc PA39, CA quận, huyện phối tháng 06/2010 hợp thành lập PA72) Bình Dương 104 Quyết định số 62/QĐ- - PA61 chủ trì CAT(PV11) ngày 16/8/2007 (Đội QL XNC - Đội Cảnh sát quản lý hành thuộc PA61) CA quận, huyện phối hợp Bình Phước BR – VT (PA72) Quy trình CAT(PA18) 30/6/2009 số 306/QT- - PA72 chủ trì ngày - Phòng PC64 Đội Cảnh sát quản lý hành CA quận, huyện phối hợp Hướng dẫn số 291/HD- - PA72 chủ trì CAT-PC13, PA35 ngày (Đội QL XNC - Đội An ninh CA quận, huyện 18/11/2009 thuộc PA61, phối hợp tháng 7/2010 thành lập PA72) Đồng Nai Tây Ninh (PA72) Ban Giám đốc đạo phân - PA72 chủ trì cơng lực lượng quy trình - Đội An ninh CA quận, huyện thực phối hợp Nguồn: Tổng hợp từ [33] 105 Phụ lục 6k Biểu đồ thống kê kết hoạt động kiểm tra tạm trú người lao động nước Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến năm 2017 1000 938 900 821 800 700 615 600 500 457 400 349 280 300 256 234 200 156 125 100 50 50 103 80 71 60 40 43 18 13 2008 2009 2010 2011 2012 Số điểm kiểm tra 2013 2014 2015 2016 2017 Số người Nguồn: Tổng hợp từ [73] 106 Phụ lục 6l Biểu đồ thống kê kết hoạt động phát hiện, xử lý người lao động nước vi phạm cư trú vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam năm 2017 Đơn vị tính: người Phối hợp phát hiện, xử lý 9% Chủ trì phát hiện, xử lý 91% Nguồn: Nguồn: Tổng hợp từ [33] 107 Phụ lục 6m Biểu đồ thống kê kết hoạt động phát hiện, xử lý người lao động nước vi phạm pháp luật TPHCM từ năm 2008 đến năm 2017 Đơn vị tính: người 3399 3500 2888 3000 2666 2500 2137 2000 1678 1545 1523 1500 1186 1000 669 500 449 382 398 228 312 166 214 85 132 93 89 2008 2009 2010 2011 2012 Chủ trì phát hiện, xử lý 2013 2014 2015 2016 2017 Phối hợp phát hiện, xử lý Nguồn: Tổng hợp từ [33] 108 Phụ lục 6n Biểu đồ thống kê hình thức xử lý người lao động nước vi phạm pháp luật cư trú lao động vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam năm 2017 Trục xuất/buộc xuất cảnh 0,33% Cảnh cáo 0,33% Phạt tiền 99,34% Nguồn: Tổng hợp từ [33] 109 Phụ lục 6o Bảng thống kê kết khảo sát tình hình xử lý người nước ngồi vi phạm pháp luật cư trú tỉnh, thành phố phía Nam Địa phương Lực lượng tham gia xử lý Long An PA72 xử lý vi phạm cư trú, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ xử lý vi phạm khác - Xử phạt hành chính; rút ngắn thời hạn thị thực cấp thị thực ngắn hạn để xuất cảnh; thu hồi thẻ tạm trú; buộc xuất cảnh, có tổ chức giám sát Tiền Giang PA72 xử lý vi phạm cư trú, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ xử lý vi phạm khác - Xử phạt hành chính; rút ngắn thời hạn thị thực cấp thị thực ngắn hạn để xuất cảnh; buộc xuất cảnh, có tổ chức giám sát - PA72 chủ trì xử lý vi phạm cư trú - Thông báo Công an phường/xã nơi đương cư trú - Tham gia phối hợp với lực lượng chức xử lý vi phạm lĩnh vực khác - Tổ chức buộc xuất cảnh, có giám sát TP Hồ Chí Minh Biện pháp xử lý địa phương thường áp dụng - Rút ngắn thị thực buộc xuất cảnh Bà Rịa Vũng Tàu PA72 chủ trì xử lý vi phạm cư trú, không thường xuyên tham gia việc xử lý vi phạm lực lượng khác PA72 chủ trì xử lý vi phạm cư trú, khơng thường xuyên tham gia việc xử lý vi phạm lực lượng khác - Rút ngắn thị thực buộc xuất cảnh Đồng Nai PA72 chủ trì phối hợp với lực lượng xử lý vi phạm người nước - Rút ngắn thị thực buộc xuất cảnh Bình Dương Tây Ninh PA72 chủ trì xử lý vi phạm cư trú, không tham gia việc xử lý vi phạm lực lượng khác - Rút ngắn thị thực buộc xuất cảnh 110 - Không giải gia hạn lưu trú, cấp đổi thị thực - Không giải gia hạn lưu trú, cấp đổi thị thực - Không giải gia hạn lưu trú, cấp đổi thị thực - Không giải gia hạn lưu trú, cấp đổi thị thực Bình Phước PA72 chủ trì xử lý vi phạm cư trú, không tham gia việc xử lý vi phạm lực lượng khác - Rút ngắn thị thực buộc xuất cảnh - Không giải gia hạn lưu trú, cấp đổi thị thực Nguồn: Tổng hợp từ [33] 111 Phụ lục 6p THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA CỤC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH (C3) TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM NĂM 2011-2016 STT NĂM QUỐC GIA HỢP TÁC - Đại sứ quán Nigeria - TLSQ Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ - Văn phòng kinh tế Đài Bắc NỘI DUNG HỢP TÁC Trao đổi thơng tin, kịp thời giải tình trạng cơng dân họ vi phạm pháp luật - Hợp tác việc thực Bản ghi nhớ chia sẻ thông tin xuất nhập cảnh Việt Nam Úc 2011 - Tham dự lớp đào tạo “Đối chiếu nhận diện: Những nguyên tắc ứng dụng” - Úc - Cử cán đào tạo tiếng Anh Úc 2012 Hàn Quốc - Mở lớp đào tạo tiếng Hàn dành riêng cho cán Công an tỉnh phía Nam Hàn Quốc - Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật xuất nhập cảnh Việt Nam cho cộng đồng người Hàn Quốc cư trú làm việc địa bàn Thành phố Hồ 112 Chí Minh - TLSQ Mỹ, Úc, Đức, Hungary, NewZealand, Canada tổ chức di cư quốc tế IOM - Tổ chức khóa tập huấn cho nhân viên 19 hãng hàng khơng hoạt động sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất Các nước ASEAN Tổ chức hội nghị người đứng đầu Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh lãnh nước ASEAN lần thứ 17 thành phố Hồ Chí Minh - TLSQ Mỹ, Úc, Đức, Hungary, NewZealand, Canada tổ chức di cư quốc tế IOM - Tổ chức 04 khóa tập huấn cho nhân viên hãng hàng không hoạt động sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kỹ nhận biết hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh giả kiến thức loại tội phạm lĩnh vực xuất nhập cảnh - TLSQ Mỹ, Úc, Đức, Hungary, NewZealand, Canada tổ chức di cư quốc tế IOM - Tổ chức khóa tập huấn cho 122 nhân viên hãng hàng không hoạt động sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kỹ nhận biết hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh giả kiến thức loại tội phạm lĩnh vực xuất 2013 2014 113 nhập cảnh 2015 2016 - TLSQ Úc Tổ chức đào tạo tiếng Anh cho cán quản lý - TLSQ Inđônesia - Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật xuất nhập cảnh Việt Nam cho cơng dân Inđơnesia tỉnh, thành phố phía Nam - TLSQ Mỹ, Úc, Đức, Hungary, NewZealand, Canada tổ chức di cư quốc tế IOM - Tổ chức khóa tập huấn cho nhân viên hãng hàng khơng hoạt động sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kỹ nhận biết hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh giả kiến thức loại tội phạm lĩnh vực xuất nhập cảnh - TLSQ Úc Tổ chức đào tạo tiếng Anh cho cán quản lý - TLSQ Mỹ, Hàn Quốc - Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc Hỗ trợ truy tìm, bắt giữ đối tượng truy nã - TLSQ Đức Tổ chức lớp tập huấn kiểm tra giấy tờ giả mạo xuất nhập cảnh cho nhân viên hãng hàng không - Ký kết Bản ghi nhớ - Cơ quan Di trú Hungary hợp tác xuất nhập cảnh Nguồn: Tổng hợp từ [33] 114 ... NƯỚC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VIỆT NAM 3.1 Đặc điểm kinh tế xã hội thực trạng người lao động nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam 3.2... VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM VIỆT NAM 4.1 Quan điểm hoàn thiện quản lý nhà nước người lao động nước 4.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước người lao động. .. thiện quản lý nhà nước người lao động nước Việt Nam thời gian 6.2 Về thực tiễn Luận án phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước người lao động nước vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Quản lý nhà nước đối với người lao động nước ngoài tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay