Chiến lược Bình đẳng giới 2016-2020 của Australia tại Việt Nam

14 6 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 15:46

Thúc đẩy bình đẳng giới là nguyên tắc kinh tế học thông minh và là điều đúng đắn cần phải thực hiện. So với các quốc gia khác tại Châu Á, Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ trong lĩnh vựcbình đẳng giới. Việt Nam đã đạt được tất cả các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến giới. CHIẾN LƯỢC BÌNH ĐẲNG GIỚI 2016-2020 CỦA AUSTRALIA TẠI VIỆT NAM Bà Phạm Triệu Mùi,90 tuổi, người dân tộc Dao người phụ nữ mang quế từ rừng trồng vườn nhà Bà Mùi nhận hỗ trợ từ chương trình Nâng cao vị kinh tế phụ nữ thông qua thúc đẩy chuỗi giá trị nơng nghiệp (WEAVE) để có chế biến tiếp thị sản phẩm từ quế tốt bán giá Ảnh: SNV Việt Nam Ảnh bìa: Trần Minh Ngân, cựu du học sinh Australia, nhà sản xuất chương trình kênh NETVIET, Đài truyền hình VTC10 Ảnh: Peter Drought, Chuyên gia cao cấp quay phim trường, Ban tin tức, Đài Truyền hình Australia 01 Chiến lược Trao quyền cho Phụ nữ Bình đẳng Giới Australia (Tháng năm 2016) Mục đích Thúc đẩy bình đẳng giới ngun tắc kinh tế học thơng minh điều đắn cần phải thực hiện.1 Vào tháng năm 2016, Bộ trưởng Ngoại giao Australia cơng bố Chiến lược Bình đẳng Giới Trao quyền cho Phụ nữ Chiến lược đưa cam kết Australia bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ sách đối ngoại, ngoại giao kinh tế, chương trình phát triển dịch vụ hành Chiến lược bình đẳng giới 2016-2020 Australia Việt Nam (Chiến lược) thể cam kết ưu tiên Australia Việt Nam biện pháp tiếp cận tồn phủ Australia việc nâng cao chất lượng sống phụ nữ trẻ em gái Việt Nam Cô Triệu Thị Mùi hướng dẫn anh Lý A Siêu cách trồng quế hữu vườn ươm nhà Đây họat động nằm chương trình WEAVE Đại sứ quán Austalia tài trợ Ảnh: SNV Việt Nam Chiến lược triển khai xuyên suốt hai phái đoàn Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, quan phủ Australia Việt Nam Những cam kết chung nhằm thúc đẩy bình đẳng giới phác họa Kế hoạch Hành động Australia - Việt Nam 2016-19 02 Tổng quan tiến bình đẳng giới Việt Nam So với quốc gia khác Châu Á, Việt Nam đạt nhiều tiến lĩnh vực bình đẳng giới Việt Nam đạt tất Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ liên quan đến giới Ví dụ, Việt Nam thu hẹp cách hiệu khoảng cách giới việc tuyển sinh vào tiểu học trung học Tỷ lệ nữ nam tham gia vào lực lượng lao động cao khoảng cách giới ngày thu hẹp (hiện 79% so với 86%) Tỷ lệ phần trăm nữ giới trực tiếp bầu vào Quốc hội cao thứ ba khu vực Châu Á – Thái Bình Dương mức 26,7%, ngang với Australia Chiến lược trao quyền cho phụ nữ bình đẳng giới Australia http://dfat.gov.au/ aid/topics/investmentpriorities/genderequality-empoweringwomen-girls/ gender-equality/pages/ australia-assistancefor-gender-equality aspx Việt Nam đứng thứ 65 tổng số 144 quốc gia số khoảng cách giới toàn cầu, cao hầu hết quốc gia khác Châu Á với trình độ phát triển kinh tế tương đương Ơng Layton Pike, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Australia Hà Nội thăm dự án trao quyền cho phụ nữ Chính phủ Australia tài trợ cho chị em phụ nữ người H’Mong tỉnh Lào Cai Ảnh: Oxfam Việt Nam Tuy nhiên, bất bình đẳng giới tồn dai dẳng Phân biệt giới Việt Nam xảy nhiều hình thức kín đáo, vai trò chăm sóc phụ nữ, hình thức rõ rệt khác tỷ lệ cân giới tính sinh ngày gia tăng với xu hướng trọng nam khinh nữ Khoảng cách giới nhiều số chí lớn phụ nữ dân tộc thiểu số phụ nữ nghèo Chiến lược thiết kế nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới 2011-2020 Chiến lược nỗ lực thu hẹp dần khoảng cách giới ba lĩnh vực ưu tiên gắn kết với Chiến lược trao quyền cho phụ nữ bình đẳng giới Australia,2 bao gồm: • Nâng cao tiếng nói phụ nữ việc đinh, lãnh đạo xây dựng hòa bình; • Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ; • Chấm dứt bạo lực với phụ nữ trẻ em gái Chiến lược hài hòa với ưu tiên Chính phủ Việt Nam rõ Hộp Đại sứ Australia Việt Nam Craig Chittick thăm trường Cao đẳng Công nghiệp Huế Hỗ trợ việc phát triển sử dụng nguồn lao động chất lương cao, bao gồm việc cấp học bổng hỗ trợ đào tạo chỗ, trọng tâm chương trình hợp tác Autralia Việt Nam Ảnh: Đại sứ quán Australia Hộp 1: Những mục tiêu, mục đích tương thích Chiến lược Quốc gia Bình đẳng giới Việt nam 2011-2020: Nâng cao vị phụ nữ việc định lãnh đạo: nhằm nâng cao chất lượng phát triển nguồn nhân lực cho phụ nữ đẩy mạnh tham gia phụ nữ vị trí lãnh đạo chủ chốt bước khỏa lấp khoảng cách giới trị: • Đưa tổng tỷ lệ Thạc sỹ nữ giới sở hữu lên 50% Tiến sĩ lên 25% vào năm 2020 • Tăng tỷ lệ nữ Đại biểu quốc hội Đại biểu cấp tỉnh lên 35% trở lên nhiệm kỳ 2016-2020 • Đến năm 2020, 95% quan nhà nước (các bộ, quan phủ Ủy ban nhân dân cấp) có nữ giới vị trí lãnh đạo chủ chốt • 100% tổ chức (đảng, phủ, tổ chức trị xã hội) có 30% cán nữ có lãnh đạo nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt Thúc đẩy Trao quyền kinh tế cho phụ nữ: nhằm giảm khoảng cách giới kinh tế, lao động, việc làm, cải thiện việc tiếp cận nguồn lực kinh tế thị trường lao động cho phụ nữ nghèo nông thôn phụ nữ người dân tộc thiểu số • Tăng tỷ lệ doanh nghiệp nữ làm chủ lên 35% vào năm 2020 • Tăng tỷ lệ phụ nữ nông thôn dân tộc thiểu số tiếp cận tín dụng lên 100% vào năm 2020 Giảm thiểu phòng tránh bạo lực giới: nhằm đảm bảo bình đẳng giới gia đình bước xóa bỏ bạo lực giới: • Giảm thời gian làm việc nhà phụ nữ so với nam giới xuống gấp lần vào năm 2015 1,5 lần vào năm 2020 • Tới năm 2020, 50% nạn nhân bạo hành gia đình phải tiếp cận với tư vấn sức khỏe, luật pháp, hỗ trợ chăm sóc Nhà Tạm lánh 85% người bạo hành phát cung cấp dịch vụ tư vấn 03 Những ‘thay đổi’ bình đẳng giới mà Australia cam kết hỗ trợ Trong trình thực chiến lược này, Australia cố gắng đạt đồng kết sau thông qua chương trình viện trợ, sách đối ngoại ngoại giao kinh tế Bốn ưu tiên hàng đầu có bên cạnh chúng: PHỤ NỮ TRONG CÁC VỊ TRÍ LÃNH ĐẠO BẦU CỬ! Tăng cường THẠC SỸ diện phụ nữ vị trí lãnh đạo trị có quyền định tất cấp Tăng tỷ lệ % CƠ HỘI HỌC TẬP Tăng cường tiếp cận không phân biệt giới với học tập cho phụ nữ nữ giới có Thạc sỹ CHẤM DỨT BẠO LỰC Chính phủ Việt Nam phân bổ ngân sách cho Chương trình Quốc gia thúc đẩy Bình đẳng giới Giảm thiểu bạo lực giới TRAO QUYỀN KINH TẾ CHO PHỤ NỮ VIỆC LÀM Xóa bỏ rào cản giới việc tham gia vào kinh tế (Bao gồm tuổi nghỉ hưu khác cho nam nữ danh mục công việc cấm phụ nữ tham gia dựa sở giới tính), kèm với cải cách cần thiết để hỗ trợ (Ví dụ dịch vụ chăm sóc trẻ em có chất lượng trợ cấp) Có nhiều phụ nữ an tồn mặt kinh tế, có tiền tiết kiệm cải thiện tiếp cận với tư liệu sản xuất Tăng cường tỷ trọng doanh nghiệp Giới thiệu mở rộng sách tốt tài sách cho phụ nữ làm chủ Doanh nghiệp vừa nhỏ (SMEs) phụ giảm khoảng cách nữ làm chủ nhóm nữ giới đứng đầu suất lao động sở giới (như nhóm tín dụng nơng thơn hợp tác xã nơng nghiệp) BÌNH ĐẲNG PHỤ NỮ QUYỀN BÌNH ĐẲNG Quyền bình đẳng cho người đồng tính, song tính, lưỡng giới, chuyển giới (LGBTI) HỖ TRỢ DU LỊCH NÔNG NGHIỆP Đào tạo hướng nghiệp Tiếp cận công nghệ tài Xây dựng tảng cho phát triển thị trường hỗ trợ nông nghiệp du lịch vùng Tây Bắc, bao gồm đào tạo hướng nghiệp, tiếp cận cơng nghệ tài chính, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy lực 04 Những lĩnh vực ưu tiên Dựa ưu tiên toàn cầu trao quyền cho phụ nữ bình đẳng giới Australia, Chiến lược áp dụng biện pháp tiếp cận “song hành” – nghĩa là, thực chương trình thiết kế riêng nhằm giải vấn đề bất bình đẳng giới đồng thời lồng ghép vấn đề giới vào công việc Australia Cốt lõi chiến lược tất quan Chính phủ Australia Việt Nam tập trung vào việc trao quyền cho phụ nữ bình đẳng giới - từ sách đối ngoại, ngoại giao kinh tế, phát triển, nơng nghiệp, quốc phòng, cảnh sát đến dịch vụ hành (Cảnh sát liên bang Australia, Quốc phòng, Nơng nghiệp, Giáo dục) đóng góp cho lĩnh vực cách tham gia nêu cao vai trò lãnh đạo nữ trong lĩnh vực có truyền thống lãnh đạo nam hỗ trợ phụ nữ đào tạo hội giáo dục khác Cụ thể, Australia sẽ: • Thúc đẩy diện cao phụ nữ vị trí lãnh đạo trị vị trí định chủ chốt cấp cách: „„ „„ „„ Triệu Thị Mùi, 26 tuổi đến từ dân tộc Dao Mùi hướng dẫn viên kỹ thuật cho nông dân huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai trồng quế hữu cơ, giúp họ nâng cao thu nhập Đây hoạt động Chương trình WEAVE Australia tài trợ „„ Ảnh: SNV Việt Nam „„ Nâng cao tiếng nói phụ nữ việc định lãnh đạo Kế hoạch Australia Trước gọi Trung tâm Phụ nữ quản lý hành cơng trị (WiPPA) Australia thiết lập đối tác dài hạn với Việt Nam nhằm thúc đẩy vai trò lãnh đạo phụ nữ khu vực công tư Chúng tiếp tục cung cấp hỗ trợ đáng kể cho phụ nữ nhằm đẩy mạnh tiềm lãnh đạo trình độ phụ nữ thơng qua Chương trình Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Australia Thêm vào đó, Australia lên kế hoạch kết hợp với Trung tâm Bình đẳng giới Lãnh đạo nữ (GELEAD)3 thuộc Học viện trị Hành Quốc gia Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy khả lãnh đạo phụ nữ khu vực công Các phận khác Sứ quán „„ „„ Hỗ trợ xóa bỏ rào cản giới bao gồm tuổi nghỉ hưu bất bình đẳng việc sửa đổi Bộ luật Lao động vào năm 2017; Duy trì tập trung có chủ định vào Phụ nữ Lãnh đạo tất hoạt động Chương trình Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Australia giai đoạn 2016-2020 Hỗ trợ chương trình đào tạo thiết kế riêng cho Nữ đại biểu Quốc Hội; Theo dõi khả thăng tiến nhận hỗ trợ từ cấp quản lý cựu sinh viên nhận học bổng Australia Awards sau trở Việt Nam; Tiếp tục tơn vinh thành tích ảnh hưởng cựu sinh viên nam nữ nhận học bổng Australia Awards sau trở Việt Nam khu vực công, tư phát triển cộng đồng; Tạo hội cho lãnh đạo nữ lãnh đạo nữ tiềm thăm quan Australia; Ghi danh cựu sinh viên nữ đạt học bổng Nỗ lực (Endeavour) phụ nữ Australia Việt Nam lĩnh vực khoa học • Bảo đảm bình đẳng tiếp cận học bổng tất hội học tập với nam nữ cách: „„ „„ „„ „„ „„ Tiếp tục khuyến khích Chính phủ Việt Nam đề cử số lượng nữ số lượng nam hội đào tạo nâng cao lực; Thúc đẩy tiếp cận không phân biệt giới với đào tạo dạy nghề kỹ thuật; Khuyến khích có thêm học giả nữ nộp đơn cho chương trình học bổng John Allwright John Dillon; Thúc đẩy tham gia bình đẳng phụ nữ sáng kiến chương trình (chương trình Xây dựng quan hệ thơng qua Trao đổi văn hóa Tham gia (BRIDGE), dự án song phương đa phương, dự án liên quan tới giáo dục khoa học đào tạo nghề kỹ thuật); Hợp tác với Đại học RMIT nhằm thúc đẩy sáng kiến trao quyền cho phụ nữ với sinh viên cựu sinh viên; Sự tham gia phụ nữ việc định, lãnh đạo xây dựng hòa bình có ý nghĩa quan trọng, quyền họ Phụ nữ mang đến quan điểm, ưu tiên sức mạnh riêng từ trải nghiệm sống họ thường khác với nam giới Điều có nghĩa họ định khác với nam giới, lãnh đạo nữ đáp ứng mạnh mẽ ưu tiên sách cho phụ nữ Các doanh nghiệp tư nhân có nữ làm chủ thường có xu hướng có hiệu tài cao Chiến lược Bình đẳng giới Trao quyền cho Phụ nữ Australia Học viên sỹ quan Phạm Thị Thái Thư tự hào nâng cao chứng tốt nghiệp Học viện Quốc phòng Australia, Canberra Sỹ quan Thư người phụ nữ Quân đội Việt Nam tốt nghiệp học viện danh giá Australia Ảnh: Đại sứ quán Australia „„ Đảm bảo diện nhiều cán nữ phái đoàn Australia đối thoại với Chính phủ Việt Nam • Hỗ trợ lực phụ nữ làm lãnh đạo lĩnh vực phi truyền thống cách: „„ „„ Thực giám sát Chương trình Nữ cảnh sát vai trò lãnh đạo thuộc Chương trình Đào tạo Quản lý thực thi Pháp luật Khu vực Châu Á; Hỗ trợ tham gia Việt Nam khóa đào tạo Phụ nữ, Hòa Bình An ninh Australia Học viện Dân sự- Quân Australia • Cung cấp hỗ trợ tài vật nhằm trợ giúp cộng đồng LGBTI nhằm thúc đẩy nỗ lực vận động họ cho quyền bình đẳng xã hội chấp nhận • Thực Chiến lược Bình đẳng giới ngành dịch vụ công Đại sứ quán cách: „„ „„ Tiến hành rà soát hàng năm Chiến lược Bình đẳng giới cho nhân viên nước nhân viên người Australia; Tổ chức hội thảo đào tạo phát triển kỹ lãnh đạo VND Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ Kế hoạch Australia Australia lồng ghép bình đẳng giới vào công tác phát triển, hỗ trợ thương mại, ngoại giao kinh tế nỗ lực thương mại nhằm giúp việc tăng trưởng có lợi cho phụ nữ Trong năm năm tới, Australia tập trung vào thay đổi sách thể chế cần thiết để xóa lựa chọn mang tính định kiến cơng việc cho phụ nữ thành thị nông thôn thúc đẩy vai trò quan trọng phụ nữ cải cách phát triển Năm 2015, Australia Việt Nam thống “thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ, bao gồm phụ nữ dân tộc thiểu số ba trụ cột Kế hoạch Đầu tư Viện trợ giai đoạn 2016-2020 Chúng tơi hỗ trợ cải cách kinh tế nhằm xóa bỏ rào cản thúc đẩy tham gia ngày tăng nữ giới doanh nghiệp hoạt động tăng trưởng Chúng tập trung hỗ trợ vào khu vực Tây Bắc Việt Nam nơi có tỷ lệ nghèo cực cao Chúng tơi bổ sung vào nỗ lực Chính phủ Việt Nam cách xác định, thử nghiệm nhân rộng biện pháp tiếp cận nhằm xóa bỏ khoảng cách giới sinh kế kinh tế khu vực này, bao gồm việc hợp tác với khu vực tư nhân Australia làm việc Việt Nam nhằm cải thiện sách cho phụ nữ nơi làm việc khu vực thức, mở rộng số lượng qui mô doanh nghiệp vừa nhỏ nữ làm chủ thúc đẩy vai trò phụ nữ lãnh đạo định nơi làm việc doanh nghiệp Chúng hỗ trợ diễn đàn vận động quốc gia trao quyền kinh tế cho phụ nữ nhằm xóa dần rào cản thể chế rào cản xã hội bình đẳng giới, tạo thuận lợi cho phụ nữ Việt nam nhóm xã hội khác tăng cường tham gia lãnh đạo đời sống kinh tế cộng đồng Thêm vào đó, Australia lựa chọn phụ nữ có vị trí tham gia vào diễn đàn hội nhập phát triển kinh tế khu vực quốc tế Mục tiêu cuối việc đầu tư trao quyền kinh tế cho phụ nữ để họ theo đuổi khát vọng nghề nghiệp, an tồn gia đình, có nhiều lựa chọn tôn trọng cộng đồng Cụ thể, Australia sẽ: • Xóa bỏ rào cản tăng cường hội tiếp cận với công việc chất lượng cao cho phụ nữ thị trường lao động cách: „„ „„ „„ „„ „„ „„ Thực đánh giá thị trường việc làm nhằm cung cấp phân tích sâu hội khó khăn phụ nữ việc phát triển lực lượng lao động; Hỗ trợ việc xây dựng sách nhằm loại bỏ rào cản tạo thuận lợi cho phụ nữ dịch chuyển từ việc làm phi thức với suất lao động thấp sang việc làm thức với suất lao động cao hơn; Cung cấp trợ giúp kỹ thuật nhằm loại bỏ rào cản giới bao gồm bất bình đẳng độ tuổi nghỉ hưu danh mục công việc cấm nữ giới tham gia sở giới theo yêu cầu phủ Việt Nam; Hỗ trợ liên minh doanh nghiệp triển khai giám sát việc thực thi bình đẳng giới nơi làm việc; Thực Khảo sát sử dụng thời gian nhằm xây dựng liệu để vận động cho sách hỗ trợ Nền kinh tế chăm sóc; Vận động cho việc cải thiện qui định việc cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em dịch vụ liên quan qui định Bộ Luật Lao động; Khi phụ nữ tham gia tích cực vào kinh tế thị trường lao động thức tất người trở nên thịnh vượng Bởi vậy, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kỹ năng, thúc đẩy vai trò lãnh đạo Bộ trưởng Bộ ngoại Giao Australia Julie Bishop Hội thảo Chính sách Phát triển Viện trợ Quốc tế Australia 2014 „„ Thực rà soát tác động hiệp định thương mại cải cách kinh tế phụ nữ giúp xây dựng chương trình sách đáp ứng giới • Tăng tỷ trọng doanh nghiệp nữ làm chủ kinh tế cách: „„ „„ „„ „„ Hỗ trợ vận động thực thi sách tốt ưu đãi tài với doanh nghiệp nhỏ vừa phụ nữ làm chủ bao gồm đầu tư tạo tác động xã hội, biện pháp tín dụng sáng tạo, xúc tiến thương mại liên kết chuỗi giá trị toàn cầu; Tiến hành Đánh giá Môi trường Đầu tư, tập trung đặc biệt vào doanh nghiệp phụ nữ làm chủ; Hỗ trợ vận động thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục hành liên quan đến đăng ký kinh doanh có tác động bất lợi đến phụ nữ nhóm có liên quan đến cấu quyền lực; Thúc đẩy việc đăng ký kinh doanh dễ dàng nhằm tạo thuận lợi cho việc thức hóa doanh nghiệp nhỏ vừa nữ làm lãnh đạo với người lao động nữ; Trần Minh Anh, cựu du học sinh Australia, giảng viên nhãn khoa Đại học Y Hà Nội Ảnh: Đại sứ quán Australia „„ „„ „„ Vận động cho vai trò đóng góp phụ nữ kinh tế ghi nhận Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội tiêu kế hoạch này; Hỗ trợ Việt Nam Nhóm cơng tác doanh nghiệp nhỏ vừa nữ làm chủ Đối tác Chính sách cho phụ nữ kinh tế diễn đàn APEC Việt Nam đăng cai tổ chức vào năm 2017; Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Hội Doanh nhân Nữ TP Hồ Chí Minh (HAWEE) Nhóm Nữ doanh nhân Ưu tú TP Hồ Chí Minh; „„ „„ „„ Tăng cường nhấn mạnh bình đẳng giới trao quyền cho phụ nữ hướng dẫn cho Các Dự án Hỗ trợ trực tiếp (DAP) dự án DAP tài trợ, vận động quyền địa phương Tổ chức phi phủ (NGOs) dự án giáo dục cho phụ nữ trẻ em gái - đặc biệt đào tạo nghề, kinh doanh, doanh nghiệp; Mở rộng quan hệ với Hiệp hội Doanh nghiệp Trẻ, cựu sinh viên nữ doanh nghiệp, lãnh đạo nữ TP HCM, sinh viên cựu sinh viên Đại học RMIT nhằm thúc đẩy tiếng nói phụ nữ, lãnh đạo việc định họ; Thúc đẩy tham gia có ý nghĩa phụ nữ phái đoàn thương mại Việt Nam Australia • Tăng cường khả tiếp cận, kiểm soát sử dụng nguồn lực hiệu thị trường phụ nữ cách: „„ „„ „„ „„ „„ „„ „„ Vận động hỗ trợ thực sách đẩy mạnh tiếp cận đến tư liệu sản xuất cho phụ nữ, bao gồm phụ nữ dân tộc thiểu số; Vận động triển khai sách giúp thúc đẩy việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ du lịch kinh doanh nông nghiệp; Vận động triển khai sách tốt ưu đãi tài cho nhóm nữ làm chủ tổ tín dụng nhóm “cùng sở thích”; Nâng cao nhận thức vấn đề biến đổi khí hậu, hỗ trợ thông lệ thông minh đáp ứng với biến đổi khí hậu thủy sản nơng nghiệp cho phụ nữ nam giới; Vận động để có nhiều dự án xây dựng sở hạ tầng đáp ứng giới nhằm phục vụ nhu cầu phụ nữ tăng cường tiếp cận họ tới hệ thống giao thông Vận động cho việc thực tốt biện pháp bảo vệ để giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi dự án phát triển giao thông cho phụ nữ; Cải thiện việc tiếp cận nước cho phụ nữ; Tổng Lãnh Karen Lanyon sau lễ ký Biên Ghi nhớ Lãnh quán Australia Thành phố Hồ Chí Minh Hội Doanh nhân nữ Thành phố Hồ Chí Minh Ảnh: Lãnh quán HCMC „„ „„ Lồng ghép giới vào trình nghiên cứu đầu tư Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR); Tăng số lượng nghiên cứu nông nghiệp cho dự án phát triển có lồng ghép câu hỏi vấn đề nghiên cứu giới • Hỗ trợ vận động hành động nhằm thay đổi chuẩn mực xã hội mang tính phân biệt giới để giám sát, phản hồi cho các chương trình sách Chính phủ • Hỗ trợ việc triển khai Kế hoạch Hành động Quốc gia Thống kê Giới giai đoạn 2016-2020 cho mục đích giám sát xây dựng sách • Thí điểm làm việc linh hoạt chế thân thiện với gia đình cho nhân viên Việt Nam Australia, nhằm hài hòa cơng việc ưu tiên gia đình, thúc đẩy hội cho phụ nữ 3 Chấm dứt bạo lực với phụ nữ trẻ em gái Kế hoạch phủ Australia Chính phủ Australia tiếp tục theo sát tình hình hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phân bổ ngân sách cho Kế hoạch Hành động Quốc gia Phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2016-2020, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch chủ trì, Chương trình Quốc gia để phòng chống bạo lực dựa sở giới giai đoạn 2016-2020 Tầm nhìn tới năm 2030 Bộ LĐTB&XH thực Chúng sử dụng hội đối thoại sách ngoại giao (như Đối thoại Nhân Quyền) để trì cam kết Mọi người có trách nhiệm ngăn chặn chấm dứt bạo lực với phụ nữ trẻ em gái, bắt đầu cách xóa bỏ văn hóa phân biệt đối xử, vốn tảng bạo lực Chúng ta phải phá vỡ khuôn mẫu thái độ tiêu cực giới, áp dụng thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn chấm dứt phân biệt đối xử bóc lột phụ nữ, phản đối hành vi lạm dụng thấy điều Chúng ta cần phải lên án hành vi bạo lực, thiết lập bình đẳng cơng việc sống gia đình, thay đổi trải nghiệm hàng ngày phụ nữ trẻ em gái Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với Phụ nữ năm 2014 Tọa đàm bàn tròn LGBTI Đối thoại Nhân quyền Australia - Việt Nam, tháng năm 2016 Ảnh: Đại sứ quán Australia Chính phủ Australia tiếp tục coi việc lồng ghép Chấm dứt Bạo lực với Phụ nữ Trẻ em gái (EVAW) vấn đề xuyên suốt công việc Ít chúng tơi đảm bảo ngun tắc “không gây hại” theo dõi rủi ro liên quan đến bạo hành lồng ghép vào chương trình chuyên trao quyền cho phụ nữ Chúng tơi trì nguồn tài trợ cho EVAW Việt Nam thông qua nguồn bổ sung – bao gồm Quỹ tín thác Liên Hợp quốc Canberra tài trợ, quan hệ đối tác với văn phòng khu vực Quỹ dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) thơng qua Chương trình hợp tác với tổ chức Phi phủ Australia (ACNP) 05 Chúng tơi thực Một Ban Chỉ đạo gồm đối tác chính, có Chính phủ Việt Nam, hướng dẫn trình thực cam kết Chiến lược Ban Chỉ đạo họp hàng năm triệu tập Đại sứ Australia Việt Nam Đại sứ tích cực tham gia họp thường xuyên Nhóm Đại sứ bình đẳng giới Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) chủ trì nhằm chia sẻ tiến độ thực Chiến lược tìm kiếm hỗ trợ từ hội vận động sách chung Một kế hoạch Hành động Bình đẳng giới nội xây dựng nhằm quản lý theo dõi thành tựu đạt mục tiêu sách Chiến lược Mỗi hành động có quan đầu mối chịu trách nhiệm thực thi Việc rà soát Kế hoạch Hành động thực hàng năm, kết hợp với yêu cầu báo cáo hàng năm tiến bình đẳng giới cho Canberra Cuộc họp rà sốt Phó Đại sứ chủ trì Buổi gặp mặt cựu du học sinh Australia họat động lĩnh vực giới Đại sứ Australia Việt Nam Craig Chittick chủ trì nhân tháng Hành động Bình đẳng Giới Đại sứ quán Australia Ảnh: Đại sứ quán Australia Việc thực giám sát Chiến lược chuyên gia quốc gia giới điều phối Chuyên gia giới cung cấp tư vấn kỹ thuật cho chương trình viện trợ, sách ngoại giao ngoại giao kinh tế Australia định Cán đầu mối giới nhằm điều phối Tháng Giới hàng năm theo chủ đề khác (20 tháng 10 - 25 tháng 11), hỗ trợ kiện cụ thể Ngày Quốc Tế Phụ nữ Cán đầu mối giới tham gia Tuần lễ giới hàng năm cấp khu vực Bộ ngoại giao thương mại (DFAT) tổ chức, kiện xây dựng kỹ quan trọng kết nối mạng lưới Cán đầu mối giới chịu trách nhiệm giám sát liệu giới cho Chương trình viếng thăm đặc biệt báo cáo cho Phó Đại sứ tháng lần ... ngang với Australia Chiến lược trao quyền cho phụ nữ bình đẳng giới Australia http://dfat.gov.au/ aid/topics/investmentpriorities/genderequality-empoweringwomen-girls/ gender- equality/ pages/ australia- assistancefor -gender- equality. .. Trần Minh Anh, cựu du học sinh Australia, giảng viên nhãn khoa Đại học Y Hà Nội Ảnh: Đại sứ quán Australia „„ „„ „„ Vận động cho vai trò đóng góp phụ nữ kinh tế ghi nhận Kế hoạch Phát triển kinh... cho nhân viên nước nhân viên người Australia; Tổ chức hội thảo đào tạo phát triển kỹ lãnh đạo VND Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ Kế hoạch Australia Australia lồng ghép bình đẳng giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược Bình đẳng giới 2016-2020 của Australia tại Việt Nam, Chiến lược Bình đẳng giới 2016-2020 của Australia tại Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay