Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)

162 11 0
  • Loading ...
1/162 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 12:57

Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ) i g BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - DOÃN THỊ TRƯỜNG NHUNG NGHIÊN CỨU SINH THÁI CẢNH QUAN TỈNH SƠN LA PHỤC VỤ QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Hà Nội - 2018 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - DOÃN THỊ TRƯỜNG NHUNG NGHIÊN CỨU SINH THÁI CẢNH QUAN TỈNH SƠN LA PHỤC VỤ QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 42 01 20 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS TSKH Trần Đình Lý TS Hà Quý Quỳnh Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, chưa người khác công bố cơng trình Tác giả DỖN THỊ TRƯỜNG NHUNG ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án “Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội”, tơi nhận hướng dẫn tận tình thầy hướng dẫn GS.TSKH Trần Đình Lý TS Hà Quý Quỳnh Tôi nhận động viên giúp đỡ tận tình PGS.TS Nguyễn Văn Sinh, Viện trưởng Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, giúp đỡ quý báu từ nhà khoa học, cán Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Tôi xin chân thành cảm ơn thầy, bạn đồng nghiệp giúp đỡ Tơi xin cảm ơn Phòng Sinh thái Viễn thám, Phòng Thực vật, Phòng Động vật, Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật toàn thể đồng nghiệp giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thiện luận án Xin cảm ơn Đề tài cấp Nhà nước thuộc chương trình KHCN Vũ trụ VT01/14-15 TS Hà Quý Quỳnh làm chủ nhiệm, cho tham gia thực đề tài sử dụng số liệu đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến cán UBND tỉnh Sơn La, Sở KH&CN Sơn La, Chi cục Kiểm lâm Sơn La, bà nhân dân cung cấp thông tin hỗ trợ thời gian thực đề tài luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu toàn thể Hội đồng Sư phạm Trường THPT Thái Phiên - thành phố Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến người thân gia đình, bố, mẹ, chồng, anh em động viên tạo tất điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận án Dỗn Thị Trường Nhung iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Phạm vi nghiên cứu Những điểm luận án Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận án 5.1 Ý nghĩa khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn Bố cục luận án Chương I TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những lĩnh vực khoa học liên quan đến sinh thái cảnh quan 1.1.1 Sinh thái học 1.1.2 Hệ sinh thái 1.1.2.1 Khái niệm hệ sinh thái 1.1.2.2 Thành phần hệ sinh thái 1.1.2.3 Cấu trúc hệ sinh thái 1.1.2.4 Chức hệ sinh thái 1.1.2.5 Tính chất hệ sinh thái 1.1.3 Cảnh quan học 10 1.1.3.1 Khái niệm cảnh quan 10 1.1.3.2 Nhân tố thành tạo cảnh quan 11 1.1.3.3 Hệ thống phân loại cảnh quan 12 1.1.3.4 Cấu trúc, động lực cảnh quan 13 1.1.3.5 Chức cảnh quan 15 1.1.4 Sinh địa quần học 16 1.2 Một số nghiên cứu sinh thái cảnh quan 17 1.2.1 Khái niệm sinh thái cảnh quan 17 1.2.1.1 Các định nghĩa sinh thái cảnh quan trọng đến đặc trưng sinh thái học cảnh quan 17 iv 1.2.1.2 Các định nghĩa trọng đến đặc trưng nhân văn cảnh quan 19 1.2.1.3 Các định nghĩa sinh thái cảnh quan nhà cảnh quan học Xô Viết Việt Nam 20 1.2.1.4 Các định nghĩa tích hợp sinh thái cảnh quan 21 1.2.2 Cấu trúc chức sinh thái cảnh quan 22 1.2.3 Phân biệt khái niệm “Sinh thái cảnh quan” “Cảnh quan sinh thái” 24 1.2.3.1 Về “Sinh thái cảnh quan” 24 1.2.3.2 Về “Cảnh quan sinh thái” 25 1.2.4 Tình hình nghiên cứu sinh thái cảnh quan 26 1.2.4.1 Trên giới 26 1.2.4.2 Ở Việt Nam 27 1.3 Các cơng trình nghiên cứu liên quan tới đề tài luận án tỉnh Sơn La 30 1.4 Cơ sở lý luận 32 CHƯƠNG NỘI DUNG, QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Nội dung nghiên cứu 35 2.2 Quan điểm nghiên cứu 35 2.2.1 Quan điểm hệ thống 35 2.2.2 Quan điểm tổng hợp 36 2.2.3 Quan điểm lãnh thổ 36 2.2.4 Quan điểm lịch sử 37 2.2.5 Quan điểm liên ngành phát triển bền vững 37 2.3 Phương pháp nghiên cứu 38 2.3.1 Phương pháp khảo sát thực địa 38 2.3.2 Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu 39 2.3.3 Phương pháp Bản đồ Hệ thơng tin địa lí 39 2.3.4 Phương pháp chuyên gia 40 2.3.5 Nhóm phương pháp nghiên cứu, đánh giá sinh thái cảnh quan 40 2.4 Các bước nghiên cứu 41 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 42 3.1 Điều kiện tự nhiên, yếu tố sinh thái nhân văn - nhân tố hình thành sinh thái cảnh quan 42 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42 3.1.1.1 Vị trí địa lý 42 3.1.1.2 Địa chất - Địa hình 42 v 3.1.1.3 Khí hậu - thủy văn 49 3.1.1.4 Thổ nhưỡng 56 3.1.1.5 Thảm thực vật 60 3.1.2 Các yếu tố sinh thái nhân văn 69 3.1.2.1 Về dân số, dân tộc 69 3.1.2.2 Về tình hình xóa đói giảm nghèo giải việc làm 70 3.1.2.3 Về cấu kinh tế 70 3.1.2.4 Các tác động nhân sinh đến môi trường tự nhiên 71 3.2 Phân loại hệ thống sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La 74 3.3 Biến động sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La theo thời gian 111 3.3.1 Bản đồ sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La năm 2005 112 3.3.2 Bản đồ sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La năm 2015 115 3.3.3 Biến động sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La theo thời gian 118 3.4 Định hướng khai thác, sử dụng hợp lý lãnh thổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 121 3.4.1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La 121 3.4.2 Định hướng không gian đơn vị sinh thái cảnh quan cho bảo tồn, sử dụng hợp lý tài nguyên 123 3.4.2.1 Ngành nông nghiệp 124 3.4.2.2 Ngành lâm nghiệp 125 3.4.2.3 Phát triển khu bảo tồn 127 3.4.2.4 Ngành công nghiệp 130 3.4.2.5 Ngành du lịch, thương mại, dịch vụ 131 3.4.2.6 Phát triển đô thị 133 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 139 KẾT LUẬN 139 KIẾN NGHỊ 140 CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN 141 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Hệ thống phân vị tiêu phân loại cảnh quan áp dụng cho tỉnh Sơn La 33 Bảng Bảng phân loại đất tỉnh Sơn La 56 Bảng 3.2 Thống kê đơn vị Sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La 104 Bảng 3.3 Diện tích loại sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La năm 2005 112 Bảng 3.4 Diện tích loại sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La năm 2015 115 Bảng 3.5 Biến động diện tích đơn vị sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La theo thời gian 118 Bảng 3.6 Hiện trạng định hướng sử dụng lãnh thổ tỉnh Sơn La 133 vii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Bản đồ mơ hình số độ cao tỉnh Sơn La sau trang 47 Hình 3.2 Bản đồ địa hình tỉnh Sơn La sau trang 47 Hình 3.3 Bản đồ sinh khí hậu tỉnh Sơn La sau trang 49 Hình 3.4 Bản đồ đất tỉnh Sơn La sau trang 56 Hình 3.5 Bản đồ thảm thực vật tỉnh Sơn La sau trang 61 Hình 3.6 Loại sinh thái cảnh quan rừng rộng 97 Hình 3.7 Loại STCQ rừng hỗn giao rộng, kim 98 Hình 3.8 Loại sinh thái cảnh quan rừng rộng núi đá vơi 98 Hình 3.9 Loại sinh thái cảnh quan rừng hỗn giao tre, nứa 99 Hình 3.10 Loại sinh thái cảnh quan rừng trồng, rừng kim 99 Hình 3.11 Loại sinh thái cảnh quan bụi .100 Hình 3.12 Loại sinh thái cảnh quan thảm trồng gồm nhiều loại khác 100 Hình 3.13 Loại sinh thái cảnh quan thổ cư 101 Hình 3.14 Loại STCQ thuỷ văn 101 Hình 3.15 Sơ đồ phân loại hệ thống STCQ tỉnh Sơn La .103 Hình 3.16 Bản đồ sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La năm 2005 sau trang 111 Hình 3.17 Biểu đồ diện tích loại sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La năm 2005 .114 Hình 3.18 Bản đồ sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La năm 2015 sau trang 114 Hình 3.19 Biểu đồ diện tích loại sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La năm 2015 .117 Hình 3.20 Biểu đồ biến động diện tích loại sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La theo thời gian 120 Hình 3.21 Bản đồ trạng định hướng sử dụng lãnh thổ tỉnh Sơn La sau trang 125 viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CQ Cảnh quan ĐDSH Đa dạng sinh học GIS Geographic Information System HST Hệ sinh thái KT - XH Kinh tế - xã hội NCS Nghiên cứu sinh PTBV Phát triển bền vững STCQ Sinh thái cảnh quan 138 Đề xuất, định Các loại STCQ 34l Diện tích (ha) 25.490,64 Đặc điểm Hiện trạng sử dụng Gồm sông triển thực ao, hồ, suối phát lồi vật thủy Diện tích mặt nước chuyên dùng Giá trị dịch vụ hướng không gian bảo tồn sử dụng hợp lý loại STCQ tài nguyên thiên nhiên Nuôi trồng thủy sản, thủy điện, du lịch, nghiệp chế biến gỗ, dịch vụ lâm nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm ngành lâm nghiệp; - Nâng cao ý thức công tác bảo vệ môi trường - Bảo vệ phát triển thủy điện Sơn La; - Phát triển ni sinh lòng ao, giao thông trồng thủy sản hồ, sông, suối thực vật ưa ẩm ven ao, hồ, sông suối đường thủy giao thơng thủy khu vực có điều kiện thuận lợi; - Phát triển du lịch khu vực thủy điện Sơn La, suối nước có cảnh quan thiên nhiên đẹp 139 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Luận án phân loại hệ thống STCQ tỉnh Sơn La gồm: Hệ STCQ nhiệt đới gió mùa, phụ hệ STCQ nhiệt đới gió mùa, có mùa đơng lạnh mùa khơ Hình thành lớp STCQ gồm: Lớp STCQ núi (SLI) diện tích 649.884,78 ha; lớp STCQ cao nguyên (SLII) diện tích 253.894,66 ha; lớp STCQ đất đồi đất thấp 500 m (SLIII) diện tích 483.229,96 ha; lớp STCQ sơng, suối, ao, hồ (SLIV) diện tích 25.490,64 Lớp STCQ núi có phụ lớp STCQ, kiểu STCQ; lớp STCQ cao nguyên có phụ lớp STCQ, kiểu STCQ; lớp STCQ đồi đất thấp 500 m có kiểu STCQ; lớp STCQ sơng, suối, ao, hồ có phụ lớp STCQ Có 33 hạng STCQ 63 loại STCQ phân chia lãnh thổ Sơn La Luận án thành lập đồ STCQ tỉnh Sơn La năm 2005 2015 theo tỷ lệ 1:100.000 Đồng thời tính diện tích loại STCQ biến động STCQ tỉnh Sơn La từ năm 2005 đến 2015 thể hiện: - Có khoảng 1.731,79 diện tích loại STCQ biến động theo chiều hướng tích cực (đất trống thành diện tích loại STCQ rừng trồng) chiếm 0,12% diện tích lãnh thổ - Có khoảng 28.431,64 diện tích loại STCQ biến động theo chiều hướng tiêu cực (rừng kín thường xanh chuyển thành diện tích loại STCQ đất trống, trảng cỏ) chiếm 2,01% diện tích lãnh thổ - Có loại STCQ biến động mạnh, có diện tích 25.490,64 chiếm 1,80% hoạt động xây dựng đập thủy điện Sơn La Loại STCQ ảnh hưởng lớn đến biến động STCQ tỉnh Sơn La từ 2005 - 2015 mối tương tác thành phần cấu thành STCQ Căn đặc điểm tự nhiên, sinh thái nhân văn đơn vị STCQ luận án đề xuất nhóm khai thác, sử dụng phát triển bền vững STCQ tỉnh Sơn La gồm: Ngành nông nghiệp kiểu SLII - k3; ngành công nghiệp kiểu SLII - k1; phát triển khu bảo tồn kiểu SLI - k1 Các ngành, nghề chi tiết đề xuất theo đặc điểm đơn vị cấp hạng loại 140 KIẾN NGHỊ Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tiếp cận STCQ bảo tồn đa dạng sinh học nhằm có sở lý thuyết hoàn thiện Từng bước có kế hoạch giảng dạy STCQ sinh học công tác nghiên cứu thành lập khu bảo tồn Việt Nam 141 CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN TỚI LUẬN ÁN Doãn Thị Trường Nhung, Hà Quý Quỳnh, 2015 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đa dạng sinh học Khu bảo tồn thiên nhiên, lấy KBTTN Tà Xùa, tỉnh Sơn La làm ví dụ Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc Sinh thái Tài nguyên sinh vật toàn quốc lần thứ VI, 2015 NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, tr 764-772 Hà Quý Quỳnh, Dỗn Thị Trường Nhung, 2015 Ứng dụng cơng nghệ viễn thám GIS nghiên cứu biến đổi thảm thực vật Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa, Sơn La Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc Sinh thái Tài nguyên sinh vật toàn quốc lần thứ VI, 2015 NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, tr 1627-1635 Hà Quý Quỳnh, Doãn Thị Trường Nhung, Chu Thị Ngọc, 2016 Ứng dụng phần mềm MapEdit GIS để xây dựng hiển thị đồ máy định vị GPS Garmin 60.x phục vụ quản lý vườn quốc gia, lấy ví dụ Vườn Quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ Báo cáo khoa học Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học công nghệ “Đo đạc đồ với ứng phó biến đổi khí hậu” NXB Tài ngun - Mơi trường Bản đồ Việt Nam Hà Nội, tr 221-229 Doãn Thị Trường Nhung, Hà Quý Quỳnh, 2016 Ứng dụng viễn thám GIS để nghiên cứu thảm thực vật lòng hồ thuỷ điện, lấy ví dụ hồ thuỷ điện Sơn La Báo cáo khoa học hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ NXB Khoa học tự nhiên Cơng nghệ Hà Nội, tr.475-480 Dỗn Thị Trường Nhung, Hà Quý Quỳnh, Lê Quang Tuấn, 2017 Ứng dụng viễn thám GIS để nghiên cứu biến động STCQ tỉnh Sơn La Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc Sinh thái Tài nguyên sinh vật toàn quốc lần thứ VII, 2017 NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, tr 18901894 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt Lê Thái Bạt, 1995 Đất tỉnh Sơn La vấn đề sử dụng hợp lý tài nguyên đất quan điểm sinh thái phát triển lâu bền NXB Hà Nội Đào Đình Bắc, 2004 Địa mạo đại cương NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Bộ Khoa học công nghệ Môi trường, 2001 Từ điển đa dạng sinh học phát triển bền vững NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 57 Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2007 Sách Đỏ Việt Nam, Phần I, Động vật NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, Hà Nội, 515 trang Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2007 Sách Đỏ Việt Nam, Phần II, Thực vật NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, Hà Nội, 612 trang Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2000 Xây dựng khu bảo vệ để bảo tồn tài nguyên quan điểm sinh thái cảnh quan Lưu trữ Cục Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, 2009 Báo cáo tham vấn xã hội Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, tỉnh Sơn La, Việt Nam Tài liệu lưu trữ Bộ Tài nguyên Mơi trường, 2005 Bản đồ địa hình, hệ tọa độ Việt Nam 2000 Tài liệu lưu trữ Lê Xuân Cảnh, Nguyễn Cử, Trần Thanh Tùng, Hà Quý Quỳnh, Lê Minh Hạnh, 2001 Sử dụng công nghệ Hệ thông tin Địa lý (GIS) để xây dựng đồ phân bố Cơng Đắk Lắk Tuyển tập cơng trình nghiên cứu Sinh thái học tài nguyên sinh vật NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 135-138 10 Lê Xuân Cảnh, Trần Thanh Tùng, Hà Quý Quỳnh, Lê Minh Hạnh, 2001 Ứng dụng phương pháp Viễn thám hệ thông tin Địa lý nghiên cứu sinh thái khu Na Hang Tuyển tập cơng trình nghiên cứu Sinh thái học tài nguyên sinh vật NXB Nông nghiệp, Hà Nội, tr 139-146 11 Lê Xuân Cảnh, Hà Qúy Quỳnh Trần Thanh Tùng, 2005 Nghiên cứu ứng dụng GPS, phần mềm Mapsources MapInfo nghiên cứu Sinh thái học bảo tồn đa dạng sinh học Báo cáo khoa học toàn quốc 2005, Những vấn đề nghiên cứu khoa học sống NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 890-893 12 Nguyễn Trần Cầu, 1992 Cảnh quan học - sinh thái học việc nghiên cứu thành lập đồ cảnh quan - sinh thái Hội thảo sinh thái cảnh quan: Quan điểm phương pháp luận (Các báo cáo khoa học), Hà Nội, tr 8-13 13 Lê Trần Chấn, Nguyễn Hữu Hiến, Nguyễn Kim Đào, 1999 Góp phần nghiên cứu đa dạng sinh học hệ thực vật lưu vực hồ thủy điện Sơn La Tuyển tập báo cáo khoa học hội nghị mơi trường tồn quốc NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà nội, tr.1002-1006 14 Chi hội Sinh thái cảnh quan Việt Nam, 1992 Hội thảo sinh thái cảnh quan: quan điểm phương pháp luận, Tuyển tập báo cáo, Hà Nội 15 Chương trình Khoa học cấp nhà nước Khoa học Cơng nghệ - 07, Đề tài KHCN - 07.07 (3/1999) Diễn biến mơi trường liên quan đến cơng trình thủy điện Sơn La Hà Nội 16 Lê Ngọc Cơng, Hồng Chung, Trần Đình Lý, 2001 Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng quần xã thực vật phục hồi tự nhiên sau nương rẫy đến số đặc tính đất tỉnh Thái Nguyên Tạp chí Sinh học, 23 (3): 60-63 17 Lê Trọng Cúc, 1983 Nghiên cứu để quản lý hệ sinh thái Trung du Hội nghị khoa học sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ Môi trường Hà Nội 18 Lê Trọng Cúc, 1985 Cấu trúc phân bố sinh khối phần mặt đất quần xã cỏ cao, cỏ bụi Alưới, Bình Trị Thiên Tạp chí Khoa học Đại học Tổng hợp Hà Nội Số 19 Cục Kiểm lâm Sơn La, 2005 Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh Sơn La đến năm 2020 Tài liệu lưu trữ 20 Cục thống kê tỉnh Sơn La, 2016 Niêm giám Thống kê tỉnh Sơn La năm 2015, NXB Thống kê, Hà Nội 21 Trần Đình Đại, Đỗ Hữu Thư, Phạm Huy Tạo, Lê Đồng Tấn, 1988 Nghiên cứu khả tái sinh tự nhiên số vùng đất trống đồi núi trọc Sơn La Thông tin khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp, (1-2): 15-17 22 Trần Đình Đại, Đỗ Hữu Thư, Phạm Huy Tạo, Lê Đồng Tấn, 1990 Nghiên cứu biện pháp phục hồi rừng khoanh nuôi Sơn La Báo cáo đề tài 04A-00-03, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hà Nội 23 Trần Đình Đại, Nguyễn Trung Vệ, 1993 Một số dẫn liệu bước đầu tài nguyên thực vật Sơn La Tuyển tập cơng trình nghiên cứu sinh thái tài nguyên sinh vật (1990-1992) 24 Vũ Quốc Đạt, 2013 Thiết lập sở địa lí học phục vụ tổ chức lãnh thổ, sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường vùng Tây Bắc Việt Nam Luận án Tiến sĩ Địa lí, Hà Nội 25 Đào Vọng Đức, 1995 Thuyết minh đồ đất độ phì nhiêu đất tỉnh Sơn La tỷ lệ 1:000.000, Hà Nội, 59 trang 26 Eve R., Madhavan S., Vũ Văn Dũng, 2000 Quy hoạch không gian để bảo tồn thiên nhiên Khu Bảo tồn thiên nhiên Vũ Quang - Một phương thức tiếp cận STCQ WWF VN, Hà Nội 27 Phạm Hoàng Hải, Nguyễn Thượng Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh, 1997 Cơ sở cảnh quan học việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam NXB Giáo dục, Hà Nội, 159 trang 28 Phạm Hoàng Hải, 2000 Phân vùng cảnh quan Việt Nam, nguyên tắc hệ thống đơn vị Tuyển tập cơng trình khoa học Hội nghị Địa lí - Địa chính, tr 40-46 29 Phan Nguyên Hồng, 1991 Sinh thái thảm thực vật rừng ngập mặn Việt Nam Luận án tiến sĩ khoa học sinh học Hà Nội: 35-40 30 Nguyễn Văn Hồng, 2012 Nghiên cứu thích ứng với điều kiện sống dân di cư vùng thuỷ điện Sơn La Luận án Tiến sỹ 31 Nguyễn Cao Huần, Đặng Trung Thuận, Phạm Quang Tuấn, 2000 Tiếp cận kinh tế sinh thái đánh giá quy hoạch cảnh quan cơng nghiệp dài ngày Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Hà Nội, tr 175-181 32 Nguyễn Cao Huần, 2005 Đánh giá cảnh quan (theo tiếp cận kinh tế sinh thái) NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 178 trang 33 Trần Trọng Huệ, 2004 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp loại hình tai biến địa chất lãnh thổ Việt Nam giải pháp phòng tránh (các tỉnh miền núi phía Bắc), Viện địa chất - Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hà Nội 34 Ixatsenko A G., 1976 Cơ sở cảnh quan học phân vùng địa lý tự nhiên (Người dịch: Vũ Tự Lập, Trịnh Sanh, Nguyễn Phi Hạnh, Lê Trọng Túc), NXB Khoa học, Hà Nội 35 Ixatsenko A G., 1985 Cảnh quan học ứng dụng (Người dịch: Đào Trọng Năng), NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 36 Lê Vũ Khơi, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2001 Địa lý sinh vật NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 163 trang 37 Trần Kiên, Hoàng Đức Nhuận, Mai Sỹ Tuấn, 1999 Sinh thái học mơi trường (Giáo trình dùng cho trường cao đẳng) NXB Giáo dục, Hà Nội 38 Vũ Tự Lập, 1976 Cảnh quan Địa lý miền bắc Việt Nam NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 254 trang 39 Vũ Tự Lập nnk., 1996 Tập đồ địa lí địa phương Việt Nam NXB Lao động xã hội, Hà Nội 40 Vũ Tự Lập, 2002 Địa lí tự nhiên Việt Nam NXB Giáo dục, Hà Nội 41 Vũ Thị Liên, 2005 Nghiên cứu ảnh hưởng số kiểu thảm thực vật đến biến đổi môi trường đất số khu vực tỉnh Sơn La Luận án tiến sỹ Sinh học, Viện sinh thái Tài nguyên sinh vật 42 Trần Đình Lý, 1998 Sinh thái thảm thực vật Giáo trình cao học, viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hà Nội, 77 trang 43 Trần Đình Lý, Lê Đồng Tấn, Đỗ Hữu Thư, 1997 Diễn thảm thực vật sau cháy rừng Phăngxipan Tạp chí Lâm nghiệp, (4+5), tr.15-16 44 Nguyễn Thành Long (chủ biên), 1993 Nghiên cứu xây dựng đồ cảnh quan tỷ lệ lãnh thổ Việt Nam NXB Viện Khoa học Việt Nam, Hà Nội, 90 trang 45 Đoàn Hương Mai, 2008 Quy hoạch Sinh thái học để phát triển bền vững Đa dạng sinh học hệ sinh thái cho huyện miền núi Kim Bơi, Hòa Bình Luận án tiến sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 46 Nguyễn Văn Minh, 2015 Nghiên cứu cảnh quan phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu Luận án tiến sỹ Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 47 Đỗ Thị Mùi, 2010 Nghiên cứu tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Sơn La Luận án tiến sỹ Địa lý, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 48 Bộ Giáo dục Đào tạo, Trung tâm đồ giáo khoa, 1996 Atlat địa lý Việt Nam NXB Bản đồ, Hà Nội 49 Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1994 Luật bảo vệ phát triển rừng nghị định hướng dân thi hành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 50 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1994 Luật đất đai nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 51 Odum E P., 1978 Cơ sở sinh thái học (tập 1) NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 422 trang 52 Odum E P., 1979 Cơ sở sinh thái học (tập 2) NXB Đại học Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 329 trang 53 Lê Mỹ Phong, 2002 Nghiên cứu sử dụng hợp lý lãnh thổ Sơn La có cơng trình thủy điện sở phân tích cảnh quan Luận án tiến sỹ Địa lý, Viện Địa lý, Trung tâm Khoa học Tự nhiên công nghệ Quốc Gia, Hà Nội 54 Nguyễn Thị Quyên, 2015 Nghiên cứu đặc điểm sinh thái tự nhiên trình phục hồi rừng huyện Sơng Mã tỉnh Sơn La Luận án tiến sỹ Sinh học, viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật 55 Hà Quý Quỳnh, 2003 Sử dụng công nghệ Hệ thông tin Địa lý xây dựng đồ phục vụ nghiên cứu đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Yok Đôn, Đăk Lăk Tạp chí Hoạt động Khoa học, 11, (534)/2003, tr 33-35 56 Hà Quý Quỳnh, 2009 Nghiên cứu xác lập sở khoa học phục vụ quy hoạch quản lý Vườn Quốc gia vùng Đông Bắc Việt Nam (phần đất liền) Luận án Tiến sĩ khoa học Địa lý, Viện địa lý 57 Hà Quý Quỳnh, Trần Thanh Tùng, Lê Xuân Cảnh, 2005 Ứng dụng Viễn thám Hệ thông tin Địa lý nghiên cứu phân khu chức Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia, Pà Cò Báo cáo khoa học Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hội thảo Quốc gia lần thứ NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 822-827 58 Hà Q Quỳnh, 2008 Nghiên cứu quan hệ thối hóa đất với sinh vật góp phần bảo vệ đa dạng sinh học Vườn Quốc gia Tam Đảo (Vĩnh Phúc) Xuân Sơn (Phú Thọ) Báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ III NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 554-562 59 Ruzichka M., Miklo M., 1988 Phương pháp đánh giá cảnh quan sinh thái nhằm mục đích phát triển tối ưu lãnh thổ (người dịch: Hứa Chính Thắng), Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước, Hà Nội 60 Sở Khoa học Công nghệ môi trường tỉnh Sơn La, 1995 Đánh giá tổng hợp tiềm tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 2000-2010 61 Vũ Trung Tạng nnk., 1971 Một số dẫn liệu đặc điểm phân loại, sinh học cá mòi ý nghĩa kinh tế Trong "Điều tra thuỷ sản nước ngọt", NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tập 1, tr 84-98 62 Vũ Trung Tạng nnk., 1982 Bảo vệ sử dụng hợp lý hệ sinh thái cửa sơng Việt Nam Nội san "Khí tượng thuỷ văn", n +5 (256-257), tr 20- 26, Hà Nội "Các vấn đề môi trường”, Uỷ Ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước, Hà Nội, Tr 228-236 63 Vũ Trung Tạng, 2000 Cơ sở sinh thái học Giáo trình dành cho sinh viên, giảng viên trường Đại học NXB Giáo dục, Hà Nội, 264 trang 64 Lê Đồng Tấn, 1993 Ảnh hưởng canh tác nương rẫy đến đất rừng Sơn La Tuyển tập cơng trình nghiên cứu Sinh thái Tài ngun Sinh vật (1990 -1992) NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 31-35 65 Lê Đồng Tấn, 2003 Nghiên cứu rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên đất sau nương rẫy Sơn La Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, (3), tr 341-343 66 Lê Đồng Tấn, 1993 Ảnh hưởng canh tác nương rẫy đến đất rừng Sơn La Tuyển tập cơng trình nghiên cứu Sinh thái Tài nguyên Sinh vật (1990 -1992) NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 31 - 35 67 Nguyễn Ngọc Thạch nnk., 1997 Viễn thám nghiên cứu tài nguyên môi trường NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 214 trang 68 Lê Bá Thảo, 2008 Thiên Nhiên Việt Nam NXB Giáo Dục, Hà Nội, 324 trang 69 Tống Duy Thanh, Vũ Khúc, 2013 Các phân vị địa tầng Việt Nam Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 70 Nguyễn An Thịnh, Phạm Quang Anh, 2008 Xu phát triển STCQ giới định hướng Việt Nam Tạp chí Khoa học, số 6/2008 Đại học Sư phạm Hà Nội, 71 Nguyễn An Thịnh, 2007 Phân tích cấu trúc STCQ phục vụ phát triển bền vững nông lâm nghiệp du lịch Huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai Luận án tiến sỹ Địa lý Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 72 Nguyễn An Thịnh, 2014 STCQ: lý luận ứng dụng mơi trường nhiệt đới gió mùa NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1029 trang 73 Nguyễn An Thịnh, 2014 Động lực biến đổi, đa dạng cảnh quan đa dạng nhân văn lãnh thổ miền núi, trường hợp nghiên cứu STCQ huyện Sapa, tỉnh Lào Cai NXB Thế giới, Hà Nội, 220 trang 74 Nguyễn Thế Thôn, 1993 Bàn sinh thái cảnh quan cảnh quan sinh thái, Thông báo khoa học Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, Tập II, chuyên san Sinh học - Địa lý, Hà Nội 75 Nguyễn Thế Thôn, 2001 Nguyên tắc phương pháp thiết kế mơ hình kinh tế - mơi trường sở lý thuyết cảnh quan sinh thái cảnh quan sinh thái ứng dụng, Tạp chí Khoa học Trái Đất, số 2/2001, trang 23 76 Thái Văn Trừng, 1998 Thảm thực vật rừng Việt Nam NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 314 trang 77 Phạm Anh Tuân, 2017 Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng không gian phát triển vùng chuyên canh lâu năm tỉnh Sơn La Luận án tiến sỹ Địa lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tr 106-114 78 Đào Thế Tuấn, 1984 Hệ sinh thái nông nghiệp NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 174 trang 79 UBND tỉnh Sơn La, 2002 Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2015 Tài liệu lưu trữ 80 UBND tỉnh Sơn La, Sở tài nguyên môi trường, 2005, Bản đồ trạng sử dụng đất tỉnh Sơn La tỷ lệ 1:100.000 Tài liệu lưu trữ 81 UBND tỉnh Sơn La, Sở tài nguyên môi trường, 2006 Báo cáo trạng môi trường tỉnh Sơn La Tài liệu lưu trữ 82 UBND tỉnh Sơn La, Sở tài nguyên môi trường, 2006 Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Sơn La đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 Báo cáo chuyên đề 83 UBND tỉnh Sơn La, Sở tài nguyên môi trường, 2014, Số liệu kiểm kê đất đai tỉnh Sơn La Tài liệu lưu trữ 84 UBND tỉnh Sơn La, Sở tài nguyên môi trường, 2015, Bản đồ trạng sử dụng đất tỉnh Sơn La tỷ lệ 1:100.000 Tài liệu lưu trữ 85 UBND tỉnh Sơn La, 2005 Chương trình phát triển bền vững tỉnh Sơn La Tài liệu lưu trữ 86 Nguyễn Khanh Vân, Nguyễn Thị Hiền, Phan Kế Lộc, Nguyễn Tiến Hiệp, 2000 Các biểu đồ Sinh khí hậu Việt Nam NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 126 trang 87 Viện Địa lý, 2015 Bản đồ sinh khí hậu tỉnh Sơn La Tài liệu lưu trữ 88 Viện Địa lý, 2015 Bản đồ sinh khí hậu tỉnh Sơn La Tài liệu lưu trữ 89 Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, 2005 Thuyết minh Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Sơn La tỷ lệ 1:100.000 Hà Nội 90 Viện Quy hoạch thủy lợi, 2001 Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Sơn La từ năm 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội 91 Viện Điều tra quy hoạch rừng, 2005 Bản đồ trạng rừng Tài liệu lưu trữ 92 Viện Điều tra quy hoạch rừng, 2015 Bản đồ trạng rừng Tài liệu lưu trữ 93 Viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp, 2005 Bản đồ thổ nhưỡng Tài liệu lưu trữ 94 Nguyễn Văn Vinh Huỳnh Nhung, 1994 Quan niệm Cảnh quan, Hệ sinh thái Sự phát triển Cảnh quan học Sinh thái học cảnh quan Tuyển tập cơng trình nghiên cứu Địa lý NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, tr 259-266 B Tiếng Anh 95 Barrett G., Peles J., Hanski I., 1999 Landscape Ecology of Small Mammals, Springer Publisher 366 pages 96 Bastian O., Steinhardt U., 2010 Development and Perspectives of Landscape Ecology, Springer Publisher, 525 pages 97 Bissonette J A., Ilse, 2003 Landscape Ecology and Resources managerment Linking theory with practice, Island Press 98 Brewer R., 1993 The Science of Ecology Saunders College Publishing, New York, Lon Don, Tokyo 99 Burel F., Baudry J., 2003 Landscape Ecology: Concepts, Methods and Application, Science Publisshers, 378 pages 100 Burke V J., 2000 Landscape Ecology and Species Conservation Landscape Ecology 15, page 1-3 101 Carol A T., 1988 Geographic Infomation System in Ecology 102 Cushman S A., McGarigal K., 2003 Landscape-level patterns of avian of diversity in the Oregon Coast Range Ecological Monographs, 73: 259-281 103 Dang Huy Huynh, 1998 Division of geo-biological regions and the system of special use forests in Vietnam Vietnamese Studies 3, tr 109-120 104 Daniel T Heggem et al., 2000 A Landscape ecology assessment of Tensas River Basin Environmental Monitoring and Assessment, 64, page 41-54 105 Erwin Schanda, 1976 Remote Sensing for Environmental Sciences SpringerVerlag New York Inc USA 106 Forman R T T., Godron M., 1981 Patches and Structural Components for a Landscape Ecology BioScience, 31(10): 733-740 American Institute of Biological Sciences 107 Forman R T T., Godron M., 1986 Landscape Ecology Wiley New York, 619 pages 108 Frohn R C., 1997 Remote Sensing for Landscape Ecology: New Metric Indicators for Monitoring, Modeling, and Assessment of Ecosystems (Mapping Science) CRC Press, 112 pages 109 Groom G et al., 2006 Remote sensing in landscape ecology: experiences and perspectives in a European context Landscape Ecology (2006) 21, page 391408 110 Hobbs R., 1977 Future landscape and theo future of landscape ecology, Landscape and Urban Planning, Vol.37 page 1-9 111 Hansson L., Angelstam P., 1991 Landscape ecology as a theoretical basis for nature conservation Landscape Ecology, 5(4): 191-201 112 Horning N., Koy K., Ha Quy Quynh, 2008 Remote sensing and GIS for Biodiversity conservation Center for Biodiversity and Conservation American Museum of Natural History Traing material Power point presentaion 113 Krauklis A A., 1979 The Problem of Expermental Landscape Science Nauka Novosibirsk, 232 pages 114 Lillesand T M., Kiefer R W., 1994 Remote Sensing and Image Interpretation 1987, 1994, John Wiley & Sons Inc USA 115 Lindeman R L., 1942 The Trophic-Dynamic Aspect of Ecology Ecology, 23(4): 399-417 Wiley on behalf of the Ecological Society of America DOI: 10.2307/1930126 116 Menges E S., 1991 The Application of minimum variable population theory to plants, In D A Falk and K.E Holsinger (eds) Genetics and conservation of rare plants Oxford University Press, New York, page 45-61 117 Metzger J P., 2008 Landscape ecology: perspectives based on the 2007 IALE, world congress Landscape Ecology, 23: 501-504 118 Naveh Z., 2007 Landscape ecology and sustainability Landscape Ecology, 22: 1437-1440 119 Naveh Z., Lieberman A S., 1984 Landscape Ecology (Theory and Application) Springer-Verlag New York Inc USA 120 Sanderson J., Harris L D., 2000 Landscape Ecology A Top-Down Approach Lewis Publishers, New York, USA 121 Schubert R., 1986 Lehrbuch der Oekologie Veb Gustav Fischer Verlag Jena 122 Sukachev V N., 1947 The theory of bio-geo-coenology In Collection of the Acad Of Sci USSR, in commenmoration of the 30th anniversary of the revolution, part II Moscow-Leningrad, USSR 123 Tansley A G., 1935 The Use and Abuse of Vegetational Concepts and Terms Ecology, Vol 16, No (Jul., 1935), pp 284-307 Wiley on behalf of the Ecological Society of America DOI: 10.2307/1930070 124 Young H., David R., Cousins S., 1994 Landscape Ecology and Geographical Information Systems CRC Press 298 pages 125 Zonneveld I S., 1995 Land Ecology: An Introduction to Landscape Ecology as a Base for Land Evaluation Land Management and Conservation SPB Academic Publishing, Amsterdam ... sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội , góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu luận án: ... DOÃN THỊ TRƯỜNG NHUNG NGHIÊN CỨU SINH THÁI CẢNH QUAN TỈNH SƠN LA PHỤC VỤ QUY HOẠCH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 42 01 20 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG... lãnh thổ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 121 3.4.1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La 121 3.4.2 Định hướng không gian đơn vị sinh thái cảnh quan cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu sinh thái cảnh quan tỉnh Sơn La phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế xã hội (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay