Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ)

133 12 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 12:55

Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ) 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Helicobacter pylori vi khuẩn Gram âm gây nhiễm nửa dân số giới chứng minh có liên quan đến chế gây bệnh viêm dày mạn tính, loét dày tá tràng, ung thư dày u lympho dày (gastric MALT lymphoma) [1], [2], [3], [4], [5] Tần suất nhiễm H pylori có liên quan lớn đến điều kiện kinh tế xã hội, 80% nước phát triển có khoảng 20 – 50% nước phát triển [6], [7], [8], [9], [10] có khác biệt theo vùng địa lý nước dao động từ 13% Nga đến Myanmar (48%), Nhật (71%), Trung Quốc (58%), Trung Mỹ (62%), Việt Nam (>70%), Đông Âu (82%) nước châu Phi (>80%) [10], [11], [12], [13], [14] Mặc dù chủng H pylori có khác biệt khả gây bệnh nhìn chung H pylori nhiễm 90% bệnh nhân viêm dày, 90% loét tá tràng, 70% loét dày 90% ung thư dày [11], [15], [16], [17] Riêng Việt Nam, nhiễm H pylori phổ biến có mối liên quan mật thiết với bệnh lý dày tá tràng H pylori tìm thấy viêm dày mạn (100%), viêm dày thể hoạt động (83,1%), viêm teo niêm mạc dày (85,3%), chuyển sản ruột (14,7%) tạo nguy dẫn đến ung thư biểu mô tuyến dày loét dày tá tràng (21%) [18], [19], [20] Việc điều trị viêm loét dày - tá tràng nhiễm H pylori phức tạp phải sử dụng phác đồ phối hợp thuốc kháng sinh với thuốc giảm toan, giảm tiết đúng, đủ liều, đủ thời gian quy cách Tuy nhiên, khả thất bại lớn tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh Hội nghị Đồng thuận Maastricht III (2005) khuyến cáo nên sử dụng phác đồ điều trị chuẩn ban đầu với ba điều trị PPI (thuốc ức chế tiết acid dày - proton pump inhibitor) – clarithromycin – amoxicillin metronidazole Tuy nhiên, tỉ lệ đề kháng thuốc với phác đồ ba ngày tăng Để hỗ trợ cho phác đồ điều trị chuẩn ban đầu, Hội nghị nhắc đến phác đồ thứ hai phác đồ thứ ba, đồng thời tiếp tục bàn luận đề kháng thuốc nhận thấy khả đề kháng thuốc đạt tới 20% [21] Năm 2010, Hội nghị Maastricht IV Florence (Ý) ghi nhận tỉ lệ kháng thuốc điều trị tiệt trừ H pylori tăng toàn cầu thống phác đồ thích hợp dựa tình trạng kháng thuốc [22], phương pháp miễn dịch trị liệu thụ động sử dụng kháng thể kháng trực tiếp H pylori kháng urease H pylori hướng nghiên cứu quan tâm đặc biệt Globulin miễn dịch từ trứng gà (egg york immunoglobulin - IgY) kháng thể chuyển từ máu gà mái sang lòng đỏ trứng để thực chức sinh lý bảo vệ phôi gà Các kháng thể IgY đặc hiệu trứng gà có đặc tính bảo vệ giống kháng thể có máu gà mẹ Các tác giả Nhật Bản Hàn Quốc sử dụng IgY kháng urease H pylori bổ sung vào sữa chua làm thực phẩm chức dự phòng nhiễm H pylori bước đầu cho thấy có hiệu dự phòng người tình nguyện [23] Nhằm tạo nguyên liệu chế tạo chế phẩm dự phòng nhiễm H pylori Việt Nam theo phương pháp miễn dịch thụ động, đề tài “Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease vi khuẩn Helicobacter pylori” thực với mục tiêu sau: Tách chiết urease vi khuẩn Helicobacter pylori phân lập từ bệnh nhân viêm loét dày - tá tràng Chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease vi khuẩn Helicobacter pylori Đánh giá khả dự phòng nhiễm Helicobacter pylori động vật thực nghiệm IgY kháng urease CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 VI KHUẨN Helicobacter pylori 1.1.1 Nguồn gốc phân loại Vào năm 1981, Robin Warren, nhà Giải phẫu bệnh người Úc, phát loại vi khuẩn niêm mạc dày bệnh nhân bị viêm loét dày hình dạng chúng giống vi khuẩn thuộc giống Campylobacter tên gọi chúng Campylobacter pylori Đến năm 1983, Barry Marshall, người Úc, thành công việc nuôi cấy, phân lập vi khuẩn từ mảnh sinh thiết dày bệnh nhân bị viêm dày mạn, loét dày, loét tá tràng ghi nhận đặc tính tăng trưởng khác chúng với Campylobacter pylori Cho đến năm 1989, kính hiển vi điện tử, vi khuẩn khơng giống Campylobacter có cấu trúc lơng khác hẳn, bên cạnh đó, có khác biệt lớn tính chất sinh hố cấu trúc chuỗi 16S rRNA cuối loài vi khuẩn xếp vào giống mới, giống Helicobacter, thuộc họ Helicobacteraceae đổi tên Helicobacter pylori [24], [25] 1.1.2 Dịch tễ học Một nhiễm khuẩn mạn tính thường gặp người mà tác giả nước thường hay nhắc đến nhiễm H pylori Qua nhiều nghiên cứu nhận thấy tuổi, tình trạng kinh tế, xã hội chủng tộc ảnh hưởng lớn đến tần suất nhiễm H pylori Đã có khoảng nửa dân số giới bị nhiễm H pylori tần suất nhiễm có khác biệt lớn nước phát triển nước phát triển Ở nước phát triển Ấn Độ, Saudi Arabia, Việt Nam châu Phi có tỉ lệ nhiễm H pylori cao chiếm khoảng 80% lứa tuổi 20 tuổi Trong đó, nước phát triển Anh, Úc Pháp, tỉ lệ nhiễm thấp 10 – 20% tăng khoảng 1% năm [11], [26], [27] Nguyên nhân khác biệt chủ yếu vệ sinh môi trường, cụ thể phát triển hệ thống đại việc xử lý nước chất thảy nước phát triển [28], [29], [30] Riêng tuổi, trẻ em phần lớn bị nhiễm độ tuổi từ – 8, nước phát triển tỉ lệ nhiễm thấp tần suất nhiễm trẻ em Nhật Bản 10 tuổi thấp có 5% tăng dần theo tuổi [27] Thêm vào đó, nước phát triển, người lớn có độ tuổi bị nhiễm thường 50 tuổi tần suất tăng thêm 10% năm, nước phát triển có độ tuổi nhiễm sớm thường 20 tuổi Ở Việt Nam, Nguyễn Sào Trung (2005) ghi nhận tần suất nhiễm H pylori cao độ tuổi từ 31 - 50 tuổi [31] Đường lây nhiễm chủ yếu đường ăn uống (phân - miệng) lây trực tiếp (miệng - miệng) qua nước bọt Ở nơi có điều kiện vệ sinh kém, nước thức ăn bị nhiễm nguồn lây quan trọng ban đầu Đó lý giải thích nước phát triển tần suất nhiễm H pylori cao nhiều [11], [28], [32], [33] 1.1.3 Đặc điểm sinh học H pylori 1.1.3.1 Hình thể dinh dưỡng Hình 1.1 Vi khuẩn Helicobacter pylori * Nguồn: McColl K.E.L (2010) [34] Helicobacter pylori vi khuẩn Gram âm, hình cong, xoắn nhẹ, dài 1,5 - 5µm, đường kính 0,3 - 1µm Bề mặt vi khuẩn nhẵn, vỏ mỏng, có - lơng, đầu mút hình củ hành, nhờ H pylori di chuyển lớp nhầy niêm mạc dày chuyển động xoắn (Hình 1.1) [24], [34], [35], [36] Helicobacter pylori thuộc loại vi khuẩn vi hiếu khí, mọc chậm nên phải nuôi cấy từ - ngày Vi khuẩn mọc môi trường chuyên biệt Pylori agar, Skirrow cải tiến môi trường Columbia, Brucella, BHI agar có thêm – 10% máu ngựa máu cừu tươi, để 37 oC điều kiện có 5% O2, 10% CO2, 85% N2 độ ẩm cao Mơi trường chọn lọc thường có thêm thuốc kháng sinh vancomycin, trimethoprim amphotericin B để ức chế tạp nhiễm Helicobacter pylori tăng trưởng nhiệt độ từ 30 – 40 oC, chịu môi trường pH từ 5,5 - 8,5 sống nhiều tháng âm 70oC môi trường thích hợp [24] Kết đọc sau - ngày ni cấy (hoặc để đến 14 ngày) với khuẩn lạc tròn, bóng, màu xám trong, đường kính từ 0,5 – 1mm, khơng tan máu tan máu alpha Đặc biệt, tiêu chuẩn xác định H pylori sau nuôi cấy khuẩn lạc phải cho kết dương tính với thử nghiệm oxidase, catalase urease, thử nghiệm urease cho dương tính nhanh mạnh * Thử nghiệm oxydase Lấy 1mm khuẩn lạc suốt đặt lên giấy thấm Nhỏ thuốc thử TMPD 0,1% (TMPD: N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-phenylenediamine) Cytochrom C khử + H+ + O2 Cytochrom oxy hóa + TMPD khử Cytochrom oxy hóa + H2O TMPD oxy hóa (màu xanh) Đọc kết sau 30 giây: phản ứng (+) tính sinh khối chuyển màu xanh phản ứng (-) tính sinh khối màu trắng (Hình 1.2) Hình 1.2 Thử nghiệm oxydase Helicobacter pylori * Nguồn: Lê Văn Phủng (2009) [35] * Thử nghiệm catalase Lấy 1mm khuẩn lạc suốt đặt lên lame kính Nhỏ H 2O2 30% (hydrogen peroxide) H2O2 H2O + O2 (bọt khí) Catalase Đọc kết sau - giây: phản ứng (+) tính có bọt khí xuất phản ứng (-) tính khơng có bọt khí (Hình 1.3) Hình 1.3 Thử nghiệm catalase Helicobacter pylori * Nguồn: Lê Văn Phủng (2009) [35] * Thử nghiệm urease Thử nghiệm urease nhằm phát gián tiếp có mặt H pylori thơng qua urease chúng Do H pylori sản xuất urease có hoạt tính cao, vậy, cần đưa mảnh sinh thiết có chứa H pylori khuẩn lạc H pylori vào lượng nhỏ dung dịch urea có thị màu Lúc hoạt tính urease vi khuẩn nhanh chóng phân hủy urea thành ammonia, làm mơi trường trở thành kiềm hóa thị màu thay đổi từ màu vàng thành màu hồng cánh sen Kết đọc vòng 20 phút với độ đặc hiệu gần 100% (Hình 1.4) [24] Hình 1.4 Thử nghiệm urease Helicobacter pylori * Nguồn: Lê Văn Phủng (2009) [35] Đồng thời tiêu nhuộm Gram, hình thể vi khuẩn H pylori đa số hình cong, mức độ xoắn khơng điển tiêu trực tiếp từ mảnh sinh thiết, có hình trực khuẩn (Hình 1.5) để sau 10 ngày ni cấy, xuất thể hình cầu [24], [36], [37] Hình 1.5 Hình ảnh nhuộm Gram Helicobacter pylori * Nguồn: O'Rourke J.L., et al (2001) [36] 1.1.3.2 Tính chất hóa sinh kháng ngun urease H pylori Urease enzyme chủ yếu sinh bệnh học H pylori Trọng lượng phân tử urease khoảng 550 kDa Enzyme mang tính quan trọng sống H pylori mơi trường dày Urease có tên hệ thống carbamine amidohydrolase, enzyme xúc tác cho trình thủy phân urea thành ammonia acid carbonic: urease (NH2)2CO + H2O NH2COOH + H2O NH3 + NH2COOH NH3 + H2CO3 NH3 vừa tạo nhanh chóng hợp nước để tạo thành NH4+ OH- H2CO3 2NH3 + 2H2O H+ + HCO32NH4+ + 2OH- Gốc OH- kết hợp với gốc H + acid HCl dịch nhày niêm mạc dày, từ làm tăng dần pH bề mặt niêm mạc dày từ thấp đến trung tính tạo nên lớp đệm pH trung tính bao quanh H pylori Cơ chế tác động urease giúp H pylori không bị tác động môi trường acid mạnh (pH < 4) dày (Hình 1.6 1.7) [38] Bên cạnh đó, urease tác nhân kích thích mạnh mẽ hoạt động thực bào đơn nhân sản sinh cytokine gây viêm Đồng thời, NH3 gây độc trực tiếp lên tế bào phá vỡ liên kết tế bào làm tổn thương niêm mạc dày Như vậy, urease biểu hai chức năng: vừa tác nhân xâm lấn vừa tác nhân gây độc Urease mục tiêu quan trọng việc phát triển thuốc để kiểm soát nhiễm H pylori dày [39], [40], [41], [42], [43] Hình 1.6 Vai trò H pylori urease nhiễm H pylori * Nguồn: Follmer C (2010) [44] Hình 1.7 Cơ chế xâm lấn H pylori vào dịch nhày dày * Nguồn: Bansil R., et al (2013) [39] Trong bảng phân loại enzyme theo quy ước quốc tế, urease mang mã số EC 3.5.1.5 (nhóm nhóm hydrolase), (nhóm phụ enzyme tác dụng lên liên kết C-N), (phân nhóm phụ cắt amid thẳng) (số thứ tự urease phân nhóm phụ) Vào năm 1926, urease lần Summer tách chiết từ đậu rựa (jack bean) Urease tinh thể có cạnh, không màu, suốt, quan sát kính hiển vi có đường kính d = – 30µm tùy theo phương pháp tách chiết Khối lượng phân tử urease Polacco Havir xác định phương pháp lọc gel cột agarose A-15m urease đậu rựa đậu nành Brazil Urease đậu nành có phân tử lượng khác 540 kDa 420 kDa, urease đậu rựa có phân tử lượng 480 kDa Như vậy, urease từ nguồn khác có phân tử lượng khác nguồn đậu nành có tới loại urease Hai loại urease khác thành phần apoenzyme chất coenzyme không thay đổi Các apoenzyme chuỗi polypeptide hình thành từ nhiều acid amine, mà thành phần acid amine khơng giống nguồn khác nhau, điều lý giải khác khối lượng phân tử chúng [45], [46] Urease dễ dàng hòa tan dung dịch ammonia lỗng dung dịch kiềm lỗng, hòa tan đơng tụ dung dịch muối lỗng acid hữu tùy thuộc nồng độ acid Điểm đẳng điện urease nằm khoảng pH = 5,0 – 5,1 điểm đẳng điện độ hòa tan urease cực nhỏ Urease mang đặc tính protein tan nước dung dịch muối lỗng; khơng qua màng thẩm tích có kích thước phân tử lớn; tan có lớp áo nước tích điện; tủa lớp áo nước trung tính; bị biến tính tác dụng acid, kiềm đặc, ion kim loại nặng nhiệt độ cao; dễ bị tủa thuận nghịch dung môi hữu 10 (ethanol, acetone ) muối ammonium sulfate, sodium chloride; tính chất hóa lý thay đổi kết hợp với chất, coenzyme, ion kim loại số chất hữu đặc hiệu khác; phân tử enzyme tồn trạng thái ion anion, cation trung hòa tùy theo pH môi trường Trung tâm hoạt động enzyme bao gồm acid amine có nhóm hóa học hoạt động mạnh ion kim loại Các nhóm hóa học hoạt động mạnh có khả gắn với chất để tạo thành phức hợp enzyme – chất Các ion kim loại có vai trò xúc tác lớn, có tác dụng liên kết enzyme chất apoenzyme coenzyme tham gia vào trình vận chuyển điện tử Đồng thời, urease enzyme khơng có cofactor hữu khơng có sắt, manganese hay phosphorus Bên cạnh đó, trung tâm hoạt động urease có chứa hai ngun tử nitrogen Hai ngun tử nitrogen đóng vai trò quan trọng việc xúc tác phản ứng urease hay gọi Nikel dependent enzyme Cơ chất urease quan trọng việc mô tả vai trò trung tâm hoạt động nitrogen q trình xúc tác Một số chất urease urea, semicarbazide, formamide, acetamide, N – Methylurea, N – Hydroxyurea, dihydroxyurea… Urea chất đặc hiệu urease với lượng hoạt hóa 8.700 11.700 calories/gmol 25 oC, chất hydroxyurea dihydroxyurea vận tốc nhỏ 120 lần Phân tử urea bền phân hủy urea không enzyme dung dịch không phụ thuộc vào độ pH Tuy nhiên, gặp enzyme, enzyme chống lại phân hủy tạo điều kiện cho urea bị nước hay OH công để tạo carbamate [7], [42], [47] Urease phát nhiều loài vi sinh vật, thực vật số động vật Các vi khuẩn có chứa urease tham gia vào q trình đồng hóa urea thành muối amon, tên gọi chung Ureabacterium phần lớn thuộc hai họ 10 119 Hooi J.K.Y., Lai W.Y., Ng W.K., et al (2017) Global prevalence of 18 Helicobacter pylori infection: Systematic review and meta-analysis Gastroenterology Nguyen T.L., Uchida T., Tsukamoto Y., et al (2010) Helicobacter 19 pylori infection and gastroduodenal diseases in Vietnam: a cross-sectional, hospital-based study BMC Gastroenterology, 10(114):1-7 Song J.H., Kim S.G., Jin E.H., et al (2017) Risk factors for gastric 20 tumorigenesis in underlying gastric mucosal atrophy Gut and Liver, 1-8 Malfertheiner P., Megraud F., O'Morain C.A., et al (2007) Current 21 concepts in the management of Helicobacter pylori infection: The Maastricht III Consensus report Gut, 56:772-781 Malfertheiner P., Megraud F., O'Morain C.A., et al (2012) 22 Management of Helicobacter pylori infection-the Maastricht IV/ Florence Consensus report Gut, 61:646-664 Horie K., Horie N., Abdou A.M., et al (2004) Suppressive effect of 23 functional drinking yogurt containing specific egg yolk immunoglobulin on Helicobacter pylori in humans Journal of Dairy Science, 87:4073–4079 Phùng Đắc Cam Nguyễn Thái Sơn (2003) Helicobacter pylori 24 bệnh viêm, loét dày – tá tràng, Nhà xuất Y học, Hà Nội Hellström P.M (2006) This year’s Nobel Prize to gastroenterology: 25 Robin Warren and Barry Marshall awarded for their discovery of Helicobacter pylori as pathogen in the gastrointestinal tract World Journal of Gastroenterology, 12(19):3126-3127 Malaty H.M (2007) Epidemiology of Helicobacter pylori infection 26 Best Practice and Research Clinical Gastroenterology, 21(2):205-214 119 120 Shiota S., Murakami K., Fujioka T., et al (2010) Population-based 27 strategies for Helicobacter pylori-associated disease management: a Japanese perspective Expert Review of Gastroenterology and Hepatology, 4(2):149– 156 Aziz R.K., Khalifa M.M., Sharaf R.R (2015) Contaminated water as 28 a source of Helicobacter pylori infection: a review Journal of Advanced Research, 6:539–547 Cabral J.P.S (2010) Water microbiology Bacterial pathogens and 29 water International Journal of Environmental Research and Public Health, 7:3657-3703 Karita M., Teramukai S., Matsumoto S (2003) Risk of 30 Helicobacter pylori transmission from drinking well water is higher than that from infected intrafamilial members in Japan Digestive Diseases Sciences, 48(6):1062–1067 Nguyễn Sào Trung (2005) Viêm loét dày tình trạng nhiễm 31 Helicobacter pylori Y hoc thành phố Hồ Chí Minh, 9(2):74-78 Bellack N.R., Koehoorn M.W., MacNab Y.C., et al (2006) A 32 conceptual model of water’s role as a reservoir in Helicobacter pylori transmission: a review of the evidence Epidemiology and Infection, 134:439– 449 Burkitt M.D., Duckworth C.A., Williams J.M., et al (2017) 33 Helicobacter pylori-induced gastric pathology: insights from in vivo and ex vivo models Disease Models & Mechanisms, 10:89-104 McColl KEL (2010) Helicobacter pylori infection The New England 34 Journal of Medicine, 362(17):1597-1604 120 121 Lê Văn Phủng (2009) Atlas hình thể vi khuẩn khuẩn lạc, Nhà xuất 35 Y học, Hà Nội O'Rourke J.L., Grehan M., Lee A (2001) Non-pylori helicobacter 36 species in humans Gut, 49(5):601-606 Holton J et al (2012) An atlas of investigation and management: 37 Helicobacter pylori, Clinical Publishing, Oxford Versalovic J (2003) Helicobacter pylori: pathology and diagnostic 38 strategies American Journal of Clinical Pathology, 119:403-412 Bansil R., Celli J.P., Hardcastle J.M., et al (2013) The influence of 39 mucus microstructure and rheology in Helicobacter pylori infection Frontiers in Immunology, doi: 10.3389/fimmu.2013.00310 Dunn B.E., Campbell G.P., Perez-Perez G.I., et al (1990) 40 Purification and characterization of urease from Helicobacter pylori The Journal of Biologycal Chemistry, 265(16):9464-9469 Huang JY., Sweeney E.G., Guillemin K., et al (2017) Multiple acid 41 sensors control Helicobacter pylori colonization of the stomach PloS Pathogens, 1-28 Mobley 42 H.L.T., Hausinger R.P (1989) Microbial ureases: significance, regulation, and molecular characterization Microbiological Reviews, 53(1):85-108 Zhou J.T., Li C.L., Tan L.H., et al (2017) Inhibition of Helicobacter 43 pylori and Its associated urease by Palmatine: Investigation on the potential mechanism PloS One, 1-15 121 122 Follmer C (2010) Ureases as a target for the treatment of gastric and 44 urinary infections Journal of Clinical Pathology, doi: 10.1136/jcp.2009.072595 Olivera-Severo D., Wassermann G.E., Carlini C.R (2006) Ureases 45 display biological effects independent of enzymatic activity Is there a connection to diseases caused by urease-producing bacteria? Brazilian Journal of Medical Biological Research, 39(7):851-861 Polacco J.C., Havir E.A (1979) Comparisons of soybean urease 46 isolated from seed and tissue culture The Journal of Biological Chemistry, 254(5):1707-1715 Mobley H.L.T., Island M.D., Hausinger R.P (1995) Molecular 47 biology of microbial ureases Microbiological Reviews, 59(3):451-480 Nagata K., Mizuta T., Tonokatu Y., et al (1992) Monoclonal 48 antibodies against the native urease of Helicobacter pylori: Synergistic inhibition of urease activity by monoclonal antibody combinations Infection and Immunity, 60(11):4826-4831 Phạm Quang Cử (2008) Helicobacter pylori vi khuẩn gây bệnh 49 dày tá tràng, Nhà xuất Y học, Hà Nội Khadir M.E., Boukhris S.A., Benajah D.A., et al (2017) VacA and 50 CagA status as biomarker of two opposite end outcomes of Helicobacter pylori infection (gastric cancer and duodenal ulcer) in a Moroccan opulation PloS One, 1-14 Abadi A.T.B (2017) Strategies used by Helicobacter pylori to 51 establish persistent infection World Journal Gastroenterology, 23(16):28702882 122 123 Cadamuro A.C.T., Rossi A.F.T., Maniezzo N.M., et al (2014) 52 Helicobacter pylori infection: Host immune response, implications on gene expression and microRNAs World Journal of Gastroenterology, 20(6):14241437 Matsuo Y., Kido Y., Yamaoka Y (2017) Helicobacter pylori outer 53 membrane protein-related pathogenesis Toxins, 9:101-110 Garza-González E., Perez-Perez G.I., Maldonado-Garza H.J., et al 54 (2014) A review of Helicobacter pylori diagnosis, treatment, and methods to detect eradication World Journal of Gastroenterology, 20(6):1438-1449 Okubo M., Tahara T., Shibata T., et al (2011) Usefulness of 55 magnifying narrow-band imaging endoscopy in the Helicobacter pylorirelated chronic gastritis Digestion, 83:161–166 Trần Thiện Trung, Quách Trọng Đức, Lý Kim Hương (2009) So 56 sánh giá trị thử nghiệm thở 13 C, thử nghiệm urease huyết chẩn đoán nhiễm Helicobacter pylori Y học thành phố Hồ Chí Minh, 13(Phụ 1):18-23 Federico A., Gravina A.G., Miranda A., et al (2014) Eradication of 57 Helicobacter pylori infection: Which regimen first? World Journal of Gastroenterology, 20(3):665-672 Agudo S., Pe´rez-Pe´rez G., Alarco´n T., et al (2010) High 58 prevalence of Clarithromycin-resistant Helicobacter pylori strains and risk factors associated with resistance in Madrid, Spain Journal of Clinical Microbiology, 48(10):3703-3707 123 124 Garza-González E., Giasi-González E., Martínez-Vázquez M.A., et 59 al (2007) Helicobacter pylori eradication and its relation to antibiotic resistance and CYP2C19 status Revista espanola de enfermedades digestivas, 99(2):71-75 Bùi Hữu Hoàng (2011) Hiệu phác đồ nối tiếp điều trị 60 tiệt trừ Helicobacter pylori bệnh nhân viêm loét dày - tá tràng Y học thành phố Hồ Chí Minh, 15(1):303-307 Đào Hữu Ngơi, Nguyễn Công Kiểm, Nguyễn Thị Thanh Tâm cs 61 (2010) Hiệu phác đồ Omeprazole + Amoxicillin + Levofloxacin so với Omeprazole + Amoxicillin + Clarithromycin điều trị tiệt trừ Helicobacter pylori bệnh nhân viêm loét dày - tá tràng Y học thành phố Hồ Chí Minh, 14(1):184-189 Nguyễn Thúy Vinh (2003) Nghiên cứu hiệu điều trị ba phác 62 đồ OAM, OAC, OMC loét dày, tá tràng H pylori dương tính ảnh hưởng kháng thuốc tới phác đồ trên, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân y Trần Ngọc Bảo, Trần Ngọc Lưu Phương, Nguyễn Ngọc Thành 63 (2004) Đánh giá hiệu phác đồ Pantoprazol, Amoxicillin Clarithromycin (PAC500) bệnh loét dày tá tràng có nhiễm H pylori Y học thành phố Hồ Chí Minh, 8(4):204-209 Trần Thiện Trung, Phạm Văn Tấn, Quách Trọng Đức cs (2009) 64 Hiệu phác đồ EAL EBMT tiệt trừ Helicobacter pylori sau điều trị thất bại lần đầu Y học thành phố Hồ Chí Minh, 13(Phụ 1):11-17 124 125 Abu-Sini M., Mayyas A., Al-Karablieh N., et al (2017) Synthesis of 65 1,2,3-Triazolo[4,5-h]quinolone derivatives with novel anti-microbial properties against Metronidazole resistant Helicobacter pylori Molecules, 22:841-852 Lê Đình Minh Nhân, Võ Thị Chi Mai (2006) Tính đề kháng kháng 66 sinh Helicobacter pylori bệnh viêm loét dày - tá tràng Y học thành phố Hồ Chí Minh, 10(1):73-75 Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Trần Văn Hợp 67 (2010) Khảo sát tính kháng thuốc chủng Helicobacter pylori phân lập từ bệnh nhân viêm dày mạn tính, loét dày ung thư dày Y học thực hành, 4(712):20-22 Nguyễn Văn Thịnh, Dương Thu Hương, Nguyễn Đức Tồn cs 68 (2009) Tình hình kháng kháng sinh Helicobacter pylori bệnh nhân loét hành tá tràng tháng đầu năm 2009 Y học thực hành, 8(669):14-18 Phan Quốc Hồn, Tạ Long, Ngơ Vi Hùng cs (2000) Kháng 69 kháng sinh Helicobacter pylori điều trị bệnh loét tá tràng Nội khoa, 1:8-11 Trần Thiện Trung, Đỗ Trọng Hải, Quách Trọng Đức cs (2009) 70 Hiệu phác đồ đầu tay EAC EAL tiệt trừ Helicobacter pylori Y học thành phố Hồ Chí Minh, 13(Phụ 1):5-10 Hamal K.R., Burgess S.C., Pevzner I.Y., et al (2006) Maternal 71 antibody transfer from dams to their egg yolks, egg whites, and chicks in meat lines of chickens Poultry Science, 85(8):1364-1372 125 126 Müller S., Schubert A., Zajac J., et al (2015) IgY antibodies in 72 human nutrition for disease prevention Nutrition Journal, 14(109):1-7 Rose M.E (1979) The immune system in birds Journal of the Royal 73 Society Medecine, 72:701-704 Schade R., Calzado E.G., Sarmiento R., et al (2005) Chicken egg 74 yolk antibodies (IgY-technology): a review of progress in production and use in research and human and veterinary medicine Alternatives to Laboratory Animals, 33:129-154 Schade R., Staak C., Hendriksen C., et al (1996) The production of 75 avian (Egg Yolk) antibodies: IgY Alternatives to Laboratory Animals, 24:925-934 Larsson A., Balow R., Lindahl T.L., et al (1993) Chicken 76 antibodies: Taking advantage of evolution—A review Poultry Science, 72:1807-1812 Marcq C., Théwis A., Portetelle D., et al (2013) Refinement of the 77 production of antigen-specific hen egg yolk antibodies (IgY) intended for passive dietary immunization in animals A review Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 17(3):483-493 Ko K.Y., Ahn D.U (2007) Preparation of immunoglobulin Y from egg 78 yolk using ammonium sulfate precipitation and ion exchange chromatography Poultry Science, 86(2):400-407 Shin J., Yang M., Nam S.W., et al (2002) Use of egg yolk-derived 79 immunoglobin as an alternative to antibiotic treatment for control of Helicobacter pylori infection Clinical Diagnostic Laboratory Immunology, 9:1061-1066 126 127 Schade R., Pfister C., Halatsch R., et al (1991) Polyclonal IgY 80 antibodies from chicken egg yolk - an alternative to the production of mammalian lgG type antibodies in rabbits Alternatives to Laboratory Animals, 19:403-419 Carlander D., Kollberg H., Wejaker P.E., et al (2000) Peroral 81 immunotheraphy with yolk antibodies for the prevention and treatment of enteric infections Immunologic Research, 21(1):1-6 Casadevall A., Dadachova E., Pirofski L (2004) Passive antibody 82 therapy for infectious diseases Nature Reviews Microbiology, 2(9):695-703 Casadevall A., Pirofski L (2004) New concepts in antibody-mediated 83 immunity Infection and Immunity, 72(11):6191-6196 Kousted T.M., Kalliokoski O., Christensen S.K., et al (2017) 84 Exploring the antigenic response to multiplexed immunizations in a chicken model of antibody production Heliyon, 3:1-19 Rahman S., Nguyen S.V., Icatlo F.C., et al (2013) Oral passive IgY- 85 based immunotherapeutics: a novel solution for prevention and treatment of alimentary tract diseases Human Vaccines & Immunotherapeutics, 9(5):1039–1048 Chalghoumi R., Beckers Y., Portetelle D., et al (2009) Hen egg yolk 86 antibodies (IgY), production and use for passive immunization against bacterial enteric infections in chicken: a review Biotechnology Agronomy Society and Environment, 13(2):295-308 127 128 Sun P., Wang J., Zhang Y., et al (2014) Evaluating the immune 87 responses of mice to subcutaneous immunization with Helicobacter pylori urease B subunit Journal of Animal Science and Biotechnology, 5:1-7 You Z., Yang H., Xin W., et al (2014) Preparation of egg yolk 88 antibodies against BoNT/B and their passive protection in mouse models Human Vaccines & Immunotherapeutics, 10(8):2321–2327 Chalghoumi R., Marcq C., Théwis A., et al (2009) Effects of feed 89 supplementation with specific hen egg yolk antibody (immunoglobin Y) on Salmonella species cecal colonization and growth performances of challenged broiler chickens Poultry Science, 88(10):2081-2092 Kuroki M., Ohta M., Ikemori Y., et al (1997) Field evaluation of 90 chicken egg yolk immunoglobulins specific for bovine rotavirus in neonatal calves Archives Virology, 142(4):843-851 Vega C., Bok M., Chacana P., et al (2011) Egg yolk IgY: protection 91 against rotavirus induced diarrhea and modulatory effect on the systemic and mucosal antibody responses in new born calves Veterinary Immunology and Immunopathology, 142(3-4):156-169 Marquardt R.R., Jin L.Z., Kim J.W., et al (1999) Passive protective 92 effect of egg-yolk antibodies against enterotoxigenic Escherichia coli K88+ infection in neonatal and early-weaned piglets FEMS Immunology and Medical Microbiology, 23(4):283-288 Neri P., Tokoro S., Kobayashi R., et al (2011) Specific egg yolk 93 immunoglobulin as a new preventive approach for Shiga-toxin-mediated diseases PLoS One, 6(10):1-12 128 129 Liou J.F., Chang C.W., Tailiu J.J., et al (2010) Passive protection 94 effect of chicken egg yolk immunoglobulins on enterovirus 71 infected mice Vaccine, 28(51):8189-8196 Nomura S., Suzuki H., Masaoka T., et al (2005) Effect of dietary 95 anti-urease immunoglobulin Y on Helicobacter pylori infection in Mongolian gerbils Helicobacter, 10(1):43-52 Russell M.W., Hajishengallis G., Childers N.K., et al (1999) 96 Secretory immunity in defense against cariogenic mutans streptococci Caries Research, 33(1):4-15 Hatta H., Tsuda K., Ozeki M., et al (1997) Passive immunization 97 against dental plaque formation in humans: Effect of a mouth rinse containing egg yolk antibodies (IgY) specific to Streptococcus mutans Caries Research, 31:268-274 Thu H.M., Myat T.W., Win M.M., et al (2017) Chicken egg yolk 98 antibodies (IgY) for prophylaxis and treatment of Rotavirus diarrhea in human and animal neonates: A concise review Korean Journal for Food Science of Animal Resources, 37(1):1-9 Sarker S.A., Casswall T.H., Juneja L.R., et al (2001) Randomized, 99 placebo-controlled, clinical trial of hyperimmunized chicken egg yolk immunoglobulin in children with rotavirus diarrhea Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 32(1):19-25 Amaral J.A., Tino De Franco M., Carneiro-Sampaio M.M., et al 100 (2002) Anti-enteropathogenic Escherichia coli immunoglobulin Y isolated from eggs laid by immunised Leghorn chickens Research in Veterinary Science, 72(3):229-234 129 130 Fujibayashi T., Nakamura M., Tominaga A., et al (2009) Effects of 101 IgY against Candida albicans and Candida spp Adherence and biofilm formation Japanese Journal of Infectious Diseases, 62(5):337-342 Selvan K., Sentila R., Michael A (2012) Generation and 102 characterization of chicken egg yolk antibodies against Propionibacterium acnes for the prevention of acne vulgaris Indian Journal of Dermatology, 57(1):15-19 Iankov I.D., Penheiter A.R., Carlson S.K., et al (2012) 103 Development of monoclonal antibody-based immunoassays for detection of Helicobacter pylori neutrophil-activating protein Journal of Immunological Methods, 384:1–9 Radziejewska I., Leszczyn´ska K., Borzym-Kluczyk M (2014) 104 Influence of monoclonal anti-Lewis b, anti-H type 1, and anti-sialyl Lewis x antibodies on binding of Helicobacter pylori to MUC1 mucin Molecular and Cellular Biochemistry, 385:249–255 Shin J., Nam S., Kim J., et al (2003) Identification of 105 immunodominant Helicobacter pylori proteins with reactivity to H pylorispecific egg-yolk immunoglobulin Journal of Medical Microbiology, 52:217222 Shin J., Roe I., Kim H (2004) Production of anti-Helicobacter pylori 106 ureasespecific immunoglobulin in egg yolk using an antigenic epitope of H pylori urease Journal of Medical Microbiology, 53:31-34 Suzuki H., Nomura S., Masaoka T., et al (2004) Effect of dietary 107 anti-Helicobacter pylori-urease immunoglobulin Y on Helicobacter pylori infection Alimentary Pharmacology and Therapeutics, 20(1):185-192 130 131 Yang Y., Park D., Yang G., et al (2012) Anti-Helicobacter pylori 108 effects of IgY from egg york of immunized hens Laboratory Animal Research, 28(1):55-60 Đỗ Minh Trung, Hoàng Trung Kiên, Lê Văn Đông (2010) Nghiên 109 cứu tách chiết, tinh kháng thể IgY từ lòng đỏ trứng gà Tạp chí Thơng tin y dược, Chuyên đề Miễn dịch học, 77-81 Siriya P., Chu C., Chen M.T., et al (2013) Extraction and 110 purification of anti-Helicobacter pylori IgY Journal of Agricultural Science, 5(3):132-138 Sugano K., Tack J., Kuipers E.J., et al (2015) Kyoto global 111 consensus report on Helicobacter pylori gastritis Gut, 64:1353–1367 Tongtawee T., Kaewpitoon S., Kaewpitoon N., et al (2015) 112 Correlation between gastric mucosal morphologic patterns and histopathological severity of Helicobacter pylori associated gastritis using conventional narrow band imaging gastroscopy BioMed Research International, 2015:1-7 Icatlo F.C., Kuroki M., Kobayashi C., et al (1998) Affinity 113 purification of Helicobacter pylori urease relevance to gastric mucin adherence by urease protein The Journal of Biological Chemistry, 273:18130-18138 Turbett G.R., Høj P.B., Horne R., et al (1992) Purification and 114 characterization of the urease enzymes of Helicobacter species from humans and animals Infection and Immunity, 60(12):5259-5266 Lê Thị Phú, Nguyễn Thị Cẩm Vi (2007) Xác định phân tử lượng 115 thông số động học urease từ đậu nành hạt vàng Việt Nam Tạp chí phát triển Khoa học cơng nghệ, 10(5) 131 132 Lê Thị Phú, Nguyễn Thị Cẩm Vi, Nguyễn Tấn Đạt (2006) Nghiên 116 cứu thu nhận, tinh urease từ đậu nành Tạp chí phát triển Khoa học công nghệ, 9(7):57-64 117 Lê Văn Đông, Dương Hương Giang (2011) Nghiên cứu chế tạo kháng thể từ lòng đỏ trứng gà (IgY) kháng vi khuẩn Edwardsiella ictaluri gây bệnh mủ gan cá tra Tạp chí Y - Dược học quân sự, 1(36):58-64 118 Guidlolin R.G., Marcelino R.M., Gondo H.H., et al (2010) Polyvalent horse F(Ab’)2 snake antivenom: Development of process to produce polyvalent horse F(Ab’)2 antibodies anti-african snake venom African Journal of Biotechnology, 9(16):2446-2455 Phạm Mạnh Hùng Lê Văn Đông (2011) Miễn dịch học 119 Trong: Miễn dịch học, Nhà xuất Quân đội nhân dân, Hà Nội, 76-124 Hong K.S., Ki M.R., Arif Ullah H.M., et al (2018) Preventive effect 120 of anti-VacA egg yolk immunoglobulin (IgY) on Helicobacter pylori-infected mice Vaccine, 36: 371-380 Hoàng Trung Kiên, Lê Thu Hồng, Lê Thu Hà cs (2013) Nghiên 121 cứu quy trình gây miễn dịch tạo kháng thể IgY kháng vi khuẩn (Vibrio cholera) gà mái Tạp chí Y - Dược học quân sự, 1:1-6 Sunnary T., Đỗ Minh Trung, Lê Thu Hồng cs (2011) Nghiên cứu 122 chế tạo kháng thể từ lòng đỏ trứng gà kháng trực khuẩn mủ xanh phương pháp gây miễn dịch cho gà mái đẻ trứng Tạp chí Y - Duợc học quân sự, 5:119-125 132 133 Hoàng Trung Kiên, Nguyễn Đặng Dũng (2014) Đánh giá chất lượng 123 chế tác dụng globulin miễn dịch đặc hiệu nguồn gốc từ trứng gà kháng độc tố tả (Cholera toxin) Tạp chí Y - Duợc học quân sự, 1:7-11 Sunnary T., Đỗ Minh Trung, Lê Thu Hồng cs (2011) Tác dụng 124 in vivo kháng thể IgY kháng trực khuẩn mủ xanh vết thương bỏng thực nghiệm nhiễm trực khuẩn mủ xanh Tạp chí Y - Duợc học quân sự, 8:4449 Kumaran T., Mary A.J., Citarasu T (2014) Immunological 125 properties of Anti-Vibrio parahaemolyticus IgY developed from Gallus domesticus egg yolk Advances Pharmacology and Toxicology, 15(2):45-53 Pauly D., Chacana P.A., Calzado E.G., et al (2011) IgY technology: 126 Extraction of chicken antibodies from egg yolk by polyethylene glycol (PEG) precipitation Journal of Visualized Experiments, doi: 10.3791/3084 Bellingeri R.V., Picco N.Y., Alustiza F.E., et al (2015) pH-responsive 127 hydrogels to protect IgY from gastric conditions: in vitro evaluation Journal of Food Sci Technol, 52(5):3117–3122 Nishizawa T., Suzuki H., Nakagawa I., et al (2009) Early 128 Helicobacter pylori eradication restores sonic hedgehog expression in the gastric mucosa of Mongolian gerbils Digestion, 79:99–108 Suzuki H., Masaoka T., Miyazawa M., et al (2002) Gastric mucosal 129 response to Helicobacter pylori Keio Journal of Medicine, 51(2):40-44 133 ... Tách chiết urease vi khuẩn Helicobacter pylori phân lập từ bệnh nhân vi m loét dày - tá tràng Chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease vi khuẩn Helicobacter pylori Đánh giá khả... phẩm dự phòng nhiễm H pylori Vi t Nam theo phương pháp miễn dịch thụ động, đề tài Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease vi khuẩn Helicobacter pylori thực với mục... trạng kháng thuốc [22], phương pháp miễn dịch trị liệu thụ động sử dụng kháng thể kháng trực tiếp H pylori kháng urease H pylori hướng nghiên cứu quan tâm đặc biệt Globulin miễn dịch từ trứng gà
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu chế tạo globulin miễn dịch từ trứng gà (IgY) kháng urease của vi khuẩn Helicobacter pylori (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay