Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại công ty TNHH phương hà, xã hương lung huyện cẩm khê tỉnh phú thọ

74 48 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 12:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM VĂN HÓA THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHƯ THỌ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Khoa: Chăn nuôi Thú y Khóa học: 2013 – 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM PHẠM VĂN HÓA THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC NI DƢỠNG PHÕNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN TẠI CÔNG TY TNHH PHƢƠNG HÀ, HUYỆN CẨM KHÊ, TỈNH PHƯ THỌ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: CNTY-K45-N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2013 – 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Phan Thị Hồng Phúc Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Đề tài thực thành công kết thúc cách suôn sẻ ngày hơm ngồi cố gắng nỗ lực thân em nhận giúp đỡ thầy cô khoa Chăn nuôi Thú y, cán toàn thể anh em trại tạo điều kiện tốt cho em thực đề tài, đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô giáo TS Phan Thị Hồng Phúc nhờ hướng dẫn, bảo giúp đỡ tận tình chia sẻ kinh nghiệm kiến thức quý báu cô giúp em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn đến tất bạn bè, gia đình, người thân ln ln động viên, bên cạnh, giúp đỡ em suốt trình em thực đề tài Thái nguyên, ngày tháng Sinh viên Phạm Văn Hóa năm 2017 ii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn Cơng ty TNHH Phương Hà qua năm 2014 - 2016 35 Bảng 4.2 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc ni dưỡng trại qua tháng thực tập 38 Bảng 4.3 Kết thao tác khác làm trại 43 Bảng 4.4 Lịch vệ sinh cụ thể hàng ngày chuồng bầu 45 Bảng 4.5 Lịch vệ sinh cụ thể hàng ngày chuồng đẻ 46 Bảng 4.6 Tình hình sinh sản lợn nái trực tiếp chăm sóc 47 Bảng 4.7 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 48 Bảng 4.8 Lịch sát trùng trại lợn nái 50 Bảng 4.9 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái sinh sản 52 Bảng 4.10.Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại 55 Bảng 4.11 Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại 56 iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT CP : Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam Cs : Cộng CSF : Dịch tả FMD : Lở mồm long móng PRRS : Hội chứng loạn sinh sản hô hấp lợn Vk : Vi khuẩn MMA : Viêm tử cung, viêm vú, sữa iv MỤC LỤC Trang Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2.Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1.Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện trang trại 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trang trại 2.1.3 Cơ sở vật chất trang trại 2.1.4 Thuận lợi, khó khăn 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Đặc điểm sinh lý, sinh dục lợn nái 2.2.3 Một số bệnh thường gặp lợn nái sinh sản 20 2.3 Tổng quan nghiên cứu nước nước 28 2.3.1 Tổng quan nghiên cứu nước 28 2.2.2 Tổng quan nghiên cứu nước 30 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH32 3.1 Đối tượng 32 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 32 3.3 Nội dung thực 32 3.4 Các tiêu phương pháp thực 32 3.4.1 Các tiêu thực 32 3.4.2 Phương pháp thực 32 v Phần 4: DỰ KIẾN KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC Error! Bookmark not defined 4.1 Tình hình chăn ni lợn trại lợn cơng ty TNHH Phương Hà qua năm từ (2014 - 2016 ) 35 4.2 Thực biên pháp chăm sóc ni dưỡng đàn lợn nái sinh sản 36 4.2.1 Số lượng lợn nái trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng trại qua tháng thực tập 38 4.3 Thực quy trình vệ sinh chuồng nuôi hàng ngày 44 4.4 Tình hình sinh sản lợn nái ni trại lợn Công ty TNHH Phương 46 4.5 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 48 4.6 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Công ty TNHH Phương 49 4.6.1 Thực biện pháp vệ sinh phòng bệnh 49 4.6.2 Kết tiêm vắc xin phòng bệnh cho lợn nái 51 4.7 Kết chẩn đoán điều trị bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Công ty TNHH Phương 52 4.7.1 Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương 52 4.7.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương 56 Phần 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 58 5.1 Kết luận 58 5.2 Đề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt II Tài liệu tiếng nước PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, quan tâm nhà nước chăn nuôi lợn ngày phát triển, chăn nuôi lợn cung cấp lượng lớn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, mang lại thu nhập cho người chăn ni, góp phần vào ổn định đời sống người dân Cùng với xu hướng phát triển hội chăn ni lợn chuyển từ loại hình chăn ni nơng hộ nhỏ lẻ sang chăn ni tập trung trang trại, từ giúp cho ngành chăn nuôi lợn đạt bước phát triển không ngừng chất lượng số lượng Mặt khác, nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi lợn có nguồn nguyên liệu dồi cho chế biến thức ăn, đầu tư nhà nước… Để phát triển ngành chăn nuôi lợn nước ta, chăn nuôi lợn nái khâu quan trọng góp phần định đến thành cơng ngành chăn nuôi lợn Đặc biệt việc chăn ni lợn nái nước ta để có đàn nuôi thịt sinh trưởng phát triển tốt, cho tỷ lệ nạc cao, mắt xích quan trọng để tăng nhanh đàn lợn số lượng chất lượng Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý ban chủ nhiệm khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, với giúp đỡ giáo viên hướng dẫn sở nơi thực tập chúng em thực chun đề: “Thực quy trình chăm sóc ni dƣỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản Công ty TNHH Phƣơng Hà, Hƣơng Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ” 1.2.Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản Nắm loại thức ăn dành cho lợn nái sinh sản, phần ăn cách cho lợn nái ăn qua giai đoạn mang thai Nắm bệnh hay xảy lợn nái sinh sản phương pháp phòng trị bệnh hiệu 1.2.2 Yêu cầu chuyên đề Đánh giá tình hình chăn nuôi trại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Phương Hà, Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh sản áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1.Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện trang trại 2.1.1.1 Vị trí địa lý Trại chăn ni cơng ty TNHH Phương Hà thuộc địa bàn Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Vị trí địa lý huyện xác định sau: - Phía Đơng giáp huyện Thanh Ba với ranh giới dòng sơng Thao quanh năm nước đỏ phù sa - Phía Tây giáp huyện Yên Lập với ranh giới dãy núi vòng cung thuộc dãy Hoàng Liên Sơn chạy dọc từ Tây Bắc xuống Đơng Nam - Phía Nam giáp huyện Tam Nơng, ranh giới dòng sơng Bứa chảy từ Tây sang Đơng đổ sơng Thao - Phía Bắc giáp huyện Hạ Hòa, ranh giới ngòi Giành - chi lưu nhỏ dòng sơng Thao Huyện có 31 đơn vị hành Dân số huyện Cẩm Khê gần 13 vạn người, tổng diện tích tự nhiên 234.55 km² 2.1.1.2 Đặc điểm khí hậu Theo phân vùng nha khí tượng thuỷ văn thành phố, trại lợn công ty TNHH Phương Hà nằm vùng có khí hậu đặc trưng khu vực nóng ẩm vào mùa hè, có mùa đơng lạnh, mưa nhiều điển hình kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa Hướng vòng cung dãy núi tạo thành hành lang hút gió mạnh, đón nhận trực tiếp khối khơng khí lạnh từ phương bắc tràn xuống làm cho mùa đông đến sớm, kết thúc muộn, nhiệt bị hạ thấp Khí hậu vùng thích hợp cho thực vật nhiệt đới chè, thuốc lá, hồi Tuy 53 - Nguyên nhân Do lúc sinh đẻ, cổ tử cung hẹp âm hộ bị rách, nhiễm trùng kế phát gây viêm Do thao tác kỹ thuật lúc đỡ đẻ không hợp vệ sinh làm sây sát niêm mạc tử cung gây viêm Do trường hợp sót nhau, bị thối rữa gây viêm - Triệu chứng: Sau đẻ - ngày lợn nái ăn, sốt, thường sốt vào buổi chiều lúc 1517 giờ, âm hộ có dịch chảy ra, màu trắng đục phớt vàng, mùi hôi - Điều trị + Điều trị cục bộ: Dùng nước pha với muối thuốc tím 1/1000 để thụt rửa lần/ngày + Điều trị toàn thân: penicillin triệu UI/30kgTT Thuốc hạ sốt: anagin 1ml/10kgTT, vitamin B1 5ml/30kgTT * Bệnh sát nhau: - Nguyên nhân: + Do sau sổ thai, tử cung co bóp yếu, sức rặn mẹ giảm dần + Do mẹ non dính chặt với - Triệu chứng: Con vật đau đớn, ăn uống bỏ ăn, thân nhiệt tăng có dịch màu nâu chảy - Điều trị + Điều trị cục bộ: Dùng nước pha với muối thuốc tím 1/1000 để thụt rửa lần/ngày + Điều trị toàn thân: tiêm oxytocin 30 - 40 liều từ -8 ml * Bệnh viêm vú - Nguyên nhân + Khi lợn nái đẻ nuôi khơng cách, chuồng bẩn vi khuẩn, Mycoplasma, cầu khuẩn, vi khuẩn đường ruột xâm nhập gây viêm vú + Thức ăn không phù hợp cho lợn nái, không giảm phần ăn cho lợn nái trước đẻ tuần làm cho lượng sữa tiết nhiều gây tắc sữa 54 Sau vài ngày đẻ mà lợn không bú hết, sữa lưu môi trường tốt cho vi khuẩn xâm nhập gây viêm như: E.coli, Streptococus, Staphylococus, Klebsiella… + Lợn đẻ có nanh mà khơng bấm bú làm xây sát vú mẹ tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập tạo ổ viêm nhiễm bầu vú + Chỉ cho lợn bú hàng vú, hàng lại căng nên viêm + Do thời tiết thay đổi đột ngột, lạnh nóng hay thức ăn khó tiêu ảnh hưởng đến cảm nhiễm vi trùng - Triệu chứng: Bệnh xảy sau đẻ - - 10 ngày, có đến tháng Viêm vú thường xuất vài vú lan tồn vú, vú có màu hồng, sưng đỏ, sờ vào thấy nóng, cứng, ấn vào lợn nái có phản ứng đau Lợn nái giảm ăn, bị nặng bỏ ăn, nằm chỗ, sốt cao 40,5 0C 420C kéo dài suốt thời gian viêm Sản lượng sữa giảm, lợn nái thường nằm úp đầu vú xuống sàn, cho bú Vắt sữa vú bị viêm thấy sữa loãng, sữa có cặn cục sữa vón lại, xuất cục casein màu vàng, xanh lợn cợn có mủ đơi có máu Lợn thiếu sữa kêu la, chạy vòng quanh mẹ đòi bú, lợn ỉa chảy, xù lông, gầy nhanh, tỷ lệ chết cao từ 30 đến 100% - Điều trị: Cục bộ: Phong bế giảm đau bầu vú cách chườm nước đá lạnh để giảm sưng, giảm đau, phong bế đầu vú novocain 0,25 - 0,5%, ngày vắt cạn vú viêm - lần tránh lây lan sang vú khác + Tiêm quanh vùng bầu vú bị viêm nor 100 1ml/10kgTT Toàn thân: + Tiêm analgin: 1ml/10kgTT/1lần/ngày + Tiêm vetrimoxin LA: 1ml/10kgTT/1lần/2ngày + Điều trị liên tục - ngày 55 Bảng 4.10.Tình hình mắc bệnh đàn lợn nái sinh sản trại Chỉ tiêu Số nái Số nái theo dõi mắc bệnh (con) (con) Viêm tử cung 179 3,35 Viêm vú 179 1,11 Sót 179 2,79 Tên bệnh Tỷ lệ (%) Qua bảng 4.10 ta thấy, tình hình mắc bệnh đàn lợn nái trại thường xuyên xảy Trong 179 lợn nái theo dõi có mắc bệnh viêm tử cung, mắc bệnh viêm vú mắc bệnh sót Nguyên nhân chủ yếu quy trình vệ sinh chưa đảm bảo tiến hành đỡ đẻ, phối giống cho lợn Bên cạnh việc cân đối phần ăn, việc cho ăn chưa thực tốt dẫn đến số đường sinh dục lợn nái hay xảy bệnh viêm tử cung, sót Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung lợn nái sau đẻ mắc bệnh tổng số 179 theo dõi, chiếm tỷ lệ 3,35% chiếm tỷ lệ cao bệnh Sở dĩ bệnh viêm tử cung chiếm tỷ lệ cao vây công nhân đỡ đẻ chưa cách làm cho xây xát niêm mạc tử cung lợn mẹ, trước đỡ đẻ người đỡ đẻ không vệ sinh tay nước sát trùng, để móng tay dài can thiệp cộng thêm với cơng tác vệ sinh lợn mẹ trước đẻ chưa tốt làm cho bệnh viêm tử cung xuất nhiều Việc cho ăn không hợp lý, không chỉnh bảng cám thường xuyên ảnh hưởng đến việc sinh đẻ lợn mẹ Bệnh sót có mắc bệnh tổng số 179 theo dõi, chiếm tỷ lệ 2,79% Thường lợn nái già, mang thai nhiều lứa nhiều con, hay trình đỡ đẻ khơng tốt dẫn đến việc lợn mẹ mắc bệnh sót 56 Bệnh viêm vú có mắc bệnh, chiếm tỷ lệ 2,79% Bệnh viêm vú có số mắc việc điều trị bệnh viêm tử cung quan tâm điều trị kịp thời nhờ mà bị kế phát sang bệnh viêm vú Công tác vệ sinh bầu vú trước đẻ sau đẻ thực tốt 4.7.2 Kết điều trị bệnh đàn lợn nái sinh sản trại lợn công ty TNHH Phương Hà Bảng 4.11 Kết điều trị bệnh đàn nái sinh sản trại Chỉ tiêu Thời Thuốc Liều Đƣờng sử dụng lƣợng tiêm Tên bệnh Pen-strep 1ml/20 kg TT Oxytocin 1ml/con Sót Pen-strep 1ml/20 kg TT Oxytocin 2ml/con Viêm vú dùng thuốc nor 100 1ml/10kh TT Tiêm bắp Tiêm bắp Tiêm bắp Số Số điều trị khỏi Tỷ lệ (%) (con) (con) 6 100 5 100 50 (ngày) Oxytocin 2ml/con Viêm tử cung gian Kết Bảng 4.11 cho thấy, 179 lợn nái theo dõi có lợn mắc bệnh viêm tử cung, điều trị khỏi đạt tỷ lệ 100%; bệnh sót có trị bệnh điều trị khỏi con, tỷ lệ 100% ; mắc bệnh viêm vú điều trị khỏi con, tỷ lệ 50% Bệnh viêm tử cung bệnh sót kết điều trị khỏi 100% bệnh dễ phát can thiệp kịp thời vệ sinh chăm sóc tốt Bệnh 57 viêm vú đạt 50% mắc bệnh có khỏi già nên điều trị không đạt hiệu cao tiến hành loại thải Bệnh viêm tử cung, viêm vú, sót dùng oxytoxin để tăng cường co bóp trơn đẩy sản dịch ngồi, sau dùng kháng sinh Pen-strep để điều trị phòng kế phát sang bệnh khác Do trại lợn nái sinh sản nên đàn lợn hay gặp bệnh đường sinh dục viêm tử cung, sót nhau, đẻ khó, viêm vú Bệnh thường xảy điều kiện khí hậu nước ta thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi phát triền, công tác vệ sinh chưa thực tốt tạo điều kiện cho bệnh phát triển Việc chẩn đoán điều trị kịp thời nên giúp cho việc phát điều trị bệnh đạt kết tốt, hạn chế kế phát sang bệnh khác giảm việc phải loại thải lợn, nâng cao hiệu kinh tế 58 Phần KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua tháng thực tập trại Phương Hà - Phú Thọ, em có số kết luận: * Cơng tác vệ sinh - Việc vệ sinh trại thực thường xuyên đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y - Khu vực ngồi chuồng ni vệ sinh thường xuyên đảm bảo hạn chế đến mức thấp côn trùng, chuột động vật trung gian gây bệnh phá hoại - Trong chuồng nuôi ngày vệ sinh hạn chế chất diệt khuẩn, vê sinh thông thường hạn chế mầm bệnh cho đàn lợn * Cơng tác chăn nuôi - Công tác chăn nuôi trại thực tốt đem lại hiệu cao - Năm 2016 trại có 23 lợn đực, 1226 lợn nái, 28910 lợn 150 lợn hậu bị - Số đẻ lứa trung bình 10,71 con/lứa/nái, tỷ lệ nái đẻ bình thường 93,84%, tỷ lệ nái đẻ khó 6,15%, suất sinh sản đạt 2,45 lứa/nái/năm, tỷ lệ số sống đến cai sữa 96,78% - Số lợn sinh đủ cân khỏe mạnh, tăng số lượng xuất bán lợn * Công tác thú y - Lịch vắc xin trại thực nghiêm ngặt, theo lịch công ty CP Việt Nam - Thực đỡ đẻ, mài nanh, bấm đuôi cho 1508 lợn con, thiến lợn đực cho 508 lợn, mổ hecni cho15 tiến hành thụ tinh nhân tạo cho 106 nái 59 - Cơng tác phòng bệnh thực nghiêm túc, theo lịch làm việc trại nên hạn chế thấp tình trạng dịch bệnh xảy Tỷ lệ mắc bệnh sót (2,79%), bệnh viêm tử cung (3,35%), bệnh viêm vú (1,11%) + Dùng thuốc pen-strep oxytocin điều trị bệnh sót nhau, viêm tử cung cho lợn, tỷ lệ khỏi bệnh 100% Thuốc nor 100 oxytocin điều trị bệnh viêm vú cho lợn, tỷ lệ khỏi 50% 5.2 Đề nghị - Trại cần thực tốt công tác vệ sinh ngồi chuồng ni, cần quản lý chặt chẽ người xe khu vực chuồng nuôi - Công tác vệ sinh chuồng bầu vệ sinh trước phôi giống, vệ sinh máng ăn, máng uống cần thực tốt giảm tỉ lệ lợn mắc bệnh - Tăng cường công tác trông lợn hạn chế thấp tình trạng lợn chết bị đè - Hướng dẫn cho công nhân cặn kẽ kỹ thuật chăn ni có cơng nhân đến - Thực tốt công tác mổ hecni cho lợn - Quan tâm đến công tác vệ sinh hạn chế tiêu chảy đến mức thấp TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Nguyễn Xuân Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thi ̣t , Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội Trần Minh Châu (1996), Một trăm câu hỏi bệnh chăn nuôi gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Dwane R., Zimmernan Edepurkhiser (1992), Quản lý lợn nái, lợn hậu bị để có hiệu quả, Nxb Bản đồ Trầ n Thi ̣Dân (2004), Sinh sản heo nái và sinh lý heo , Nxb Nông nghiê ̣p TpHCM Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đoàn Kim Dung, Lê Thi Ta ̣ ̀ i (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuấ t lợn thi ̣t siêu nạc xuấ t khẩu, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội Trầ n Tiế n Dũng , Dương Điǹ h Long , Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiê ̣p, Hà Nội Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Mạnh Hà, Trần Huê Viên, Phan Văn Kiểm (2003), Giáo trình Truyền giống nhân tạo vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Văn Thanh (2016) “Một số yếu tố liên quan đến viêm tử cung sau đẻ lợn nái” Tạp chí Khoa học Nơng nghiệp Việt Nam, tập 14,2016 11 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sả,Nxb Nông nghiệp - Hà Nội 12 John Nichl, (1992), Quản lý lợn nái hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Hà Nội 13 Trương Lăng (2000), Hướng dẫn điều trị bệnh lợn, Nxb Đà Nẵng 14 Phạm Sỹ Lăng, Phan Đich ̣ Lân, Trương Văn Dung (2002), Bê ̣nh phổ biế n ở lợn biện pháp phòng trị, tâ ̣p II, Nxb Nông nghiê ̣p 15 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng ở lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Lê Hồng Mận (2002), Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ, Nxb Nông nghiệp Hà Nội 17.Nguyễn Thị Hồng Minh, Nguyễn Văn Thanh, Trình Đình Thâu, Phạm Kim Đăng (2013) “Biểu lâm sàng số tiêu sinh lý, sinh hóa máu lợn mắc hội chứng viêm vú, viêm tử cung, sữa”, Tạp chí Khoa học Phát triển tập 11,2013 18 Pierre brouillt, Bernarrd farouilt (2003), Điều trị viêm vú lâm sàng, Nxb Nông nghiệp - Hà Nội 19 Ngô Nhật Thắng (2006), Hướng dẫn chăn nuôi phòng trị bệnh cho lợn, Nxb Lao động - hội, Hà Nội 20 Trung tâm chẩn đoán cố vấn Thú y ( 2010 ), Một số bệnh heo cách điều trị, tập 2, nxb Khoa học kỹ thuật 21 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), “Tình hình bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, tập 17, 2010 22 Nguyễn Thiện, Nguyễn Tấn Anh (1993), Thụ tinh nhân tạo cho lợn ở Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 23 Nguyễn Xuân Trạch, Đỗ Đức Lực (2016), Giáo trình Phân tích số liệu thí nghiệm cơng bố kết quả nghiên cứu chăn nuôi, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Trekaxov A.V., Đaninko L.M., Ponomareva M.I., Gladon N.P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản, (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nông nghiệp, Hà Nội II Tài liệu tiếng nƣớc 25 Smith B.B., Martineau G., Bisaillon A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press, pp 40- 57 26 Taylor D.J (1995), Pig diseases 6th edition, Glasgow university, U.K.Urban V.P., Schnur, V.I., Grechukhin A.N (1983), “The metritis mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik sel,skhozyaistvennoinauki 27 Urban V.P., Schnur V.I., Grechukhin A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 - MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH THỰC TẬP 1.Hình ảnh cơng tác sản xuất Hình 1: Thực ép lợn Hình 3: Tiêm ADE cho lợn nái Hình 2: Thực thử lợn Hình 4: Thụ tinh nhân tạo Hình 5: Mổ hecni Hình 6: Bấm nanh Hình 7: Cho lợn uống sữa Hình 8: Tiêm amlistin cho lợn Hình 9: Lợn mẹ bị viêm tử cung Hình 10: Sảy thai Hình 11: Thai bị khơ Hình 12: xuất bán lợn 2.Một số thuốc sử dụng trại Hình 13: Thuốc kháng sinh Hình 14: Thuốc kháng sinh Pendistrep Amoxinject Hình 15: Thuốc b.complex Hình 16: Thuốc Fe + B12 Hình 17: thuốc toltrazuril 5% điều Hình 18: Thuốc kháng sinh trị cầu trùng amlistin Hình 19: Thuốc kháng sinh nor 100 Hình 20: Vitamin c ... trị bệnh cho lợn nái sinh sản Công ty TNHH Phƣơng Hà, xã Hƣơng Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ 2 1.2.Mục đích yêu cầu chuyên đề 1.2.1 Mục đích chuyên đề Nắm quy trình chăm sóc lợn nái sinh sản. .. trại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Phương Hà, xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Áp dụng quy trình chăm sóc ni dưỡng cho đàn lợn nái ni trại Xác định tình hình nhiễm bệnh đàn nái sinh. .. hình sinh sản lợn nái ni trại lợn Công ty TNHH Phương Hà 46 4.5 Một số tiêu số lượng lợn lợn nái 48 4.6 Kết thực biện pháp phòng bệnh cho lợn nái sinh sản trại lợn Công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại công ty TNHH phương hà, xã hương lung huyện cẩm khê tỉnh phú thọ , Thực hiện quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản tại công ty TNHH phương hà, xã hương lung huyện cẩm khê tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay