Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

81 8 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2018, 10:40

Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN DIỆM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ SINH KHỐI CỦA RỪNG VẦU ĐẮNG (INDOSASA ANGUSTATA MC CLURE) THUẦN LOÀI TẠI XÃ ĐƠN PHONG, HUYỆN BẠCH THƠNG, TỈNH BẮC KẠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Quản lý tài ngun rừng : Lâm nghiệp : 2013 – 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG VĂN DIỆM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ SINH KHỐI CỦA RỪNG VẦU ĐẮNG (INDOSASA ANGUSTATA MC CLURE) THUẦN LOÀI TẠI XÃ ĐÔN PHONG, HUYỆN BẠCH THÔNG, TỈNH BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Lớp Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : Lâm nghiệp : K45 – QLTNR – N02 : 2013 – 2017 :TS Trần Công Quân Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học thân tơi, số liệu kết thực trình bày khố luận q trình theo dõi, điều tra sở thực tập hoàn toàn trung thực, khách quan Thái Nguyên, tháng 06 năm 2017 Xác nhận giáo viên hƣớng dẫn TS Trần Công Quân Ngƣời viết cam đoan Hoàng Văn Diệm Xác nhận giáo viên chấm phản biện ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cuối trình đào tạo nhà trường Qua trình thực tập tốt nghiệp, em bước đầu tiếp cận với kiến thức thực tế, tiền đề giúp em nâng cao kiến thức, nắm phương pháp tổ chức tiến hành nghiên cứu so với em tiếp thu trường Tạo điều kiện cho tác phong làm việc nghiêm túc, đắn nhằm đáp ứng nhu cầu lao động Góp phần vào công đổi đất nước, giúp cho nghành lâm nghiệp nước ta ngày phát triển hoàn thành tốt khóa học Được đồng ý trí trường Đại Học Nơng Lâm Thái Ngun, khoa Lâm Nghiệp, hướng dẫn trực tiếp thầy giáo: TS.Trần Công Quân, em thực đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc Clure) loài xã Đôn Phong, huyện Bạch thông, tỉnh Bắc Kạn” Sau thời gian tìm hiểu địa phương, đến đề tài hoàn thiện Ngoài nỗ lực thân, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ tập thể cá nhân địa bàn nghiên cứu Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo: TS.Trần Công Quân – Giảng viên khoa Lâm Nghiệp - Giáo viên hướng dẫn em trình thực tập Thầy bảo hướng dẫn tận tình cho em kiến thức lý thuyết thực tế kỹ viết bài, cho em thiếu sót sai lầm giúp em chỉnh sửa kịp thời để hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp với kết tốt Thầy động viên, theo dõi sát người thúc đẩy em công việc để em hồn thành tốt đợt thực tập theo kế hoạch thời gian cho phép trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên iii Qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Chủ tịch UBND xã Đôn Phong, cán bộ, phòng ban, cơng chức UBND xã Đơn Phong cung cấp thông tin số liệu cần thiết, nhiệt tình giúp đỡ, bảo tận tình, chia sẻ kinh nghiệm thực tế q trình cơng tác Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, thân em cố gắng khắc phục khó khăn để hồn thiện khóa luận Tuy nhiên, hạn chế kiến thức chun mơn nên khó tránh khỏi thiếu sót Vậy kính mong thầy giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý, tạo điều kiện để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 03 năm 2017 Sinh viên Hoàng Văn Diệm iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Đôn Phong 24 Bảng 4.1 trạng rừng Vầu xã Đôn Phong 39 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp phân bố N/D 40 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp phân bố N/H 42 Bảng 4.4 Sinh khối tươi trung bình cá lẻ Bắc Kạn 44 Bảng 4.5 Sinh khối tươi Vầu đắng theo 03 cấp mật độ 45 Bảng 4.6 Đặc điểm sinh khối tươi bụi, thảm tươi vật rơi rụng 47 Bảng 4.7 Đặc điểm sinh khối tươi lâm phần Vầu đắng loài 50 Bảng 4.8 Sinh khối khơ trung bình cá lẻ tỉnh Bắc Kạn 52 Bảng 4.9 Sinh khối khô Vầu đắng theo 03 cấp mật độ 53 Bảng 4.10 Sinh khối khô bụi, thảm tươi vật rơi rụng 55 Bảng 4.11 Đặc điểm sinh khối khơ lâm phần Vầu đắng lồi 57 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Sơ đồ bố trí OTC, thứ cấp, dạng 32 Hình 4.1 Biểu đồ quy luật phân bố mật độ/đường kình (N/D) 41 Hình 4.2 Biểu đồ quy luật phân bố mật độ/chiều cao (N/H) 43 Bảng 4.5 Sinh khối tươi trung bình cá lẻ Bắc Kạn 44 Hình 4.3 Biểu đồ lượng sinh khối tươi Vầu đắng theo cấp mật độ 46 Hình 4.4 Biểu đồ lượng sinh khối tươi bụi 48 Hình 4.5 Biểu đồ lượng sinh khối tươi vật rơi rụng 49 Hình 4.6 sinh khối tươi lâm phần rừng Vầu đắng tự nhiên lồi 51 Hình 4.7 Biểu đồ lượng sinh khối khô Vầu đắng cấp mật độ 54 Hình 4.8 Biểu đồ lượng sinh khối khơ bụi thảm tươi 55 Hình 4.9 Biểu đồ lượng sinh khối khơ vật rơi rụng 56 Hình 4.10 Biểu đồ sinh khối khô lâm phần Vầu đắng 58 vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CDM Nghĩa đầy đủ từ : Clean Development Mechanism (Cơ chế phát triển sạch) CBTT : Cây bụi thảm tươi CS : công D 1.3 : Đường kính ngang ngực bình qn D1.3 : Đường kính ngang ngực H dc : Chiều cao cành H : Chiều cao vút H : Chiều cao vứt bình quân HĐND : Hội đồng nhân dân KH : Kế hoạch N : Mật độ ODB : Ô dạng OTC : Ô tiêu chuẩn PCCC : Phòng cháy chữa cháy SKK : Sinh khối khô SKT : Sinh khối tươi THCS : Trung học sở UBND : Ủy ban nhân dân VRR : Vật rơi rụng vii MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.3 nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài: PHẦN TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Công ước Liên hợp quốc biến đổi khí hậu 2.1.2 Quá trình quang hợp thực vật 2.1.3 Thị trường bon 2.1.4 Công cụ đánh giá nhanh trữ lượng 2.2 Những nghiên cứu giới Việt Nam 2.1.1 Những nghiên cứu thế giới 2.2.2 Những nghiên cứu nước 15 2.2.3 Nghiên cứu Vầu đắng 19 2.2.4 Nhận xét chung 22 2.4 tổng quan khu vực nghiên cứu 23 2.4.1 Vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên 23 2.4.2 Các nghuồn tài nguyên 24 2.4.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 26 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung nghiên cứu 29 viii 3.4 Cách tiếp cận phương pháp nghiên cứu 30 3.4.1 Quan điểm cách tiếp cận đề tài 30 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 31 PHẦN KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Hiện trạng phân bố số câ y Vầ u đắ ng xã Đôn Phong , huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 39 4.2 Đặc điểm cấu trúc rừng Vầu đắng khu vực nghiên cứu (cấ u trúc mâ ̣t đô ̣, quy luật phân bố N/D1,3, N/Hvn 39 4.2.1 Quy luật phân bố N/D 39 4.2.2 Quy luật phân bố N/H 41 4.3 Nghiên cứu sinh khối rừng Vầu đắng lồi xã Đơn Phong, huyện Bạch Thơng, tỉnh Bắc Kạn 43 4.3.1 Đặc điểm sinh khối tươi lâm phần Vầu đắngthuần loài 43 4.3.2 Đặc điểm sinh khối khơ lâm phần Vầu đắng lồi 51 4.4 Đề xuất số giải pháp góp phần quản lý bền vững rừng Vầu đắng khu vực nghiên cứu 58 4.4.1 Các giải pháp quản lý địa phương 58 4.4.2 Các giải pháp quản lý cấp cộng đồng 59 PHẦN KẾT LUẬN, VÀ ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.3 Kiến nghị 61 57 - Cấp mật độ I: Lượng sinh khối khô phận thân/cành 5,93 tấn/ha, phần lá/hoa/quả 2,16 tấn/ha - Cấp mật độ II: Lượng sinh khối khô phận thân/cành 6,38 tấn/ha phần lá/hoa/quả 2,21 tấn/ha - Cấp mật độ III: Lượng sinh khối khô phận thân/cành 6,75 tấn/ha phần lá/hoa/quả 2,24 tấn/ha 4.3.2.4 Đặc điểm sinh khối khô lâm phần Vầu đắng lồi Sinh khối khơ lâm phần tổng trọng lượng khô kiệt thành phần nghiên cứu lâm phần đơn vị diện tích (tính tấn/ha) Kết xác định sinh khối khơ cho lâm phần Vầu đắng theo cấp mật độ tổng hợp bảng sau: Bảng 4.11 Đặc điểm sinh khối khơ lâm phần Vầu đắng lồi Sinh khối khô lâm phần Vầu đắng Cấp Vầu đắng mật độ Tấn/ha Tỷ lệ (%) Cây bụi thảm tƣơi Tấn/ha Tỷ lệ (%) Vật rơi rụng Tấn/ha Tỷ lệ Tổng (tấn) (%) I 20,74 65,08 3,04 9,54 8,09 25,38 31,87 II 25,56 69,12 2,83 7,65 8,59 23,23 36,98 III 33,38 73,91 2,79 6,18 8,99 19,91 45,16 TB 26,56 69,88 2,89 7,60 8,56 22,52 38,01 Bảng 4.11 cho thấy: Sinh khối khô lâm phần Vầu đắng tập trung chủ yếu sinh khối Vầu đắng chiếm trung bình 69,88 %; sinh khối bụi, thảm tươi chiếm trung bình 7,60 % sinh khối vật rơi rụng chiếm trung bình 22,52 % 58 Sinh khối khơ lâm phần Vầu đắng phụ thuộc lớn vào mật độ lâm phần Cấp mật độ cao có sinh khối cao ngược lại Tổng sinh khơi khơ tồn lâm phần dao động từ 36,98 – 45,16 tấn/ha, ba cấp mật độ sinh khối khô trung bình đạt 38,01 tấn/ha Lượng sinh khối khơ Vầu đắng, bụi thảm tươi, vật rơi rụng lâm phần Vầu đắng cấp mật độ thể qua hình 4.10 Hình 4.10 Biểu đồ sinh khối khô lâm phần Vầu đắng 4.4 Đề xuất số giải pháp góp phần quản lý bền vững rừng Vầu đắng khu vực nghiên cứu 4.4.1 Các giải pháp quản lý địa phương Nên kết hợp quản lý địa phương với đạo, lãnh đạo cấp để tăng cường quản lý việc bảo vệ rừng Tăng cường buổi tập huấn để nâng cao hiểu biết ý thức người dân bảo vệ môi trường – rừng 59 Các quan, ban, nghành tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với cộng đồng thơn, xóm thành lập có kế hoạch hoạt động rõ ràng, chi tiết với tổ, đội bảo vệ rừng Các cán quản lý cấp địa phương phải gắn với dân, tạo mối quan hệ đồng thuận với dân, thường xuyên tổ chức buổi tiếp xúc với người dân để lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng người dân để có hướng giải phù hợp Đầu tư xây dựng, nâng cấp sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng 4.4.2 Các giải pháp quản lý cấp cộng đồng Thực đúng, nghiêm chỉnh luật pháp, chủ trương sách Đảng nhà nước đưa ra, chủ chương chiến lược địa phương ban hành Vận động thành viên cộng đồng ký vào cam kết bảo vệ rừng để quản lý bảo vệ rừng cộng đồng rừng mà cá nhân, hộ gia đình giao Thẳng thắn tố giác phối hợp cộng đồng, cấp quyền xử lý nghiêm minh đối tượng có hành vi xâm hại, vi phạm pháp luật rừng 60 PHẦN KẾT LUẬN, VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Quy luật kết cấu lâm phần rừng Vầu đắng loài Qua nghiên cứu quy luật phân bố N/D: rừng Vầu đắng khu vực nghiên cứu có mật độ khác với cấp mật độ thấp 2.760 cây/ha cấp mật độ cao đạt tới 5.200 cây/ha Thấy rằng, vầu đắng có cấp đường kính biến động khoảng –11 cm Số có cấp kính - cm tập trung số vầu đắng lớn cấp đường kính, số cấp đường kính lên tới 1.407 cây/ha số có cấp kính thấp -5 cm với 147 cây/ha Nghiên cứu quy luật phân bố N/H cho ta thấy vầu đắng phân bố cấp chiều cao từ -18 m, phần lớn tập trung chiều cao 10 -16 m, cấp chiều cao 14 – 16 m có số lớn 1267 cây/ha, với cấp chiều cao - m có số thấp 133 cây/ha Về đặc điểm sinh khối lâm phần rừng Vầu đắng loài * Sinh khối tươi lâm phần Vầu đắng + Đặc điểm sinh khối tươi Vầu đắng theo cấp mật độ: Lượng sinh khối tươi 1ha rừng Vầu đắng cấp mật độ khác có chênh lệch rõ rệt Ở cấp mật độ I tổng lượng sinh khối tươi đạt 48,6 tấn/ha; cấp mật độ II lượng sinh khối trung bình/ha 55,1 tấn/ha; Cấp mật độ III lượng sinh khối trung bình/ha đạt 66,2 tân/ha, lượng sinh khối tươi cấp mật độ đạt cao + Đặc điểm sinh khối tươi bụi, thảm tươi vật rơi rụng: lượng sinh khối tươi tồn lâm phân rừng Vầu đắng trung bình 75,04 tấn/ha, đó:cây bụi thảm tươi chiếm 7,04 %, tỷ lệ sinh khối vật rơi rụng (thảm mục) chiếm 17,50 % toàn lâm phần 61 *Sinh khối khô lâm phần rừng Vầu đắng - Đặc điểm sinh khối khô Vầu đắng theo cấp mật độ: lượng sinh khối khô 1ha rừng Vầu đắng có khác biệt cấp mật độ Cấp mật độ I lượng sinh khối khơ trung bình 20,74 tấn/ha Cấp mật độ II lượng sinh khối khô trung bình 25,56 tấn/ha Cấp mật độ III lượng sinh khối khơ trung bình cấp mật độ cao với lượng sinh khối khô 33,38 tấn/ha - Đặc điểm sinh khối khô bụi thảm tươi vật rơi rụng: Lượng sinh khối khô bụi thảm tươi cấp mật độ Vầu đắng khác nhau, lượng sinh khối khơ trung bình cấp mật độ 1,92 tấn/ha - Sinh khối khô lâm phần Vầu đắng đạt trung bình 38,01 tấn/ha, Vầu đắng đạt 26,56 tấn/ha, chiếm 69,88 % lâm phần; Vật rơi rụng (thảm mục) đạt 8,56 tấn/ha, chiếm 22,52 % toàn lâm phần; nhỏ bụi thảm tươi đạt 2,89 tấn/ha, chiếm 7,60 % toàn lâm phần 5.2 Kiến nghị - Cần có nghiên cứu thêm lượng Carbon tích lũy lâm phần Vầu đắng, trạng thái rừng Vầu hỗn giao khác để tạo sở cho việc định lượng giá trị rừng thơng qua việc tích lũy carbon - Trong q trình thực tập địa phương, khơng thể tránh khỏi sai sót, nhầm lẫn Đồng thời trình độ thời gian có hạn nên báo cáo nhiều thiếu sót em mong thầy cố đóng góp ý kiến đề báo cáo đầy đủ hoàn thiện 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Trần Văn Con (1991), Khả ứng dụng mơ tốn để nghiên cứu cấu trúc động thái hệ sinh thái rừng khộp cao ngun Đắk Nơng, Đắk Lắk, Luận án phó tiến sĩ khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Tuấn Dũng (2005), Nghiên cứu sinh khối lượng carbon tích lũy số trạng thái rừng trồng Núi Luốt trường Đại học Lâm nghiệp, Kết nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Lâm nghiệp Vũ Dũng Lê Viết Lâm (2004), Tình hình phương hướng nghiên cứu sản xuất, chế biến, tre trúc Việt Nam, Hội thảo tre trúc trung tâm nghiên cứu lâm đặc sản Viện Khoa học lâm nghiệp T4/2004 Ngô Quang Đê (1994), Gây trồng tre trúc, Nxb Hà Nội, 1994 Ngô Quang Đê (2003) Tre trúc (gây trồng sử dụng).Tr 90-96 Nxb Nghệ An Phạm Ngọc Giao (1996), Mô động thái số quy luật kết cấu lâm phần ứng dụng chúng điều tra kinh doanh rừng thông đuôi ngựa vùng Đông bắc Việt Nam, Luận án PTS khoa học Nông nghiệp, Trường Đại học Lâm Nghiệp Hải Võ Đại Hải cs (2009), “Nghiên cứu khả tích lũy carbon giá trị thương mại carbon số dạng rừng trồng chủ yếu Việt Nam”, Báo cáo tổng kết đề tài Viện Khoa học Lâm Nghiệp Việt Nam Phạm Xuân Hoàn (2005) Cơ chế phát triển hội thương mại carbon lâm nghiệp Nxb Nông nghiệp PTNT 63 Nguyễn Duy Kiên (2007), Nghiên cứu khả tích lũy carbon rừng trồng Keo tai tượng (Acacia mangium) Tuyên Quang, Luận án thạc sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Tây 10 Phùng Ngọc Lan (1986) cấu trúc rừng khái niệm dùng để quy luật xếp tổ hợp thành phần cấu tạo nên quần xã thực vật rừng theo không gian thời gian Cấu trúc rừng bao gồm cấu trúc sinh thái, cấu trúc hình thái cấu trúc tuổi 11 Lê Hồng Phúc (1996), Đánh giá sinh trưởng, tăng trưởng, suất rừng trồng Thông ba (Pinus keysiya Royle ex Gordon) vùng Đà Lạt, Lâm Đồng, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 12 Lý Thu Quỳnh (2007),Nghiên cứu sinh khối khả tích lũy carbon rừng mỡ (Manglietia conifera Dandy) trồng Tuyên Quang Phú Thọ, Luận án thạc sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp, Hà Tây 13 Vũ Văn Thông (1998), Nghiên cứu sinh khối rừng Keo tràm phục vụ công tác kinh doanh rừng, Luận án thạc sĩ Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp 14 Thái Văn Trừng (1978), Thảm thực vật rừng Việt Nam, Nxb khoa học kỹ thuật, Hà Nội 15 Nguyễn Hải Tuất (1986), “Phân bố khoảng cách ứng dụng nó”, Thơng tin Khoa học kỹ thuật (4), Trường Đại học Lâm nghiệp 16 Tuế Hà Văn Tuế (1994), Nghiên cứu cấu trúc suất số quần xã rừng trồng nguyên liệu giấy vùng trung du Vĩnh Phú, Viện sinh thái tài nguyên sinh vật 17 Hoàng Xuân Tý (2004), Tiềm dự án CDM Lâm nghiệp thay đổi sử dụng đất (LULUCF), Hội thảo chuyên đề thực chế 64 phát triển (CDM) lĩnh vực Lâm nghiệp, Văn phòng dự án CD4 CDM - Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tài nguyên Môi trường 18 www.cpv.org.vn (25/3/2010): Dự án chế phát triển CDM Việt Nam nhận gần 4,5 triệu USD 19 www.greenbiz.vn/news (5/2/2010): Thị trường bon toàn cầu 2010 I Tài liệu tiếng Anh 20 Cannell, M.G.R (1981) World forest Biomass and Primary Production Data Academic Press Inc (London), 391 pp 21 FAO (2004), A review of carbon sequestration projects Rome, 2004 Pines: drawings and descriptions of the genus Pinus Leiden: Brill & Backhuys 22 Li Yiqing (1929), Study of Carbon Accounting Methodology in for Carbon Accounting in Forests International Rice Research Institute, Los Banos 21-31 January 2008 23 Lieth, H (1964), Versuch einer kartographischen Dartellung der produktivitat der pflanzendecke auf der Erde, Geographisches Taschenbuch, Wiesbaden Max steiner Verlag 72-80pp 24 Odum (1971), Fundamentals of ecology, 3rd ed Press of WB SAUNDERS Company 25 Roemisch (1975), Land Use, Land Use Change, and forestry 26 Rollet B L (1971), Forest carbon budgets in Southeast Asia following harvesting and land cover change, Report to Asia Pacific Regional workshop on Forest for Povety Reduction: opportunity with CDM, Environmental Services and Biodiversity, Seoul, South Korea 27 Smith, W.B and Brand, G.J (1983), Allometric biomass equations for 98 species of herbs, shrubs, and small trees USDA For Serv Res Note NC299 65 28 Wofsy, Goulden ML, JW, Fan S-M, Bazzaz (1993), Next exchange of CO2 in a mid-latitude forest, Science 260, pp 1314-1317 29 Woodwell, G.M., and D B Botkin (1970), Metabolism of terrestrial ecosystems by gas exchange techniques: Analysisof temperateforestecosystems Pages 73-85 in D E Reichle, editor PHỤ LỤC Phụ lục mẫu biểu điều tra Phụ Bảng 1.1 Sinh khối tƣơi trung bình cá lẻ Đôn Phong Sinh khối tƣơi (kg/cây) Cấp tuổi Cành Thân Ngầm Thân Lá Tổng SK 10,7 2,0 1,2 0,6 14,5 12,1 2,3 1,4 1,0 16,7 15,0 3,2 1,8 1,4 21,3 TB 12,6 2,5 1,5 17,5 11,9 2,1 1,2 0,8 16,1 12,6 2,3 1,5 1,1 17,5 15,3 3,1 1,9 1,4 21,6 TB 13,3 2,5 1,5 1,1 18,4 13,0 2,5 1,4 1,1 18,0 14,6 3,2 1,6 1,5 20,9 1827 15,9 3,6 2,1 1,6 TB 14,5 3,1 1,7 1,4 20,7 Nơi lấy mẫu Thôn Bản Vén, xã Đôn Phong Phụ bảng 1.2 Sinh khối tƣơi Vầu đắng theo 03 cấp mật độ Đôn Phong Cấp Cấp tuổi mật độ I II III I II III Tổng I II III Tổng I II III Tổng N (cây/ha) 793 987 980 2.760 1.220 1.313 1.353 3.887 1.580 1.793 1.827 5.200 Sinh khối tƣơi phận (tấn) Thân Thân Ngầm Cành Lá 10,7 2,0 1,2 0,6 11,9 2,1 1,2 0,8 13,0 2,5 1,4 1,1 35,6 6,6 3,8 2,6 12,1 2,3 1,4 1,0 12,6 2,3 1,5 1,1 14,6 3,2 1,6 1,5 39,3 7,8 4,4 3,6 15,0 3,2 1,8 1,4 15,3 3,1 1,9 1,4 15,9 3,6 2,1 1,6 46,2 9,9 5,8 4,3 Tổn g 14,5 16,1 18,0 48,6 16,7 17,5 20,9 55,1 21,3 21,6 23,3 66,2 Phụ bảng 1.3 Sinh khối tƣơi bụi, thảm tƣơi vật rơi rụng Đôn Phong Cấp mật độ Sinh khối bụi, thảm tƣơi Sinh khối vật rơi rụng (tấn/ha) (tấn/ha) Thân/cành Lá/hoa/quả Tổng Thân/cành Lá/hoa/quả Tổng I 3,2 1,43 4,63 8,74 2,87 11,61 II 3,9 1,33 5,23 10,26 3,12 13,38 III 4,7 1,28 5,98 11,17 3,24 14,41 TB 3,93 1,35 5,28 10,06 3,08 13,13 Phụ Bảng 1.4 Sinh khối trung bình tiêu chuẩn Đơn Phong Sinh khối khô (kg/cây) Cấp tuổi Thân Cành Thân Ngầm Lá Tổng SK 4,44 0,72 0,45 0,22 5,83 5,71 0,92 0,54 0,36 7,53 7,1 1,45 0,8 0,59 9,94 TB 5,75 1,03 0,60 0,39 7,77 5,24 0,81 0,49 0,31 6,84 6,06 0,98 0,6 0,45 8,08 1,51 0,88 0,62 11,02 TB 6,43 1,10 0,66 0,46 8,65 5,98 1,07 0,57 0,44 8,07 7,13 1,48 0,69 0,66 9,95 8,65 1,92 1,07 0,79 12,43 TB 7,25 1,49 0,78 0,63 10,15 Nơi lấy mẫu Thôn Bản Vén, xã Đôn phong Phụ bảng 1.5 Đặc điểm sinh khối khô Vầu đắng theo cấp mật độ Đôn Phong Sinh khối khô phận (tấn) Cấp mật độ I Cấp tuổi N (cây/ha) Thân Thân ngầm Cành I 793 4,44 0,72 II 987 5,24 II 980 Tổng Tổng 0,45 0,22 5,83 0,81 0,49 0,31 6,84 5,98 1,07 0,57 0,44 8,07 2.760 15,66 2,61 1,51 0,97 20,74 I 1.220 5,71 0,92 0,54 0,36 7,53 II 1.313 6,06 0,98 0,60 0,45 8,08 III 1.353 7,13 1,48 0,69 0,66 9,95 Tổng 3.887 18,89 3,38 1,83 1,47 25,56 I 1.580 7,10 1,45 0,80 0,59 9,94 II 1.793 8,00 1,51 0,88 0,62 11,02 III 1.827 8,65 1,92 1,07 0,79 12,43 Tổng 5.200 23,75 4,87 2,75 2,01 33,38 II III PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH MINH HỌA Bạn nhóm, lập ƠTC, đo đếm số ÔTC Đào gốc tiêu chuẩn để lấy thân ngầm Sấy mẫu khoa Lâm Nghiệp trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên ... 4.3 Nghiên cứu sinh khối rừng Vầu đắng loài xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn 43 4.3.1 Đặc điểm sinh khối tươi lâm phần Vầu đắngthuần loài 43 4.3.2 Đặc điểm sinh khối. .. HOÀNG VĂN DIỆM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ SINH KHỐI CỦA RỪNG VẦU ĐẮNG (INDOSASA ANGUSTATA MC CLURE) THUẦN LOÀI TẠI XÃ ĐƠN PHONG, HUYỆN BẠCH THƠNG, TỈNH BẮC KẠN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC... lũy rừng Vầu đắng xã Đôn Phong, huyện Bạch thông, tỉnh Bắc Kạn 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học Cung cấp thêm kết nghiên cứu sinh khối rừng Vầu đắng xã Đôn Phong, huyện,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sinh khối của rừng Vầu đắng (Indosasa angustata Mc. Clure) thuần loài tại xã Đôn Phong huyện Bạch thông tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay