Phát triển du lịch bền vững thành phố cần thơ đến năm 2020

183 12 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/08/2018, 09:39

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHƢỚC QUÝ QUANG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế Mã số: 9.34.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN VĂN LUÂN TSKH TRẦN TRỌNG KHUÊ i 2018 Hà Nội, năm LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố công trình khác Tác giả luận án NCS Nguyễn Phƣớc Quý Quang ii MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU 01 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 09 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 09 1.2 Những khoảng trống nghiên cứu liên quan đến luận án 17 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG20 2.1 Du lịch vai trò du lịch phát triển kinh tế - xã hội 20 2.2 Phát triển bền vững phát triển du lịch bền vững 26 2.3 Đặc điểm vai trò phát triển du lịch bền vững 30 2.4 Những tiêu chí nhận biết phát triển du lịch bền vững 36 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch bền vững 41 2.6 Quan điểm phát triển du lịch bền vững 47 2.7 Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững học 52 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 64 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ 64 3.2 Tài nguyên phát triển du lịch thành phố Cần Thơ 68 3.3 Thực trạng phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ 70 3.4 Đánh giá thực trạng vấn đề đặt phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ 94 CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020 111 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển du lịch bền vững Thành phố Cần Thơ đến năm 2020 111 4.2 Lựa chọn chiến lược để thực phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2020 120 4.3 Một số giải pháp cho phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2020 131 4.4 Kiến nghị 147 PHẦN KẾT LUẬN 150 CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CNH: Cơng nghiệp hóa CSHT: Cơ sở hạ tầng CSVC: Cơ sở vật chất DL: Du lịch ĐBSCL: Đồng Sông Cửu Long EFE: Ma trận yếu tố bên IFE: Ma trận yếu tố bên HĐH: Hiện đại hóa HĐDL: Hoạt động du lịch KT-XH: Kinh tế - xã hội KHCN-HTQT: Khoa học công nghệ hợp tác quốc tế QSPM: Ma trận kế hoạch định lượng chiến lược PTBV: Phát triển bền vững PTDL: Phát triển du lịch PTDLBV: Phát triển du lịch bền vững SPDL: Sản phẩm du lịch TP: Thành phố TNDL: Tài nguyên du lịch TW: Trung ương UBND: Ủy ban nhân dân iv DANH MỤC CÁC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 3.1 Lượng khách du lịch đến Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 - 2016 71 Bảng 3.2 Khách du lịch quốc tế đến Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 -2016 72 Bảng 3.3 Khách du lịch nội địa đến Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 -2016 73 Bảng 3.4 Thu nhập du lịch Cần Thơ giai đoạn 2005-2016 75 Bảng 3.5 Các sở lưu trú du lịch Cần Thơ giai đoạn 2005-2016 76 Bảng 3.6 Lao động ngành du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005-2016 79 Bảng 4.1 Phân tích ma trận SWOT 124 Bảng 4.2 Ma trận QSPM – nhóm chiến lược S-O 127 Bảng 4.3 Ma trận QSPM – nhóm chiến lược S-T 128 Bảng 4.4 Ma trận QSPM – nhóm chiến lược W-O 129 Bảng 4.5 Ma trận QSPM – nhóm chiến lược W-T 130 v DANH MỤC CÁC HÌNH STT Tên hình Trang Hình 2.1 Quan niệm phát triển bền vững 27 Hình 3.1 Biểu đồ mục đích chuyến khách quốc tế năm 2016 81 Hình 3.2 Biểu đồ mục đích chuyến khách nội địa năm 2016 82 vi PHẦN MỞ ĐẦU GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Sự cần thiết đề tài Trong tiến trình thực cơng đổi Việt Nam, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế, thúc đẩy tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Phát triển du lịch nhìn nhận “ngành cơng nghiệp khơng khói” có vai trò quan trọng việc thực mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 Trong “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định: “Đến năm 2020, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chun nghiệp, có hệ thống sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm sắc văn hóa dân tộc, cạnh tranh với nước khu vực giới Phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia có ngành du lịch phát triển” Du lịch đóng vai trò quan trọng việc giúp thực mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ mà Liên Hợp Quốc đề ra, đặc biệt mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bình đẳng giới, bền vững môi trường liên doanh quốc tế để phát triển Chính vậy, phát triển du lịch bền vững phần quan trọng phát triển bền vững, Liên Hợp Quốc định hướng chiến lược phát triển bền vững Việt Nam Phát triển du lịch bền vững chủ đề thảo luận nhiều hội nghị diễn đàn toàn giới Phát triển du lịch bền vững đề cập tập trung trụ cột: bền vững kinh tế; bền vững xã hội bền vững tài nguyên môi trường Ngày với xu hướng tồn cầu hóa, du lịch trở thành ngành kinh tế phổ biến không ch nước phát triển mà nước phát triển, có Việt Nam Ngành du lịch Việt Nam đóng vai trò quan trọng đời sống kinh tế xã hội, góp phần thúc đẩy ngành kinh tế khác phát triển, tăng thu ngoại tệ, cải thiện kết cấu hạ tầng, tạo việc làm nâng cao mức sống người dân Riêng vùng Đồng sông Cửu Long thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sơng ngòi chằng chịt, đa dạng sinh học cao với khu rừng, vùng đất ngập nước…tạo nên nhiều vườn trái xanh tươi, nhiều sân chim tiềm vô tận để phát triển du lịch sinh thái Thành phố Cần Thơ có vị trí địa lý thuận lợi, trung tâm miền Tây, nơi thuận lợi giao thông vận tải đường bộ, đường thủy, đường hàng khơng Có thể nói, Cần Thơ có nhiều tiềm để phát triển du lịch Những tiềm du lịch thành phố Cần Thơ có điểm tương đồng với tiềm du lịch đồng sông Cửu Long du lịch sinh thái, miệt vườn, du lịch văn hóa Đồng thời Thành phố có mạnh du lịch riêng, trung tâm miền Tây Nam nên thành phố có nhiều di tích văn hóa, lịch sử cách mạng tiêu biểu, có giao thơng thuận lợi cho phát triển du lịch t nh khác vùng Tất lợi tạo cho Thành phố nét đặc trưng riêng biệt so với t nh thành khác khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch theo định hướng phát triển du lịch Chính phủ Số lượng khách đến thành phố Cần Thơ hàng năm không ngừng tăng lên từ 13% đến 15% chứng tỏ Cần Thơ điểm đến du lịch đầy hứa hẹn tương lai Tuy nhiên, việc khai thác thiếu tầm nhìn tổng thể nên sản phẩm du lịch đơn điệu, trùng lặp, hấp dẫn, chưa tương xứng với tiềm du lịch mà thành phố Cần Thơ có Chính vậy, việc nghiên cứu phát triển du lịch bền vững Thành phố Cần Thơ quan trọng cấp quản lý ngành Kết việc nghiên cứu s giúp nhà quản lý khai thác có hiệu tiềm phát triển du lịch khu vực góp phần phát triển du lịch thành phố Cần Thơ cách toàn diện kinh tế, văn hoá - xã hội môi trường Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết lý luận thực tiễn phát triển du lịch Thành phố Cần Thơ, tác giả lựa chọn đề tài: “Phát triển du lịch bền vững Thành phố Cần Thơ đến năm 2020” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích làm rõ vấn đề phát triển du lịch bền vững Thành phố Cần Thơ Phân tích yếu tố cấu thành yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững du lịch Thành phố Cần Thơ Trên sở phân tích này, đề tài đề xuất số gợi ý định hướng phát triển bền vững với giải pháp cụ thể mang tính khả thi nhằm đưa du lịch Thành phố Cần Thơ phát triển theo hướng bền vững hiệu đến năm 2020 2.2 Mục tiêu cụ thể Thứ nhất, Tổng quan tình hình nghiên cứu phát triển du lịch bền vững tác giả ngồi nước Tập trung hệ thống hóa góp phần làm rõ thêm sở lý thuyết phát triển du lịch bền vững địa phương cấp t nh, thành phố Thứ hai, đúc kết rút học kinh nghiệm cho số nước thành công phát triển du lịch bền vững Thứ ba, phân tích rõ tiềm năng, lợi thực trạng phát triển du lịch Thành phố Cần Thơ thời gian qua quan điểm phát triển bền vững, qua xác định vấn đề cần đặt phát triển du lịch bền vững Thành phố Cần Thơ từ ba khía cạnh: kinh tế, mơi trường xã hội Thứ tư, phân tích bối cảnh thuận lợi – khó khăn, hội – thách thức phát triển du lịch bền vững Thành phố Cần Thơ Qua đó, đưa định hướng chiến lược đề xuất giải pháp nhằm phát triển ngành du lịch Cần Thơ mang tính bền vững kinh tế, xã hội, tài nguyên môi trường Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Nghiên cứu phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ tập trung tới lĩnh vực: bền vững kinh tế; bền vững xã hội bền vững tài nguyên môi trường 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: nghiên cứu khảo sát phát triển du lịch địa bàn thành phố Cần Thơ Phạm vi thời gian: nghiên cứu khảo sát thực trạng hoạt động kinh doanh phát triển du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 – 2016 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phƣơng pháp luận Luận án trình bày mang tính hệ thống từ tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án đến sở lý luận thực tiễn phát triển du lịch bền vững Thành phố Cần Thơ Trên sở phân tích, đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh du lịch thành phố Cần Thơ; ch điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức việc phát triển du lịch mang tính bền vững Thành phố Cần Thơ Đưa quan điểm, mục tiêu giải pháp phát triển du lịch bền vững Thành phố Cần Thơ đến năm 2020 4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu Những phương pháp chủ yếu sử dụng để thực mục tiêu đề tài giải câu hỏi đặt đề tài luận án là: Phương pháp biện chứng vật: phương pháp dùng để xem xét tượng trình phát triển du lịch, mối liên hệ chung tác động lẫn yếu tố trạng thái phát triển du lịch bền vững Thành phố Cần Thơ Sự nhận thức khoa học phát triển du lịch đòi hỏi phải dựa vào phương pháp logic thống với lịch sử Phương pháp logic lịch sử sử dụng để hệ thống hóa quan điểm, lý thuyết phát triển du lịch bền vững kinh tế Vai trò tác động du lịch phát triển kinh tế - xã hội hội nhập quốc tế Phương pháp phân tích tổng hợp: sử dụng để phân tích đánh giá vai trò tác động du lịch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Năng lực quản trị doanh nghiệp du lịch Sản phẩm du lịch đặc thù phù hợp Chất lượng đội ngũ lao động đạt chuẩn Năng lực quản lý điểm đến du lịch Sự tham gia cộng đồng vào du lịch 10 Liên kết phát triển du lịch Những yếu tố khác 11 12 Câu 3: Căn thực trạng kinh doanh du lịch Cần Thơ thời gian qua, theo Ông/Bà mức độ ƣu tiên nhƣ yếu tố dƣới cần đƣợc thực để đảm bảo cho phát triển du lịch bền vững? Xin Ơng/Bà đánh dấu x vào phù hợp theo ý kiến mức độ ảnh hưởng: = không cần ưu ti n, = r t cần ưu ti n STT Các yếu tố hoạt động phát triển du lịch Chính sách phát triển du lịch bền vững Quy hoạch quản lý quy hoạch du lịch Sản phẩm du lịch dựa quan hệ “cung-cầu” Chất lượng nguồn nhân lực du lịch Quản lý tác động du lịch đến TN MT Tính nguyên tắc hoạt động quản lý DL Khai thác tiềm du lịch Quản lý chất thải từ du lịch Sự tham gia cộng đồng vào du lịch 163 Khơng cần ƣu tiên Ít cần ƣu tiên Cần ƣu tiên Rất cần ƣu tiên 10 Bảo tồn tài nguyên du lịch 11 Liên kết phát triển du lịch Những yếu tố khác 12 13 Câu 4: Theo Ơng/Bà ngun nhân dƣới ảnh hƣởng đến phát triển du lịch bền vững Cần Thơ? Hạn chế nhận thức xã hội phát triển du lịch bền vững  Hạn chế hiểu biết vệ phát triển du lịch bền vững  Thiếu sách phù hợp khuyến khích phát triển du lịch bền vững  Hạn chế lực quản lý ứng phó với rủi ro tác động hội nhập  Hạn chế lực cạnh tranh điểm đến kinh doanh du lịch  Thiếu đội ngũ lao động du lịch có trình độ  Thiếu liên kết điểm đến doanh nghiệp du lịch Câu 4: Những ý kiến khác Ông/Bà phát triển du lịch bền vững TP Cần Thơ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân  Nam Giới tính: Tuổi: 55  Cán quản lý doanh nghiệp du lịch  Người lao động doanh nghiệp du lịch Xin trân trọng cám ơn hợp tác giúp đỡ Ông/Bà! 164 Phụ lục 3: Mẫu phiếu điều tra xã hội học phát triển du lịch bền vững (Nhóm: Cộng đồng địa phƣơng) Phát triển du lịch bền vững vừa quan điểm, vừa mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam nói chung địa phương nước nói riêng Phát triển du lịch bền vững TP Cần Thơ ngoại lệ mối quan tâm chung xã hội Đây vấn đề lựa chọn để nghiên cứu nhằm đưa định hướng giải pháp phù hợp để phát triển bền vững du lịch Thành phố Cần Thơ Chúng cam kết thơng tin mà Ơng/Bà cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác giúp đỡ Ông/Bà Hƣớng dẫn trả lời Với câu hỏi có sẵn phương án trả lời, xin chọn cách trả lời thích hợp cách đánh dấu x vào  ô tương ứng bảng Mọi thông tin bổ sung xin liên hệ: Câu 1: Phát triển du lịch địa phƣơng có mối quan tâm Ơng/Bà khơng? Có Khơng Câu 2: Nếu có, yếu tố dƣới mà Ông/Bà cho quan trọng? Xin Ông/Bà đánh dấu x vào phù hợp theo ý kiến mức độ ảnh hưởng: = không quan trọng, = r t quan trọng STT Các yếu tố Có hội việc làm DN du lịch Có hội cung cấp dịch vụ cho khách du lịch Có tăng thu nhập từ du lịch Được hưởng lợi từ phát triển hạ tầng du lịch Mở rộng giao lưu nâng cao hiểu biết 165 Khơng quan trọng Ít quan trọng Quan trọng Rất quan trọng Những yếu tố khác Câu 3: Ông/Bà tham gia vào hoạt động du lịch địa phƣơng chƣa? Đã tham gia Chưa tham gia Câu 4: Nếu chƣa lý sau khiến Ông/Bà chƣa thể tham gia hoạt động du lịch? Thiếu hiểu biết để định tham gia kinh doanh ngành nghề dịch vụ du lịch  Không đủ tiêu chuẩn nghề để tuyển vào doanh nghiệp du lịch  Thiếu kinh phí trình độ quản lý để tự đứng tổ chức cung cấp dịch vụ du lịch  Khơng có khả cạnh tranh thu hút khách Câu 5: Để tham gia ngƣời dân địa phƣơng vào hoạt động du lịch đƣợc tốt hơn, theo Ông/Bà yếu tố sau cần đƣợc ƣu tiên? Xin Ơng/Bà đánh dấu x vào phù hợp theo ý kiến mức độ ảnh hưởng: = không cần ưu ti n, = r t cần ưu ti n STT Các yếu tố hoạt động phát triển du lịch Nâng cao hiểu biết cộng đồng Chính sách khuyến khích cộng đồng tham gia du lịch Hỗ trợ cộng đồng nâng cao kỹ nghề nghiệp Hỗ trợ xúc tiến quảng bá sản phẩm du lịch cộng đồng Những yếu tố khác 166 Không cần ƣu tiên Ít cần ƣu tiên Cần ƣu tiên Rất cần ƣu tiên Câu 4: Những ý kiến khác Ông/Bà tăng cƣờng tham gia cộng đồng địa vào hoạt động du lịch TP Cần Thơ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………… Xin Ông/Bà vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân  Nam Giới tính: Tuổi: 55  Người lao động doanh nghiệp du lịch  Người cung cấp dịch vụ du lịch Xin trân trọng cám ơn hợp tác giúp đỡ Ông/Bà! 167 Phụ lục 4: Mẫu phiếu điều tra xã hội học phát triển du lịch bền vững (Nhóm: Khách du lịch) Phát triển du lịch bền vững vừa quan điểm, vừa mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam nói chung địa phương nước nói riêng Phát triển du lịch bền vững TP Cần Thơ ngoại lệ mối quan tâm chung xã hội Đây vấn đề lựa chọn để nghiên cứu nhằm đưa định hướng giải pháp phù hợp để phát triển bền vững du lịch Thành phố Cần Thơ Chúng cam kết thông tin mà Ông/Bà cung cấp sử dụng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận hợp tác giúp đỡ Ông/Bà Hƣớng dẫn trả lời Với câu hỏi có sẵn phương án trả lời, xin chọn cách trả lời thích hợp cách đánh dấu x vào ô  ô tương ứng bảng Mọi thông tin bổ sung xin liên hệ: Câu 1: Xin Ông/Bà cho biết lý để chọn TP Cần Thơ điểm đến du lịch? Xin Ông/Bà đánh dấu x vào phù hợp theo ý kiến mức độ quan tâm: = không quan tâm, = r t quan tâm STT Các yếu tố thu hút quan tâm Có nhiều di sản văn hóa lịch sử Trung tâm ĐBSCL, dễ tiếp cận phương tiện di chuyển Nhiều cảnh đẹp tiếng Mơi trường lành Có nhiều làng nghề truyền thống Ẩm thực hấp dẫn 168 Khơng quan tâm Ít quan tâm Quan tâm Rất quan tâm Cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch đảm baor Người dân thân thiện Nhiều lễ hội văn hóa truyền thống Những yếu tố khác 10 11 Câu 2: Xin Ông/Bà cho biết nhận xét trƣớc trở yếu tố lý để Ông/Bà chọn TP Cần Thơ điểm đến du lịch? Xin Ơng/Bà đánh dấu x vào phù hợp theo ý kiến mức độ kỳ vọng trước chuyến đi: = không kỳ vọng, = kỳ vọng STT Các yếu tố thu hút quan tâm Có nhiều di sản văn hóa lịch sử Trung tâm ĐBSCL, dễ tiếp cận phương tiện di chuyển Nhiều cảnh đẹp tiếng Mơi trường lành Có nhiều làng nghề truyền thống Ẩm thực hấp dẫn Cơ sở vật chất kĩ thuật du lịch đảm baor Người dân thân thiện Nhiều lễ hội văn hóa truyền thống Những yếu tố khác 10 11 169 Khơng Ít kỳ Kỳ kỳ vọng vọng vọng Hơn cảkỳ vọng Câu 3: Theo Ông/Bà lý làm cho kỳ vọng Ơng/Bà khơng đƣợc nhƣ thực tế? Sự xuống cấp yếu tố hấp dẫn tự nhiên văn hóa  Trình độ hướng dẫn hạn chế làm cho khách không hiểu đầy đủ giá trị  Mơi trường tự nhiên bị suy thối, nhiễm ảnh hưởng đến cảnh quan giá trị tự nhiên  Sự tập trung đông khách du lịch, tàu thuyền ảnh hưởng đến trải nghiệm giá trị  Tình trạng chèo kéo khách ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm giá trị hấp dẫn  Hệ thống hạ tầng, sở vật chất xuống cấp, cải thiện Câu 4: Theo Ông/Bà yếu tố sau đƣợc xem quan trọng, cần quan tâm thực tiễn để thu hút khách để khách du lịch lâu hơn? Xin Ơng/Bà đánh dấu x vào phù hợp theo ý kiến mức độ quan tâm: = không quan tâm, = R t quan tâm STT Các yếu tố thu hút quan tâm Bảo vệ giá trị cảnh quan sinh thái Kiểm sốt chất thải, chống nhiễm mơi trường Bảo tồn nâng cấp di tích, lễ hội, làng nghề Nâng cao chất lượng dịch vụ Nâng cấp hạ tầng, sở vật chất du lịch Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách Sự thân thiện người dân Những yếu tố khác 170 Khơng quan tâm Ít quan tâm Quan tâm Rất quan tâm Câu 5: Những ý kiến khác Ông/Bà phát triển du lịch bền vững TP Cần Thơ? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Xin Ơng/Bà vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân  Nam Giới tính: 55  Nghiên cứu  Khác Xin trân trọng cám ơn hợp tác giúp đỡ Ông/Bà! 171 Phục lục CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Mẫu vấn số: Ngày: Họ tên vấn viên: Họ tên đáp viên (Đơn vị): Địa ch : Điện thoại: Xin chào, vấn viên thuộc nhóm nghiên cứu thị trường Chúng tiến hành nghiên cứu tình hình hoạt động ngành du lịch Cần Thơ Tơi xin phép hỏi (Ơng/Bà) số câu hỏi khoảng 30 phút Chúng mong nhận cộng tác giúp đỡ Ơng, Bà Chúng tơi cam đoan thơng tin Ơng/Bà s ch phục vụ cho công tác nghiên cứu Phần I: Sàng lọc Q1: Xin Ơng (bà) cho biết cơng tác tại:…………………………………… ………………………………………………………………………………………… Phần II: Nội dung Q2: Xin Ông (bà) đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến tình hình hoạt động ngành du lịch Cần Thơ (4: mạnh nhất, 1: yếu nhất) Số TT Các yếu tố nội Cơ sở lưu trú du lịch Cơ sở ăn uống Chất lượng sở hạ tầng Lượng khách đến Cần Thơ ngày tăng Khả tài Hệ thống thông tin chưa hiệu Hoạt động marketing Nguồn nhân lực du lịch 172 Lựa chọn Thu hút đầu tư vào ngành 10 Tài nguyên du lịch 11 Sản phẩm Q3: Xin Ông (bà) phân loại tầm quan trọng yếu ảnh hưởng (tác động) đến du lịch Cần Thơ nào? Cho điểm: Từ 0,00 (không quan trọng nhất) đến 1,00 (rất quan trọng) cho yếu tố cho tổng số điểm 1,00 Số TT Các yếu tố nội Cơ sở lưu trú du lịch Cơ sở ăn uống Chất lượng sở hạ tầng Lượng khách đến Cần Thơ ngày tăng Khả tài Hệ thống thông tin chưa hiệu Hoạt động marketing Nguồn nhân lực du lịch Thu hút đầu tư vào ngành 10 Tài nguyên du lịch 11 Sản phẩm Tổng cộng Lựa chọn 1,00 Q4: Xin Ông (bà) cho biết t nh thành có khả cạnh tranh với ngành du lịch Cần Thơ (chọn đánh dấu X)? Số TT Đơn vị Lựa chọn 173 An Giang Tiền Giang Hậu Giang Vĩnh Long Trà Vinh Bến Tre Cà Mau Khác………………… Q5: Xin Ông (bà) phân loại tầm quan trọng yếu ảnh hưởng (tác động) đến lực cạnh tranh ngành du lịch nào? Cho điểm: Từ 0,00 (không quan trọng nhất) đến 1,00 (rất quan trọng) cho yếu tố cho tổng số điểm 1,00 Số TT Các yếu tố nội Cơ sở hạ tầng Vị trí địa lý Tài nguyên thiên nhiên Di tích lịch sử Lễ hội truyền thống Sản phẩm du lịch Việc đầu tư mở rộng Quảng bá hình ảnh Các sở lưu trú 10 Về nhân sự, quản lý Tổng cộng Lựa chọn 1,00 174 Q6: Xin Ông (bà) cho điểm: Từ đến (Trong đó: 4: mạnh nhất, 1: yếu nhất) yếu tố ngành du lịch sau: Các yếu tố thành công Du lịch Cần Thơ Du lịch An Giang Du lịch Tiền Giang Du lịch Bến Tre Cơ sở hạ tầng Vị trí địa lý Tài nguyên thiên nhiên Di tích lịch sử Lễ hội truyền thống Sản phẩm du lịch Việc đầu tư mở rộng Quảng bá hình ảnh Các sở lưu trú 10 Về nhân sự, quản lý Q7: Xin Ông (bà) đánh giá ảnh hưởng yêu tố bên đến hoạt động ngành du lịch Cần Thơ nào? Cho điểm: Từ đến Trong đó: ảnh hưởng nhất, bị ảnh hưởng Các yếu tố vĩ mô Số TT Kinh tế Việt Nam ngày phát triển Ổn định trị Ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai Thu nhập dân cư tăng Sự thay đổi cách sống thị hiếu tiêu dùng 175 Phân loại Điều kiện tự nhiên Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chồng chéo Khách hàng Các đối thủ cạnh tranh 10 Mức độ phụ thuộc nhà cung cấp Q8: Xin Ông (bà) phân loại tầm quan trọng yếu tố bên ảnh hưởng (tác động) đến ngành du lịch nào?Cho điểm: Từ 0,00 (không quan trọng nhất) đến 1,00 (rất quan trọng) cho yếu tố cho tổng số điểm 1,00 Các yếu tố vĩ mô Số TT Kinh tế Việt Nam ngày phát triển Ổn định trị Ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai Thu nhập dân cư tăng Sự thay đổi cách sống thị hiếu tiêu dùng Điều kiện tự nhiên Hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chồng chéo Khách hàng Các đối thủ cạnh tranh 10 Mức độ phụ thuộc nhà cung cấp Tổng Phân loại 1,00 CHÚNG TÔI CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG (BÀ) 176 177 ... hưởng đến phát triển du lịch bền vững 41 2.6 Quan điểm phát triển du lịch bền vững 47 2.7 Kinh nghiệm phát triển du lịch bền vững học 52 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG... VỮNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020 111 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển du lịch bền vững Thành phố Cần Thơ đến năm 2020 111 4.2 Lựa chọn chiến lược để thực phát triển du. .. lược để thực phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2020 120 4.3 Một số giải pháp cho phát triển du lịch bền vững thành phố Cần Thơ đến năm 2020 131 4.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển du lịch bền vững thành phố cần thơ đến năm 2020, Phát triển du lịch bền vững thành phố cần thơ đến năm 2020

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay