BAI THU HOACH LAM VIEC TAI BO PHAN MOT CUA VE LINH VUC XAY DUNG

10 7 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/08/2018, 20:38

TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TƠN ĐỨC THẮNG LỚP BỒI DƯỠNG QLNN K62 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tân Châu, ngày 17 tháng năm 2018 THU HOẠCH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ Quản lý nhà nước xây dựng Trên địa bàn phường Long Châu nói riêng, thị xã Tân Châu nói chung, thủ tục hành ln cấp uỷ, quyền UBND cấp quan tâm lãnh đạo, đạo tổ chức thực Nghị định, Nghị quyết, Quyết định Chính phủ, Tỉnh, bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành cơng đơng đảo nhân dân đồng tình ủng hộ Tuy nhiên, trình triển khai, tổ chức thực bên cạnh kết đạt thủ tục hành cơng khai, giảm tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu I Đặc điểm tình hình Phường Long Châu thành lập năm 2009 theo Nghị số 40/NQ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2009 Chính Phủ việc điều chỉnh địa giới hành xã thuộc huyện Tân Châu, huyện An Phú, huyện Phú Tân; thành lập thị xã Tân Châu, thành lập phường thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Địa giới hành phường Long Châu: Đông giáp sông Tiền; Tây giáp xã Long An; Nam giáp phường Long Hưng; Bắc giáp kênh Xáng Diện tích tự nhiên 564,48 ha, đất nông nghiệp 354,74 ha, đất phi nông nghiệp 209,74 Phường Long Châu gồm có 03 khóm, 47 tổ an ninh nhân dân, với dân số 9.824 nhân Phường thành lập bán thơn, bán thị, tiêu chí nơng thơn cao, kinh tế chủ yếu dựa vào nơng nghiệp chính; bên cạnh đó, phát triển số ngành nghề như: se tơ, dệt lụa, dệt chiếu, hàn tiện, chăn nuôi, thủy sản… thương mại dịch vụ bước đầu phát triển tốt Là đơn vị thành lập mới, nên đội ngũ cán cơng chức phường đa phần trẻ Nhưng với nổ lực, thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm với đơn vị khác, nên lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cán công chức nâng lên Tuy nhiên, bên cạnh nhiều vấn đề tồn nhiều vấn đề xúc như: Một số khơng thủ tục hành rườm rà, chồng chéo, trùng lặp chưa ban hành kịp thời tình trạng bổ sung hồ sơ nhiều lần, tình trạng hạn, thái độ tinh thần trách nhiệm vài cán công chức (CBCC) gây khó khăn cho cơng dân q trình giải công việc địa phương đặc biệt lĩnh vực đất đai, an sinh xã hội, tư pháp , thiếu chế đánh giá kết quả, đánh giá tổ chức, công dân kết Mặt khác, có nhiều loại thủ tục hành bổ sung, sửa đổi chưa kịp thời cập nhật, bãi bỏ để đáp ứng trước yêu cầu nhân dân, nâng cao hiệu hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hành cơng đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, đổi quy trình giải thủ tục hành II Kết nghiên cứu 2.1 Cơ sở pháp lý Căn Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 20112020; Căn Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương; Căn Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực chế cửa, chế cửa liên thơng quan hành nhà nước địa phương; Căn luật xây dựng Số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Quyết định Số: 106/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép địa bàn tỉnh An Giang; Căn Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 Ủy Ban Nhân Dân việc ban hành Quy định giải thủ tục hành theo chế cửa, chế cửa liên thông quan, địa phương địa bàn tỉnh An Giang; Căn Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành tỉnh An Giang giai đoạn 20112015; Căn Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2010 Chính phủ việc kiểm sốt thủ tục hành chính; Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2013 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh việc công bố Bộ thủ tục hành chung áp dụng xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh An Giang Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2014 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chung áp dụng xã, phường, thị trấn địa bàn tỉnh An Giang theo Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2013 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang việc công bố bổ sung thủ tục hành chung áp dụng cấp xã địa bàn tỉnh An Giang 2.2 Những quy định chung Việc cấp giấy phép xây dựng luật xây dựng Số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014; Ủy Ban Nhân Dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định Số: 106/2016/QĐUBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 việc ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép địa bàn tỉnh An Giang; Xây dựng đạo thực chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động xây dựng Ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Quản lý chất lượng, lưu trữhồ sơ cơng trình xây dựng Cấp, thu hồi loại giấy phép hoạt động xây dựng Hướng dẫn, kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm hoạt động xây dựng Tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ hoạt động xây dựng Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động xây dựng Hợp tác quốc tế lĩnh vực hoạt động xây dựng Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp giấy phép theo quy định cơng trình xây dựng (trừ cơng trình cấp đặc biệt) sau: a) Các cơng trình xây dựng, cơng trình hạ tầng kỹ thuật viễn thơng thụ động cấp I, cấp II (cấp cơng trình quy định Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 năm tháng 2016 Bộ Xây dựng Trường hợp Thông tư điều chỉnh, bổ sung thay thực theo quy định mới); b) Cơng trình tơn giáo: Trụ sở tổ chức tôn giáo, chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh đường, thánh thất, điện thờ, niệm phật đường, trường đào tạo người chuyên hoạt động tơn giáo, tượng đài, bia, tháp cơng trình tương tự tổ chức tơn giáo có tổng diện tích sàn xây dựng từ 250m trở lên, chiều cao từ 03 tầng trở lên, chiều cao công trình từ 12m trở lên cơng trình có quy mơ nhỏ, cơng trình phụ trợ tổ chức tơn giáo có đề nghị cấp giấy phép xây dựng lúc với cơng trình nêu trên; c) Cơng trình di tích lịch sử - văn hóa, cơng trình tượng đài, tranh hoành tráng xếp hạng địa bàn tỉnh; d) Cơng trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (trừ cơng trình nằm khn viên Khu cơng nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu); đ) Cơng trình thuộc dự án mà theo quy định phải xin phép xây dựng cơng trình khác Ủy ban nhân dân tỉnh quy định; e) Cơng trình nằm địa giới hành 02 huyện trở lên; f) Xây dựng hình chuyên quảng cáo ngồi trời có diện tích mặt từ 20 m2 trở lên; g) Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích mặt từ 40 m2 trở lên Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ban quản lý khu kinh tế cấp Giấy phép xây dựng cơng trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng thuộc phạm vi Khu công nghiệp, Khu chức khu kinh tế cửa giao quản lý (trừ cơng trình cấp đặc biệt nhà riêng lẻ) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với: a) Tất cơng trình lại, kể cơng trình hạ tầng kỹ thuật viễn thơng thụ động, nhà riêng lẻ đô thị nhà riêng lẻ thuộc phạm vi quản lý Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, bao gồm nhà riêng lẻ khu vực Nhà nước cơng nhận bảo tồn thuộc địa giới hành quản lý, trừ đối tượng quy định Điều 17 Điều 18 Quy định b) Những cơng trình phục vụ tín ngưỡng dân gian: Đình, đền, am, miếu, từ đường, nhà thờ họ cơng trình tương tự; cơng trình phụ trợ sở tín ngưỡng thuộc địa giới hành quản lý c) Cơng trình tơn giáo: Cổng, hàng rào; Nhà vệ sinh, bể chứa nước, nhà bếp, nhà xe; Nhà ở, nhà khách, tháp chng, tháp trống có quy mơ nhỏ 03 tầng, nhỏ 250m2 diện tích sàn xây dựng, chiều cao nhỏ 12m cơng trình khơng quy định Điểm b Khoản Điều 17 Quy định d) Cơng trình quảng cáo xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích mặt 20 m2 kết cấu khung kim loại vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn Trước cấp giấy phép xây dựng phải lấy ý kiến thống văn Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Sở Xây dựng 2.3 Các giải pháp hoàn thành làm việc phận cửa lĩnh vực xây dựng 2.3.1 Công việc thực tế quan Quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng như: giám sát thực xây dựng theo giấy phép xây dựng địa bàn phường tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng Trong tháng đầu năm, UBND phường Long Châu giải 36 hồ sơ xin phép xây dựng cải tạo, sữa chữa Xử lý 06 vụ tranh chấp đất liên quan đến xây dựng 2.3.2 Điều kiện hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu b) Một (có chứng thực, khơng có chứng thực phải mang theo để đối chiếu nơi tiếp nhận hồ sơ) giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định c) Hai vẽ thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công phê duyệt theo quy định pháp luật xây dựng, gồm: c.1) Bản vẽ mặt vị trí cơng trình lơ đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí cơng trình c.2) Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng mặt cắt chủ yếu cơng trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200 c.3) Bản vẽ mặt móng tỷ lệ 1/100 - 1/200 mặt cắt móng tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thơng; cấp nước; nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác liên quan đến cơng trình tỷ lệ 1/50 - 1/200 2.3.3 Trang thiết bị phục vụ công tác đo đạc cấp giấy phép xây dựng - Thước dây - Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng - Biên khảo sát - Sổ đo đạc 2.3.4 Trình tự thời gian thực Thời hạn thực thủ tục cấp giấy xây dựng hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 15 ngày thực thủ tục hành 2.3.5 Quy trình tiếp nhận hồ sơ Trực tiếp kiểm tra, xem xét yêu cầu tổ chức cơng dân thiếu hồ sơ ghi phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung hồ sơ cho hoàn chỉnh Trường hợp yêu cầu tổ chức, cá nhân khơng thuộc thẩm quyền giải hướng dẫn cụ thể để tổ chức, cá nhân hiểu không nhận hồ sơ Trường hợp hồ sơ đầy đủ thủ tục theo quy định tiếp nhận Lập phiếu tiếp nhận hẹn ngày hoàn trả kết hồ sơ 2.3.6 Quy trình giải cơng việc Khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ tổ chức cá nhân tiến hành xử lý hồ sơ sau: - Tiến hành đo đạc thực tế thực địa xác giới xây dựng hướng dẫn người dân xây dựng phải giới - Mời hộ giáp ranh xác định ranh đất thống ký biên ranh đất tránh trường hợp tranh chấp ranh trình xây dựng Sau thống mốc ranh xem chủ sử dụng đất giáp ranh có thống không tiến hành đo - Đất tranh chấp sử dụng khơng mục đích Đất thuộc quy hoạch xét duyệt nằm hành lang an tồn giao thơng, hành lang lộ giới Tất trường hợp tiến hành lập biên trả hồ sơ lại - Trường hợp đủ điều kiện: Có thống chủ kế cận Sử dụng đất mục đích khơng có tranh chấp Tiến hành xác định diện tích xin phép xây dựng có với GCN QSDĐ vẽ thiết kế - Mở sổ đo đạc ghi nhận số liệu Khi có số liệu tiến hành vẽ sơ đồ phát họa vị trí xây dựng so với khu đất giới xây dựng theo tuyến đường hữu 2.3.7 Phương pháp đo Tiến hành đo vẽ chi tiết mốc ranh liên quan đến đất Đo thước dây Đo chiều dài mốc ranh liên quan có GCN QSDĐ Khi đo đất thuộc hành lang an tồn giao thơng có lối chung đo ta cần phải bỏ lối chung Tiến hành cấm lại mốc (đã thỏa thuận với chủ liền kề) tiếp tục đo Ví dụ: Đo đạc hồ sơ xin phép xây dựng hộ ông Nguyễn Thành Tâm khóm Long Hưng, phường Long Châu, thị xã Tân Châu Với diện tích xin phép sau: ngang 5m, dài 32m Có sơ đồ đất sau: ……………………………………………………………………………… Đường Trần Phú ……………………………………………………………………………… 37.38 5.16 38.25 5.01 Hình 1: Sơ đồ phát họa khu đất ông Nguyễn Thành Tâm - Cách đo - Đo kích thức mặt đường để xác định tim đường giới xây dựng 12m - Đo kích thước chu vi: 1-2 = 5.16; 2-3 = 37.38; 3-4 = 5.01; 4-1 = 38.25 Sau đo đạc xong ta đem số liệu văn phòng để xử lý vẽ tay ……………………………………………………………………………… 6m Đường Trần Phú ……………………………………………………………………………… 9m 5.16 Vị trí xây dựng 37.38 32m 38.25 Chỉ giới xây dựng 5.01 Hình 2: Vẽ sơ đồ vị trí mặt xây dựng nhà ơng Nguyễn Thành Tâm 2.3.8 Thẩm quyền trình ký trả kết giải công việc Đối với loại công việc thuộc phận cửa theo quy định giải quyết, phê vào văn trình ký Chủ Tịch Phó Chủ Tịch sau chuyển lại phận cửa trả kết Sau nhận hồ sơ giải phận chuyên môn, cán thụ lý trực tiếp mang hồ sơ đến Bộ phận Văn thư để đóng dấu, ghi sổ theo dõi, hướng dẫn cách nộp phí, lệ phí theo quy định trả kết hồ sơ ngày ghi biên nhân III Nhận xét Ưu điểm Được quan tâm, đạo sát Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn đạo chuyên môn phục vụ cho công tác giải thủ tục hành nói chung cơng tác quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng cho hộ gia đình cá nhân đẩy nhanh tiến độ, chất lượng nâng lên Trong thời gian qua đem lại nhiều thay đổi có tính phù hợp với thực tiễn, số khó khăn, vướng mắc quan tâm lãnh đạo, đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường nổ lực phấn đấu ngành, cấp, cán bộ, đảng viên Cơng tác giải thủ tục hành nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước đạt kết to lớn lĩnh vực: cải cách tổ chức máy hành chính, đổi nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC Thủ tục hành rà sốt đơn giản, thơng thống hơn, hoạt động có hiệu hơn, phục vụ nhân dân tốt Chính điều đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước góp phần tích cực thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội tỉnh nói chung phường Long Châu nói riêng phát triển ngày vững mạnh Hạn chế Hệ thống văn pháp luật liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân phức tạp, thường xuyên sửa đổi, bổ sung thay Nên cán bộ, công chức, viên chức thực người dân khó nắm bắt, hiểu thực Bài học kinh nghiệm IV KIẾN NGHỊ Để công tác quản lý Nhà nước tốt hơn, đảm bảo yêu cầu có hiệu cao CBCC, viên chức cần quán triệt văn đạo cấp Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận với công việc CBCC, nhận thức đắn việc xếp hợp lý công việc quan có liên quan đến thủ tục hành tun truyền cho nhân dân hiểu rõ thủ tục hành Cần đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác giải thủ tục hành Bồi dưỡng kiến thức cơng nghệ thơng tin cho cán bộ, công chức, viên chức, cấp xã, phường Bồi dưỡng kỹ giao tiếp cho cán cơng chức để thực hòa giải cho nhân dân giao tiếp với nhân dân tốt Bồi dưỡng kỹ tiếp nhận hoàn trả hồ sơ Chủ động thực tuyên truyền sách, pháp luật nhà nước thủ tục hành cho người dân nhiều hình thức như: truyền thanh, bảng tin, cơng khai khóm, ấp./ Người viết thu hoạch Nguyễn Thị Ngọc Diệu 10 ... hạ tầng kỹ thu t viễn thơng thụ động, nhà riêng lẻ đô thị nhà riêng lẻ thu c phạm vi quản lý Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, bao gồm nhà riêng lẻ khu vực Nhà nước công nhận bảo tồn thu c địa giới... hạng địa bàn tỉnh; d) Cơng trình thu c dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (trừ cơng trình nằm khuôn viên Khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu); đ) Cơng trình thu c dự án mà theo quy định phải... sơ đồ đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thu t giao thơng; cấp nước; nước mưa, nước bẩn; xử lý nước thải; cấp điện; thông tin liên lạc; hệ thống hạ tầng kỹ thu t khác liên quan đến cơng trình tỷ
- Xem thêm -

Xem thêm: BAI THU HOACH LAM VIEC TAI BO PHAN MOT CUA VE LINH VUC XAY DUNG, BAI THU HOACH LAM VIEC TAI BO PHAN MOT CUA VE LINH VUC XAY DUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay