TƯ DUY THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU QUA các tập THƠ từ 1990 đến 2000

144 7 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2018, 19:12

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA VĂN HỌC    LÊ THỊ BÍCH HỢP TƯ DUY THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU QUA CÁC TẬP THƠ TỪ 1990 ĐẾN 2000 LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC Chuyên ngành : Văn học Việt Nam Mã số : 60 22 34 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Bá Thành Hà Nội - 2008 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Luận văn thạc sĩ Lê Thị Bích Hợp MỤC LỤC MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Lịch sử vấn đề 4 Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn PHẦN NỘI DUNG Chƣơng CÁI TÔI PHỨC CẢM VÀ CHIỀU SÂU TÂM THỨC HIỆN ĐẠI 1.1 Nguyễn Quang Thiều - người chủ động đổi tư thơ 1.2 Khái niệm tơi, tơi trữ tình thơ 12 1.3 Nội dung tơi trữ tình thơ Nguyễn Quang Thiều 15 1.3.1 Cái mang khát vọng kiếm tìm 17 1.3.2 “Cái tơi trăn trở suy kiệt gian tái sinh nhân loại” 27 1.3.3 Cái chiều sâu tâm linh 34 Chƣơng NHỮNG BIỂU TƢỢNG NGHỆ THUẬT ĐẶC SẮC TRONG THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU 46 2.1 Khái niệm biểu tượng tư thơ 46 2.2 Những biểu tượng đặc sắc thơ Nguyễn Quang Thiều 50 2.2.1 Biểu tượng cặp đôi 50 Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 Luận văn thạc sĩ Lê Thị Bích Hợp 2.2.1.1 Cỏ trăng 50 2.2.1.2 Cánh đồng dòng sơng 61 2.2.1.3 Bóng tối lửa (cặp biểu tượng bao trùm) 70 2.2.2 Một số biểu tượng khác 85 2.2.2.1 “Trẻ em” - biểu tượng sống, sáng 85 2.2.2.2 “Cái cây”- biểu trưng cho sống, kì vĩ 89 Chƣơng NGÔN NGỮ THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU 98 3.1 Ngôn ngữ tự nhiên 98 3.1.1 Tính tự nhiên 98 3.1.2 Tính tự 100 3.2 Xu hướng siêu thực 109 3.2.1 Hiện thực siêu thực 109 3.2.2 Một vài biểu có tính siêu thực thơ Nguyễn Quang Thiều 114 3.3 Thơ văn xuôi 123 3.3.1 Thống kê thể loại thơ Nguyễn Quang Thiều 123 3.3.2 Liên kết ý chiếm vai trò chủ đạo thơ Nguyễn Quang Thiều 124 PHẦN KẾT LUẬN 132 TÀI LIỆU THAM KHẢO 135 Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Luận văn thạc sĩ Lê Thị Bích Hợp PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1 Tư không đối tượng nghiên cứu khoa học tâm lý, triết học,… mà đối tượng nghiên cứu lĩnh vực nghệ thuật Tư thơ thuật ngữ xuất ngày nhiều lý luận văn học thi pháp học đại Trong tư khơng có yếu tố cá nhân, yếu tố dân tộc mà bao gồm yếu tố thời đại, yếu tố nhân loại Tư thơ vấn đề nằm bình diện nội dung hình thức Nghiên cứu thơ ca từ góc độ tư yêu cầu toàn diện phức tạp tượng thi ca Tuy nhiên, nghiên cứu thơ từ góc độ tư tạo hướng tiếp cận mới, có khả vào giới nghệ thuật phong phú 1.2 Sau năm 1975, thi đàn, người ta thấy xuất “thế hệ thơ thứ tư” với giọng điệu đầy cá tính Nguyễn Quang Thiều đánh giá bút cách tân thơ Việt Nam đương đại Tập thơ "Sự ngủ lửa" giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1993 làm “mất ngủ” người yêu thơ đánh thức đời sống phê bình văn học vốn trầm lặng Với bốn tập thơ "Sự ngủ lửa", “Những người đàn bà gánh nước sông”, “Nhịp điệu châu thổ mới”, "Bài ca chim đêm", Nguyễn Quang Thiều định hình phong cách ổn định Anh có đóng góp định việc đổi cảm xúc, đổi tư mang đến cho thi ca đời sống tinh thần lạ Thơ Nguyễn Quang Thiều đem đến phản ứng khác từ phía độc giả Tuy nhiên đề cao mức hay phủ định hồn tồn nhìn nhận phiến diện Nghiên cứu tượng văn học gây nhiều tranh cãi thử thách người viết luận văn Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 Luận văn thạc sĩ Lê Thị Bích Hợp 1.3.Thơ Nguyễn Quang Thiều tiêu biểu cho đổi tư duy, cảm xúc, ngơn ngữ Do đó, tiếp cận thơ Nguyễn Quang Thiều từ góc độ tư duy, chúng tơi hy vọng có cách nhìn tương đối hệ thống tượng Đồng thời, qua đề tài này, muốn đóng góp ý kiến riêng thơ Nguyễn Quang Thiều ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu luận văn tập thơ xuất Nguyễn Quang Thiều từ năm 1990 đến 2000, ngồi ra, chúng tơi khảo sát số thơ sáng tác sau năm 2000 chưa xuất tác giả Nguồn tài liệu tác giả cung cấp Thơ Nguyễn Quang Thiều nằm tiến trình đổi thơ Việt Nam đại sau năm 1975 nên tiến hành tham khảo thơ số tác giả có xu hướng cách tân như: Chế Lan Viên, Hoàng Cầm, Phùng Khắc Bắc, Dương Kiều Minh, Nguyễn Bình Phương, Hồng Hưng, Nguyễn Quyến, Vi Thuỳ Linh,… số tập thơ giải thưởng Hội Nhà văn để so sánh với thơ Nguyễn Quang Thiều, từ có nhìn chung vận động thơ đương đại Phạm vi nghiên cứu số vấn đề tư nghệ thuật qua tập thơ Nguyễn Quang Thiều Đó tơi phức cảm chiều sâu tâm thức đại, biểu tượng đặc sắc thơ Nguyễn Quang Thiều Chúng tìm hiểu số vấn đề ngơn ngữ thể loại… LỊCH SỬ VẤN ĐỀ Sau tập thơ "Sự ngủ lửa" Hội Nhà văn trao giải thưởng, thơ Nguyễn Quang Thiều đem đến phản ứng khác Giới nghiên cứu, phê bình bắt đầu ý đến Nguyễn Quang Thiều với ý kiến trái ngược Các tác Nguyễn Đăng Điệp, Phạm Xuân Nguyên, Đông La, Chu Văn Sơn, Hàn Vũ Hùng, Nguyễn Quyến đánh giá cách tân Nguyễn Quang Thiều hướng có triển vọng Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Luận văn thạc sĩ Lê Thị Bích Hợp Đỗ Minh Tuấn cho thơ Nguyễn Quang Thiều “phát lộ tâm thức thời đại” [132]; Đông La nhận xét: “Nguyễn Quang Thiều thi sĩ viết nhiều, có tầm bao quát rộng, thay đổi cách viết” [62,110]; Nguyễn Đăng Điệp khẳng định: “Nguyễn Quang Thiều với thành công vần thơ mức thể nghiệm để lại dấu ấn tiến trình đổi thơ ca, góp phần đưa thơ Việt Nam tiến thêm bước đường đại…” [26, 266]; Nguyễn Quyến nhận định: “Nguyễn Quang Thiều có vượt biển thực tâm hồn ơng xuất tập thơ Sự ngủ lửa Không cần nhắc lại biết đóng góp vơ lớn lao tập thơ trào lưu thơ ca đại từ hình thức, ngơn ngữ đến ý tưởng diện Nhưng tơi khẳng định đóng góp lớn lao tập thơ Sự ngủ lửa không thơ ca đại nói riêng mà tác động nhiều đến mỹ cảm người Việt đại” [95]; Phạm Xuân Nguyên nhận “chất giọng lạ” thơ Thiều “…Tôi gọi tập thơ giải Thiều khúc nhạc Thiều cất lên từ đồng quê, vọng lên từ kiếp người với giọng điệu đại” [Theo 39, 216]; “Nguyễn Quang Thiều dư luận ý giải mà chủ yếu chất giọng riêng lạ, khó lẫn với người khác” [Vũ Văn Sỹ, 63, 505]; “Nguyễn Quang Thiều phải xem đỉnh bất ngờ nhô lên đồi Sự ngủ lửa in năm 1992, Hội Nhà văn trao giải thưởng năm sau đó, tượng có sáng tác nhìn nhận dư luận Qua Những người đàn bà gánh nước sông (1995), Nhịp điệu châu thổ (1997), Bài ca chim đêm (1999), thấy biên độ thẩm mỹ thơ anh mở rộng tối đa Khơng người cho Thiều ảnh hưởng thơ Mỹ hay Mỹ Latinh, cụ thể J Brodsky Có đâu! Đây giọng thơ lần đầu có mặt Việt Nam, tiếp nhận đầy sáng tạo Nó tác động mạnh tới bút hệ phía Bắc vạch Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 Luận văn thạc sĩ Lê Thị Bích Hợp ranh giới nhóm làm thơ theo Thiều với nhóm làm thơ khác Thiều” [Trần Vũ Khang, 60] Bên cạnh ý kiến cực đoan, Trần Mạnh Hảo phê phán liệt, xem thơ Nguyễn Quang Thiều “non mặt nghệ thuật” [39, 82], thơ “tây giả cầy”, “thơ dịch xổi”… Trần Đăng Khoa mặt thừa nhận: “Nguyễn Quang Thiều phá bỏ lối quen, mở đường chưa có” [59, 171], mặt khác lại chê thơ Nguyễn Quang Thiều Tây “đặc sản thơ Thiều giọng lơ lớ tây” [59,173] Tóm lại, xung quanh giải thưởng Hội Nhà văn tập thơ Nguyễn Quang Thiều có viết đề cập đến vấn đề tư thơ Sự đổi cảm xúc biểu tượng ám ảnh thơ anh Tuy nhiên số viết này, tác giả chưa vào phân tích cụ thể, chưa có cơng trình có nhìn bao qt thơ Nguyễn Quang Thiều Về tư duy nghệ thuật chưa có đề cập đến cách hệ thống Bài Đơng La có tên trùng hợp “Tư thơ Nguyễn Quang Thiều” Đơng La khơng từ góc độ triết học cá tính sáng tạo mà cảm nhận chung nhất… Song viết phần gợi mở ý tưởng cho đề tài luận văn Đến nay, thơ Nguyễn Quang Thiều ngổn ngang lời khen chê Chúng tơi hy vọng rằng, cơng trình khoa học có kiến giải riêng tinh thần tiếp thu ý kiến nhà phê bình trước PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực đề tài này, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp so sánh: Chúng so sánh vận động tư thơ qua tập thơ Nguyễn Quang Thiều, mặt khác so sánh tư thơ Nguyễn Quang Thiều với số tác giả thời để tìm đặc trưng riêng thơ anh Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Luận văn thạc sĩ Lê Thị Bích Hợp - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Chúng tơi sử dụng phương pháp để thiết lập hệ thống luận điểm Trong q trình nghiên cứu, chúng tơi vận dụng kiến thức văn học sử thơ đương tìm nguồn gốc vận động, cách tân thơ Nguyễn Quang Thiều nói riêng thơ Việt Nam nói chung - Phương pháp thống kê: Thống kê thể loại thơ tổng số sáng tác Nguyễn Quang Thiều số tượng bật thời với Nguyễn Quang Thiều ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN Luận văn cơng trình dài nghiên cứu tác giả Nguyễn Quang Thiều Nghiên cứu tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua vận động phát triển tơi trữ tình, qua hệ thống biểu tượng, qua ngơn ngữ thơ nhằm tìm tìm tòi sáng tạo nghệ thuật Nguyễn Quang Thiều Đồng thời, luận văn góp thêm cách nhìn riêng tượng văn học BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN Luận văn bao gồm phần mở đầu, phần nội dung phần kết luận Phần nội dung gồm có chương: Chương 1: Cái tơi phức cảm chiều sâu tâm thức đại Chương 2: Những biểu tượng nghệ thuật đặc sắc thơ Nguyễn Quang Thiều Chương 3: Ngôn ngữ thơ Nguyễn Quang Thiều Cuối tài liệu tham khảo với 136 mục từ Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 Luận văn thạc sĩ Lê Thị Bích Hợp PHẦN NỘI DUNG Chƣơng CÁI TƠI PHỨC CẢM VÀ CHIỀU SÂU TÂM THỨC HIỆN ĐẠI 1.1 Nguyễn Quang Thiều - ngƣời chủ động đổi tƣ thơ Nguyễn Quang Thiều sinh ngày tháng năm 1957 làng Chùa ven bờ sông Đáy, thuộc địa phận tỉnh Hà Tây, Hà Nội Ngôi làng âm u chứa đầy câu chuyện thần tiên, ma quỷ… biểu đời sống tinh thần phong phú, bí ẩn mơ hồ ám ảnh tâm trí “cậu bé làng Chùa” Dòng sơng Đáy hiền hồ thơ mộng nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác, điểm tựa tinh thần để thi sĩ tìm sau bao bươn trải gian nan Nguyễn Quang Thiều xuất tập thơ, tập tiểu thuyết truyện ngắn, gần 10 sách dịch sách viết cho thiếu nhi tập thơ Nguyễn Quang Thiều gồm: “Ngôi nhà mười bảy tuổi” (1990); “Sự ngủ lửa” (1992); “Những người lính làng” (1994 - viết trước năm 1990); “Những người đàn bà gánh nước sông” (1995); “Nhịp điệu châu thổ mới” (1997); “Bài ca chim đêm” (1999) Ngoài ra, tập thơ “Cái ánh sáng” mắt bạn đọc vào cuối năm 2008 Ngoài giải thưởng Hội Nhà văn năm 1993, Nguyễn Quang Thiều giành nhiều giải thưởng văn học nước nhiều thể loại: tiểu thuyết, thơ, truyện ngắn, sách thiếu nhi, kịch phim… Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều dịch nhiều thứ tiếng Đặc biệt “Bầy chim chìa vơi” chọn làm chuyên đề để giới thiệu trường đại học Nhật Năm 1997, Nguyễn Quang Thiều nhà xuất Mỹ chọn dịch thơ văn Tập thơ “Sự ngủ lửa” “Những người đàn bà gánh nước sông” dịch công phu đăng tải hầu hết tạp chí, báo văn học (khoảng 20 tờ) có uy tín tồn nước Mỹ, Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Luận văn thạc sĩ Lê Thị Bích Hợp sau in song ngữ “The women carry water” (Những người đàn bà gánh nước sông) nhà xuất báo chí Masschusetts and Amherst Hoa Kỳ Nguyễn Quang Thiều biết đến với tư cách nhà báo, họa sĩ không chuyên Thành công nhiều lĩnh vực, thơ ca niềm đam mê anh Cũng lĩnh vực thơ, Nguyễn Quang Thiều trở thành tâm điểm tranh luận kéo dài Nguyễn Quang Thiều bắt đầu làm thơ từ đầu thập niên 80 sớm thành công Năm 1983 - 1984, anh đạt giải ba thi thơ tạp chí Văn nghệ quân đội, năm 1989 đạt giải thưởng thơ hay Tập thơ “Ngôi nhà mười bảy tuổi” xuất năm 1990, sau năm bình chọn tác phẩm hay năm “Ngơi nhà mười bảy tuổi” có nhiều câu thơ đẹp mang đến giới sáng, tinh khiết ký ức, niềm thương nhớ đồng quê: Tôi sáo mỏ gà Bay triền đất bãi Tôi triền sông hai mươi tám tuổi Những dấu chân phù sa rong ruổi Của hoa ngơ cuối vụ khơ giòn Của hoa cải rưng rưng lòng khơng cầm Của bồn chồn mùa tu hú kêu mau… Tôi triền sông năm tháng xa Cỏ mật thơm tâm tình bối rối… Những người lính hẹn Để sơng thao thức đôi bờ … Tôi hạt phù sa muôn thủa Đất bãi gọi cho đất bãi ngàn xưa (Trở bờ bãi) Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 ... động tư thơ qua tập thơ Nguyễn Quang Thiều, mặt khác so sánh tư thơ Nguyễn Quang Thiều với số tác giả thời để tìm đặc trưng riêng thơ anh Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000. .. Những biểu tư ng nghệ thuật đặc sắc thơ Nguyễn Quang Thiều Chương 3: Ngôn ngữ thơ Nguyễn Quang Thiều Cuối tài liệu tham khảo với 136 mục từ Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 Luận... văn Tư thơ Nguyễn Quang Thiều qua tập thơ từ 1990 đến 2000 Luận văn thạc sĩ Lê Thị Bích Hợp 1.3 .Thơ Nguyễn Quang Thiều tiêu biểu cho đổi tư duy, cảm xúc, ngơn ngữ Do đó, tiếp cận thơ Nguyễn Quang
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ DUY THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU QUA các tập THƠ từ 1990 đến 2000 , TƯ DUY THƠ NGUYỄN QUANG THIỀU QUA các tập THƠ từ 1990 đến 2000

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay