skkn phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy phân môn lịch sử lớp 5

23 9 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2018, 05:04

SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy mơn lịch sử lớp PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI DẠY MÔN LỊCH SỬ LỚP A.PHẦN MỞ ĐẦU I Lý chọn đề tài: Bác Hồ nói “Có tài mà khơng có đức ,là người vơ dụng Có đức mà khơng có tài , làm việc khó”.Mỗi giáo viên nhận thấy thực hiện: Giáo dục học sinh vừa có đức có tài để phục vụ đất nước Mục tiêu giáo dục phát triển tồn diện người đạo đức ,trí tuệ , thể chất thẩm mỹ kỹ nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội tiến khoa học cơng nghệ 1.Cơ sở lí luận Môn tự nhiên xã hội cung cấp cho học sinh từ lớp đến lớp hiểu biết ban đầu vật, kiện, tượng mối quan hệ chúng tự nhiên, người xã hội, cách vận dụng kiến thức đời sống sản xuất Qua lớp lớp thí khơng mơn tự nhiên mà thay vào mơn lịch sử, qua giảng dạy để giúp học sinh tích cực học mơn lịch sử có hiệu giáo viên phải có kế hoạch phương pháp từ đầu năm học 2.Cơ sở thực tiễn Qua nhiều năm giảng dạy khối lớp 5, đặc điểm tâm lý lứa tuổi học sinh , nên việc dạy học mơn lịch sử khó với giáo viên có phần tẻ nhạt với học sinh Vì đa số phụ huynh quan niệm lịch sử môn phụ khơng có tính định thi cử nên thường khơng thích đầu tư cho mơn học Mặt khác, chương trình lịch sử lớp giúp học sinh lĩnh hội số tri thức ban đầu thiết thực xã hội Đó kiện nhân vật tiêu biểu lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc Từ hình thành phát triển học sinh kỹ quan sát, mơ tả, phân tích, so sánh, đánh giá mối quan hệ kiện xã hội, đồng thời vận dụng tri thức học vào thực tiễn sống Qua khơi dậy bồi dưỡng tình yêu đất nước, hình thành thái Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp độ đắn thân, gia đình, cộng đồng, kích thích tính ham hiểu biết khoa học học sinh II Mục đích nghiên cứu: Với trăn trở , lớp trẻ hiểu lịch sử nước lại mù mờ lịch sử dân tộc Chúng ta khơng trách em thờ , mà hỏi không đưa lịch sử dân tộc đến với em cách vừa gần gũi vừa hứng thú , để em tiếp nhận cách dễ dàng , không cứng nhắc khô khan Phải để em tự khám phá , để biết, để hiểu chắn biết hiểu em yêu mến học lịch sử trở nên hứng thú say mê Do tơi chọn đề tài : PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI DẠY MÔN LỊCH SỬ Hy vọng đóng góp phần nhỏ bé, thật nhỏ bé làm rạng danh trang sử vàng dân tộc , khơi dậy lòng tự hào truyền thống đấu tranh DÂN TỘC VIỆT NAM III Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh trường tiểu học Hướng Phùng IV Đối tượng khảo sát, thực nghiệm: * Đối tượng: Học sinh lớp Tình hình giảng dạy môn lịch sử trường Tiểu học Hướng Phùng V Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sách lịch sử lớp tài liệu liên quan đến dạy Dùng câu hỏi điều tra chung cho học sinh lớp thu thập ý kiến chủ quan học sinh Nghiên cứu học Nghiên cứu phương pháp lựa chọn tổ chức cho học sinh phù hợp VI Phạm vi kế hoạch nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu: Tình hình thực tế trình giảng dạy học môn lịch sử em học sinh lớp trường Tiểu học Hướng Phùng Tâm lý độ tuổi: 11 tuổi Những biểu khách quan cho học sinh Đảm bảo nguyên tắc lí thuyết làm chỗ dựa cho việc học em môn lịch sử Kế hoạch nghiên cứu: Khi nhận em đầu năm 2012-2013 Qua trao đổi thông qua số tiết dạy lịch sử đầu năm, nhận thấy thực trạng học sinh lớp em Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp học mơn cách tích cực, em học thụ động.Các em thụ động nghe biết kiện , nhân vật lịch sử mà nội dung nhắc đến , em chưa hứng thú tìm hiểu sâu , rộng em cần phải tìm hiểu Qua trình giảng dạy môn lịch sử lớp đến tháng 12 năm học 20132014 nghiên cứu kiểm chứng thu kết khả quan B.NỘI DUNG ĐỀ TÀI I Những nội dung lý luận: -Mỗi sinh lớn lên đất nước Việt Nam Mỗi người mang dòng máu Lạc Hồng , mẹ , sống chung mái nhà nước Việt Vậy em khơng hiểu biết lịch sử nước ta Không biết không hiểu yêu mến ? Tất phải cho em biết - hiểu – yêu mến -tự hào lịch sử dân tộc Trách nhiệm nặng nề vẻ vang giáo viên Người giáo viên người lãnh sứ mệnh cao Là cầu nối để đưa em đến gần với trang lịch sử hào hùng ông cha ta Nhưng làm điều trước hết người giáo viên phải có kiến thức , am hiểu lịch sử dân tộc thân người giáo viên yêu mến -tự hào Thì thực làm tròn trách nhiệm vẻ vang -Trong nghiệp giáo dục , theo tinh thần đổi phương pháp dạy học, người giáo viên ln giữ vai trò tổ chức đạo , học sinh tích cực chủ động nắm tri thức , tạo cho học sinh tham gia hứng thú trách nhiệm Người giáo viên đảm nhận vai trò chủ động xây sáng tạo dựng kế hoạch, hướng dẫn hoạt động hợp tác Người học người dạy theo sát giúp đỡ q trình học nên tích cực tự giác thể động hoạt động học tập , kết cuối học sinh tiếp thu nguồn tri thức Bằng khám phá thân với định hướng , giúp đỡ giáo viên.Tự khám phá tri thức học sinh cảm nhận hứng thú say mê yêu mến môn học ngàn lần học sinh tiếp nhận cách thụ động từ giáo viên Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp II Thực trạng vấn đề nghiên cứu: Khó khăn: - Đa số em học sinh dân tộc, có hồn cảnh khó khăn , nhiều gia đình chưa có quan tâm nhiều đến việc học học sinh - Cơ sở vật chất thiếu thốn , chưa có phòng chức năng, Đồ dung dạy học trang bị chưa đủ phong phú Thuận lợi: -Ban giám hiệu quan tâm tạo thuận lợi cho giáo viên học sinh sở vật chất điều kiện nhà trường có -Hiện nguồn thơng tin từ sách báo, truyền hình, truyền phong phú, đặc biệt thông tin mạng Internet giúp giáo viên tự học hỏi nâng cao tay nghề Nội dung sách giáo khoa phù hợp với trình độ nhận thức học sinh -Luôn ủng hộ động viên giúp đỡ anh em đồng nghiệp -Bản thân giáo viên dạy lâu năm khối lớp -Đồ dùng dạy học trang bị, số đồ dùng tự làm đạt hiệu cao III Mơ tả phân tích biện pháp: - Sách giáo khoa lớp biên soạn phù hợp với tâm lý nhận thức học sinh tiểu học Không tải kiến thức Tạo điều kiện cho giáo viên đổi phương pháp dạy học Giúp học sinh tự rèn lớp , nhà Nhằm giúp học sinh có ý thức tự giác học tập -Đặc điểm môn lịch sử lớp cung cấp cho học sinh số kiến thức thiết thực kiện , nhân vật lịch sử tiêu biểu,sắp xếp theo thứ tự thời gian, đại diện cho thời kỳ lịch sử , không chứa đựng huyền thoại , truyền thuyết hay phóng tác , hư cấu lịch sử Về mức độ giới hạn mức biết lịch sử , yêu cầu hiểu lịch sử mức sơ đẳng , chủ yếu xem xét ý nghĩa kiện , nhân vật lịch sử xã hội -Nội dung dạy học : Hơn 80 năm chống thực dân Pháp, (1858-1945): Các khởi nghĩa hoạt động yêu nước _Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Cách mạng tháng tám 1945 tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy mơn lịch sử lớp Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1946-1954); thực dân Pháp trở lại xâm lược Những ngày đầu toàn quốc kháng chiến.Chiến thắng Điện Biên Phủ -Kháng chiến chống Mỹ cứu nước xây dựng đất nước (1954-1975) Đất nước thống , nước xây dựng xã hội chủ nghĩa(1975-đến ) Thành tựu tiêu biểu công xây dựng xã hội chủ nghĩa * Bước 1: hình thành rèn luyện cho học sinh kỹ : *Quan sát vật , tượng; thu thập,tìm kiếm tư liệu lịch sử từ nguồn khác *Nêu thắc mắc đặt câu hỏi q trình học tập chọn thơng tin để giải đáp *Trình bày lại kết học tập lời nói , viết , hình vẽ, sơ đồ *Vận dụng kiến thức học vào sống Góp phần bồi dưỡng phát triển học sinh thái độ thói quen:  Ham học hỏi , tìm hiểu để biết môi trường xung quanh em  Yêu thiên nhiên , người, quê hương đất nước  Tôn trọng bảo vệ cảnh quan thiên nhiên văn hoá gần gũi với học sinh Từ học lớp , em biết , hiểu- yêu mến - tự hào đất nước, người Việt Nam Từ em thấy trách nhiệm vinh dự người đội viên quê hương đất nước, với tổ quốc than yêu Để làm rạng danh nước Việt toàn cầu Trên số sở lí luận tình hình thực tế dạy học môn lịch sử lớp mà tơi gặp phải Tất nhiên nhiều tồn giáo viên học sinh Vậy hướng dẫn học sinh lĩnh hội kiến thức môn lịch sử để phát huy tính tích cực học sinh điều mà đồng nghiệp quan tâm * Bước 2: Nguyên nhân tồn : Qua số năm giảng dạy khối lớp (Môn TNXH trước – môn lịch sử địa lý năm thay sách ), trao đổi bạn bè đồng nghiệp thăm dò ý kiến học sinh nhận thấy : Học sinh hiểu biết mơ hồ lịch sử Thậm chí nhầm lẫn nhân vật lịch sử nước nhà với nhân vật lịch sử tronh phim Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp ảnh, không hứng thú đến học lịch sử Tình trạng theo ý kiến thân nguyên nhân sau : + Nguyên nhân khách quan : Phim, ảnh, sách truyện lịch sử ta nghèo nàn đơn điệu , không phong phú, sức hấp dẫn chưa cao Nhiều thể loại chưa phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, em bị ảnh hưởng nhiều phim truyện nước ngoài, … + Nguyên nhân chủ quan :Trang thiết bị phục vụ cho mơn học nghèo nàn , giáo viên chưa sâu nghiên cứu tài liệu giảng dạy , chưa nhiệt tình dạy Các hình thức dạy học đơn điệu, khơ cứng Bản thân đa số giáo viên có phần xem nhẹ phân mơn so với Tốn Tiếng Việt, tham gia hội thi giáo viên dè dặt lựa chọn phân môn Lịch sử *Bước 3: Biện pháp thực hiện: Từ đặc trưng mục tiêu phần lịch sử chương trình tiểu học tơi nhận thấy : Để có tiết học lịch sử thành cơng, phát huy tính tích cực học sinh đòi hỏi phải có chuẩn bị thật kỹ người dạy người học Về phía giáo viên : Căn vào mục tiêu nội dung lịch sử, yêu cầu bài, trình độ học sinh, điều kiện hồn cảnh cụ thể trường lớp để thiết kế dạy Căn vào dạng lịch sử mà giáo viên chuẩn bị ảnh tư liệu, đồ, lược đồ, tìm hiểu thơng tư từ nhiều nguồn, tham khảo nhiều kiến thức kiện lịch sử liên quan đến nội dung dạy Về phía học sinh : Chuẩn bị nhà : Xem kỹ nội dung học, ý trước câu hỏi SGK Tìm hiểu sưu tầm thêm tư lệu có liên quan đến họcqua người thân qua sách báo,… Để phát huy tính tích cực học sinh phân mơn lịch sử lớp việc lựa chọn phương pháp dạy học hướng dẫn học sinh cách học quan trọng Giáo viên phải lựa chọn phương pháp cho phù hợp với bài, với đối tượng học sinh cho học sinh phải tự khám phá kiến thức (dưới Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy mơn lịch sử lớp hướng dẫn giáo viên) hoạt động trò q trình tự giác, tích cực, tự vận động, nhận thức phát triển phải điều khiển - Dạy môn lịch sử người giáo viên cần sử dụng phương pháp đặc trưng nhiều mơn học khác Do tính tích hợp nội dung Đề cao vai trò chủ thể người học , tăng cường tính tự giác tích cực sáng tạo hoạt động học tập Giáo viên cần huy động tối đa kinh nghiệm vốn tri thức có sẵn học sinh vào việc dẫn dắt em tự phát triển tri thức học Giáo viên thiết kế hệ thống câu hỏi, tập giao cho học sinh thực với hướng dẫn cần thiết Tổ chức hoạt động trò chơi học tập, sắm vai ….Qua giúp học sinh lãnh hội kiến thức -Dạy học vây thực chất việc tổ chức cho học sinh học hoạt động hoạt động tự giác, tích cực, sáng tạo để học sinh tự phát tự chiếm lĩnh tri thức mới, vận dụng linh hoạt vào tình khác sống Đó dạy học đề cao vai trò chủ thể nhận thức học sinh -Người giáo viên cần phải dạy tự học cho học sinh : nhà trường học sinh học hết khối lượng tri thức nhân loại ngày tăng nhanh chóng lĩnh vực Việc học tập cần phải diễn suốt đời học sinh Nhà trường cần rèn cho em khả tự học qúa trình học tập ghế nhà trường.Vì trình dạy học bao gồm dạy tự học Đề cao vai trò chủ thể học sinh học tập điều kiện quan trọng cho việc dạy tự học.Bởi học “sự biến đổi thân trở nên có thêm giá trị, nỗ lực để chiếm lĩnh giá trị lấy từ bên ngoài” * Bước 4: Định hướng phương pháp hình thức tổ chức dạy học : -Vận dụng kết hợp phương pháp nguyên tắc : học sinh tự hoạt động để phát , nhận thức kiến thức -Tổ chức học sinh thu nhập, tìm kiếm chọn lựa thông tin lịch sử Trên sở nguồn tri thức (Sách giáo khoa, tranh ảnh, đồ, sơ đồ , phương tiện nghe nhìn, …)Và vốn hiểu biết học sinh, giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát, phân tích, so sánh, hệ thống hoá kiến thức bước đầu khái quát hố , tìm mối liên hệ vật , tượng Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy mơn lịch sử lớp - Lịch sử việc xảy ra, có thật tồn khách quan Nhận thức lịch sử phải thông qua “dấu vết” khứ, nhũng chứng tồn kiện , tượng, nhân vật diễn ra, việc thiết yếu khơng thể bỏ qua cho học sinh tiếp nhận thông tin từ sử liệu ( Hiện vật , tranh ảnh, đồ …)thơng qua học sinh tái việc diễn - Có thể tổ chức cho học tập lớp , theo nhóm cá nhân với mục đích tăng cường khả độc lập suy nghĩ , sáng tạo học sinh, đồng thời phát triển mối giao lưu , tương tác thầy trò, trò trò - Cần vận dụng tối đa điều kiện , phương tiện địa phương để tổ chức cho học sinh học lớp, cho học sinh tham quan di tích lịch sử ,văn hoá, dấu vết khứ ,… * Bước 5: Một số phương pháp cụ thể : * Nêu giải vấn đề * Dạy học hợp tác nhóm nhỏ * Khai thác kiến thức từ kênh hình * Hình thành khái niệm biểu tượng lịch sử * Kể chuyện lịch sử * Phương pháp vấn đáp Mỗi phương pháp dạy học có tác dụng tích cực học sinh , giúp học sinh nắm vững kiến thức phát triển kỹ thái độ Khơng có phương pháp vạn cả, tiết dạy để đạt hiệu cao đòi hỏi người giáo viên cần phải có sử dụng phối hợp hợp lý phương pháp dạy học khác Với điều kiện sở vật chất trình độ tiếp nhận học sinh Khi dạy lịch sử cần lựa chọn hình thức phương pháp phù hợp với tình hình giảng dạy chung đặc trưng riêng lịch sử * Bước 6: Một số hình thức dạy học phần lịch sử : Dạy lớp học * Dạy lớp * Dạy học theo nhóm * Dạy cá nhân Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy mơn lịch sử lớp Dạy ngồi trường * Dạy lớp * Dạy theo nhóm * Dạy cá nhân * Bước 7: Hướng dẫn học sinh cách học môn lịch sử theo loại bài: Việc hướng dẫn học sinh cách học môn lịch sử theo loại bài: việc thày trò chuẩn bị sưu tầm tài liệu, tranh ảnh, tư liệu lịch sử tất nhằm phục vụ cho việc dạy học lớp với mục đích qua học học sinh phát huy tính tích cực thơng qua phân môn lịch sử Trước thường quan niệm học lịch sử phải học thuộc, nạp vào nhớ học sinh theo lối thầy đọc, trò chép, học thuộc lòng theo thầy, theo sách giáo khoa đạt yêu cầu Nhưng học tập lịch sử theo quan niệm đại theo cách mà là: học sinh thông qua làm việc với sử liệu mà tạo hình ảnh lịch sử, tự xậy dựng, tự hình dung khứ lịch sử diễn Từ sở nhận thức cá thể, độc lập đó, biện pháp tương tác xã hội (học theo nhóm, học lớp, đối thoại thày trò )mà học sinh xây dựng nhận thức đắn mơn lịch sử Muốn làm đuợc điều dạy học lớp, giáo viên cần phải tiến hành qua bước sau: Thông thường kết cấu lịch sử lớp gồm ba phần : - Mục đích (Nguyên nhân ) -Diễn biến - Kết ý nghĩa Tuy nhiên với mục giáo viên linh hoạt đặt tên cho thể nội dung phần hút học sinh Với loại dạy kiện lịch sử : Khi dạy dạng kiện lịch sử chiếm phần lớn chương trình lịch sử lớp 5, khoảng 29 bài.Tôi tiến hành sau : -a Định hướng mục tiêu dạy, xác định nhiệm vụ học tập với học sinh (Phần giới thiệu ) Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp Giáo viên phải nêu vấn đề vừa có tính khái qt vừa có tính cụ thể để học sinh tư nhận thức vấn đề mà giáo viên đưa , hướng học sinh vào vấn đề cần giải Muốn định hướng mục tiêu , xác định nhiệm vụ học tập tốt , phần nêu vấn đề giáo viên phải đạt yêu cầu : * Lời dẫn phải xúc tích, giàu tính khái qt giàu hình ảnh Giáo viên khéo léo liên hệ cũ ( Đây yếu tố lôi hứng thú người học ) * Phải đề cập cốt lõi học * Gợi trí tò mò học sinh V í dụ : Đảng Cộng sản Việt Nam đời Phần giới thiệu giáo viên nói:Đảng ta thành lập thời gian nào?Đảng đời đâu?trong hoàn cảnh nào;ai người giữ vai trò quan trọng việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?bài học hôm giúp em trả lời câu hỏi b Tổ chức cho học sinh tiếp cận nguồn sử liệu : Các kiện lịch sử chương trình lớp khơng trình bày theo hệ thống chặt chẽ cấp học sau, vịêc tất yếu không tiến hành phần giới thiệu bối cảnh dẵn dắt kiện: Giáo viên trình bày kiện việc , tượng phương pháp tường thuật, miêu tả hay kể chuyện –Đây phương pháp đặc trưng dạy lịch sử Khi kể chuyện giáo viên cần ý : Tơn trọng tính chân thật lịch sử Khi giới thiệu bối cảnh lịch sử thường kể cho học sinh nghe câu chuyện mà phần kết thúc nội dung em phải tìm hiểu học nên thời gian kể chuyện gần phút Câu chuyện kể khơng đòi hỏi em phải nhớ tồn nội dung, song yêu cầu em nắm tình tiết sở để tiến hành hoạt động Học sinh làm việc với SGK (đọc thầm ) để có hình ảnh cụ thể kiện, tượng lịch sử Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 10 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp Tổ chức đàm thoại để tìm hiểu mục đích hay ngun nhân diễn kiện … Dẫn dắt học sinh dần tới nội dung bài.Thường câu hỏi liên quan tới phần mà mà em vừa đọc thầm ,những câu hỏi tương đối dễ Vì giáo viên nên ưu tiên cho học sinh nhút nhát , học sinh yếu giúp em mạnh dạn học Ví dụ : Bài “Thu- Đơng 1947, Việt Bắc “ Mồ chôn giặc Pháp ” Để giảng nguyên nhân xuất chiến dịch, treo đồ hành Việt Nam, để học sinh tỉnh thuộc địa Việt Bắc từ nắm vững vị trí địa Việt Bắc đồ Việt Nam H ọc sinh đọc sách giáo khoa,tìm hiểu ngun nhân, mục đích chiến dịch.Học sinh trả lời cá nhân Giáo viên chốt dẫn dắt học sinh tìm hiểu diễn biến ý nghĩa lịch sử chiến dịch c Tổ chức cho học sinh làm việc ( Tự giải nhiệm vụ học tập mà giáo viên nêu thông qua hoạt động nhóm ) Quan niệm dạy học mới, dạy học trình phát triển ,học sinh tự khám phá ,phát hiện, tự tìm chân lý nên việc tổ chức cho học sinh trình bày ý kiến, thảo luận nhóm để rút ý kiến chung làm cho học sinh hứng thú Qua việc học hỏi, hợp tác mà tri thức trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ nhớ lâu Để giảng diễn biến chiến dịch: Tôi giới thiệu lược đồ chiến dịch Kết hợp khai thác tranh ảnh, lược đồ, đồ,…Vì phương tiện giúp học sinh tái kiện lịch sử khứ.Nhờ tự em tìm kiếm, diễn tả lời diễn biến chiến dịch có hỗ trợ kênh hình giúp em nhớ kỹ, hiểu sâu,những kiến thức lịch sử mà học sinh thu nhận được.Góp phần tạo biểu tượng khái niệm lịch sử , đồng thời phát triển trí óc quan sát, trí tưởng tượng tư ngôn ngữ học sinh Phát huy tính tích cực chủ động độc lập suy nghĩ học sinh, tạo tính tự tin học tập Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 11 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp d Tổ chức cho học sinh báo cáo kết thảo luận Giáo viên cho học sinh nhận xét đánh giá ý kiến nhóm , cần bổ sung học sinh có câu hỏi giao lưu bạn Sau nhóm thảo luận xong giáo viên nên khéo léo d ùng kiến thức mà học sinh biết để liên hệ câu hỏi nhóm với nhóm khác ,giúp học sinh thấy cơng việc nhóm bạn có liên hệ chặt chẽ với khơng thể tách rời –cơng việc làm thiếu Điều giúp em tự tin mạnh dạn học cử đại diện trình bày lại diễn biến theo phiếu học tập nhóm Các nhóm khác nhận xét bổ sung thiếu C ó thể cho học sinh thi đua với cách trực tiếp lên lược đồ để nói lại diễn biến chiến dịch theo lời văn Giáo viên làm trọng tài đánh giá hướng dẫn em tới nhận định đúngvà chốt lại vấn đề cần nắm chắc.Giáo viên cần có tranh ảnh tư liệu sưu tầm để làm chứng cho báo cáo học sinh, điều làm em vơ thích thú, khen ngợi giáo viên tạo hưng phấn giúp học sinh học tốt e.Liên hệ mở rộng giáo dục tư tưởng : Sau hoạt động để giúp học sinh khắc sâu kiến thức đồng thời kiểm tra xem có em nắm vấn đề, em chưa nắm nội dung cần đạt? Tôi thường cho em làm hai tập trắc nghiệm Đồng thời chốt nội dung cần nhớ bảng, sau hoạt động tồn nội dung có sẵn bảng lớp Hình thức tơi áp dụng cho loại môn Lịch sử Cuối tiết học ,giáo viên đặt câu hỏi nguyên nhân thất bại hay thành công chiến dịch Từ học, giáo dục học sinh suy nghĩ tình cảm đắn, khơi gợi em lòng tự hào dân tộc xây dựng cho em ý thức học tập để sau lớn lên em làm để xứng đáng với mà cha ơng để lại cho em V í d ụ : Ở phần củng cố: Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 12 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy mơn lịch sử lớp Tôi yêu cầu em lên thuyết minh tranh hay thơ em sưu tầm theo nhóm có liên quan đến chiến khu Việt Bắc để em hình dung địa kháng chiến nơi Bác Hồ- Đảng- Chính phủ hoạt động lâu dài để huy kháng chiến chống Pháp ta Để tái lại khơng khí hào hùng qn dân ta trận đánh sông Lô gây cho địch tổn thất lớn, bật băng catset để em cung nghe ca khúc “Sông Lô”của nhạc sĩ văn Cao Chính nhờ việc sử dụng phong phú đồ dụng dạy học giúp học sinh gần gũi với kiện, nhân vật lịch sử dễ gây cho em ấn tượng sâu sắc, hứng thú tìm tòi, học tập Nó tạo điều kiện cho học sinh dễ nhớ, nhớ lâu phát triển lực ý quan sat, óc tò mò khoa học Đặc biệt, phù hợp với đặc điểm nhận thức, đặc điểm lứa tuổi em Với loại dạy nhân vật lịch sử: Loại khoảng chương trình Để học tốt Lịch sử dạng này, giáo viên yêu cầu học sinh sưu tầm tranh ảnh tư liệu sống nghiệp nhân vật lịch sử Kết hợp với đọc sách giáo khoa trước nhà để nắm nội dung sống nghiệp nhân vật lịch sử trước đến lớp Với loại , tiến hành sau: a.Định hướng mục tiêu dạy, xác định nhiệm vụ học tập với học sinh Bằng cách dẫn chuyện , giáo viên trước nhắc đến nhân vật lịch sử đó, cần cung cấp để học sinh biết nét sơ lược bối cảnh lịch sử (không gian, thời gian) mà nhân vật hoạt động Thường kết mở rộng số câu hỏi gợi hứng thú , trí tò mò học sinh : Nhân vật ? Đã có cống hiến cho đất nước ? Những việc Ơng làm có ảnh hưởng đến cơng giải phóng đất nước? Chúng ta tìm hiểu qua … Ví dụ : Khi dạy :Phan Bội Châu phong trào Đông Du Ở phần giáo viên nêu : Ông sinh năm 1867 1940 Quê Ông làng Đan Nhiệm, tỉnh Nghệ An Ông lớn lên đất nước bị thực dân Pháp xâm lược Ông người thơng minh, học rộng, tài cao, có ý đánh đuổi giặc Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 13 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp Pháp.Với suy nghĩ ông : Nhật Bản nước châu Á “ Đồng văn đồng chủng”,nên hy vọng vào giúp đỡ Nhật để đánh Pháp Vậy Ông làm để thực mong ước ? Ơng ai? Chúng ta tìm hiểu qua : Phan Bội Châu phong trào Đông Du b Tìm hiểu nghiệp, nhân vật,những ảnh hưởng nhân vật công giải phóng đất nước Thường cho học sinh tìm hiểu nội dung sách giáo khoa hiểu biết có nhân vật lịch sử đó.Cần nêu rõ việc nhân vật làm Những việc làm có mục đích ? Có ảnh hưởng đến nhân dân, đến xã hội lúc Do việc sưu tầm tranh ảnh tư liệu quan trọng để em dễ hình dung, dễ nhớ, nhớ lâu kiện Chính học sinh phải sưu tầm tranh ảnh từ nhà, đọc trước sách giáo khoa kết hợp với tư liệu sưu tầm giáo viên cung cấp để nắm vững nội dung Giáo viên cần đối chiếu với phương tiện mà nhà trường trang bị để giáo viên học sinh chủ động học, phối kết hợp với phụ huynh học sinh việc sưu tầm, đóng góp cho nhà trường Chủ động đề nghị với Ban giám hiệu cho học sinh khối lớp tham quan di tích lịch sử bảo tàng lịch sử địa phương yêu cầu phụ huynh học sinh tạo điều kiện tự đưa em tham quan nơi đó.(học sinh giáo viên tổ chức tham quan đền bà Quận, đền Tám Mái.) Dạy học ngày tổ chức để học sinh tìm hiểu , phát kiến thức tự giác chiếm lĩnh kiến thức Những học lịch sử nhân vật có lời đối thoại đắt giá thể phẩm chất cao q nhân vật, cho hai nhóm tự đóng vai để diễn lại,hoặc nhóm có cách trình bày khác như: Nói, viết, vẽ, Các nhóm trình bày, nhận xét bổ sung Giáo viên chốt lại nội dung cần đạt c Liên hệ mở rợng : Tổ chức trò chơi học tập Việc giáo viên chốt lại kiến thức, khẳng định kiến thức liên hệ mở rộng việc làm cần thiết Bởi vì: thơng tin học sinh thu lượm Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 14 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy mơn lịch sử lớp rời rạc, kiến thức mà em thu lượm khác nhau, sai lệch chưa chuẩn Chính vậy, giáo viên phải chốt lại chuẩn kiến thức, từ mở rộng cho học sinh, gây cho em hứng thú học Thơng qua trò chơi học tập giúp em khắc sâu kiến thức vừa đạt được, đồng thời phát triển em tìm tòi khám phá tri thức Giúp em có khiếu thể Tạo cho em tính tự tin động Các nhóm sưu tầm tranh ảnh,bài thơ, hát nhân vật Ví dụ :Khi dậy “Quyết chí tìmđường cứ­ nước “.Tơi cho nhóm tự thể khả : Nhóm 1: Sắm vai lại đối thoại Bác anh Lê Nhóm 2: Trưng bày thuyết minh tranh ảnh Bác Nhóm 3: Trò chơi phóng viên hỏi –đáp hiểu biết Bác:Những địa danh mang tên Bác? Những tổ chức hay giải thưởng vinh dự mang tên Bác,hoặc nói Bác Nhóm 4: Thi hát, đọc thơ có nội dung Bác Qua tình đó, giáo dục lòng biết ơn tự hào anh hùng dân tộc Học sinh có thái độ trân trọng, bảo vệ di tích lịch sử Một tự khám phá em hiểu-yêu mến Dù dạy hình thức dạy Lịch sử giáo viên cần ý : -Tập trung vào dạy cách học lịch sử cho học sinh -Giúp học sinh có nhu cầu học lịch sử biết cách học -Coi trọng khuyến khích học tập tích cực mơn lịch sử -Tôn trọng chủ động sáng tạo học sinh Khơng biến học lịch sử thành trị GIÁO ÁN MINH HOẠ Lịch sử lớp Bài 15: CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU – ĐÔNG NĂM 1950 I MỤC TIÊU : Học xong học sinh biết : Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 15 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp -Tại ta định mở chiến dịch Biên giới thu –đông 1950 -Ý nghĩa chiến thắng Biên giới thu –đông -Nêu khác biệt chiến thắng Việt Bắc thu –đông chiến thắng Biên giới thu –đông II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Giáo viên: Lược đồ, tranh tư liệu chiến dịch Biên giới, phiếu học tập, bảng phụ Bản đồ hành chánh Việt Nam (chỉ biên giới Việt –Trung ) Học sinh: Tranh ảnh, viết sưu tầm liên quan đến chiến dịch Biên giới theo mảng phân cơng: Nhóm 1: Những hình ảnh Bác Hồ chiến dịch Nhóm 2: Hình ảnh đội, dân cơng tham gia chiến dịch Nhóm 3: Những gương quân, dân ta chiến dịch Nhóm 4: Hình ảnh tù binh địch lòng nhân đạo đội ta CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN BƯỚC I.Kiểm tra cũ HOẠT ĐỘNG CỦA HOC SINH Hai học sinh lên trả lời câu hỏi : -Nêu diễn biến sơ lược chiến dịch Việt Học sinh lên trả lời Bắc ? kết hợp lược đồ -Nêu ý nghĩa chiến thắng Việt Bắc thuđông 1947 ? Cả lớp làm tập vào bảng Học sinh làm bảng +Thực dân Pháp công lên Việt Bắc với Chọn ý c âm mưu : a.Tiêu diệt quan đầu não kháng chiến b.Tiêu diệt đội chủ lực tađể kết thúc chiến tranh c.Ý a, b d Ý a, b sai II.Bài 1.Hoạt động 1: -Giới thiệu : Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 16 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp Với thắng lợi chiến dịch Việt Học sinh mở sách giáo Bắc thu đông năm 1947, ta đánh bại hoàn khoa trang 32 toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh”của thực dân Pháp Và đến thu đông năm 1950 ta chủ động mở động mở chiến dich biên giới Vì lại xuất chiến dịch này? Diễn biến chiến dịch sao? Ý nghĩa chiến dịch sao? Cô em tìm hiểu qua bài: “Chiến thắng Biên giới thu- đông năm 1950” Hoạt động : Mục đích: Tìm hiểu ngun nhân mở Đọc thầm đoạn chữ nhỏ chiến dịch Biên Giới thu-đông sách trang 32 -Từ năm 1948 đến năm 1950, tình hình nước ta ? -Trước tình hình thực dân Pháp làm ? -Vì ta mở chiến dịch Biên Giới Học sinh trả lời cá nhân thu –đông ? Cho học sinh nhận xét Giáo viên chốt : chốt kiến thức: Kết lẫn hợp lược đồ tranh tư liệu: Sau thất bại chiến dịch Việt Bắc thu đông năm 1947, nhờ giúp sức đế quốc Mỹ, thực dân Pháp lại thực âm mưu thâm độc “khóa chặt biên giới Việt Trung”bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự đường số hệ thống 40 đồn bốt từ Cao Bằng đến Lạng Sơn nhằm cắt đứt đường liên Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 17 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy mơn lịch sử lớp lạc ta với nước anh em hòng nhanh chóng kết thúc chiến tranh xâm lược Việt Nam Đứng trước âm mưu thâm độc kẻ địch, Bác Hồ họp với Đảng - Chính phủ Bộ tư lệnh định mở chiến dịch Biên giới nhằm mục đích: Tiêu diệt phận quan trọng sinh lực địch; khai thông biên giới Việt Trung để mở rộng quan hệ với nước anh em; củng cố mở rộng địa Việt Bắc nơi Bác Hồ - Đảng – Chính phủ hoạt động huy kháng chiến chống Pháp Vậy diễn biến chiến dịch Biên giới nào? Ta có đạt mục đích đề hay khơng ta tìm hiểu phần thứ hai 3.Hoạt động : +Mục đích; Học sinh nêu diễn biến chiến dịch Biên Giới thu- đông Giáo viên treo đồ lược đồ Cho học sinh lên đồ Các nhóm bốc thăm câu hỏi 1.Vì ta chọn điểm Đơng Khê làm điểm công để mở chiến dịch ? 2.Ai người trực tiếp huy, kiểm tra kế hoạch công tác chuẩn bị mặt trận Biên Giới ? Học sinh lên xác định 3.Hãy tường thuật lại trận đánh tiêu biểu Việt Bắc đồ chiến dịch Biên Giới thu –đơng Xác định điểm Trình bày kết hợp lược đồ Đông Khê lược đồ Giáo viên ghi kiện lên bảng Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 18 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp Cho học sinh làm tập: 1.Chiến dịch Biên giới thu-đông diễn Các nhóm thảo luận thời gian : Đại diện báo cáo kết hợp a 29 ngày đêm lược đồ b.19 ngày đêm Học sinh làm tập vào c Ý a,b sai bảng d Ý a, b Một học sinh lên điều Giáo viên chốt :Qua chiến dịch Biên Giới , khiển, đồng ý giơ thẻ đỏ, ta thấy tinh thần chiến không đồng ý giơ thẻ thắng quân-dân ta với lãnh đạo xanh tài tình Đảng Bác ,làm nên chiến thắng lịch sử Trong chiến dịch hình ảnh gây cho em xúc động gương sáng bật em thảo luận nhóm đơi ghi ý kiến giấy Sau đại diện nhóm lên thuyết trình 4.Hoạt động : +Nêu cảm tưởng em quan sát hình Bác mặt trận Biên giới ? + Hành động anh La Văn Cầu thể điều ? + Quan sát hình ảnh tù binh Pháp bị bắt Các nhóm quan sát tranh chiến dịch Biên giới gợi cho em có suy sách giáo khoa tranh nghĩ gì? ảnh sưu tầm trình + Học sinh nêu ý nghĩa chiến dịch bày giấy Biên giới Vài nhóm lên trình bày -Nêu điểm khác biệt chủ yếu chiến thuyết minh tranh dịch Biên giới chiến dịch Việt Bắc ? Lớp nhận xét- Tuyên Giáo viên cho1 học sinh nêu làm cho dương nhóm có lớp nhận xét-sửa chung Người thực hiện: Lê Hữu Trị tranh ảnh nhiều , Trường tiểu học Hướng Phùng 19 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp Giáo viên cho học sinh làm tập thuyết trình hay 2.Chiến thắng Biên giới thu –đơng có ý nghĩa : a Tiêu diệt phận quan trọng sinh lực địch b Khai thông biên giới Việt Trung c Củng cố mở rộng địa Việt Học sinh làm tập Bắc bảng d Tất ý Nhận xét Giáo viên chốt cho học sinh nêu nội Chọn ý d dung học III.Củng cố Củng cố –dặn dò ; +Các nhóm lên thuyết minh tranh Học sinh lên thuyết minh tư liệu mà nhóm sưu tầm có Tun dương em liên quan đến địa Việt Bắc có nhiều thơ, tranh Chuẩn bị sau: Hậu phương ảnh đẹp Việt Bắc năm sau chiến dịch Biên giới Nhận xét học IV.KẾT QUẢ Kết chất lượng thu được: So với đầu năm chất lượng em môn lịch sử năm tiến rõ rệt.Tất kiểm tra miệng kiểm tra viết em hồn thành trở lên Kết tình cảm với môn: Trước đây, lớp em sợ đến lịch sử khơng thích học Còn đến nay, em chờ đón học tiết sử hoi tuần với tất lòng nhiệt tình hào hứng Kết lực học tập học sinh: Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 20 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp Từ tự tin, từ lực chủ động, phát huy tính tích cực lịch sử, em coi tiêt sử tranh tài, thi nho nhỏ để tìm kiến thức mới, trở lại khí hào hùng dân tộc trước cách xa em lâu.Từ làm cho em thêm yêu quê hương, yêu đất nước C.KẾT LUẬN I Bài học kinh nghiệm Nói tóm lại để phát huy tính tích cực học sinh dạy môn kịch sử lớp 5, người giáo viên cần phải phối hợp phương pháp hình thức tổ chức dạy học lịch sử đa dạng Muốn làm điều đó, giáo viên phải thực hiện: Nắm vững chương trình Nắm vững đặc trưng phương pháp môn Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh để minh hoạ Chuẩn bị sở vật chất cho việc dạy học Giáo viên cần hướng dẫn khích lệ động viên em học yếu , nhút nhát yêu thương gần gũi tâm người thầy Tạo hứng thú niềm tin cho em trình học tập Nêu cao gương điển hình tinh thần cố gắng vươn lên học tập để học sinh noi theo Có học sinh hứng thú, tạo hiệu cao tiết lịch sử Qua thực phổ biến toàn khối 5.tôi nhận thấy tiết dạy lịch sử áp dụng phương pháp này.tiết học sôi nổi,hứng thú hơn.các em ham tìm hiểu,yêu mến tự hào truyền thống dân tộc ta II.Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm: - Bậc tiểu học bậc quan trọng việc đặt móng cho hình thành phát triển nhân cách học sinh, sở cung cấp tri thức ban đầu tự nhiên, xã hội sống thông qua môn học Thầy trò Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 21 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy mơn lịch sử lớp lớp hậu sinh lịch sử Người thầy phải khơi dậy truyền lửa cho học sinh đảm bảo kế thừa phát huy truyền thống dân tộc làm bật đặc trưng riêng phân môn lịch sử mà môn học khác khơng có Để có lớp niên trưởng thành đầy đủ nhân cách Người giáo viên phải không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ phẩm chất đạo đức Vì “ Cây tốt sinh trái tốt “ Nhu cầu phát triển xã hội nói chung , nghành giáo dục nói riêng đòi hỏi không ngừng học tập, vươn lên nâng cao tri thức để xứng đáng với sứ mệnh cao “trồng người” đất nước mai sau III.Kiến nghị: Sở Bộ cần tạo điều kiện trang bị cho nhà trường tranh ảnh lịch sử dạng dùng cho tiểu học, có sách tham khảo lịch sử cho giáo viên, loại băng hình, tư liệu chiến dịch Nên tổ chức thi hoc sinh giỏi mơn lịch sử thi sử học.vì mơn học giúp học sinh “Tìm cội nguồn dân tộc” Trên vài kinh nghiệm mà đúc kết nhiều năm giảng dạy môn lịch sử lớp 5, phần đáp ứng yêu cầu môn tự nhiên xã hội nói chung phân mơn lịch sử nói riêng Song kết đạt bước đầu Rất mong góp ý kiến đồng nghiệp / XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Hướng Phùng, ngày9 tháng năm 2015 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác Người viết Lê Hữu Trị Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng 22 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp MỤC LỤC A PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………………………… I Lí chọn đề tài…….…………………………………………… 1-2 II Mục đích nghiên cứu….…………………………………… III Đối tượng nghiên cứu……………………………………………… IV Đối tượng khảo sát, thực nghiệm…………………………………… Phương pháp nghiên cứu………….………………………………… V VI Phạm vi nghiên cứu………… ……………………………………… 2-3 B NỘI DUNG…………………………………………………………… I Những nội dung lí luận….…………………………………………… II Thực trạng vấn đề nghiên cứu…… ………………………………… III Mơ tả phân tích biện pháp…… ………………………… 4-20 IV Kết quả……………… ……………………………………………… 20-21 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………………… 21 I Bài học kinh nghiệm 21 II Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm: 21-22 III Kiến nghị: Người thực hiện: Lê Hữu Trị 22 Trường tiểu học Hướng Phùng 23 ... tích cực học sinh dạy mơn lịch sử lớp Dạy ngồi trường * Dạy lớp * Dạy theo nhóm * Dạy cá nhân * Bước 7: Hướng dẫn học sinh cách học môn lịch sử theo loại bài: Việc hướng dẫn học sinh cách học môn. .. lịch sử * Bước 6: Một số hình thức dạy học phần lịch sử : Dạy lớp học * Dạy lớp * Dạy học theo nhóm * Dạy cá nhân Người thực hiện: Lê Hữu Trị Trường tiểu học Hướng Phùng SKKN: Phát huy tính tích. .. Trường tiểu học Hướng Phùng 20 SKKN: Phát huy tính tích cực học sinh dạy môn lịch sử lớp Từ tự tin, từ lực chủ động, phát huy tính tích cực lịch sử, em coi tiêt sử tranh tài, thi nho nhỏ để tìm kiến
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy phân môn lịch sử lớp 5 , skkn phát huy tính tích cực của học sinh khi dạy phân môn lịch sử lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay