skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

13 13 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2018, 05:01

SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học I TÊN ĐỀ TÀI Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học II: PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trường Tiểu học Hướng Phùng, đa số học sinh người dân tộc thiểu số Các em có vốn tiếng Việt hạn chế, nhút nhát nói Tình trạng bất đồng ngơn ngữ người dạy người học phổ biến Một phận phụ huynh giao trách nhiệm cho nhà trường chưa quan tâm đến việc nuôi dạy Giáo dục kỹ sống cho học sinh nội dung mới, thực tốt nội dung góp phần quan trọng q trình hình thành thói quen hành vi đạo đức cho học sinh Đây sở để tiến hành đổi giáo dục trường phổ thơng, góp phần hồn thiện tiêu chí xây dựng người Việt Nam Vì tơi định chọn đề tài “Một số biện pháp đạo rèn kĩ sống cho học sinh Tiểu học” để tìm hiểu nghiên cứu 1.1 Cơ sở lí luận Trong thực tế nay, việc rèn kĩ sống em nhà trường tiểu học chưa đầu tư trọng bộc lộ nhiều hạn chế.Việc giáo dục rèn kĩ sống cho học sinh chưa có nét chuyển biến, nguyên tư tưởng giáo viên, phụ huynh trọng đến việc dạy kiến thức, việc rèn kĩ sống cho học sinh chiếu lệ, giáo viên trọng đến việc đọc tốt, làm tính tốt … 1.2 Cơ sở thực tiễn Bậc tiểu học môn học nhằm cung cấp cho học sinh tri thức sơ đẳng tự nhiên xã hội, gắn với kinh nghiệm đạo đức Từ giúp học sinh hình thành kĩ sống, biết phân biệt sai làm theo đúng, ủng hộ đúng, đấu tranh với biểu sai trái, xấu xa, nhắc nhở em hành động theo chuẩn mực đạo đức thói quen đạo đức Vì rèn kĩ sống bậc tiểu học nhiệm vụ quan trọng mà người người làm công tác giáo dục xã hội cần quan tâm định hướng Mục đích nghiên cứu Từ lâu, trường tiểu học trọng đến công tác giáo dục lý thuyết chưa thật đề cập đến công tác thực hành Trong sống gặp tình em chưa thể tự giải khơng trường hợp học sinh lúng túng chí giải vấn đề Tâm lý bậc phụ huynh bao biện, làm thay thương nên khơng muốn trẻ sớm phải làm công việc Thực tốt nội dung sở để đổi toàn diện giáo dục chiến lược phát triển người Việt Nam Trước thực trạng này, việc triển khai công tác giáo dục kỹ sống cho học sinh cần thiết Đối tượng nghiên cứu Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Các học sinh độ tuổi từ đến 11 tuổi Trường Tiểu học Hướng Phùng khả hiểu khái niệm kỹ sống vận dụng chất hoạt động khả làm chủ thân, khả ứng xử phù hợp với người khác, với xã hội khả ứng phó thực hành tích cực trước tình sống Đối tượng khảo sát, thực nghiệm Nhiệm vụ khảo sát, thực nghiệm học sinh từ khối đến khối hệ thống kỹ sống cần đạt Trong địa bàn xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị Gồm có học sinh dân tộc Kinh, dân tộc Vân Kiều sinh sống địa phương Phương pháp nghiên cứu Giúp học sinh nhận thức ý nghĩa kỹ sống xã hội tính tất yếu phải giáo dục kỹ sống cho học sinh Đồng thời dựa vào đặc điểm nhóm HS để xác định kỹ sống cho HS cách phù hợp Nắm vững yêu cầu cần đạt 20 nội dung Giáo dục kỹ sống cho HS nhà trường để vận dụng trình giảng dạy giáo dục Cán giáo viên, nhân viên, đặc biệt giáo viên chủ nhiệm phải nghiên cứu, tìm tòi biết sử dụng đường nguyên tắc giáo dục kỹ sống , lựa chọn số kỹ phù hợp với đối tượng học sinh Phạm vi nghiên cứu kế hoạch nghiên cứu Với nội dung tiến hành nghiên cứu trường Tiểu học Hướng Phùng, đối tượng học sinh từ khối đến khối Thời gian nghiên cứu từ tháng 9/2014 đến tháng 4/2015 năm học 20142015 III PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Kỹ sống hiểu kỹ tâm lý - xã hội giúp cho người tồn thích ứng sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước sống có nhiều thách thức nhiều hội thực tại… Kỹ sống đơn giản tất điều cần thiết mà người phải biết để có khả thích ứng với thay đổi diễn ngày sống Giáo dục kỹ sống giáo dục kỹ tâm lý - xã hội giúp cho học sinh tồn thích ứng tốt sống, khả thích nghi hành vi tích cực cho phép cá nhân có khả đối phó hiệu với nhu cầu thách thức sống hàng ngày Làm tốt nội dung tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục tồn diện Thực cơng tác đổi giáo dục Những nghiên cứu gần phát triển não trẻ cho thấy khả giao tiếp với người, khả biết tự kiểm sốt, thể cảm giác mình, biết cách ứng xử phù hợp với yêu cầu, biết giải vấn đề cách tự lập, có tư tích cực, có ảnh hưởng quan trọng kết học tập trẻ nhà trường tiểu học Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Cơ sở thực tiễn Thực điểm “nhấn” năm học 2014 - 2015 “ xây dựng văn hóa học đường rèn kỹ sống cho học sinh” Sở giáo dục đào tạo Quảng Trị với yêu cầu tăng cường tham gia cách hứng thú học sinh hoạt động giáo dục nhà trường cộng đồng với thái độ tự giác, chủ động ý thức sáng tạo Với mục đích tăng cường rèn luyện kĩ sống cho học sinh Với nhà trường giáo viên tiểu học thường tập trung lo lắng cho em có vấn đề thói quen hành vi khả tập trung lớp trẻ đến trường Đơn giản học sinh thường khơng có khả chờ đến lượt, ý lắng nghe làm việc theo nhóm, điều làm cho HS tập trung lĩnh hội điều giáo viên dạy Việc tập trung trọng đến truyền đạt nội dung mang tính lý thuyết, cơng tác dạy rèn kỹ sống cho em điều cần thiết tất yếu cho cơng tác giáo dục tồn diện Vì vậy, giáo viên phải tốn nhiều thời gian đầu tư để giúp HS có hành vi thói quen, kĩ sống trường Tiểu học Với mục tiêu chiến lược phát triển người như: Phát triển người trí tuệ; đạo đức sáng; thể chất cường tráng; tinh thần phong phú việc tổ chức giáo dục kỹ cho học sinh nhằm bước thực tiêu chí Thực trạng công tác giáo dục kĩ sống cho học sinh Tình trạng học sinh học lý thuyết kiến thức tự nhiên xã hội Thực trạng nhà trường chưa thực quan tâm đến hoạt động rèn luyện thực hành học sinh Trong trình rèn kĩ sống cho trẻ nhằm thực điểm “nhấn” năm học 2014 - 2015 “ xây dựng văn hóa học đường rèn kỹ sống cho học sinh” gặp thuận lợi khó khăn sau: 3.1 Thuận lợi Thực đạo Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị phát động thực điểm “nhấn” năm học 2014 - 2015 “ xây dựng văn hóa học đường rèn kỹ sống cho học sinh” với kế hoạch quán đến địa phương, Phòng giáo dục - Đào tạo có kế hoạch năm học với biện pháp cụ thể để rèn kỹ sống cho học sinh cách chung cho bậc học, định hướng giúp giáo viên thực Năm học 2014 - 2015, có đạo thực nội dung thực điểm “nhấn” năm học “ xây dựng văn hóa học đường rèn kỹ sống cho học sinh” cho học sinh, nhà trường có đổi công tác đạo, chuẩn bị xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức giáo viên, tu sữa đầu tư sân chơi cho học sinh với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Với quan tâm đạo sâu sát Chi Đảng, Ban giám hiệu nhà trường, hỗ trợ nhiều mặt Chương trình PTV Hướng Hóa, cơng tác dạy rèn kỹ sống cho học sinh tổ chức thiết thực Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 3.2 Khó khăn Về phía bậc phụ huynh em ln nóng vội việc dạy con; họ trọng đến việc học tập văn hóa, nhà mà chưa biết đọc, viết chữ, chưa biết làm tốn lo lắng cách thái q! Đồng thời lại chiều chuộng, cung phụng khiến trẻ khơng có kĩ tự phục vụ, ý đến khâu dạy, khơng ý đến ăn, uống Những đồ dùng để làm ? Khi gặp tình em xữ lý nào… Đối với giáo viên thực điểm “nhấn” năm học 2014 - 2015 “ xây dựng văn hóa học đường rèn kỹ sống cho học sinh”tập trung nhiều nội dung chung cho bậc học Tuy chưa nắm hết nội dung phải dạy trẻ theo khối lớp, kĩ sống nào, chưa biết vận dụng từ kế hoạch định hướng chung để rèn luyện kĩ sống cho học sinh Mặc dù có nhiều kinh nghiệm việc đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo ý thức vươn lên, rèn luyện khả tự học học sinh gặp nhiều khó khăn Với đặc điểm nhà trường đa số học sinh người dân tộc thiểu số nhiều Các em có vốn tiếng Việt hạn chế, nhút nhát nói Tình trạng bất đồng ngôn ngữ người dạy người học phổ biến Một phận phụ huynh giao trách nhiệm cho nhà trường chưa quan tâm đến việc nuôi dạy … Từ sở thực tiễn, kinh nghiệm trình quản lý Việc giáo dục rèn kĩ sống cho học sinh bậc tiểu học tơi tìm số biện pháp giúp đội ngũ giáo viên rèn kĩ sống cho học sinh tiểu học có tính khả thi Các biện pháp thực 4.1 Biện pháp nhận thức, tìm hiểu sâu sắc tăng cường giáo dục kỹ sống cho học sinh gắn với thực điểm “nhấn” năm học Từ đầu năm học, toàn cán giáo viên nhà trường học tập, nghiên cứu văn đạo thực điểm “nhấn” năm học 2014 - 2015 “ xây dựng văn hóa học đường rèn kỹ sống cho học sinh”, Sở Giáo dục Đào tạo phát động; Và giao nhiệm vụ soạn thảo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực điểm “nhấn”cho tồn trường Qua giúp tơi hiểu chương trình học khố thường cho trẻ tiếp xúc từ từ với kiến thức văn hoá suốt năm học mang nặng tính lý thuyết, thực tế trẻ học tốt có cách tiếp cận cách cân bằng, biết cách phát triển kĩ nhận thức, cảm xúc xã hội Việc lập kế hoạch tập huấn, giáo dục kỹ sống cho học sinh đổi hình thức, phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm Đổi nội dung tiết giáo dục tập thể nhà trường Tiểu học cần thiết phù hợp Vì thế, trẻ tiếp thu kĩ giao tiếp xã hội hình thành hành vi thói quen ứng xử lớp, nhóm bạn, trẻ nhanh chóng sẵn sàng có khả tập trung vào việc học văn hoá hiệu quả, trẻ tự tin, mạnh dạn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 4.2 Biện pháp xác định kỹ sống cần dạy trẻ lứa tuổi Tiểu học Đối với tâm sinh lý trẻ em bậc tiểu học có nhiều kĩ quan trọng mà trẻ cần phải biết trước tập trung vào học văn hoá Thực tế kết nhiều nghiên cứu cho thấy kĩ quan trọng trẻ phải học vào thời gian đầu năm học kĩ sống như: hợp tác, tự kiểm sốt, tính tự tin, tự lập, tò mò, khả thấu hiểu ứng xữ, giao tiếp Hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh hình thành từ nhiều cong đường như; Hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua việc lồng ghép qua tiết dạy môn học có liên quan Hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh qua tiết giáo dục tập thể, hoạt động lên lớp Hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thơng qua chương trình tập huấn (do Chương trình PTV Hướng Hóa tổ chức) cho học sinh khối 4, Hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh qua hoạt động, trãi nghiệm thực tiễn Đội- Sao nhi đồng tổ chức… Việc xác định kĩ phù hợp với lứa tuổi giúp giáo viên lựa chọn nội dung trọng tâm để dạy trẻ 4.3 Biện pháp cụ thể hóa nội dung kĩ mà giáo viên cần dạy cho học sinh Nắm vững yêu cầu kỹ 20 nội dung Giáo dục kỹ sống thực năm học 2014 - 2015 cho HS nhà trường để vận dụng trình giảng dạy giáo dục Kỹ sống tự tin : Một kĩ mà giáo viên cần tâm phát triển tự tin, lòng tự trọng trẻ Nghĩa giúp trẻ cảm nhận ai, cá nhân mối quan hệ với người khác Kĩ sống giúp trẻ cảm thấy tự tin tình nơi Kỹ sống hợp tác: kỹ làm việc theo nhóm Bằng trò chơi, câu chuyện, hát giáo viên giúp trẻ học cách làm việc với bạn, công việc không nhỏ em học sinh lứa tuổi Khả hợp tác giúp em biết cảm thông làm việc với bạn Kỹ thích tò mò, ham học hỏi, khả thấu hiểu: Đây kĩ quan trọng cần có em vào giai đoạn khát khao học Người giáo viên cần sử dụng nhiều tư liệu ý tưởng khác để khơi gợi tính tò mò tự nhiên em Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng, câu chuyện hoạt động tư liệu mang tính chất khác lạ thường khơi gợi trí não nhiều thứ đốn trước Kỹ giao tiếp: Giáo viên cần dạy trẻ biết thể thân diễn đạt ý tưởng cho người khác hiểu, trẻ cần cảm nhận vị trí, kiến thức giới xung quanh Đây kĩ quan trọng trẻ Nó có vị trí yếu so với tất kĩ khác đọc, viết, làm toán nghiên cứu khoa học Nếu em cảm thấy thoải mái Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học nói ý tưởng hay kiến đó, em trở nên dễ dàng học sẵn sàng tiếp nhận suy nghĩ mới…… Đây yếu tố cần thiết để giúp học sinh sẳn sàng học thứ hình thành thói quen hành vi đạo đức, kỹ sống cho ác em sau Ngoài ra, nhà trường giáo viên cần dạy học sinh nghi thức văn hóa ăn uống qua dạy em kĩ lao động tự phục vụ, rèn tính tự lập như: Biết tự rửa tay trước ăn thông qua hoạt động em tai lớp bán trú, ăn uống bàn ăn, biết cách sử dụng đồ dùng, vật dụng ăn uống cách đắn, ăn uống gọn gàng, không rơi vãi, nhai nhỏ nhẹ không gây tiếng ồn, ngậm miệng nhai thức ăn, biết mời trước ăn, cảm ơn sau ăn, biết tự dọn, vệ sinh cá nhân … biết giúp người lớn dọn dẹp, ngồi ngắn, không làm ảnh hưởng đến người xung quanh 4.4 Biện pháp xác định nhiệm vụ phân công trách nhiệm việc dạy học sinh kỹ sống Giáo viên làm để dạy kỹ sống cho trẻ ? Cần tích cực đổi phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích chuyên cần, tích cực học sinh, cần phải biết khai thác phát huy khiếu, tiềm sáng tạo học sinh Vì học sinh nhân vật đặc biệt, phải giáo dục học sinh để em cảm thấy thoải mái tình sống Cần thường xuyên tổ chức họat động giáo dục chăm sóc giáo dục em cách thích hợp: Giúp em phát triển đồng lĩnh vực: thể chất, ngơn ngữ, nhận thức, tình cảm - xã hội thẫm mĩ Phát huy tính tích cực em, giúp em hứng thú, chủ động khám phá tìm tòi, biết vận dụng vốn kiến thức, kĩ vào việc giải tinh khác Cần giúp em có mối liên kết mật thiết với bạn khác lớp, em biết chia sẻ chăm sóc, trẻ cần phải học cách hành xử, biết lắng nghe trình bày diễn đạt ý vào nhóm học sinh khác nhau, giúp em cảm thấy tự tin tiếp nhận thử thách Điều liên quan tới việc em có cảm thấy thoải mái, tự tin hay không người xung quanh, việc người xung quanh chấp nhận đứa học sinh nào? Cần chuẩn bị cho học sinh tự tin, thoải mái trường hợp việc ăn uống để khơng phải xấu hổ hành vi khơng đẹp em Thường xuyên liên hệ với phụ huynh để kịp thời nắm tình hình em, trao đổi với phụ huynh nội dung biện pháp chăm sóc giáo dục em nhà, bàn bạc cách giải khó khăn gặp phải Biện pháp giúp trẻ phát triển kỹ sống qua việc tổ chức hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh nhà trừơng Phối hợp với quyền nhà trường tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác học sinh Tổ chức trò chơi dân gian hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học Căn vào nội dung trên, xây dựng kế hoạch đạo thực nhiều hoạt động cách thiết thực, khuyến khích tham gia chủ động, tự giác trẻ Cụ thể sau: Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thông qua việc lồng ghép qua tiết dạy mơn học có liên quan Chỉ đạo tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh qua tiết giáo dục tập thể, hoạt động lên lớp Tổ chức thực hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh thơng qua chương trình tập huấn (Chương trình PTV Hướng Hóa tổ chức) cho học sinh khối 4, Chỉ đạo hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh qua hoạt động, trãi nghiệm thực tiễn Đội - Sao nhi đồng… Năm học này, có đạo thực nội dung thực điểm “nhấn” năm học 2014 - 2015 “ xây dựng văn hóa học đường rèn kỹ sống cho học sinh” phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học Duy trì việc sinh hoạt lên lớp theo chủ đề, chủ điểm để học sinh học chơi theo kế hoạch Liên đội Chỉ đạo cho Tổng phụ trách Đội tổ chức phng trào, thi, trò chơi dân gian hàng tuần, hàng tháng như: Trò chơi “Ơ ăn quan, Cướp cờ”; phong trào “Ni heo đất”; hội thi “ làm báo tường”, Đêm hội “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, hội thi vẽ tranh ATGT “Chiếc ô tô mơ ước”, Đồng thời sáng thứ hai hàng tuần vào tiết chào cờ đầu tuần tổ chức cho em “Thi văn nghệ” lớp; Trò chơi cắm hoa, thi an tồn giao thơng, tổ chức buổi ngoại khóa giới thiệu biển đảo Việt Nam, Ngày hội sách… Tạo môi trường thực nhiệm vụ giáo dục kỹ sống cho học sinh Nhằm tạo môi trường giúp giáo viên học sinh tăng cừơng đọc sách, tham mưu với nhà trường trang bị sắm thêm đầu sách thư viện, sách Bác Hồ, Sách Lịch sử, loại sách trang trí đẹp với nhiều tên gọi khác theo chủ đề : “Tủ sách Bác Hồ ”; “Tủ sách lịch sử ”; “Câu đố vui ”; “Những vật đáng yêu”; “Tủ sách pháp luật”; mơ hình thư viện nhỏ tự quản, thư viện treo…thiết kế phân chia nhiều ngăn để sách, truyện nhiều kích cở, vừa tầm em Hoạt động tìm hiểu Phòng truyền thống, lịch sữ nhà trường, thăm tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng… Ngoài học em có hội tham gia đọc sách nhiều nơi, tham gia trò chơi bổ ích qua “Góc giải trí”, “Góc thiên nhiên”….các lớp bán trú em xem chương trình truyền hình bổ ích hoạt động nhà trường thơng qua Website nhà trường ti vi lớp học Kết đạt Từ cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm thân, đồng thuận hợp tác bạn đồng nghiệp, ủng hộ tích cực bậc cha mẹ học sinh giúp đạt số kết việc đạo giáo dục kĩ sống thể kết sau: 5.1 Kết từ học sinh: Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 100% học sinh giáo viên tạo điều kiện khuyến khích khơi dậy tính tò mò, phát triển trí tưởng tượng, động, mạnh dạn, tự tin, 100% học sinh rèn luyện khả sẵn sàng học tập trường Tiểu học hiệu ngày cao Khoảng 90% học sinh có thói quen lao động tự phục vụ, rèn luyện kĩ tự lập; kĩ nhận thức; kĩ vận động nhỏ, vận động tinh thông qua hoạt động hàng ngày sống học sinh; có 70% học sinh rèn kĩ tự kiểm sốt thân, phát triển óc sáng tạo, tính tự tin thông qua hoạt động khiếu vẽ, thể dục, môn học khác Khoảng 86 % trẻ rèn luyện kĩ xã hội; kĩ cảm xúc, giao tiếp; chung sống hòa bình, tuyệt đối không xảy bạo hành trẻ em trường gia đình Khoảng 87 % trẻ giáo dục, chăm sóc ni dưỡng tốt, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an tồn, phòng tránh bệnh thường gặp Khoảng 76% trẻ ln có kết tốt học tập thông qua kết học tập bảng theo dõi lớp, sau giai đoạn, qua kết kiểm tra đánh giá chất lượng sau chủ đề học sinh đạt tốt: Mạnh dạn tự tin: 80 %; kĩ hợp tác: 83%; kĩ giao tiếp 84, %; tự lập, tự phục vụ: 96 %; lễ phép: 97 %; kĩ vệ sinh: 92 %; kĩ thích khám phá học hỏi: 86 %; kĩ tự kiểm soát thân: 80 % Học sinh học hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần đạt từ 96% trở lên, thơng qua em mạnh dạn tự tin, hứng thú tham gia nhiều hoạt động Ít gặp khó khăn đến lớp, có kĩ lao động tự phục vụ cho thân, biết thương yêu bạn bè mái trường, biết giúp đỡ bạn tiến 5.2 Kết thực giáo viên Giáo viên chịu khó gần gũi chuyện trò với học sinh, trả lời câu hỏi vụn vặt em, không la mắng, giải hợp lý, công với tình xảy em học sinh lớp Trong giảng dạy, ý đến hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm nhiều Mạnh dạn, tự tin việc đổi phương pháp dạy học, nằm tâm tư nguyện vọng học sinh Có nhiều hội gần gủi hiểu học sinh Trang bị thêm cho giáo viên nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn, điều khiển họp phụ huynh học sinh, biết tự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên với cha mẹ em Hiệu lớn nhà trường huy động tham gia cha mẹ em, tổ chức, lực lượng xã hội việc giáo dục văn hóa, truyền thống cho học sinh, đồng thời hội vàng dạy trẻ kỹ sống IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Trong công đổi đất nước tinh thần đổi toàn diện giáo dục, yếu tố người coi trọng tiềm trí tuệ với sức mạnh tinh thần Nhân cách người đề cao phát huy mạnh mẽ lĩnh vực xã hội Thực tế ngành giáo dục đào tạo nhà nước quan tâm đưa lên quốc sách hàng đầu thi việc dạy chữ nói chung Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học việc rèn kĩ sống nói riêng vấn đề đặc biệt quan trọng Đây mục tiêu quan trọng để xây dựng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tình hình Mà việc hình thành thói quen hành vi đạo đức hình thành kĩ sống học sinh Vì vậy, việc thực rèn kĩ sống cho học sinh cần thiết Cần khẳng định việc trẻ thích nghi nhanh hay chậm, hình thành kĩ sống diễn nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều vào mức độ đắn chuẩn người lớn học sinh Kiến nghị 2.1 Với Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Các cấp quản lý nên đưa việc tổ chức giáo dục kỹ sống cho học sinh vào chương trình khóa bắt buộc Việc tiếp thu hình thành kỹ sống cho học sinh dân tộc thiểu số nhiều khó khăn, chất lượng hiệu chưa đạt mong muốn Nên có giải pháp đạo phù hợp cho đối tượng 2.2 Với Sở Giáo dục Đào tạo Việc đưa nội dung, chương trình điểm “nhấn” cần thiết nội dung cần có thời gian thực theo chu kỳ thời gian dài Mỗi nội dung thực khoảng đến năm học Hướng Phùng, ngày 10 tháng năm 2015 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG Tơi xin cam đoan SKKN viết, không chép nội dung người ĐƠN VỊ khác Người viết Phạm Trung Hiếu Nguyễn Mai Trọng Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 10 Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA TRƯỜNG TH HƯỚNG PHÙNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Lĩnh vực: Tên tác giả: Chức vụ: Quản lý Phạm Trung Hiếu Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hướng Phùng NĂM HỌC : 2014 - 2015 11 Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 12 Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 13 Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng ... Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 10 Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ. .. đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học PHÒNG GD&ĐT HƯỚNG HÓA TRƯỜNG TH HƯỚNG PHÙNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Lĩnh vực: Tên... kết sau: 5.1 Kết từ học sinh: Phạm Trung Hiếu - Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Hướng Phùng SKKN: Một số biện pháp đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 100% học sinh giáo viên tạo điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học , skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay