GIA GIÁO HUẾ THỜI kỳ 1885 1945 tt

27 4 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2018, 16:31

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUỐC GIA VIỆT NAM -  - Nguyễn Thị Tâm Hạnh GIA GIÁO HUẾ THỜI KỲ 1885 - 1945 Chuyên ngành: Văn hóa học Mã số: 9229040 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA Hà Nội - 2018 Cơng trình hồn thành tại: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Đình Hằng TS Đinh Văn Hạnh Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Viện họp Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam 32 - Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội Vào lúc ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài 1.1 Là kinh đô nhà nước quân chủ - trung ương tập quyền cuối Việt Nam kéo dài gần 150 năm, Huế nơi mà dấu ấn mơ hình đại gia đình phụ quyền Nho giáo định hình cách đậm nét Đây lí bối cảnh đất nước vào nửa cuối kỷ XIX - nửa đầu kỷ XX, biểu va chạm, thích ứng văn hóa gia tộc mang tính cổ truyền với yếu tố văn hóa văn minh phương Tây Huế mang tính điển hình, mà gia giáo yếu tố nhận diện Mặt khác, vốn lựa chọn làm thủ phủ nước không dựa tảng trung tâm kinh tế, nên sau vai trò kinh (1945), Huế hồn tồn khơng vùng đất hấp dẫn để yếu tố bên tác động vào Điều vơ hình chung giúp Huế bảo lưu, giữ gìn yếu tố truyền thống, có văn hóa gia đình Nói cách khác, Huế điểm nghiên cứu tiêu biểu cho vấn đề gia giáo Việt Nam Nghiên cứu gia giáo Huế với cách tiếp cận mang tính tích hợp theo nguyên tắc liên ngành văn hóa học, thế, góp thêm góc nhìn gia giáo người Việt nói chung, văn hóa Huế nói riêng 1.2 Trong bối cảnh nay, Việt Nam mang đậm đặc tính xã hội nơng nghiệp, thể tỷ lệ người dân làm nông sống nông thôn cao Ngay thị dân, doanh nhân, cơng nhân, trí thức, vừa rời ruộng đồng khơng q vài hệ Gia đình, thế, giữ vị trí tảng xã hội, tiếp tục đóng vai trò quan trọng việc nuôi dưỡng, định hướng cho cá nhân định hình phát triển nhân cách Mặt khác, Việt Nam q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa kèm theo gia đình người Việt phải bước đối mặt với vấn nạn bố mẹ dần, chí khơng có thời gian cho cái, dẫn đến tượng tiêu cực liên quan đến giới trẻ ngày phổ biến (cướp giật, bắt cóc, nghiện hút, dối trá nhiều tệ nạn khác); thái cực khác xuất khuynh hướng lệch lạc giáo dục gia đình (chạy theo thành tích, chương trình học q sức) Những phương thức nội dung giáo dục khơng phù hợp, cản trở phát triển cá nhân; tinh thần dân chủ văn minh lâu đề xướng trở thành cớ vin vào cho chủ nghĩa cá nhân phát triển cách cực đoan, tốn thực tiễn đòi hỏi hướng giải mang tính cấp bách lâu dài Điều trở nên thiết góc nhìn xa hơn, xu hướng tồn cầu hóa diễn ngày sâu rộng với xuất hệ cơng dân tồn cầu (global citizen), vấn đề giữ gìn sắc đặt tảng mang tính nguồn cội thiêng liêng để cá nhân tự tin bước vào giới đại Trong đó, mặt nhận thức, giá trị văn hóa truyền thống, có gia giáo, gia quy, có lúc bị đứt gãy, gián đoạn Thậm chí có thời kỳ, liên quan đến yếu tố cổ truyền cho nhân tố níu kéo làm tụt hậu xã hội Chính nhìn nhận chưa thỏa đáng khiến trình xây dựng chuẩn mực, hệ giá trị gia đình thiếu tính kế thừa không phát huy mạnh nội sinh trình củng cố, phát triển gia đình giáo dục gia đình 1.3 Từ sở lí luận thực tiễn đặt đây, tìm hiểu Gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 có ý nghĩa bước nghiên cứu góp phần hệ thống hóa truyền thống gia giáo người Việt Có thể coi trình tổng kết tri thức truyền thống, phục vụ cho phát triển giáo dục gia đình Việt Nam tinh thần vừa gìn giữ, cải tổ tái sinh giá trị tinh hoa để phù hợp với sống đại; vừa vững vàng để tiếp thu sáng tạo chuẩn mực giáo dục gia đình Tất nhằm thực mục tiêu xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hài hoà hợp lý tảng truyền thống Từ đó, gia đình với giáo dục nhà trường giáo dục xã hội, hỗ trợ người trẻ để họ trở thành chủ thể tự tin, tự chủ, trưởng thành, có trách nhiệm nguồn nhân lực có chất lượng đất nước Tình hình nghiên cứu 2.1 Nhóm cơng trình nước tiếng nước Mặc dù ngành khoa học xã hội nhân văn nước ta phát triển muộn từ đầu kỷ XX giáo dục gia đình đặc biệt ý Theo đó, quan điểm liên quan đến nhi đồng học học giả giới bắt đầu giới thiệu Việt Nam Đáng ý loạt viết Tạp chí Tri Tân từ số 163 đến 174 điểm qua cách hệ thống tác phẩm yếu phương Tây lẫn phương Đông Các nghiên cứu nhi đồng học không tách rời với giáo dục học - cụ thể giáo dục gia đình; ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến tư tưởng nhiều người nghiên cứu/ hoạt động lĩnh vực giáo dục Việt Nam trước 1945 Đặc biệt gần gũi với nước ta tác phẩm học giả người Nhật Bản (Nghiên cứu nhi đồng theo cách ứng dụng giáo dục (1911), Thân thể thân thần nhi đồng (1914) Cao Đảo Bình Tam Lang, Nhi đồng tâm lý học Tùng Bản Hiếu Thứ Lang, Nhi đồng học Quan Khoan Chi) Trung Quốc (Nhi đồng tánh lý chi nghiên cứu (1925) Trần Hạ Cầm, Ấu trĩ viên giáo dục Vương Tuấn Thanh) Một số tác phẩm liên quan đến giáo dục gia đình giới chuyển dịch sang tiếng Việt Ngồi ra, phải kể đến cơng trình tiếng Pháp tác giả người Việt Nam (Hồ Đắc Điềm, 1928; Lê Văn Đính, 1934; Dương Tấn Tài, 1932; Lê Văn Huyên, 1944…) đề cập đến vấn đề hương hỏa gắn liền với luật pháp, phong tục vai trò bật người đàn ơng việc kế tục thờ cúng, trì nề nếp gia đình Những bàn luận khơng tách rời với chuẩn mực gia giáo truyền thống người Việt Liên quan trực tiếp đến gia đình giáo dục gia đình Huế thời kỳ 1885 - 1945 viết đăng tạp chí Bulletin des Amis du Vieux Huế (B.A.V.H - Những người bạn cố đô Huế) linh mục L Cadière (1869 - 1955) làm chủ bút Từ thực tiễn quan sát chủ yếu Huế phụ cận, L Cadière khái quát thể chế gia tộc người Việt mối liên hệ với tơn giáo tín ngưỡng qua khảo cứu La famille et la religion en pays Annamite (1930) Ngoài ra, phải kể đến viết vào nhân vật, gia đình Huế đăng B.A.V.H, G Rivièra viết dòng họ Nguyễn Khoa (1915), L Sogny viết ngài Ưng Huy (1928), Tuy Lý Vương (1929); H Le Breton viết ngài Hồng Khẳng Các nghiên cứu giúp hình dung phần nếp sống tư liệu liên quan đến gia vọng tộc Huế đầu kỷ XX 2.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu nước Trong bối cảnh chung khoa nhi đồng học giới, vấn đề nhi đồng nước ta quan tâm nghiên cứu từ đầu kỷ AX Trong đó, khơng thể khơng nhắc đến Vấn đề nhi đồng (phụ đề Tính cho trẻ người) (1935) Hoa Bằng; Nguyên nhân thói xấu trẻ (1942) Cẩm Thạch Lê Dân Vỹ Giáo dục nhi đồng (1942) Đạm Phương nữ sử Trước đó, Đạm Phương xuất Gia đình giáo dục (1928), hàng trăm báo đăng tạp chí đầu kỷ XX, như; Nam Phong, Tiếng Dân, Phụ nữ thời đàm, Lời đàn bà, v.v Tuy khơng hồn tồn nói giáo dục gia đình Huế thơng qua dẫn liệu sử dụng cho khảo cứu xuất thân Đạm Phương cho phép phần hình dung quan điểm giáo dục gia đình Huế trước 1945, cụ thể thời kỳ thuộc Pháp Trong nghiên cứu mình, Đạm Phương thể tán đống số quan điểm Thái Phỉ qua tác phẩm Một giáo dục Việt Nam (1941) Nhiều tư tưởng giáo dục Thái Phỉ “một giáo dục Việt Nam mới” có giá trị ngày Cùng với đời nhiều đầu sách liên quan đến giáo dục gia đình, chủ đề bàn luận sôi nghị luận báo chí trước 1945 Các tác giả thời kỳ tiến hành phân tích mặt hạn chế giáo dục truyền thống lệch lạc cách tiếp nhận tư tưởng giáo dục mới, từ đề xuất hướng dung hòa truyền thống cách tân, Đông Tây Sau thời gian dài gián đoạn chiến tranh, đất nước chia cắt nhiều lí khác nhau, từ năm 1990, giáo dục gia đình quan tâm nghiên cứu trở lại nhiều góc độ khác nhau: Từ góc độ văn hóa học, gia đình người Việt xem thực thể văn hóa, dạng thức văn hóa cộng đồng Sự hữu văn hóa gia đình Việt Nam luận giải khẳng định công trình Về gia đình truyền thống người Việt (Nguyễn Từ Chi, 1996), Văn hóa gia đình Việt Nam (Vũ Ngọc Khánh, 1998); Gia đình - Gia phong văn hố Việt (Vũ Ngọc Khánh, Hồng Khơi, 2012), v.v Liên quan trực tiếp đến Huế, phải kể đến cơng trình tác giả Lê Nguyễn Lưu với ba tập Văn hố Huế xưa (2006) Trong đó, ơng đặc biệt ý bàn luận giáo dục hồng tộc, vai trò phụ nữ Huế giáo dục gia đình, vấn đề gia phong, chi phối yếu tố tơn giáo tín ngưỡng đến văn hóa gia đình Huế Chỉ giới hạn tác giả, tác phẩm nước lẫn nước mà tiếp cận cho thấy văn hóa gia đình, bao gồm giáo dục gia đình Việt Nam mối quan tâm từ sớm nhà nghiên cứu, với nhiều góc độ phương pháp tiếp cận khác Song, gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 mảnh ghép cần bổ sung q trình bước hồn thiện tranh đa diện giáo dục gia đình Việt Nam vốn nhiều khoảng trống Để phát thảo chân dung gia giáo Huế thời kỳ này, bên cạnh tìm tòi từ thực tiễn, chúng tơi khơng thể khơng gợi ý tác giả trước mặt quan điểm, phương pháp lẫn tư liệu Mục đích nghiên cứu 3.1 Mục đích tổng quát Từ việc phân tích, nhận diện đặc điểm gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945, luận án làm rõ vai trò, đóng góp hạn chế gia giáo Huế để từ kế thừa hợp lý giáo dục gia đình 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích tổng quát, nhiệm vụ cụ thể mà luận án giải là: - Phân tích bối cảnh địa - văn hóa - lịch sử dẫn đến định hình biến đổi gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 - Nhận diện đặc điểm gia giáo Huế (chủ yếu giới quý tộc) thời kỳ 1885 - 1945 - Phân tích đóng góp, hạn chế gia giáo Huế thời kỳ 1885 1945; rút khả kế thừa phù hợp với thực trạng giáo dục gia đình Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án đặc điểm gia giáo Huế thời kỳ 1885 -1945 ý nghĩa kế thừa gia giáo Huế giáo dục gia đình Việt Nam Trong giới hạn đề tài, luận án tập trung vào số gia đình quý tộc tiêu biểu Huế đương thời, gồm hai nhóm chính: (1) Các gia đình thuộc dòng họ Nguyễn Phước hồng tộc gia đình quan lại, thượng lưu (danh gia vọng tộc) tiêu biểu: họ Thân, Hồ Đắc, Nguyễn Khoa, họ Đặng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Trong phạm vi tỉnh Thừa Thừa Huế - Về thời gian: Từ 1885 đến 1945, khoảng thời gian người Pháp thức diện đất Huế nhà Nguyễn vai trò lịch sử Câu hỏi nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu Từ mục đích tổng quát mục tiêu cụ thể luận án, đặt câu hỏi nghiên cứu từ xây dựng đề cương thường xuyên điều chỉnh trình triển khai đề tài Đồng thời, phương pháp diễn dịch, câu trả lời trước (tức giả thuyết) tương ứng với câu hỏi đưa chương cụ thể 5.1 Câu hỏi nghiên cứu - Những nhân tố tác động đến trình định hình gia giáo Huế nói chung, gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 nói riêng? - Mục tiêu, nguyên tắc nội dung gia giáo Huế (chủ yếu giới quý tộc) thời kỳ 1885 - 1945 gì? Có tương đồng khác biệt gia giáo quý tộc bình dân? - Gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 có đóng góp hạn chế nào? Thực trạng giáo dục gia đình Huế khả kế thừa từ kinh nghiệm khứ gì? 5.2 Giả thuyết nghiên cứu Giả thuyết 1: Gia giáo Huế phận không tách rời giữ vị trí đặc biệt diễn trình phát triển gia giáo Việt Nam, định hình chi phối yếu tố: địa lý sinh thái; giao lưu văn hóa tộc người người Việt người tiền trú trình Nam tiến đặc biệt vai trò thủ phủ xứ Đàng Trong, kinh đô nhà Nguyễn Trong khoảng thời gian 60 năm (1885 - 1945), yếu tố văn hóa xã hội nội sinh ngoại làm thay đổi quan điểm, nhận thức giáo dục gia đình Huế Giả thuyết 2: Sự thẩm thấu giá trị văn hóa phương Đơng điều kiện tiếp xúc văn hóa, văn minh phương Tây thời kỳ 1885 - 1945 sở cho mục tiêu gia giáo giới quý tộc Huế thời kỳ có xu hướng xây dựng nhân cách cá nhân đậm chất phương Đơng, có dung hòa phẩm chất tốt đẹp người cộng đồng người cá nhân Đi kèm với tồn song song nguyên tắc giáo dục dựa kinh nghiệm truyền nguyên tắc giáo dục xây dựng tinh thần khoa học, dân chủ Về bản, gia giáo quý tộc Huế trọng nội dung nhằm đảm bảo cho cá nhân đảm nhận vai trò phù hợp với yêu cầu chức gia đình xã hội mang đậm yếu tố phụ quyền Bên cạnh đó, để thích ứng với bối cảnh xã hội đầy biến động Việt Nam thời kỳ 1885 - 1945, gia giáo Huế hướng đến triết lý ứng xử tinh thần “biết đạo quyền biến”, tự tân, tự chủ Những đặc điểm mục tiêu, nguyên tắc, nội dung tìm thấy gia giáo Huế nói chung, song thể đậm nét gia giáo quý tộc 11 Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIA GIÁO HUẾ 1.1 Gia giáo khái niệm liên quan 1.1.1 Gia giáo Xét mặt từ nguyên, “gia giáo” (家家) từ Việt gốc Hán Trong đó, tự dạng “giáo” ( 家 ) gồm “phốc’ ( 家 - đánh khẽ) “hiếu” (家) tạo thành "Hiếu” lại ghép từ chữ “hào” (家 - dáng vẻ giao ước trịnh trọng) “tử” ( 家 - con) Thuyết văn giải tự Đồn Ngọc Tài giải thích: “Thượng thi, cố tùng phốc, hạ hiệu, cố tùng hiếu” - người nghiêm khắc để dạy dỗ nên gồm chữ “phốc” (đánh khẽ); người (con cái) học theo nên theo chữ “hiếu” Cách giải thích theo lối hội ý đồng thời phản ánh quan niệm nguồn gốc giáo dục nói chung xuất phát từ gia đình Mặt khác, tác giả Diêm Ái Dân cho rằng: gia đình theo chế độ phụ hệ xác lập gia giáo thức nảy sinh Ông cho rằng, gia giáo Trung Hoa có từ thời Thương Chu đến Xuân Thu Chiến Quốc, đặc biệt vai trò Khổng Tử (551 - 479 TCN) việc xác lập tư tưởng việc dạy dỗ người cha mà đương thời gọi “đình huấn” Phân tích gia giáo tượng xã hội mang tính tổng thể, tiếp cận từ góc độ xã hội học xã hội hóa (socialization) nhập thân văn hóa (endocuturation), gia giáo chúng tơi quan niệm hình thái xã hội hóa, q trình hướng dẫn thành viên gia đình điều chỉnh hành vi theo khn mẫu văn hóa định, để cá nhân từ người tự nhiên trở thành chủ thể văn hóa, hòa nhập với mơi trường bên (gia đình) thích ứng với mơi trường bên ngồi (xã hội) 12 1.1.2 Các khái niệm liên quan Cùng trường nghĩa với “gia giáo”, vốn từ Hán Việt có hàng loạt ngữ định danh tố “gia”: gia đình; gia phong; gia pháp; gia quy; gia huấn; gia lễ Các ngữ định danh không tách rời với thành tố cấu trúc khái niệm gia giáo theo cách hiểu hình thái q trình xã hội hóa, gồm: mơi trường; khách thể/chủ thể; mục đích, nội dung hình thức gia giáo * Gia đình: Theo nghĩa nhất, gia đình hiểu là: tập thể xã hội có từ hai người trở lên sở huyết thống, hôn nhân hay nghĩa dưỡng sống với Căn vào số lượng loại nhân, phân thành: Gia đình đơn giản; Gia đình phức hợp (gồm Gia đình mở rộng theo chiều dọc; Gia đình mở rộng theo chiều ngang; Gia đình đa phu thê) Mở rộng hơn, gia đình đơn giản lẫn phức hợp tiếp tục thuộc tập hợp khác, thường gọi “tộc” hay “họ Trong mối liên hệ với “tộc” “họ” thừa nhận (thường kèm theo quyền thừa kế, nơi cư trú sau kết hôn, quyền kế vị), gia đình phân thành: Gia đình phụ hệ; Gia đình mẫu hệ; Gia đình song hệ Ở xã hội tiền cơng nghiệp, dựa vào đẳng cấp xã hội, phân thành hai loại hình bản: Gia đình quý tộc Gia đình bình dân * Gia đình quý tộc (Huế): Về mặt số lượng loại nhân, gia đình q tộc Huế phần lớn gia đình phức hợp “tam tứ đại đồng đường” So với dân thường, dòng họ q tộc, hồng tộc Nguyễn có cách tổ chức mang nét đặc thù riêng Trên phương diện quản lý thừa kế tài sản, gia đình quý tộc Huế chủ yếu theo mơ hình hợp đồn - phụ hệ với đặc điểm coi trọng thờ cúng tổ tiên, nam ưu nữ, 13 trưởng ưu thứ * Gia giáo quý tộc: Từ cách hiểu gia đình bao gồm dạng đặc biệt gia đình mở rộng, gia giáo không giáo dục phạm vi gia đình mà bao gồm giáo dục tơng tộc Ngoài ra, điều kiện đặc thù cách thức tổ chức giáo dục học hiệu xã hội quân chủ Việt Nam, gia giáo, không loại trừ trường học gia thục với chức dạy văn hóa, cấp ấu học Cùng chịu chi phối quán tư tưởng Nho giáo tương đồng mặt cấu trúc gia đình, gia giáo quý tộc gia giáo bình dân nhà Nguyễn nói chung tương đồng hầu hết phương diện khác Sự phân biệt gia giáo quý tộc với gia giáo bình dân, vậy, chủ yếu địa vị xã hội bậc gia trưởng gia đình Kèm theo đó, nhấn mạnh cách thức tổ chức chặt chẽ vận hành quy củ so với gia giáo bình dân điều kiện yêu cầu riêng gia đình thuộc tầng lớp quý tộc * Gia huấn, gia lễ: Gia giáo hoạt động hướng dẫn nên cần có phương thức, phương tiện cụ thể để truyền đạt lĩnh hội nội dung giáo dục Có hai dạng phổ biến: [1] Ngơn giáo: dùng lời nói để răn dạy, bảo ban, khun nhủ Lời nói để răn dạy gia đình gọi gia huấn; [2] Thân giáo: dùng hình thức làm mẫu thực hành lễ nghi, ăn nói, đứng, ứng xử để người khác gia đình nhìn để làm theo (thị phạm) Mỗi nghi lễ, cung cách, ứng xử trở thành cố định thành viên gia tôn trọng làm theo, trở thành gia lễ * Gia pháp/gia quy/gia phong: Các quy tắc ứng xử gia đình tồn hình thức 14 quan sát cách cụ thể, quy tắc văn hóa dạng gia pháp/gia quy (hay có cách định danh khác: gia ước, gia giới, gia phạm, gia tắc; mở rộng tộc quy, tộc ước) Cũng có khi, quy tắc tồn cách vô hình, hình thành phong khí truyền từ đời sang đời khác (gia phong), thành viên gia đình “cơng nhận, tn theo, thực cách tự giác gần tập qn” Cũng gia đình, phân biệt: gia phong quý tộc với gia phong bình dân; gia phong nhà Nho, gia phong nhà nơng, gia phong nhà buôn, v.v 1.2 Huế nhân tố định hình gia giáo Huế 1.2.1 Huế khơng gian văn hóa xứ Huế Giữ vị trí trung tâm khơng gian văn hóa xứ Huế, Huế nghiên cứu quan niệm tương đương với địa bàn sinh sống người Việt thuộc phủ Thừa Thiên đương thời (1885 - 1945), tức tỉnh Thừa Thiên Huế Dĩ nhiên, phân định mang tính tương đối nhằm giới hạn khơng gian nghiên cứu với tư cách điểm mang tính chất điển hình 1.2.2 Những nhân tố tác động đến trình định hình gia giáo Huế Cũng nhân tố định hình nên văn hóa xứ Huế, trình hình thành phát triển, gia giáo Huế chịu chi phối đồng thời yếu tố: Đặc điểm địa lý - sinh thái; Vị trí lịch sử đặc biệt Phong tục tập quán, giao lưu văn hóa tộc người 1.3 Bối cảnh xã hội Huế thời kỳ 1885 - 1945 Trên sở quan điểm John J Marcionis nguồn gốc thay đổi xã hội, luận án nhận diện nhân tố ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến gia đình, bao gồm gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945: 15 1.3.1 Các yếu tố dân số 1.3.2 Sự truyền bá văn hóa, văn minh phương Tây 1.3.3 Vai trò nhà Nguyễn suy giảm, tầng lớp xuất 1.3.4 Các phong trào xã hội Tiểu kết: Về mặt lý luận, từ lý thuyết cấu trúc chức xã hội hóa nhập thân văn hóa, lý thuyết vùng văn hóa biến đổi văn hóa, đến xác lập khái niệm: gia giáo (và khái niệm liên quan); Huế Huế thời kỳ 1885 - 1945 Về mặt thực tiễn, xác định nhân tố tác động đến q trình định hình gia giáo Huế, là: (1) Đặc điểm địa lý sinh thái đa dạng với diện đồng thời núi đồi - đồng - biển, đầm phá quy định triết lý giáo dục, vai trò người bố người mẹ nội dung gia giáo liên quan đến kỹ sinh tồn; (2) Vị trí trung tâm xứ Đàng Trong thời chúa Nguyễn kinh đô nhà nước phong kiến cuối Việt Nam, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ tư tưởng Tống Nho rập khuôn từ Trung Hoa Được thể qua hệ thống sách đọc cho trẻ em, sách gia giáo cách chế định giáo hóa quyền; (3) Sự chi phối phong tục, tập quán, tín ngưỡng q trình giao lưu văn hóa tộc người người Việt phi Việt; Nho giáo, Phật giáo tín ngưỡng địa Trong bối cảnh xã hội Huế thời kỳ 1885 - 1945, áp dụng quan điểm John J Marcionis nguồn gốc thay đổi xã hội, nhận diện nhân tố bật ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến gia đình, bao gồm gia giáo xứ Huế Đó (1) Các yếu tố dân số; (2) Sự truyền bá văn hóa văn minh phương Tây; (3) Vai trò nhà Nguyễn suy giảm xuất tầng lớp xã hội mới; (4) Sự xuất phong trào xã hội theo xu hướng khác 16 Chương 2: DIỆN MẠO GIA GIÁO HUẾ THỜI KỲ 1885 - 1945 2.1 Mục tiêu gia giáo Như đời sống xã hội Việt Nam buổi giao thời, mục tiêu gia giáo (quý tộc) Huế thời kỳ 1885 -1945 nhằm hướng đến xây dựng nhân cách vừa có trách nhiệm, bổn phận với cộng đồng, vừa tự chủ, tự do, độc lập 2.2 Một số nguyên tắc gia giáo Mục tiêu mang tính dung hòa gia giáo q Huế yếu tố quy định nguyên tắc nội dung gia giáo thời kỳ 1885 - 1945 có kết hợp cũ - mới, Đơng - Tây, là: 2.2.1 Dạy từ thuở thơ nghiêm khắc gia pháp 2.2.2 Dạy bảo suốt đời phân biệt nam nữ 2.2.3 Giáo dục lời nói nêu gương việc làm 2.2.4 Giáo dục dựa vào đặc điểm tâm lý lứa tuổi giáo dục tồn diện 2.3 Nội dung gia giáo yếu u cầu gia giáo gia đình quý tộc Huế hướng đến mục tiêu giáo dục để cá nhân nhận thức điều chỉnh hành vi, ứng xử phù hợp với yêu cầu chức gia đình theo chế độ phụ quyền; đồng thời thích ứng với xã hội bên theo chuẩn mực vốn xây dựng tảng Nho giáo, thời kỳ diễn nhiều biến động tác động yếu tố ngoại sinh Gia giáo Huế, theo đó, tập trung vào nội dung chính: 2.3.1 Răn dạy đạo đức luân lý 2.3.2 Truyền thụ kỹ sinh hoạt 2.3.3 Trang bị tri thức trao truyền văn hóa 2.3.4 Răn dạy triết lý ứng xử “biết đạo quyền biến” 17 2.4 Gia giáo quý tộc mối quan hệ với gia giáo bình dân Xuất phát từ giao thoa văn hóa dân gian văn hóa đình đặc thù vùng đất mang lại, gia giáo quý tộc bình dân có tương tác lẫn phương diện mục tiêu, nguyên tắc lẫn nội dung Tiểu kết: Khoảng thời gian 60 năm (từ 1885 đến 1945) giai đoạn mang tính lề Việt Nam nói chung, Huế nói riêng Từ thay đổi trị, cấu kinh tế xã hội; tiếp xúc văn hóa văn minh phương Đơng phương Tây dẫn đến trình khác (va đập, đề kháng, tiếp nhận, dung hoà, v.v.) tất phương diện đời sống xã hội Trong bối cảnh đó, mục tiêu gia giáo Huế hướng đến việc truyện thu, chuyển tải giá trị mang tính phổ quát, tồn từ lâu đời lẫn giá trị du nhập; nhằm xây dựng nhân cách vừa có trách nhiệm, bổn phận với cộng đồng, vừa tự chủ, tự do, độc lập Các giá trị khơng nằm ngồi u cầu chức xã hội: kinh tế, đạo đức, tâm linh, văn hóa, thẩm mỹ Cùng với mục tiêu, gia giáo quý tộc Huế song song tồn tài hai xu hướng khác mặt nguyên tắc, vừa: Nối tiếp kinh nghiệm truyền thống vừa Bước đầu tiếp nhận nguyên tắc giáo dục khoa học, dân chủ Về mặt nội dung, yêu cầu gia giáo gia đình truyền thống Huế hướng đến mục tiêu giáo dục để cá nhân nhận thức điều chỉnh hành vi, ứng xử phù hợp với yêu cầu chức gia đình theo chế độ phụ quyền; đồng thời thích ứng với xã hội bên ngồi theo chuẩn mực vốn xây dựng tảng Nho giáo Mặc dù yếu tố phương Tây xâm nhập mạnh mẽ, song, xã hội quân chủ tập quyền hiệu lực, gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 nối tiếp tập trung vào ba nội dung 18 nhằm đảm bảo trước tiên cho vận hành chế độ gia trưởng: răn dạy đạo đức luân lý; truyền thụ kỹ sinh hoạt; trang bị tri thức văn hóa Ngồi ra, xã hội đầy biến động xã hội Việt Nam 60 năm 1885 - 1945, răn dạy triết lý ứng xử “biết đao quyền biến” (trên phương diện trị, nghề nghiệp, kinh tế, v.v.) nhằm thích ứng với điều kiện nội dung quan trọng gia giáo Huế thời kỳ Nguyên tắc nội dung gia giáo nhìn thấy đồng thời gia đình quý tộc lẫn gia đình bình dân Huế xuất phát từ giao thoa văn hóa dân gian văn hóa đình đặc thù vùng đất mang lại Với đặc thù mang tính phổ quát hướng thượng văn hóa, gia giáo bình dân có xu hướng lấy gia phong danh gia vọng tộc làm chuẩn mực để xây dựng nếp nhà Chương VAI TRÒ CỦA GIA GIÁO HUẾ THỜI KỲ 1885 - 1945 VÀ VẤN ĐỀ KẾ THỪA TRONG GIÁO DỤC GIA ĐÌNH HIỆN NAY 3.1 Đóng góp gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 Gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945, mang dấu ấn đặc biệt diễn trình gia giáo Việt nói chung, Huế nói riêng đem lại đóng góp định, là: 3.1.1 Kế thừa, bổ sung cách hợp lý quan điểm giáo dục tương đối quán từ khứ 3.1.2 Để lại hệ thống tác phẩm gia huấn phong phú 3.1.3 Góp phần sản sinh nhiều hiền tài cống hiến cho đất nước nhiều lĩnh vực khác 3.2 Kế thừa gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945: thực tiễn học kinh nghiệm từ khứ 3.2.1 Giáo dục gia đình Huế bối cảnh 19 3.2.1.1 Chịu tác động mạnh mẽ q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa tồn cầu hóa 3.2.1.2 Chịu chi phối hệ thống luật pháp phổ biến mơ hình gia đình hạt nhân 3.2.1.3 Chịu ảnh hưởng sâu sắc phương tiện truyền thông 3.2.2 Bài học kinh nghiệm từ gia giáo Huế thời kỳ 1885 – 1945 3.2.2.1 Cần thiết phải xây dựng quan điểm giáo dục thống nhất, phù hợp với thời đại 3.2.2.2 Tăng cường vai trò nhà nước giáo dục gia đình 3.2.2.3 Xây dựng mơi trường văn hóa gia đình lành mạnh 3.2.2.4 Chú trọng việc khơng ngừng tự hoàn thiện nhân cách cá nhân với vai trò chủ thể giáo dục gia đình Tiểu kết: Mặc dù có xáo trộn định, người Huế chủ yếu dựa vào nơng nghiệp, chủ nghĩa cộng đồng thống trị, sinh hoạt truyền thống trọng trì Huế lại giữ vai trò kinh cuối nhà nước phong kiến Việt Nam suốt gần 150 năm, nên yếu tố cổ truyền bảo lưu tương đối đậm nét Điều vơ hình trung tạo điều kiện thuận lợi cho văn hóa truyền thống, bao gồm gia giáo giữ nét đặc trưng vốn có Từ đóng góp gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 thực tiễn nay, giáo dục gia đình nói chung, Huế nói riêng cần đặt vấn đề liên quan đến quan điểm giáo dục gia đình, quản lý nhà nước giáo dục gia đình vấn đề môi trường chủ thể giáo dục gia đình KẾT LUẬN Được xem xét hình thái xã hội hóa, gia giáo q trình “truyền dẫn văn hóa”, hướng dẫn cho thành viên gia đình điều chỉnh hành vi theo khn mẫu văn hóa 20 định nhằm đảm bảo cho cá nhân trở thành chủ thể văn hóa hòa nhập với mơi trường bên thích ứng với mơi trường bên Đặt bối cảnh xã hội phụ quyền Nho giáo, gia giáo có khác biệt định với khái niệm “giáo dục gia đình” vốn đặt đối sánh với “giáo dục học đường” xã hội đại Trải qua hàng nghìn năm Bắc thuộc, q trình tiếp xúc lâu dài thơng qua cộng cư, xen cư hôn nhân người Hán người Việt khiến văn hóa Việt không chịu chi phối Trung Quốc, bao gồm gia giáo Trong trình Nam tiến, đến với Huế, người Việt tiếp xúc với vùng đất mang đặc trưng riêng mặt địa - lịch sử - văn hóa: (1) Địa lý sinh thái đa dạng với diện đồng thời núi đồi - đồng - biển, đầm phá; (2) Vị trí trung tâm xứ Đàng Trong thời chúa Nguyễn kinh đô nhà nước phong kiến cuối Việt Nam, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ tư tưởng Tống Nho rập khuôn từ Trung Hoa; (3) Phong tục, tập qn, tín ngưỡng có giao lưu, tiếp biến q trình giao lưu văn hóa tộc người người Việt phi Việt (Champa, Hoa, Ấn), Nho giáo, Phật giáo, Lão giáo tín ngưỡng địa Gia giáo Huế, theo định hình gắn với tích hợp nhiều yếu tố khác Đó là: (1) Sự nối tiếp gia giáo người Việt Bắc Bộ với triết lý giáo dục gắn với tảng nông nghiệp lúa nước; (2) Sự chi phối mạnh mẽ gia giáo Trung Hoa, thể qua hệ thống sách đọc cho trẻ em, sách gia giáo cách chế định giáo hóa quyền nhà Nguyễn; (3) Sự chi phối văn hóa mẫu hệ người địa với truyền thống trọng âm, đặc biệt trọng đến vai trò người phụ nữ phương diện kinh tế lẫn giáo dục cái; (4) Sự chi phối tác động 21 mạnh mẽ Phật giáo trực tiếp gián tiếp vào xứ Đàng Trong điểm gặp gỡ mặt tinh thần dân tộc Chăm - Việt Hoa Sự pha trộn hình thức mà trình tổng hợp biện chứng để trở thành dạng thức thích hợp, tảng vùng văn hóa Huế Huế thời kỳ 1885 - 1945 đánh dấu kiện trị thất thủ kinh (1885) nhà Nguyễn cáo chung (1945) Từ vị trí trung tâm nước thu hẹp vai trò, trở thành trung tâm trị xứ Trung Kỳ thuộc Pháp hoạt động Nam Triều nằm giám sát quyền bảo hộ Trong thời kỳ này, gia đình, bao gồm gia giáo xứ Huế bị tác động trực tiếp gián tiếp trình nhập cư di cư, truyền bá văn hóa văn minh phương Tây, xuất tầng lớp xã hội phong trào xã hội theo khuynh hướng khác Trên tảng truyền thống tác động yếu tố nêu trên, gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 có đặc trưng mặt mục tiêu, nguyên tắc nội dung so với giai đoạn trước Tương ứng với mục tiêu xây dựng nhân cách cá nhân đậm chất phương Đông, gia giáo Huế song song tồn tài hai xu hướng khác mặt nguyên tắc: (1) Nối tiếp kinh nghiệm truyền thống (2) Bước đầu tiếp nhận đường lối giáo dục mới, mang tính khoa học, dân chủ Gia giáo Huế hướng đến nội dung nhằm xây dựng nhân cách cá nhân nhận thức điều chỉnh hành vi, ứng xử phù hợp với yêu cầu chức gia đình theo chế độ phụ quyền; đồng thời thích ứng với xã hội bên ngồi theo chuẩn mực vốn xây dựng tảng Nho giáo Ngoài ra, gia giáo Huế thời kỳ trọng số nội dung nhằm thích ứng với bối cảnh xã hội nhiều biến động đương thời 22 Đây nguyên nhân khiến cộng hưởng, đan xen, lan tỏa gia giáo quý tộc bình dân diễn cách đậm nét Với điều chỉnh mình, bối cảnh xã hội đầy biến động, gia giáo Huế phát huy vai trò việc ổn định nề nếp gia phong, hướng dẫn thành viên gia đình ứng xử mối quan hệ xã hội mà không bị giáo dục nhà trường tư tưởng phương Tây lấn lướt Điều cho thấy gia giáo Huế thử thách chứng tỏ giá trị trước xuất nhân tố ngoại với nhiều va chạm, chí xung đột Gia giáo Huế vừa phản ánh, vừa góp phần tạo nên tính cách người Huế rộng đặc điểm văn hóa Huế, vốn mang đậm tính hướng nội, dung hòa, trọng lễ Trước xu đại hóa, thị hóa, tồn cầu hóa diễn quy mơ sâu rộng khiến cho gia đình người Việt nói chung có thay đổi lớn với nhiều nhịp độ khác Tuy không căng thẳng số thành phố lớn nước giáo dục gia đình Huế phải đối mặt với tình trạng chung nước: chức giáo dục của gia đình dần đẩy sang nhà trường, giáo dục đại gia đình dần hiệu lực; giảm hội giáo dục di cư sống tập trung khu công nghiệp; phát triển phương tiện truyền thông nguy sức khỏe, tinh thần; xung khắc giá trị truyền thống giá trị mới; việc giải mối quan hệ đạo đức truyền thống nhân cách độc lập, pháp luật tình thân; tình trạng chạy theo thành tích bỏ bê cái, v.v Từ đóng góp kinh nghiệm gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945, vấn đề cần đặt giáo dục gia đình cần giải cách hài hồ mối quan hệ truyền thống đại; bảo lưu biến đổi; áp chế phục tùng 23 chiều với nguyên tắc “tự do”, “dân chủ”, “bình quyền” Cụ thể cần phải xây dựng quan điểm giáo dục thống nhất, phù hợp với thời đại gắn với việc tăng cương vai trò nhà nước, xây dựng mơi trường văn hóa gia đình lành mạnh khơng ngừng hồn thiện nhân cách cá nhân với vai trò chủ thể giáo dục gia đình Từ chỗ chủ yếu chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, tiếp xúc với văn hóa phương Tây từ nửa sau kỷ XIX đến nửa đầu kỷ XX đánh dấu bước chuyển quan trọng từ q trình khu vực hóa văn hóa sang quốc tế hóa văn hóa - "mà chiều sâu chuyển biến từ phạm trù văn hóa trung đại sang phạm trù văn hóa đại” Trong năm đầu kỷ XXI, chứng kiến thêm bước chuyển từ quốc tế hóa văn hóa sang tồn cầu hóa văn hóa phạm trù văn hóa đại chuyển sang phạm trù văn hóa diễn đạt tên gọi văn hóa hậu đại với vai trò quan trọng sức mạng truyền thơng văn hóa đại chúng Trong diễn trình đó, văn hóa gia đình, bao gồm lĩnh vực gia giáo/giáo dục gia đình người Việt nói chung, xứ Huế nói riêng trải qua trình thử thách, sàng lọc để khẳng định giá trị; mặt phải không ngừng tiếp nhận, chọn lọc yếu tố mẻ để hội nhập vào dòng chảy chung văn hóa, văn minh nhân loại Mặc dù coi việc giáo dục đạo đức luân lý, cải hóa người theo chuẩn mực Nho giáo đường lối để cải biên xã hội không phù hợp thực tế dẫn đến thất bại nhà Nguyễn, song, triết lý tu thân học thuyết giáo dục mang giá trị bất biến, trường tồn Khác chăng, cách thể để phù hợp với thực tiễn nhịp sống thời đại Tư tưởng dân chủ, coi trọng nhân cách, cá tính; coi trọng việc giáo dục tồn diện thể chất tinh thần, tùy theo tâm lý, lứa tuổi ý hướng cá nhân nhu 24 cầu đáng bảo vệ luật pháp nhà nước ủng hộ cộng đồng quốc tế hiến chương bảo vệ nhân quyền, quyền trẻ em phụ nữ Sự đan cài giá trị mang tính tảng cần thiết việc hướng đến triết lý giáo dục tiến bộ, người Tuy nhiên, thực diễn sống xã hội mà biến đổi diễn nhanh rộng lớn; xã hội mà vai trò phương tiện truyền thơng ngày giữ vai trò quan trọng chi phối sâu sắc đến cá nhân việc nhận thức thân, giới hệ giá trị Mỗi cá nhân khơng cố định thuộc “khung truyền thống” quê hương gốc gác, quốc tịch, tôn giáo, tổ chức, v.v gia tăng di cư, đời công ty xuyên quốc gia, gia tăng hôn nhân xuyên biên giới, v.v Tất làm cho câu trả lời việc giữ gìn, xây dựng sắc lúc trở nên phức tạp, từ quy mô quốc gia, dân tộc, đến cộng đồng, gia đình đến cá nhân Tìm hiểu Gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945, chúng tơi cố gắng góp thêm góc nhìn, mảnh ghép nhỏ vào tranh văn hóa gia đình Việt - vốn nơi bắt đầu trình định hình, vun xới, bồi đắp ý thức tính cá nhân Tuy việc trả lời câu hỏi đặt ban đầu chưa thực thấu đáo, song, hi vọng giúp ích phần hành trình tìm sắc Việt mà hướng đến Chúng hi vọng từ tích lũy được, với hướng mới, cách tiếp cận nguồn tư liệu mới, gia giáo Huế tiếp tục nghiên cứu với biên độ không gian, thời gian đối tượng mở rộng Từ đó, góp phần làm sáng rõ đặc điểm, giá trị văn hóa gia đình người Việt nói chung; văn hóa Huế, gia giáo Huế nói riêng DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2015), “Tồn cầu hóa biến đổi văn hóa gia đình, làng xã: trường hợp làng Việt Kiều, An Bằng (xã Vinh Hưng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế)” Đại học quốc gia Tp HCM - Viện Lịch sử dòng họ (2015), Văn hóa gia đình dòng họ gia phả Việt Nam, Nxb Tp HCM, TP HCM Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2017), “Vai trò thiết chế gia tộc làng xã việc thực chương trình xây dựng nơng thơn Thừa Thiên Huế nay”, Tạp chí Văn hóa dân gian, số (171), tr.16 - 23 Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2017), “Tự huấn minh: Những lời tự răn truyền đời gia đình Tổng đốc Cao Hữu Dực”, Tạp chí Xưa Nay, số tháng 7, tr 42 - 44 Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2017), “Khái niệm gia giáo nhìn từ lý thuyết cấu trúc chức xã hội hóa”, Tạp chí Văn hóa học, số 31, tr 16 - 23 Nguyễn Thị Tâm Hạnh (2017), “Nề nếp danh gia xứ Huế đầu kỷ XX qua ghi nhận H.Le Breton “Lạc Tịnh Viên: niên phổ di cảo”, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (2017), Một số kết nghiên cứu khoa học 2016, Nxb Thế giới, tr 81 - 101 ... hình biến đổi gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 - Nhận diện đặc điểm gia giáo Huế (chủ yếu giới quý tộc) thời kỳ 1885 - 1945 - Phân tích đóng góp, hạn chế gia giáo Huế thời kỳ 1885 1945; rút khả... lý luận thực tiễn gia giáo Huế (44 trang) Chương Đặc điểm gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 (46 trang) Chương Vai trò gia giáo Huế thời kỳ 1885 - 1945 vấn đề kế thừa giáo dục gia đình (32 trang)... 16 Chương 2: DIỆN MẠO GIA GIÁO HUẾ THỜI KỲ 1885 - 1945 2.1 Mục tiêu gia giáo Như đời sống xã hội Việt Nam buổi giao thời, mục tiêu gia giáo (quý tộc) Huế thời kỳ 1885 -1945 nhằm hướng đến xây
- Xem thêm -

Xem thêm: GIA GIÁO HUẾ THỜI kỳ 1885 1945 tt , GIA GIÁO HUẾ THỜI kỳ 1885 1945 tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay