Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài tacca vietnamensis và loài tacca chantrieri ở việt nam tt

27 3 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/08/2018, 16:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - VŨ THỊ QUỲNH CHI NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA LỒI Tacca vietnamensis VÀ LỒI Tacca chantrieri Ở VIỆT NAM Chuyên ngành: Hóa Hữu Mã số : 9.44.01.14 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội - 2018 Cơng trình hồn thành tại: Học Viện Khoa học Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Người hướng dẫn khoa học 1: TS Nguyễn Xuân Nhiệm Người hướng dẫn khoa học 2: TS Phạm Hải Yến Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Học viện, họp Học Viện Khoa học Công nghệ - Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam vào hồi , ngày tháng năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học Viện Khoa học Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam - Thư viện Quốc gia Việt Nam MỞ ĐẦU Tính cấp thiết luận án Việt Nam quốc gia có y học cổ truyền lâu đời sử dụng nhiều loại thảo dược điều trị bệnh tăng cường sức khoẻ Theo nhà khoa học, Việt Nam có khoảng 12.000 lồi thực vật bậc cao Trong đó, có gần 5.000 lồi sử dụng làm dược liệu thuốc chữa bệnh [1, 2] Vai trò nguồn tài nguyên thuốc ngày nâng cao có tiềm to lớn việc nghiên cứu phát triển loại thuốc điều trị bệnh Trên giới tìm nhiều hợp chất có nguồn gốc từ tự nhiên sử dụng làm thuốc điều trị bệnh nâng cao sức khỏe Tuy nhiên, có nhiều thuốc sử dụng đông y theo kinh nghiệm dân gian để chữa bệnh ung thư bệnh viêm nhiễm chưa nghiên cứu cách khoa học để làm rõ công dụng phát triển trở thành thuốc phổ thơng Một số lồi chi Tacca sử dụng y học cổ truyền số nước dùng làm thuốc chữa bệnh viêm loét dày, viêm ruột, viêm gan,v.v, , đối tượng nhà khoa học giới quan tâm công bố nhiều cơng trình nghiên cứu Các nghiên cứu cho thấy dịch chiết hợp chất phân lập từ lồi thuộc chi có hoạt tính sinh học gây độc tế bào ung thư, ổn định vi ống, kháng viêm, kháng nấm, kháng khuẩn, chống oxi hóa hạ huyết áp Ở Việt Nam, có số loài thuộc chi Tacca Tacca chantrieri y học cổ truyền dùng làm thuốc chữa thấp khớp Rễ, củ loài Tacca vietnamensis dùng làm thuốc Tacca chantrieri, dân gian dùng làm rau ăn Các nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học lồi thuộc chi Tacca Việt Nam hạn chế, có cơng trình cơng bố lồi Tacca plantaginea Tacca chantrieri [1, 4-6] Chính vậy, nhằm mục đích nghiên cứu làm rõ thành phần hóa học hoạt tính sinh học lồi thuộc chi Tacca Việt Nam tạo sở khoa học việc nâng cao khả ứng dụng thuốc này, lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học lồi Tacca vietnamensis loài Tacca chantrieri Việt Nam” Mục tiêu nghiên cứu luận án Nghiên cứu thành phần hóa học chủ yếu hai lồi Taca vietnamensis Tacca chantrieri Việt Nam Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào hoạt tính kháng viêm số hợp chất phân lập Các nội dung nghiên cứu luận án Phân lập hợp chất từ thân rễ loài Tacca vietnamensis Tacca chantrieri Việt Nam phương pháp sắc ký; Xác định cấu trúc hóa học hợp chất phân lập phương pháp vật lý, hóa học; Đánh giá hoạt tính kháng viêm số hợp chất phân lập được; Đánh giá hoạt tính gây độc tế bào số hợp chất phân lập CHƯƠNG TỔNG QUAN Bao gồm phần tổng quan nghiên cứu nước quốc tế thành phần hóa học hoạt tính sinh học chi Tacca ung thư kháng viêm 1.1 Giới thiệu chi Tacca: Chi Tacca (Taccaceae) thống kê có 17 lồi giới, Việt Nam có lồi Phân bố chủ yếu nước Đơng Nam Á, đảo Thái Bình Dương, Châu Phi, Thân rễ chúng sử dụng y học cổ truyền để chữa bệnh loét dày, viêm ruột, viêm gan, Thành phần hóa học chi Tacca bao gồm hợp chất steroidal, steroidal saponin, diaryl heptanoid, diaryl heptanoid glucoside, … Các nghiên cứu cho thấy có số hợp chất thuộc khung diarylheptanoid and steroidal saponin có hoạt tính gây độc tế bào hoạt tính kháng viêm 1.2 Giới thiệu loài Tacca vietnamensis Tacca chantrieri Tacca vietnamensis Thin et Hoat loài đặc hữu Viet Nam Hiện chưa có nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học lồi Tacca chantrieri André có Việt Nam số nước nhiệt đới Các nghiên cứu thành phần hóa học cho thấy có xuất hợp chất diarylheptanoids, steroidal saponins, … 1.3 Giới thiệu ung thư: Giới thiệu ung thư số phương pháp điều trị bệnh; Một số loại thuốc điều trị ung thư có nguồn gốc từ tự nhiên 1.4 Giới thiệu kháng viêm: Giới thiệu viêm, thuốc kháng viêm số sản phẩm từ tự nhiên có hoạt tính kháng viêm CHƯƠNG THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 2.1 Đối tượng nghiên cứu Loài Tacca vietnamensis Thin et Hoat Tacca chantrieri André 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp phân lập hợp chất Phối hợp phương pháp sắc ký bao gồm: sắc ký lớp mỏng (TLC),và sắc ký cột (CC) 2.2.2 Phương pháp xác định cấu trúc Phương pháp chung để xác định cấu trúc hóa học hợp chất kết hợp thông số vật lý với phương pháp phổ đại bao gồm: Phổ khối lượng (ESI-MS), phổ khối lượng phân giải cao (HR-ESIMS), phổ cộng hưởng từ nhân (NMR), phổ lưỡng sắc tròn (CD), điểm nóng chảy (Mp), độ quay cực ([α]D), phương pháp xác định đường 2.2.3 Phương pháp xác định hoạt tính sinh học Phương pháp đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư phương pháp đánh giá hoạt tính kháng viêm 2.3 Phân lập hợp chất 2.3.1 Các hợp chất phân lập từ lồi Tacca vietnamensis Hình 2.1 Sơ đồ phân lập hợp chất từ loài Tacca vietnamensis 2.3.2 Các hợp chất phân lập từ loài Tacca chantrieri Hình 2.2 Sơ đồ phân lập hợp chất từ lồi Tacca chantrieri 2.4 Thơng số vật lý liệu phổ hợp chất phân lập 2.4.1 Các thơng số vật lí hợp chất phân lập từ loài Tacca vietnamensis: Phần trình bày thơng số vật lý kiện phổ hợp chất phân lập từ loài Tacca vietnamensis 2.4.2 Các thơng số vật lí hợp chất phân lập từ loài Tacca chantrieri: Phần trình bày thơng số vật lý kiện phổ 13 hợp chất phân lập từ loài Tacca chantrieri 2.5 Kết thử hoạt tính sinh học hợp chất phân lập 2.5.1 Hoạt tính kháng viêm hợp chất phân lập * Hoạt tính kháng viêm hợp chất phân lập từ Tacca vietnamensis: - Kết sàng lọc hợp chất (TV1-TV9) nồng độ 80 µM: Bảng 2.1 % Ức chế sản sinh NO tế bào BV2 kích thích LPS hợp chất TV1-TV9 nồng độ 80 µM Hợp chất TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 % ức chế 45,1 ± 2,2 43,2 ± 1,8 63,2 ± 1,5 67,5 ± 2,1 72,0 ± 2,5 Hợp chất TV6 TV7 TV8 TV9 % ức chế 40,0 ± 2,0 46,9 ± 2,2 42,2 ± 1,8 40,1 ± 3,0 90,0 ± 5,0 Butein (10 µM) - Kết đánh giá hoạt tính ức chế sản sinh NO tế bào BV2 theo nồng độ trình bày bảng sau: Bảng 2.2 Kết đánh giá hoạt tính ức chế sản sinh NO tế bào BV2 hợp chất TV3-TV5 Hợp chất TV3 TV4 IC50 (μM) 52,1 ± 3,6 47,3 ± 6,0 Hợp chất TV5 Butein IC50 (μM) 43,7 ± 4,2 4,3 ± 0,5 * Hoạt tính kháng viêm hợp chất phân lập từ Tacca chantrieri: - Kết sàng lọc 13 hợp chất (TC1-TC13) nồng độ 80 µM: Bảng 2.3 % Ức chế sản sinh NO tế bào BV2 kích thích LPS hợp chất TC1-TC13 nồng độ 80 µM Hợp chất TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 % ức chế 85,1 ± 4,5 63,8 ± 3,6 43,2 ± 2,4 47,1 ± 2,5 46,5 ± 3,3 Hợp chất TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 % ức chế 42,0 ± 3,0 45,7 ± 2,2 44,3 ± 2,1 40,8 ± 2,0 36,8 ± 2,8 Hợp chất TC6 TC7 % ức chế 47,4 ± 2,5 42,0 ± 2,1 Hợp chất TC13 % ức chế 28,7 ± 1,9 78,0 ± 4,2 Butein (10 µM) - Kết đánh giá hoạt tính ức chế sản sinh NO tế bào BV2 theo nồng độ trình bày bảng sau: Bảng 2.4 Kết đánh giá hoạt tính ức chế sản sinh NO tế bào BV2 hợp chất TC1 TC2 Hợp chất IC50 (μM) Hợp chất IC50 (μM) TC1 TC2 12,4 ± 2,4 59,0 ± 3,5 Butein 4,3 ± 0,8 2.5.2 Kết nghiên cứu hoạt tính gây độc tế bào ung thư hợp chất phân lập từ loài Tacca chantrieri Bảng 2.5 Kết đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư hợp chất Hợp chất TC2 TC7 TC9 TC13 Ellipticine PC-3 24,5 ± 1,2 30,7 ± 1,5 30,8 ± 2,0 17,9 ± 1,8 1,1 ± 0,1 IC50 (µM) LNCaP 19,0 ± 1,5 19,1 ± 1,4 20,2 ± 1,2 18,8 ± 1,3 0,7 ± 0,1 MDA-MB-231 20,9 ± 1,6 24,2 ± 1,5 49,3 ± 3,2 22,0 ± 2,0 0,8 ± 0,1 CHƯƠNG THẢO LUẬN KẾT QUẢ 3.1 Xác định cấu trúc hợp chất phân lập được: 22 hợp chất * hợp chất từ lồi Tacca vietnamensis (Hình 3.1): Taccavietnamoside A (TV1), taccavietnamoside B (TV2), taccavietnamoside C (TV3), taccavietnamoside D (TV4), taccavietnamoside E (TV5), (24S,25R)-spirost-5-en-3β,24-diol 3-O-α-L-rhamnopyranosyl(1→2)-[α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranoside (TV6); (24S,25R)-spirost-5-en-3β,24-diol 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-[β-Dglucopyranosyl-(1→4)-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranoside (TV7); chantrieroside A (TV8) plantagineoside A (TV9) * 13 hợp chất từ lồi Tacca chantrieri (Hình 3.2): Chantriolide D (TC1), chantriolide E (TC2), chantriolide A (TC3), chantriolide B (TC4), chantriolide C (TC5), (3R,5R)-3,5-dihydroxy-1,7-bis (3,4dihydroxyphenyl)heptane (TC6), (3R,5R)-3,5-dihydroxy-1,7-bis(3,4- dihydroxyphenyl)heptane 3-O-β-D-glucopyranoside (TC7), (3R,5R)-3,5dihydroxy-1,7-bis(4-hydroxyphenyl)heptane 3-O-β-D-glucopyranoside (TC8), (3R,5R)-3,5-dihydroxy-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(4-hydroxyphenyl)heptane 3O-β-D-glucopyranoside (TC9), (6S,9R) roseoside (TC10), 2-hydroxyphenol-1O-β-D-glucopyranoside (TC11), 1-O-syringoyl-β-D-glucopyranoside (TC12) benzyl-β-D-glucopyranosyl (1→6)-β-D-glucopyranoside (TC13) Hình 3.1 Cấu trúc hóa học hợp chất phân lập từ T vietnamensis Hình 3.2 Cấu trúc hóa học hợp chất phân lập từ T chantrieri 3.1.1 Đặc trưng phổ hợp chất taccalonolide withanolide 3.1.2 Đặc trưng phổ hợp chất spirostanol saponin 3.1.3 Xác định cấu trúc hợp chất phân lập từ loài T vietnamensis 3.1.3.1 Hợp chất TV1: Taccavietnamoside A (hợp chất mới) Hợp chất TV1 thu dạng vơ định hình màu trắng Trên phổ HR-ESIMS TV1 xuất pic ion giả phân tử m/z 923,4607 [M+Na]+ (tính tốn Hình 3.3 Cấu trúc hóa học hợp chất TV1 taccasuboside C (65) lí thuyết cho công thức [C45H72O18Na]+, 923,4611) cho phép kết luận công thức phân tử TV1 xác định C45H72O18 Phổ 1H-NMR TV1 xuất tín hiệu proton olefin δH 5,28 (br s), bốn nhóm methyl δH 0,95 (s), 0,99 (s), 1,20 (d, J = 6,5 Hz) 1,59 (s), điều gợi ý hợp chất dạng steroid Thêm vào đó, ba proton anome δH 4,85 (d, J = 7,5 Hz), 5,71 (br s) 5,81 (br s) gợi ý hợp chất có phân tử đường Phổ 13C-NMR DEPT hợp chất TV1 xuất tín hiệu cộng hưởng 45 carbon, bao gồm: carbon không liên kết với hydro δC 37,0, 40,9, 68,5, 111,5 140,7; 24 carbon methine δC 31,5, 35,8, 50,2, 56,5, 62,3, 66,0, 69,8, 69,9,70,5, 72,3, 72,4, 72,5, 72,7, 73,5, 73,7, 77,8, 77,9, 78,3, 81,8, 87,2, 99,8, 102,5, 103,7 121,7; 10 carbon methylen δC 21,0, 30,0, 31,9, 32,2, 37,4, 38,6, 40,0, 45,1, 62,2 69,1 carbon methyl δC 14,5, 16,4, 18,3,18,6, 19,3 26,1 Trên phổ HMBC cho thấy tương tác từ H-4 (δH 2,64 2,70) đến C-5 (δC 140,7)/C-6 (δC 121,7); từ H-19 (δH 0,95) đến C-5 (δC 140,7) khẳng định vị trí liên kết đơi C-5/C-6 Độ dịch chuyển hóa học δC 111,5 (C-22) tương tác HMBC từ H-20 (δH 3,00)/H-21 (δH 1,20)/H-26 (δH 3,60 4,13) đến C-22 (δC 111,5) cho thấy nhóm acetal vị trí C-22 Từ phân tích liệu phổ 1H, 13C-NMR DEPT, đặc biệt độ dịch chuyển hóa học C-22 (δC111,5-vòng spiro) kết hợp với tài liệu công bố [19, 62] dự đốn hợp chất TV1 spirostanol saponin Cụ thể, phổ NMR hợp chất TV1 (Bảng 3.1) giống với taccasuboside C [19] ngoại trừ tín hiệu C-23, C-24 C-25 aglycone Giá trị độ chuyển dịch hóa học C-23, C-24, C-25 TV1 tương ứng δC 66,0, 11 Hình 3.6 Phổ 1H-NMR TV1 Hình 3.7 Phổ 13C-NMR TV1 Hình 3.8 Phổ DEPT TV1 Hình 3.9 Phổ HSQC TV1 Hình 3.10 Phổ HMBC TV1 Hình 3.11 Phổ ROESY TV1 3.1.3.2 Hợp chất TV2: Taccavietnamoside B Hình 3.12 Cấu trúc hóa học TV2 hợp chất tham khảo TV1 Hợp chất TV2 nhận dạng chất vơ định hình màu trắng, cơng thức phân tử xác định C51H82O23 dựa phổ HR-ESI-MS với xuất pic ion giả phân tử m/z 1085,5133 [M+Na]+(tính tốn lí thuyết cho cơng thức [C51H82O23Na]+, 1085,5139) Phổ 1H-NMR cho thấy xuất tín hiệu 12 proton olefin δH 5,27 (br s), bốn nhóm methyl δH 0,96 (s), 0,99 (s), 1,21 (d, J = 7,0 Hz), 1,59 (s) steroid Bên cạnh đó, xuất tín hiệu bốn proton anome δH 4,85 (d, J = 8,0 Hz), 5,21 (d, J = 8,0 Hz), 5,71 (br s), 5,76 (br s) gợi ý xuất đơn vị đường cấu trúc hợp chất TV2 Phổ 13C-NMR DEPT hợp chất TV2 cho thấy có mặt 51 carbon, bao gồm: carbon không liên kết với hydro δC 37,0, 41,0, 68,5, 111,5 140,7; 29 carbon methine δC 31,5, 35,8, 50,2, 56,6, 62,3, 66,0, 68,7, 69,7, 69,8, 71,4, 72,0, 72,3, 72,4, 72,7, 73,7, 76,3, 77,8, 78,0, 78,3, 78,5, 78,6, 81,8, 84,3, 86,2, 99,8, 102,5, 103,1, 106,4 121,7, 11 carbon methylen δC 21,0, 30,0, 32,0, 32,3, 37,4, 38,8, 40,1, 45,2, 62,1, 62,5, 69,2 nhóm methyl δC 14,5, 16,5, 18,2, 18,6, 19,3, 26,2 Với đặc điểm phổ NMR độ dịch chuyển hóa học C-22 (δC 111,5-vòng spiro) phổ 13C-NMR, tiếp tục dự đốn TV2 spirostanol saponin Số liệu phổ 1H 13C-NMR hợp chất TV2 giống với tacavietnamoside A (TV1) (Bảng 3.2) ngoại trừ thêm vào đơn vị đường thông qua tín hiệu đặc trưng cho proton anome δH 5,21 (d, J = 8,0) tín hiệu carbon δC 62,5, 71,4, 76,3, 78,3, 78,6, 106,4 Thành phần đường TV2 xác định D-glucose L-rhamnose (xác định dạng dẫn xuất TMS) dựa thủy phân môi trường axit hợp chất TV2 Tương tác HMBC từ rha H-1″ (δH 5,76) đến glc C-2′ (δC 78,5), từ glc H-1″″ (δH 5,21) đến rha C-4‴ (δC 84,3), từ rha H-1‴ (δH 5,71) đến glc C-3′ (δC 86,2), từ glc H-1′ (δH 4,85) đến C-3 (δC 77,8) xác định trật tự liên kết phần đường O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-O-[β-Dglucopyranosyl-(1→4)-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)]-β-Dglucopyranoside vị trí phần đường C-3 Ngoài ra, cấu trúc phần đường cơng bố từ lồi Tacca chantrieri [29] Từ phân tích nêu trên, cấu trúc hợp chất TV2 xác định (23S,25R)spirost-5-en-3β,23,25-triol 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-[β-Dglucopyranosyl-(1→4)-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranoside, hợp chất đặt tên taccavietnamoside B 13 Hình 3.13 Các tương tác HMBC COSY Hình 3.14 Phổ HR-ESI- hợp chất TV2 MS hợp chất TV2 Bảng 3.2 Số liệu phổ NMR hợp chất TV2 hợp chất tham khảo C Aglycone 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 3-O-Glc 1′ 2′ 3′ 4′ 5′ 6′ C# Ca,b DEPT Ha,c (mult., J, Hz) 37,4 30,0 77,8 38,6 140,7 121,7 32,2 31,5 50,2 37,0 21,0 40,0 40,9 56,5 31,9 81,8 62,3 16,4 19,3 35,8 14,5 111,5 66,0 45,1 68,5 69,1 26,1 37,4 30,0 77,8 38,8 140,7 121,7 32,3 31,5 50,2 37,0 21,0 40,1 41,0 56,6 32,0 81,8 62,3 16,5 19,3 35,8 14,5 111,5 66,0 45,2 68,5 69,2 26,2 CH2 CH2 CH CH2 C CH CH2 CH CH C CH2 CH2 C CH CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH3 C CH CH2 C CH2 CH3 0,92 (m)/1,66 (m) 1,80 (m)/2,06 (m) 3,86 (m) 2,63 (dd, 12,0, 12,0)/2,69 (dd, 4,5, 12,0) 5,27 (d, 4,5) 1,42 (m)/1,80 (m) 1,48 (m) 0,86 (m) 1,38 (m) 1,11 (m)/1,71 (m) 1,05 (m) 1,43 (m)/1,97 (m) 4,60 (m) 1,88 (t, 7,5) 0,99 (s) 0,96 (s) 3,00 (q, 7,0) 1,21 (d, 7,0) 3,97 (br d, 8,5) 2,47 (br d, 11,0)/2,54 (t, 11,0) 3,60 (d, 10,5)/4,12 (d, 10,5) 1,59 (s) 99,8 78,3 87,2 69,8 77,9 62,2 99,8 78,5 86,2 69,7 78,0 62,1 CH CH CH CH CH CH2 4,85 (d, 8,0) 4,00 (t, 8,0) 4,12 (m) 4,05 (t, 8,5) 3,76 (m) 4,29 (dd, 3,0, 12,0)/4,40 (dd, 5,0, 12,0) 14 C 2′-O-Rha 1′′ 2′′ 3′′ 4′′ 5′′ 6′′ 3′-O-Rha 1′′′ 2′′′ 3′′′ 4′′′ 5′′′ 6′′′ 4′′′-O-Glc 1′′′′ 2′′′′ 3′′′′ 4′′′′ 5′′′′ 6′′′′ a   DEPT Ha,c (mult., J, Hz) 102,5 72,3 72,7 73,7 69,9 18,6 102,5 72,4 72,7 73,7 69,8 18,6 CH CH CH CH CH CH3 5,76 (br s) 4,69 (br s) 4,47 (dd, 3,0, 9,0) 4,25 (m) 4,80 (m) 1,72 (d, 6,5) 103,7 72,4 72,5 73,5 70,5 18,3 103,1 72,0 72,3 84,3 68,7 18,2 CH CH CH CH CH CH3 5,71 (br s) 4,82 (br s) 4,54 (dd, 2,5, 9,0) 4,39 (m) 4,76 (m) 1,66 (d, 6,0) 106,4 76,3 78,6 71,4 78,3 62,5 CH CH CH CH CH CH2 5,21 (d, 8,0) 4,05 (m) 4,02 (m) 4,23 (t, 9,0) 3,76 (m) 4,29 (dd, 3,0, 12,0)/4,40 (dd, 5,0, 12,0) # C a,b C Đo C5D5N, b125 MHz, c 500 MHz, #δC taccavietnamoside A (TV1) Hình 3.15 Phổ 1H-NMR TV2 Hình 3.17 Phổ DEPT TV2 Hình 3.19 Phổ HMBC TV2 Hình 3.16 Phổ 13C-NMR TV2 Hình 3.18 Phổ HSQC TV2 Hình 3.20 Phổ COSY TV2 Hình 3.21 Phổ ROESYcủa TV2 15 3.1.4 Xác định cấu trúc hợp chất phân lập từ loài T chantrieri 3.1.4.1 Hợp chất TC1: Chantriolide D (mới) Hình 3.22 Cấu trúc hóa học hợp chất TC1 taccalonolide M (13) Hợp chất TC1 thu dạng chất bột vơ định hình màu trắng Dựa phân tích phổ khối lượng phân giải cao HR-ESI-MS TC1, công thức phân tử TC1 xác định C35H50O15 với xuất pic giả phân tử m/z 711,3237 [M+H]+ (tính tốn lý thuyết cho công thức [C35H51O15]+, 711,3222) m/z 733,3055 [M+Na]+ (tính tốn lý thuyết cho cơng thức [C35H50O15Na]+, 733,3042) Phổ 1H-NMR TC1 xuất tín hiệu proton bốn nhóm methyl δH 0,76 (3H, s), 1,13 (3H, s), 0,80 (3H, d, J = 6,0 Hz) 1,17 (3H, d, J = 6,0 Hz), hai nhóm methyl acetyl δH 1,91 (3H, s) 2,06 (3H, s) gợi ý TC1 có cấu trúc khung steroidal với nhóm acetyl Thêm vào xuất tín hiệu proton anome δH 4,20 (1H, d, J = 8,0 Hz), gợi ý có mặt đơn vị đường Phổ 13C-NMR DEPT xuất tín hiệu 35 carbon, bao gồm: carbon ketone δC 206,0 211,7; carbon acetyl carbonyl δC 170,2 170,5, carbon không liên kết hydro δC 41,9, 42,6, 81,0; 18 carbon methine δC 31,7, 37,1, 41,6, 41,8, 51,0, 51,8, 53,7, 54,3, 54,9, 70,8, 72,7, 74,3, 74,6, 77,1, 77,4, 78,2, 86,0 105,5; carbon methylene δC 25,2, 29,6, 44,5, 61,9 carbon methyl δC 13,3, 15,3, 15,3, 19,8, 20,2 21,0 Phân tích phổ 1H-, 13C-NMR DEPT kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo [15] cho thấy hợp chất TC1 hợp chất steroidal glucoside Các tương tác HMBC từ H-6 (δH 4,22) đến C-5 (δC 81,0)/C-7 (δC 206,0)/C-10 (δC 42,6); từ H-14 (δH 2,74)/H-16 (δH 1,46)/H-17 (δH 1,65) đến C-15 (δC 211,7) khẳng định vị trí hai nhóm hydroxy C-5 C-6, hai nhóm ketone C-7 16 C-15 Tín hiệu 13C-NMR chuyển dịch phía trường mạnh C-2 (δC 51,0), C-3 (δC 54,9) tương tác HMBC từ H-4 (δH 2,37) đến C-2 (δC 50,1)/C-3 (δC 54,9) gợi ý có mặt vòng epoxy C-2/C-3 Vị trí hai nhóm acetoxy C-1 C-12 khẳng định tương tác HMBC từ H-1 (δH 4,67) H12 (δH 4,93) tới nhóm acetyl carbonyl (δC 170,2 170,5) Tương tác HMBC từ H-19 (δH 1,13) đến C-1(δC 72,7)/C-5 (δC 81,0)/C-9 (δC 37,1)/C-10 (δC 42,6); từ H-18 (δH 0,76) đến C-12 (δC 74,3), C-13 (δC 41,9), C-14 (δC 54,3), C-17 (δC 51,8); từ H-21 (δH 0,80) đến C-17 (δC 51,8), C-20 (δC 31,7), C-22 (δC 44,5); từ H-25 (δH 1,17) đến C-16 (δC 53,7), C-23 (δC 86,0), C-24 (δC 41,8) cho thấy vị trí nhóm methyl C-10, C-13, C-20 C-24 Thủy phân TC1 môi trường acid thu đường D-glucose (xác định theo phương pháp thủy phân đường phân tích GC) nên phân tử đường hợp chất TC1 D-glucose Vị trí phân tử đường C-23 xác định dựa tương tác HMBC từ glc H-1′ (δH 4,20) đến C-23 (δC 86,0) Cấu hình nhóm chức C-1, C-2, C-6, C-12 xác định α dựa vào tương đồng số liệu phổ 13C-NMR từ C-1 đến C-19 TC1 với hợp chất taccalonolide M [15] Ngồi ra, cấu hình nhóm chức chứng minh dựa tương tác ROE phổ ROESY Cụ thể, tương tác ROE H-18 (δH 0,76) H-12 (δH 4,93)/H-8 (δH 2,59); H-19 (δH 1,13) H-1 (δH 4,67)/H-2 (δH 3,57)/H-6 (δH 4,22)/H-8 (δH 2,59) Cũng từ tương tác ROE H-23 (δH 3,10) H-16 (δH 1,46)/H-25 (δH 1,17) gợi ý cấu hình oxy C-23 α Từ phân tích trên, cấu trúc TC1 xác định Đây hợp chất đặt tên chantriolide D Hình 3.23 Các tương tác HMBC hợp chất TC1 Bảng 3.3 Số liệu phổ NMR hợp chất TC1 hợp chất tham khảo 17 C Aglycone 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1-OAc 12-OAc 23-OGlc 1′ 2′ 3′ 4′ 5′ 6′ a  # C 73,0 49,1 55,3 29,7 81,3 78,4 205,8 42,0 37,5 42,2 25,7 73,9 42,1 55,4 210,8 53,2 51,4 13,4 15,5 31,0 19,4 43,8 86,4 42,0 170,3 20,7 170,6 21,0  DEPT Ha,c (mult., J, Hz) 72,7 51,0 54,9 29,6 81,0 78,2 206,0 41,6 37,1 42,6 25,2 74,3 41,9 54,3 211,7 53,7 51,8 13,3 15,3 31,7 19,8 44,5 86,0 41,8 15,3 170,2 20,2 170,5 21,0 CH CH CH CH2 C CH C CH CH C CH2 CH C CH C CH CH CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH3 4,67 (d, 5,0) 3,57 (t, 5,0) 3,51 (m) 2,37 (d, 16,0)/2,07* 4,22* 2,59 (dd, 11,5, 12,0) 2,21 (dd, 4,0, 12,0) 1,41 (dd, 4,0, 15,0)/1,79 (br d, 15,0) 4,93 (br s) 2,74 (d, 11,5) 1,46 (dd, 11,5, 11,5) 1,65 (dd, 11,5, 11,5) 0,76 (s) 1,13 (s) 1,52 (m) 0,80 (d, 6,0) 1,13*/2,13 (m) 3,10* 1,63 (m) 1,17 (d, 6,0) 105,5 74,6 77,4 70,8 77,1 61,9 CH CH CH CH CH CH2 4,20 (d, 8,0) 2,98 (t, 8,0) 3,17* 3,10* 3,10* 3,47 (dd, 4,0, 11,5)/3,66 (br d, 11,5) a,b C 1,91 (s) 2,06 (s) Đo CD3OD, b125MHz, c 500MHz, # C taccalonolide M [15], * tín hiệu chập 1.1.1.1 Hợp chất TC2: Chantriolide E (mới) Hợp chất TC2 có cơng thức phân tử C36H51O15Cl dựa vào phổ HR-ESIMS xuất pic ion m/z 781,2854 [M+Na]+ (tính tốn lý thuyết cho công thức [C36H51O15ClNa]+, 781,2809) Phổ 1H-NMR TC2 xuất tín hiệu proton bốn nhóm methyl có ba nhóm methyl bậc δH 0,94 (3H, s), 1,09 (3H, s) 2,14 (3H, s), nhóm methyl bậc δH 1,01 (3H, d, J = 7,0 Hz); nhóm methyl acetyl δH 2,13 (H, br s); proton anome δH 4,36 (H, d, J = 8,0 Hz) Phổ 13C-NMR DEPT TC2 xuất tín hiệu 36 18 carbon, có carbonyl δC 167,9, 172,3, 218,1; carbon không liên kết trực tiếp với hydro δC 42,0, 47,9, 74,7, 123,8, 159,6; 17 carbon methine δC 30,5, 35,4, 36,5, 41,3, 56,4, 57,3, 57,4, 60,4, 71,6, 74,6, 75,1×2, 76,7, 77,9, 78,0, 78,7 103,9; carbon methylene δC 25,4, 33,1, 38,1, 43,8, 62,8 63,5; carbon methyl δC 13,4, 14,8, 15,5, 20,7 21,4 Hình 3.24 Cấu trúc hóa học TC2 chất tham khảo plantagiolide I (46) Từ kiện phổ cho thấy TC2 tương tự hợp chất plantagiolide I, hợp chất phân lập từ loài Tacca plantaginea [5] Sự khác biệt cấu trúc TC2 với plantagiolide I acetoxy, thay nhóm hydroxy C-2 Tương tác HMBC từ H-19 (δH 0,94) đến C-1 (δC 76,7)/C-5 (δC 74,7)/C-9 (δC 30,5)/C-10 (δC 42,0); từ H-18 (δH 1,09) đến C-12 (δC 75,1)/C-13 (δC 47,9)/C-14 (δC 41,3)/C-17 (δC 57,4); từ H-21 (δH 1,01) đến C-17 (δC 57,4)/C-20 (δC 36,5)/C-22 (δC 78,7); từ H-28 (δH 2,14) đến C-23 (δC 33,1)/C-24 (δC 159,6)/C-25 (δC 123,8) cho thấy vị trí nhóm methyl C10, C-13, C-20 C-24 Tương tác HMBC từ proton methyl (δH 2,13), aglycone H-12 (δH 5,18) đến nhóm acetoxy carbonyl (δC 172,3) khẳng định vị trí nhóm acetoxy C-12 Tín hiệu 13C-NMR C-6, C-7 chuyển dịch phía trường mạnh [C-6 (δC 57,3), C-7 (δC 56,4)] tương tác HMBC từ H-6 (δH 2,99) đến C-5 (δC 74,7), gợi ý có mặt vòng epoxy C-6/C7 nhóm OH C-5 Tương tác HMBC từ H-27 (δH 4,65) đến C-24 (δC 159,6)/C-25 (δC 123,8)/C-26 (δC 167,9) cho thấy vị trí nhóm carbonyl C-26 liên kết đôi C-24/C-25 Tương tác HMBC từ H-15 (δH 2,49)/H-17 (δH 2,72) đến C-16 (δC 218,1) gợi ý có mặt nhóm oxo C-16 Phân tử đường xác định D-glucose dựa thủy phân TC2 môi trường acid xác định GC Vị trí đường C-27 xác định tương tác 19 HMBC từ glc H-1′ (δH 4,36) đến C-27 (δC 63,5) Tín hiệu 13C-NMR C-3 (δC 60,4) dịch chuyển phía trường mạnh so tín hiệu carbon oxymethine C-2 (δC 74,6), điều gợi ý diện nguyên tử clo liên kết C-3 Sự có mặt clo xác định phổ HR-ESI-MS TC2 với xuất pic ion giả phân tử m/z 781,2854 [C36H51O15Cl35+Na]+ 783,2891 [C36H51O15Cl37+Na]+ (tính tốn lí thuyết cho cơng thức [C36H51O15Cl35+Na]+: 781,2809 [C36H51O15Cl37+Na]+: 783,2802) Cấu hình clo C-3 xác định β (equatorial) dựa số tương tác lớn, J = 10,0 Hz, H-2 H-3 Căn vào số liệu phổ TC2 kết hợp so sánh với số liệu hợp chất plantagiolide I, cấu trúc TC2 xác định Đây hợp chất đặt tên chantriolide E Hình 3.25 Các tương tác HMBC hợp chất TC2 Bảng 3.4 Số liệu phổ NMR hợp chất TC2 hợp chất tham khảo C Aglycone 10 11 12 13 14 15 16 17  C# Ca,b 73,7 76,6 56,9 43,7 74,2 56,6 55,4 34,7 30,0 41,6 24,9 74,0 47,0 40,7 37,6 215,9 56,4 76,7 74,6 60,4 43,8 74,7 57,3 56,4 35,4 30,5 42,0 25,4 75,1 47,9 41,3 38,1 218,1 57,4 DEPT Ha,c (mult., J, Hz) CH CH CH CH2 C CH CH CH CH C CH2 CH C CH CH2 C CH 3,57 (d, 4,0) 3,94 (dd, 4,0, 10,0) 4,36 (m) 2,19*/2,33 (dd, 6,6, 13,5) 2,99 (d, 3,0) 3,36 (dd, 2,0, 3,0) 2,19 (m) 2,27 (m) 1,73 (t, 12,0)/2,01* 5,18 (br s) 2,50 (m) 2,22 (m)/2,49 (m) 2,72 (d, 7,5) 20 C 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 12-OAc 27-OGlc 1′ 2′ 3′ 4′ 5′ 6′ C# Ca,b 14,8 15,5 36,5 13,4 78,7 33,1 159,6 123,8 167,9 63,5 20,7 172,3 21,4 DEPT CH3 CH3 CH CH3 CH CH2 C C C CH2 CH3 C CH3 Ha,c (mult., J, Hz) 14,7 15,6 35,6 13,2 77,3 32,4 156,8 123,7 165,6 63,5 20,6 170,6 21,2 104,9 75,4 78,6 71,8 78,8 62,9 103,9 75,1 78,0 71,6 77,9 62,8 CH CH CH CH CH CH2 4,36 (d, 8,0) 3,20 (t, 8,0) 3,37 (m) 3,32 (m) 3,30 (m) 3,70 (dd, 2,0, 12,0)/3,89 (dd, 5,4, 12,0) 1,09 (s) 0,94 (s) 2,38 (m) 1,01 (d, 7,0) 4,92 (m) 2,40 (m)/2,50 (m) 4,48 (d, 11,5)/4,65 (d, 11,5) 2,14 (s) 2,13 (s) Đo CD3OD, b125MHz, c500MHz, * Tín hiệu chập, #C plantagiolide I [5] a Hình 3.26 Phổ HR-ESI-MS TC2 Hình 3.27 Phổ 1H-NMR TC2 Hình 3.28 Phổ 13C-NMR TC2 Hình 3.29 Phổ DEPT TC2 Hình 3.30 Phổ HSQC TC2 Hình 3.31 Phổ HMBC TC2 21 Hình 3.32 Phổ COSY TC2 Hình 3.33 Phổ ROESY TC2 3.2 Hoạt tính hợp chất phân lập 3.2.1 Hoạt tính kháng viêm hợp chất phân lập Kết nghiên cứu hoạt tính kháng viêm hợp chất phân lập từ loài Tacca vietnamensis loài Tacca chantrieri cho thấy, số hợp chất saponin thể hoạt tính kháng viêm Các hợp chất TV3-TV5 thể hoạt tính ức chế NO tế bào BV2, kích thích LPS với giá trị IC50 52,1 ± 3,6, 47,3 ± 6,0, 43,7 ± 4,2 µM Butein sử dụng chất đối chứng dương với giá trị IC50 4,3 ± 0,5 µM Hợp chất chantriolide D (TC1) chantriolide E (TC2) ức chế sản sinh NO tế bào BV2 kích thích LPS, với giá trị IC50 tương ứng 12,4 ± 2,4 59,0 ± 3,5 μM Butein sử dụng chất đối chứng dương với giá trị IC50 4,3 ± 0,8 µM 3.2.2 Hoạt tính gây độc tế bào ung thư hợp chất phân lập từ Tacca chantrieri Nghiên cứu đánh giá hoạt tính ức chế phát triển dòng tế bào ung thư người PC-3, LNCaP, MDA-MB-231 HepG2 hợp chất cho thấy: TC2 thể hoạt tính gây độc dòng tế bào ung thư PC-3, LNCaP MDA-MB-231 với IC50 24,5 ± 1,2, 19,0 ± 1,5, 20,9 ± 1,6 µM TC7 gây độc dòng tế bào ung thư PC-3, LNCaP MDAMB-231 với IC50 30,7 ± 1,5, 19,1 ± 1,4 24,2 ± 1,5 µM TC9 ức chế phát triển tế bào ung thư dòng tế bào với giá trị IC50 30,8 ± 2,0, 20,2 ± 1,2 49,3 ± 3,2 µM TC13 thể hoạt tính gây độc dòng tế bào ung thư TC9 với IC50 17,9 ± 1,8, 18,8 22 ± 1,3 22,0 ± 2,0 µM Ellipticine sử dụng làm chất đối chứng dương phép thử nghiệm (IC50 chất đối chứng tương ứng dòng tế bào nêu 1,1 ± 0,1, 0,7 ± 0,1, 0,8 ± 0,1µM) KẾT LUẬN Đây cơng trình nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học lồi Tacca vietnamensis hoạt tính sinh học loài Tacca chantrieri Việt Nam Đã phân lập xác định cấu trúc hóa học hợp chất (TV1-TV9) từ loài Tacca vietnamensis, cụ thể: - hợp chất mới: spirostanol saponin: taccavietnamosides A-E (TV1-TV5) - hợp chất biết: spirostanol glycoside: (24S,25R)-spirost-5-en3β,24-diol 3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-[α-L-rhamnopyranosyl(1→3)]-β-D-glucopyranoside (TV6), (24S,25R)-spirost-5-en-3β,24-diol 3O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→2)-[β-D-glucopyranosyl-(1→4)-α-Lrhamnopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranoside (TV7), chantrieroside A (TV8); diaryl heptanoid glycoside: plantagineoside A (TV9) Đã phân lập xác định cấu trúc hóa học 13 hợp chất (TC1-TC13) từ loài Tacca chantrieri, cụ thể: hợp chất mới: taccalonolide: Chantriolide D (TC1) withanolide glucoside: Chantriolide E (TC2) 11 hợp chất biết: withanolide glycoside: Chantriolide A (TC3), chantriolide B (TC4) chantriolide C (TC5); diaryl heptanoid glycoside biết: (3R,5R)-3,5-dihydroxy-1,7-bis (3,4dihydroxyphenyl)heptane (TC6), (3R,5R)-3,5-dihydroxy-1,7-bis(3,4dihydroxyphenyl)heptane 3-O-β-D-glucopyranoside (TC7), (3R,5R)-3,5dihydroxy-1,7-bis(4-hydroxyphenyl)heptane 3-O-β-D-glucopyranoside (TC8) (3R,5R)-3,5-dihydroxy-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-7-(4hydroxyphenyl)heptane 3-O-β-D-glucopyranoside (TC9); megastigmane: (6S,9R)-roseoside (TC10); hợp chất lần đầu phân lập từ chi Tacca: 2hydroxyphenol-1-O-β-D-glucopyranoside (TC11), 1-O-syringoyl-β-D- 23 glucopyranoside (TC12) glucopyranoside (TC13) benzyl-β-D-glucopyranosyl (1→6)-β-D- Đã nghiên cứu hoạt tính kháng viêm 22 hợp chất phân lập từ loài Tacca vietnamensis loài Tacca chantrieri Các hợp chất spirostanol saponin (TV3-TV5) phân lập từ Tacca vietnamensis thể hoạt tính ức chế NO tế bào BV2, kích thích LPS với IC50 52,1 ± 3,6 µM, 47,3 ± 6,0 µM, 43,7 ± 4,2 µM, Hợp chất chantriolide D (TC1) chantriolide E (TC2) ức chế sản sinh NO tế bào BV2 kích thích LPS, với IC50 tương ứng 12,4 ± 2,4 µM 59,0 ± 3,5 μM Hợp chất chantriolide D (TC1) taccalonolide thuộc nhóm chất có cấu trúc đặc biệt chi Tacca thể hoạt tính kháng viêm có ý nghĩa Đã tiến hành đánh giá hoạt tính ức chế phát triển dòng tế bào ung thư người PC-3, LNCaP, MDA-MB-231 HepG2 13 hợp chất (TC1-TC13) phân lập từ Tacca chantrieri Hợp chất chantriolide E (TC2) thể hoạt tính ức chế phát triển dòng tế bào ung thư PC-3, LNCaP MDA-MB-231 với giá trị IC50 24,5 ± 1,2 µM, 19,0 ± 1,5 µM, 20,9 ± 1,6 µM Kết nghiên cứu luận án bổ sung thêm cơng bố hoạt tính gây độc tế bào dòng ung thư người (PC-3, LNCaP, MDA-MB-231) hợp chất biết là: Chantriolide A, hai diaryl heptanoid glycoside (TC7, TC9) benzyl glycoside (TC13) mức độ trung bình với giá trị IC50 17,9 ữ 49,3 àM KIN NGH T cỏc kt nghiên cứu nhận thấy: Các spirostanol saponin TV3-TV5, chantriolide D (TC1) chantriolide E (TC2) thể hoạt tính ức chế NO trong tế bào BV2, kích thích LPS có ý nghĩa Do vậy, cần có nghiên cứu thêm khả ứng dụng hợp chất thực tế Chantriolide E vừa thể hoạt tính kháng viêm có ý nghĩa đồng thời thể hoạt tính ức chế phát triển dòng tế bào ung thư PC-3, LNCaP MDA-MB-231 Vì vậy, cần có thêm nghiên cứu sâu hoạt tính hợp chất nghiên cứu phát triển ứng dụng làm thuốc chữa bệnh 24 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Lần từ thân rễ hai loài Tacca vietnamensis, Tacca chantrieri Việt Nam phân lập xác định cấu trúc 22 hợp chất Trong đó: - hợp chất mới: hợp chất spirostanol saponin: taccavietnamosides A-E (TV1-TV5); hợp chất taccalonolide: Chantriolide D (TC1); hợp chất withanolide glucoside: Chantriolide E (TC2) - hợp chất lần phân lập từ chi Tacca: 2-hydroxyphenol-1-O-βD-glucopyranoside (TC11), 1-O-syringoyl-β-D-glucopyranoside (TC12) benzyl-β-D-glucopyranosyl (1→6)-β-D-glucopyranoside (TC13) Lần 22 hợp chất phân lập từ loài Tacca vietnamensis lồi Tacca chantrieri nghiên cứu hoạt tính kháng viêm Các spirostanol saponin TV3-TV5 thể hoạt tính ức chế NO tế bào BV2, kích thích LPS với IC50 52,1 ± 3,6 µM, 47,3 ± 6,0 µM, 43,7 ± 4,2 µM Chantriolide D (TC1) chantriolide E (TC2) ức chế sản sinh NO tế bào BV2 kích thích LPS, với IC50 tương ứng 12,4 ± 2,4 µM 59,0 ± 3,5 μM Hợp chất chantriolide D (TC1), taccalonolide thuộc nhóm chất có cấu trúc đặc biệt chi Tacca thể hoạt tính kháng viêm có ý nghĩa Lần 13 hợp chất (TC1-TC13) phân lập từ lồi Tacca chantrieri đánh giá hoạt tính ức chế phát triển dòng tế bào ung thư người PC-3, LNCaP, MDA-MB-231 HepG2 Hợp chất withanolide (chantriolide E) thể hoạt tính ức chế phát triển dòng tế bào ung thư PC-3, LNCaP MDA-MB-231 với IC50 24,5 ± 1,2 µM, 19,0 ± 1,5 µM, 20,9 ± 1,6 µM Kết nghiên cứu luận án bổ sung thêm cơng bố hoạt tính gây độc tế bào dòng ung thư hợp chất biết là: Chantriolide A, hai diaryl heptanoid glycoside (TC7, TC9) benzyl glycoside (TC13) gây độc tế bào ung thư mức độ trung bình dòng tế bào ung thư người PC-3, LNCaP MDA-MB-231 vi IC50 khong 17,9 ữ 49,3 àM DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ Pham Hai Yen, Vu Thi Quynh Chi, Phan Van Kiem, Bui Huu Tai, Tran Hong Quang, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Ninh Khac Ban, Bui Van Thanh, Chau Van Minh, Seung Hyun Kim Spirostanol saponins from Tacca vietnamensis and their anti-inflammatory activity Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 2016, 26, 3780-3784 Pham Hai Yen, Vu Thi Quynh Chi, Dong-Cheol Kim, Wonmin Ko, Hyuncheol Oh, Youn-Chul Kim, Duong Thi Dung, Nguyen Thi Viet Thanh, Tran Hong Quang, Nguyen Thi Thanh Ngan, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Chau Van Minh, Phan Van Kiem Steroidal glucosides from the rhizomes of Tacca chantrieri and their inhibitory activities of NO production in BV2 cells Natural Product Communications 2016, 11(1), 45-48 Vu Thi Quynh Chi, Pham Hai Yen, Duong Thi Dung, Nguyen Xuan Nhiem, Hoang Le Tuan Anh, Dan Thi Thuy Hang, Chau Van Minh, Phan Van Kiem Withanolide glucoside from the rhizomes of Tacca chantrieri Vietnam Journal of Chemistry, 2015, 53(2e), 90-93 Vu Thi Quynh Chi, Pham Hai Yen, Nguyen Xuan Nhiem, Bui Huu Tai, Hoang Le Tuan Anh, Nguyen Thi Viet Thanh, Chau Van Minh, Phan Van Kiem Spirostanol saponins from Tacca vietnamensis Vietnam Journal of Chemistry, 2015, 53(6e3), 70-74 Vũ Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Xuân Nhiệm, Dương Thị Dung, Đỗ Thanh Tuân, Hoàng Lê Tuấn Anh, Đỗ Thị Hà, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm, Phạm Hải Yến Nghiên cứu thành phần hóa học thân rễ râu hùm (Tacca chantrieri) Tạp chí Dược liệu 2015, 20(6), 337-342 Vũ Thị Quỳnh Chi, Phạm Hải Yến, Nguyễn Xuân Nhiệm, Dương Thị Dung, Đan Thị Thúy Hằng, Bùi Hữu Tài, Hoàng Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Việt Thanh, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm Các hợp chất diarylheptanoid phân lập từ thân rễ râu hùm (Tacca chantrieri) Tạp chí Hóa học 2016, 54(2e), 49-53 ... tính sinh học loài Tacca vietnamensis loài Tacca chantrieri Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu luận án Nghiên cứu thành phần hóa học chủ yếu hai loài Taca vietnamensis Tacca chantrieri Việt Nam Đánh... trình nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học lồi Tacca vietnamensis hoạt tính sinh học loài Tacca chantrieri Việt Nam Đã phân lập xác định cấu trúc hóa học hợp chất (TV1-TV9) từ loài Tacca. .. nghiên cứu làm rõ thành phần hóa học hoạt tính sinh học loài thuộc chi Tacca Việt Nam tạo sở khoa học việc nâng cao khả ứng dụng thuốc này, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài tacca vietnamensis và loài tacca chantrieri ở việt nam tt, Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của loài tacca vietnamensis và loài tacca chantrieri ở việt nam tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay