Tiểu luận môn học: Giao lưu văn hóa. Đề tài:” Lịch sử giao lưu – tiếp biến văn hóa ở Việt Nam.”

14 2 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 16:34

Tiểu luận môn học: Giao lưu văn hóa. Đề tài:” Lịch sử giao lưu – tiếp biến văn hóa ở Việt Nam.”Giao lưu văn hóa là một quy luật của thời đại, là hiện tượng phổ biến của xã hội loài người. Nhờ giao lưu văn hoá đúng hướng mà các nước chậm phát triên có cơ hội trở thành nước phát triển. Trong mọi hoạt động văn hóa Đảng và Nhà nước ta bao giờ cũng nêu cao định đề biện chứng : kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, Trong quá trình giao lưu văn hóa với các nước phát triển, chúng ta đã tiếp thu nhiều tác phẩm tiêu biểu và nhiều kinh nghiệm sáng tạo. Giao lưu văn hoá giúp giới thiệu lịch sử, đất nước, con người, văn hóa Việt Nam với thế giới và giúp ngăn ngừa và đấu tranh chống sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại.Toàn cầu hóa hiện nay không chỉ là xu thế mà đã trở thành dòng chảy lôi cuốn mọi quốc gia dân tộc. Một mặt đây là cơ hội lớn để mọi quốc gia dân tộc tiếp thu và hưởng dụng những thành quả văn minh của toàn nhân loại và nhanh chóng tự biến đổi cho theo kịp trình độ phát triển chung của thế giới, một mặt có thể vừa là nguy cơ đối với một số dân tộc tự đánh mất bản sắc của mình trong quá trình hội nhập. Vì vậy, để hoàn thiện một cái nhìn tổng quát nhất về văn hoá Việt Nam, cần phân tích văn hóa Việt Nam từ góc độ “Giao lưu – tiếp biến văn hóa”. Nêu những biểu hiện cụ thể trong tiến trình phát triển của văn hóa Việt Nam”. Qua đó sẽ giúp chúng ta có thể nhìn thấy chính xác hơn những nét riêng biệt đã có làm nên giá trị muôn đời của văn hoá Việt. Một nền văn hóa luôn được bảo tồn, gìn giữ cho muôn đời sau những giá trị văn hoá qúy giá của dân tộc. Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a C C ĐẶT VẤN ĐỀ P NN DUNG T SỐ K Á N Ệ CƠ BẢN Khái niệm văn hóa Khái niệm giao lưu văn hóa 3 Khái niệm tiếp biến văn hóa Khái niệm “Giao lưu - tiếp biến văn hóa” P ÂN TÍC VĂN ĨA V ỆT NA TỪ GÓC Đ “ ỊC SỬ - GIAO ƢU – T ẾP B ẾN VĂN ÓA” Văn hóa Việt Nam khơng tiếp nhận tồn hệ thống mà lựa chọn giá trị phù hợp Văn hóa Việt Nam có dường tiếp nhận hệ thống, thực tế xếp lại thang giá trị khác Tiếp thu cải biến hình thức văn hóa, nghệ thuật giới để biểu đạt nội dung giá trị văn hóa Việt Nam N ỮNG B ỂU ỆN C T Ể TRONG T ẾN TRÌN P ÁT TR ỂN CỦA VĂN ÓA V ỆT NA Gốc Đông Nam Á Giao lưu với văn hóa Ấn Độ Tương tác với văn hóa Trung Hoa 10 Giao lưu với văn hóa phương Tây 11 KẾT UẬN 13 DAN C TÀ Lớp Cao học văn h a ỆU T A K ẢO 14 Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a ĐẶT VẤN ĐỀ Giao lưu văn hóa quy luật thời đại, tượng phổ biến xã hội lồi người Nhờ giao lưu văn hố hướng mà nước chậm phát triên có hội trở thành nước phát triển Trong hoạt động văn hóa Đảng Nhà nước ta nêu cao định đề biện chứng : kế thừa truyền thống tốt đẹp dân tộc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, Trong q trình giao lưu văn hóa với nước phát triển, tiếp thu nhiều tác phẩm tiêu biểu nhiều kinh nghiệm sáng tạo Giao lưu văn hoá giúp giới thiệu lịch sử, đất nước, người, văn hóa Việt Nam với giới giúp ngăn ngừa đấu tranh chống xâm nhập sản phẩm văn hóa độc hại Tồn cầu hóa khơng xu mà trở thành dòng chảy lơi quốc gia dân tộc Một mặt hội lớn để quốc gia dân tộc tiếp thu hưởng dụng thành văn minh toàn nhân loại nhanh chóng tự biến đổi cho theo kịp trình độ phát triển chung giới, mặt vừa nguy số dân tộc tự đánh sắc trình hội nhập Vì vậy, để hồn thiện nhìn tổng qt văn hố Việt Nam, cần phân tích văn hóa Việt Nam từ góc độ “Giao lưu – tiếp biến văn hóa” Nêu biểu cụ thể tiến trình phát triển văn hóa Việt Nam” Qua giúp nhìn thấy xác nét riêng biệt có làm nên giá trị mn đời văn hố Việt Một văn hóa ln bảo tồn, gìn giữ cho mn đời sau giá trị văn hố qúy giá dân tộc Với tinh thần nghiên cứu học hỏi hướng dẫn truyền đạt tận tình PGS-TS Nguyễn Tồn Thắng, tơi tham gia thực tiểu luận mơn: Giao lưu văn hóa Tuy nhiên, từ hiểu biết sơ khởi môn này, thân xin tham gia đề tài:” Lịch sử - giao lưu – tiếp biến văn hóa Việt Nam.” Tiểu luận chắn không tránh khỏi hạn chế từ hiểu biết ỏi thân Rất mong nhận đóng góp chân thành thầy, cô giáo Trân trọng ! Lớp Cao học văn h a Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a P I T SỐ K Á N Ệ NN DUNG CƠ BẢN Khái niệm văn hóa a Định nghĩa Có nhiều định nghĩa khác văn hóa, định nghĩa phản ánh cách nhìn nhận đánh giá khác Theo tổ chức UNESCO: “Văn hóa tập hợp hệ thống biểu tượng quy định hành vi đảm bảo trao đổi thông tin lẫn quần thể người làm họ thành tập thể đặc biệt khác biệt” b Đặc điểm Với tư cách chỉnh thể, văn hóa mang đặc trưng cố hữu sau: Văn hóa phân biệt người với động vật; văn hóa đặc trưng riêng xã hội lồi người Văn hóa khơng kế thừa mặt sinh học (di truyền), mà phải học tập, giao tiếp Văn hóa cách ứng xử mẫu thức hóa Khái niệm giao lƣu văn hóa Giao lưu văn hóa bao hàm chung sống hai văn hóa (của hai cộng đồng, hai dân tộc, hai đất nước) giao lưu hình thức quan hệ trao đổi văn hóa có lợi, giúp đáp ứng số nhu cầu khơng thể tự thỏa mãn bên, giúp tăng hiểu biết lẫn văn hóa để từ làm nẩy sinh nhiều nhu cầu thúc đẩy văn hóa phát triển Do giao lưu văn hóa dạng cộng sinh văn hóa Khái niệm tiếp biến văn hóa Tiếp biến văn hóa - hình thức biến nhiều lợi ích tiềm mà giao lưu văn hóa đem lại thành lợi ích thực tế - tượng tiếp nhận có chọn lựa số yếu tố văn hóa ngoại lai biến đổi chúng cho phù hợp với điều kiện sử dụng địa, tức phù hợp với văn hóa địa, sau thời gian sử dụng biến đổi tiếp chúng trở thành yếu tố văn hóa địa ngoại sinh Lớp Cao học văn h a Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a “Tiếp biến văn hóa” thể qua hai phương thức: Phương thức bạo lực (qua chiến tranh, xâm lược, đế quốc chủ nghĩa thực dân): đối đầu (xung đột) văn hóa phương thức hòa bình (qua bn bán truyền bá tơn giáo tư tưởng, trao đổi văn hóa nghệ thuật), tức đối thoại văn hóa (văn minh) Khái niệm “Giao lƣu - tiếp biến văn hóa” Giao lưu - tiếp biến văn hóa phương pháp định vị văn hóa dựa lý thuyết trung tâm lan tỏa văn hóa hay gọi thuyết khuếch tán văn hóa với đại biểu F Rasel, L Frobenius, F Giabner, W Schmidt, G Elliot Smith, W Riers, Thuyết cho rằng, phân bổ văn hóa mang tính khơng đồng đều; văn hóa tập trung số khu vực sau lan tỏa khu vực kế cận Càng xa trung tâm, ảnh hưởng văn hóa gốc giảm – hẳn (lan tỏa tiên phát) Cơ chế tạo vùng giao thoa văn hóa – nơi chịu ảnh hưởng đồng thời nhiều trung tâm văn hóa, vùng tối nơi sức lan tỏa khơng tới Đến lượt vùng giao thoa văn hóa có khả phát sáng, để hình thành nên trung tâm văn hóa tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực kế cận Thuyết lan tỏa văn hóa giúp lý giải khu vực địa lý lại có tương đồng văn hóa, khu vực giáp ranh văn hóa lớn thường tồn văn hóa hỗn dung Giao lưu – tiếp biến văn hóa ( acculturation) hiểu tượng xảy nhóm người có văn hóa khác nhau, tiếp xúc lâu dài với gây biến đổi mô thức văn hóa bên Trong giao lưu xảy tượng yếu tố văn hóa xâm nhập vào văn hóa ( tiếp thu thụ động); văn hóa vay mượn yếu tố văn hóa tiếp chủ động ); sở yếu tố nội sinh ngoại sinh mà điều chỉnh, cải biên cho phù hợp, gây giao thoa văn hóa Giao lưu - tiếp biến văn hóa khơng phương pháp định vị văn hóa, mà phương pháp văn hóa sử dụng thường xuyên tiến hành phân xuất kết cấu văn hóa cụ thể Với phương pháp này, nội dung văn hóa cụ thể phân thành: yếu tố nội sinh yếu tố ngoại sinh Lớp Cao học văn h a Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a Tuy nhiên, việc phân biệt mang tính tương đối Cùng với thời gian, yếu tố ngoại sinh chuyển biến thành yếu tố nội sinh, bị biến đổi cách để trở nên phù hợp với văn hóa tiếp nhận Việc hấp thụ Nho giáo, Phật giáo, số nước Đông Nam Á thí dụ chuyển hóa nói P ÂN TÍC VĂN ĨA V ỆT NA G AO ƢU – T ẾP B ẾN VĂN ÓA” TỪ GĨC Đ “ ỊC SỬ - Văn hóa Việt Nam có ba tiếp xúc lớn: Lần thứ với văn hóa Đơng Nam Á, chủ yếu thơng qua truyền bá hòa bình đạo Phật từ Ấn Độ sang Lần thứ hai từ với Trung Hoa, mà thời kì đầu thơng qua xâm lược lực phong kiến phương Bắc bạo lực yếu tố văn hóa Hán thời kì sau chủ yếu thơng qua giao lưu hòa bình theo sách lược vừa kiên cường vừa mềm dẻo triều đại phong kiến tự chủ Việt Nam Lần thứ ba với văn hóa phương Tây thông qua xâm lược thống trị nhân danh sứ mạng “khai hóa văn minh” chủ nghĩa thực dân chủ nghĩa đế quốc Điều kì lạ qua ba lần tiếp xúc ấy, dù bị áp đặt hay tự nguyện, văn hóa Việt Nam khơng giữu sắc văn hóa mà trở nên giàu đẹp thêm nhờ biết tiếp thu cải biến thành mình(Việt hóa) nhiều yếu tố từ bên ngoài, đáp ứng yêu cầu sư nghiệp xây dựng bảo vệ đất nước qua giai đoạn lịch sử, đồng thời phù hợp với hệ giá trị tinh thần cốt lõi văn hóa dân tộc Vậy thực chất cách thức lựa họn, tiếp thu gì? Có thể sơ nêu lên số cách thức chủ yếu sau: Văn hóa Việt Nam khơng tiếp nhận tồn hệ thống mà lựa chọn giá trị phù hợp Ví dụ: Phật giáo truyền bá vào Việt Nam có ba giá trị đạo đức từ bi, vơ ngã, vị tha nhằm độ giải chúng sinh đau khổ trần Nhưng để thưc điều tín đồ Phật giáo phải tuân theo điều răn , tức giá trị phái sinh trì giới, nhẫn nhục, Trong hệ giá trị liên hồn (theo cách hiểu thơng thường theo ý nghĩa triết học sâu xa), người Việt Nam dễ dàng tiếp thu giá trị Lớp Cao học văn h a Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a chúng phù hợp với đạo lí truyền thống dân tộc “ăn hiền lành”, “thương kẻ đói rét, cứu người hoạn nạn”, cần sẵn sàng hy sinh qun lợi ích cộng đồng Tuy nhiên, hoàn cảnh phải thường xuyên chống chọi với tai họa thiên nhiênvà lực ngoại xâam hùng mạnh để bảo vệ sống mình, Việt Nam nói chung khơng chấp nhận trì giới nhẫn nhục, nghĩa họ khơng thể khoanh tay nhồi nhìn tàn phá thiên tai, khơng thể giữ giới (trong có giới sát) nhẫn nhục cúi đầu làm nô lệ cho kẻ xâm lược thống trị nước Câu chuyên thần thoại đượm chất anh hùng ca Lạc long Quân diệt Ngư tinh, Hồ tinh Mộc tinh để cứu dân lành từ thời vua hùng dựng nước, hiệu “sát Thát’ vang vọng suốt ba kháng chiến chống quân Nguyên-Mông TK XIII minh chứng điển hình Ngay giới cao tăng khơng hiểu triết lí sâu xa Đạo pháp có nhiều vi khơng chủ cchueowng di tìm sống hạnh phúc vĩnh nơi cõi Niết Bàn mà muốn hòa với đời, làm việc cần làm, tự tin vào thân, khơg cầu tìm tha lực Đó tư tưởng Trần Nhân Tơng, ông vua yêu nước anh hùng, đồng thời người sánh lập Thiền phái Trúc lâm Việt Nam tôn thể bốn câu bài: “ Phú cõi trần vui đạo”: “ Sống phàm trần tùy dun mà vui với đạo, Đói ăn, mệt ngủ Trong nhà sẵn báu đừng tìm nơi khác, Đối diện với cảnh mà vơ tâm khơng cần hỏi thiền nữa” Văn hóa Việt Nam có dƣờng nhƣ tiếp nhận hệ thống, nhƣng thực tế xếp lại thang giá trị khác Tiêu biểu cho cách thức tiếp thu nhà văn hóa lớn dân tộc Nguyễn Trãi TK XV Hồ Chí Minh TK XX Mọi người biết đạo khổng đề xướng tam cương, ngũ thường Trong đó, trung với vua xếp lên hàng đầu đỉnh thang giá trị Là người xuất thân Nho học, lại đỗ tới Thái học sinh (tiến sĩ), Nguyễn Trãi đến phạm trù trung, hiếu, tiết, nghĩa, Khổng, Mạnh Nhưng vận dụng vào nghiệp cứu nước cứu dân, trước sau Nguyễn Trãiđều xem nhân nghĩa giá trị bao trùm, nhìn từ hai phía: Lớp Cao học văn h a Tiểu luận mơn học: Giao lưu văn h a a Phía diện, để làm luận cho chủ chương, chiến lược “Phàm mưu việc lớn phải lấy nhân nghĩa làm gốc, Nên công to phải lấy nhân nghĩa làm đầu” “Việc nhân nghĩa cốt yên dân” b Phía phản diện, để phê phán ngăn ngừa “Còn kẻ bất nhân, ăn chớ; Áo người vô nghĩa, mặc chẳng thà” Ai biết “Tuyên ngôn độc lập” nước Mỹ năm 1776 đưa mệnh đề tiếng quyền bình đẳng, quyền sống, quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân với tư cách cá nhân Từ mệnh đề đó, Hồ Chí Minh suy rộng để khẳng định chân lý thời đại dân tộc bị áp vùng lên giành giải phóng: “Tất người sinh có quyền bình đẳng Tạo hóa cho họ quyền khơng xâm phạm được; quyền ấy, có quyền sống, quyền tự quyền mưu cầu hạnh phúc", không phủ nhận quyền cá nhân, Hồ Chí Minh đặt quyền dân tộc vào vị trí trung tâm Đó xếp lại bậc thang giá trị phù hợp với đạo lí truyền thống nhân dân ta, ln xem lợi ích cá nhân lợi ích cộng đồng, với lẽ phải thông thường nhân loại Bởi lẽ, dân tộc bị nơ lệ, cá nhân cộng đồng dân tộc khơng thể có Như vậy, Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh ý tiếp thu giá trị từ nềm văn hóa khác, lại vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh đất nước sở giá trị tảng văn hóa Việt Nam Tiếp thu cải biến hình thức văn hóa, nghệ thuật giới để biểu đạt nội dung giá trị văn hóa Việt Nam Việc mô chữ Hán để tạo thành chữ Nôm ông cha ta thực từ ngàn năm trước ví dụ điển hình nhiều cách thức tiếp thu có sáng tạo thành tựu văn hóa nước ngồi Khơng có chữ Nơm hệ ngày chưa biết đến văn thơ tuyệt tác, hàm chứa triết lý sâu xa, quan điểm thẩm mĩ độc điêu luyện ngôn từ Quốc âm thi tập Nguyễn Trãi, Truyện Kiều Nguyễn Du, dịch Chinh phụ ngâm Đồn Thị Điểm, tài nghệ sử dụng Tiếng việt có không hai “Bà chúa thơ nôm” Hồ Xuân Hương nhiều tác phẩm khác Lớp Cao học văn h a Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a Đặc biệt, tiếp xúc văn hóa với phương Tây thời cận đại, nhờ có lĩnh truyền thống tiếp biến giá trị văn hóa ngoại lai từ lâu đời, thời gian lịch sử ngắn, chủ yếu từ sau Cuộc chiến tranh giới lần thứ hàng loạt loại hình văn hóa, nghệ thuật Việt Nam từ văn tự, giáo dục, báo chí, tiểu thuyết, thơ văn đến kiến trúc, hội họa, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, chuyển mạnh theo hướng canh tân Mặc dù tiếp thu gần tồn loại hình văn hóa, nghệ thuật phương Tây, song tâm hồn, đạo lý, thị hiếu thẩm mĩ, phong tục tập quán, lỗi sống dân tộc dòng chủ lưu truyền tải Dĩ nhiên, bên cạnh việc truyền tải giá trị cội nguồn, nhiều giá trị tiếp thu biểu đạt cách tinh tế, sáng tạo phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam Tóm lại, trải qua nghìn năn lịch sử, nhìn chung văn hóa Việt Nam liên tục phát triển, ngày trở nên phong phú, đa dạng nội dung lẫn hình thức Bí chỗ ơng cha ta đa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại tinh thần độc lập tự chủ cao với lòng tự hào sâu sắc giá trị tảng người Việt Nam, truyền thống lịch sử văn hóa Việt Nam Chính với tinh thần ấy, mà tiếp xúc với văn hóa lớn, ơng cho ta không bị rơi vào mặc cảm tự ti, khơng có thái độ vong bản, sùng ngoại, mà ln ln có ứng xử linh hoạt, biến hóa, sáng tạo không ngừng Nhờ vậy, dân tộc ta giữ độc lập mà không biệt lập, học hỏi bên ngồi mà khơng bị chép, hội nhập với giới mà khơng bị hòa tan N ỮNG B ỂU ỆN C TR ỂN CỦA VĂN ÓA V ỆT NA T Ể TRONG T ẾN TRÌN PHÁT Văn hóa Việt Nam văn hóa quốc gia đa tộc người vậy, văn hoá thể cách đa dạng lĩnh vực vật chất lẫn tinh thần Mỗi khía cạnh sống lại có thành tựu văn hóa đặc sắc riêng, tiếp thu phát huy từ hệ sang hệ khác lưu truyền đến ngày Việt Nam gồm có tất 54 dân tộc anh em, dân tộc Kinh chiếm đa số Chỉnh thể văn hóa Việt Nam thể văn hóa thống quốc gia dân tộc bao gồm 54 sắc thái 54 tộc người, với đặc điểm văn hóa đa tộc người vừa có tính thống nhất, vừSa có tính đa dạng Chính vậy, tiếp cận văn hóa Việt Nam nên khám phá góc độ lịch sử phát triển để đưa nhìn tổng thể xác Việt Lớp Cao học văn h a Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a Nam có văn hoá đặc sắc, lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành phát triển dân tộc Dưới giác độ “giao lưu – tiếp biến văn hóa”, Văn hóa Việt Nam kết gặp gỡ văn hóa lớn khu vực: gốc Đơng Nam Á, tương tác với văn hóa Ấn Độ, tương tác với văn hóa Trung Hoa tương tác với văn hóa phương Tây (chủ yếu Pháp) Cụ thể: Gốc Đông Nam Á Các nhà sử học thống ý kiến: Việt Nam có cộng đồng văn hố rộng lớn hình thành vào khoảng nửa đầu thiên niên kỉ thứ trước Công nguyên phát triển rực rỡ vào thiên niên kỉ Đó cộng đồng văn hố Đơng Sơn Cộng đồng văn hoá phát triển cao so với văn hố khác đương thời khu vực, có nét độc đáo riêng mang nhiều điểm đặc trưng văn hố vùng Đơng Nam Á, có chung chủng gốc Nam Á (Mongoloid phương Nam) văn minh lúa nước Những đường phát triển khác văn hoá địa khu vực khác (lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả ) hội tụ với nhau, hợp thành văn hố Đơng Sơn Đó kết kết hợp nhiều yếu tố: địa lý, chủng tộc, kinh tế, ngơn ngữ, văn hóa q trình lịch sử gắn bó cộng đồng đấu tranh chống ngoại xâm phương Bắc thiên tai (lụt sông Hồng) Đây thời kỳ đời nhà nước “phôi thai” Việt Nam hình thức cộng đồng liên làng siêu làng (để chống giặc đắp giữ đê trồng lúa), từ lạc nguyên thuỷ phát triển thành dân tộc Giao lƣu với văn hóa Ấn Độ Văn hóa Ấn Độ thẩm thấu sâu vào tâm thức người việt tính hòa bình, giá trị nhân đạo đường du nhập tự nhiên, phi cưỡng chế văn hóa Có thể phân ảnh hưởng văn hóa ấn độ thành đợt sóng lan tỏa: tiên phát thứ phát - Lan tỏa tiên phát biểu du nhập Phật giáo vào phía bắc Việt Nam theo đường biển.Bằng chứng diện Luy Lâu ( Bắc Ninh) – trung tâm phật giáo tồn vào khoảng kit thứ sau công nguyên - Lan tỏa thứ phát: Đợt thứ gặp gỡ với văn hóa Ấn Độ cách gián tiếp thơng qua văn hóa Trung Hoa vào thời kì bắc thuộc( từ kỉ I – X từ 1407 - 1427); Cùng với Nho giáo, Đạo giáo, người Trung quốc mang đến Việt NamPhật giáo dòng Đại thừa, mà chủ yếu Thiền tông Tịnh độ tông Đợt thứ Lớp Cao học văn h a Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a hai, q trình mở mang bờ cõi vào phía nam, người Việt gặp gỡ với văn hóa Ấn Độ thơng qua văn hóa người Chăm ( vương quốc Champa/Chiêm thành kỉ II – XV ( trung bộ) giao lưu với văn hóa Ĩc eo ( Nam bộ) Văn hóa Ấn Độ ảnh hưởng nhiều mặt đến văn hóa Việt Nam tơn giáo, kiến trúc, văn tự nhận Phật giáo mẫu số chung đợt sóng giao lưu với văn hóa Ấn Phật giáo truyền vào Việt Nam qua đường: theo đường biển, nhà sư Ấn Độ đến nước ta từ đầu Công nguyên, sau Luy Lâu sớm trở thành trung tâm Phật giáo quan trọng; đường thứ hai, từ Trung Hoa có ba tơng phái truyền vài Việt Nam: Thiền tông, Tịnh độ tông Mật tông Đến thời Lí – Trần, Phật giáo phát triển tới mưc cực thịnh, nhiều tháp chùa quy mô lớn kiến trúc độc đáo xây dựng thời kì như: chùa Phật Tích, chùa Dạm ( chùa Đại Lãm), chuà Một Cột, chùa Yên Tử Cho đến nay, Phật giáo tơn giáo có số lượng tín đồ đông Việt Nam Đạo Phật thân thiết dương người Việt Nam không theo tơn giáo khác theo Phật chí có cảm tình với đạo Phật Theo số liệu ban Tơn giáo Chính phủ tín đồ Phật tử xuất gia vào khoảng triệu người, số thường xuyên đến chùa tham gia Phật vào khoảng 10 triệu người, số chịu ảnh hưởng Phật giáo khoảng vài chục triệu người Sự giao thoa – tiếp biến văn hóa với Ấn Độ mà đỉnh cao Phật giáo biểu rõ nét qua cơng trình kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu tháp Chàm ( Ninh Thuận ) Tháp xây dựng vào đầu kỷ IX, mảnh đất hình chữ nhật dài 200m, rộng 125m Trước cụm di tích gồm có tháp lại tháp Bắc tháp Nam Theo đánh giá nhà nghiên cứu mỹ thuật, khu tháp Hoà Lai cụm di tích Chăm cổ đẹp tồn tại.Nơi ba tháp cổ tháp Hòa Lai, tháp Pơklơng Garai tháp Pơrơmê Bộ Văn hóa xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Bên cạnh nhiều cơng trình khác tỉnh, thành phố nước khẳng định Phật giáo truyền bá rộng rãi giữ vai trò quan trọng đời sống tâm linh người Việt Tƣơng tác với văn hóa Trung oa Giao lưu với văn hóa Trung Hoa diễn tời gian dài thông qua đường cưỡng phi cưỡng Ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa văn hóa Việt Nam lớn Điều thể qua nhiều bình diện khác đời sống người Việt Có thể kể yếu tố từ văn hóa Trung Hoa người Việt hấp thụ chuyển hóa: Lớp Cao học văn h a 10 Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a - Về tôn giáo đời sống tâm linh: người Việt hấp thụ từ văn hóa Trung Hoa tơn giáo lớn Phật giáo đại thừa, đạo giáo - Về giới quan : triết lí âm dương ngũ hành, lịch âm, thuyết tam tài - Về chuẩn mực đạo đức xã hội: Chịu ảnh hưởng nho gia với chuẩn mực “tam cương, ngũ thường” - Về ngôn ngữ: từ Hán việt chiếm tỉ trọng đáng kể ngôn ngữ người Việt; chữ Nôm – biến thể Hán tự - Về kiến trúc, ăn, mặc, số kĩ canh tác nông nghiệp người Việt thừa hưởng từ văn hóa Trung Hoa - Về mặt chủng tộc: người Việt đại kết hòa huyết chủng tộc người Bách Việt người Hán Một ảnh hưởng bật văn hóa Trung Hoa vào văn hóa Việt Nam chuẩn mực đạo đức với quan điểm Nho giáo tam cương (đạo đức xã hội gồm ba mối quan hệ vua-tôi, cha-con, chồng-vợ), ngũ thường (gồm năm chuẩn mực đạo đức cá nhân bất di bất dịch nhân, nghĩa, lễ, trí, tín) Với việc đề cao tu thân, coi gốc rèn luyện nhân cách, Nho giáo tạo nên lớp người sống có đạo đức Trong lịch sử dân tộc Việt nam có nhiều gương sáng ngời đạo đức vị vua, anh hùng hào kiệt ngày tạo cho người nếp sống kính nhường Tư tưởng danh giúp cho người xác định nghĩa vụ trách nhiệm để từ suy nghĩ xử quan hệ xã hội Ảnh hưởng xã hội đại tồn tại, bên cạnh yếu tố tích cực tư tưởng trọng nam khinh nữ, đề cao địa vị coi thường lớp trẻ, tư tưởng gia trưởng hay quan niệm “một người làm quan họ nhờ”…đang hạn chế văn minh, tiến bộcủa đất nước Giao lƣu với văn hóa phƣơng Tây Trong lịch sử, giao lưu diễn chủ yếu thông qua kênh : buôn bán đường biển, đô hộ thực dân Pháp sau đế quốc MĨ ( miền Nam Việt Nam) Ngày nay, giao lưu ăn hóa với phương tây có thêm nhiều hình thức như: ngoại giao, du học, di cư, hội nhập quốc tế, tham dự vào mạng truyền thơng – liên lạc tồn cầu, ứng dụng chuẩn mực kinh tế, xã hội, công nghệ mang tính quốc tế Văn hóa phương Tây ảnh hưởng nhiều mặt đến văn hóa Việt Nam, phải kể đến như: xuất Kitô giáo, phát triển hệ thống thị tồn Lớp Cao học văn h a 11 Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a đến ngày nay, kiến trúc (Nhà thờ tòa Đức Bà Sài Gòn, chợ Bến Thành…), du nhập nghệ thuật kiến trúc, điện ảnh, sân khấu phương Tây….và đặc biệt đời chữ quốc ngữ.Chữ Quốc ngữ phổ biến sâu rộng định chế vào khoảng kỷ 19 20 xuất phôi thai từ lâu vào khoảng kỷ 16 giáo sĩ Tây phương đến Việt Nam giao tiếp với người Việt nhu cầu học hỏi ngơn ngữ Việt (lúc dùng chữ Hán chữ Nôm) để giao tiếp với người xứ mà bắt đầu ghi lại cách phiên âm tiếng Việt dạng chữ La tinh Sự kiện bước ngoặt quan trọng tiến tình phát triển văn hóa Việt Nam, đánh dấu khởi đầu cơng hội nhập văn hóa Việt Nam vào văn minh chung toàn nhân loại Tóm lại, đời phát triển văn hóa Việt Nam kết q trình giao lưu cấp độ khu vực, châu lục tồn cầu Văn hóa Việt Nam kiểu văn hóa hỗn dung điển hình, nằm vùng giao thoa trung tâm văn hóa lớn Trong thời đại tồn cầu hóa ngày nay, cần chung sống truyền thống đại, vừa gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống dân tộc vừa tiếp tục q trình “giao lưu - tiếp biến văn hóa” để xây dựng văn hóa độc đáo đại Lớp Cao học văn h a 12 Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a KẾT UẬN Việt Nam nằm “ngã tư đường văn minh”, mang tầng văn hóa Đơng Nam Á lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng gió văn hóa Ấn Độ, Trung Hoa, Pháp, sau thêm văn hóa Nga, Đông Âu, Nhật, Mỹ, tràn đến với số dòng văn hóa bên ngồi xâm lược bành trướng Do đó, đời phát triển văn hóa Việt Nam kết quả trình giao lưu cấp độ khu vực, châu lục toàn cầu Lịch sử cho thấy sức sống mãnh liệt văn hóa Việt Nam, thể lực tiếp biến văn hóa tài tình dù hoàn cảnh bị áp đặt hay tự nguyện tiếp nhận văn hóa ngoại lai, đến mức tiếp biến văn hóa trở thành phương tiện để người Việt chống lại đồng hóa văn hóa, làm giàu phát triển mạnh mẽ văn hóa với sắc riêng mình, tạo sức mạnh giải phóng bảo vệ độc lập tự chủ đất nước trước lực xâm lược bành trướng to lớn Với tính dung chấp cao vậy, văn hóa Việt Nam thời kì tồn cầu hóa có lợi lo lớn cơng hội nhập đời sống quốc tế Lớp Cao học văn h a 13 Tiểu luận môn học: Giao lưu văn h a DAN C TÀ ỆU T A K ẢO Phạm Thái Việt - Đào Ngọc Tuấn, Đại cương văn hoá Việt Nam, Nxb Văn hố thơng tin, Hà Nội, 2004 Trần Ngọc Thêm, Cơ sở văn hoá Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2001 Trần Ngọc Thêm, Tìm sắc văn hố Việt Nam, Nxb TP Hồ Chí Minh, 2001 Phan Ngọc, Bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Văn hố thơng tin, Hà Nội, 2002 Lớp Cao học văn h a 14 ... tơi tham gia thực tiểu luận mơn: Giao lưu văn hóa Tuy nhiên, từ hiểu biết sơ khởi môn này, thân xin tham gia đề tài:” Lịch sử - giao lưu – tiếp biến văn hóa Việt Nam.” Tiểu luận chắn không tránh... hiểu biết lẫn văn hóa để từ làm nẩy sinh nhiều nhu cầu thúc đẩy văn hóa phát triển Do giao lưu văn hóa dạng cộng sinh văn hóa Khái niệm tiếp biến văn hóa Tiếp biến văn hóa - hình thức biến nhiều... học văn h a Tiểu luận mơn học: Giao lưu văn h a Nam có văn hoá đặc sắc, lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành phát triển dân tộc Dưới giác độ giao lưu – tiếp biến văn hóa , Văn hóa Việt Nam kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn học: Giao lưu văn hóa. Đề tài:” Lịch sử giao lưu – tiếp biến văn hóa ở Việt Nam.”, Tiểu luận môn học: Giao lưu văn hóa. Đề tài:” Lịch sử giao lưu – tiếp biến văn hóa ở Việt Nam.”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay