Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm phần trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần xây dựng số 5

61 5 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 16:28

Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam đang có những bước tiến khá rõ rệt, với mục tiêu trở thành một nước công nghiệp hoá, hiên đại hoá đồng thời trong bối cảnh đất nước ta đã ra nhập WTO sự cạnh tranh vốn có của một nền kinh tế thị trường càng trở nên gay gắt. Chính vì vậy mà tất cả các doanh nghiệp sản xuất, các tổ chức sản xuất trong nền kinh tế thị trường hiện nay luôn phấn đấu sản xuất ra các sản phẩm đạt chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý để có một chỗ đứng nhất định trên thị trường. Hạch toán kế toán với chức năng thông tin và kiểm tra đang ngày càng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng phục vụ cho các nhu cầu khác nhau của xã hội. Bởi thế, hạch toán kế toán luôn được các quốc gia coi trọng trong việc quản lý điều hành và kiểm soát nền kinh tế. Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, Nhà nước ta không ngừng củng cố, hoàn thiện hệ thống, chế độ hạch toán. Đối với quá trình sản xuất kinh doanh, Kế toán là một bộ phận không thể thiếu trong bất kì doanh nghiệp nào. Bản chất của kế toán là một hệ thống đo lường, xử lí truyền đạt thông tin kinh tế có ích cho đối tượng sử dụng, quan trọng hơn cả là giúp cho nhà quản lý kinh doanh có cơ sở nghiên cứu quản lý, đánh giá một cách toàn diện về doanh nghiệp, kịp thời đưa ra quyết định đúng đắn trong kinh doanh Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một khâu quan trọng trong cả quá trình hạch toán kế toán. Tập hợp chi phí sản xuất đúng đối tượng có tác dụng tăng cường quản lý chi phí sản xuất phục vụ công tác tính giá thành sản phẩm kịp thời và chính xác. Đặc biệt, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bù đắp nổi chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh và có lãi hay không? Để cạnh tranh có hiệu quả, chiến lược tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm là chiến lược được quan tâm hàng đầu. Và khi mà nền kinh tế đất nước đang dần hội nhập với nền kinh tế thế giới, cùng với công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thi ngành xây dựng cơ bản cũng không nằm ngoài quy luật cạnh tranh của thị trường. Xuất phát từ sự cần thiết trên, trong thời gian tìm hiểu thực tế công tác tổ chức hạch toán tại Công ty cổ phần xây dựng số 5, kết hợp với nghiên cứu lý luận cơ bản về quá trình hạch toán trong thời gian học tập ở trường, đồng thời được sự chỉ bảo tận tình của cô hướng dẫn thực tập, cùng với sự giúp đỡ của các cô, chú trong phòng tài chính kế toán của Công ty, em đã quyết định chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm phần trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần xây dựng số 5” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I Sự cần thiết phải tổ chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp II Lý luận chung chi phí sx tính giá thành sản phẩm 1.1 Vai trò, nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .3 1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 1.3 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 1.3.1 Khái niệm Chi phí sản xuất .3 1.3.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.3.2.1 Ý nghĩa việc phân loại chi phí sản xuất .3 1.3.2.2 Căn phân loại chi phí sản xuất .4 1.4 Khái niêm phân loại giá thành sản phẩm 1.4.1 Khái niệm Giá thành sản phẩm 1.4.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.4.2.1 ý nghĩa việc phân loại giá thành sản phẩm 1.4.2.2 Căn phân loại giá thành sản phẩm 1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.5.1 Tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 1.5.1.1 Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 1.5.1.2 Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 1.5.1.2.1 Phương pháp tập hợp trực tiếp 1.5.1.2.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp 1.5.1.3 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất .7 1.5.1.3.1 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .7 1.5.1.3.2 Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp 1.5.1.3.3 Phương pháp kế tốn tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung 1.5.1.3.4.Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất .9 1.5.2.Đánh giá sản phẩm dở 10 1.5.2.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .10 1.5.2.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm hoàn thành tương đương .11 1.5.3 Kế tồn tình giá thành sản phẩm .12 1.5.3.1 Đối tượng kế toán tính giá thành 12 SV: Lê Thị Tuyết Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp 1.5.3.2 Các phương pháp tính giá thành 12 PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP 14 2.1 Khái quát vấn đề chung công ty .14 2.1.1 Lich sử thành lập phát triển công ty 14 2.1.2 Những khó khăn thuận lợi định hướng phát triển Công ty 14 2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh Công ty .15 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế tốn cơng ty 17 2.2 Thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tình giá thành sản phẩm Cơng ty - phần bê tông thương phẩm 22 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất, đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí Cơng ty 22 2.2.1.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 22 2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất 22 2.2.1.2 Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất .23 2.2.1.2.1 Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp .23 2.2.1.2.2 Chi phí nhân cơng trực tiếp 24 2.2.1.2.3 Chi phí sản xuất chung .25 2.2.2.Đặc điểm kế toán tổng hợp chi phí sản xuất .27 2.2.3 Đối tượng, phương pháp tính giá thành 27 2.2.3.1 Đối tượng tính giá thànhvà giá thành 27 2.2.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm Cơng ty 27 2.2.4.1: Thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm công ty chi tiết trạm trộn bê tông 28 2.2.4.1.1 Kế tốn tập hợp chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp 28 2.2.4.1.2 Kế tốn tập hợp chi phí Nhân cơng trực tiếp 37 2.2.4.1.3 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung 43 2.2.4.1.4 Kế tốn tổng hợp chi phí 50 2.2.4.2 Kế tốn tính giá thành sản phẩm 51 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 55 3.1 Nhận xét chung công tác quản lý kinh tế công tác kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng số .55 3.1.1 Những ưu điểm .55 3.1.2 Nhược điểm 56 3.2 Hoàn thiện cơng tác quản lý kinh tế kế tốn Công ty CP XD số 57 KẾT LUẬN .59 SV: Lê Thị Tuyết Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Trong năm gần kinh tế Việt Nam có bước tiến rõ rệt, với mục tiêu trở thành nước cơng nghiệp hố, hiên đại hố đồng thời bối cảnh đất nước ta nhập WTO cạnh tranh vốn có kinh tế thị trường trở nên gay gắt Chính mà tất doanh nghiệp sản xuất, tổ chức sản xuất kinh tế thị trường phấn đấu sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá hợp lý để có chỗ đứng định thị trường Hạch tốn kế tốn với chức thơng tin kiểm tra ngày khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng phục vụ cho nhu cầu khác xã hội Bởi thế, hạch toán kế toán quốc gia coi trọng việc quản lý điều hành kiểm soát kinh tế Nhận thức rõ vai trò quan trọng đó, Nhà nước ta khơng ngừng củng cố, hồn thiện hệ thống, chế độ hạch tốn Đối với q trình sản xuất kinh doanh, Kế tốn phận khơng thể thiếu doanh nghiệp Bản chất kế tốn hệ thống đo lường, xử lí truyền đạt thơng tin kinh tế có ích cho đối tượng sử dụng, quan trọng giúp cho nhà quản lý kinh doanh có sở nghiên cứu quản lý, đánh giá cách toàn diện doanh nghiệp, kịp thời đưa định đắn kinh doanh Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu quan trọng trình hạch tốn kế tốn Tập hợp chi phí sản xuất đối tượng có tác dụng tăng cường quản lý chi phí sản xuất phục vụ cơng tác tính giá thành sản phẩm kịp thời xác Đặc biệt, tồn phát triển doanh nghiệp phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có bù đắp chi phí bỏ q trình kinh doanh có lãi hay khơng? Để cạnh tranh có hiệu quả, chiến lược tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm chiến lược quan tâm hàng đầu Và mà kinh tế đất nước dần hội nhập với kinh tế giới, với công cơng nghiệp hố, đại hố đất nước thi ngành xây dựng khơng nằm ngồi quy luật cạnh tranh thị trường Xuất phát từ cần thiết trên, thời gian tìm hiểu thực tế cơng tác tổ chức hạch tốn Cơng ty cổ phần xây dựng số 5, kết hợp với nghiên cứu lý luận q trình hạch tốn thời gian học tập trường, đồng thời bảo tận tình hướng dẫn thực tập, với giúp đỡ cô, phòng tài kế tốn Cơng ty, em định chọn đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm phần trạm trộn bê tông Công ty cổ phần xây dựng số 5” làm chuyên đề tốt nghiệp Nội dung chuyên đề gồm phần: SV: Lê Thị Tuyết Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp  Phần 1: Lý luận chung kết toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm  Phần 2: Tình hình thực tế cơng tác kế tốn đơn vị  Phần 3: Kết luận đánh giá cơng tác kế tốn đơn vị Do thời gian thực tập không nhiều thực tế hiểu biết đơn vị thân hạn chế nên phần trình bầy khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy giáo cán phòng kế toán để báo cáo chuyên đề thực tập em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn bảo tận tình thầy giáo nhiệt tình giúp đỡ q Cơng ty SV: Lê Thị Tuyết Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÌNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM I Sự cần thiết phải tổ chức kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp Trong kinh tế thị trường doanh nghiệp phải hạch toán kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm hoạt động sản xuất kinh doanh Để tồn phát triển cạnh tranh gay gắt thị trường, doanh nghiệp phải cố gắng tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm Để làm điều bên cạnh giải pháp cải tiến quy trình cơng nghệ sản xuất, đổi trang thiết bị máy móc, tìm nguyên liệu đầu vào rẻ mà đảm bảo chất lượng có yếu tố mà nhà quản trị doanh nghiệp cần trọng quan tâm tính thiết thực khơng đòi hỏi chi phí lớn quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tính tốn xác giá thành sản phẩm Tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tiêu kinh tế quan trọng, phản ánh chất lượng trình sản xuất doanh nghiệp Cơng tác quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm giúp cho nhà quản lý nắm rõ tình hình sử dụng tài sản, vật tư, lao động tiền vốn từ cho biết mức độ tiêu hao chi phí đối tượng tính giá thành, đồng thời đề biện pháp đưa định đắn cho cơng tác quản lý chi phí, hạ giá thành sản phẩm tạo cho doanh nghiệp ưu cạnh tranh đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp II Lý luận chung chi phí sx tính giá thành sản phẩm 1.1 Vai trò, nhiệm vụ kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Như ta biết chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu kinh tế quan trọng, phản ánh chất lượng công tác sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Tài liệu chi phí sản xuất giá thành sản phẩm để phân tích, đánh giá thành phần thực định mức kinh phí, tình hình thực kế hoạch sản phẩm 1.2 Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu kinh tế quan trọng nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu quan trọng phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.3 Khái niệm phân loại chi phí sản xuất 1.3.1 Khái niệm Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất biểu tiền tồn hao phí lao động sống, lao động vật hố chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp chi trình sản xuất kinh doanh thời kỳ định (tháng, quý, năm) 1.3.2 Phân loại chi phí sản xuất 1.3.2.1 Ý nghĩa việc phân loại chi phí sản xuất Để tiến hành hoạt động sản xuất doanh nghiệp cần phải có yếu tố bản: + Tư liệu lao động SV: Lê Thị Tuyết Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp + Đối tượng lao động + Sức lao động Mà tham gia ba yếu tố vào quy trình sản xuất khơng giơng Dẫn đến tình hình chi phí tương ứng khơng giống Trong điều kiện để nắm bắt đánh giá chi phí bỏ để hoàn thành sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, cần phải nhận diện Do đó, việc phân loại chi phí giúp cho nhà quản lý có phương pháp tập hợp chi phí xác 1.3.2.2 Căn phân loại chi phí sản xuất a Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, cơng dụng chi phí: - Chi phí ngun vật liệu trực tiếp: Là tồn số chi phí nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu Được sử dụng trực tiếp vào việc sản xuất, tạo sản phẩm hay thực cơng việc, lao vụ - Chi phí nhân cơng trực tiếp: Là tồn chi phí tiền lương, phụ cấp khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ) lao động trực tiếp sản xuất - Chi phí sản xuất chung: Là tồn chi phí dùng cho việc quản lý phục vụ sản xuất chung phận sản xuất, cụ thể sau: + Chi phí nhân viên phân xưởng: Bao gồm chi phí tiền lương phụ cấp, khoản trích theo lương nhân viên phân xưởng, đội sản xuất + Chi phí vật liệu: Là chi phí loại vật liệu sử dụng chung cho phân xưởng dùng để sửa chữa tài sản cố định, vật liệu dùng cho quản lý phân xưởng + Chi phí dụng cụ sản xuất: Bao gồm chi phí loại công cụ dụng cụ dùng cho sản xuất chung phân xưởng như: Khuôn mẫu, dụng cụ gá lắp, bảo hộ lao động, dụng cụ cầm tay + Chi phí khấu hao tài sản cố định: Là tồn số tiền trích khấu hao tài sản cố định sử dụng phân xưởng sản xuất như: Khấu hao máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, nhà xưởng + Chi phí dịch vụ mua ngồi: Bao gồm chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê phục vụ cho nhu cầu sản xuất phân xưởng như: Chi phí điện nước, chi phí điện thoại - Chi phí bán hàng: Là chi phí lưu thơng, chi phí tiếp thị phát sinh q trình tiêu thụ hàng hố, lao vụ, dịch vụ - Chi phí quản lý DN: Là khoản chi phí liên quan đến việc phục vụ quản lý sản xuất kinh doanh có tính chất chung tồn doanh nghiệp b Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ sản xuất kỳ: Theo cách phân loại chi phí chia thành loại sau: - Chi phí khả biến (biến phí): Là chi phí thay đổi tổng số thay đổi khối lượng hoạt động, tỉ lệ thuận với thay đổi mức độ hoạt động, chi phí tính cho đơn vị khơng thay đổi - Chi phí bất biến (định phí): Là chi phí khơng thay đổi tổng số thay đổi khối lượng hoạt động, chi phí tính cho đơn vị khối lượng SV: Lê Thị Tuyết Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp lại thay đổi Có nhiều loại định phí như: Định phí tuyệt đối, định phí tương đối, định phí bắt buộc, định phí tuỳ ý Thuộc loại có chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí nhân viên phân xưởng - Chi phí hỗn hợp: Là chi phí vừa mang yếu tố biến phí lại vừa mang yếu tố định phí c Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với phương pháp tập hợp chi phí Bao gồm: - Chi phí trực tiếp: Là loại chi phí liên quan tới đối tượng tập hợp chi phí, tính tốn tập hợp trực tiếp cho đối tượng chi phí - Chi phí gián tiếp: Là khoản chi phí liên quan tới nhiều đối tượng tập hợp chi phí, tính tốn tập hợp gián tiếp cho loại chi phí (phân bổ cho đối tượng chịu chi phí theo tiêu thức định) 1.4 Khái niêm phân loại giá thành sản phẩm 1.4.1 Khái niệm Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm toàn chi phí sản xuất tính cho khối lượng sản phẩm, công việc, lao vụ mà doanh nghiệp sản xuất hoàn thành khoảng thời gian định 1.4.2 Phân loại giá thành sản phẩm 1.4.2.1 ý nghĩa việc phân loại giá thành sản phẩm - Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kế toán kết việc sử dụng giải pháp kinh tế, kỹ thuật Việc phân loại giá thành sở để xem doanh nghiệp có thực kế hoạch hạ giá thành sản phẩm hay khơng? Có sử dụng tiết kiệm tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn hay không? Là sở để xác định kết kinh doanh nghĩa vụ doanh nghiệp Nhà nước, đối tác liên doanh liên kết - Phân loại giá thành sản phẩm sở để định giá bán sản phẩm, sở để đánh giá hạch tốn kinh tế nội bộ, phân tích chi phí - Phân loại giá thành sản phẩm theo tiêu thức phù hợp, khoa học có ý nghĩa lớn công tác lý giá thành, nhằm giúp cho doanh nghiệp có giải pháp hạ giá thành, tạo ưu cạnh tranh doanh nghiệp thị trường 1.4.2.2 Căn phân loại giá thành sản phẩm a Phân loại giá thành sản phẩm theo sở số liệu thời điểm tính giá thành Theo cách phân loại giá thành chia thành: - Giá thành kế hoạch: giá thành kế hoạch phận kế hoạch tính tốn thực hiện, việc tiến hành trước hoạt động sản xuất bắt đầu - Giá thành định mức: giá thành định mức tính tốn thực trước bắt đầu q trình sản xuất tạo sản phẩm - Giá thành thực tế: giá thành thực tế tính tốn trình sản xuất kết thúc b Phân loại giá thành theo phạm vi tính tốn chi phí Theo cách phân loại giá thành chia thành: - Giá thành sản xuất toàn bộ: giá thành bao gồm tồn biến phí định phí sản xuất thuộc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân cơng trực tiếp, chi phí SV: Lê Thị Tuyết Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp sản xuất chung, tính cho sản phẩm, cơng việc, lao vụ hoàn thành - Giá thành sản xuất theo biến phí: giá thành bao gồm biến phí sản xuất định phí sản xuất tính hết vào chi phí thời kỳ - Giá thành có phân bổ hợp lý định phí: giá thành sản xuất theo biến phí phần định phí sản xuất tự phân bổ (theo mức độ hoạt động máy móc thiết bị) - Giá thành tồn sản phẩm tiêu thụ: bao gồm giá thành sản xuất tồn chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp số sản phẩm, công việc, lao vụ 1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1.5.1 Tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 1.5.1.1 Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phát sinh nhiều địa điểm khác nhau, liên quan đến việc sản xuất, chế tạo loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ khác Phạm vi là; + Nơi phát sinh: phân xưởng, đội sản xuất, phận chức hay toàn quy trình cơng nghệ (tồn doanh nghiệp) + Đối tượng chịu chi phí: sản phẩm, nhóm sản phẩm, chi tiết sản phẩm, công việc lao vụ doanh nghiệp sản xuất, cơng trình, hạng mục cơng trình, đơn đặt hàng Để xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí cần phải vào: - Căn vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Căn vào đặc điểm quy trình cơng nghệ sản phẩm - Căn vào đặc điểm, u cầu kiểm tra, kiểm sốt chi phí doanh nghiệp - Căn vào đặc điểm tính giá thành theo đối tượng tính giá thành - Căn vào khả năng, trình độ quản lý, trình độ kế tốn 1.5.1.2 Các phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Phương pháp tập hợp chi phí phương pháp hệ thống phương pháp, sử dụng kế tốn chi phí sản xuất để tập hợp phân bổ chi phí cho đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất xác định 1.5.1.2.1 Phương pháp tập hợp trực tiếp Phương pháp áp dụng chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp đến đối tượng tập hợp chi phí riêng biệt Các chi phí phát sinh phải ghi chép chứng từ ban đầu theo đối tượng chịu chi phí kế tốn trực tiếp vào chứng từ để hạch tốn trực tiếp vào tài khoản chi phí cấp I, II chi tiết theo đối tượng tập hợp 1.5.1.2.2 Phương pháp phân bổ gián tiếp Là phương pháp tiến hành phân bổ khoản chi phí có liên quan tới nhiều đối tượng tập hợp chi phí Được áp dụng cho khoản chi phí lúc liên quan tới nhiều đối tượng chi phí sản xuất tổ chức ghi chép ban đầu riêng theo đối tượng Khi phát sinh chi phí kế tốn phải tập hợp chi phí, sau phân bổ cho đối tượng tập hợp chi phí theo tiêu chuẩn phân bổ phù hợp SV: Lê Thị Tuyết Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp 1.5.1.3 Kế toán tập hợp phân bổ chi phí sản xuất 1.5.1.3.1 Kế tốn tập hợp phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp *Chi phí nguyên vất liệu trực tiếp: bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính, Bán thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp để chế tạo sản phẩm thực hiên lao vụ, dịch vụ * Phương pháp tập hợp phân bổ: Đối với chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp có liên quan trực tiếp đến đối tượng tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành dùng phương pháp trực tiếp Trường hợp chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp có liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí tập hợp phân bổ theo phương pháp gián tiếp Tiêu chuẩn phân bổ sau: + Đối với chi phí ngun liệu, vật liệu chính, bán thành phẩm mua ngồi phân bổ theo chi phí định mức, chi phí kế hoạch, khối lượng sản phẩm sản xuất + Đối với chi phí vật liệu phụ, nhiên liệu phân bổ theo: chi phí định mức, chi phí kế hoạch, chi phí nguyên vật liệu chính, khối lượng sản phẩm sản xuất Để tính tốn xác chi phí ngun liệu, vật liệu trực tiếp, kế toán cần kiểm tra số nguyên vật liệu lĩnh cuối kỳ chưa sử hết giá trị thu hồi có, để loại khỏi chi phí nguyên vật liệu trực tiếp kỳ, kế tốn áp dụng cơng thức sau: Giá thực tế Chi phí Giá thực NVL đưa NVLTT tế = + vào để chế NVL dư tạo sản phẩm kỳ đầu kỳ kỳ - Giá trị thực tế NVL xuất dùng để chế tạo sp cuối k - Giá trị phế liệu thu hồi cuối kỳ Để tập hợp phân bổ chi phí nguyên liệu, vật trực tiếp kế toán sử dụng TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Kết cấu TK 621- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Bên nợ: Trị giá thực tế nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm thực lao vụ, dịch vụ kỳ hạch tốn Bên có: + Trị giá ngun liệu sử dụng không hết, nhập kho + Giá trị phế liệu thu hồi + Kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp tài khoản 154 “ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang TK631 “ Giá thành sản xuất ” chi tiết cho đối tượng tính giá thành sản phẩm, dịch vụ + Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu vượt trê mức bình thường vào giá vốn hàng bán 1.5.1.3.2 Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp * Nguyên tắc chung: Đối với chi phí nhân cơng trực tiếp có liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu chi phí vào chứng từ gốc tập hợp trực tiếp cho đối tượng liên quan Để tính tốn xác chi phí nhân cơng trực tiếp kế tốn phải từ việc hạch tốn thời gian lao động, hạch tốn cơng việc giao SV: Lê Thị Tuyết Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp khoán, sở tính lương phân bổ tiền lương vào đối tượng tập hợp chi phí sát * Tài khoản sử dụng Kế toán sử dụng TK622 "chi phí nhân cơng trực tiếp" để tổng hợp kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp sản xuất vào tài khoản tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành (bao gồm tiền lương, tiền thưởng, khoản phụ cấp, khoản phải trả khác công nhân sản xuất) Nội dung kết cấu TK 622-Chi phí nhân cơng trực tiếp Bên Nợ: Tập hợp chi phí nhân cơng trực tiếp sản xuất sản phẩm thực lao vụ kỳ Bên có: Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp vào bên nợ TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang ” bên nợ TK 631“Giá thành sản xuất” Kết chuyển chi phí nhân cơng trực tiếp vượt trê mức bình thường vào giá vốn hàng bán TK 622 khơng có số dư cuối kỳ Việc tính tốn phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp phản ánh bảng phân bổ tiền lương BHXH, BHYT, KPCĐ Ngồi kế tốn sử dụng TK334, TK338, TK111… * Trình tự kế tốn chi phí NCTT Chứng từ ban đầu để hạch tốn khoản mục chi phí nhân công trực tiếp bảng chấm công, hợp đồng làm khốn (bảng tốn khối lượng hồn thành) Cuối tháng, bảng chấm cơng, hợp đồng làm khốn chứng từ liên quan chuyển tới phòng kế tốn làm sở tính lương cho người tổng hợp, phân bổ tiền lương cho đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.5.1.3.3 Phương pháp kế tốn tập hợp phân bổ chi phí sản xuất chung * Nội dung Chi phí sản xuất chung chi phí quản lý phục vụ sản xuất chi phí sản xuất khác ngồi khoản chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp chi phí hân công trực tiếp phát sinh phân xưởng, đội sản xuất Cụ thể: + Tiền lương chính, lương phụ khoản phải trả khác phát sinh nhân viên quản lý đội, tổ sản xuất hay xưởng sửa chữa + Chi phí khấu vật liệu, nhiên liệu, công cụ dụng cụ, phục vụ quản lý sản xuất + Chi phí khấu hao tài sản cố định + Chi phí th ngồi máy thi cơng + Chi phí dịch vụ mua điện, nước… phục vụ sản xuất + Chi phí khác tiền + Chi phí khấu hao TSCĐ tiêu chuẩn phân bổ là: định mức khấu hao máy móc thiết bị sản xuất máy chạy thực tế + Chi phí lượng dùng cho chế tạo sản phẩm tiêu chuẩn phân bổ định mức chi phí lượng số giờn máy lan việc thực tế, kết hợp với công suất tiêu hao máy + Những chi phí lại tập hợp phân bổ cho đối tượng chịu chi phí theo phương pháp phân bổ gián tiếp, tiêu chuẩn phân bổ có thể: tiền lương cơng nhân sản xuất, định mức chi phí, cơng nhân sản xuất SV: Lê Thị Tuyết Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp Bảng biểu 22 BẢNG TỔNG HỢP NHIÊN LIỆU THÁNG NĂM 2009 Công ty CP XD số – Trạm trộn BT Đơn vị tính: lit T T Số xe 1723 1722 8439 0943 8440 3243 1812 1163 1012 10 Kom Tổng Hoạt động tháng định mức tiêu thụ Tồn đk DIEZE L 154 lĩnh kỳ DIEZ EL 1750 M3 Chuyến km 851, 568, 648, 613, 888, 880, 563, 982, 1.10 145 2345 Lit /C 0.50 %Dầu máy 1,5 DIEZE L 1.752,5 Dầu máy 17.5 DIEZEL 99 1573 0.50 1,5 197,7 1200 1.182,5 11.8 215,2 112 1730 0.55 1,5 124,7 1400 1.399,5 14.0 125,2 106 1667 0.50 1,5 60,55 1400 1.257,5 12.6 203,1 158 2558 0.55 1,5 245,9 1950 2.038,9 20.4 157,0 153 2537 0.55 1,5 37,30 2000 2.007,4 20.1 30,0 98 1644 0.40 1,5 181,45 1150 1.049,6 10.5 281,9 161 2600 0.40 1,5 180 1770 1.684 16.8 266,0 181 2968 0.40 1,5 200 2150 1.911,2 19.1 438,8 1381,6 1359 16129 1.359,0 15.642 13.6 156,4 1,868,6 km tiêu thụ Tồn cuối kì 151,5 Căn vào bảng tổn hợp nhập xuất tồn vật tư, phương pháp bình quân gia quyền kế tốn tính đơn giá nhiên liệu tiêu thụ tổng trị giá nhiên liệu tiêu thụ tháng Số CT C23 HT63 Bảng biểu 23 Công ty CP xây dựng số SỔ CÁI TÀI KHOẢN :6272 Chi phí vật liệu Từ ngày 01/9/2009 đến ngày 30/9/2009 Ngày Nội dung CT TKĐƯ Phát sinh Nợ Phát sinh Có CT Dư đầu kỳ 30/9 A Long toán 1111 2.539.000 tiền mua xăng T9/2009 30/9 Chi phí sử dụng dầu 152 140.765.640 SV: Mai Thị Hoa 45 Dư Nợ - Lớp: 27K6.2HN Dư Có Đại học Kinh tế Đà Nẵng HT65 30/9 T9/2009 Kết chuyển chi phí T9/2009 Cộng phát sinh Dư cuối kỳ Chuyên đề tốt nghiệp 154 143.304.640 143.304.640 143.304.640 - Q trình tập hợp chi phí vật liệu thuộc chi phí sản xuất chung tháng thể hịên qua sơ đồ sau : 331 152 6272 154 140.765.640 1111 143.304.640 143.304.640 2.539.000 Đối với nghiệp vụ xuất tiền mặt mua vật liệu đưa vào sử dụng ln khơng qua nhập kho, kế tốn vào phiếu chi hoá đơn bán hàng để định khoản: Nợ TK: chi phí có liên quan (621,6272,6278) Có TK : 1111 Mẫu hoá đơn bán hàng : Bảng biểu 02 Bảng biểu: 24 Mẫu phiếu chi: Đơn vị : Công ty CPXD số Mẫu số C22-H (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC phiếu chi Ngày 20/3/2006 Bộ trưởng BTC) Ngày 30 tháng năm 2009 Số: C23 Nợ : 6272 Có : 1111 Họ tên người nhận tiền: Văn Khắc Long Địa : Lý chi : mua xăng Số tiền : 2.539.000 Viết chữ : hai triệu năm trăm ba mươi chín nghìn Kèm theo Chừng từ gốc Ngày 30 tháng năm 2009 Thủ trưởng đơn vị SV: Mai Thị Hoa Phụ trách kế toán Người lập phiếu Thủ quỹ 46 Người nhận tiền Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp * Kế toán tập hợp chi phí khấu hao TSCĐ: Bảng biểu 25 Bảng trích khấu hao TSCĐ tháng 9/2009 STT Đơn vị nhận Trạm trộn bê tơng - Máy móc, thiết bị - Phương tiện vận tải - Nhà cửa, vật kiến trúc - Thiết bị quản lý - Tài sản khác TK 6274 Tổng Số tiền Ghi 121.129.800 121.129.800 Bang biểu 26 Công ty CP xây dựng số Số CT Ngày CT HT49 30/9 HT65 30/9 SỔ CÁI TK 6274 Chi phí khấu hao TSCĐ Từ ngày 01/9/2009 đến ngày 30/9/2009 Nội dung CT TKĐƯ Phát sinh Phát sinh Nợ Có Dư đầu kỳ Trích KHTSCĐ 214 121.129.800 T9/2009 Kết chuyển chi phí 154 121.129.800 T9/2009 Cộng phát sinh 121.129.800 121.129.800 Dư cuối kỳ Dư Nợ - - * Kế tốn tập hợp chi phí dịch vụ mua ngồi : Các khoản chi phí dịch vụ mua ngồi trạm phương pháp hạch tốn kế tốn Cơng ty thể cụ thể qua sổ TK 6277- Chi phí dịch vụ mua ngồi: SV: Mai Thị Hoa 47 Lớp: 27K6.2HN Dư Có Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp Nghiệp vụ nhận Nợ tiền hỗ trợ bê tơng kế tốn hạch tốn trường hợp: đơn vị sản xuất gặp cố làm gián đoạn sản xuất yêu cầu đặc tính sản phẩm phải sản xuất cung cấp liên tục để tránh dẫn đến thiệt hại lớn trạm khách hàng đồng thời giữ uy tín kinh doanh trạm trộn “nhờ ” trạm trộn khác nội công ty (trường hợp cố hỏng máy trộn) thuê xe vận chuyển bê tông Khi nhận Giấy Báo Nợ kế tốn định khoản : Nợ TK6277 Có TK 336 Hoặc Nợ TK 155 Có TK 336 (Trường hợp thuê xe vận chuyển bê tông) (Trường hợp nhờ trạm trộn) Bảng biểu 27 Công ty CP xây dựng số SỔ CÁI TK 6277 Chi phí dịch vụ mua Từ ngày 01/9/2009 đến ngày 30/9/2009 Số CT Ngà Nội dung CT TKĐƯ Phát sinh Phát sinh y CT Nợ Có Dư đầu kỳ HT39 04/9 Nhận Nợ trạm BTTP Tiền 336 270.000 hỗ trợ BT T9/2009 HT40 04/9 Nhận Nợ trạm BTTP Bỉm 336 8.340.000 Sơn tiền hỗ trợ BT T9/2009 HT42 23/9 Thuê vận chuyển phải trả 331 14.285.714 Cty CP BT&XD Thăng Long HT44 24/9 Thuê c/v phải trả Cty CP 331 40.000.000 BT&XD Thăng Long HT59 30/9 Thuê cân xi măng phải trả 336 3.150.000 XN KD-DV T9/2009 HT65 30/9 Kết chuyển chi phí 154 58.539.714 T9/2009 Cộng phát sinh 58.539.714 58.539.714 Dư cuối kỳ Dư Nợ - - * Chi phí tiền khác : Các khoản chi phí khác phục vụ cho sản xuất nằm ngồi khoản chi phí kể Công ty tập hợp vào TK6278- Chi phí tiền khác SV: Mai Thị Hoa 48 Lớp: 27K6.2HN Dư Có Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp Công ty CP xây dựng số BẢNG BIỂU 28 SỔ CÁI TK 6278 Chi phí băng tiền khác Từ ngày 01/9/2009 đến ngày 30/9/2009 Số CT Ngày CT C04 HT02 05/9 07/9 HT03 07/9 C10 16/9 C12 19/9 HT12 C13 C21 19/9 20/9 27/9 C22 27/9 C24 30/9 HT23 30/9 HT25 30/9 HT47 30/9 Số CT HT49 Ngày CT 30/9 HT55 30/9 HT56 30/9 HT60 30/9 HT65 30/9 Nội dung CT TK ĐƯ Phát sinh Nợ 1111 141 612.000 1.100.952 331 31.941800 1111 290.300 1111 579.056 336 1111 1111 1.000.000 1.424.672 790.354 1111 7.000.000 1111 300.000 141 3.120.000 336 10.595.100 Dư đầu kỳ T toán tiền sửa chữa máy in A.Hà hoàn tạm ứng tiền khám+sửa chữa xe Nén mẫu bê tông phải trả Viện chuyên ngày bê tơng C.Đắc tốn tiền poto tài liệu + ăn ca cho CBCNV Cước phí ĐTdi động+dịch vụ Internet T8 Nhận Nợ Cty thuế mơn Cước phí điện thoại T8 A Long toán tiền mua văn phòng phẩm A.Thành tổ thí nghiệm tốn tiền nén mẫu BT CT Chị Đắc toán tiền ăn ca phục vụ sản xuất C.Tú hoàn tiền tạm ứng vé cầu xe vận chuyển Nhận Nợ xí nghiệp ĐN tiền điện nước T9 Nhận Nợ Cty chi phí khu vực rửa xe T9/2009 Nội dung CT 336 6.906.540 TK ĐƯ Phí quản lý T9 3388 Phân bổ chi phí sửa chữa xe + trạm trộn T9/2009 Chi phí vệ sinh giao dịch đường phố T9/2009 Trích lãi vay Ngân hàng T9/2009 Kết chuyển chi phí T9/2009 Cộng phát sinh 142 3388 Phát sinh Nợ 115.005.40 101.308.56 27.529.500 3388 49.553.100 154 343.679.33 Phát sinh Có Dư Nợ - Dư Có Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có 343.679.334 343.679.334 Dư cuối kỳ SV: Mai Thị Hoa - 49 Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp Chi phí Sản xuất chung phân bổ cho loại sản phẩm sản xuất tháng theo khối lượng sản phẩm Công ty CP xây dựng số Bảng biểu 29 Số CT Ngày CT HT49 30/9 HT65 30/9 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 627 Chi phí sản xuất chung Sản phẩm : Bê tông mác B25, SN18+-12 Từ ngày 01/9/2009 đền ngày 30/9/2009 Nội dung TKĐƯ Phát sinh Phát sinh chứng từ Nợ Có Dư đầu kỳ Chi phí sản 444.143.534 xuất chung T9/2009 Kết chuyển 154 444.143.534 chi phí T9/2009 Cộng 444.143.534 444.143.534 Dư cuối kỳ Dư Nợ - Dư Có - * Đối với khoản chi phí có giá trị nhiều kỳ hạch tốn chi phí sửa chữa nâng cấp TSCĐ, hay chi phí lớn phát sinh đột xuất tập hợp vào TK 142- Chi phí trả trước sau phân bổ dần vào chi phí tháng sau Q trình tập hợp phân bổ chi phí trả trước tháng năm 2009 trạm thể qua sơ đồ sau: 111,141,331,336 142 52.520.294 51.721.621 6278 101.308.560 2.933.355 2.2.4.1.4 Kế tốn tổng hợp chi phí SV: Mai Thị Hoa 50 Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Bảng biểu 30 Số CT Ngày CT HT65 30/9 HT65 30/9 HT65 30/9 HT65 30/9 HT65 30/9 HT65 30/9 HT65 30/9 HT65 30/9 Chuyên đề tốt nghiệp Công ty CP xây dựng số SỔ CÁI TÀI KHOẢN 154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Từ ngày 01/9/2009 đến ngày 30/9/2009 Nội dung CT TKĐƯ Phát sinh Nợ Phát sinh Có Dư đầu kỳ Kết chuyển chi phí T9/2009 Kết chuyển chi phí T9/2009 Kết chuyển chi phí T9/2009 Kết chuyển chi phí T9/2009 Kết chuyển chi phí T9/2009 Kết chuyển chi phí T9/2009 Kết chuyển chi phí T9/2009 Nhập kho thành phẩm T9/2009 Cộng phát sinh Dư cuối kỳ 621 2.465.989.48 622 84.829.835 6271 48.901.708 6272 143.304.640 6274 121.129.800 6277 58.539.714 6278 343.679.334 155 Dư Nợ - 3.266.374.518 3.266.374.518 3.266.374.518 - 2.2.4.2 Kế tốn tính giá thành sản phẩm Phương pháp tính giá thành sản phẩm đơn vị áp dụng phương pháp giản đơn: tổng giá thành sản phẩm tổng chi sản xuất từ số liệu chi phí sản xuất tập hợp theo khoản mục tài khoản: + TK 621- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp + TK622- Chi phí nhân cơng trực tiếp + TK627- Chí phí sản xuất chung Kế tốn lập bảng tính giá thành sản phẩm SV: Mai Thị Hoa 51 Lớp: 27K6.2HN Dư Có Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp Bảng biểu 31 BẢNG QUYẾT TOÁN VẬT TƯ Thánh năm2009 Cát vàng (M3) ĐGB: 64.057 ĐM K.l Tiền Đá (M3) Đơn giá: 109.517 ĐM Lượng Tiền Mác Độ Khối BT sụt lượng Xi măng (kg)PcB40 ĐGBQ 656 ĐM Lượng T.Tiền 875,5 450 393.975 258.447.650 0,630 551,8 35.345.738 0,674 589,98 94.613.309 3,6 … 27.070.936 168,0 465 78.120 51.246.720 0,623 104,7 6.707.145 0,663 111,5 12.205.945 3,72 … 16,0 420 6.720 4.408.320 0,634 10,1 649.542 0,677 10,8 1.186.944 3,15 432,0 386 166.752 109.389.312 0,637 275,3 17.634.515 0,702 303,2 33.203.841 557,9 39,0 343 294 191.360 11.466 125.531.963 7.521.696 0,658 0,676 367,2 26,4 23.524.619 1.688.225 0,705 0,709 393,5 27,6 460 1.572.050 1.031.294.800 0,616 2106,0 134.905.477 0,677 2.420.443 12.102 2.432.545 2.428.430 -4.114,99 1.587.810.411 7.393.052 1.595.749.463 1.593.050.080 -2.699.283 3441,5 61,95 3503,5 3.533 29,5 220.455.261 3.968.195 224.423.455 226.313.381 1.889.926 M350 M400 M300 M300 M250 M200 B25 1417 10+2 18+2 12+2 9-12 9-12 18+- 3417,5 Cộng ĐM 5.505,9 Hao hụt Đm+hh Chi phí thực tế c/l: Ttế-(ĐM+HH) 0.5% SV: Nguyễn Quang Tùng 1.8% 2.2% Phụ gia (L) ĐGBQ: 8.589 ĐM L Tiền Cộng G.T Cộng GT.thực định mức tế 5.367.806 75.527.616 76.107.771 … 432.888 6.677.693 6.728.982 2,9 … 10.760.349 170.988.018 172.301.303 43.093.945 3.027.396 2,74 2,64 … … 13.141.581 884.998 205.292.109 13.122.314 206.868.869 13.223.101 2.314,9 253.523.825 3,68 … 170.414.218 1.590.108.320 1.602.321.253 3.751,5 82,5 3.834,1 3.824,4 -9,7 410.855.205 9.038.815 419.894.020 418,4 -1.056.995 228.072.776 2.447.193.653 20.946.061 2.468.139.714 52 Lớp: 27K6.2HN 418.837.025 228.072.776 227.789.000 -283.776 Tổng C/l 2.465.989.487 -2.150.228 Đại học Kinh tế Đà Nẵng Bảng biểu 32 Loại BT Mác Độ sụt M350 14-17 M400 10+-2 M300 18+-2 M300 12+-2 M250 9-12 M200 9-12 B25 18+-2 Cộng Chuyên đề tốt nghiệp BẢNG TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM Tháng năm 2009 Khối lượng Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC Giá thành Z 875,5 388.438.268 13.488.898 113.781321 168,0 76.107.711 2.588.389 21.833.537 16,0 6.728.982 246.513 2.079.385 432,0 172.301.303 6.655.858 56.143.382 557,9 206.868.869 8.595.609 72.505.538 39,0 13.223.101 600.876 5.068.500 3417,5 1.602.321.253 52.653.692 444.143.534 2.099.118.479 5505,9 3.266.374.518 2.465.989.487 84.829.835 715.555.196 515.708.487 100.529.637 9.054.880 235.100.543 287.970.016 18.892.477 Tuy trạm sản phẩm sản xuất xong đưa tiêu thụ ngay, không qua nhập kho đơn vị mở tài khoản 155- thành phẩm để theo dõi việc tiêu thụ sản phẩm SV: Lê Thị Tuyết 53 Lớp: 27K6.2HN z 589.045 598.391 565.930 544.214 516.168 484.422 614.226 Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp Bảng biểu 33 Công ty CP xây dựng số SỔ CÁI TÀI KHOẢN 155 Thành phẩm Từ ngày 01/9/2009 đến ngày 30/9/2009 Số CT Ngày CT HT39 04/9 HT40 04/9 HT66 HT67 30/9 30/9 HT69 30/9 Nội dung CT TKĐƯ Dư đầu kỳ Nhận Nợ trạm BTTP Tiền hỗ trợ BT T9/2009 Nhận Nợ trạm BTTP Bỉm Sơn tiền hỗ trợ BT T9/2009 Thành phẩm T9/2009 Xuất hàng cho Cty XD số chưa hạch toán doanh thu Giá vốn hàng bán T9/2009 Cộng phát sinh Dư cuối kỳ Phát sinh Nợ 336 47.184.338 336 48.949.112 154 157 3.266.374.518 Phát sinh Có Dư Nợ - Dư Có 485.028.735 632 2.894.398.062 3.362.507.968 3.362.507.986 - Bảng biểu 34 Công ty CP xây dựng số Nội dung SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 155 Thành phẩm Sản phẩm B25, SN= 18+-2 Từ ngày 01/9/2009 đến ngày 30/9/2009 Tồn đầu kỳ Nhập kỳ Xuất kỳ Slg TT Dư đầu kỳ Nhận Nợ XN BTTP Tiền hỗ trợ BT T9/2009 Sản xuất hoàn thành tiêu thụ Dư cuối kỳ Cộng SV: Lê Thị Tuyết Slg (m3) Thành tiền Slg (m3) Thành tiền 3.705.000 3.705.000 3.417,5 2.099.118.479 3.417,5 2.099.118.479 Tồn cuối kỳ S lg TT - 3.423,5 2.102.823.479 54 3.423,5 2.102.823.479 Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp PHẦN III KẾT LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3.1 Nhận xét chung công tác quản lý kinh tế công tác kế tốn Cơng ty cổ phần xây dựng số Dưới góc độ sinh viên thực tập, lần đầu làm quen với thực tế em xin mạnh dạn đưa số đánh giá ưu điểm tồn cần tiếp tục hoàn thiện cơng tác quản lý kinh tế kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bê tông thương phẩm trạm trộn bê tông Bỉm Sơn Công ty cổ phần Xây dựng số 3.1.1 Những ưu điểm * Về máy quản lý: máy quản lý Công ty tổ chức theo kiểu trực tiếp quản lý, chế độ thủ trưởng đảm bảo độ nhanh nhậy xác khâu quản lý, đảm bảo thống đoàn kết nội Công ty giúp đơn vị hoạt động ngày hiệu Cơ cấu tổ chức Công ty gọn nhẹ song đầy đủ phận giám sát chuyên trách mảng như: quản trị, kỹ thuật, kế toán, điều hành sản xuất Là Cơng ty có nhiều năm kinh nghiệm, trải qua 35 năm xây dựng phát triển đến Công ty cỏ phẩn xây dựng số thực trưởng thành phát triển lớn mạnh Bước sang kinh tế thị trường với biến đổi chế quản lý kinh tế chế độ kế tốn ban hành Song Cơng ty thực hoà nhập với chuyển biến chung kinh tế nước, Công ty bước khắc phục khó khăn ban đầu chế quản lý đứng trước cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường Thực tế cho thấy sản phẩm Công ty ngày chiếm ưu thị trường, thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày mở rộng, chất lượng sản phẩm không ngừng nâng cao, chủng loại sản phẩm ngày đa dạng, phong phú điều chứng tỏ nhạy bén quản lý cố gắng tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Cơng ty trở thành đòn bẩy tích cực q trình phát triển lên Công ty Để phù hợp với yêu cầu quản lý nay, kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty quan tâm mức để bước hoàn thiện với biện pháp quản lý kinh tế nói chung Qua 35 năm xây dựng trưởng thành, trải qua nhiều thăng trầm, quy mô Công ty ngày lớn, số lượng sản phẩm làm phong phú, đa dạng đáp ứng yêu cầu thị trường, Công ty CP XD số song hành Tổng công ty cổ phần XNK XD Việt Nam dần vững bước lên, sẵn sàng cho chuyển * Cơng tác kế tốn nói riêng Cơng ty thể ưu điểm cụ thể sau: Thứ nhất: Bộ máy kế tốn Cơng ty nhìn chung thiết kế tương đối SV: Lê Thị Tuyết 55 Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp hoàn chỉnh gọn nhẹ, phù hợp với chức chuyên môn nhiệm vụ nhân viên, phù hợp với yêu cầu quản lý Công ty Thứ hai: Công ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chung để phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh Sử dụng hình thức quy trình hạch tốn vào sổ sách kế toán đơn giản, dễ làm Do với hình thức kế tốn hạn chế số lượng sổ sách cồng kềnh, đồng thời thuận lợi cho Cơng ty sử dụng máy vi tính vào cơng tác kế tốn, giảm bớt khối lượng ghi chép, tạo cho cơng việc kế tốn tổng hợp cuối tháng nhanh chóng, kịp thời khơng bị ứ đọng Thứ ba: Hiện Công ty sử dụng hệ thống chứng từ, bảng biểu kế toán đầy đủ, chấp hành quy định Bộ Tài Chính Mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh có hố đơn, chứng từ hợp lý với nguyên tắc lập, xử lí chứng từ ghi chế độ quản lý để làm ghi chép, hạch toán Các chứng từ đánh số lưu giữ phân loại, quản lý cách khoa học, thuận tiện cho việc kiểm tra kiểm tốn Thứ tư: Cơng ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho Phương pháp đảm bảo cung cấp thơng tin xác, kịp thời tình hình biến động chi phí sản xuất Các chi phí nguyên vật liệu phát sinh Công ty phản ánh kịp thời Việc quản lý tính tốn lượng vật liệu tiêu thụ xát thực khoa học Vì vậy, nguyên vật liệu Công ty phát sinh tương đối lớn chí khó kiển sốt chi phí nhiên liệu tiêu thụ xe vận chuyển bê tông đảm bảo quản lý chặt chẽ, thông tin cung cấp xác kịp thời Từ giúp cho Công ty xây dựng kế hoạch cung cấp nguồn đầu vào hợp lí, đảm bảo q trình sản xuất không bị gián đoạn, đồng thời không bị ứ đọng nguyên vật liệu kho Thứ năm: Đội ngũ cán nhân viên kế tốn cơng ty có trình độ nghiệp vụ, nắm vững am hiểu kỹ thuật hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, nắm vững chế định tài kế tốn cán nhiệt tình công việc Thứ sáu: Việc áp dụng lương theo sản phẩm hoàn thành đạt chất lượng theo quy định Công ty đảm bảo việc gắn thu nhập người lao động với thời gian làm việc kết sản xuất cuối họ, từ góp phần khuyến khích tinh thần lao động, nâng cao ý thức tự giác, tiết kiệm sản xuất công nhân Cơng ty thực trích đúng, trích đủ khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn theo theo chế độ Nhà nước quy định, từ góp phần giảm bớt chi phí sản xuất kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm Thứ bảy: Phương pháp tính giá thành giản đơn mà Cơng ty áp dụng hồn tồn đắn, phù hợp với quy trình cơng nghệ sản phẩm yêu cầu tính giá thành Phương pháp đơn giản mà đảm bảo độ xác, cung cấp thông tin kịp thời cho nhà quản lý doanh nghiệp 3.1.2 Nhược điểm Cơng tác kế tốn kế tốn Cơng ty nói chung tn thủ chế độ kế tốn hành, dần vào ổn định phù hợp với u cầu hạch tồn Cơng ty Tuy SV: Lê Thị Tuyết 56 Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chun đề tốt nghiệp nhiên, kế tốn nói chung kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm có điểm cần bổ xung để ngày hồn thiện cơng tác kế tốn chi phí, nhằm phát huy chức thơng tin kiểm tra kiển sốt chi phí đáp ứng tốt yêu cầu quản lý Sau số tồn cần khắc phục nhằm hoàn thiện cơng tác quản lý kinh tế kế tốn đơn vị: Thứ nhất: Công ty không mở tài khoản 1523-phụ tùng thay Mà phát sinh chi phí phụ tùng thay cáp thép, bi thuỷ lực xe vận chuyển bê tông Thứ hai : chi phí tiền lương Tổ vận chuyển tập hợp vào tài khoản 622-Chi phí nhân cơng trực tiếp chi phí nhiên liệu tiêu thụ cho xe vận chuyển bê tông lại tập hợp vào tài khoản 6272-Chi phí vật liệu, thuộc loại chi phí sản xuất chung Điều không quán Thứ ba: bảng tính phân bổ khấu hao phản ánh phần trị giá khấu hao mà không ghi rõ thời gian sử dụng, tỷ lệ trích khấu hao Thứ tư: phần mềm kế tốn áp dụng cơng ty phần mềm dễ sử dụng song chưa thực ưu việt Trên số tồn cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty cổ phần xây dựng số – phần trạm trộn bê tông Bỉm Sơn Cơng ty cần có đổi để phát huy hồn thiện cơng tác kế tốn, từ nâng cao hiệu cơng tác quản lý tài Cơng ty 3.2 Hồn thiện cơng tác quản lý kinh tế kế tốn Cơng ty CP XD số Qua trình tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn đơn vị nói chung sâu tìm hiểu kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nói riêng, với tư cách sinh viên thực tập, thời gian thực tế hiểu biết hạn hẹp em xin đưa số giả pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị: Ý kiến thứ nhất: Công ty nên mở thêm tài khoản cấp 2: TK 1523-phụ tùng thay để theo dõi tình hình phát sinh sử dụng phụ tùng thay khả vận hành máy móc thiết bị Ý kiến thứ hai : Để hợp lý tạo quán việc phân loại hạch tốn chi phí Cơng ty tập hợp khoản tiền lương tổ vần chuyển bê tơng vào tài khoản 6271- Chi phí nhân viên phân xưởng Vì sản phẩm đơn vị bê tơng tập hợp vào tài khoản 622 có tiền lương tiền ăn ca khoả trích theo lương cơng nhân trực tiếp sản xuất Ý kiến thứ ba: cần lập bảng tính khấu hao tài sản cố định cách chi tiết với đầy đủ thông tin như: tên tài sản cố định, nguyên giá, năm đưa sử dụng, tỷ lệ hao mòn tương ứng với giá trị hao mòn số hao mòn năm trước chuyển sang Ý kiến thứ tư : Sản phẩm đơn vị bê tông thương phẩm hay gọi bê tơng tươi, sản xuất đưa tiêu thụ không qua nhập kho bút tốn Nợ TK 155 / Có TK 154 khơng cần thiết Cơng ty không cần mở TK155 Ý kiến thứ năm: Công ty cần xem xét nâng cấp phần mềm kế toán đưa vào sử dụng phần mềm kế toán khác ưu việt song song với việc đào tạo SV: Lê Thị Tuyết 57 Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp đội ngũ cán kế tốn với trình độ chun mơn cao đồng đáp ứng việc ứng dụng công nghệ tin học đại vào cơng tác kế tốn Công ty Ý kiến thứ sáu: Công ty nên áp dụng thêm hình thức kế tốn quản trị Khác với kế tốn tài chính, kế tốn quản trị cung cấp thơng tin tình hình kinh tế tài cách cụ thể, chi tiết sử dụng số nội dung khoa học khác như: Khoa học thống kê, kinh tế ngành, quản trị kinh doanh Nó coi hệ thống trợ giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp đưa định tối ưu cho trình sản xuất kinh doanh Kế toán quản trị thu thập, xử lý, thống kê thiết kế thơng tin kế tốn để lập báo cáo phù hợp với nhu cầu cụ thể nhà quản trị Thơng tin kế tốn quản trị cung cấp số liệu xác ảnh hưởng yếu tố như: Chi phí cố định, chi phí biến đổi, giá bán, cấu mặt hàng tới lợi nhuận doanh nghiệp Đối với vấn để quản trị chi phí sản xuất giá thành Để quản lý sử dụng có hiệu chi phí quan trọng phải hiểu chi phí hình thành nào? đâu? chi phí liên quan Việc nhận định đánh giá chi phí giúp cho nhà quản lý có sở để đưa định đắn chẳng hạn: giá thành m3 bê tông B25 SN=18+-2 614.226 đ giá bán mà doanh nghiệp chấp nhận Để thực kế tốn quản trị chi phí giá thành doanh nghiệp, Cơng ty tiến hành theo nội dung sau : + Phân loại chi phí sản xuất phục vụ cho kế toán quản trị, để phục vụ cho định sản xuất kinh doanh nhà quản lý cần phải phân loại chi phí, cách ứng xử chi phí theo mức hoạt động thành biến phí định phí chi phí hỗn hợp +Phân loại giá thành theo mục đích kế tốn quản trị nhằm cung cấp thơng tin cho nhà quản trị định đặc biệt việc định giá bán sản phẩm Cần phân loại giá thành theo: Giá thành sản xuất tồn (Định phí tồn bộ) giá thành sản xuất theo biến phí, giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý chi phí cố định Giá thành tồn sản phẩm tiêu thụ Sử dụng phương pháp phân tích kê tốn quản trị như: Phương pháp phân tích báo cáo phận, phương pháp phân tích mối quan hệ khối lượngchi phí - lợi nhuận, phương pháp phân tích điểm hồ vốn để cung cấp thơng tin cho nhà quản lý trường hợp cần thiết SV: Lê Thị Tuyết 58 Lớp: 27K6.2HN Đại học Kinh tế Đà Nẵng Chuyên đề tốt nghiệp KẾT LUẬN Sau thời gian thực tập, nghiên cứu tình hình thực tế Công ty cổ phần xây dựng số 5, chuyên đề tốt nghiệp em hoàn thành với đề tài nghiên cứu kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm, Công ty cổ phần xây dựng số – Phần bê tông thương phẩm trạm trộn bê tông Bỉm Sơn Trải qua khó khăn trở ngại Cơng ty đứng vững ngày lên Trong chuyên đề này, sau nghiên cứu thực tế cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm em xin đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm đơn vị nói riêng, hi vọng góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn Công ty để Công ty ngày phát triển Đây số ý kiến mang tính sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung số khoản hạch toán chưa phù hợp kế tốn CPSX tính giá thành SP nhằm phục vụ cho việc lập báo cáo kế tốn cơng tác kế tốn quản trị Công ty việc sản xuất kinh doanh thuận lợi Trong thời gian thực tập Công ty, em tập trung tìm hiểu trình hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh phần trạm trơn bê tơng Cơng ty, từ hiểu thêm việc vận dụng lý thuyết vào thực tế, góp phần củng cố kiến thức học Song thời gian tìm hiểu thực tế khơng nhiều kiến thức học hạn chế nên chun đề khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô cô Công ty để đề tài nghiên cứu em hoàn thiện Để hoàn thành chuyên đề em xin chân thành cảm ơn Minh Thoa Khoa kế tốn, phòng kế tốn Cơng ty hướng dẫn tận tình, chu đáo giúp em hồn thành chun đề Một lần em xin chân thành cảm ơn ! Sinh viên thực Lê Thị Tuyết SV: Lê Thị Tuyết 59 Lớp: 27K6.2HN ... thực tập, với giúp đỡ cơ, phòng tài kế tốn Công ty, em định chọn đề tài: Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm phần trạm trộn bê tông Công ty cổ phần xây dựng. .. trình kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trạm trộn kỳ kế toán tháng năm 2008 chi tiết cho sản phẩm Bê tông thương phẩm Mác B 25, độ sụt: SN=18+-2 2.2.4 Kế tốn tập hợp chi phí sản. .. chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất 1 .5. 1 Tổ chức cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất 1 .5. 1.1 Đối tượng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất Chi phí sản xuất kinh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm phần trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần xây dựng số 5, Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Bê tông thương phẩm phần trạm trộn bê tông của Công ty cổ phần xây dựng số 5

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay