Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356

57 11 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 14:38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN KHUẤT GIA GARMENT _ Tháng 08/2018 _ Dự án Khuất Gia Garment CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN KHUẤT GIA GARMENT CHỦ ĐẦU TƯ HỘ KINH DOANH KHUẤT GIA GARMENT ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT P Tổng Giám đốc KHUẤT TIẾN DŨNG NGUYỄN BÌNH MINH Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Khuất Gia Garment MỤC LỤC I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết đầu tư dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN 10 I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án 10 I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án 10 I.2 Điều kiện xã hội vùng dự án 15 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường- đầu sản phẩm 17 II.2 Quy mô đầu tư dự án 20 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 20 III.1 Địa điểm xây dựng 20 III.2 Hình thức đầu tư 20 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 20 IV.1 Nhu cầu sử dụng đất dự án 20 IV.2 Phân tích đánh giá yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu dự án 21 CHƯƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 22 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 22 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 23 II.1 Hình thức sản xuất xuất 23 II.2 Thời gian sản xuất xuất sản phẩm 24 II.3 Quy trình thực 26 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Khuất Gia Garment I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 31 II Các phương án xây dựng cơng trình 31 III Phương án tổ chức thực 33 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 33 CHƯƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 34 I Đánh giá tác động môi trường 34 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 34 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 35 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 35 II Tác động dự án tới môi trường 35 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 36 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 37 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 38 II.4.Kết luận: 40 CHƯƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 42 I Tổng vốn đầu tư nguồn vốn dự án 42 II Tiến độ vốn thực dự án 47 III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án 51 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 51 III.2 Phương án vay 52 III.3 Các thông số tài dự án 52 3.1 Kế hoạch hoàn trả vốn vay 52 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn 54 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn có chiết khấu 54 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) 55 KẾT LUẬN 56 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Khuất Gia Garment I Kết luận 56 II Đề xuất kiến nghị 56 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 57 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 57 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 57 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 57 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 57 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 57 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 57 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 57 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 57 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 57 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Khuất Gia Garment CHƯƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư Chủ đầu tư: Hộ Kinh doanh Khuất Gia Garment Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Đại diện pháp luật: Ông Khuất Tiến Dũng Email: khuatvietthuong@gmail.com SĐT: 0967561111 Địa trụ sở: Cụm Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: KHUẤT GIA GARMENT Địa điểm xây dựng: Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 43.478.271.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu hai trăm bảy mươi mốt nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (60%) : 26.086.962.000 đồng - Vốn vay (40%) : 17.391.308.000 đồng III Sự cần thiết đầu tư dự án Năm 2018 dự báo năm khởi sắc có nhiều triển vọng ngành dệt may Tuy nhiên, song hành với hội nhiều khó khăn định Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, thách thức lớn doanh nghiệp Việt Nam chi phí sản xuất ngày tăng lên khả xu hướng dịch chuyển đơn hàng có giá trị thấp nước Banglades, Campuchia tiền lương cho người lao động thấp Mặt khác, tham gia vào chuỗi cung ứng tồn cầu thách thức doanh nghiệp khơng thể bỏ qua xu hướng fast fashion (thời trang ăn liền hay thời trang nhanh) sản xuất thời gian cực ngắn Nếu trước doanh nghiệp mùa đưa mẫu hàng tuần, đặc biệt Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Khuất Gia Garment gần hãng thời trang ngoại Zara, H&M, Topshop đổ vào Việt Nam với giá bình dân, khơng gây áp lực cho doanh nghiệp nước tiến độ sản xuất mà giá Sự góp mặt thương hiệu thời trang cạnh tranh khốc liệt với doanh nghiệp nước lại động lực cho doanh nghiệp nội thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn Xu hướng đòi hỏi doanh nghiệp nước phải chuyển hướng, thay đổi mục tiêu sản xuất kinh doanh thay đổi công nghệ khơng muốn doanh nghiệp ngoại lấn át Đó phải chuyển từ phương thức sản xuất truyền thống chủ yếu gia công sang tự thiết kế sản xuất thành phẩm Ngành may mặc nước cần đầu tư công nghệ đại, xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, nhạy bén với thị trường Với quan điểm phát triển ngành dệt may phải gắn với bảo vệ môi trường xu dịch chuyển lao động nông nghiệp, nông thôn; chuyển mạnh sản xuất từ gia công sang mua nguyên liệu, bán thành phẩm, đảm bảo nâng cao chất lượng, đa dạng hóa mặt hàng xuất lấy xuất làm phương thức sở cho phát triển ngành…, Quy hoạch xây dựng mục tiêu phát triển ngành dệt may trở thành “một ngành công nghiệp mũi nhọn, hướng xuất có khả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước ngày cao; tạo nhiều việc làm cho xã hội” đến năm 2020 xây dựng số thương hiệu tiếng Việt Nam Đến năm 2020, tỷ trọng ngành dệt tăng lên 47%, ngành may giảm 53%; năm 2030, ngành dệt tăng lên 49%, ngành may 51% tồn cấu ngành dệt may Do đó, để góp phần thực mục tiêu định hướng phát triển ngành, Chúng phối hợp Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu lập dự án “Khuất Gia Garment” trình quan ban ngành có liên quan, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Với nội dung thể chi tiết dự án đầu tư IV Các pháp lý        Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Khuất Gia Garment  Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng năm 2016;  Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2017 Quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành luật dược;  Nghị định số 102/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh thuốc;  Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý  chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý  chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng;  Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng;  Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng;  Nghị số 46 - NQ/TW ngày 23/02/2005 Bộ Chính trị BCH TW cơng tác bảo vệ, sở nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình mới;  Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030;  Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;  Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường;  Quyết định số 1081/QĐ-TTg ngày 06/07/2011 Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;  Quyết định số 3218/QĐ-BCT ngày 11/04/2014 Bộ Công Thương việc quy hoạch phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Góp phần thực tốt Quy hoạch phát triển ngành may mặc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Quyết định số 3218/QĐ-BCT ngày 11/04/2014 Bộ Công Thương Với mục tiêu cụ thể sau: Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Khuất Gia Garment - Lấy xuất làm phương thức sở cho phát triển ngành, đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu thị trường nội địa Tập trung phát triển mạnh sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, sản xuất nguyên phụ liệu, nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm ngành; - Xây dựng ngành công nghiệp may mặc trở thành ngành cơng nghiệp mũi nhọn, hướng xuất có khả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nước ngày cao; tạo nhiều việc làm cho xã hội; nâng cao khả cạnh tranh, hội nhập vững vào kinh tế khu vực giới; - Đảm bảo cho ngành dệt may phát triển bền vững, hiệu sở công nghệ đại, hệ thống quản lý chất lượng, quản lý lao động, quản lý môi trường theo chuẩn mực quốc tế; - Đến năm 2020, may mặc xây dựng số thương hiệu tiếng V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng xưởng may quy mô 5.000 m2 - Gia cơng sản phẩm may mặc từ nước ngồi - Sãn xuất sản phẩm từ may mặc phục vụ cho việc xuất mang loại lợi nhuận cho nhà sản xuất địa phương - Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương nói riêng đất nước nói chung - Giải cơng ăn việc làm cho phận người dân địa phương, nâng cao sống cho người dân Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Dự án Khuất Gia Garment CHƯƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Hà Nội nằm chếch phía tây bắc trung tâm vùng đồng châu thổ sông Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh Hưng n phía Đơng, Hòa Bình Phú Thọ phía Tây Hà Nội cách thành phố cảng Hải Phòng 120 km, cách thành phố Nam Định 87 km tạo thành cực Đồng sơng Hồng Sau đợt mở rộng địa giới hành vào tháng năm 2008, thành phố có diện tích 3.324,92 km2, nằm hai bên bờ sông Hồng, tập trung chủ yếu bên hữu ngạn Địa hình Hà Nội thấp dần theo hướng từ Bắc xuống Nam từ Tây sang Đơng với độ cao trung bình từ đến 20 mét so với mực nước biển Nhờ phù sa bồi đắp, ba phần tư diện tích tự nhiên Hà Nội đồng bằng, nằm hữu ngạn sông Đà, hai bên sông Hồng chi lưu sơng khác Phần diện tích đồi núi phần lớn thuộc huyện Sóc Sơn, Ba Vì, Quốc Oai, Mỹ Đức, với đỉnh núi cao Ba Vì (1.281 m), Gia Dê (707 m), Chân Chim (462 m), Thanh Lanh (427 m), Thiên Trù (378 m) Khu vực nội thành có số gò đồi thấp, gò Đống Đa, núi Nùng Thủ Hà Nội có bốn điểm cực là: + Cực Bắc xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn + Cực Tây xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì + Cực Nam xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức + Cực Đông xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 10 Dự án Khuất Gia Garment STT Nội dung Máy móc thiết bị sản xuất Máy gắn chặt an tồn đa 1,1 dụng Chuen Fong Đài Loan Máy thùa khuy Juki Lba1,2 780 Nhật Bản Máy khâu lược JUKI LK1,3 185 Nhật Bản Máy khâu móc SIRUBA 1,4 C007E W222-356 CQ Đài Loan Máy khâu mũi khóa cao tốc 1,5 SIRUBA 747 E Đài Loan Máy khâu mũi khóa xích 1,6 đôi SIRUBA VC 008 Đài Loan Máy khâu mũi khóa kim 1,7 có cắt rìa JUKI/ DDL 8500 Nhật Bản ĐVT Số lượng 371 Đơn giá Thành tiền 7.235.800 34.500 103.500 64.400 193.200 62.100 186.300 40 25.070 1.002.800 80 16.100 1.288.000 20 29.900 598.000 130 25.300 3.289.000 10 57.500 575.000 cái cái cái 1,8 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 Máy khâu mũi khâu xích đôi JUKI MH- 382Nhật Bản Thiết bị cắt tỉa Máy cắt thẳng Z- YG 509 8" Đài Loan Máy cắt thẳng Z- YG 509 10" Đài Loan Máy cắt phận Tzo Sheng 84" Đài Loan Máy cắt băng MBK - D Đài Loan Bàn làm nhãn Đài Loan Bàn cắt 805" * 72.5" Đài Loan Thiết bị cắt xén ủi Bàn để ủi chân không 1HP303 220 VACIP Đài Loan Máy cắt dây tự động 1HP303 221 VACIP Đài Loan Máy may kim để kết may dây thun 1HP- 303 222 VACIP Đài Loan 282.670 cái cái cái 27.600 55.200 27.600 55.200 6.900 20.700 93.150 93.150 3.910 7.820 12.650 50.600 298.655 cái 30 6.900 207.000 8.050 24.150 6.900 20.700 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 43 Dự án Khuất Gia Garment STT 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 III IV V VI Tổng cộng Nội dung Bàn ủi điện 1KW 220 VAC Đài Loan Bàn ủi Đài Loan Thiết bị nặng Máy ép lót Hiệu Bào Ngư D 5305 lớn Đài Loan Máy ép lót Hiệu Bào Ngư D 5306 nhỏ Đài Loan Máy kiểm vải STT- 120 Đài Loan Nồi JT- 800 Đài Loan Máy rà soát kim HN- 610 C Nhật Bản Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí giải phóng mặt Vốn lưu động ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 2.737 13.685 20 1.656 33.120 960.710 271.975 271.975 79.925 79.925 75.900 151.800 130.410 260.820 196.190 196.190 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 596.053 cái cái cái 3,045 1.346.418 1,009 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 0,421 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 0,676 1,178 0,549 3,23 1,147 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 GXDtt * ĐMTL%*1,1 GTBtt * ĐMTL%*1,1 TT m² 132.309 230.514 194.765 81.200 1.493 623.016 3.120 80.000 5.000 1.000 5.000.000 8.000.000 43.478.271 Bảng cấu nguồn vốn dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 44 Dự án Khuất Gia Garment NGUỒN VỐN STT Nội dung I - Xây dựng San lấp Nhà xưởng sản xuất ( tầng) Tầng 1: Kho Nhà ăn + nhà xe Tầng 2: Nhà xưởng sản xuất Nhà trưng bày giới thiệu SP, KD TMDV Hành lang xanh Giao thông nội Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải 10 11 12 13 II I II 1,1 1,2 1,3 1,4 Hệ thống camera giám sát Hệ thống internet Hệ thống chống sét Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết bị Thiết bị mua Việt Nam + Thiết bị văn phòng + Đồ gỗ gia dụng + Xe (9 chỗ ngồi) Thiết bị nhập Máy móc thiết bị sản xuất Máy gắn chặt an toàn đa dụng Chuen Fong Đài Loan Máy thùa khuy Juki Lba-780 Nhật Bản Máy khâu lược JUKI LK- 185 Nhật Bản Máy khâu móc SIRUBA C007E W222-356 CQ Đài Loan Thành tiền Tự có - tự huy động 19.300.000 11.580.000 2.000.000 1.200.000 Vay tín dụng 7.720.000 800.000 3.600.000 2.000.000 5.600.000 2.160.000 1.200.000 3.360.000 1.440.000 800.000 2.240.000 3.200.000 1.920.000 1.280.000 320.000 1.080.000 150.000 150.000 200.000 500.000 100.000 100.000 100.000 192.000 648.000 90.000 90.000 120.000 300.000 60.000 60.000 60.000 128.000 432.000 60.000 60.000 80.000 200.000 40.000 40.000 40.000 200.000 120.000 80.000 9.235.800 2.000.000 1.000.000 500.000 500.000 8.777.835 7.235.800 5.541.480 1.200.000 600.000 300.000 300.000 5.266.701 4.341.480 3.694.320 800.000 400.000 200.000 200.000 3.511.134 2.894.320 103.500 62.100 41.400 193.200 115.920 77.280 186.300 111.780 74.520 1.002.800 601.680 401.120 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 45 Dự án Khuất Gia Garment NGUỒN VỐN STT 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 4,1 4,2 4,3 Nội dung Máy khâu mũi khóa cao tốc SIRUBA 747 E Đài Loan Máy khâu mũi khóa xích đơi SIRUBA VC 008 Đài Loan Máy khâu mũi khóa kim có cắt rìa JUKI/ DDL -8500 Nhật Bản Máy khâu mũi khâu xích đơi JUKI MH- 382Nhật Bản Thiết bị cắt tỉa Máy cắt thẳng Z- YG 509 8" Đài Loan Máy cắt thẳng Z- YG 509 10" Đài Loan Máy cắt phận Tzo Sheng 84" Đài Loan Máy cắt băng MBK - D Đài Loan Bàn làm nhãn Đài Loan Bàn cắt 805" * 72.5" Đài Loan Thiết bị cắt xén ủi Bàn để ủi chân không 1HP303 220 VACIP Đài Loan Máy cắt dây tự động 1HP303 221 VACIP Đài Loan Máy may kim để kết may dây thun 1HP- 303 222 VACIP Đài Loan Bàn ủi điện 1KW 220 VAC Đài Loan Bàn ủi Đài Loan Thiết bị nặng Máy ép lót Hiệu Bào Ngư D 5305 lớn Đài Loan Máy ép lót Hiệu Bào Ngư D 5306 nhỏ Đài Loan Máy kiểm vải STT- 120 Đài Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 1.288.000 772.800 515.200 598.000 358.800 239.200 3.289.000 1.973.400 1.315.600 575.000 345.000 230.000 282.670 169.602 113.068 55.200 33.120 22.080 55.200 33.120 22.080 20.700 12.420 8.280 93.150 55.890 37.260 7.820 4.692 3.128 50.600 30.360 20.240 298.655 179.193 119.462 207.000 124.200 82.800 24.150 14.490 9.660 20.700 12.420 8.280 13.685 8.211 5.474 33.120 960.710 19.872 576.426 13.248 384.284 271.975 163.185 108.790 79.925 47.955 31.970 151.800 91.080 60.720 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 46 Dự án Khuất Gia Garment NGUỒN VỐN STT 4,4 4,5 III IV V VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Loan Nồi JT- 800 Đài Loan Máy rà soát kim HN- 610 C Nhật Bản Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi phí giải phóng mặt Vốn lưu động Thành tiền Tự có - tự huy động Vay tín dụng 260.820 156.492 104.328 196.190 117.714 78.476 596.053 357.632 238.421 1.346.418 807.851 538.567 132.309 79.385 52.924 230.514 138.309 92.206 194.765 116.859 77.906 81.200 48.720 32.480 1.493 896 597 623.016 373.810 249.207 3.120 1.872 1.248 80.000 48.000 32.000 5.000.000 8.000.000 3.000.000 4.800.000 2.000.000 3.200.000 43.478.271 26.086.962 17.391.308 60% 40% II Tiến độ vốn thực dự án Bảng tiến độ đầu tư dự án Tiến độ thực STT Nội dung Thành tiền Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 2019 2020 47 Dự án Khuất Gia Garment Tiến độ thực STT Nội dung I Xây dựng San lấp Nhà xưởng sản xuất ( tầng) Tầng 1: Kho Nhà ăn + nhà xe Tầng 2: Nhà xưởng sản xuất Nhà trưng bày giới thiệu SP, KD TMDV Hành lang xanh Giao thông nội Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống xử lý chất thải - 10 11 12 13 II I II 1,1 1,2 1,3 Hệ thống camera giám sát Hệ thống internet Hệ thống chống sét Hệ thống phòng cháy chữa cháy Thiết bị Thiết bị mua Việt Nam + Thiết bị văn phòng + Đồ gỗ gia dụng + Xe (9 chỗ ngồi) Thiết bị nhập Máy móc thiết bị sản xuất Máy gắn chặt an toàn đa dụng Chuen Fong Đài Loan Máy thùa khuy Juki Lba780 Nhật Bản Máy khâu lược JUKI LK185 Nhật Bản Thành tiền 2019 2020 19.300.000 2.000.000 16.140.000 2.000.000 3.160.000 3.600.000 2.000.000 2.880.000 1.600.000 720.000 400.000 5.600.000 4.480.000 1.120.000 3.200.000 2.560.000 640.000 320.000 1.080.000 150.000 150.000 256.000 864.000 150.000 150.000 64.000 216.000 200.000 200.000 500.000 100.000 100.000 100.000 500.000 100.000 100.000 100.000 200.000 200.000 9.235.800 2.000.000 1.000.000 500.000 500.000 8.777.835 7.235.800 9.235.800 2.000.000 1.000.000 500.000 500.000 8.777.835 7.235.800 103.500 103.500 193.200 193.200 186.300 186.300 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 48 Dự án Khuất Gia Garment Tiến độ thực STT 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 Nội dung Máy khâu móc SIRUBA C007E W222-356 CQ Đài Loan Máy khâu mũi khóa cao tốc SIRUBA 747 E Đài Loan Máy khâu mũi khóa xích đơi SIRUBA VC 008 Đài Loan Máy khâu mũi khóa kim có cắt rìa JUKI/ DDL 8500 Nhật Bản Máy khâu mũi khâu xích đơi JUKI MH- 382Nhật Bản Thiết bị cắt tỉa Máy cắt thẳng Z- YG 509 8" Đài Loan Máy cắt thẳng Z- YG 509 10" Đài Loan Máy cắt phận Tzo Sheng 84" Đài Loan Máy cắt băng MBK - D Đài Loan Bàn làm nhãn Đài Loan Bàn cắt 805" * 72.5" Đài Loan Thiết bị cắt xén ủi Bàn để ủi chân không 1HP303 220 VACIP Đài Loan Máy cắt dây tự động 1HP303 221 VACIP Đài Loan Máy may kim để kết may dây thun 1HP- 303 222 VACIP Đài Loan Bàn ủi điện 1KW 220 VAC Đài Loan Bàn ủi Đài Loan Thiết bị nặng Thành tiền 2019 2020 1.002.800 1.002.800 1.288.000 1.288.000 598.000 598.000 3.289.000 3.289.000 575.000 575.000 282.670 282.670 55.200 55.200 55.200 55.200 20.700 20.700 93.150 93.150 7.820 7.820 50.600 50.600 298.655 298.655 207.000 207.000 24.150 24.150 20.700 20.700 13.685 13.685 33.120 960.710 33.120 960.710 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 49 Dự án Khuất Gia Garment Tiến độ thực STT 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 III IV V VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Máy ép lót Hiệu Bào Ngư D 5305 lớn Đài Loan Máy ép lót Hiệu Bào Ngư D 5306 nhỏ Đài Loan Máy kiểm vải STT- 120 Đài Loan Nồi JT- 800 Đài Loan Máy rà soát kim HN- 610 C Nhật Bản Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Chi phí giải phóng mặt Vốn lưu động Thành tiền 2019 2020 271.975 271.975 79.925 79.925 151.800 151.800 260.820 260.820 196.190 196.190 596.053 298.027 298.027 1.346.418 1.241.291 105.126 132.309 132.309 230.514 230.514 194.765 194.765 81.200 81.200 1.493 1.493 623.016 521.009 3.120 102.007 3.120 80.000 80.000 5.000.000 5.000.000 8.000.000 8.000.000 43.478.271 30.679.318 12.798.953 70,56% 29,44% Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 50 Dự án Khuất Gia Garment III Hiệu mặt kinh tế xã hội dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 43.478.271.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ bốn trăm bảy mươi tám triệu hai trăm bảy mươi mốt nghìn đồng) Trong đó: - Vốn huy động (tự có) (60%) : 26.086.962.000 đồng - Vốn vay (40%) : 17.391.308.000 đồng Cấu trúc vốn (1.000 đồng) STT 43.478.271 Vốn tự có (huy động) 26.086.962 Vốn vay Ngân hàng 17.391.308 Tỷ trọng vốn vay 40,00% Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 60,00% Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn sau: - Từ gia công - Từ xuất hàng may mặc Các nguồn thu thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay % 3% "" "" Chi phí bảo trì thiết bị 5% Chi phí vận hành dự án Chi phí nguyên vật liệu Chi phí tu sửa Chi phí lương Chi phí BHYT,BHXH,BHTN 20% 40% 1% "" "" Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Doanh thu Doanh thu Doanh thu Bảng tính Bảng tính Chi phí khác 5% Doanh thu Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 51 Dự án Khuất Gia Garment Chế độ thuế % 20 Thuế TNDN III.2 Phương án vay Số tiền : 17.391.308.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 9%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 9% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 7.2% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 40%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 60%; lãi suất vay dài hạn 9%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Mức lương trung bình nhân viên (1.000 đồng) TT Chức danh Giám đốc Phó giám đốc Số lượng Lương Tổng lương tháng 25.000 25.000 20.000 40.000 Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt Chi phí BHXH, Tổng BHYT lương năm (tháng) 5.375 325.000 8.600 520.000 Chi phí BHXH, BHYT (năm) 69.875 111.800 52 Dự án Khuất Gia Garment TT Chức danh Số lượng Quản lí Nhân viên Bảo vệ Bếp Bốc vác Công nhân TỔNG 12 5 20 400 450 Lương Tổng lương tháng 10.000 50.000 7.000 84.000 5.000 25.000 6.000 30.000 7.000 140.000 5.000 2.000.000 2.394.000 Chi phí BHXH, Tổng BHYT lương năm (tháng) 10.750 650.000 18.060 1.092.000 5.375 325.000 6.450 390.000 30.100 1.820.000 430.000 26.000.000 514.710 31.122.000 Chi phí BHXH, BHYT (năm) 139.750 234.780 69.875 83.850 391.300 5.590.000 6.691.230 Như vậy, thông qua bảng lương thấy rõ dự án giúp giải cho 400 việc làm, với mức lương trung bình nhân viên triệu đồng/tháng, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân địa phương Dự án khai thác mạnh điều kiện đất đai, kinh tế - xã hội, theo quy hoạch địa phương thủ tướng phủ phê duyệt Bên cạnh đó, dự án góp phần giải tạo 400 công ăn việc làm cho người dân địa phương, nâng cao thu nhập người dân ổn định sống, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cộng đồng dân cư Dự án góp phần đem lại phần nguồn thu cho chủ đầu tư đồng thời giúp tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua thuế, loại phí, lệ phí Đẩy mạnh việc thơng thương, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thực chủ trương, quy hoạch thành phố Dự án khai xây dựng sở may mặc địa phương, góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế thông qua hoạt động xuất khẩu, đóng góp vào việc nâng cao ngân sách địa phương Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình khoảng - tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án Kết phân tích hiệu kinh tế dự án cho thấy tính hiệu dự án mang lại, tạo giá trị thặng dư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương Các tiêu tài dự án như: NPV > 0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… minh chứng cho thấy tính hiệu cao mặt kinh tế dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 53 Dự án Khuất Gia Garment 3.2 Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 2,68 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 403% trả nợ 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án 3,06 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo 3,06 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Như thời gian hồn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động 3.4 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp = 1,9 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,9 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 7,2%) Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 54 Dự án Khuất Gia Garment t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm tháng tính từ ngày hoạt động 3.5 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 7,28%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 38.368.555.000 đồng Như vòng 20 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 38.368.555.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.6 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 18,540%>7,20% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 55 Dự án Khuất Gia Garment KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: + Các tiêu tài dự án như: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương trung bình 1-3 tỷ đồng, thông qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho 400 lao động địa phương, giúp ổn định nâng cao sống cho người dân Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế” II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 56 Dự án Khuất Gia Garment PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt 57 ... đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Khu vực xây dựng Dự án Xã Trạch Mỹ Lộc, Huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội III.2 Hình thức đầu tư Dự án Khuất Gia Garment đầu tư theo hình thức xây dựng IV... 2020, may mặc xây dựng số thương hiệu tiếng V.2 Mục tiêu cụ thể - Xây dựng xưởng may quy mô 5.000 m2 - Gia công sản phẩm may mặc từ nước - Sãn xuất sản phẩm từ may mặc phục vụ cho việc xuất mang... Tư Dự án Việt 17 Dự án Khuất Gia Garment Trong mảng may, xu hướng dịch chuyển sản xuất quốc gia có chi phí lao động giá rẻ Mảng may công ty may mặc đánh giá thâm dụng lao động, đó, thực quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356, Dự án Xây dựng Xưởng sản xuất và Phát triển may mặc Khuất Gia Garment 0918755356

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay