Dự án Đầu Tư nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Chiếu xạ TPHCM 0918755356

74 14 2
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 14:38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG ĐỊA ĐIỂM: KHU CÔNG NGHỆ CAO, QUẬN 9, TP.HCM Tháng ……./2018 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ ÁNH DƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ DỰ ÁN VIỆT PHẠM QUỐC VINH NGUYỄN BÌNH MINH ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ MỤC LỤC CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 16 II.1 Đánh giá nhu cầu thị trường 16 II.2 Quy mô sản xuất dự án 20 III Địa điểm hình thức đầu tư xây dựng dự án 21 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 21 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 23 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 23 II Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, cơng nghệ 24 II.1 Xử lý Vật liệu (Chế tạo màng lọc kỹ thuật chiếu chùm ion gia tốc) 24 II.2 Công nghệ lưu hoá chất đàn hồi 24 II.3 Các quy trình biến tính vật liệu polyme xạ 26 II.4 Xử lý Môi trường (Xử lý nguồn nước thải xạ) 28 II.5 Làm khói nhà máy công nghệ xạ 29 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ II.6 Khử trùng dụng cụ y tế 31 II.7 Xử lý xạ thực phẩm 34 CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 47 I Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 47 II Các phương án xây dựng cơng trình 47 III Phương án tổ chức thực 48 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 48 CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHỊNG 50 I Đánh giá tác động mơi trường 50 I.1 Giới thiệu chung: 50 I.2 Các quy định hướng dẫn môi trường 50 I.3 Các tiêu chuẩn môi trường áp dụng cho dự án 51 I.4 Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 51 II Tác động dự án tới môi trường 52 II.1 Nguồn gây ô nhiễm 52 II.2 Mức độ ảnh hưởng tới môi trường 53 II.3 Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực dự án tới môi trường 55 II.4 Kết luận: 57 CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 58 I Tổng vốn đầu tư dự án 58 II Nguồn vốn thực dự án 60 III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án 68 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án 68 III.2 Phương án vay 68 III.3 Các thông số tài dự án 69 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ KẾT LUẬN 72 I Kết luận 72 II Đề xuất kiến nghị 72 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 74 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án 74 Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án 74 Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án 74 Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án 74 Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án 74 Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án 74 Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án 74 Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án 74 Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án 74 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tư - Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Công nghệ Chiếu Xạ Ánh Dương - Mã số thuế: 0315183389 cấp ngày 24/7/2018, nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch Và Đầu tư Tp.HCM ; Đại diện pháp luật: Ông Phạm Quốc Vinh Chức vụ: Giám đốc Địa trụ sở: 19M Đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM II Mơ tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Địa điểm xây dựng: Khu cơng nghệ cao, Quận 9, Tp.HCM Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tư dự án: 838.929.809.000 đồng (Tám trăm ba mươi tám tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu tám trăm linh chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 251.678.943.000 đồng + Vốn vay: 601.553.366.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Công nghệ xạ trình xử lý xạ liên quan tới biến đổi hoá - lý, lý - sinh vật chất hấp thụ xạ lượng cao Sự kiện xảy từ thời điểm khoảng 10-15 giây sau hạt xạ qua vật chất, tạo ion hạt trạng thái kích thích tới thời điểm phản ứng hố học hồn thành Nói chung biến đổi hố học kết thúc vòng vài mili giây vài phút Những trình diễn trước sau thời điểm 10-15 giây thường đối tượng nghiên cứu lĩnh vực hoá xạ sinh học xạ Từ nhiều năm nay, công nghệ xạ trở thành công cụ đổi công nghiệp, làm tăng hiệu công nghiệp, tăng suất lao động, tiết kiệm lượng bảo vệ mơi trường Có thể nêu số thành tựu điển hình cơng nghệ xạ thời gian gần đây: ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ - Các máy gia tốc ion nặng (máy cấy ion) tạo vi mạch với kích thước 0,1 µm Ở Nhật Bản có tới 400 máy cấy ion làm việc lĩnh vực bán dẫn vi điện tử - 100% vật liệu vách ngăn loại pin siêu nhỏ vật liệu polyme xử lý xạ - Vật liệu sợi composit SiC loại vật liệu sử dụng kỹ thuật hàng không vũ trụ xử lý xạ, chịu tới nhiệt độ 1800oC, xử lý nhiệt chịu nhiệt độ 1200oC - Hàng năm kỹ thuật xử lý bề mặt tồn giới sử dụng 20 triệu hóa chất, 40% lượng hố chất bay vào khí gây ô nhiễm môi trường tạo hiệu ứng nhà kính Kỹ thuật xử lý xạ cho 1% lượng hóa chất bay vào mơi trường - 80% bao bì thực phẩm Châu Âu Bắc Mỹ xử lý bề mặt xạ - 90% lượng SO2 85% lượng NOx chất độc từ khói cơng nghiệp biến thành phân bón dùng nơng nghiệp xử lý xạ electron Quá trình cho phép giảm đáng kể hiệu ứng nhà kính Trái đất trận mưa axít - Trong cơng nghiệp sản xuất dụng cụ y tế, 40% đến 50% sản phẩm khử trùng công nghệ xạ Dự báo năm tới tỷ lệ đạt tới 80% - Trong thực phẩm, chiếu xạ sử dụng để làm giảm loại bỏ nguy gây bệnh thực phẩm sinh Tùy thuộc vào liều lượng, số tất mầm bệnh sinh vật, vi sinh vật, vi khuẩn, virus có thực phẩm bị phá hủy trở nên khơng có khả sinh sản Chiếu xạ sử dụng làm giảm tổn thất sau thu hoạch Bên cạnh việc làm giảm tác nhân gây bệnh, chiếu xạ tác động tới tế bào, làm chậm tốc độ tác động enzym vốn sản sinh trình tự nhiên tác nhân làm thay đổi thực phẩm Do làm chậm q trình hư hỏng, chín hay mọc mầm rau củ - Có 40 nước với 120 chủng loại thực phẩm thương mại hoá thực phẩm chiếu xạ Xử lý xạ từ nhiều năm trở thành lĩnh vực nghiên cứu phát triển quan trọng quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) khuyến cáo tài trợ ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Với ứng dụng điển hình, hiệu Cơng nghệ xạ trên, Dự án đầu tư máy chiếu xạ ILU 14 Công ty CP Công nghệ chiếu xạ Ánh Dương (CT Ánh Dương) tập trung nghiên cứu ứng dụng triển khai vào lĩnh vực tiềm như: công nghiệp, vật liệu, môi trường, dụng cụ y tế thực phẩm Vì vậy, Cơng Ty CP Công nghệ Chiếu Xạ Ánh Dương phối hợp công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Dự Án Việt tiến hành nghiên cứu xây dựng “Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ” TP HCM nhằm phát huy tiềm mạnh doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Quốc hội; Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014 Quốc hội; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn đầu tư xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường V Mục tiêu dự án - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiếu xạ vào lĩnh vực vật liệu mới, xử lý môi trường, công nghiệp lĩnh vực tiềm khác - Phối hợp với nhà chuyên môn chuyên gia lĩnh vực công nghệ xạ đào tạo đội ngũ nhà nghiên cứu trẻ thành phố khu vực - Chiếu xạ sản phẩm bao gồm thực phẩm, dụng cụ y tế, dược phẩm, mỹ phẩm sản phẩm khác có nhu cầu chiếu xạ trùng tiệt trùng - Góp phần giải cơng ăn việc làm cho phận lớn người dân - Góp phần vào phát triển kinh tế địa phương đất nước nói chung ĐVTV: Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Vị trí địa lý: Thành phố Hồ Chí Minh có toạ độ 10°10' – 10°38' Bắc 106°22' – 106°54' Đơng, phía Bắc giáp tỉnh Bình Dương, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đơng Đông Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Tây Nam giáp tỉnh Long An Tiền Giang Nằm miền Nam Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh cách Hà Nội 1.730 km theo đường bộ, trung tâm thành phố cách bờ biển Đông 50 km theo đường chim bay  Khí hậu thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh nằm vùng nhiệt đới gió mùa cận xích đạo Cũng tỉnh Nam bộ, đặc điểm chung khí hậu-thời tiết TP HCM nhiệt độ cao năm có hai mùa mưa - khơ rõ ràng làm tác động chi ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ phối môi trường cảnh quan sâu sắc Mùa mưa từ tháng đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Theo tài liệu quan trắc nhiều năm trạm Tân Sơn Nhất, qua yếu tố khí tượng chủ yếu; cho thấy đặc trưng khí hậu Thành Phố Hồ Chí Minh sau: - Lượng xạ dồi dào, trung bình khoảng 140 Kcal/cm2/năm Số nắng trung bình/tháng 160-270 Nhiệt độ khơng khí trung bình 27 0C Nhiệt độ cao tuyệt đối 400C, nhiệt độ thấp tuyệt đối 13,80C Tháng có nhiệt độ trung bình cao tháng (28,80C), tháng có nhiệt độ trung bình thấp khoảng tháng 12 tháng (25,70C) Hàng năm có tới 330 ngày có nhiệt độ trung bình 25-280C Ðiều kiện nhiệt độ ánh sáng thuận lợi cho phát triển chủng loại trồng vật nuôi đạt suất sinh học cao; đồng thời đẩy nhanh trình phân hủy chất hữu chứa chất thải, góp phần làm giảm nhiễm mơi trường thị - Lượng mưa cao, bình quân/năm 1.949 mm Năm cao 2.718 mm (1908) năm nhỏ 1.392 mm (1958) Số ngày mưa trung bình/năm 159 ngày Khoảng 90% lượng mưa hàng năm tập trung vào tháng mùa mưa từ tháng đến tháng 11; hai tháng thường có lượng mưa cao Các tháng 1, 2, mưa ít, lượng mưa không đáng kể Trên phạm vi không gian thành phố, lượng mưa phân bố khơng đều, có khuynh hướng tăng dần theo trục Tây Nam - Ðông Bắc Ðại phận quận nội thành huyện phía Bắc thường có lượng mưa cao quận huyện phía Nam Tây Nam - Ðộ ẩm tương đối khơng khí bình qn/năm 79,5%; bình qn mùa mưa 80% trị số cao tuyệt đối tới 100%; bình qn mùa khơ 74,5% mức thấp tuyệt đối xuống tới 20% - Về gió, Thành phố Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng hai hướng gió chủ yếu gió mùa Tây - Tây Nam Bắc - Ðơng Bắc Gió Tây -Tây Nam từ Ấn Ðộ Dương thổi vào mùa mưa, khoảng từ tháng đến tháng 10, tốc độ trung bình 3,6m/s gió thổi mạnh vào tháng 8, tốc độ trung bình 4,5 m/s Gió Bắc- Ðơng Bắc từ biển Đơng thổi vào mùa khô, khoảng từ tháng 11 đến tháng 2, tốc độ trung bình 2,4 m/s Ngồi có gió tín phong, hướng Nam - Ðơng Nam, khoảng từ tháng đến tháng tốc độ trung bình 3,7 m/s Về TP HCM thuộc vùng gió bão Năm 1997, biến động tượng El-Nino gây nên bão số 5, phần huyện Cần Giờ bị ảnh hưởng mức độ nhẹ  Ðịa chất - đất đai ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 10 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT V VI Nội dung Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Chi phí thuê đất Tổng cộng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 0,109 Giá gói thầu XDtt * ĐMTL%*1,1 207.454 0,132 Giá gói thầu TBtt * ĐMTL%*1,1 588.300 GXDtt * ĐMTL%*1,1 3.297.567 GTBtt * ĐMTL%*1,1 1.973.759 1,73 0,444 TT 60.000 1% m2 6.563.661 176.000.000 838.929.809 88.000 2.000 II Nguồn vốn thực dự án Bảng cấu nguồn vốn dự án STT Nội dung Thành tiền I Xây dựng Khu chiếu xạ Kho khô Kho lạnh Khu hành Khu nhà nghỉ tạm cho CN tăng ca Bãi xe (Nơi đậu cho xe giao nhận hàng) Bãi xe CBCN viện công ty Trạm phát điện Khu nghiên cứu 190.700.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 3.500.000 NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 42.907.500 147.792.500 6.000.000 14.000.000 9.000.000 21.000.000 9.000.000 21.000.000 1.050.000 2.450.000 4.500.000 1.350.000 3.150.000 4.500.000 1.350.000 3.150.000 1.500.000 450.000 1.050.000 1.000.000 10.000.000 300.000 3.000.000 700.000 7.000.000 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 60 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II III Nội dung Khu đóng gói dán nhãn Khu nghiên cứu đào tạo Kho lưu trữ mẫu Nơi tập trung container xuất nhập hàng Khu hành Giao thơng nội Hệ thống cấp nước tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nước tổng thể Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống camera giám sát Hệ thống xử lí chất thải Thiết bị Máy gia tốc tuyến tính ILU 14 phát chùm EB X ray Máy phát điện dự phòng Hệ làm lạnh trung tâm Hệ đo liều hấp thụ (máy quang phổ) Liều kế phim B3000 Xe nâng Thiết bị văn phòng Thiết bị phòng thí nghiệm Chi phí quản lý dự án Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 27.000.000 8.100.000 18.900.000 8.000.000 2.400.000 5.600.000 1.500.000 450.000 1.050.000 28.500.000 8.550.000 19.950.000 3.500.000 8.000.000 1.050.000 2.400.000 2.450.000 5.600.000 2.000.000 600.000 1.400.000 2.000.000 600.000 1.400.000 1.500.000 450.000 1.050.000 1.000.000 300.000 700.000 700.000 210.000 490.000 2.000.000 600.000 1.400.000 444.880.000 133.464.000 311.416.000 400.000.000 120.000.000 280.000.000 11.500.000 3.450.000 8.050.000 13.800.000 4.140.000 9.660.000 4.600.000 1.380.000 3.220.000 1.380.000 6.600.000 2.000.000 414.000 1.980.000 600.000 966.000 4.620.000 1.400.000 5.000.000 1.500.000 3.500.000 9.375.151 2.812.545 6.562.606 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 61 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT IV V VI Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự phòng phí Chi phí th đất Thành tiền NGUỒN VỐN Tự có - tự Vay tín huy động dụng 11.410.997 3.423.299 7.987.698 1.014.238 304.271 709.967 2.900.487 870.146 2.030.341 1.369.191 410.757 958.434 207.454 62.236 145.218 588.300 176.490 411.810 3.297.567 989.270 2.308.297 1.973.759 592.128 1.381.632 60.000 18.000 42.000 6.563.661 176.000.000 1.969.098 52.800.000 4.594.563 123.200.000 838.929.809 251.678.943 601.553.366 30,00% 70,00% ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 62 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 63 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Bảng tiến độ thực STT Nội dung I Xây dựng Khu chiếu xạ Kho khô Kho lạnh Khu hành Khu nhà nghỉ tạm cho CN tăng ca Bãi xe (Nơi đậu cho xe giao nhận hàng) Bãi xe CBCN viện công ty Trạm phát điện Khu nghiên cứu Khu đóng gói dán nhãn Khu nghiên cứu đào tạo Kho lưu trữ mẫu Nơi tập trung container xuất nhập hàng Khu hành Giao thơng nội Hệ thống cấp nước tổng thể 10 11 12 13 14 15 16 Tiến độ thực 1/8/2018 76.280.000 8.000.000 12.000.000 12.000.000 1/8/2019 54.450.000 6.000.000 9.000.000 9.000.000 1/8/2020 59.970.000 6.000.000 9.000.000 9.000.000 1.400.000 1.050.000 1.050.000 1.800.000 1.350.000 1.350.000 1.800.000 1.350.000 1.350.000 600.000 450.000 450.000 400.000 300.000 300.000 4.000.000 3.000.000 3.000.000 10.800.000 8.100.000 8.100.000 3.200.000 2.400.000 2.400.000 600.000 450.000 450.000 11.400.000 8.550.000 8.550.000 1.400.000 1.050.000 1.050.000 3.200.000 2.400.000 2.400.000 800.000 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 1/8/2021 1.200.000 64 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT 17 18 19 20 21 II III Nội dung Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống nước tổng thể Hệ thống phòng cháy chữa cháy Hệ thống camera giám sát Hệ thống xử lí chất thải Thiết bị Máy gia tốc tuyến tính ILU 14 phát chùm EB X ray Máy phát điện dự phòng Hệ làm lạnh trung tâm Hệ đo liều hấp thụ (máy quang phổ) Liều kế phim B3000 Xe nâng Thiết bị văn phòng Thiết bị phòng thí nghiệm Chi phí quản lý dự án Tiến độ thực 1/8/2018 1/8/2019 1/8/2020 800.000 1.200.000 600.000 900.000 400.000 600.000 280.000 420.000 800.000 1.200.000 1/8/2021 231.180.000 213.700.000 200.000.000 200.000.000 11.500.000 - 13.800.000 - 2.300.000 2.300.000 1.380.000 - 2.200.000 4.400.000 2.000.000 5.000.000 2.343.788 2.343.788 ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 2.343.788 2.343.788 65 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT IV V VI Nội dung Tiến độ thực 1/8/2018 Chi phí tư vấn đầu tư 8.424.353 xây dựng Chi phí lập báo cáo 1.014.238 nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo 2.900.487 nghiên cứu khả thi Chi phí thiết kế vẽ thi 1.369.191 cơng Chi phí lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn 207.454 nhà thầu, đánh giá nhà thầu Chi phí lập hồ sơ mời 588.300 thầu, lựa chọn nhà thầu Chi phí giám sát thi cơng 1.319.027 xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt 1.025.656 thiết bị Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động mơi trường Dự phòng phí Chi phí th 176.000.000 đất 1/8/2019 1/8/2020 1/8/2021 2.986.644 941.544 1.036.996 - - 948.104 - ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 60.000 6.563.661 66 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ STT Tổng cộng Tỷ lệ (%) Nội dung Tiến độ thực 1/8/2018 1/8/2019 263.048.140 290.960.432 31,36% ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 34,68% 1/8/2020 1/8/2021 62.313.788 222.607.449 7,43% 26,53% 67 Dự án Nghiên cứu phát triển cơng nghệ chiếu xạ III Phân tích hiệu kinh tế phương án trả nợ dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tư dự án: 838.929.809.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm ba mươi tám tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu tám trăm linh chín nghìn đồng) Trong đó: + Vốn huy động (tự có): 251.678.943.000 đồng + Vốn vay: 601.553.366.000 đồng STT Cấu trúc vốn (1.000 đồng) Vốn tự có (huy động) Vốn vay Ngân hàng Tỷ trọng vốn vay Tỷ trọng vốn chủ sở hữu 838.929.809 251.678.943 601.553.366 70,00% 30,00% Dự kiến đầu vào dự án: Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí tiền lương Chi phí bảo hiểm Chi phí điện nước Chi phí vận hành dự án Chi phí khác % 5% "" "" 5% "" "" 3% 13% 1% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tư thiết bị Bảng tính Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu III.2 Phương án vay - Số tiền: 601.553.366.000đồng - Thời hạn: 10 năm (120 tháng) - Ân hạn: năm Lãi suất, phí : Tạm tính lãi suất 9%/năm (tùy thời điểm theo lãi suất ngân hàng) ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 68 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Lãi vay, hình thức trả nợ gốc Thời hạn trả nợ vay 10 năm Lãi suất vay cố định 9% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu (tạm tính) 6% /năm Chi phí sử dụng vốn bình quân WACC Hình thức trả nợ: 8,25% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn tính sở tỷ trọng vốn vay 70%; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 30%; lãi suất vay dài hạn 9%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 6%/năm III.3 Các thơng số tài dự án a Kế hoạch hoàn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 88,79 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính tốn kèm theo) cho thấy, khả trả nợ cao, trung bình dự án có khả trả nợ, trung bình khoảng 150% trả nợ b Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hồn vốn dự án là3,45lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đảm bảo bằng3,45đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi vốn có dư, cần xác định số tháng năm thứ để xác định thời gian hồn vốn xác Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư ĐVTV: Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 69 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Như thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động c Khả hồn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hoàn vốn phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Như PIp =1,80 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tư đảm bảo 1,80 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 8,25%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 11đã hồn vốn có dư Do ta cần xác định số tháng cần thiết năm thứ 10 Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Kết tính tốn: Tp = năm 2tháng tính từ ngày hoạt động d Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tư dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 8,25%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 612.099.165.000 đồng Như vòng 10 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt sau trừ giá trị đầu tư qui giá là: 612.099.165.000 đồng> chứng tỏ dự án có hiệu cao ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 70 Dự án Nghiên cứu phát triển cơng nghệ chiếu xạ e Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 17,160% > 8,25% số lý tưởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời ĐVTV: Cơng ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 71 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích trên, cho thấy hiệu tương đối cao dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho người dân vùng Cụ thể sau: - Các tiêu tài dự án như: NPV > 0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế - Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phương thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án - Hàng năm giải việc làm cho khoảng từ 100 – 150 lao động địa phương Góp phần phát huy tiềm năng, mạnh địa phương; đẩy nhanh tốc độ phát triển khoa học công nghệ địa phương, xây dựng tạo bước chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ chúng tơi để chúng tơi triển khai bước theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 72 Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ ĐVTV: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Dự Án Việt 73 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội (IRR) dự án 74 ... án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ Với ứng dụng điển hình, hiệu Cơng nghệ xạ trên, Dự án đầu tư máy chiếu xạ ILU 14 Công ty CP Công nghệ chiếu xạ Ánh Dương (CT Ánh Dương) tập trung nghiên. .. thức đầu tư xây dựng dự án III.1 Địa điểm xây dựng Dự án xây dựng Khu Công nghệ cao, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh III.2 Hình thức đầu tư Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ đầu tư theo.. .Dự án Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu xạ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án Đầu Tư nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Chiếu xạ TPHCM 0918755356, Dự án Đầu Tư nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Chiếu xạ TPHCM 0918755356

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay