Bài tập học kỳ luật hình sự 8 điểm

11 6 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 08:37

Theo các ý kiến thống nhất hiện nay, tội giết người xâm phạm quyền sống của con ngươì. Trong số các quyền nhân thân, quyền sống của con người là quyền tự nhiên, thiêng liêng và cao quý nhất, không một quyền nào có thể so sánh được. Bởi lẽ, con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Khi quyền sống của con người bị xâm phạm thì mục tiêu phấn đấu của loài người sẽ trở nên vô nghĩa; động lực phát triển của xã hội sẽ bị triệt tiêu. Thêm vào đó, con người còn là chủ thể của quan hệ xã hội, nếu quyền sống của con người bị xâm phạm thì các quan hệ xã hội sẽ bị phá vỡ. Chính vì những lí do trên mà mục tiêu bảo vệ quyền sống của con người luôn được đặt lên hàng đầu đối với mọi dân tộc, mọi quốc gia, mọi thời đại và mọi chế độ. Trong số các tội xâm phạm nhân thân thì tội giết người được qui định đầu tiên và là một trong ba tội có hình phạt nghiêm khắc nhất tử hình. Thực tế xã hội hiện nay cho thấy, cùng với sự phát triển của xã hội, nhất là trong giai đoạn thời kì kinh tế nước ta hội nhập với kinh tế thế giới thì các loại tội phạm nói chung cũng như cũng như tội giết người nói riêng càng trở nên phức tạp hơn. Nhận thức được tầm quan trọng của viêc phòng chống tội phạm, dựa trên kiến thức về lí luận và thực tiễn , em đã chọn đề tài số 3 cho bài tập lớn học kì môn Luật hình sự Việt Nam. Đây là tình huống liên quan đến tội giết người được qui định tại Khoản 1 Điều 123 BLHS. LỜI NÓI ĐẦU Theo ý kiến thống nay, tội giết người xâm phạm quyền sống ngươì Trong số quyền nhân thân, quyền sống người quyền tự nhiên, thiêng liêng cao q nhất, khơng quyền so sánh Bởi lẽ, người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Khi quyền sống người bị xâm phạm mục tiêu phấn đấu lồi người trở nên vơ nghĩa; động lực phát triển xã hội bị triệt tiêu Thêm vào đó, người chủ thể quan hệ xã hội, quyền sống người bị xâm phạm quan hệ xã hội bị phá vỡ Chính lí mà mục tiêu bảo vệ quyền sống người đặt lên hàng đầu dân tộc, quốc gia, thời đại chế độ Trong số tội xâm phạm nhân thân tội giết người qui định ba tội có hình phạt nghiêm khắc nhất- tử hình Thực tế xã hội cho thấy, với phát triển xã hội, giai đoạn thời kì kinh tế nước ta hội nhập với kinh tế giới loại tội phạm nói chung như tội giết người nói riêng trở nên phức tạp Nhận thức tầm quan trọng viêc phòng chống tội phạm, dựa kiến thức lí luận thực tiễn , em chọn đề tài số cho tập lớn học kì mơn Luật hình Việt Nam Đây tình liên quan đến tội giết người qui định Khoản Điều 123 BLHS Do kiến thức lí luận thực tế hạn chế nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận bảo thầy cô để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! NỘI DUNG TÌNH HUỐNG A có ý định giết chị C (là vợ A) để tự lấy nhân tình A bỏ thuốc độc vào ấm thuốc bắc chị C làm chị C bị ngộ độc không chết, tổn hại sức khoẻ khơng đáng kể Khoảng tháng sau đó, A tán thuốc ngủ thành bột trộn với bột sắn dây Chị C khơng biết bột sắn dây có trộn thuốc ngủ nên pha cốc uống tử vong A bị kết án tội giết người theo khoản Điều 123 BLHS Phân tích dấu hiệu xác định động phạm tội lỗi A hành vi phạm tội tình nêu Phân tích dấu hiệu thuộc mặt khách quan tội phạm tình nêu Xác định giai đoạn thực tội phạm hình phạt cao mà tòa án áp dụng với hành vi phạm tội A? Giả định trước thực hành vi phạm tội tình nêu trên, A bị kết án tội trộm cắp tài sản chưa xóa án tích, lần phạm tội A bị coi tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? Theo điều 123 BLHS quy định : Tội giết người Người giết người thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân tử hình: a) Giết 02 người trở lên; b) Giết người 16 tuổi; c) Giết phụ nữ mà biết có thai; d) Giết người thi hành cơng vụ lý công vụ nạn nhân; đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo mình; e) Giết người mà liền trước sau lại thực tội phạm nghiêm trọng tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; g) Để thực che giấu tội phạm khác; h) Để lấy phận thể nạn nhân; i) Thực tội phạm cách man rợ; k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp; l) Bằng phương pháp có khả làm chết nhiều người; m) Thuê giết người giết người th; n) Có tính chất đồ; o) Có tổ chức; p) Tái phạm nguy hiểm; q) Vì động đê hèn Phạm tội khơng thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm Người chuẩn bị phạm tội này, bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm Người phạm tội bị cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG Phân tích dấu hiệu xác định động phạm tội lỗi A hành vi phạm tội tình nêu Động phạm tội hiểu động lực bên thúc đẩy người phạm tội thực hành vi phạm tội (có thể hiểu nguyên nhân tinh thần tội phạm) Trong tình dấu hiệu xác định động phạm tội A hành vi phạm tội giết chị C (là vợ A) muốn để tự lấy nhân tình Đây động đê hèn: mang tính ích kỷ cao, bội bạc, phản trắc Việc tự lấy nhân tình A xem động lực (các nhu cầu lợi ích) bên thúc đẩy tâm A thực hành vi giết người ( giết vợ chị C) nguy hiểm cho xã hội bị luật hình cấm Trong tội phạm thực với hình thức lỗi cố ý có động phạm tội, tức động lực thúc đẩy, kích thích người phạm tội thực tội phạm Trong tình này, động A có giết C để tự lấy nhân tình mục đích cuối mà A mong muốn đạt C chết Do đó, lỗi A xác định lỗi cố ý Ngoài ra, theo điều 10 BLHS , cố ý phạm tội phạm tội trường hợp sau đây: Người phạm tội nhận thức rõ hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu hành vi mong muốn hậu xảy Người phạm tội nhận thức rõ hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu hành vi xảy ra, khơng mong muốn có ý thức để mặc cho hậu xảy Như vậy, vào khoản điều 10 BLHS lỗi A xác định lỗi cố ý trực tiếp Vì A nhận thức rõ hành vi giết người (giết vợ chị C) nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu chị C chết mong muốn hậu chị C chết xảy ra, đó, lỗi A xác định lỗi cố ý trực tiếp Phân tích dấu hiệu thuộc mặt khách quan tội phạm tình nêu Mặt khách quan tội phạm mặt bên tội phạm Bất kỳ tội phạm thể bên ngoài, phản ánh giới khách quan Mặt khách quan tội phạm có dấu hiệu: hành vi nguy hiểm cho xã hội, hậu tác hại hành vi gây ra, mối quan hệ nhân hành vi nguy hiểm hậu tác hại, thời gian, địa điểm, phương pháp, phương tiện công cụ thực tội phạm Trong tình mặt khách quan tội giết người có hành vi tước đoạt mạng sống người khác Hành vi A theo đề hoàn toàn đủ sở để hình thành mặt khách quan tội phạm giết người - Hành vi: Hành vi A hành vi cố ý tước đoạt tính mạng người khác cách trái pháp luật Tội giết người A coi cấu thành tội phạm vật chất Việc làm A ( bỏ thuốc độc vào ấm thuốc bắc chị C tán thuốc ngủ thành bột trộn với bột sắn dây) hành vi đê hèn, ích kỉ để thỏa mãn nhu cầu lợi ích cá nhân, không làm tổn hại sức khỏe mà tước đoạt tính mạng chị C, gây nguy hiểm cho xã hội quy định BLHS - Hậu quả: Không làm tổn hại sức khỏe mà tước đoạt tính mạng chị C, gây tổn thương tinh thần cho gia đình ( cha, mẹ, cái, cơ, dì, ) chị C bất bình xã hội Thiệt hại gây trực tiếp hành vi trái pháp luật - Mối quan hệ nhân hành vi hậu quả: Hành vi A bỏ thuốc độc vào ấm thuốc bắc chị C làm chị C bị ngộ độc không chết, tổn hại sức khoẻ không đáng kể A tán thuốc ngủ thành bột trộn với bột sắn dây chị C làm chị C uống tử vong - Địa điểm: Tại nhà anh A chị C - Phương pháp, thủ đoạn: A bỏ thuốc độc vào ấm thuốc bắc chị C A tán thuốc ngủ thành bột trộn với bột sắn dây chị C - Phương tiện, công cụ phạm tội: A sử dụng chất độc thuốc ngủ để tác động lên chị C Xác định giai đoạn thực tội phạm hình phạt cao mà tòa án áp dụng với hành vi phạm tội A? Cũng hoạt động khác người xã hội, hành vi phạm tội diễn theo trình định Người cố ý phạm tội ln mong muốn thực trọn vẹn q trình để đạt mục đích Để đánh giá mức độ thực tội phạm qua có sơ sở để xác định phạm vi trách nhiệm hình người phạm tội, luật hình Việt Nam phân biệt ba mức độ thực tội phạm : chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt tội phạm hồn thành (trong bao gồm trường hợp: tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội) Ở đây, để tự lấy nhân tình, A có ý định giết C Như A giết C với mục đích phản bội để thỏa mãn việc cưới vợ lẽ Ý đinh giết C A thực sau: “ A bỏ thuốc độc vào ấm thuốc bắc chị C làm chị C bị ngộ độc không chết, tổn hại sức khoẻ không đáng kể Khoảng tháng sau đó, A tán thuốc ngủ thành bột trộn với bột sắn dây chị C bột sắn dây có trộn thuốc ngủ nên pha cốc uống tử vong.” Như vậy, mục đích giết chị C A hồn thành Từ chi tiết trên, ta xác định hành vi phạm tội A thuộc giai đoạn tội phạm hồn thành Vì mặt lý luận tội phạm hoàn thành trường hợp hành vi phạm tội làm thỏa mãn tất dấu hiệu nêu cấu thành tội phạm Người phạm tội thực hết hành vi dấu hiệu khách quan cấu thành, tức cấu thành tội phạm qui định hành vi khách quan người phạm tội thực hết Theo điểm q khoản điều 123BLHS quy định người giết người động đê hèn bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân tử hình Vì vậy, hình phạt cao mà tòa án áp dụng với hành vi phạm tội A hình phạt tử hình Giả định trước thực hành vi phạm tội tình nêu trên, A bị kết án tội trộm cắp tài sản chưa xóa án tích, lần phạm tội A bị coi tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? Theo quy định Điều 53 BLHS : Tái phạm, tái phạm nguy hiểm Tái phạm trường hợp bị kết án, chưa xóa án tích mà lại thực hành vi phạm tội cố ý thực hành vi phạm tội tội phạm nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng vô ý Những trường hợp sau coi tái phạm nguy hiểm: a) Đã bị kết án tội phạm nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng cố ý, chưa xóa án tích mà lại thực hành vi phạm tội tội phạm nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng cố ý; b) Đã tái phạm, chưa xóa án tích mà lại thực hành vi phạm tội cố ý Theo quy định Điều 168 BLHS về: Tội cướp tài sản Người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực tức khắc có hành vi khác làm cho người bị cơng lâm vào tình trạng chống cự nhằm chiếm đoạt tài sản, bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể từ 11% đến 30%; d) Sử dụng vũ khí, phương tiện thủ đoạn nguy hiểm khác; đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; e) Phạm tội người 16 tuổi, phụ nữ mà biết có thai, người già yếu người khơng có khả tự vệ; g) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; h) Tái phạm nguy hiểm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; b) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương thể từ 31% đến 60%; c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 18 năm đến 20 năm tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; b) Gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe 01 người mà tỷ lệ tổn thương thể 61% trở lên gây thương tích gây tổn hại cho sức khỏe 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương thể người 31% trở lên; c) Làm chết người; d) Lợi dụng hồn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp Người chuẩn bị phạm tội này, bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm Người phạm tội bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm tịch thu phần toàn tài sản => Như vậy, để biết hành vi A tái phạm hay tái phạm nguy hiểm cần phải xác định hành vi trộm cắp tài sản mà trước C thực thuộc vào khoản Điều 168 BLHS 2015 Nếu A bị kết án theo khoản 1, khoản khoản điều 168 hành vi mà A thực lúc tái phạm, thuộc vào khoản , khoản khoản điều 168 A bị coi tái phạm nguy hiểm KẾT LUẬN Khép lại vụ án ta rút kết luận sau: Giết người hành vi gây xâm hại lớn tới tính mạng sức khỏe người, hành vi gây nên hậu khó lường trước cho cá nhân người cho tồn xã hội Trên tình phạm tội giết người số nhiều tình phạm tội giết người xảy thực tế Mỗi trường hợp có hình thức, thủ đoạn thực tội phạm khác việc lựa chọn hình thức phạm tội thực mục đich cuối tội phạm nhằm xâm hại đến tính mạng, sức khỏe người gây hậu xấu cho xã hội Vì vậy, cần ngăn chăn kịp thời xử phạt nghiêm khắc tội phạm đó.Vì người cần phải có ý thức việc phòng chống tội phạm giết người Và đưa xét xử vụ án liên quan đến loại tội phạm này, Tòa án cần có kết luận xác việc định tội đinh khung hình phạt để phạt người tội TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Trường đại học Luật Hà Nội ( Năm XB 2017) Giáo trình luật hình Việt Nam, NXB Công An Nhân Dân, HN 2- Trường đại học Luật Hà Nội ( Năm XB 2016) Giáo trình luật hình Việt Nam ( Phần tội phạm- 1), NXB Hồng Đức- Hội luật Gia Việt Nam, HCM 3- Trường đại học Kiểm Sát Hà Nội ( Năm XB 2014) Giáo trình luật hình Việt Nam ( Phần chung), NXB Chính Trị Quốc Gia, HN 4- BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017, NXB Chính Trị Quốc Gia thật 5- Một số website: -http://hinhsu.luatviet.co/dong-co-pham-toi-cua-toi-pham -https://sites.google.com/a/ecolaw.vn/bo-luat-hinh-su-2015-sua-doi-2017 -https://repository.vnu.edu -https://luatminhgia.com.vn/kien-thuc-hinh-su/tu-van-ve-cac-giai-doan-thuchien-toi-pham -https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat01-VBHN-VPQH-2017-Bo-luat-Hinh-su -https://tuvanphapluat.vn/tu-van-luat-hinh-su/khung-hinh-phat-doi-voi-toitrom-cap-tai-san-duoc-quy-dinh-the-nao -http://diendanphapluat.vn/hinh-su/kien-thuc-luat-hinh-su/the-nao-la-taipham-tai-pham-nguy-hiem MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU NỘI DUNG Phân tích dấu hiệu xác định động phạm tội lỗi A hành vi phạm tội tình nêu Phân tích dấu hiệu thuộc mặt khách quan tội phạm tình nêu Xác định giai đoạn thực tội phạm hình phạt cao mà tòa án áp dụng với hành vi phạm tội A? Giả định trước thực hành vi phạm tội tình nêu trên, A bị kết án tội trộm cắp tài sản chưa xóa án tích, lần phạm tội A bị coi tái phạm hay tái phạm nguy hiểm? .6 KẾT LUẬN 10 11 ... tội đinh khung hình phạt để phạt người tội TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Trường đại học Luật Hà Nội ( Năm XB 2017) Giáo trình luật hình Việt Nam, NXB Cơng An Nhân Dân, HN 2- Trường đại học Luật Hà Nội (... Năm XB 2016) Giáo trình luật hình Việt Nam ( Phần tội phạm- 1), NXB Hồng Đức- Hội luật Gia Việt Nam, HCM 3- Trường đại học Kiểm Sát Hà Nội ( Năm XB 2014) Giáo trình luật hình Việt Nam ( Phần chung),... Theo điểm q khoản điều 123BLHS quy định người giết người động đê hèn bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân tử hình Vì vậy, hình phạt cao mà tòa án áp dụng với hành vi phạm tội A hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập học kỳ luật hình sự 8 điểm, Bài tập học kỳ luật hình sự 8 điểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay