chinh hugo

76 6 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/08/2018, 02:17

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ CHINH Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH - XÃ BA TRẠI HUYỆN BA VÌ -THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chun ngành: Chăn ni Thú y Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ CHINH Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN VÀ LỢN CON THEO MẸ TẠI TRẠI NGUYỄN THANH LỊCH - XÃ BA TRẠI HUYỆN BA VÌ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y Lớp: K46 - Chăn nuôi Thú y - N01 Khoa: Chăn ni Thú y Khóa học: 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn: TS Nguyễn Thu Trang Thái Nguyên, năm 2018 LỜI CẢM ƠN Trong q trình hướng tới thành cơng người ngồi cố gắng nỗ lực thân không nhắc đến giúp đỡ, hỗ trợ người xung quanh Có kết ngày hôm nay, nhận bảo tận tình giáo hướng dẫn, giúp đỡ thầy cô giáo Khoa Chăn nuôi Thú y trại lợn Nguyễn Thanh Lịch - huyện Ba Vì - thành phố Hà Nội Qua đây, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới: Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm Khoa Chăn ni Thú y tồn thể thầy giáo Khoa Chăn nuôi Thú y tạo điều kiện thuận lợi cho phép tơi thực khóa luận Tôi xin cảm ơn lãnh đạo trại lợn Nguyễn Thanh Lịch kỹ sư, tồn thể cơng nhân trang trại tạo điều kiện giúp đỡ bảo nhiều kiến thức thực tế giúp tơi hồn thành tốt q trình thực tập Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo TS Nguyễn Thu Trang động viên, giúp đỡ hướng dẫn bảo tơi suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, người thân bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ động viên tơi suốt q trình học tập vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Trần Thị Chinh DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết sản xuất trại Bảng 4.1 Tình hình đẻ lợn nái .42 Bảng 4.2 Một số tiêu số lượng lợn loại lợn nái 43 Bảng 4.3 Một số tiêu khối lượng lợn loại lợn nái .44 Bảng 4.4 Kết phòng bệnh cho đàn lợn 46 Brng 4.5 Kết chẩn đoán bệnh cho đàn lợn 52 Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn 53 Bảng 4.7 Kết thực số công tác khác .54 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CP: Charoen Pokphand cs: Cộng Kg: Kilogam L11: Landrace 11 MMA: Metritis - Mastitis – Agalactia P: Mức độ sai khác PED: Porcine Epidemic Diarrhoea TT: Thể trọng MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG .ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .iii MỤC LỤC iv PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Điều kiện sở nơi thực tập 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Cơ cấu tổ chức trại 2.1.3 Cơ sở vật chất trại 2.1.4 Thuận lợi khó khăn trại 2.1.5 Đối tượng kết sản xuất trang trại 2.2 Cơ sở tài liệu liên quan đến chuyên đề 2.2.1 Những hiểu biết trình chăm sóc ni dưỡng lợn nái sinh sản 2.2.2 Kỹ thuật nuôi dưỡng lợn theo mẹ 14 2.2.3 Những hiểu biết phòng trị bệnh vật ni 17 2.2.4 Những hiểu biết số bệnh thường gặp đàn lợn nái sinh sản lợn 21 2.3 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến chuyên đề 31 2.3.1 Tình hình nghiên cứu nước 31 2.3.2 Tình hình nghiên cứu nước .32 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 34 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 34 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành .34 3.3 Nội dung thực 34 3.4 Các tiêu phương pháp thực 34 3.4.1 Các tiêu theo dõi 34 3.4.2 Phương pháp theo dõi 35 3.4.3 Phương pháp xác định tiêu 35 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 35 PHẦN 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .36 4.1 Công tác chăn nuôi 36 4.2 Tình hình đẻ, số lượng khối lượng lợn lợn nái .41 4.2.1 Tình hình đẻ đàn lợn nái trại 41 4.2.2 Số lượng lợn loại lợn nái 42 4.2.3 Khối lượng lợn loại lợn nái .44 4.3 Kết phòng bệnh cho lợn 45 4.4 Cơng tác chẩn đốn bệnh cho đàn lợn 46 4.4.1 Bệnh xảy lợn nái 46 4.4.2 Bệnh xảy lợn 49 4.5 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn 53 4.6 Kết thực công tác khác 54 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 55 5.1 Kết luận 55 5.2 Đề nghị 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .57 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Trong năm gần đây, chăn ni lợn giữ vai trò quan trọng ngành nông nghiệp Việt Nam Con lợn xếp hàng đầu vật nuôi, cung cấp phần lớn thực phẩm cho người tiêu dùng, phân bón cho sản xuất nơng nghiệp, giải cơng ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập nâng cao hội làm giàu cho nhân dân Do nhu cầu tiêu thụ thịt nước tăng nhanh, đặc biệt thịt nạc, cạnh tranh gay gắt chất lượng giá lợn giống, lợn sản phẩm chế biến từ thịt lợn thị trường nước quốc tế, nhiều hộ nông dân, trang trại chăn nuôi lợn nước ta cố gắng chuyển phương thức chăn nuôi truyền thống chủ yếu dựa vào kinh nghiệm vốn có nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp sang chăn nuôi theo hướng công nghiệp Đảng Nhà nước tạo điều kiện để ngành chăn nuôi lợn đạt tốc độ phát triển cao với số lượng đàn lớn Ba Vì huyện có ngành chăn ni ngày phát triển mạnh, có nhiều trang trại chăn ni lợn ngoại với quy mô lớn mở năm gần Để nâng cao hiệu sản xuất chăn nuôi, chất lượng giống tiền đề quan trọng, chất lượng đàn nái sinh sản có ảnh hưởng đến suất, định đến số lượng giống sản xuất Việc đánh giá suất sinh sản đòi hỏi cấp thiết người làm cơng tác chọn giống nhân giống vật nuôi Bên cạnh tiến đạt ngành chăn ni lợn gặp khơng khó khăn, đặc biệt kỹ thuật, tình hình dịch bệnh đàn lợn nái lợn theo mẹ Xuất phát từ tình hình thực tế trên, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với 53 Trại bị mắc dịch PED vào tháng 5/2017 gây ảnh hưởng lớn đến việc chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh, gây tổn thất lớn cho trang trại 4.5 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn Sau phát lợn bị bệnh, kịp thời tiến hành điều trị Kết điều trị bệnh cho đàn lợn thể bảng 4.6 Bảng 4.6 Kết điều trị bệnh cho đàn lợn Số lợn điều trị (con) Số lợn khỏi bệnh (con) Tỷ lệ khỏi (%) Viêm tử cung 48 47 97,92 Bại liệt 66,67 Viêm vú 5 100 Sót 21 21 100 Tiêu chảy 103 99 96,12 Viêm phổi 56 55 98,21 Viêm khớp 8 100 Ỉa chảy (PED) 250 223 89,20 Phân trắng lợn 59 55 93,22 Tên bệnh Qua bảng 4.6 cho thấy: + Đối với bệnh lợn nái: Trong 48 lợn mắc bệnh viêm tử cung mà tơi điều trị có 47 khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 97,92% Điều trị mắc bệnh bại liệt có khỏi bệnh đạt 66,67% Điều trị mắc bệnh viêm vú có khỏi bệnh đạt 100% Bệnh sót điều trị 21 có 21 khỏi bệnh đạt 100% Sau điều trị kết khỏi bệnh đạt tỷ lệ cao: từ 66,67% 100% + Đối với bệnh lợn con: Bệnh tiêu chảy điều trị 103 có 99 khỏi bệnh đạt tỷ lệ 96,12% Điều trị 56 mắc bệnh viêm phổi có 55 khỏi 54 bệnh đạt 98,21% Điều trị mắc bệnh viêm khớp có khỏi bệnh đạt 100% Điều trị 250 mắc ỉa chảy (PED) có 223 khỏi đạt 89,20% Điều trị 59 mắc bệnh phân trắng có 55 khỏi bệnh đạt 93,22% Sau điều trị kết khỏi bệnh đạt tỷ lệ tương đối cao: từ 89,20% - 100% 4.6 Kết thực công tác khác Số lợn thực (con) Số lợn an toàn (con) Tỷ lệ an toàn (%) Đỡ đẻ lợn 207 207 100 Cắt đuôi lợn 1793 1793 100 Tiêm sắt, bấm số tai 1420 1420 100 Mổ hecni 19 17 89,47 Thiến lợn đực 353 353 100 Nội dung công việc Xuất lợn 1200 1200 100 Bảng 4.7 Kết thực số công tác khác Qua bảng 4.7 cho thấy: Đã đỡ đẻ cho 207 lợn nái, cắt đuôi cho 1793 lợn con, tiêm sắt, bấm số tai cho 1420 lợn thiến cho 353 lợn đực, kết công việc đạt an toàn 100% Riêng việc mổ hecni có số lợn an tồn 17/19 con, có bị chết lợn nhỏ, sức đề kháng nhiều máu nên tỷ lệ đạt an toàn 89,47% Tham gia kỹ sư công nhân việc xuất lợn con, thực 1200 đạt an toàn 100% 55 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập trại lợn nái Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội với đề tài: “Thực quy trình chăm sóc, ni dưỡng phòng trị bệnh cho lợn nái sinh sản lợn theo mẹ trại Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội”, chúng tơi có số kết luận sau: Quy trình chăm sóc, ni dưỡng lợn trại Nguyễn Thanh Lịch thực nghiêm ngặt, theo quy trình cơng ty chăn ni CP Việt Nam Tình hình đẻ đàn lợn nái ni trại lợn Nguyễn Thanh Lịch tương đối tốt với tỷ lệ lợn nái đẻ bình thường 71,88%, đẻ khó can thiệp kích tố chiếm tỷ lệ 22,66%, lợn nái đẻ khó can thiệp tay chiếm 5,46% Các tiêu số lượng, khối lượng lợn + Số lượng lợn lợn L11 lợn CP909 tương ứng là: - Số lợn đẻ ra/lứa: 11,36 11,62 - Số lợn sống đến 24h: 10,80 11,02 - Số lợn sống đến 21 ngày (cai sữa): 10,38 10,86 + Khối lượng lợn lợn L11 lợn CP909 tương ứng là: - Khối lượng sơ sinh/ con: 1,47 kg 1,43 kg - Khối lượng sơ sinh/ ổ: 16,70 kg 15,55 kg - Khối lượng 21 ngày (cai sữa)/ con: 5,90 kg 5,79 kg - Khối lượng 21 ngày (cai sữa)/ ổ: 62,11 kg 59,34 kg 56 Kết phòng bệnh lợn đạt chất lượng cao với số lượng từ 1142 - 2289 lợn phòng bệnh tiêu chảy, cầu trùng, thiếu máu, suyễn, hội chứng còi cọc tỷ lệ an tồn phòng bệnh 100% Lợn nái trại thường mắc bệnh: bệnh viêm tử cung (37,5%), bại liệt sau đẻ (2,34%), viêm vú (3,90%), sót (16,41%) Lợn thường mắc bệnh: tiêu chảy (29,18%), viêm phổi (15,86%), viêm khớp (2,26%), tiêu chảy cấp PED (70,82%), phân trắng (16,71%) Kết điều trị cho lợn nái đạt hiệu lực cao: tỷ lệ khỏi viêm vú sót đạt 100%, tỷ lệ khỏi bệnh viêm tử cung đạt 97,92%, bệnh bại liệt đạt 66,67% Hiệu lực điều trị bệnh cho lợn con: tỷ lệ khỏi bệnh tiêu chảy 96,12%, viêm phổi 98,21%, viêm khớp 100%, ỉa chảy PED 89,20%, phân trắng 93,22% 5.2 Đề nghị - Trại lợn cần trì làm tốt công tác vệ sinh thú y, sát trùng dụng cụ chăn nuôi, khu vực chuồng trại người trước vào khu vực trại - Tăng cường chăm sóc quản lý tốt lợn sơ sinh lợn theo mẹ, hạn chế thấp tỷ lệ chết, mang lại kinh tế cao - Hướng dẫn kiểm tra công việc công nhân để kịp thời điều chỉnh, đối tượng tham gia trực tiếp vào công tác chăn nuôi, ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh tế 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Archie Hunter, Phạm Gia Ninh, Nguyễn Đức Tâm (2000), Sổ tay dịch bệnh động vật, Nxb Bản đồ, Hà Nội, tr 53, 204 – 207 Bilken (1994), Quản lý lợn nái lợn hậu bị để sinh sản có hiệu quả, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Nguyễn Xn Bình (2000), Phòng trị bệnh heo nái - heo - heo thịt, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Trần Thị Dân (2004), Sinh sản heo nái sinh lý heo con, Nxb Nơng nghiệp, thành phố Hồ Chí Minh Phạm Hữu Doanh, Lưu Kỷ (2003), Kỹ thuật nuôi lợn nái mắn đẻ sai con, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Đồn Kim Dung, Lê Thị Tài (2002), Phòng trị bệnh lợn nái để sản xuất lợn thịt siêu nạc xuất khẩu, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội Đồn Thị Kim Dung (2004), Sự biến động số vi khuẩn hiếu khí đường ruột, vai trò E coli hội chứng têu chảy lợn con, phác đồ điều trị, Luận án tiến sỹ Nông Nghiệp, Hà Nội Trần Tiến Dũng, Dương Đình Long, Nguyễn Văn Thanh (2002), Sinh sản gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Chí Dũng (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh vi khuẩn E.coli hội chứng tiêu chảy lợn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc biện pháp phòng trị, Luận án thạc sỹ khoa học Nông nghiệp 10 Nguyễn Văn Điệp, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Hòa, Yamaguchi (2014), “Một số đặc điểm dịch tễ bệnh lý bệnh tiêu chảy thành dịch lợn số tỉnh phía Bắc Việt Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XXI (số 2), tr 43 - 55 58 11 Trần Đức Hạnh (2013), Nghiên cứu vai trò gây bệnh Escherichia coli, Salmonella Clostridium perfringens gây tiêu chảy lợn nái tình phía Bắc biện pháp phòng trị, Luận án tiến sỹ Nơng nghiệp 12.Nguyễn Bá Hiên, Huỳnh Thị Mỹ Lệ (2012), Giáo trình bệnh truyền nhiễm thú y, Nhà xuất Đại học Nông Nghiệp, Hà Nội 13 Phạm Sỹ Lăng, Phan Địch Lân, Trương Văn Dung (2002), Bệnh phổ biến lợn biện pháp phòng trị, tập II, Nxb Nơng nghiệp Hà Nội 14 Phạm Sỹ Lăng (2009), “Bệnh tiêu chảy vi khuẩn lợn biện pháp phòng trị”, Tạp chí khoa học thú y, tập XVI (số 5) 15 Nguyễn Đức Lưu, Nguyễn Hữu Vũ (2004), Một số bệnh quan trọng lợn, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 16 Lê Văn Năm (1999), Cẩm nang bác sĩ thú y hướng dẫn phòng trị bệnh lợn cao sản, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 17 Nguyễn Ngọc Phụng (2004), Công tác vệ sinh thú y chăn nuôi lợn, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội 18 Trần Văn Phùng, Từ Quang Hiển, Trần Thanh Vân, Hà Thị Hảo (2004), Giáo trình chăn ni lợn, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 19 Pierre Brouillet, Bernard Farouilt (2003), Điều trị viêm vú lâm sàng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 20 Lê Văn Tạo, Khương Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vui, Đồn Băng Tâm (1993), “Nghiên cứu chế tạo vacxin E coli uống phòng bệnh phân trắng lợn con”, Tạp chí Nơng nghiệp Thực phẩm, số 9, Trang 324 - 325 21 Phạm Ngọc Thạch (1996), Một số tiêu lâm sàng, phi lâm sàng gia súc, viêm ruột ỉa chảy biện pháp phòng trị, Luận án Tiến sĩ Nơng nghiệp 59 22 Trịnh Đình Thâu, Nguyễn Văn Thanh (2010), Tình hình viêm tử cung đàn lợn nái ngoại biện pháp phòng trị, Tạp chí KHKT thú y tập 17 23 Nguyễn Văn Thiện (2010), Phương pháp nghiên cứu chăn nuôi thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 24 Nguyễn Tất Toàn, Đỗ Tiến Duy (2013), “Một số yếu tố liên quan đặc điểm bệnh học dịch tiêu chảy cấp lợn theo mẹ số tỉnh miền Nam”, Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y, tập XX (số 2), tr 11 25 Đỗ Quốc Tuấn (2005), Bài giảng sản khoa bệnh sản khoa gia súc, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên 26 Trekaxova A V., Daninko L M., Ponomareva M I., Gladon N P (1983), Bệnh lợn đực lợn nái sinh sản (Nguyễn Đình Chí dịch), Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 27 Trung tâm chẩn đoán cố vấn thú y (2010), Một số bệnh heo cách điều trị, tập 2, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội II Tài liệu tiếng Anh 28 Glawisschning E., Bacher H (1992), “The Efficacy of Costat on E.coli infectedweaning pigs”, 12th IPVS congress, August 17 - 22, pp 182 29 Nagy B, Fekete PZS (2005), “Enterotoxigenic Escherichia coli in veterinary medicine”, Int J Med Microbiol, pp 295, pp 443 - 454 30 Radosits O M., Blood D C., Gay C C., (1994), “Veterinary medicine”, A textbook of the Diseases of cattle, Sheep, Pigs, Goat and horses, Enght edition 31 Smith B B., Martineau G., Bisaillon A (1995), “Mammary gland and lactaion problems”, In disease of swine, 7th edition, Iowa state university press 60 32 Taylor D J (1995), “The metritis mastitis agalactia syndome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik sel,skhozyaistvennoinauki 33 Urban V.P., Schnur V.I., Grechukhin A.N (1983), “The metritis, mastitis agalactia syndrome of sows as seen on a large pig farm”, Vestnik selskhozyaistvennoinauki, 6, pp 69 - 70 III Tài liệu Internet 34 Nguyễn Ánh Tuyết (2015), Bệnh viêm khớp lợn con, http://nguoichannuoi.com/benh-viem-khop-tren-heo-con-fm471.html23 35 VietDVM team (2014), Dịch tiêu chảy cấp lợn (Porcine Epidemic Diarrhoea - PED), http://www.vietdvm.com/heo/benh-tren-heo/dich-tieuchay-cap-tren-heo-porcine-epidemic-diarrhorea-ped.html 61 PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Ảnh 01: Đỡ đẻ cho lợn nái Ảnh 03: Vệ sinh vú cho lợn Ảnh 02: Vệ sinh mông lợn Ảnh 04: Xịt cồn âm hộ nái đẻ 62 Ảnh 05: Lau máng lợn Ảnh 06: Cho lợn ăn Ảnh 07: Cào phân, hót phân Ảnh 08: Rắc vôi 63 Ảnh 09: Quét đường Ảnh 10: Xịt gầm chuồng Ảnh 11: Thuốc oxytocine Ảnh 12: Tiêm oxytocine 64 Ảnh 13: Lợn bị tiêu chảy phân trắng Ảnh 14: Điều trị lợn tiêu chảy Ảnh 15: Cho lợn uống thuốc phòng cầu trùng Ảnh 16: Thuốc phòng bệnh cầu trùng 65 Ảnh 17: Tiêm vắc xin cho lợn Ảnh 19: Bấm số tai lợn Ảnh 18: Vắc xin Circo Ảnh 20: Cắt đuôi cho lợn 66 Ảnh 21: Tiêm Ampicoli cho lợn trước thiến Ảnh 22: Thiến lợn đực 67 Hình 23: Tiêm Fe cho lợn Hình 24: Vệ sinh máng lợn nái ...Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN THỊ CHINH Tên chuyên đề: THỰC HIỆN QUY TRÌNH CHĂM SĨC, NI DƯỠNG VÀ PHỊNG TRỊ BỆNH CHO LỢN NÁI SINH SẢN... học tập vừa qua Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2018 Sinh viên Trần Thị Chinh DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết sản xuất trại Bảng 4.1 Tình hình đẻ lợn nái
- Xem thêm -

Xem thêm: chinh hugo , chinh hugo

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay