(GV trần minh tiến) 113 câu hình học không gian image marked image marked

50 30 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2018, 11:43

... chứng minh góc hai mặt phẳng ( ) (  ) góc hai đường thẳng a b Câu 16: (GV Trần Minh Tiến)Cho hình đa diện hình vẽ bên có cạnh? A Đáp án D B C 12 D 16 Câu 17 (GV Trần Minh Tiến): Cho hình đa... hai vectơ không gian định nghĩa tương tự phép cộng phép trừ hai vectơ mặt phẳng Phép cộng hai vectơ khơng gian có tính chất phép cộng hai vectơ mặt phẳng Câu 57 (GV Trần Minh Tiến) Cho hình chóp... trừ hai vectơ không gian định nghĩa tương tự phép cộng phép trừ hai vectơ mặt phẳng Phép cộng hai vectơ khơng gian có tính chất phép cộng hai vectơ mặt phẳng Câu 14: (GV Trần Minh Tiến) Trong mệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: (GV trần minh tiến) 113 câu hình học không gian image marked image marked , (GV trần minh tiến) 113 câu hình học không gian image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn