(GV nguyễn thị lanh) 54 câu hình học không gian image marked image marked

26 49 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2018, 11:43

... 13 ( cm ) Câu (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành Gọi M trung điểm SB Thiết diện mặt phẳng A Hình thang B Hình bình hành C Tam giác D Hình thang hình tam giác... = 2 2 Câu (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Khi quay cạnh hình chữ nhật ABCD (Khơng phải hình vng) quanh đường thẳng AC hình tròn xoay tạo thành hình nào? A Hình trụ B Hai mặt xung quanh hai hình nón... quanh hình trụ D Hình gồm mặt xung quanh hình nón Đáp án D Ta có hình nón tạo tam giác cân quay quanh trục Tam giác ADE Tam giác CFB Tam giác ABF Tam giác CED Câu (GV Nguyễn Thi Lanh 2018)Cho hình
- Xem thêm -

Xem thêm: (GV nguyễn thị lanh) 54 câu hình học không gian image marked image marked , (GV nguyễn thị lanh) 54 câu hình học không gian image marked image marked

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn