(GV lê ANH TUẤN ) 38 câu hình học không gian image marked image marked

22 20 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2018, 11:41

... ) = FG ( EFG)  (SCD ) = GJ Ta có: ( EFG)  (SAD ) = JE ( EFG)  (SAB) = HE ( EFG)  (SBC) = HF Do ngũ giác EHFGJ thiết diện hình chóp cắt (EFG) Câu 24 (Gv Lê Tuấn Anh 201 8): Cho hình chóp S.ABC...  R = 1)  r = − h2 Thể tích khối trụ V =  r h =  (1 − h ) h = f ( h )  f  ( h ) =  (1 − 3h ) =  h = 3 Vậy Max V = ( 0;1 2 h = ( đvdt ) r = 3 Câu 16 (Gv Lê Tuấn Anh 201 8): Cho hình chóp... SDE ) ) = 2d ( H , ( SDE ) ) = 2HP (do HP ⊥ ( SDE ) ) bình thành SKH = 1 1 x 21 = + = +  HP = = dm  d ( AC ; SD ) = dm 2 2 HP SH KH 14 7 x 3 x 2         (Gv Lê Tuấn Anh 201 8) Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: (GV lê ANH TUẤN ) 38 câu hình học không gian image marked image marked , (GV lê ANH TUẤN ) 38 câu hình học không gian image marked image marked

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn