skkn: giải phương trình chứa căn bằng cách đưa về hệ phương trình

34 91 3
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 22:59

A. MỞ ĐẦUI. Đặt vấn đề:Trong các đề thi tốt nghiệp THPT, đề thi Đại học – Cao đẳng trong các năm gần đây cũng như đề thi THPT Quốc Gia thì dạng toán giải phương trình chứa căn thường hay xuất hiện. Chính vì thế, việc dạy cho học sinh giải được dạng toán này là một vấn đề mà các giáo viên cần quan tâm. Đặc biệt, đối với học sinh trường THPT Ngô Mây có chất lượng đầu vào quá thấp thì việc giải phương trình chứa căn được xem là một câu hỏi khó. Chính vì thế tôi xin viết ra một vài kinh nghiệm giải phương trình chứa căn bằng cách đưa về hệ phương trình mà bản thân đã rút ra được trong quá trình giải dạy ở trường THPT Ngô Mây.1. Thực trạng của vấn đề đòi hỏi phải có giải pháp mới để giải quyết:Hiện nay, Bộ giáo dục và Đào tạo đã tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia với hai mục đích vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT và vừa xét tuyển Đai học – Cao đẳng thì bài toán giải phương trình chứa căn là một câu nằm trong một trong các chủ đề ôn tập mà học sinh cần phải ôn tập. Trong khi đó với sức học yếu của học sinh trường THPT Ngô Mây thì việc lĩnh hội kiến thức của dạng toán này là một vấn đề hết sức khó khăn. Hơn nữa, học sinh cũng không xác định được dạng toán cho từng bài toán. Để giúp học sinh khắc phục được khó khăn này thì bản thân tôi đã đưa ra một số dạng phương trình chứa căn mà học sinh áp dụng để giải bằng phương pháp đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình.2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới:Với đề tài này có ý nghĩa và có tác dụng rất quan trọng đối với học sinh trường THPT Ngô Mây trong lúc ôn thi THPT Quốc Gia vì đề tài này đã rút ra những dạng phương trình cơ bản mà học sinh nhìn vào có thể biết ngay đó là phương trình đặt ẩn phụ đưa về hệ phương trình. Đó là những dạng phương trình chứa căn bậc hai, căn bậc ba, căn bậc bốn,…Không chỉ có một căn, hai căn mà còn có cả ba căn thức. Như vậy, những giải pháp đưa ra đã giúp cho học sinh của tường THPT Ngô Mây đã nắm vững được phương pháp này.3. Phạm vi nghiên cứu của đề tài:Do không có thời gian và điều kiện không cho phép nên đề tài này chỉ được nghiên cứu và áp dụng cho học sinh trường THPT Ngô Mây. Cụ thể là ở lớp 12A1 năm học 2014 – 2015 và lớp 12A1 năm học 2015 – 2016 trong các tiết dạy theo các chủ đề ôn tập.II. Phương pháp tiến hành:Để hoàn thành đề tài này tôi đã tiến hành nhiều phương pháp như: Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp so sánh, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp thực nghiệm, ….1. Cơ sở lý luận và thực tiễn có tính định hướng cho việc nghiên cứu, tìm giải pháp của đề tài:Trong chương trình Toán THPT thì việc giải phương trình chứa căn là một dạng toán khó. Đặc biệt, trong đề thi THPT Quốc Gia thì dạng toán này là một câu thuộc loại câu khó. Chính vì thế để dạy cho học sinh trường THPT Ngô Mây làm được dạng toán này là một việc mà bản thân tôi đã suy nghĩ trong nhiều năm qua. Sự đa dạng về hình thức của bài toán giải phương trình chứa căn đặt ra yêu cầu cấp thiết là làm thế nào để đơn giản hóa loại bài toán này. Phép sử dụng ẩn phụ là một trong những phương pháp nhằm mục đích đó, ngoài ra bài toán còn trở nên gọn gàng, giúp chúng ta định hình hướng đi một cách ổn định nhất. Từ những thực tế đó, tôi đã nghĩ đến việc dùng hai ẩn phụ để đưa phương trình cho trước về hệ phương trình quen thuộc đó là: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ phương trình gồm một phương trình bậc nhất và một phương trình bậc hai, hệ phương trình đối xứng hoặc gần đối xứng,…2. Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp:a. Các biện pháp tiến hành:Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, bản thân đã áp dụng các biện pháp như: Phương pháp thu thập thông tin, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp thực nghiệm, phương pháp so sánh,…b. Thời gian tạo ra giải pháp: Để hoàn thành đề tài này, tôi đã nghiên cứu và thử nghiệm và viết ra thành tài liệu để áp dụng cho học sinh trường THPT Ngô Mây là hết hai năm đó là năm học 2014 – 2015 và năm học 2015 – 2016. ... tài: Trong chương trình Tốn THPT việc giải phương trình chứa dạng tốn khó Đặc biệt, đề thi THPT Quốc Gia dạng tốn câu thuộc loại câu khó Chính để dạy cho học sinh trường THPT Ngô Mây làm dạng tốn... cho học sinh tường THPT Ngô Mây nắm vững phương pháp Phạm vi nghiên cứu đề tài: Do khơng có thời gian điều kiện khơng cho phép nên đề tài nghiên cứu áp dụng cho học sinh trường THPT Ngô Mây Cụ thể... liệu để áp dụng cho học sinh trường THPT Ngô Mây hết hai năm năm học 2014 – 2015 năm học 2015 – 2016 B NỘI DUNG I Mục tiêu: Mục tiêu đề tài giúp học sinh Trường THPT Ngơ Mây giải tốn giải phương
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn: giải phương trình chứa căn bằng cách đưa về hệ phương trình, skkn: giải phương trình chứa căn bằng cách đưa về hệ phương trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay