Bai 1 dien tich dinh luat culong theo hướng phát triển năng lực

18 69 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 22:28

Bài 1. Điện tích. Đinh luật bảo toàn cu lôngCHƯƠNG IĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNGBÀI 1ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CULÔNGI. SỰ NHIỄM ĐIỆN CỦA CÁC VẬT. ĐIỆN TÍCH. TƯƠNG TÁC ĐIỆNThảo Luận Nhóm.Làm thế nào cho một vật bị nhiễm điện?Dụng cụ: Thước nhựa, các mẫu giấy vụn, các vật dụng cần thiết khác...THẢO LUẬN NHÓM1. Trong đoạn video chúng ta vừa xem. Hãy cho biết vật nào là điện tích ? 2. Thế nào là điện tích điểm ?1. Sự nhiễm điện của các vật Một vật có thể bị nhiễm điện do : cọ xát lên vật khác, tiếp xúc với một vật nhiễm điện khác, đưa lại gần một vật nhiễm điện khác. 2. Điện tích. Điện tích điểm Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích. Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét.THẢO LUẬN NHÓMBằng cách nào ta làm cho hai vật nhiễm điện cùng loại ?CÂU HỎIHai loại điện tích tương tác với nhau như thế nào ?3. Tương tác điện Các điện tích cùng dấu thì đẩy nhau. Các điện tích trái dấu thì hút nhau.THẢO LUẬN NHÓMHai điên tích mang điện đặt cách nhau một khoảng r trong một môi trường bất kỳ, chúng tương tác với nhau như thế nào ?THẢO LUẬN NHÓMEm hãy đề suất phương án khắc phục tình trạng ô nhiểm không khí cho thủ đô Hà Nôi sau khi học xong bài học này ? ... Bài tập 1: Hai cầu nhỏ điện tích 10 -7C 10 -7C tác dụng lực 0,1N chân khơng Tính khoảng cách chúng? ĐS: 6cm Bài tập 2: Hai điện tích điểm đặt chân không cách khoảng 2cm lực đẩy chúng 1, 6 .10 -4N Khoảng... cách chúng để lực tương tác chúng 2,5 .10 -4N, tìm độ lớn điện tích ? ĐS: 2,67 .10 -9C; 1, 6cm Bài tập 3: Hai điện tích điểm q1=q2=8 .10 -7C đặt khơng khí cách 10 cm •Hãy xác định lực tương tác hai điện... tích tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách chúng F là độ lớn lực Coulomb, đo bằng N trong SI q1 là điện tích của điện tích điểm thứ nhất, đo bằng C trong SI q2 là điện tích của điện tích điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 1 dien tich dinh luat culong theo hướng phát triển năng lực, Bai 1 dien tich dinh luat culong theo hướng phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay