Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực

167 720 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 22:12

Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, các phương pháp dạy học tích cực, các kĩ thuật dạy học tích cực, phương pháp dạy học tích cực môn toán, phương pháp dạy học tích cực môn văn, phương pháp dạy học tích cực môn ngữ văn, phương pháp dạy học tích cực môn lý, phương pháp dạy học tích cực môn hóa, phương pháp dạy học tích cực môn Anh văn, phương pháp dạy học tích cực môn địa, phương pháp dạy học tích cực môn sử DẠY & HỌC TÍCH CỰC Một số phương pháp thuật dạy học NỘI DUNG Phần 1:MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DẠY HỌC TÍCH CỰC phần 2: MỘT SỐ THUẬT PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Dạy học tích cực Vì cần đổi PP dạy học theo hướng tích cực? Đổi PP dạy học theo hướng tích cực gì? Đổi PP dạy học theo hướng tích cực nào? Điều kiện đổi PP dạy học theo hướng tích cực Vì cần đổi PP dạy học theo hướng tích cực? 1.1.1 Thực trạng dạy học 1.1.2 Sự cần thiết phải đổi - Xuất phát từ phát triển xã hội - Xuất phát từ phát triển kinh tế - Xuất phát từ đặc điểm tâm-sinh lí người học Chúng ta nhớ chừng nào? 85% 50% 30% 20% 10% 5% Tại phải áp dụng D&HTC Giải thích Giải thích & minh họa Giải thích, minh họa & trải nghiệm 70% 72% 85% Những 10% bạn nhớ sau tháng 32% 65% Những bạn nhớ sau tuần Đổi PP dạy học theo hướng tích cực gì? 2.1 Tính tích cực 2.2 Tính tích cực học tập 2.3 Phương pháp dạy học tích cực 2.4 Những dấu hiệu đặc trưng dạy học tích cực Câu hỏi Đặc điểm thể tính tích cực học tập học sinh? Một số lưu ý sử dụng PP luyện tập, thực hành • Các tập luyện tập nhắc nhắc lại ngày khắt khe hơn, nhanh áp lực lên HS mạnh Tuy nhiên áp lực không nên cao mà vừa đủ để khuyến khích HS làm chịu khó • Thời gian cho luyện tập, thực hành không nên kéo dài dễ gây nên nhạt nhẽo nhàm chán • Cần thiết kế tập có phân hố để khuyến khích đối tượng HS • Có thể tổ chức hoạt động luyện tập, thực hành thông qua nhiều hoạt động khác nhau, kể việc tổ chức thành trò chơi học tập Bản chất - Tổ chức cho HS tìm hiểu vấn đề, thực nhiệm vụ học tập - Hoạt động diễn trò chơi, hướng tới thông hiểu kiến thức gắn với nội dung học Đặc điểm - Nội dung trò chơi gắn với kiến thức, năng, thái độ môn học - Diễn thời gian, không gian định - HS thu nhận nội dung học tập phù hợp QUY TRÌNH PP TRỊ CHƠI Lựa chọn trò chơi, Chuẩn bị phương tiện, điều kiện cần thiết Phổ biến tên trò chơi, nội dung luật chơi Chơi thử (nếu cần thiết) HS tiến hành chơi Đánh giá sau trò chơi ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PP TRỊ CHƠI Ưu điểm Nhược điểm - Tạo nhiều hội để HS tham gia, tăng cường khả giao tiếp -Việc học tập tiến hành cách nhẹ nhàng, sinh động; - HS rèn luyện khả định lựa chọn cách ứng xử đắn, phù hợp tình - HS hình thành lực quan sát, nhận xét, ĐG - Giúp tăng cường khả giao tiếp HS - Trong trình chơi, ồn ào, ảnh hưởng đến lớp khác - HS ham vui, kéo dài thời gian chơi, làm ảnh hưởng đến hoạt động khác tiết học - Ý nghĩa GD trò chơi bị hạn chế lựa chọn trò chơi khơng phù hợp tổ chức trò chơi khơng tốt Một số lưu ý sử dụng PP trò chơi • Trò chơi học tập phải có mục đích rõ ràng Nội dung trò chơi • • • • phải gắn với kiến thức môn học, học, lớp học, đối tượng HS Trò chơi phải có mục đích rõ ràng, dễ tổ chức thực hiện, phù hợp với chủ đề học, với HS, với điều kiện lớp học Cần có chuẩn bị tốt, HS hiểu trò chơi tham gia dễ dàng Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi Không lạm dụng nhiều kiến thức thời lượng học Trò chơi phải luân phiên, thay đổi cách hợp lí để khơng gây nhàm chán cho HS Đóng vai phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành, “ làm thử” số cách ứng xử tình giả định Đây phương pháp nhằm giúp HS suy nghĩ sâu sắc vấn đề cách tập trung vào việc cụ thể mà em vừa thực quan sát Việc “diễn” khơng phải phần phương pháp mà điều quan trọng thảo luận sau phần diễn Quy trình thực • Giáo viên nêu chủ đề, chia nhóm giao tình huống, u cầu đóng vai cho nhóm Trong có quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai nhóm • Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai • Các nhóm lên đóng vai • Lớp thảo luận, nhận xét cách ứng xử cảm xúc vai diễn; ý nghĩa cách ứng xử • GV kết luận, định hướng cho HS cách ứng xử tích cực tình cho Dạy học theo dự án gọi phương pháp dự án, HS thực nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với thực tiễn, kết hợp lí thuyết với thực hành  Nhiệm vụ người học thực với tính tự lực cao, từ việc lập kế hoạch đến việc thực đánh giá kết thực dự án Hình thức làm việc chủ yếu theo nhóm Kết dự án sản phẩm hành động giới thiệu  CÁC GIAI ĐOẠN CỦA DẠY HỌC THEO DỰ ÁN QUYẾT ĐỊNH CHỦ ĐỀ GV /HS đề xuất sáng kiến chủ đề, xđ mục đích dự án XÂY DỰNG KẾ HOẠCH - Học sinh lập kế hạch làm việc, phân công lao động THỰC HIỆN Học sinh làm việc nhóm cá nhân theo kế hoạch Kết hợp lý thuyết thực hành, tạo sản phẩm GIỚI THIỆU SẢN PHẨM Học sinh thu thập sản phẩm, giới thiệu, công bố sản phẩm dự án Đánh giá GV HS đánh giá kết trình Rút kinh nghiệm Những điều kiện áp dụng PP tích cực • PPDH tích cực cần quan tâm thực trở thành phổ biến nhà trường CBQL GD cấp cần coi trọng đổi PPDH ; • GV phải đào tạo để thích ứng với nhiệm vụ đa dạng GV thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động ; • GV phải có tri thức mơn sâu rộng, lành nghề, đầu tư nhiều công sức thời gian • HS phải có phẩm chất, lực, thói quen thích ứng với PPDH tích cực • Chương trình SGK tạo điều kiện cho thầy trò tổ chức HĐ học tập tích cựcPhương tiện thiết bị phù hợp Hình thức tổ chức linh hoạt • Việc đánh giá HS phải phát huy trí thơng minh sáng tạo Lưu ý ổi PPDH trng Bám sát mục tiêu giáoTHCS dục phổ thông Phù hợp với nội dung DH cụ thể Phù hợp với đặc điểm lứa tuổi HS Phù hợp với sở vật chất, điều kiện DH nhà trờng Phù hợp với việc đổi kiểm tra, đánh giá kết dạy- học Kết hợp việc tiếp thu sử dụng có chọn lọc, có hiệu PPDH tiên tiến, đại với việc khai thác yếu tố tích cực PPDH truyền thống Tăng cờng sử dụng phơng tiện DH đặc biệt lu ý đến ứng dụng công nghệ thông tin Yêu cầu giáo viên Thiết kế, tổ chức, hớng dẫn HS thực hoạt động học tập với hình thức đa dạng, phong phú, có sức hấp dẫn phù hợp với đặc trng học, với đặc điểm trình độ HS, với điều kiện cụ thể lớp, trờng địa phơng Động viên, khuyến khích, tạo hội điều kiện cho HS đợc tham gia cách tích cực, chủ động, sáng tạo vào trình khám phá lĩnh hội nội dung học; ý khai thác vốn kiến thức, kinh nghiệm, có HS; bồi d ỡng hứng thú, nhu cầu hành động thái ®é tù tin häc tËp cho HS; gióp c¸c em phát triển tối đa tiềm thân Yêu cầu giáo viên Thiết kế hớng dẫn HS thực dạng tập phát triển t rèn luyện năng; hớng dẫn sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập; tổ chức có hiệu thực hành; h íng dÉn HS cã thãi quen vËn dông kiÕn thøc học vào giải vấn đề thực tiễn; Sử dụng phơng pháp hình thức tổ chức DH cách hợp lí, hiệu quả, linh hoạt, phù hợp với đặc trng cấp học, môn học; nội dung, tính chất học; đặc điểm trình độ HS; thời lợng DH điều kiện DH cụ thể trờng, địa phơng Yêu cầu ®èi víi HS • TÝch cùc suy nghÜ, chđ ®éng tham gia hoạt động học tập để tự khám phá lĩnh hội kiến thức, rèn luyện năng, xây dựng thái độ hành vi đắn Mạnh dạn trình bày bảo vệ ý kiến, quan điểm cá nhân; tích cực thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi cho thân, cho thày, cho bạn; biết tự đánh giá đánh giá ý kiến, quan điểm, sản phẩm hoạt động học tập thân bạn bè Tích cực sử dụng thiết bị, đồ dùng học tập; thực hành thí nghiệm; thực hành vận dụng kiến thức học để phân tích, đánh giá, giải tình vấn đề đặt từ thực tiễn; xây dựng thực kế hoạch học tập phù hợp với khả điều kiện Túm li Giỏo viờn • Thiết kế tạo môi trường cho phương pháp học tích cực • Khuyến khích, ủng hộ, hướng dẫn hoạt động HS • Thử thách tạo động cho HS • Khuyến khích đặt câu hỏi đặt vấn đề cần giải • • • • Học sinh Chủ động trao đổi/xây dựng kiến thức Khai thác, tư duy, liên hệ Kết hợp kiến thức với kiến thức có từ trước ... 1:MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DẠY VÀ HỌC TÍCH CỰC phần 2: MỘT SỐ KĨ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC Dạy học tích cực Vì cần đổi PP dạy học theo hướng tích cực? Đổi PP dạy học theo hướng tích. .. HS dạy & học tích cực Phương pháp dạy học tích cực TIÊU CHÍ ĐỔI MỚI Câu hỏi Đổi PP dạy học theo hướng tích cực nào? Đổi PP dạy học theo hướng tích cực nào? Vai trò người dạy người học dạy học tích. .. dạy học theo hướng tích cực gì? 2.1 Tính tích cực 2.2 Tính tích cực học tập 2.3 Phương pháp dạy học tích cực 2.4 Những dấu hiệu đặc trưng dạy học tích cực Câu hỏi Đặc điểm thể tính tích cực học
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực, Vì sao cần đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực?, Tại sao phải áp dụng D&HTC, Đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực là gì?, Phương pháp dạy học tích cực, Đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực là như thế nào? Vai trò của người dạy và người học trong dạy học tích cực, Mục đích của dạy học tích cực so với dạy học thụ động, Điều kiện đổi mới PP dạy và học theo hướng tích cực, So sánh dạy học thụ động và dạy học tích cực, Kĩ thuật dạy học, Câu hỏi theo cấp độ nhận thức, Một số cách ứng xử khi đặt câu hỏi, Một số lưu ý, BẢNG TÓM TẮT CÁCH TIẾN HÀNH KĨ THUẬT MẢNH GHÉP, Tư duy, sơ đồ tư duy (SĐTD) và tư duy bằng sơ đồ, SĐTD với việc DH môn Ngữ văn, Có thể sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học văn được không ?, Dạy học đặt và giải quyết vấn đề, Một số cách thông dụng để tạo tình huống gợi vấn đề, Một số lưu ý trong Dạy học hợp tác nhóm nhỏ, Một số lưu ý khi sử dụng PP luyện tập, thực hành, Một số lưu ý khi sử dụng PP trò chơi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay