Trắc nghiệm Chương I Vật Lí 12

27 45 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 21:20

Trắc nghiệm Chương I Vật Lí 12Các câu hỏi cơ bản giúp ôn tập chương I Vật Lí 12 có kèm đáp án.Bài tập trắc nghiệm gồm các phần:1. Dao động điều hòa2. Con lắc lò xo3.Con lắc đơn4.Năng lượng dao động5.Dao động tắt dần cưỡng bức6.Tổng hợp dao động ... có chu kì dao động 0,9 s Chu kì dao động T1, T2 A 14 ,2 s; 1, 1 s B 1, 24 s; 1, 1 s C 1, 42 s; 1, 1 s D 1, 42 s; 2,2 s Câu 16 : Nếu cắt bớt chiều dài lắc đơn 19 cm chu kì dao động lắc 0,9 chu kì dao động... độ A 7,5 .10 -2 s B 3,7 .10 -2 s C 0,22 s D 0 ,11 s Câu 19 : Khi gắn cầu m1 vào lò xo dao động với chu kì T1 = 0,4 s Khi gắn cầu m2 vào lò xo dao động với chu kì T2 = 0,9 s Khi gắn cầu m3 = m1m vào lò... Câu 31: Một lắc đơn có khối lượng vật nặng m = 0,2 kg, chiều dài dây treo l , dao động nhỏ với biên độ S0 = cm chu kì T = s Lấy g = = 10 m/s2 Cơ lắc A 25 .10 -3 J B 5 .10 -5 J C 25 .10 -4 J D 25 .10 -5
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm Chương I Vật Lí 12, Trắc nghiệm Chương I Vật Lí 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay