Phu luc 1 kiem tra HS CHUAN BI DU AN HOP DONG

11 32 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 16:20

HỒ SƠ CHUẨN BỊ DỰ ÁNKHẢO SÁTTHIẾT KẾHỢP ĐỒNGĐIỀU KIỆN NĂNG LỰCĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNGHỒ SƠ CHUẨN BỊ DỰ ÁNKHẢO SÁTTHIẾT KẾHỢP ĐỒNGĐIỀU KIỆN NĂNG LỰCĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNGHỒ SƠ CHUẨN BỊ DỰ ÁNKHẢO SÁTTHIẾT KẾHỢP ĐỒNGĐIỀU KIỆN NĂNG LỰCĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG ... Điều Nghị định 59/2 015 /NĐ-CP (3) 4.4 4.5 8 .1 8.2 10 11 12 13 14 15 16 17 18 STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) (2) Kết thí nghiệm... 38 .10 39 40 41 41. 1 41. 2 41. 3 41. 4 41. 5 41. 6 41. 7 41. 8 42 42 .1 42.2 42.3 42.4 42.5 42.6 42.7 STT Tài liệu ( Kê tên cụ thể , số , ngày tháng năm quan ban hành văn bản, chứng từ ) Tên cặp hồ sơ (1) ... liệu chứng minh điều kiện lực Ban Quản lý dự án theo quy định Điều 15 2 Luật Xây dựng Điều 64 Nghị định 59/2 015 /NĐ-CP (3) 26 .11 26 .12 26 .13 26 .14 26 .15 26 .16 26 .17 27 28 29 30 Các tài liệu chứng
- Xem thêm -

Xem thêm: Phu luc 1 kiem tra HS CHUAN BI DU AN HOP DONG, Phu luc 1 kiem tra HS CHUAN BI DU AN HOP DONG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay