2 1 TCXDVN 161 1987 cong tac tham do dien trong khao sat xay dung

33 110 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 12:32

thăm dò khảo sát điện xây dựng công trìnhthăm dò khảo sát điện xây dựng công trìnhthăm dò khảo sát điện xây dựng công trìnhthăm dò khảo sát điện xây dựng công trìnhthăm dò khảo sát điện xây dựng công trình TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 Công tác thăm điện khảo sát xây dựng Quy định chung 1.1 Tiêu chuẩn quy định yêu cầu chung việc sử dụng công tác khảo sát xây dựng phương pháp thăm địa vật lý điện ( gọi tắt thăm điện) sau đây: 1) Phương pháp đo sâu điện 2) Phương pháp đo mặt cắt điện 3) Phương pháp nạp điện hố khoan 4) Phương pháp trường điện thiên nhiên 1.2 Công tác thăm điện khảo sát kỹ thuật phục vụ cho xây dựng (gọi tắt khảo sát xây dựng) công tác nghiên cứu điều kiện tự nhiên vùng (địa điểm) xây dựng nhằm thu thập số liệu ban đầu cần thiết trường điện tự nhiên nhân tạo phản ánh qua cấu trúc địa hình, địa chất, điều kiện địa chất công trình địa chất thuỷ văn, trình tượng địa chất vật lí để lập giải pháp luận có sở đắn mặt khoa học kỹ thuật hợp lý mặt kinh tế để phục vụ cho công tác khảo sát, thiết kế xây dựng nhà, công trình xây dựng 1.3 Phương pháp kỹ thuật tiến hành công tác thăm điện khảo sát xây dựng khác với phương pháp kỹ thuật tiến hành công tác thăm điện ngành địa chất điểm chủ yếu sau 1) Độ chi tiết hoá tỉ mỉ hơn: khoảng cách tuyến điểm đo chi tiết hơn, khoảng cách điểm đo sâu đan dầy hơn, phương pháp mặt cắt điện có bước đo nhỏ 2) Độ sâu nghiên cứu nhỏ hơn: khảo sát địa chất công trình cho xây dựng dân dụng công nghiệp chiều sâu nghiên cứu lớp đất nông chủ yếu lớp đất phủ bề mặt đá gốc, trừ trường hợp gặp đá vôi phát triển hang động -tơ ; 3) Việc phân tầng theo thành phần, trạng thái , tính chất lớp đất đá chi tiết hơn; 4) Các kết đo đòi hỏi cao tính đơn trị độ xác; 5) Mối quan hệ nhà địa vật lý với nhà địa chất, địa chất công trình , địa chất thuỷ văn trình công tác chặt chẽ thường xuyên hơn; 6) Yêu cầu công tác kỹ thuật an toàn lao động cao 7) Mức độ nhiễu công nghiệp lớn 1.4 Trong khảo sát xây dựng phương pháp thăm điện sử dụng để giải nhiệm vụ sau : 1) Xác định điều kiện nằm phân bố lớp đất đá theo diện chiều sâu; 2) Xác định khoanh vùng cáctơ, nghiên cứu trình liên quan tới chúng; 3) Tìm kiếm khoanh định công trình kỹ thuật ngầm, móng công trình bị chôn vùi, hố sụt, khe rạch kênh mương bị lấp phủ v.v 4) Nghiên cứu trượt sụt lở đất đá; 5) Nghiên cứu điều kiện nằm diện phân bố nước đất; 6) Nghiên cứu khoanh định danh giới nhiễm mặn nước đất; 7) Xác định hoạt tính ăn mòn đất cấu kiện kim loại; 8) Xác định thông số cần thiÕt phơc vơ cho thiÕt kÕ thu l«i chèng sÐt; Chú thích: Tất nhiệm vụ kể giải cách đắn sử dụng kết hợp số phương pháp thăm điện với với tổ hợp phương pháp thăm ®Þa vËt lý www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHN viƯt nam tcxd 161 - 1987 khác (phụ lục) 1.5 Giống phương pháp khảo sát khác dùng khảo sát xây dựng, phương pháp thăm điện có giới hạn sử dụng định Để tách đối tượng với đối tượng khác phương pháp thăm điện tính chất trường điện đối tượng cần nghiên cứu phải khác biệt với tính chất trường điện môi trường xung quanh phản ánh qua thiết bị máy móc có độ nhạy định phù hợp với phương pháp, hệ nghiên cứu lựa chọn Nếu đối tượng nghiên cứu không thoả mãn điều kiện nêu dùng phương pháp thăm điện để nghiên cứu 1.6 Trong phương pháp thăm điện, trừ phương pháp nạp điện hố khoan phương pháp trường điện thiên nhiên, tất phương pháp tiến hành để đo đại lượng điện trở suất lớp đất đá Các phương pháp nạp điện hố khoan trường điện thiên nhiên tiến hành để đo điện hay gradien điện trường điện 1.7 Để đo đại lượng điện trở suất ( ) cần phải sử dụng loại thiết bị cực, qua cực phát (A) (B) dòng điện vào môi trường cần nghiên cứu qua cực thu (M N) dùng để đo hiệu điện dòng điện qua môi trường cần nghiên cứu Biết kích thước vị trí điện cực , biết cường độ dòng điện hiệu điện tính điện trở suất môi trường đồng đẳng hướng 1.8 Điện trở suất lớp đất đá đo đơn vị ôm đơn vị m môi trường đơn vị m thiết điện vật dẫn cấu tạo từ sản phẩm môi trường đó, viết tắt đơn vị ôm nhân với mét Đơn vị gọi ôm -mét kí hiệu m 1.9 Điện trở suất đất đá phụ thuộc vào yếu tố sau Thành phần thạch học, cấu tạo lớp đất đá, mức độ đặc tính lỗ rỗng, kích thước hình dáng khe rãnh, thành phần lớp đất nằm rãnh đá, độ tổng khoáng hoá nước chứa đất, đá Sự khác biệt yếu tố tạo nên khả thay đổi đáng kể đại lượng giá trị ®iƯn trë st cđa cïng mét líp ®Êt ®¸ Dùa vào thay đổi điện trở suất mà đánh giá cấu trúc trạng thái lớp đất đá; thay đổi gây khó khăn cho việc xác định xác loại đất đá (vì có nhiều nghiệm phân tích định lượng) Điện trở suất lớp đất đá từ vài đơn vị hàng trăm nghìn ôm -mét Phụ lục trình bày giá trị điện trở suất lớp đất đá thường gặp khảo sát xây dựng 1.10.Để xác định điện trở suất lớp đất đá phải đo giá trị hiệu điện thế, cường độ dòng điện khoảng cách điện cực Công thức tính giá trị điện trở suất biểu diƠn nh­ sau www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHN viƯt nam tcxd 161 - 1987 1.11.Tất giá trị hệ số K với môi trưòng đồng đẳng hướng Trong thực tế lớp đất đá đồng nhất; giá trị điện trở suất tính toán lệch hệ số so với môi trường đồng gọi điện trở suất biểu kiến, kí hiệu k; 1.12.Chiều sâu hiệu dụng dòng điện vào lớp đất đá (Hhd ) phụ thuộc vào cấu trúc lát cắt điện - địa chất thay đổi từ 0.1 đến 0.5 khoảng cách điện cực phát A B ( thông thường Hhđ = (0.25 0.30)AB Trong thực tế lập phương án kỹ thuật thăm điện phải lấy giá trị tối đa độ dài điện cực phát A B ( 6)Hhd phải đo thông số để xác định xác chiều sâu hiệu dụng dòng điện 1.13.Trong khảo sát xây dựng phép sử dụng loại máy thăm điện chiều sau đây; - Máy bù điện UJ - 18; - Máy bù tự động AE - 72; ESK - 1; - Máy ®o ®iƯn trë chuyªn dơng RDC - 3, RT - 151 - DC; - Các loại máy thăm điện chiều khác có tính kỹ thuật tương đương (nếu có) 1.14.Dựa vào yêu cầu kỹ thuật khảo sát (nhiệm vụ công tác giao) điều kiện tự nhiên chỗ cường độ nhiễm khu vực cần đo tiến hành chọn phương pháp đo loại máy đo thích hợp; 1.15.Khi sử dụng loại máy thăm điện chiều để tiến hành công tác thăm điện thành phố, thị trấn khu vực bị nhiễu công nghiệp, phải có biện pháp chống nhiễu tốt để thu kết đo tốt nhất, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề ra; 1.16.Trong khảo sát xây dựng phép sử dụng nguồn dòng điện chiều không đổi pin khô ắc quy; 1.17.Trong khảo sát xây dựng phép sử dụng loại dây điện sau đây: PSM, PVP, PMO, PTG 19 loại dây khác có tính kỹ thuật tương đương 1.18.Trong khảo sát xây dựng phép sử dụng điện cực gia công từ đồng đỏ, đồng thau, đuyra vật liệu có tính kỹ thuật tương đương 1.19.Khi tiến hành công tác thăm điện khảo sát xây dựng phải thực yêu cầu quy định tiêu chuẩn TCVN 4419 : 1987 " Khảo sát cho xây dựng Nguyên tắc bản" www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 1.20.Các loại công tác thăm điện phép thực có đầy đủ văn sau - Yêu cầu kỹ thuật cho công tác thăm điện; - Phương án kỹ thuật dự toán kinh phí thăm điện lập xét duyệt theo quy định hành; - Hợp đồng kinh tế quan khảo sát (hoặc quan thăm điạ vật lý) quan đặt hàng ký kết theo thủ tục quy định hành; 1.21.Nội dung yêu cầu kỹ thuật cho công tác thăm điện gồm; - Tên công trình khảo sát, thiết kế xây dựng cần tiến hành công tác thăm điện; - Mục đích yêu cầu công tác thăm điện; - Vị trí ranh giới vùng (địa điểm) cần tiến hành công tác thăm điện; - Thời hạn trình tự giao nộp báo cáo kỹ thuật kết thăm điện tài liệu cần thiết khác kèm theo - Kèm theo yêu cầu kỹ thuật cho công tác thăm điện phải có vẽ sơ đồ cần thiết khác 1.22.Phương án kỹ thuật thăm điện công trình văn xác định mục đích, nhiệm vụ yêu cầu công tác thăm điện, quy định khối lượng, phương án kỹ thuật tiến hành kế hoạch tổ chức thực nhằm đảm bảo cho việc thực yêu cầu kỹ thuật đề đạt hiệu kinh tế kỹ thuật cao nhất; Phương án kỹ thuật phải xây dựng cho toàn công tác thăm điện đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề từ công tác thi công trời đến chỉnh lý phòng, lập báo cáo kỹ tht , giao nép tµi liƯu vµ bµn giao kÕt thực địa (nếu cần) 1.23.Phương án kỹ thuật thăm điện lập phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định tiêu chuẩn tiêu chuẩn hành khác khảo sát, thiết kế xây dựng, đồng thời phải xét duyệt theo thủ tục, quy định hành phải quan đặt hàng trí thoả thuận 1.24.Nội dung phương án kỹ thuật thăm điện cho công trình gồm phần - Bản thuyết minh; - Phụ lục vẽ biểu bảng; 1.25.Bản thuyết minh trình bày vấn đề chủ yếu sau đây; 1) Mục đích, nhiệm vụ yêu cầu công tác thăm điện 2) Khái quát điều kiện địa chất -địa vật lý khu vực khảo sát Phần trình bày điều kiện thiên nhiên xã hội có liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến việc định nội dung, khối lượng, phương pháp, kỹ thuật trình tự thực phương án thăm điện như: ranh giới khu vực khảo sát, mức độ phức tạp điều kiện địa hình, đặc điểm điều kiện khí tượng thuỷ văn, đặc điểm điều kiện địa chất, địa vật lý, tình hình dân cư điều kiện giao thông vv 3) Mức độ nghiên cứu địa chất -địa vật lý Phần trình bày loại tài liệu địa chất, địa vật lý thăm khảo sát trước có phân tích, đánh giá chất lượng tài liệu mức độ sử dụng chúng cho giai đoạn khảo sát tới 4) Phương pháp kỹ thuật công tác Phần trình bày vấn đề: - Phương pháp thăm điện sử dụng - Sơ đồ phương pháp quan tr¾c www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHN viƯt nam tcxd 161 - 1987 - Bước dịch chuyển quan trắc, - Phương pháp đo thông số để chọn thiết bị - Phương pháp kỹ thuật đo kiểm tra - Biện pháp chống nhiễu - Yêu cầu độ xác tài liệu đo vẽ trường - Phương pháp đo nối trắc địa tuyến điểm đo thăm điện - Công tác xác định cao, toạ độ đo nối điểm dị thường - Các loại công tác thăm khảo sát địa chất, địa chất công trình, địa chất thuỷ văn ( khoan, đàovv ) cần phải tiến hành để kiểm tra kết thăm điện 5) Tổ chức thi công Phần trình bày tiến độ thi công toàn công trình hạng mục công việc, lực lượng vật chất, kỹ thuật kinh tế cần thiết để hoàn thành công trình; phương pháp tổ chức sản xuất để đạt tiến độ thi công yêu cầu kỹ thuật đề 6) Công tác kiểm tra nghiệm thu Phần trình bày phương pháp, mức độ tổ chức công tác kiểm tra nghiệm thu qua giai đoạn thi công sau kết thúc công trình 7) Công tác an toàn lao động Phần trình bày biện pháp để đề phòng tai nạn lao động bảo vệ sức khoẻ cho cán kỹ thuật công nhân trình thi công phương án 8) Dự báo kết công tác thăm điện Phần trình bày kết thăm điện dự kiến đạt so với yêu cầu nhiệm vụ đề 9) Công tác tổng kết lập báo cáo kỹ thuật Phần trình bày yêu cầu nội dung phương pháp tổng kết lập báo cáo kỹ thuật kết công tác thăm điện sau kết thúc thi công phương án kỹ thuật duyệt Ghi chú: 1)Ngoài nội dung quy định trên, phương án kỹ thuật cần phải dự kiến thay đổi xẩy phép bổ sung thực phương án kỹ thuật duyệt điều kiện mặt địa hình chỗ gây nên Những thay đổi người chủ nhiệm công trình phép định sau báo cáo thủ trưởng cấp trực tiếp không cần phải có trí quan giao thầu 2)Những công trình có khối lượng công tác thăm diện nhỏ, khảo sát cho nhà hay hạng mục công trình riêng biệt cho phép giảm bớt chương mục phương án kỹ thuật quy định điều 1.26.Phương án kỹ thuật thăm điện xét duyệt quan đặt hàng trí thoả thuận sở để lập dự toán kinh phí Khi lập dự toán kinh phí thăm điện phải dựa vào định mức đơn giá cấp có thẩm quyền phê duyệt ban hành Dự toán kinh phí thăm điện phải qaun đặt hàng trí thoả thuận Chú thích: Đối với phương pháp thăm điện chưa có định mức đơn giá duyệt cho phép tính theo hệ số quy đổi dùng phương pháp tính nội suy, quy đổi tương đươngnhưng phải quan đặt hàng chấp thuận 1.27.Phương án kỹ thuật dự toán kinh phí duyệt trí thoả thuận sở để quan đặt hàng (giao thầu ) khảo sát (nhận thầu) kí kết hợp đồng kinh tế 1.28.Phương án kỹ thuật duyệt hợp đồng kinh tế quan giao thầu nhận thầu ký kết sở để quan nhận thầu triển khai tổ chức thực công tác thăm www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 điện trường 1.29.Khi sử dụng phương pháp thăm điện khảo sát xây dựng phải áp dụng rộng rãi tiến kỹ thuật (phương pháp tiên tiến, máy móc thiết bị đại ) để đảm bảo nâng cao suất lao động, chất lượng tài liệu, giảm thời gian khảo sát 1.30.Trong trình thực công tác thăm điện phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định yêu cầu bảo hộ lao động kỹ thuật an toàn lao động 1.31.Trong trình thực công tác thăm điện thực địa, đơn vị thi công phải thực đầy đủ toàn khối lượng công tác quy định phương án kỹ thuật duyệt công tác chỉnh lý tài liệu thực địa để đảm bảo độ xác chất lượng, mức độ đầy đủ tài liệu cần thu thập 1.32.Trong trình thi công phải thường xuyên tiến hành công tác kiểm tra nghiệm thu kết công tác thăm điện thực Mỗi lần kiểm tra nghiệm thu phải thực theo yêu cầu quy định Riêng lần kiểm tra nghiệm thu cuối kết thúc công tác thực địa phải đánh giá mức độ đầy đủ chất lượng toàn tài liệu thu thập có đảm bảo thực đầy đủ nhiệm vụ đề hay không phép tiến hành công tác chỉnh lý tài liệu lập báo cáo kỹ thuật 1.33.Toàn tài liệu thăm điện thu thập công trình hay giai đoạn khảo sát phải tổng hợp thành báo cáo kỹ thuật Nội dung hình thức báo cáo kỹ thuật phải đảm bảo yêu cầu quy định tiêu chuẩn quy phạm hành khảo sát xây dựng Ngoài báo cáo kỹ thuật kết thăm điện công trình ( giai đoạn) khảo sát phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đề phương án kỹ thuật duyệt 1.34.Báo cáo kỹ thuật thăm điện gồm phần Phần 1: Thuyết minh báo cáo Phần 2: Các phụ lục kèm theo báo cáo 1.35.Phần thut minh cđa b¸o c¸o kü tht gåm cã c¸c chương mục sau Mở đầu: Chương I: Đặc điểm địa chất, địa vật lý kinh tế khu vực khảo sát Chương II: Nhiệm vụ phương pháp kỹ thuật công tác Chương III: Phân tích tài liệu thăm điện Chương IV: Kết công tác thăm điện Kết luận: 1.36.Trong phần mở đầu chương I nêu lên chi tiết nêu mục tương tự phương án kỹ thuật, có tính chất mở rộng hơn, đầy đủ chứng minh số liệu cuối mặt công tác địa chất, địa vật lý 1.37.Chương II trình bày nội dung sau: 1) Nêu tóm tắt nhiệm vụ sở để tiến hành công tác, thay đổi bổ sung phương án kỹ thuật duyệt 2) Trình bày phương pháp kỹ thuật phân bố tuyến đo điểm đo 3) Phương pháp kỹ thuật tiến hành công tác trắc địa phục vụ cho thăm điện 4) Mô tả trình hoạt động máy móc, độ xác, chất lượng tài liệu thực địa đánh giá Hôị đồng nghiệm thu 5) Nhiệm vụ, sở kết công tác thí nghiệm www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 6) Các phương pháp thăm địa vật lý khác sử dụng mối liên hệ chúng với công tác thăm điện thực 1.38.Chương III trình bày nội dung sau; 1) Phân tích kết công tác quan sát thực địa, trình bày đặc điểm lát cắt điện 2) Địa chất quy luật thay đổi đặc điểm diện tích khảo sát theo yếu tố khác 3) Cơ sở chọn phương pháp phân tích tài liệu, chọn tham số, chọn tỷ lệ cho vẽ 4) Phương pháp lập lát cắt, đồ điện (bản đồ đẳng ôm, đồ đồ thị, đồ đẳng chiều dầy) đồ cấu tạo vv 5) Đánh giá độ xác việc thành lập đồ lát cắt Khi đánh giá tài liệu kết công tác thăm điện cần so sánh với số liệu phương pháp địa vật lý khác (nếu có) 1.39.Chương IV trình bày nội dung sau 1) Đặc điểm, cấu tạo địa chất, điều kiện địa chất công trình địa chất thuỷ văn khu vực công tác theo số liệu thăm điện 2) So sánh kết thăm điện với kết công tác thăm khác như: Đo vẽ địa chất, khoan đào tiến hành vùng (nếu có) 3) Mức độ giải nhiệm vụ đề phương án kỹ thuật 4) Những kiến nghị phương pháp kỹ thuật công tác điện cho giai đoạn khảo sát (nếu làm tiếp) 5) Những biện pháp nâng cao hiệu công tác thăm điện phục vụ cho dạng công tác khảo sát xây dựng Trong chương cần có đồ thị phản ánh trường điện xác định Tuỳ theo quy mô diện tích vùng khảo sát mà việc mô tả phân tích kết công tác thăm làm riêng cho phân vùng chung cho toàn vùng 1.40.Phần kết luận báo cáo kỹ thuật cần trình bày 1) Kết địa chất, địa chất thuỷ văn địa chất công trình thu theo phương pháp thăm điện Vị trí công tác thăm điện tổ hợp công tác khảo sát thực cho vùng khảo sát 2) Kiến nghị công tác thăm điện thực giai đoạn khảo sát Kết luận sử dụng phương pháp kỹ thuật thăm điện có hay không Đánh giá kết phương pháp áp dụng 1.41.Kèm theo báo cáo tổng kết phụ lục minh hoạ gồm: văn bản, vẽ, đồ thị, phân tích đường cong đo sâu văn bàn giao đới dị thường thống kê đồ thị v.v 1.42.Báo cáo kỹ thuật thăm điện phải kiểm tra xét duyệt theo thủ tục phân cấp quy định hành 1.43.Báo cáo kỹ thuật thăm điện phải giao nộp cho quan đặt hàng (cơ quan giao thầu) theo số lượng thời hạn quy định hợp đồng kinh tế khảo sát cho lưu trữ kỹ thuật khảo sát xây dựng theo quy định hành 1.44.Tất tài liệu gốc dùng để lập báo cáo kỹ thuật phải đóng gói lưu trữ cẩn thận theo quy định hành để sử dụng sau cần thiết www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHN viƯt nam tcxd 161 - 1987 2.Tỉ chøc lùc lượng trang bị máy móc thiết bị 2.1 Tổ chức lực lượng; 2.1.1 Tuỳ thuộc vào sở vật chất kỹ thuật (máy móc thiết bị, cán công nhân kỹ thuật) phận làm công tác thăm điện mà thành lập đơn vị thăm địa vật lí độc lập, có đủ tư cách pháp nhân thành đơn vị nằm quan (xí nghiệp, công ty, liên hợp xí nghiệp) khảo sát xây dựng 2.1.2 Đơn vị tổ chức sở lực lượng làm công tác thăm điện tổ thăm điện Tổ chức cấp trực tiếp tổ thăm điện đội, đoàn , phòng, xí nghiệp, công ty liên hiệp xí nghiệp 2.1.3 Biên chế tổ thăm điện phải có cán kỹ thuật ( kỹ sư kỹ thuật viên) người đo số liệu người ghi chép ; từ đến công nhân kỹ thuật ; Trường hợp tiến hành thăm điện vùng đông dân cư ( thị trấn, thị xã, thành phố, khu công nghiệp) biên chế tổ tăng thêm để làm công tác cảnh giới bảo vệ chống nhiễu v.v 2.1.4 Mỗi tổ thăm điện có tổ trưởng tổ phó Tổ trưởng chịu trách nhiệm phụ trách kỹ thuật sản xuất Tổ phó phụ trách vật tư đời sống 2.1.5 Đối với công trình khảo sát có khối lượng công tác thăm điện lớn, cần huy động nhiều cán bộ, công nhân thiết bị máy móc tham gia thực nhiệm vụ tổ chức thành đội địa vật lý chuyên ngành đội địa vật lý tổng hợp (gồm đơn vị thăm địa vật lý phương pháp khác như: Địa chấn, carôta, v.v) 2.1.6 Khi tiến hành khảo sát cho công trình tổ (đội) trưởng chịu trách nhiệm toàn công việc đơn vị phụ trách từ nhận nhiệm vụ đến bµn giao xong toµn bé tµi liƯu theo nhiƯm vụ 2.1.7 Người đo chịu trách nhiệm toàn chất lượng kỹ thuật máy đạo kỹ thuật trình tiến hành đo để đảm bảo tài liệu thu có chất lượng tốt, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra số liệu người ghi chép 2.1.8 Người ghi chép chịu trách nhiệm ghi sổ, tính toán, vẽ biểu đồ, vẽ mặt cắt thông báo kết cho người đo 2.1.9 Trên sổ ghi chép số liệu trường, hàng ngày phải có chữ ký người đo người ghi chép thể trách nhiệm công việc 2.1.10 Hàng ngày sở số liệu đo thực địa, người đo người ghi chép phải kịp thời tính toán, chỉnh lý số liệu sơ bộ, lập biểu đồ, sơ đồ, đồ thị, lát cắt địa -điện để chuẩn bị sở kỹ thuật cho công tác ngày sau 2.1.11 Hàng ngày người chịu trách nhiệm công tác thăm điện công trình kháo sát (chủ nhiệm công trình) phải kiểm tra toàn người đo người ghi chép chỉnh lý thành lập Công tác chỉnh lý lập tài liệu sơ chưa thực xong tuyệt đối không tiếp tục thực công tác đo thực địa 2.Tổ chức lực lượng trang bị máy móc thiết bị www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 2.1 Tỉ chøc lùc l­ỵng; 2.1.12 T thuộc vào sở vật chất kỹ thuật (máy móc thiết bị, cán công nhân kỹ thuật) phận làm công tác thăm điện mà thành lập đơn vị thăm địa vật lí độc lập, có đủ tư cách pháp nhân thành đơn vị nằm quan (xí nghiệp, công ty, liên hợp xí nghiệp) khảo sát xây dựng 2.1.13 Đơn vị tổ chức sở lực lượng làm công tác thăm điện tổ thăm điện Tổ chức cấp trực tiếp tổ thăm điện đội, đoàn , phòng, xí nghiệp, công ty liên hiệp xí nghiệp 2.1.14 Biên chế tổ thăm điện phải có cán kỹ thuật ( kỹ sư kỹ thuật viên) người đo số liệu người ghi chép ; từ đến công nhân kỹ thuật ; Trường hợp tiến hành thăm điện vùng đông dân cư ( thị trấn, thị xã, thành phố, khu công nghiệp) biên chế tổ tăng thêm để làm công tác cảnh giới bảo vệ chống nhiễu v.v 2.1.15 Mỗi tổ thăm điện có tổ trưởng tổ phó Tổ trưởng chịu trách nhiệm phụ trách kỹ thuật sản xuất Tổ phó phụ trách vật tư đời sống 2.1.16 Đối với công trình khảo sát có khối lượng công tác thăm điện lớn, cần huy động nhiều cán bộ, công nhân thiết bị máy móc tham gia thực nhiệm vụ tổ chức thành đội địa vật lý chuyên ngành đội địa vật lý tổng hợp (gồm đơn vị thăm địa vật lý phương pháp khác như: Địa chấn, carôta, v.v) 2.1.17 Khi tiến hành khảo sát cho công trình tổ (đội) trưởng chịu trách nhiệm toàn công việc đơn vị phụ trách từ nhận nhiệm vụ đến bàn giao xong toàn tài liệu theo nhiệm vụ 2.1.18 Người đo chịu trách nhiệm toàn chất lượng kỹ thuật máy đạo kỹ thuật trình tiến hành đo để đảm bảo tài liệu thu có chất lượng tốt, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra sè liƯu cđa ng­êi ghi chÐp 2.1.19 Ng­êi ghi chép chịu trách nhiệm ghi sổ, tính toán, vẽ biểu đồ, vẽ mặt cắt thông báo kết cho người đo 2.1.20 Trên sổ ghi chép số liệu trường, hàng ngày phải có chữ ký người đo người ghi chép thể trách nhiệm công việc 2.1.21 Hàng ngày sở số liệu đo thực địa, người đo người ghi chép phải kịp thời tính toán, chỉnh lý số liệu sơ bộ, lập biểu đồ, sơ đồ, đồ thị, lát cắt địa -điện để chuẩn bị sở kỹ thuật cho công tác ngày sau 2.1.22 Hàng ngày người chịu trách nhiệm công tác thăm điện công trình kháo sát (chủ nhiệm công trình) phải kiểm tra toàn người đo người ghi chép chỉnh lý thành lập Công tác chỉnh lý lập tài liệu sơ chưa thực xong tuyệt đối không tiếp tục thực công tác đo thực địa 2.2 Trang bị máy móc thiết bị 2.2.1 Công tác thăm điện khảo sát xây dựng phép sử dụng máy móc thiết bị sau đây: www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 1) Máy thăm điện chiều gồm loại như: UJ -18, ESK -1, AE -72 loại máy thăm điện khác có tính kỹ thuật tương đương 2) Máy thăm điện chuyên dụng như: RDC -3, RT -151 -DC loại máy thăm điện chuyên dụng khác có tính kỹ thuật tương đương 3) Nguồn ®iƯn mét chiỊu ®Ĩ t¹o tr­êng ®iƯn nh­: Pin khô, ắc quy 4) Điện cực để truyền điện vào lớp đất đá đo hiệu điện truyền qua lớp đất đá cần nghiên cứu 5) Dây dẫn điện từ nguồn phát truyền xuống đất thu điện sau truyền qua lớp đất đá 6) Các loại thiết bị để thực nhiệm vụ sử dụng phương pháp thăm điện chuyên ngành như: Bộ ống đo carôta, điện cực không phân cực v.v 7) Các phương tiện, dụng cụ dùng để vận chuyển, vận hành bảo quản máy móc thiết bị sử dụng thăm điện phục vụ cho khảo sát xây dựng 2.2.2 Đối với loại máy thăm điện chuyên dụng RDC -3, RT -151 -DC, điện cực thu phải loại điện cực không phân cực có chứa dung dịch sunphát đồng 2.2.3 Các máy móc, thiết bị thăm điện (như máy đo thế, máy bù điên trở, trạm thăm điện v.v) trước đưa thực địa sử dụng đợt công tác phải kiểm tra hiệu chỉnh để đảm bảo yêu cầu chất lượng kỹ thuật máy như: độ nhạy, độ xác, độ tin cậy 2.2.4 Mỗi lần sửa chữa thay phụ tùng cho máy thăm điện phải ghi vào lý lịch máy mặt: Tình trạng máy, mức độ hư hỏng sửa chữa, tình trạng máy sau sửa chữa 2.2.5 Khi chọn nguồn điện dùng cho thăm điện phải ý để cho đấu chúng với theo phương pháp: song song, nối tiếp liên hợp Khi đấu theo phương pháp song song phép đấu nguồn điệnđiện áp khác không 10% điện trở khác không qúa 20% 2.2.6 Các nguồn điện dùng trình đo cần phải kiểm tra điện áp định kỳ Khi thấy dòng điện giảm theo thời gian phải thường xuyên kiểm tra để thay kịp thời Bất kỳ nguồn điện loại (pin hay ác quy) suốt trình làm việc không thay đổi cường độ dòng mức quy định -3% Nếu cường độ dòng giảm -3% thiết phải thay Chú thích: 1) Mỗi lần đo kiểm tra phải có số liệu đo Kết đo kiểm tra phải ghi vào sổ đo 2) Khi kiểm tra dòng điện nguồn thấy chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn quy định, đo lại thấy dòng điện yếu cần phải đóng sâu điện cực phát xuống đất sử dụng phương pháp đấu song song thêm điện cực phụ gần điện cực chình nằm đưòng thẳng vuông góc với tuyến ddo hướng rải dây 2.2.7 Việc bảo quản, sử dụng vận chuyển máy móc thiết bị thăm điện thời gian công tác thực địa phải thực theo quy định đặc biệt máy nguồn điện phải để nơi khô thoáng mát 2.2.8 Khi sử dụng nguồn điện phải chấp hành nghiêm chỉnh quy tắc an toàn lao động, đặc biÖt www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHUÈN viÖt nam tcxd 161 - 1987 3.3.2 Độ phân cực đo quan sát hiệu điện cực đặt cách cự ly 10 -12m chỗ đất ẩm Độ ổn định phân cực thử cách quan sát nhiều lần (5 -10 lần), đồng thời hoán vị cực với Lắc cực cực không đạt yêu cầu quy định điều 3.4.6 phải thay có biện pháp làm cho cực vào trạng thái sử dụng như: đổ dung dịch sunphát đồng vào bình gốm, rửa đồng axit nitric loãng (nồng độ 10 -15 %), thử lại chỗ cách điện đồng.Trong trường hợp cần thiết đồng phải tráng thêm lớp đồng 3.3.1 Trong thời gian tiến hành công tác, điện cực không phân cực phải đặt vào vị trí chuẩn bị sẵn Trong trường hợp đất khô, trước đo khoảng phải đổ nước vào vị trí đặt điện cực Khi làm chỗ đá cứng để tiếp đất tốt phải chọn chỗ đất xốp đổ nước vào để đá thật ướt Nếu chỗ tiếp đất có mọc, nên tiếp đất vào chỗ lớp đất có mọc Phương pháp thế: 3.4.10 Phương pháp đo điểm tuyến trục Trên điểm đặt máy, cực cố định tời cuộn dây Cực cố định đặt cách điểm khoảng 0.5 -1m Cực di động đặt điểm 0, sau di chuyển phía có số thứ tự lớn dần (hoặc dương âm) cuối tuyến Việc quan sát tiến hành theo thứ tự phía tuyến lúc hai phía tuyến ( lúc phải dùng hai đường thu) Ngay sau đo xong điểm cuối tuyến cuộn dây vào tời, đồng thời phải đo lại để kiểm tra trường hợp bình thường -10 điểm đo kiểm tra lại điểm, trường hợp dị thường cách điểm kiểm tra lại điểm 3.4.11 Trong điều kiện có nhiễu công nghiệp mạnh theo đoạn có chiều dài đoạn đo ngắn so với chiều dài tuyến cuộn dây đoạn đoạn việc đo tiến hành vị trí định cực cố định Chỗ đặt cực cố định chọn cho để đoạn đo sau gối lên đoạn đo trước -5 điểm Trong trường hợp phải đo kiểm tra 3-5điểm đoạn trước tiến hành đo đoạn -Khi cuộn dây phải đo kiểm tra 3.4.12 Trước sau quan sát tuyến (hoặc đoạn tuyến) cần phải đo phân cực điện cực Khi chuyển từ tuyến quan sát xong sang tuyến phải liên kết tuyến với theo điểm ( tuyến trục) Ngay sau đo xong tuyến phải liên kết kiểm tra tất tuyến toàn khu vực theo tuyến trục Cực cố định đo phải để lại điểm Nếu vị trí cực bị thay đổi phải đo nhiều lượt (4 -6lượt) hiệu điểm đặt cực cố định Liên kết kiểm tra theo tuyến trục làm lượt ( lượt theo chiều thuận lượt theo chiều ngược lại ) 3.4.13 Độ xác đo theo phương pháp đánh giá theo hệ số trung bình lần đo trước lần đo lại (đo kiểm tra) Sai số trung bình cho phép lớn không 5mV toàn phân khu không 15mV cho điểm đo 3.4.14 Khi vùng khảo sát rộng chia thành nhiều phân khu phải liên kết điểm "0" tất phân khu vùng lại với 3.4.15 Công tác đo chi tiết hoá lại dị thường phải tiến hành sau đo xong phân khu để khoanh xác vùng dị thưòng Phương pháp gradien www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 3.4.16 Phương pháp gradien tiến hành đo theo cạnh đa giác kín Mỗi đa giác đo hai tuyến phần tuyến trục với điểm cuối tuyến ghép thành Việc quan sát tiến hành theo hệ thống sau: cách cọc lại hoán vị cực đo lần ( chuyển tiếp cực trước để nguyên chỗ, cực sau chuyển cách vị trí cũ phía trước khoảng) Khi chuyển từ điểm sang điểm khác vị trí dây dẫn không thay đổi (dây nối chốt vào máy luôn hướng phía trước) Sau ngày làm việc đo xong tuyến phải đo lại độ phân cực điện cực 3.4.16 Trong trường hợp đối tượng khảo sát thể rõ nét dị thường làm phương pháp gradien theo tuyến mà không kết thành đa giác 3.4.17 Khi đưa mạng lưới tuyến từ thiết kế thực địa cần tránh sườn dốc thẳng đứng, chỗ chứa phế liệu công nghiệp thủ công nghiệp, vị trí gây rò điện mạnh (đường dây cao thế, đường sắt chạy điện, đường xe điện, trạm biến ) đặc biệt sử dụng phương pháp gradien Nếu phải đo vị trí phải đo thí nhiệm để xác định hướng tuyến cho gradien có giá trị lớn nhất, độ nhiễu bé 3.4.18 Kết đo phải ghi vào sổ ghi theo mẫu quy định Song song với việc ghi chép cần phải vẽ biểu đồ đại lượng đo thực địa 3.4.19 Độ xác đo đo theo phương pháp gradien đánh giá mức ®é sai lƯch cđa hiƯu ®iƯn thÕ ®o ®­ỵc theo đa giác Sai lệch không % tổng giá trị tuyệt đối hiệu điện đo theo đường đa giác Sai lệch số đo không mV, trường di động dị thường không 15 mV 3.4.20 Kết đo phương pháp trường điện thiên nhiên biểu diễn dạng đồ thị AV theo tuyến, đồ, đồ thị điện thế, hay gradien điện đồ điện dạng đường đồng mức (bản đồ đăng thế) 3.5 Phương pháp nạp điện hố khoan 3.5.1 Trong khảo sát xây dựng phương pháp nạp điện hố khoan sử dụng kết hợp với việc đo giá trị điện trở suất lỗ khoan để xác định hướng tốc độ dòng ngầm Phương pháp nạp điện cho phép xác định cách đáng tin cậy hướng vận động dòng ngầm hố khoan hoàn chỉnh đánh giá tốc độ chuyển động dòng ngầm ®èi víi tõng líp chøa n­íc víi møc ®é chÝnh xác cao 3.5.2 Phương pháp nạp điện hố khoan thực sau: đổ chất điện phân vào hố khoan (thường dùng muối ăn NaCl) Chất điện phân hoà tan vào nước chảy theo cực phát đóng cách xa ''vô cùng'' (khoảng 10 lần lớn độ sâu hố khoan) Một điện cực thu đặt cách miệng hố khoan khoảng 10m, điện cực thu di động theo vị trí định sẵn để đo hiệu điện theo vị trí định sẵn để đo hiệu điện theo tia Các lần đo lặp lặp lại qua khoảng thời gian định để thu giá trị điện Hướng dịch chuyển đường đồng mức điện qua khoảng thời gian định trùng vơí hướng dòng ngầm Dựa vào giá trị dịch chuyển thời gian đo ta tính tốc độ dòng ngầm Dùng phương pháp nạp điện hố khoan cho phép xác định tốc độ dòng ngầm khoảng từ 1m/s đến 100m/s đến độ sâu 30 mét 3.5.3 Phương pháp nạp điện hố khoan phải kết hợp với phương pháp Carôta để giải nhiệm vụ khảo sát xây dựng (địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, địa chất vật liệu xây dựng) www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 3.5.4 Kết phương pháp nạp điện hố khoan ghi chép theo quy định chung có tính đến đặc điểm riêng phương pháp nạp điện tuân theo mẫu quy định tiêu chuẩn 3.5.5 Độ xác phép đo đánh giá theo hiệu số trung bình giá trị đo điểm Hiệu số tương đối giá trị đo điểm không 15% ( trường hợp không tính điểm có hiệu 0.5mV) 3.6 Nhiễu biện pháp chống nhiễu 3.6.1 Trong thăm điện phục vụ khảo sát xây dựng thường gặp loại nhiễu sau đây: -Điện rò dây dẫ vào máy; -Quá trình thiết lập trường; -Phân cực tiếp đất; -Các dòng điện công nghiệp telua.Nhiễu gây khó khăn cho đo, làm giảm bớt độ xác có không quan sát Khi tiến hành công tác thăm điện phải tìm biện pháp nhằm loại trừ giảm bớt đến mức tối đa ảnh hưởng nhiễu, phải kiểm tra có hệ thống đánh giá ảnh hưởng nhiễu đến kết quan sát 3.6.2 Rò điện thường xảy chỗ sau: Dây dẫn nối từ máy thu đến nguồn điện, cuộn tời dây phát 3.6.3 Để giảm bớt ảnh hưởng rò điện đến kết đo, cần thực quy cách sau đây: - Các dây dẫn đường thu đường phát phải đặt xa nhau; - Đường dây thu phải rải mặt đất, không để dây treo lơ lửng (tránh tượng cảm ứng ) - Trong phương pháp đo mặt cắt đo sâu mạch phát mạch thu phải đặt xa m khoảng cách AB 1000m - Khi thời tiết ẩm, cự ly dây dẫn tăng gấp đôi - Không để dây điện bắt chéo lên nhau, kéo dây phát trực tiếp qua cực thu hay qua gần cực thu; - Nguồn điện nên đặt gần cực phát đường thu ( tốt đặt cách đường thu từ 3m nằm đường vuông góc với đường phát) Nếu nguồn điện đặt đường thu phải cách điện cao su tấm; - Khi dùng nguồn điện ác quy có hiệu điện cao phải cách điện cho thật tốt, nguồn điện pin, không để pin trực tiếp xuống đất; - Các loại máy, đầu nối, phích cắm điện phải giữ để không bị ẩm Phải dùng túi nilông bọc máy bọc chỗ nối quan trọngđể đề phòng mưa gây ẩm ướt; - Nếu dây điện tốt rải đường dây phát không cách xa đường dây thu 3.6.4 Xác định ảnh hưởng điện rò đường dây cách đo hiệu điện mạch thu ngắt điện cực phát ( cách nhắc đầu dây phát lên không) 3.6.5 ảnh hưởng rò điện coi không đáng kể, tổng số hiệu rò điện (đo ngắt điện cực phát A B) sau: Khi đo mặt cắt điện đo sâu khoảng cách 1000m không 2% hiệu đo hai cực tiếp đất mắc điện www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHUÈN viÖt nam tcxd 161 - 1987 3.6.6 Khi kiểm tra ảnh hưởng rò điện cách ngắt điện cực tiếp đất phải đảm bảo an toàn cho công nhân Công nhân nhấc dây điện lên không chạm vào điện cực vào đầu dây trần dây điện Khi điện qúa 70V công nhân phải đeo gang tay cao su ủng (hoặc giầy cao su) Khi dùng điện 250ữ900V , muốn thử rò điện cách nhắt điện cực tiếp đất phải giảm điện xuống 150ữ300 V tuỳ theo thời tiết Khi đo hiệu rò phải tính quy hiƯu thÕ dïng ®đ ®iƯn thÕ 3.6.7 Kiểm tra độ cách điện loại máy đo cách đo cực bên phải dây Lần đầu đo để mạch phát hở, lần đo thứ hai mạch phát đóng kín Nếu làm mà có lượt kim lệch 2phân khoảng khung điện phải tìm biện pháp giảm bớt rò điện 3.6.8 Hiện tượng rò điện máy bù điện trở biểu thấy tượng tự dao động kim điện trở cách điện ổ cắm núm điều khiển giảm xuống Phát rò điện máy bù điện trở cách thay đổi thang đo Khi đo dòng vị trí kim điện gần không thay đổi thang Những hư hỏng chỗ cách điện máy đường dây ghi vào số đo thực địa Tất giá trị hiệu đo dòng điện bị rò phải ghi vào sổ 3.6.9 Khi trường điện biến đổi đột ngột theo thời gian dòng điện công nghiệp telua gây phải áp dụng đường thu ngắn chọn thời gian quan sát vào lúc cường độ dòng nhiễu nhỏ Chỉ đọc số ®o hiƯu ®iƯn thÕ nµo kim ®iƯn kÕ chØ cách yên tĩnh đọc nhiều lượt ( lượt trở lên ) Những số đọc lại phải ghi số đo thực địa 3.6.10 Khi thời tiết khô việc kiểm tra độ cách điện tiến hành vào lúc bắt đầu kết thúc ngày làm việc, thời tiết ẩm ướt phải kiểm tra 10% số kết đo 3.7 Ghi chép chỉnh lý tài liệu thực địa: 3.7.1 Việc ghi chép kết đo điều quan sát thực địa phải theo mẫu quy định cho phương pháp quy định tiêu chuẩn 3.7.2 Sổ thực địa đóng giấy trắng, có bìa cứng có kích thước theo tiêu chuẩn quy định 18x25cm Sổ phải đánh số toàn từ đầu đến cuối Trên bìa tờ đầu sổ phải ghi rõ tên quan: Bộ (Tổng cục), xí nghiệp (Công ty), Phòng (đoàn), đội, tổ; khu vực công tác; phương pháp nghiên cứu; số tổ, tên họ người đo máy người tính toán Ngoài tờ đầu sổ phải ghi số máy, ngày, tháng, năm bắt đầu kết thóc ghi chÐp sỉ; tỉng sè trang cđa sỉ §Ị phòng sổ, người nhặt trả lại trang cuối sổ phải đề "yêu cầu người nhặt sổ này, xin hoàn lại cho xí nghiệp (đội, tổ) theo địa ghi bìa trang đầu sổ 3.7.3 Trên tờ đánh dấu để ghi chi tiết tuyến đo ( đo sâu v.v) Đầu đề không chiếm -6 cm theo chiều dài sổ Trên đầu đề ghi rõ khu vực công tác, số tuyến (điểm đo sâu), phương vị đường AB (hoặc phương vị tuyến đo), số lượng pin ắc -quy dùng (nhãn hiệu pin ắc quy), số cực tiếp đất, độ nhạy máy, ngày khởi công ngày hoàn thành công việc, họ tên người đo máy tính toán 3.5.1 Trong sổ thực địa phải có phác hoạ khu vực đo sâu đo mặt cắt Trong phác www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 hoạ ghi rõ địa hình, đặc điểm địa chất (độ lộ đá gốc, tính chất lớp phủ), công trình khoan đào v.vBản phác hoạ vẽ trang sau cột "chú thích" Bản phác hoạ vẽ theo tỷ lệ định Tỷ lệ ghi vào hình vẽ 3.5.1 Hàng ngày trang sổ ghi chép số liệu phải có chữ ký người đo máy người tính toán Khi kiểm tra xong cách tính toán người kiểm tra phải ký vào sổ đo Chủ nhiệm (phụ trách) công trình xem xong phải ký tên vào trang sau sổ ghi chép, đồng thời phải ghi rõ số trang số ®iĨm quan s¸t cđa tõng sỉ 3.5.1 Ghi sỉ b»ng bút bi (hoặc bút chì đen cứng) Nghiêm cấm tẩy xoá số ghi Những số liệu ghi sai phải gạch chéo nét Cấm không xé sổ gián thêm giấy vào sổ Sổ chép lại tài liệu thực địa không công nhận sổ gốc chủ nhiệm (phụ trách) công trình không nghiệm thu, tiếp nhận sổ 3.5.1 Đi đôi với việc ghi chép sổ vào thực địa phải vẽ đồ thị Đồ thị tài liệu thực địa dùng để kiểm tra phân tích kết công tác Người đo máy không quyền chuyển sang điểm đo khác chưa ghi đưa xong số liệu điểm trước vào sổ vẽ Các ®å thÞ thùc ®Þa vÏ theo tû lƯ nhÊt ®Þnh tờ giấy in theo tiêu chuẩn quy định Sau ngày đo, phải kiểm tra lại vẽ cách tính toán làm ngày 3.5.1 Đường cong đo sâu vẽ giấy lôgarit có mô đun 6,25m Các đường cong đo sâu sổ thực địa phải vẽ lại giấy riêng Phần đường cong đo sâu phải ghi rõ tên Đoàn (đội, tổ) thăm điện, khu vực công tác, số liệu điểm đo, cao độ điểm đo, toạ độ phương vị tâm điểm đo sâu ngày đo đầu cuối đường cong đo sâu phải ghi giá trị k Các đường cong đo sâu chữ nhật, đo sâu vòng đo lần thứ hai vẽ cạnh đường cong chấm gạch Các điểm đường cong đo sâu khác có ký hiệu riêng chấm gạch Các điểm đường cong đo sâu khác có ký hiệu riêng Trên đường cong đo sâu phải ghi phương vị, khoảng cách AB ngày quan sát Trên mẫu giấy vẽ đường cong đo sâu phải ghi tất số liệu phân tích ®­êng cong ®ã (con sè, ®­êng cong lý thuyÕt, chiÒu dầy, chiều sâu, điện trở suất tầng đất đá) 3.7.9 Các đường cong k phương pháp mặt cắt gradien, đường cong đo gradien phương pháp trường điện thiên nhiên, nạp điện hố khoan phải vẽ thành đồ, đồ thị giấy kẻ li tiêu chuẩn quy định Trên tờ đồ phải ghi rõ khu vực công tác, phương pháp thăm dò, tỷ lệ ngang dọc, ngày thi công hoàn thành, tên đơn vị thi công, ký hiệu kèm theo đồ thị đồng thời phải vẽ thiết bị đo, ghi rõ cự li cực, sơ đồ phân bố tuyến có dẫn phương hướng điểm mốc có vùng công tác ( mốc tam giác, lỗ khoan) Các tuyến phải đánh số la mã, điểm đo tuyến đánh số ả rập Cách đánh số tuyến, số điểm đo sổ thực địa, đồ thị thực địa phải 3.7.10 Khi biểu diễn kết đo đồ thị vị trí điểm phân bố tuyến phải theo tỷ lệ đồ bình đồ công tác khu vực nghiên cứu Được phép vẽ đồ thị đồ trung gian theo tỷ lệ lớn tỷ lệ đo cấp (trong trường hợp tỷ lệ đồ công tác địa vật lý phải lập tỷ lệ biểu diễn đồ thị) 3.7.11 Tỷ lệ vẽ, đồ, đồ thị tất phương pháp đo vùng công tác phải để dễ so sánh phân tích kết đo phương pháp với 3.7.12 Tài liệu thực địa hoàn thành ngày phải chỉnh lý ngày Việc phân tích, chỉnh lý tài liệu phải thực nghiêm túc, xác để giải đầy đủ nhiệm vụ đề www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHUÈN viÖt nam tcxd 161 - 1987 mét cách có kết mau chóng 3.7.13 Mỗi đoàn (đội) thăm điện phải có nhóm phân tích tài liệu thực địa đội nhỏ không tổ chức nhóm phân tích tài liệu thực địa, người đo máy cán kỹ thuật chủ nhiệm công trình phải trực tiếp phân tích chỉnh lý tài liệu, phải dự tính phương án kỹ thuật §Ĩ hoµn thµnh tèt viƯc chØnh lý tµi liƯu thùc địa đoàn (đội) thăm điện phải có đầy đủ dụng cụ cần thiết (bàn vẽ lưu động, tủ để bảo quản chuyên chở tài liệu, dụng cụ can vẽ ) 3.7.14 3.8 Công tác kiểm tra đánh giá chất lượng kỹ thuật 3.8.1 Để loại trừ khả xẩy sai sót đo, người đo máy phải luôn theo dõi trạng thái hoạt động máy tốt hay xấu, sơ đồ mặt cắt hay sai khoảng cách AB hợp lý hay chưa, số liệu đo máy kiểm tra hay chưa, độ nhạy máy có đảm bảo hay không Người đo máy phải kiểm tra cách ghi sổ sách, cách đưa giá trị đo lên đồ thị, theo dõi tính chất đường cong hay trình đo Mọi công tác thực địa phải tổ chức phân công rành mạch Mỗi thao tác đo phải tiến hành nghiêm túc theo trật tự quy định 3.8.2 Kiểm tra tính đắn tài liệu cách đo lại Tuỳ theo điều kiện phương pháp sử dụng mà thay đổi chế độ dòng điện mạch phát Việc đo lại thường tiến hành theo số điểm định Khi có thay đổi đường cong không theo quy luật định không khớp với quy luật quan sát được, người đo máy phải tìm cách giải thích chỗ lý thay đổi đường cong Nếu thay đổi lượt đo lặp lại xác nhận phải đo lại điểm kế cận điểm trung gian điểm đo điểm kế cận 3.8.3 Khi có đại lượng gặp khó khăn, loại máy nào, giá trị số đọc phải lấy hai lần trở lên Tất lượt đo số đo lại phải ghi vào sổ thực địa 3.8.4 Những số đọc lặp lại chu kỳ đo lại thuộc loại kiểm tra nội Ngoài phải tiến hành đo kiểm tra tuyến riêng biệt Kết đo kiểm tra tài liệu khách quan, dựa vào để đánh giá mức độ xác chất lượng công tác đoàn( đội , tổ) thăm điện Khối lượng đo kiểm tra thay đổi tuỳ theo tính chất điều kiện công tác, kinh nghiệm người đo máy chất lượng tài liệu thực địa không 7% tổng khối lượng công tác 3.8.5 Việc kiểm tra trước hết phải tiến hành tuyến ( đo sâu đẳng thế) có dấu hiệu không đáng tin cậy Người kiểm tra phải chủ nhiệm công trình ( đoàn, đội trưởng) định Người đo không đo kiểm tra Khi đo kiểm tra phải chọn tuyến tiêu biểu đánh giá chất lượng công tác toàn vùng khảo sát Việc đọc kiểm tra tuyến làm đồng thời với đo thực địa phân bố theo thời gian diện tích 3.8.6 Trong trường hợp vùng khảo sát dùng nhiều loại máy khác để đo phải kiểm tra đối chiếu số đọc chúng với tháng lần Việc xác định số thị để làm sở cho kiểm tra tiến hành cách đo có hệ thống đại lượng cho trước với máy khác tuyến (hoặc điểm đo sâu) kiểm tra đặc biệt nơi mà dùng để kiểm tra máy móc tay nghề người đo máy tổ (đội) khác www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHUÈN viÖt nam tcxd 161 - 1987 Các tuyến (điểm) kiểm tra phải chọn khu có lát cắt địa chất tiêu biểu cho vùng công tác 3.8.7 Trong trình đo, người đo máy phải xác định sai số cách lấy số chênh lệch giá trị đo lần thứ lần thứ hai điểm đo 3.8.8 Dựa vào số liệu tuyến (điểm) kiểm tra mà đánh giá độ xác chất lượng công tác đoàn (đội) thăm điện Độ xác việc đo điểm hiệu số (giá trị tuyệt đối) kết đo lần lần đo kiểm tra hiệu số đem so với gía trị trung bình số đo (hiệu tương đối) Hiệu tương đối tính phần trăm Độ xác trung bình đánh giá theo hiệu trung bình (tương đối) trung bình số học hiệu tất điểm kiểm tra Những yêu cầu cụ thể độ xác phương pháp quy định mục 2.3.4 phần "phương pháp kỹ thuật tiến hành công tác thăm dò" tiêu chuẩn 3.8.9 Trong trường hợp cá biệt, với biện pháp áp dụng mà không đạt độ xác yêu cầu độ xác đạt thấp so với phương án kỹ thuật chiếm 10% khối lượng điểm đo toàn công trình (hoặc đội, tổ) cần phải báo cáo cho cấp trực tiếp biết để có ®Þnh thĨ KÕt ln cđa héi ®ång khoa häc kü tht Liªn -hiƯp xÝ nghiƯp trùc thc bé (tỉng cục) định cuối chấp nhận mặt khoa học kỹ thuật 3.8.10 Trong trường hợp công tác hoàn thành với độ xác thấp người máy làm ẩu , kết nối số liệu lý không xác đáng làm cho khối lượng kiểm tra không đạt yêu cầu tới 5% khối lượng chung khối lượng công tác hoàn thành không công nhận 3.8.11 Việc kiểm tra chất lượng công tác thăm điện phải tiến hành thường xuyên trình thực phương án kỹ thuật duyệt Việc kiểm tra sơ chất lượng công tác thực địa đội, (tổ) trưởng kỹ sư địa vật lý chủ nhiệm công trình thực trình công tác phạm vi đơn vị mình, công trình phụ trách 3.8.12 Đội, (tổ) trưởng kỹ sư địa vật lý (nếu người đo máy) phải kiểm tra công tác người đo máy tuần lần vấn đề sau ; 1) Tình hình máy móc thiết bị làm việc ; 2) ViƯc ®o ®óng hay sai ; 3) Ghi chÐp đầy đủ hay không, hay sai ; ) Vẽ đồ thị có kịp thời hay không ; 5) Có đo lại đo kiểm tra hay không ; ) Mức độ xác đo ; ) Thực nguyên tắc an toàn lao động 3.8.13 Trong trình thi công phương án kỹ thuật đo điện đội trưởng kỹ sư địa vật lý chủ nhiệm công trình phải kiểm tra công tác trực tiếp thực địa ữ lần vấn đề sau : 1) Công tác trắc địa hoàn thành hay sai có kịp thời không; 2) Công tác địa vật lý tiến hành có phương pháp kỹ thuật không; 3) Chỉnh lý sơ tài liệu thực địa đơn vị có không có kịp thời không; 4) Độ xác đo theo tuyến (điểm) có đảm bảo quy định không; www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 5) Khối lượng làm hỏng; làm sai lý Ngoài ra, đội trưởng kỹ sư địa vật lý chủ nhiệm công trình phải kiểm tra xem định mức suất điều kiện cụ thể địa phương có phù hợp không, việc thực tiêu kế hoạch mức độ hoàn thành chúng để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, đồng thời định cho đơn vị thi công dỡ bỏ chỗ hỏng, chọn tuyến (điểm) kiểm tra định người đo kiểm tra 3.8.14 công trình thi công với thời gian lâu, đội trưởng chủ nhiệm công trình phải tổng kiểm tra tài liệu thực địa tháng lần 3.8.15 Công tác kiểm tra nghiệm thu tài liệu thực địa phải tiến hành sau hoàn thành khối lượng cuối công tác thực địa héi ®ång nghiƯm thu thùc hiƯn 3.8.16 Héi ®ång nghiƯm thu thành lập theo định Thủ trưởng quan khảo sát có tư cách pháp nhân (giám đốc) xí nghiệp công ty khảo sát xây dựng ) với thành phần gồm: 1) Thủ trưởng quan khảo sát (hoặc phó thủ trưởng phụ trách kỹ thuật); 2) Trưởng phòng kỹ thuật (hoặc phòng KCS); 3) Kỹ sư địa vật lý phòng kỹ thuật ( phòng KCS); 4) Thủ trưởng đơn vị chủ trì thi công phương án kỹ thuật; 5) Chủ nhiệm công trình; 6) Một số cán kỹ thuật (kỹ sư kỹ thuật viên lâu năm) tham gia kiểm tra, nghiệm thu trực tiếp tài liệu thực địa, số lượng nhiều phụ thuộc nhiều vào quy mô công trình (lớn hay nhỏ) mức độ quan trọng công trình (trọng điểm hay bình thường) thủ trưởng quan khảo sát định; 7) Đại diện quan giao thầu (cơ quan đặt hàng) 3.8.17 Hội đồng nghiƯm thu tiÕn hµnh kiĨm tra vµ nghiƯm thu tµi liệu thực địa mặt sau: 1) Việc ghi chép số liệu; 2) Phương pháp tính toán sử dụng; 3) Phương pháp phân tích số liệu thu thập kết thu ; 4) Các đồ thị, biểu đồ, đồ vv lập được; 5) Việc sử dụng tài liệu địa chất địa vật lý có; 6) Việc chỉnh lý, phân tích tổng hợp số liệu thực địa (có quy định kịp thời hay không); 7) Công tác kiểm tra nội chất lượng hiệu nó; 8) Công tác đo chi tiết hoá kiểm tra dị thường 3.8.18 Sau kết thúc công tác kiểm tra nghiệm thu tài liệu thực địa, hội đồng nghiệm thu tiến hành đánh giá chất lượng tài liệu thăm điện thu thập mặt: 1) Tính hợp lý việc lựa chọn phương pháp đo, biện pháp kỹ thuật, máy móc thiết bị; kích thước thiết bị, hướng tuyến, đường thu, đường phát; 2) Tính hợp lý hiệu phương pháp thăm điện áp dụng để giải yêu cầu kỹ thuật quy định phương án kỹ thuật duyệt so với điều kiện thực tế; 3) Số lượng tính chất dị thường phát khu vực khảo sát, sở xác định dị thường, công tác đo kiểm tra đo chi tiết hoá dị thường phát 3.8.19 Sau kết thúc công tác kiểm tra nghiệm thu đánh giá chất lượng số liệu thực ®Þa, www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHN viƯt nam tcxd 161 - 1987 Hội đồng nghiệm thu kết luận mặt sauđây: 1) Khối lượng công tác thăm điện thực so với khối lượng công tác qui định phương án kỹ thuật lần bổ sung (nếu có) duyệt; đồng thời đánh giá xác định lý việc thực khối lượng ấy; 2) Mức độ giải yêu cầu kỹ thuật quy định phương án kỹ thuật Nếu chưa giải phải bổ sung việc làm gì, đâu, mức độ cần thiết biện pháp thực hiện; 3) Đánh giá chất lượng tài liệu thu thập theo ba mức độ: tốt, trung bình kém; 4) Tài liệu thu thập có đảm bảo để lập báo cáo kỹ thuật hay không (dựa vào mức độ giải nhiệm vụ kỹ thuật đề khối lượng công tác theo phương án kỹ thuật duyệt); 5) Xác định việc làm sai với phương án kỹ thuật duyệt, mà không theo quy trình, quy phạm tiêu chuẩn quy định (biện pháp kỹ thuật tiến hành không đúng, kích thước thiết bị chọn không hợp lý, hướng tuyến đường thu đường phát không đảm bảo việc giải nhiệm vụ đề ra, khối lượng công tác không xác đángv.v ) đồng thời đánh giá mức độ gây tác hại sai lệch (về mỈt khoa häc, kü tht, kinh tÕ v.v ); 6) Đánh giá trình độ đạo thực phương án kỹ thuật theo ba mức độ: Tốt, trung bình Chú thích: Có thể có trường hợp với tài liệu thăm điện thu thập đủ đảm bảo để lập báo cáo kỹ thuật trình độ đạo thực phương án kỹ thuật duyệ tlại bị đánh giá kh i lượng công tác thi công nhiều mức cần thiết 3.8.20 Mọi đánh giá kết luận Hội đồng nghiệm thu phải lập thành văn phải có đầy đủ bốn chữ ký của: Chủ tịch hội ®ång nghiƯm thu, tr­ëng phßng kü tht (KCS), Chđ nhiƯm công trình thủ trưởng đơn vị thi công Công tác chỉnh lý phòng lập báo cáo kỹ thuật 4.1 Công tác chỉnh lý tài liệu phòng, lập báo cáo kỹ thuật phép tiến hành sau Hội đồng nghiệm thu kết luận vµ cho phÐp dïng tµi liƯu thùc tÕ thu thËp để lập báo cáo kỹ thuật kết công tác thăm điện 4.2 Nhiệm vụ chỉnh lý phòng phân tích xử lý tài liệu thu cách toàn diện, đầy đủ để lập báo cáo kỹ thuật Công tác chỉnh lý phòng số cán kỹ thuật xí nghiệp (đoàn, đội) cử thực đạo chủ nhiệm công trình Số lượng cán kỹ thuật tham gia phụ thuộc vào quy mô công trình thời hạn phải giao nộp báo cáo kỹ thuật 4.3 Nhóm lập báo cáo kỹ thuật tiến hành kiểm tra lại cách tính toán, việc thành lập đồ, đồ thị tổng hợp v.v sau tiến hành phân tích giải thích kết khảo sát Khi giải thích định lượng cần ý tới ảnh hưởng cuả yếu tố tạo nên phức tạp tính không đồng địa hình, cấu tạo địa chất v.v vùng khảo sát 4.4 Kết chỉnh lý phòng biểu diễn đồ lát cắt địa chất - địa vật lý 4.5 Sau chỉnh lý phòng phải thành lập tài liệu sau: 1) Bản đồ tài liệu thăm điện (cùng tỷ lệ với đồ địa hình lớn cấp; trình bày toạ độ khu vực đo, mạng lưới tuyến trục tuyến đo, đánh số điểm www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam 2) 3) 4) 5) 6) 7) tcxd 161 - 1987 đo công trình thăm (tất lỗ khoan, hố đào có khu vực khảo sát phải đánh số, điểm thăm điện cách 5ữ10 điểm tuyến đo lại đánh số điểm) Cự ly tuyến điểm đo bình đồ lập thành phụ lục Bản đồ điện -địa chất địa hình khu công tác (khi thiếu đồ chung cho toàn khu vực dùng đồ có sẵn phân khu): Trên đồ phải ghi tỷ lệ, tác giả, thời gian thành lập Đối với khu vực đo chi tiết đồ địa chất đồ địa hình phải thành lập theo tỷ lệ đo chi tiết Bản đồ địa chất phải kèm theo lát cắt địa chất, cột địa tầng tổng hợp phần mô tả tương ứng dấu hiệu quy Các biểu đồ đồ thị cần thiết phải lập theo mẫu thống nhất: Cã chung mét tû lƯ, cã cïng cù ly gi÷a tuyến với Cự ly điểm đo đồ thị bố trí theo tỷ lệ bình đồ (hoặc lớn cấp bình đồ) Trên tờ đồ đưa số liệu phương pháp khác (hoặc đường cong khác thu phương pháp) Trên đồ, đồ thị trục ngang tuyến cần vẽ đường cong mặt địa hình Khi đo sâu phải vẽ đường cong đo sâu xếp theo trình tự thời gian công tác Bản đồ, đồ thị khu vực đo chi tiết phải thành lập với tỷ lệ lớn (nhưng phải tỷ lệ với đồ địa hình khu vực đo chi tiết đó) Khi đo sâu phải thành lập biểu đồ đường cong, đồ phân tích định tính đường cong đo sâu Bản đồ kết thăm điện thành lập theo tỷ lệ đồ địa hình dựa vào số liệu địa vật lý đới dị thường, ranh giới lớp đất đá v.v phát Khi nghiên cứu phương pháp đo sâu phải có lát cắt điện -địa chất, lát cắt điện trở suất biểu kiến, đồ đường đồng mức tầng chuẩn Trên đồ phải đánh dấu vị trí cọc mốc có thực địa, vị trí điểm cần khoan, đào để kiểm tra kết công tác thăm điện Tất tài liệu cần thành lập quy định biểu phải có chữ ký người thực chủ nhiệm công trình Ngoài ra, đồ tài liệu thăm điện đồ kết thăm điện phải có thêm chữ ký cán kỹ thuật trắc địa 4.6 Từ kết chỉnh lý tài liệu phòng phải phân đới dị thường phân tích, đánh giá số liệu thu phương pháp địa vật lý phương pháp khảo sát khác để kiểm tra đặt vị trí lỗ khoan phục vụ cho loại công tác khảo sát xây dựng (địa chất công trình, địa chất thuỷ văn thăm vật liệu xây dựng) 4.7 Kết công tác chỉnh lý tài liệu phòng phải lập báo cáo kỹ thuật thăm điện đáp ứng yêu cầu quy định điều; 1.34, 1.41 tiêu chuẩn www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 Phụ lục Các phương pháp thăm điện sử dụng www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHUẩN việt nam tcxd 161 - 1987 Phơ lơc §iƯn trë suất đất đá thường gặp khảo sát xây dùng www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHUÈN viÖt nam tcxd 161 - 1987 Phụ lục Mẫu sổ thực địa Ngày tháng năm Tổ (nhóm) thi công: Đội( Đoàn): Phương pháp đo: Tổ (nhóm) trưởng: Xí nghiƯp (C«ng ty): Phơ lơc MÉu ghi phương pháp trường điện thiên nhiên (Phương pháp đo ) www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHUÈN viÖt nam tcxd 161 - 1987 Phụ lục Mẫu ghi phương pháp trường điện thiên nhiên ( Phương pháp đo gradien ) Phụ lục Mẫu ghi phương pháp đo mặt cắt ( Thiết bị A A' MNN' B'B ) www.vatlieuxaydung.org.vn TI£U CHUÈN viÖt nam tcxd 161 - 1987 Phơ lơc MÉu ghi ®é sâu điện Phụ lục Mẫu số đo kiểm tra ®é s©u www.vatlieuxaydung.org.vn ... 1.13 .Trong khảo sát xây dựng phép sử dụng loại máy thăm dò điện chiều sau đây; - Máy bù điện UJ - 18; - Máy bù tự động AE - 72; ESK - 1; - Máy đo điện trở chuyên dông RDC - 3, RT - 151 - DC; - Các... trình bày vấn đề: - Phương pháp thăm dò điện sử dụng - Sơ đồ phương pháp quan trắc www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHN viƯt nam tcxd 161 - 1987 - B­íc dÞch chuyển quan trắc, - Phương pháp đo thông... đối tượng cần nghiên cứu 3.3.1 Việc quan sát tiến hành máy đo UJ -1 8, RDC -3 , RT -1 51 -DC máy bù điện trở ESK -1 , DDC-2A, AE -7 2 Để làm cực tiếp đất phải dùng điện cực không phân cực 3.3.1 Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 1 TCXDVN 161 1987 cong tac tham do dien trong khao sat xay dung, 2 1 TCXDVN 161 1987 cong tac tham do dien trong khao sat xay dung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay