2 1 TCXDVN 161 1987 cong tac tham do dien trong khao sat xay dung

33 27 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/08/2018, 12:32

thăm dò khảo sát điện xây dựng công trìnhthăm dò khảo sát điện xây dựng công trìnhthăm dò khảo sát điện xây dựng công trìnhthăm dò khảo sát điện xây dựng công trìnhthăm dò khảo sát điện xây dựng công trình ... 1.13 .Trong khảo sát xây dựng phép sử dụng loại máy thăm dò điện chiều sau đây; - Máy bù điện UJ - 18; - Máy bù tự động AE - 72; ESK - 1; - Máy đo điện trở chuyên dông RDC - 3, RT - 151 - DC; - Các... trình bày vấn đề: - Phương pháp thăm dò điện sử dụng - Sơ đồ phương pháp quan trắc www.vatlieuxaydung.org.vn TIÊU CHN viƯt nam tcxd 161 - 1987 - B­íc dÞch chuyển quan trắc, - Phương pháp đo thông... đối tượng cần nghiên cứu 3.3.1 Việc quan sát tiến hành máy đo UJ -1 8, RDC -3 , RT -1 51 -DC máy bù điện trở ESK -1 , DDC-2A, AE -7 2 Để làm cực tiếp đất phải dùng điện cực không phân cực 3.3.1 Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 1 TCXDVN 161 1987 cong tac tham do dien trong khao sat xay dung, 2 1 TCXDVN 161 1987 cong tac tham do dien trong khao sat xay dung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay