Tiểu luận tranh chấp trong lĩnh vực quản lý đất đai và kiến nghị hướng giải quyết

17 61 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2018, 00:10

bài viết đưa ra được tình huống phát sinh thực tế về tranh chấp đất đai từ đó đưa ra kiến nghị khắc phục tình trạng ấy.Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội. Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định tại Điều 53 với quy định “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.” Theo đó, Luật đất đai cũng quy định tại Điều 4 là “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.” Theo đó, Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai, với những hình thức trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đó là hình thức giao đất và hình thức cho thuê đất. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chính là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất nhằm bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập với nhiều nguyên nhân khác nhau. Dưới đây nội dung bài sẽ trình bày một tình huống thực tế về khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời nêu ra các phương án giải quyết mà thực tế các địa phương đang áp dụng và đưa ra phương án giải quyết tối ưu nhất phù hợp với pháp luật đất đai hiện hành. A Mở đầu: Đất đai tư liệu sản xuất đặc biệt, đóng vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội Hiến pháp năm 2013 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khẳng định Điều 53 với quy định “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác tài sản Nhà nước đầu tư, quản tài sản cơng thuộc sở hữu tồn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý.” Theo đó, Luật đất đai quy định Điều “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý.” Theo đó, Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định Luật đất đai, với hình thức trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất hình thức giao đất hình thức cho thuê đất Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất việc quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất nhằm bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người có quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất Tuy nhiên công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thực tế nhiều khó khăn, bất cập với nhiều ngun nhân khác Dưới nội dung trình bày tình thực tế khó khăn, vướng mắc công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật hành Đồng thời nêu phương án giải mà thực tế địa phương áp dụng đưa phương án giải tối ưu phù hợp với pháp luật đất đai hành B Nội dung: I Tình huống: Ơng Ngũn Đại Hòa, sinh năm 1960 chủ sở hữu hợp pháp đất 200 m2 đất xã A, Huyện B, Tỉnh C theo Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất số QSDĐ/0407-C UBND Huyện B, Tỉnh C cấp ngày 22 tháng 06 năm 1996 Ngày 16/8/2012, làm ăn thua lỗ nên gia đình ơng Ngũn Đại Hòa giao bán quyền sử dụng đất đất 200m2 với giá tỷ đồng Ngày 26/8/2012, anh Lê Văn Nam, sinh năm 1966 em trai vợ ông Nguyễn Đại Hòa tìm đến gia đình ơng Ngũn Đại Hòa để thương lượng việc chuyển nhượng quyền sử dụng 200m2 đất thuộc quyền sở hữu Ơng Ngũn Đại Hòa, sinh năm 1960 xã A, Huyện B, Tỉnh C Sau nhiều ngày thương lượng, hai bên định kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với mảnh đất 200 m2 xã A, Huyện B, Tỉnh C vào ngày 28/9/2012 theo đó, ơng Ngũn Đại Hòa chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất cho ông Lê Văn Nam với giá tỷ đồng Ông Lê Văn Nam mải làm ăn nên chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất với mảnh đất 200m2 xã A, huyện B, tỉnh C Huyện B thành lập Văn phòng đăng kí đất đai theo quy định pháp luật, đến ngày 26/3/2015 có thơng báo địa phương việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân, hộ gia đình địa bàn huyện nên ông Lê Văn Nam làm hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Trong làm hồ sơ, ông Lê Văn Nam phát kí kết hợp đồng nhượng quyền sử dụng đất với ơng Ngũn Đại Hòa chỉ có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khơng có giấy tờ thêm Vì vậy, ơng chỉ đưa vào hồ sơ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đem đến nộp UBND huyện B UBND huyện B sau nhận xem xét hồ sơ yêu cầu ông Lê Văn Nam bổ sung giấy tờ thiếu Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp Ông Lê Văn Nam đến nhà ơng Ngũn Đại Hòa u cầu ơng Hòa đưa cho Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mảnh đất 200m2 địa bàn xã A, huyện B, tỉnh C Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mảnh đất bị ơng Hòa nghĩ mảnh đất chuyển nhượng nên Giấy chứng nhận khơng quan trọng nên khơng cất giữ, bảo quản Ơng Lê Văn Nam trình bày lí với UBND huyện B việc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với mảnh đất 200m2 địa xã A, huyện B, tỉnh C UBND huyện B không chấp nhận yêu cầu không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Nam Việc UBND huyện B không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Nam liệu có theo quy định pháp luật? II Mục tiêu xử lí tình huống: Xử lí tình quy định pháp luật: Tình nảy sinh vấn đề lĩnh vực quảnđất đai, cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2014 với Nghị định, thông tư hướng dẫn kèm Liên quan trực tiếp đến tình vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất, theo Luật đất đai chỉ nêu quy định chung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mục (từ Điều 97 đến Điều 106), chi tiết cụ thể quy định Chính phủ ban hành Nghị định bao gồm có Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết thi hành số Điều Luật đất đai năm 2013, kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 quy định hồ sơ địa Theo đó, tình phải xử lí theo quy định pháp luật đất đai hành, đảm bảo thống áp dụng pháp luật Bảo đảm hài hòa lợi ích, hài hòa tính pháp lí hợp lí: Tình đưa suy cho nhằm mục đích giải vấn đề phát sinh thực tế Chính mà xử lí tình mục tiêu khơng phần quan trọng bảo đảm quyền lợi đáng cho người dân Giải việc phải xem xét “cái lí” “cái tình”, “cái lí” hợp lí việc áp dụng pháp luật đất đai giải tình trên, “cái tình” đảm bảo hợp lí với trường hợp cụ thể, điều kiện hoàn cảnh địa phương Bảo đảm trật tự kỉ cương, trật tự xã hội: Tuy chỉ tình đặt xử lí phải thật cẩn trọng nhằm đảm bảo đắn pháp luật, trật tự quản lí hành Nhà nước, đảm bảo trình tự thủ tục theo quy định từ áp dụng vào thực tế giải vụ việc cách hợp lí góp phần giữ vững trật tự xã hội III Nguyên nhân hậu tình huống: Nguyên nhân: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất sai trình tự, thủ tục gồm có hai nhóm ngun nhân: nhóm nguyên nhân khách quan nhóm nguyên nhân chủ quan Nguyên nhân khách quan phải kể đến mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống văn pháp luật vấn đề cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đáng ý quy định thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất trường hợp chuyển quyền sử dụng đất chưa thực thủ tục chuyển quyền theo quy định Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, theo Nghị định yêu cầu hồ sơ phải có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất giấy tờ quyền sử dụng đấtTrong đó, thơng tư số 24/2014/TT-BTNMT lại quy định hồ sơ phải có đơn đăng kí biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK Đây bất cập quy định pháp luật từ tạo khó khăn cơng tác quảnđất đai quan hành nhà nước Nguyên nhân khách quan mang tính lịch sử, sâu xa bối cảnh kinh tế xã hội nước ta qua cải cách ruộng đất ảnh hưởng tiêu cực mặt trái kinh tế thị trưởng Từ dẫn đến nhiều hệ có hệ việc bất cập công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nguyên nhân chủ quan xuất phát từ phía cán bộ, cơng chức lĩnh vực quảnđất đai yếu lực chun mơn phận cán khơng nhỏ có suy thối đạo đức Khơng có tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ giải vấn đề xảy lĩnh vực quản lí, có thái độ hống hách, cửa quyền quan liêu, xem thường pháp luật lợi ích nhân dân, mưu đồ vụ lợi cá nhân,… Từ dẫn đến việc đưa định, hành vi sai sót việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Một nguyên nhân yếu cơng tác quản lí cán bộ, cơng chức lĩnh vực quảnđất đai, điều thể lỏng lẻo, hời hợt kiểm tra, báo cáo công việc, tuyển dụng cán bộ, công chức vào làm việc quan hành nhà nước nhiều bất cập Xuất phát từ phía người dân chưa hiểu biết pháp luật, đặc biệt lĩnh vực luật đất đai khó khăn việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật Hơn thế, phận khơng nhỏ người dân có ý thức pháp luật kém, mong muốn giải nhanh việc mà có hành động bơi trơn, làm trái pháp luật, tạo điều kiện cho kẻ xấu vụ lợi gây khó khăn việc giải vụ việc theo quy định pháp luật 2 Hậu quả: Hậu phát sinh trực tiếp tình xảy thực tế người dân phải thực thủ tục dườm dà hơn, phức tạp hơn, đơi khơng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật, gây khó khăn việc khai thác sử dụng hiệu nguồn tài nguyên đất đai người dân, ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi ích hợp pháp người dân Hậu việc không cấp Giấy chứng nhậ quyền sử dụng đất trình tự thủ tục gián tiếp tác động đến ổn định kinh tế, trị, xã hội, gây xơn xao dư luận, bất ổn trị, suy thối kinh tế Một hậu nghiêm trọng làm lòng tin nhân dân đường lối lãnh đạo Đảng, sách pháp luật nhà nước Đất đai quyền lợi sát sườn người dân, giải khơng ổn thỏa người dân khơng tín nhiệm đội ngũ cán bộ, cơng chức nhà nước nữa, từ ảnh hướng đến uy tín nhà nước uy tín cán cơng chức IV Giải tình huống: Tình phát sinh vấn đề làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Ơng Lê Văn Nam ơng Nguyễn Đại Hòa chuyển nhượng quyền sử dụng mảnh đất 200m2 địa bàn xã A, huyện B, tỉnh C thông qua hợp đồng dân Mảnh đất ông Hòa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 22 tháng 06 năm 1996 Đối với trường hợp trên, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất thuộc UBND mà thuộc quan tài nguyên môi trường, cụ thể Sở Tài nguyên Môi trường theo quy định khoản Điều 105 Luật đất đai năm 2013 điểm b, Khoản 1, Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Theo đó, mảnh đất 200 m2 địa bàn xã A, huyện B, tỉnh C cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ơng Ngũn Đại Hòa từ năm 1996 kí kết hợp đồng chuyển nhượng nên quyền sử dụng mảnh đất thuộc ông Lê Văn Nam thuộc trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quan tài ngun mơi trường thực theo quy định Chính phủ Điều Chính phủ quy định Nghị định 43/2014/NĐ-CP cụ thể huyện B thành lập Văn phòng đăng kí đất đai theo quy định với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên Môi trường Tuy nhiên vấn đề đặt bên chưa tiến hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất không giao nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hợp đồng kí kết vào ngày 28/9/2012 tức trước Luật đất đai 2013 có hiệu lực ngày 01/07/2014 Căn khoản 4, Điều 9, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT hồ sơ nộp thực thủ tục cấp Giấy chứng nhận trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng năm 2014 mà bên chuyển quyền cấp Giấy chứng nhận chưa thực thủ tục chuyển quyền theo quy định rơi vào hai trường hợp: Thứ trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà có hợp đồng văn chuyển quyền theo quy định bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền, hồ sơ gồm: - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; - Hợp đồng văn chuyển quyền lập theo quy định; Thứ hai trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất không lập hợp đồng, văn chuyển quyền theo quy định, hồ sơ gồm có: - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; - Bản gốc Giấy chứng nhận cấp; - Giấy tờ việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ ký bên chuyển quyền bên nhận chuyển quyền Căn nội dung tình ơng Lê Văn Nam ơng Ngũn Đại Hòa có kí kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định pháp luật bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền Chính mà tình rơi vào trường hợp thứ Căn điểm a, khoản 4, Điều 9, Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Ơng Lê Văn Nam chỉ cần nộp hồ sơ với tài liệu gồm: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất kí kết Như thấy việc UBND huyện B xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Nam không thẩm quyền đồng thời yêu cầu ông Lê Văn Nam phải bổ sung gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không theo quy định pháp luật Tuy nhiên, với quy định Hồ sơ nộp thực thủ tục cấp Giấy chứng nhận trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng năm 2014 mà bên chuyển quyền cấp Giấy chứng nhận chưa thực thủ tục chuyển quyền theo quy định thuộc trường hợp người sử dụng đất nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng năm 2014 mà bên nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận bên chuyển quyền sử dụng đất hợp đồng, giấy tờ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 lại quy định Người nhận chuyển quyền sử dụng đất phải nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất giấy tờ quyền sử dụng đất có Như vậy, từ phân tích đưa ba phương án giải sau: Phương án thứ nhất: UBND huyện B trả lại hồ sơ cho ông Lê Văn Nam tư vấn cho ông đến Sở Tài nguyên Môi trường nộp hồ sơ theo quy định pháp luật Sở Tài nguyên Môi trường vào điểm a, khoản 4, Điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Yêu cầu ông Lê Văn Nam nộp Hồ sơ gồm tài liệu là: - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; - Hợp đồng văn chuyển quyền lập theo quy định; Phương án thứ hai: UBND huyện B trả lại hồ sơ cho ông Lê Văn Nam tư vấn cho ông đến Sở Tài nguyên Môi trường nộp hồ sơ theo quy định pháp luật Sở Tài nguyên Môi trường khoản Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP yêu cầu ông Lê Văn Nam nộp Hồ sơ tài liệu gồm: - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất ; - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông Lê Văn Nam ơng Ngũn Đại Hòa Khoản Điều 82 quy định Văn phòng đăng ký đất đai thơng báo văn cho bên chuyển quyền niêm yết trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền Trường hợp không rõ địa chỉ người chuyển quyền để thơng báo phải đăng tin phương tiện thông tin đại chúng địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất trả); Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo đăng tin lần phương tiện thông tin đại chúng địa phương mà khơng có đơn đề nghị giải tranh chấp Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình quan có thẩm quyền định hủy Giấy chứng nhận cấp trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển quyền Trường hợp có đơn đề nghị giải tranh chấp Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn bên nộp đơn đến quan nhà nước có thẩm quyền giải tranh chấp theo quy định Phương án thứ ba: Phương án kết hợp hai phương án lại, theo UBND huyện B trả lại hồ sơ cho ông Lê Văn Nam tư vấn cho ông đến Sở Tài nguyên Môi trường nộp hồ sơ theo quy định pháp luật Sở Tài nguyên Môi trường áp dụng quy định Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thông tư số 24/2014/TT-BTNMT để giải Theo đó, ta áp dụng trình tự thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất trường hợp chuyển quyền sử dụng đất chưa thực thủ tục chuyển quyền theo quy định khoản Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP Còn Hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất áp dụng khoản ĐIều 82 Nghị định 43 điểm a, khoản 4, Điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT bao gồm: - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông Lê Văn Nam ơng Ngũn Đại Hòa Lựa chọn phương án hợp lí nhất: Xem xét quy định nguyên tắc áp dụng pháp luật ta thấy phương án thứ ba hợp lí nhất, theo quy định chung trình tự thủ tục áp dụng theo quy định Nghị định 43 Chính phủ (văn pháp lí cao thơng tư) chi tiết hồ sơ áp dụng thơng tư 24 Bộ Tài nguyên Môi trường Điều đảm bảo tuân theo thống pháp luật từ Luật đến nghị định thông thư, bảo đảm hài hòa mặt lợi ích người dân việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Theo đó, thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài ngun Mơi trường Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Nam áp dụng kết hợp quy định Nghị định 43 thông tư 24 theo kế hoạch dây: V Kế hoạch tổ chức, thực phương án lựa chọn: Xây dựng kế hoạch: BẢN KẾ HOẠCH Cơng việc cần làm • UBND huyện B khoản Điều 105 Luật đất đai năm 2013 điểm b, Khoản 1, Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐCP trả lại hồ sơ đăng kí ông Lê Văn Nam tư vấn cho ông đến Sở Tài nguyên Môi trường nộp hồ sơ theo quy định pháp luật • Sau ơng Lê Văn Nam nộp hồ sơ đến Sở Tài nguyên Mơi trường Sở khoản Điều 82 Nghị định 43 điểm a, khoản 4, Điều Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT yêu cầu ông Nam làm hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK • Căn khoản Điều 82 Nghị định 43 tiến hành thủ tục sau: - Văn phòng đăng ký đất đai thơng báo văn cho bên chuyển quyền ông Nguyễn Đại Hòa niêm yết trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển quyền ông Lê Văn Nam (Trường hợp không rõ địa chỉ người chuyển quyền để thơng báo phải đăng tin phương tiện thông tin đại chúng địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin người đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất tức ông Lê Văn Nam trả); - Sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo đăng tin lần phương tiện thông tin đại chúng địa phương mà khơng có đơn đề nghị giải tranh chấp Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ để trình quan có thẩm quyền định hủy Giấy chứng nhận cấp trường hợp không nộp Giấy chứng nhận để làm thủ tục đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển quyền ông Lê Văn Nam Thời gian, tiến độ thực Căn điểm b, khoản Điều 61 Nghị định 43 Thời gian thực thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, cơng trình xây dựng tổ chức đầu tư xây dựng không 30 ngày Nguồn nhân lực tài Đây công việc không cần nhiều nguồn nhân lực, nhiên yêu cầu cán làm công tác phải nắm vững quy trình thực Tổ chức thực hiện: Lãnh đạo đơn vị phân công công việc cho cán ngành thực công việc kế hoạch đề ra, phân công yêu cầu phải nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn người đồng thời chỉ rõ công việc giao Kiểm tra, giám sát báo cáo: Lãnh đạo đơn vị cần kiểm tra tiến độ thực công việc cán giao nhiệm vụ, giám sát việc thực theo quy định pháp luật Có thể trực tiếp kiểm tra gián tiếp giám sát thông qua báo cáo tiến độ công việc mà cán lập Khi kiểm tra, giám sát cần ý mặt thời gian xem có thời hạn quy định hay khơng? Trình tự, thủ tục tuân theo kế hoạch hay chưa? Có vấn đề phát sinh làm nhiệm vụ hay không? Giải vấn đề phát sinh nào… C Kết luận kiến nghị: Kết luận kết đạt sau xử lí tình huống, thấy việc hiểu luật áp dụng pháp luật đơn giản, nhiên áp dụng pháp luật cần phải đảm bảo tuân thủ theo nguyên tắc áp dụng pháp luật Cụ thể công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất trường hợp chuyển quyền sử dụng đất chưa thực thủ tục chuyển quyền có phức tạp thẩm quyền trình tự thụ tục áp dụng Ta cần có kết hợp Luật đất đai với văn hướng dẫn Luật để giải đắn vụ việc cụ thể, đem lại hiệu công việc bảo đảm quyền lợi ích đáng cho người dân Kiến nghị đưa kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thông tư hướng dẫn quy định Điều 82 Nghị định 43 Chính phủ cách rõ ràng thống việc lập Hồ sơ đăng kí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất trường hợp chuyển quyền sử dụng đất chưa thực thủ tục chuyển quyền Yêu cầu quan hành cấp sở giải vụ việc mà có mâu thuẫn, chồng chéo văn pháp luật cần phải báo cáo với Lãnh đạo đơn vị để có biện pháp giải khơng nên tự định theo ý chí chủ quan Biện pháp đưa phải bảo đảm tuân thủ theo quy định pháp luật hài hòa mặt lợi ích cho người dân Danh mục tài liệu tham khảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, nhà xuất Chính trị Quốc gia; Luật đất đai năm 2013, nhà xuất Lao động; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 Chính phủ quy định chi tiết số điều luật Luật đất đai 2013; Thông tư Số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 Bộ Tài nguyên Mơi trường quy định Hồ sơ địa chính; Mục Lục ... chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho bên nhận chuyển quyền Trường hợp có đơn đề nghị giải tranh chấp Văn phòng đăng ký đất đai hướng dẫn bên nộp đơn đến... quyền sử dụng đất Một nguyên nhân yếu cơng tác quản lí cán bộ, cơng chức lĩnh vực quản lí đất đai, điều thể lỏng lẻo, hời hợt kiểm tra, báo cáo công việc, tuyển dụng cán bộ, công chức vào làm việc... đất đai với văn hướng dẫn Luật để giải đắn vụ việc cụ thể, đem lại hiệu công việc bảo đảm quyền lợi ích đáng cho người dân Kiến nghị đưa kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thông tư hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận tranh chấp trong lĩnh vực quản lý đất đai và kiến nghị hướng giải quyết, Tiểu luận tranh chấp trong lĩnh vực quản lý đất đai và kiến nghị hướng giải quyết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn