Đề án thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Hải Dương Bản Duyệt

27 343 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2018, 23:10

MỤC LỤCI. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM ..1 1. Cơ sở pháp lý12. Cơ sở thực tiễn 23. Mục tiêu thành lập …64. Chức năng, nhiệm vụ6II. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO ………………..71. Chương trình giảng dạy……………….71.1. Khóa học đào tạo………………..71.2. Một số bài học cơ bản………………..121.3. Phương pháp giảng dạy và đánh giá học viên………………..142. Quy mô và hình thức đào tạo……………….252.1. Quy mô đào tạo……………….252.2. Hình thức đào tạo……………….26III. CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM ……………….261. Chủ sở hữu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Vikor……………….262. Trụ sở Trung tâm Ngoại ngữ Vikor………………..273. Trang thiết bị phục vụ giảng dạy……………….284. Nhân sự và cơ cấu tổ chức bộ máy ……………….294.1. Bộ máy nhân sự……………….294.2. Sơ đồ tổ chức ……………….294.3. Thông tin về Giám đốc Trung tâm Người đại diện theo pháp luật……………305. Tài chính……………….305.1. Chi phí dự kiến……………….305.2. Doanh thu dự kiến……………….31IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT……………….32Phụ lục 1: Danh sách giáo viên và nhân sự………….…….1Phụ lục 2: Sơ đồ tổ chức bộ máy……………….2Phụ lục 3: Phương án phòng cháy chữa cháy …………………………………...3CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúcĐỀ ÁN THÀNH LẬPTRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIKORI. SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM1. Cơ sở pháp lý Luật Giáo dục số 382005QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14062005; Luật Giáo dục sửa đổi số 442009QH12 năm 2009; Nghị định 752006NĐCP hướng dẫn Luật Giáo dục; Nghị định 312011NĐCP sửa đổi Nghị định số 752006NĐCP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định 072013NĐCP sửa đổi Nghị định 312011NĐCP sửa đổi bổ sung Nghị định 752006NĐCP hướng dẫn Luật Giáo dục; Quyết định 722014QĐTTg về việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Thông tư 032011TTBGDĐT ngày 28012011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học; Quyết định 2978QĐUBND năm 2009 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. Quyết định Số: 082017QĐUBND ngày 27032017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học. Quyết định 662008QĐBGDĐT về chương trình giáo dục thường xuyên tiếng Anh thực hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; Thông tư 012014TTBGDĐT ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.2. Cơ sở thực tiễn a. Nhu cầu sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) tại Việt Nam.Toàn cầu hoá làm thay đổi trên quy mô toàn thế giới, dẫn đến sự gia tăng các cuộc tiếp xúc giữa các quốc gia, dân tộc ở mọi lĩnh vực.Hệ quả là ngôn ngữ của các quốc gia lớn, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ sẽ tác động đến ngôn ngữ của các quốc gia, dân tộc còn lại và một số ngôn ngữ được quốc tế hoá như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,…Việt Nam đang trên đà phát triển hội nhập nền kinh tế thế giới. Chính phủ Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định ngoại giao về kinh tế, văn hóa với các nước trong ngoài khu vực, tiêu biểu gần đây là Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ thúc đẩy cạnh tranh giữa các nền kinh tế, hay thỏa thuận về cộng đồng kinh tế Asean sẽ mở ra cơ hội việc làm cho lao động có trình độ và thông thạo ngoại ngữ. Tuy nhiên, hiện nay ngoài các trường đại học ở Việt Nam chỉ tập trung tại các thành phố lớn như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… Việc dạy và học ngoại ngữ chuyên sâu chưa được phổ biến tại các tỉnh thành khác. Lượng sinh viên tốt nghiệp thông thạo ngoại ngữ từ các trường Đại học không đáp ứng được nhu cầu trên thực tế.b. Nhu cầu học ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) tại TP.Hải Dương, Hải Dương.Hải Dương là một tỉnh nằm ở đồng bằng sông Hồng, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Việt Nam. Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Hải Dương nằm cách thủ đô Hà Nội 57 km về phía Tây, cách thành phố Hải Phòng 45 km về phía Đông. phía tây bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía đông bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía đông giáp thành phố Hải Phòng, phía nam giáp tỉnh Thái Bình và phía tây giáp tỉnh Hưng Yên.Trung tâm hành chính của tỉnh là thành phố Hải Dương hiện là đô thị loại 2.Theo quy hoạch năm 2007, Hải Dương nằm trong Vùng thủ đô với vai trò là một trung tâm công nghiệp của toàn vùng.Toàn tỉnh Hải Dương có tất cả 265 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 25 phường, 227 xã và 13 thị trấn.Theo quy hoạch Xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Hải Dương sẽ hình thành 3 cụm đô thị động lực mạnh: thành phố Hải Dương hành lang quốc lộ 5; Chí Linh Kinh Môn; cụm Thanh Miện và khu vực phía nam tỉnh. Quy hoạch cũng thể hiện sự phát triển theo các trục hành lang tạo thành mạng lưới, khung phát triển của quy hoạch lãnh thổ tỉnh. Định hướng phát triển công nghiệp gồm có khu công nghiệp và các cụm công nghiệp với tổng số 25 khu công nghiệp với tổng diện MỤC LỤC I SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM 1 Cơ sở pháp lý .1 Cơ sở thực tiễn .2 Mục tiêu thành lập … .6 Chức năng, nhiệm vụ II CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO ……………… Chương trình giảng dạy .……………… 1.1 Khóa học đào tạo ……………… 1.2 Một số học .……………… 12 1.3 Phương pháp giảng dạy đánh giá học viên ……………… 14 Quy mơ hình thức đào tạo .……………… 25 2.1 Quy mô đào tạo .……………… 25 2.2 Hình thức đào tạo ……………… 26 III CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM .……………… 26 Chủ sở hữu Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Vikor .……………… 26 Trụ sở Trung tâm Ngoại ngữ Vikor ……………… 27 Trang thiết bị phục vụ giảng dạy ……………… 28 Nhân cấu tổ chức máy .……………… 29 4.1 Bộ máy nhân ……………… 29 4.2 Sơ đồ tổ chức ……………… 29 4.3 Thông tin Giám đốc Trung tâm - Người đại diện theo pháp luật…………… 30 Tài ……………… 30 5.1 Chi phí dự kiến .……………… 30 5.2 Doanh thu dự kiến ……………… 31 IV ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT ……………… 32 Phụ lục 1: Danh sách giáo viên nhân ………….…….1 Phụ lục 2: Sơ đồ tổ chức máy ……………… Phụ lục 3: Phương án phòng cháy chữa cháy ………………………………… Page CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIKOR I SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005; - Luật Giáo dục sửa đổi số 44/2009/QH12 năm 2009; - Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục; - Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 75/2006/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; - Nghị định 07/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 75/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục; - Quyết định 72/2014/QĐ-TTg việc dạy học tiếng nước nhà trường sở giáo dục khác Thủ tướng Chính phủ ban hành; - Thơng tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế tổ chức hoạt động trung tâm ngoại ngữ, tin học; - Quyết định 2978/QĐ-UBND năm 2009 cơng bố thủ tục hành mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương - Quyết định Số: 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/03/2017 UBND tỉnh Hải Dương việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học - Quyết định 66/2008/QĐ-BGDĐT chương trình giáo dục thường xuyên tiếng Anh thực hành Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành; - Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ban hành khung lực ngoại ngữ bậc dùng cho Việt Nam Cơ sở thực tiễn a Nhu cầu sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) Việt Nam Page Tồn cầu hố làm thay đổi quy mơ tồn giới, dẫn đến gia tăng tiếp xúc quốc gia, dân tộc lĩnh vực Hệ ngôn ngữ quốc gia lớn, có kinh tế phát triển mạnh mẽ tác động đến ngôn ngữ quốc gia, dân tộc lại số ngơn ngữ quốc tế hoá tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,… Việt Nam đà phát triển hội nhập kinh tế giới Chính phủ Việt Nam ký kết nhiều hiệp định ngoại giao kinh tế, văn hóa với nước khu vực, tiêu biểu gần Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP thúc đẩy cạnh tranh kinh tế, hay thỏa thuận cộng đồng kinh tế Asean mở hội việc làm cho lao động có trình độ thơng thạo ngoại ngữ Tuy nhiên, trường đại học Việt Nam tập trung thành phố lớn như: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,… Việc dạy học ngoại ngữ chuyên sâu chưa phổ biến tỉnh thành khác Lượng sinh viên tốt nghiệp thông thạo ngoại ngữ từ trường Đại học không đáp ứng nhu cầu thực tế b Nhu cầu học ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) TP.Hải Dương, Hải Dương Hải Dương tỉnh nằm đồng sông Hồng, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Việt Nam Trung tâm hành tỉnh thành phố Hải Dương nằm cách thủ đô Hà Nội 57 km phía Tây, cách thành phố Hải Phòng 45 km phía Đơng phía tây bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía đơng bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía đơng giáp thành phố Hải Phòng, phía nam giáp tỉnh Thái Bình phía tây giáp tỉnh Hưng Yên.Trung tâm hành tỉnh thành phố Hải Dương đô thị loại Theo quy hoạch năm 2007, Hải Dương nằm Vùng thủ với vai trò trung tâm cơng nghiệp tồn vùng Tồn tỉnh Hải Dương có tất 265 đơn vị hành cấp xã, gồm 25 phường, 227 xã 13 thị trấn Theo quy hoạch Xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Hải Dương hình thành cụm đô thị động lực mạnh: thành phố Hải Dương - hành lang quốc lộ 5; Chí Linh - Kinh Mơn; cụm Thanh Miện khu vực phía nam tỉnh Quy hoạch thể phát triển theo trục hành lang tạo thành mạng lưới, khung phát triển quy hoạch lãnh thổ tỉnh Định hướng phát triển cơng nghiệp gồm có khu cơng nghiệp cụm công nghiệp với tổng số 25 khu công nghiệp với tổng diện tích 5.400 Hệ thống thị định hướng gồm Thành phố Hải Dương đạt đô thị loại I trước năm 2020 hạt nhân; TX Chí Linh thị trung tâm phía bắc; Page chuỗi thị trấn Kinh Môn, Minh Tân, Phú Thứ phát triển thành Thị xã Kinh Môn vào năm 2015; thị trấn Kẻ Sặt (Bình Giang) mở rộng nâng cấp lên đô thị loại IV thành Thị xã vào năm 2020; thị trấn Phú Thái (Kim Thành), Ninh Giang Thanh Miện nâng cấp thành đô thị loại IV khoảng năm 2025 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỉnh nâng cấp quy hoạch tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy cảng cạn, bến bãi… Bản quy hoạch thể quan điểm lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư tới năm 2015 - 2020 gồm cơng trình xã hội, cơng trình hạ tầng kỹ thuật… Trong tháng đầu năm 2017, tăng trưởng kinh tế Hải Dương ổn định, tổng sản phẩm toàn tỉnh tăng 7.8% so với kỳ năm ngoái Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá 2010) ước đạt 10.100 tỷ đồng, 57,8% kế hoạch năm, tăng 2,6% so với kỳ năm 2016 Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá 2010) ước đạt 69.998 tỷ đồng, 46% kế hoạch năm, tăng 10,1% so với kỳ năm trước Tổng mức bán lẻ hàng hoá doanh thu dịch vụ ước đạt 22.776 tỷ đồng, tăng 10,7% so với kỳ năm trước Hải Dương đất học từ xa xưa, vùng đất Xứ Đông quê hương nhiều nho sĩ, Trạng nguyên Việt Nam Thủ khoa Đại Việt Trong thời kì phong kiến Hải Dương có 12 Trạng ngun (tính theo đơn vị hành mới, 15 vị tính theo đơn vị hành cũ) đứng thứ hai nước (sau Bắc Ninh) có Thủ khoa Đại Việt, hàng ngàn tiến sĩ, bảng nhãn, thám hoa Nằm bên đường quốc lộ 5, cách thành phố Hải Dương 15 km phía bắc, thuộc xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), văn miếu Mao Điền biết tới số văn miếu hàng tỉnh tồn Việt Nam Lịch sử văn miếu 500 năm trước Từ kỷ 15 khoa thi cuối nhà Nguyễn, nơi trở thành nơi thi hương vùng trấn Hải Dương Đặc biệt thời Nhà Mạc (1527-1593) bốn lần tổ chức thi đại khoa Mao Điền Chỉ đứng sau Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với 500 năm tồn thờ 600 vị tiến sĩ, văn miếu Mao Điền trở thành niềm tự hào truyền thống hiếu học người Xứ Đông Nền giáo dục Hải Dương xem nôi đào tạo nhân tài Việt Nam Nhiều học sinh gốc từ Hải Dương đạt giải cao kỳ thi Olympic Quốc tế Trong kỳ thi toán Quốc tế, bật Đinh Tiến Cường huy chương vàng toán Quốc tế năm 1989 với số điểm tuyệt đối 42/42, giáo sư toán học Đại học Paris Trường trung cấp nghề Việt Nam-Canada Phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương Trong kỳ thi Cao đẳng Đại học, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Hải Dương ln nhóm dẫn đầu Việt Nam Trong kỳ thi học Page sinh giỏi quốc gia 2012, Hải Dương đứng thứ nước (theo đơn vị tỉnh thành) tổng số huy chương Hải Dương vùng đất "địa linh nhân kiệt", vùng văn hố văn hiến tâm linh nước Theo dòng lịch sử để lại cho Hải Dương 1.098 di tích lịch sử, có 133 di tích xếp hạng cấp quốc gia nhiều di tích xếp hạng đặc biệt Cơn Sơn, Kiếp Bạc Vì vậy, tầm nhìn chiến lược Hải Dương tạo bước phát triển đột phá, đưa Hải Dương trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp đại vào năm 2020, giữ vai trò đầu tàu kinh tế miền Bắc, địa phương đầu nước đổi mơ hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tạo tảng vững để Hải Dương phát triển nhảy vọt, toàn diện sau năm 2020 Để đáp ứng nhu cầu phát triển tỉnh Hải Dương nêu, đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư vào tỉnh, nhằm đóng góp vào phát triển bền vững chung đất nước Theo tỉnh Hải Dương trọng vào nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ sống, pháp luật, ngoại ngữ, tin học Các cấp quyền tỉnh cần phải tập trung ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế Việc xây dựng thành lập trung tâm ngoại ngữ để đào tạo, bồi dưỡng phát triển toàn diện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Hải Dương bước triển khai nhằm cụ thể hóa Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương đến năm 2020 c Nhu cầu học ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) phường Bãi Cháy Với lợi nằm Tỉnh có số lượng khu cơng nghiệp tương đối nhiều tổng diện tích khu cơng nghiệp lớn nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài, bên cạnh với khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tiếng phát triển ngành thăm quan du lịch khách du lịch nước Vì vậy, nhu cầu đặt phải đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng, thông thạo ngoại ngữ để phục vụ số lượng lớn người nước nhiều quốc gia đến du lịch làm việc thành phố Hải Dương nói riêng tỉnh Hải Dương nói chung Đánh giá sở đây, Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Vikor thực Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Vikor với hy vọng góp phần đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần cung cấp giải pháp đào tạo đại, đa dạng hóa ngơn ngữ giảng dạy, hiệu mơi trường giáo dục chuyên nghiệp, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực nghiệp phát triển, đại hoá Page tỉnh Hải Dương với ngôn ngữ giảng dạy gồm: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp d Phương thức gia nhập thị trường Trên sở đánh giá nhu cầu thị trường phân tích mạnh Cơng ty: Là đơn vị thành lập, song đội ngũ cán bộ, nhân viên Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Vikor người trẻ, động, nhiệt huyết, đào tạo từ nước về, nắm bắt nhanh thị hiếu, nhu cầu vận động thị trường Bản thân người điều hành Công ty có nhiều năm kinh nghiệm vị trí quản lý giáo dục môi trường quốc tế Mục tiêu Công ty hướng tới đa dạng hóa loại hình đào tạo dịch vụ, tích hợp giáo dục chất lượng cao dịch vụ bổ trợ, giáo dục ngôn ngữ cần thiết bổ sung kỹ mềm cho học viên Đây lợi cạnh tranh mang tính định so với đơn vị đào tạo khác Phương thức gia nhập thị trường Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế xây dựng sau: - Về đội ngũ giáo viên: Trước hết loại hình đầu tư giáo dục nên để cạnh tranh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Trung tâm phải nâng cao chất lượng giáo dục, tạo niềm tin uy tín cho học viên Để có chất lượng tốt vấn đề phải có đội ngũ giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề Bên cạnh đó, đội ngũ giáo viên bổ trợ kỹ mềm, hướng tới hình ảnh giáo viên khơng người trao truyền kiến thức, mà người khơi nguồn đam mê học tập, lý tưởng đến cho học viên Mỗi giáo viên cần am hiểu văn hóa quốc gia ngơn ngữ giảng dạy Học viên học ngôn ngữ đồng thời lĩnh hội kỹ mềm thiết yếu sử dụng ngôn ngữ linh hoạt theo văn hóa quốc gia sở hữu ngơn ngữ Đội ngũ giáo viên Trung tâm tuyển dụng đảm bảo yêu cầu sau: + Kiến thức rộng, chun mơn sâu, trình độ sư phạm tốt + Nhiệt huyết, động với công việc + Biết cách tạo môi trường học tập thân thiện, cởi mở, tạo mối gắn kết sâu sắc thầy trò q trình học tập + Ln ln tích cực đổi phương pháp, nội dung phương pháp giảng dạy Hằng năm, tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên - Về tài liệu giảng dạy: Giáo trình đưa vào giảng dạy lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với trình độ học viên, với tài liệu bổ trợ nội giáo viên tổng hợp tài liệu biên soạn Page - Về sở vật chất: Đảm bảo trang thiết bị đại, tiên tiến, phục vụ cho hoạt động giảng dạy - Về chiến lược quảng bá hình ảnh Trung tâm: Thơng qua kênh thông tin như: Biển hiệu bắt mắt, phát tờ rơi internet,… Bên cạnh đó, Trung tâm vào hoạt động tạo tin cậy phận học viên học viên kênh quảng cáo hiệu cho Trung tâm, đưa thông tin Trung tâm đến với học viên khác học viên khóa sau Xây dựng website riêng cho Trung tâm nhằm giới thiệu thơng tin khóa học Trung tâm Bên cạnh đó, Trung tâm tạo lập nhóm tương tác tác online dành cho bạn học viên giáo viên trao đổi, thảo luận học nhằm nâng cao hiệu giảng dạy học tập Mục tiêu thành lập đối tượng đào tạo 3.1 Mục tiêu: Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Vikor nhằm tham gia cung cấp chương trình đào tạo ngoại ngữ tiên tiến: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp,… áp dụng phương pháp giảng dạy đại giúp cho học viên nhanh chóng hồ nhập với môi trường ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu cấp thiết xã hội 3.2 Đối tượng đào tạo đặc điểm đối tượng: Trung tâm tổ chức đào tạo hướng tới đối tượng học viên đa dạng độ tuổi, từ trẻ em tuổi trở lên, học sinh trung học sở, trung học phổ thông đến người lớn trưởng thành cần nâng cao trình độ ngoại ngữ để phục vụ cho cơng việc du lịch Đặc điểm đối tượng học viên: Độ tuổi từ đến tuổi xem giai đoạn tối ưu cho trẻ em học ngoại ngữ Đây giai đoạn mà não trẻ tập trung sẵn sàng tiếp nhận kiến thức nhất, ghi nhớ quy tắc thực giao tiếp tự nhiên ngoại ngữ Học viên độ tuổi từ đến 18 tuổi học ngoại ngữ bị chi phối nhiều kiến thức xã hội khác Các học viên phải đảm bảo việc học tập đan xen kiến thức ngoại ngữ với môn học hệ thống giáo dục công lập Học ngoại ngữ độ tuổi trưởng thành gặp khơng khó khăn, đặc biệt người học kết thúc giai đoạn đào tạo đại học, cao học, lập gia đình có cơng việc cá nhân, công sở số hoạt động xã hội định Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Tổ chức thực hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu người học phạm vi thẩm quyền Page Xây dựng tổ chức thực quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục nước, địa phương sở Xây dựng sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động Trung tâm Thực công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ biên dịch, phiên dịch Tổ chức đào tạo, kiểm tra, cấp liên kết cấp chứng cho học viên Trung tâm hồn thành chương trình theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, UBND tỉnh Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động Trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ Quản lý tài chính, tài sản Trung tâm theo quy định pháp luật Phối hợp tổ chức thực Quy chế hoạt động dân chủ quan; phối hợp với phòng ban Cơng ty để thực tốt nhiệm vụ Trung tâm nhiệm vụ chung Công ty Thực nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật II CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MƠ ĐÀO TẠO Chương trình giảng dạy Chương trình giảng dạy phân thành cấp độ: Sơ cấp, trung cấp, cao cấp luyện thi chứng cho tất 06 ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp 1.1 Khóa học đào tạo TT Khóa học Chương trình Giáo trình Ghi Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép I - - Tiếng Hàn Sơ cấp Sơ cấp Sơ cấp Page - Trung cấp Trung cấp - Trung cấp Cao cấp - Cao cấp - Cao cấp Giao tiếp - - - Cơ Trung cấp Nâng cao Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển 1,2 Giáo trình Sejong Haktang, Trung tâm Sejong Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển 3,4 Giáo trình Sejong Haktang, Trung tâm Sejong Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển 5,6 Giáo trình Sejong Haktang, Trung tâm Sejong Tài liệu Bộ GDĐT cho phép - Bộ giáo trình Luyện thi tiếng Hàn dành cho người Việt Nam từ sơ cấp đến cao cấp, NXB Đại học Cần Thơ Luyện thi chứng - Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc II - Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Tiếng Trung Sơ cấp Sơ cấp Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngơn ngữ Bắc Kinh Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Page - Sơ cấp 2 Trung cấp Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngơn ngữ Bắc Kinh Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Tài liệu Bộ GDĐT cho phép - Trung cấp Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngơn ngữ Bắc Kinh - Trung cấp Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngơn ngữ Bắc Kinh Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Cao cấp Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngôn ngữ Bắc Kinh Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Quyển Giáo trình Hán ngữ, NXB Đại học Văn hóa Ngơn ngữ Bắc Kinh Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Tài liệu Bộ GDĐT cho phép - - Cao cấp Cao cấp Giao tiếp 301 câu đàm thoại tiếng Hoa, NXB Văn hóa Thơng tin Tiếng Trung trẻ em Bộ giáo trình Chinese made easy for KIDS, Yamin Ma Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Luyện thi chứng Bộ tài liệu luyện thi lực Hán ngữ HSK, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Tài liệu Bộ GDĐT cho phép III Tiếng Anh Tiếng Anh trẻ em - Tiếng Anh trẻ em - Tiếng Anh THCS Tiếng Anh giao tiếp Từ đến 14 05 Gogo loves English, NXB Longman Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Solutions, NXB Oxford Tài liệu Bộ GDĐT cho phép Page ははははははははははは ははははは ははははははは は は は はは ははははははははは はははは は は は は は は はは はははははははははははは ははははは ははははははははは は は は は はは ははははははははははは は は は は は は はは ははははははははは ははははははははははは は は は は は はは ははははは Tiếng Anh Tiếng Pháp Restaurants and events Les salutations Selecting a restaurant Les présentations Eating out Les chiffres Ordering lunch Les formes de politesse Cooking as a carrer Les pays et les monnaies Events La description Travel Bilan General travel Correspondance Airllines Les heures Trains Les dates Hotels La post Car rentals L’alimentation Entertainment Les loisirs Movies Bilan Theater La vie quotidience Music Le restaurant Museums Le taxi Media La gare Health La banque Doctor's office Les médias Dentist’s office Bilan Page 12 Health unsurance Le passé Hospitals La voiture Pharmacy Les spectacle Lesson General Business Le repas Contractas La météo Marketing Le téléphone Warranties Bilan Business planning Les vacances - Kỳ nghỉ Conferences Les vêtements Office issues La famille Computers Les affaires Office technology Office procedures Electronics Correspondence Personnel Job advertising and recruiting Tiếng Hàn Tiếng Nga ははははは ОДИН ПЕРВЫЙ УРОК はははは ДВА ВТОРОЙ УРОК はははは ТРИ ТРЕТИЙ УРОК はは はははは ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЁРТЫЙ УРОК ПЯТЬ ПЯТЫЙ УРОК ШЕСТЬ ШЕСТОЙ УРОК はははは СЕМЬ СЕДЬМОЙ УРОК はは はは ВОСЕМЬ ВОСЬМОЙ УРОК はは ДЕВЯТЬ ДЕВЯТЫЙ УРОК はは ДЕСЯТЬ ДЕСЯТЫЙ УРОК はは はは はは ははは はは Page 13 はは 1.3 Phương pháp giảng dạy đánh giá học viên Phương pháp trực quan giao tiếp: Phương pháp học thường xuyên có trao đổi, tương tác giáo viên, học viên suốt khóa học Học viên đánh giá sở kiểm tra lực (đầu vào, kiểm tra khóa, kỹ phát triển ngôn ngữ kỹ khác), hỗ trợ phát triển khả ngoại ngữ theo chuẩn khung 06 bậc dùng cho Việt Nam quy định Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT Phương pháp giảng dạy học tập tích cực chủ động: Với số đối tượng học viên người trưởng thành, Trung tâm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, lấy học viên khả học họ làm trung tâm chi phối tất công việc người dạy Giáo viên trọng trình học nội dung, mà nội dung người giáo viên cần thích nghi với người học, nội dung học thuộc lựa chọn người học thuộc người dạy Phương pháp giảng dạy tích cực ý đến nhu cầu thực người học, trách nhiệm người học tự đề mục đích học tập riêng bước tiến để đạt đến mục tiêu đó, tính linh hoạt nội dung mục đích học tập, tự đánh giá người học việc học Các phương pháp khác: Ngồi ra, hình thức học tập Trung tâm đa dạng, linh hoạt, mang tính xã hội hố, dịch vụ thuận lợi, nhằm góp phần nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ sử dụng ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu người học Trong đó, ngơn ngữ Hàn, Nhật, Trung tiếng Anh mạnh Trung tâm Quy mơ hình thức đào tạo 2.1 Quy mô đào tạo Trung tâm dự kiến đào tạo tối đa 70 học viên/ca học Trung bình 10 học viên/giáo viên/ca học đạt tỷ lệ phù hợp theo quy định pháp luật (25 học viên/giáo viên) Với quy mô đào tạo học viên hàng năm Trung tâm với số lượng từ: 1000 - 1280 học viên/năm Thành phần học viên cụ thể sau: STT Học viên Số lượng đào tạo Tỷ lệ Học viên từ - tuổi 70 5,2% Học viên từ đến 16 tuổi 420 32,8% Học tiên từ 16 đến 18 tuổi 395 31,5% Page 14 Học viên trưởng thành 18 tuổi 395 31,5% Học viên đăng ký học tập theo khóa học Trung tâm bố trí, với thời gian tối thiểu 03 tháng/khóa học, 03 buổi/tuần Mỗi ca học kéo dài 45 phút 2.2 Diễn biến quy mô đào tạo dự kiến Năm Số lượng khóa học/năm Số lượng học viên/khóa Tổng số lượng học viên/năm Tỷ lệ tháng cuối năm 2017 45 10 450 70% 2018 102 10 1020 80% 2019 128 10 1280 100% 2.3 Hình thức đào tạo Vừa học vừa làm, tự học có hướng dẫn kết hợp hai hình thức học tập Căn nhu cầu cấp độ học viên, Trung tâm cung cấp chương trình giảng dạy phù hợp, với giáo trình tiên tiến cập nhật thường xuyên, cộng với lịch thực hành hiệu nhờ trang thiết bị đại điều hành giảng viên, giáo viên chuyên nghiệp, tuỳ theo cấp độ yêu cầu học viên III CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM Bố trí khơng gian Trung tâm Trung tâm có trụ sở đặt nhà tầng, Số 283 đường Thanh Niên – Phường Hải Tân – TP Hải Dương, UBND thành phố Hải Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà số 283 ngày tháng năm 20 cho ông/bà cam kết cho Công ty thuê 05 năm để đưa vào sử dụng, kinh doanh lâu dài theo hợp đồng thuê nhà số ngày tháng năm Trụ sở Trung tâm nằm tiếp giáp mặt đường Thanh Niên thuận lợi cho giao thơng, lại học viên Tổng diện tích sử dụng trụ sở m với 06 phòng, bố trí cụ thể sau: 1.1 Khu học tập: 04 phòng học bố trí tầng 2,3,4 tòa nhà với tổng diện tích sử dụng 108m2 Page 15 - 02 phòng diện tích có diện tích 24m2/phòng, phục vụ tối đa 16 học viên/lớp , đạt tỷ lệ diện tích tối thiểu 1,5m2/học viên/ca học theo quy định - 02 phòng diện tích 60m 2/phòng phục vụ tối đa 20 học viên/lớp, đạt tỷ lệ diện tích tối thiểu đạt 1,5m2/học viên/ca học theo quy định Với số lượng phòng học diện tích sử dụng trên, bình qn đáp ứng nhu cầu 70 học viên/lớp/ca học Tỷ lệ diện tích tối thiểu đạt 1,5m 2/học viên/ca học theo quy định Phòng học thiết kế khang trang, đại; sàn phòng học lát gạch, đảm bảo dễ vệ sinh, không trơn trượt, không ẩm ướt, tránh tượng nồm ướt Trong phòng có hệ thống chiếu sáng ổn định đảm bảo mật độ công suất chiếu sáng không 15W/m2; độ rọi mặt phẳng làm việc không 300lux 1.2 Khu văn phòng hành chính, lễ tân: Được bố trí tầng tòa nhà với diện tích sử dụng 68m2 1.3 Khu vực thư viện phòng đọc, hội thảo: Bố trí tầng tòa nhà, phục vụ cho cán bộ, giáo viên học viên nghỉ giải lao, thư giãn trước sau học, diện tích sử dụng 30m2 1.4 Khu vệ sinh: Có 04 khu vệ sinh (Bố trí 04 phòng học khu vực hành chính, lễ tân), đảm bảo tỷ lệ 60 người/phòng vệ sinh 1.5 Khu vực giữ xe cho học viên nhân viên Trung tâm Trụ sở làm việc độc lập, khang trang, tiện dụng; bàn, ghế làm việc theo phong cách đại, lịch sự, thuận tiện, thân thiện; thiết kế tủ tài liệu, giá sách, kho lưu trữ hồ sơ an toàn, khoa học; Điều kiện thực quy định an ninh trật tự, an tồn giao thơng: Phòng học có bố trí gần nguồn nước, trang bị cơng cụ phòng chống cháy nổ theo quy định pháp luật Thời gian dự kiến vào hoạt động: 20/09/2017 Trang thiết bị sở đào tạo ngoại ngữ cho du học sinh STT Hạng mục Số lượng Đơn vị Bảng đen 06 Chiếc Bảng nỉ 02 Chiếc Bảng focmica 02 Chiếc Bàn ghế học sinh 68 Chiếc Page 16 Bàn làm việc 07 Chiếc Ghế đơn 17 Chiếc Máy tính 07 Chiếc Máy in 02 Chiếc Tủ tài liệu 03 Chiếc 10 Tủ máy tính 04 Chiếc 11 Quạt trần 08 Chiếc 12 Quạt 06 Chiếc 13 Bóng điện 30 Chiếc 14 Bình nước 06 Chiếc 15 Giá inox 04 Chiếc 16 Cây nước 01 Chiếc 17 Bản đồ 02 Cái Trang thiết bị phòng học Cơng ty bố trí thiết kế phù hợp với đối tượng học viên, cụ thể: Bàn ghế thiết kế không hai chỗ ngồi, rời nhau, độc lập Ghế có tựa sau Các góc, cạnh bàn ghế làm nhẵn đảm bảo thẩm mỹ, an toàn Ngồi bàn ghế tủ chứa, phòng học có trang thiết bị trình chiếu để hỗ trợ học viên học tập cách trực quan Riêng phòng học dành cho trẻ em trang trí nhiều màu sắc phù hợp với lứa tuổi học viên Điều kiện an tồn kỹ thuật phòng học: Phòng học trì điện lưới ổn định, đường điện chìm khơng gây nguy hiểm cho học viên; khơng khí phòng học lưu thơng khơng ứ đọng khí thải, mùi; bố trí Trung tâm tối thiểu 05 bình cứu hỏa để đảm bảo an tồn phòng chống cháy nổ Khu vực hành chính, phòng họp, phòng chức năng: TT Hạng mục Đơn vị tính Số lượng Máy vi tính Bộ Điện thoại Cái Máy tính xách tay Cái Bàn ghế Trung tâm Bộ Page 17 Điều hòa Cái Máy phô tô Cái Máy in Cái Máy Fax Cái Giá sách Cái 10 Tủ đựng tài liệu Cái 11 Bàn ghế giám đốc Bộ 12 Máy chiếu Cái 13 Bảng nhung Cái 14 Đồng hồ Cái Nhân cấu tổ chức, máy 4.1 Bộ máy nhân Nhân Trung tâm gồm có: 22 người, bố trí phòng ban sau: a Ban Giám đốc: 02 người b Bộ phận Hành chính: 06 người + Bộ phận Tuyển sinh: 02 người (Trong 01 người kiêm nhiệm) + Bộ phận Hỗ trợ học viên: 01 người + Bộ phận Truyền thơng: 01 người + Bộ phận Kế tốn: 01 người c Bộ phận Đào tạo (03 môn): người phụ trách đào tạo giáo viên Việt Nam, 00 giáo viên nước (Chi tiết danh sách phụ lục 01 đính kèm) 4.2 Sơ đồ tổ chức: (Chi tiết theo Phụ lục số 02 kèm theo đề án) 4.3 Thông tin Giám đốc trung tâm - Người đại diện theo pháp luật Họ tên: Sinh ngày: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: CA Địa thường trú: Được Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Vikor phân công làm Giám đốc Trung tâm theo định số Trình độ, kinh nghiệm: Page 18 Tốt nghiệp Đại ngày tháng 03 năm 2008 Có 05 năm tham gia quản lý chuyên môn Trung tâm Do vậy, bà chiếm tin tưởng Công ty khả quản trị đại diện cho Trung tâm theo quy định pháp luật, đảm bảo hoạt động Trung tâm vận hành đường lối, sách Đảng Nhà nước, phát triển ổn định, bền vững Tài Tổng mức vốn đầu tư vào hoạt động Trung tâm là: 500.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm triệu đồng) Cơ cấu vốn 100% vốn tự có Cơng ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế VIKOR đầu tư theo định số 12/QĐ-HĐQTngày 08/09/2017 5.1 Chi phí dự kiến Vốn đầu tư sử dụng để chi trả cho chi phí ban đầu sau: STT Diễn giải ĐVT Số lượng Đơn giá bình qn Thành tiền (đồng) Chi phí Trung tâm 01 Tháng tháng đầu 20.000.000 20.000.000 Chi phí thuê Trung tâm Tháng 12.000.000 12.000.000 Mua sắm trang thiết bị Trung tâm đợt đầu Lô 50.000.000 100.000.000 Chi phí lương cố định cho máy quản lý, Tháng giảng viên nhân viên 01 tháng đầu (9 người) 8.000.000 72.000.000 Chi khác 50.000.000 Tổng cộng chi phí tháng đầu 254.000.000 Tổng cộng chi phí thường xuyên tháng 154.000.000 Tháng 5.2 Doanh thu dự kiến Mức học phí cao nhất: 2.500.000 đ/lớp/học viên; Mức thu học phí thấp nhất: 1.500.000 đ/lớp/học viên; Mức học phí trung bình phân tích tài chính: 2.000.000đ/lớp/học viên/khóa Page 19 Dự kiến mức thu hút học viên kết phân tích nhu cầu đào tạo, đối tượng khách hàng tiềm khả đáp ứng Trung tâm 03 giai đoạn cụ thể: Giai đoạn 01: 03 tháng cuối năm 2017, Trung tâm vào hoạt động ổn định, hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động Trung tâm theo quy định pháp luật Đẩy mạnh hoạt động maketing quảng bá hình ảnh Trung tâm đến học viên Tập trung kinh doanh sản phẩm giáo dục thuộc mạnh trung tâm ngôn ngữ Hàn, Trung Anh Giai đoạn 2: Năm 2018, Trung tâm mở rộng hoạt động quảng bá xác định học viên tiềm cho khóa học ngơn ngữ tiếng Nga, Pháp, Nhật đảm bảo trì hoạt động với cơng suất phòng học đạt 80%, tương đương 102 khóa học/năm Giai đoạn 3: Năm 2019, Trung tâm mở rộng hoạt động liên kết với đối tác doanh nghiệp địa bàn tỉnh để tổ chức đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho người lao động, sử dụng 100% cơng suất phòng học, phấn đấu doanh thu trung bình ổn định 2,5 tỷ đồng đến tỷ đồng Diễn biến cụ thể doanh thu, chi phí giai đoạn cụ thể sau: Năm Số lượng khóa học/năm Số lượng học viên /khóa Học phí /người/khóa Doanh thu dự kiến bình qn (VNĐ) tháng cuối năm 2017 64 10 2.000.000 1.280.000.000 đồng 2018 102 10 2.000.000 2.040.000.000 đồng 2019 128 10 2.000.000 2.560.000.000 đồng Doanh thu tháng 215.000.000 Chi phí bình quân tháng 154.000.000 Lợi nhuận trước thuế/tháng 61.000.000 Lợi nhuận năm 732.000.000 Thuế nộp NSNN 146.400.000 Lợi nhuận sau thuế 585.600.000 Page 20 IV ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT Trên đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Vikor với bước chuẩn bị, kế hoạch thực hiện, chiến lược kinh doanh, cấu nhân sự, chương trình giảng dạy dự kiến ban đầu Kính trình quan chứng xét duyệt để đề án triển khai ứng dụng thực tế Ngay cấp phép thành lập, xin cam kết thực đủ nội dung báo cáo đệ trình phê duyệt quan chức Xin trân trọng cảm ơn! Thông tin phản hồi xin gửi về: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Vikor Trụ sở: Số 283 Đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, TP Hải Dương, Việt Nam Hải Dương, ngày 09 tháng 09 năm 2017 NGƯỜI LẬP ĐỀ ÁN NGUYỄN VĂN VƯƠNG 0988.260.777 – 094.939.8333 Page 21 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIKOR STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH THƯỜNG TRÚ GHI CHÚ An Sinh – Kinh Môn – Hải Dương Giám đốc điều hành A1P2, Tập Thể Công Ty Cầu, Tổ 44 P Trường Thi, Nam Định Giám đốc đối ngoại BAN GIÁM ĐỐC Bùi Văn Trơn Nguyễn Văn Vương KHỐI VĂN PHỊNG I Bộ phận Kế tốn Bùi Thị Hằng Hồng Đức – Ninh Giang – Hải Dương Kế toán Hồ Văn Sơn 34 Bùi Thị Xuân – TP Hải Dương Truyền thơng Page TRÌNH ĐỘ (VĂN BẰNG) GHI CHÚ Nguyễn Văn Vương A1P2, Tập Thể Công Ty Cầu, Tổ 44 P Trường Thi, Nam Định Tuyển sinh Lê Quang Thiện Khu – Phường Tân Bình – TP Hải Dương Tuyển sinh Nguyễn Quang Thiện An Sinh – Kinh Môn – Hải Dương Hỗ trợ học viên Nguyễn Thị Diệu Thu An Sinh – Kinh Môn – Hải Dương Phụ trách đào tạo Trần Thị Giang Thị Trấn Đắk Hà – Đắk Hà – Kon Tum GV tiếng Hàn 10 Nguyễn Thị Phương Ninh GV tiếng Hàn 11 GV tiếng Hàn 12 GV tiếng Hàn 13 GV tiếng Hàn 14 GV tiếng Anh Page Kiêm nhiệm 15 GV tiếng Anh 16 GV tiếng Trung 17 GV tiếng Nhật 18 GV tiếng Nga 19 GV tiếng Pháp Page PHỤ HỘI LỤC ĐỒNG 2: SƠ ĐỒ TỔ CHỨC GIÁO DỤC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VIKOR BAN GIÁM ĐỐC BAN CỐ VẤN BỘ PHẬN ĐÀO TẠO TIẾNG HÀN TIẾNG NGA TIẾNG NHẬT KHỐI VĂN PHỊNG TIẾNG ANH TIẾNG PHÁP HÀNH CHÍNH TIẾNG TRUNG Page TUYỂN SINH HỖ TRỢ HỌC VIÊN TRUYỀN THƠNG KẾ TỐN Page ... thạo ngoại ngữ từ trường Đại học không đáp ứng nhu cầu thực tế b Nhu cầu học ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) TP .Hải Dương, Hải Dương Hải Dương. .. III CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRUNG TÂM Bố trí khơng gian Trung tâm Trung tâm có trụ sở đặt nhà tầng, Số 283 đường Thanh Niên – Phường Hải Tân – TP Hải Dương, UBND thành phố Hải Dương cấp giấy chứng nhận... Hải Tân, TP Hải Dương, Việt Nam Hải Dương, ngày 09 tháng 09 năm 2017 NGƯỜI LẬP ĐỀ ÁN NGUYỄN VĂN VƯƠNG 0988.260.777 – 094.939.8333 Page 21 PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ NHÂN SỰ TRUNG TÂM NGOẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Hải Dương Bản Duyệt, Đề án thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ tại Hải Dương Bản Duyệt, Cơ sở thực tiễn, II. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO, Bố trí không gian Trung tâm, Nhân sự và cơ cấu tổ chức, bộ máy, IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn