Giáo án Toán 3 chương 4 bài 8: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

4 75 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2018, 10:15

Giáo án Toán CHƯƠNG 4: CÁC SỐ DẾN 100 000 BÀI 8: PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000 I MỤC TIÊU: - Biết đặt tính tính phép cộng số phạm vi 100 000 - Củng cố ý nghĩa phép cộng qua việc giải tốn có lời văn hai phép tính tính diện tích hình chữ nhật II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Kiểm tra cũ :( 3-5') - Đặt tính tính: 4352 + 2722 4596 + 5036 Hoạt động 2: Dạy mới: (13-15') dụ: 45732 + 36194 = ? - HS đặt tính tính vào bảng - HS nêu: Cách đặt tính ? Thứ tự tính ? Cách tính? - GV nêu lại cách tính Chốt: Cộng số phạm vi 100 000 ta thực với số phạm vi 10 000 Hoạt động 3: Thực hành luyện tập: (17-19') Bài 1(4-5’): Tính - HS làm SGK - Nêu kết theo dãy - Nêu cách thực phép tính 37 092 + 35 864 = ? TaiLieu.VN Page - HS – GV nhận xét bổ sung Chốt: Khi cộng số phạm vi 100 000, ta cộng từ hàng đơn vị trước Bài 2(5-6’): Đặt tính tính - HS làm bảng (2 lượt) - HS nêu cách làm phép tính 52 819 + 546 Chốt: Cách đặt tính tính cộng số phạm vi 100 000 Bài 3(4-5’): Giải tốn - HS quan sát hình vẽ, đọc đề - HS làm vở- đọc theo dãy - GV chấm điểm – chữa Chốt: Muốn tính diện tích HCN ta làm nào? Bài 4(7-8’): Giải tốn - HS đọc uêu cầu quan sát hình vẽ - Phân tích đề: Độ dài đoạn đường AD tổng độ dài đoạn đường nào? Em có nhận xét đơn vị bài? - HS làm – HS chữa bảng phụ - GV chấm, chữa - GV nhận xét bổ sung Chốt: Ghi phép tính phù hợp với lời giải, đơn vị đo phải đồng * Dự kiến sai lầm HS: - Đặt tính chưa thẳng cột, tính sai * Biện pháp khắc phục: GV cho HS nhắc lại cách đặt tính tính Hoạt động 4: Củng cố: (3') Đặt tính tính: 47562 + 12418= ? * Rút kinh nghiệm sau dạy: TaiLieu.VN Page LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp học sinh: + Rèn kĩ thực phép cộng số có đến năm chữ số ( có nhớ ) + Củng cố giải tốn có hai phép tính, tính chu vi diện tích hình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động 1: Kiểm tra cũ : 5' - HS làm bảng con: Đặt tính tính: 45931 + 36122 64152 + 27043 Hoạt động 2: Thực hành luyện tập 30-32’ Bài - GV hướng dẫn mẫu - HS làm SGK - GV chốt : tính nhẩm số tròn nghìn Bài 2:- GV nêu u cầu - HS làm - GV chốt: Tính chu vi diện tích hình Bài 3:- HS đặt đề tốn - HS làm - đổi chéo chấm Đ/S GV chốt: Củng cố giải tốn có hai phép tính * Dự kiến sai lầm HS - Đặt tính chưa thẳng cột, tính sai * Khắc phục: HS quan sát kĩ mẫu, nhắc cách đặt tính tính Hoạt động 3: Củng cố: 3' TaiLieu.VN Page - GV hệ thống * Rút kinh nghiệm sau dạy: TaiLieu.VN Page ... cộng số phạm vi 100 000, ta cộng từ hàng đơn vị trước Bài 2(5-6’): Đặt tính tính - HS làm bảng (2 lượt) - HS nêu cách làm phép tính 52 819 + 546 Chốt: Cách đặt tính tính cộng số phạm vi 100 000. .. bảng con: Đặt tính tính: 45 931 + 36 122 641 52 + 270 43 Hoạt động 2: Thực hành luyện tập 30 -32 ’ Bài - GV hướng dẫn mẫu - HS làm SGK - GV chốt : tính nhẩm số tròn nghìn Bài 2:- GV nêu yêu cầu - HS... phạm vi 100 000 Bài 3( 4- 5’): Giải toán - HS quan sát hình vẽ, đọc đề - HS làm vở- đọc theo dãy - GV chấm điểm – chữa Chốt: Muốn tính diện tích HCN ta làm nào? Bài 4( 7-8’): Giải toán - HS đọc uêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 3 chương 4 bài 8: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000, Giáo án Toán 3 chương 4 bài 8: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn