Giáo án Toán 3 chương 4 bài 9: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

2 75 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2018, 09:32

GIÁO ÁN TOÁN CHƯƠNG 4: CÁC SỐ ĐẾN 100000 BÀI 9: PHÉP TRỪ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100000 I.Mục tiêu: Hs nắm được cách thực hiện phép trừ các số phạm vi 100000 II.Đồ dùng Sách +giáo án III.Hoạt động: 1.Bài cũ:2em Bài mới:Giới thiệu Ví dụ: 85674 – 58329 = ? Một hs nêu cách thực hiện 85674 Nhắc cách thực hiện phép trừ - Gv thực hiện 58329 Bài tập: 27345 Bài 1: Đọc yêu cầu Hs làm bảng Mỗi em tự làm vào bảng Nhận xét – sửa sai Bài 2: Đọc yêu cầu Hs làm bảng Mỗi em tự làm vào bảng Bài 3: Đọc đê Giải: Tìm hiểu đê Số km đường nhựa chưa trải nhựa là: Tìm cách làm – làm vào vơ 25850 – 9850 = 16000 (m) Chấm - chữa = 16 (km) Đáp số: 16 km 3.Củng cố: Nhắc nội dung 4.Tổng kết: nhận xét dặn dò .. .4. Tổng kết: nhận xét dặn dò
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 3 chương 4 bài 9: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000, Giáo án Toán 3 chương 4 bài 9: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn