Giáo án Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

5 53 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2018, 14:01

Giáo án Tốn TỐN BÀI 9: GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN I/ Mục tiêu: a) Kiến thức: - Biết thực giải Toán gấp số lên nhiều lần cách lấy số nhân với số lần - Biết phân biệt gấp số lên nhiều lần với thêm số đơn vị vào số b) Kĩ năng: Tính Tốn xác, thành thạo c) Thái độ: u thích mơn Tốn, tự giác làm II/ Chuẩn bị: * GV: Phấn màu, bảng phụ * HS: VBT, bảng III/ Các hoạt động: Khởi động: Hát Bài cũ: Luyện tập - Gọi học sinh lên bảng sửa 3, - Nhận xét ghi điểm - Nhận xét cũ Giới thiệu nêu vấn đề Giới thiệu – ghi tựa Phát triển hoạt động * Hoạt động 1: Hướng dẫn thực gấp PP: Quan sát, giảng giải, số lên nhiều lần hỏi đáp - Giáo viên nêu Toán “ Đoạn thẳng AB dài Hs lắng nghe cm, đoạn hẳng CD dài gấp lần đoạn thẳng AB Hỏi đoạn thẳng CD dài cm - Hướng dẫn Hs vẽ sơ đồ thể mối quan hệ đoạn thẳng AB đoạn thẳng CD Hs quan sát - Gv yêu cầu Hs suy nghĩ để tìm độ dài đoạn thẳng CD Độ dài đoạn thẳng CD: - Yêu cầu Hs viết lời giải Toán -> Bài Toán gọi Toán gấp số lên nhiều lần Đáp số : cm - Vậy muốn gấp 2cm lên lần ta làm nào? - Muốn gấp 4kg lên lần ta làm naò? Ta thực hiện: x = ( cm) - Vậy muốn gấp số lên số lần ta làm nào? Ta thực x = 20 (kg) * Hoạt động 2: Làm 1, Ta lấy số nhân với số lần - Mục tiêu: Giúp Hs làm Toán gấp số lên nhiều lần Cho học sinh mở tập x = (cm) PP: Luyện tập, thực hành, thảo luận  Bài 1: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv hỏi: + Năm em lên tuổi? + Tuổi chị so với tuổi em? + Bài Tốn u cầu tìm gì? - Gv u cầu Hs làm Hs đọc yêu cầu đề Em tuổi Tuổi chị gấp lần tuổi em Bài Tốn u cầu tìm tuổi - u cầu Hs tự làm Một Hs lên bảng làm chị - Gv nhận xét, chốt lại: Hs tự làm vào Một em lên bảng làm tuổi Hs nhận xét Em: Chị: ? tuổi Năm tuồi chị là: x = 12 (tuổi) Đáp số : 12 tuổi  Bài 2: - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs tự vẽ sơ đồ giải Một bạn lên bảng giải Hs đọc yêu cầu đề - Gv nhận xét, chốt lại: Hs làm Hs lên bảng làm Con hái: Mẹ hái: ? Hs nhận xét làm bạn Số cam mẹ hái là: x = 35 (quả) Đáp số 35 * Hoạt động 3: Làm - Mục tiêu: Giúp cho em viết số thích hợp vào ô trống  Bài 3: PP: Luyện tập, thực hành - Yêu cầu Hs đọc yêu cầu đề - Gv yêu cầu Hs đọc cột + Số cho số Vậy số nhiều số cho (3) đơn vị số nào? Vì sao? Hs đọc yêu cầu đề + Gấp lần số cho (3) số nào? Vì sao? Là số 8, + = - Gv yêu cầu Hs làm phần lại - Muốn tìm số nhiều số cho số lần ta làm nào? Gấp lần số cho số 15 x = 15 - Gv chốt lại: Hs tự làm * Hoạt động 4: Muốn tìm số gấp số cho số lần ta lấy số nhân với số lần - Mục tiêu: Giúp Hs củng cố Toán gấp số lên nhiều lần Hs nhận xét - Gv chia lớp thành nhóm: Cho em chơi trò “ Ai nhanh hơn” PP: Kiểm tra, đánh giá, trò chơi Hs sửa vào VBT Yêu cầu phút giải Toán “ Năm tuổi, tuổi mẹ gấp lần tuổi Hỏi năm mẹ tuổi?” - Gv chốt lại, công bố nhóm thắng Đại diện nhóm lên tham gia trò chơi Hs nhận xét Tổng kết – dặn dò - Về làm lại tập - Làm 3, - Chuẩn bị bài: Luyện tập - Nhận xét tiết học Bổ sung : -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần, Giáo án Toán 3 chương 2 bài 9: Gấp một số lên nhiều lần

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn